16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast: 5-12 godina

KAKO SE RASPUST MOŽE PROVESTI KOD KUĆE – Kako da organizujemo vreme igranjem

društvenih igara i njihovim organizovanjem napolju. U kreativnom delu pravimo društvene igre.

Obavezna prijava na telefon: 063/7287 919

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

MODNE IKONE 20.VEKA – Odri Hepbern - Zaplovljavamo u svet 7. umetnosti i upoznajemo lik i

delo glumice Odri Hepbern. Kroz dramske uloge otkrivamo kako izgleda njihov život na crvenom

tepihu, a kako kada se refl ektori ugase. U ’’TV Play show programu’’ zamišljamo da smo poznate

ličnosti i razmišljamo koje bi poruke upućivali publici.

Obavezna prijava na telefon: 063/580 377

Petak 6.8.2021.

MUZEJ VOJVODINE, Dunavska 35-37

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 7-14 godina

NOVI SAD - MOJ GRAD / Na izložbi Muzeja Vojvodine pričaćemo kako je nastao grad Novi Sad,

kako je izgledao u prošlosti, koje zanatske radnje su krasile naš grad i kako su one izgledale.

Kroz šetnju izložbom deca će saznati o grbu i o građevinama koje su simbol našeg grada. Potom

ćemo uz pomoć mašte kreirati i ukrašavati grb svoga grada.

Obavezna prijava na telefon: 021/525 059

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast: 5-12 godina

ŠTA SU VIRUSI, KAKO IH ZAMIŠLJAMO I KAKO IH VIDIMO? – Dođite da crtajući strip o virusu

naučimo čemu virusi služe, a da bismo se od istih zaštitili napravićemo zaštitnu masku (potrebno

doneti staru majicu može sa nekim malim printom).

Obavezna prijava na telefon: 063/7287 919 .

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

MODNE IKONE 20. VEKA – Merlin Monro/Proučavamo biografiju Merlin Monro. Govorimo o tome

da li su usponi i padovi sastavni deo života i da li su lica sa velikih ekrana zaista tako srećna kao

što nam se to predstavlja na TV-u i u časopisima? Nastavljamo sa osmišljavanjem našeg ’’TV Play

show programa’’

Obavezna prijava na telefon: 063/580 377

Subota 7.8.2021.

ARENA CINEPLEX, Bulevar Mihajla Pupina 3

Vreme: 11 časova

Projekcija fi lma: BEZREPI PELE

Ulaznica: 250 din

Rezervacije na broj telefona: 021/447690

Ponedeljak 9.8.2021.

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 17-18.30 časova, Uzrast: 5-12 godina

TRANSFER – Posebnom tehnikom ćemo ukrasiti drvenu ili kartonsku kutiju (koje se mogu kupiti

u hobi radnjama ili kineskim prodavnicama... ili neka koju možda imate kod kuce). Potrebno je još

doneti fotokopiranu fotografi ju sebe ili motiva koji vam se dopada za ukrašavanje kutije.

Obavezna prijava na telefon: 063/7287 919

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

MODNE IKONE 20. VEKA – Koko Šanel/Na ovoj radionici inspiracija nam je Koko Šanel. Proučavamo

njen neobičan život i zašto je važno da sledimo svoje snove. Šta se to promenilo u modnim trendovima

20. veka zahvaljujući idejama Koko Šanel. Kreiramo našu ’’Play modnu reviju’’.

Obavezna prijava na telefon: 063/580 377

ADRENALIN PARK „ZEMLJA ČUDA“, Ćirila i Metodija 94

Vreme: 9-12 časova; Uzrast: 4-14 godina

ADRENALIN DAN – Odlična prilika za male avanturiste. Za decu visine do 140 cm, predviđeno je

šest nižih prepreka na visini od 1 metra, a za sve koji su viši od 140 cm, deset prepreka na visini

od tri metra. Svim uzrastima je dostupna veštačka stena.

Obavezna prijava na telefon: 021/504 307

Participacija: 300 din

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!