16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ponedeljak 16.8.2021.

KINESIS MIX, Šumadijska 15

Vreme: od 9-10 časova i od 10 -11 časova za uzrast od 7-15 godina,

od 17-18 časova za uzrast od 3-7 godina.

STOJ PRAVO, RASTI ZDRAVO! – Korektivno vežbanje u cilju pravilnog držanja tela, otklanjanja i

smanjenja posturalnih poremećaja. Preventivno korektivno vežbanje i vežbanje u cilju smanjenja

gojaznosti.

Obavezna prijava na telefone: 062/550 665

ADRENALIN PARK „ZEMLJA ČUDA“, Ćirila i Metodija 94

Vreme: 9-12 časova; Uzrast: 4-14 godina

ADRENALIN DAN – Odlična prilika za male avanturiste. Za decu visine do 140 cm, predviđeno je

šest nižih prepreka na visini od 1 metra, a za sve koji su viši od 140 cm, deset prepreka na visini

od tri metra. Svim uzrastima je dostupna veštačka stena.

Obavezna prijava na telefon: 021/504 307

Participacija: 300 din

Sreda 18.8.2021.

KINESIS MIX, Šumadijska 15

Vreme: od 9-10 časova i od 10-11 časova za uzrast od 7-15 godina,

od 17-18 časova za uzrast od 3-7 godina.

STOJ PRAVO, RASTI ZDRAVO! – Korektivno vežbanje u cilju pravilnog držanja tela, otklanjanja i

smanjenja posturalnih poremećaja. Preventivno korektivno vežbanje i vežbanje u cilju smanjenja

gojaznosti.

Obavezna prijava na telefone: 062/550 665

Petak 20.8.2021.

KINESIS MIX, Šumadijska 15

Vreme: od 9-10 časova i od 10-11 časova za uzrast od 7-15 godina,

od 17-18 časova za uzrast od 3-7 godina.

STOJ PRAVO, RASTI ZDRAVO! – Korektivno vežbanje u cilju pravilnog držanja tela, otklanjanja i

smanjenja posturalnih poremećaja. Preventivno korektivno vežbanje i vežbanje u cilju smanjenja

gojaznosti.

Obavezna prijava na telefone: 062/550 665

Subota 21.8.2021.

ARENA CINEPLEX, Bulevar Mihajla Pupina 3

Vreme: 11 časova

Projekcija fi lma: KRUDS – NOVO DOBA 2D

Rezervacije na broj telefona: 021/447 690

Ulaznica: 250 din

Ponedeljak 23.8.2021.

HAPPY SPOT, Marka Miljanova 4

Vreme: 17-18 časova / deca od 7-10 godina ROBOTIKA

18-19 časova / deca od 11-14 godina ROBOTIKA

SLOBODA JE... ? – ROBOTIKA – Radionica gde će deca na računarima u programu za programiranje

robota aktivirati robota da peva, svetli i kreće se.

Obavezna prijava na broj telefona: 061/ 1736958

CENTAR ZA OBRAZOVANJE KEFALO, Vase Stajić 22a

Vreme: 17-18.30 časova; Uzrast: 6-10 godina

PORODICA I OSEĆANJA – Na ovoj radionici podelićemo jedni sa drugima šta smo naučili o

porodici i kako na zabavan način da zabeležimo sopstvenu porodičnu istoriju. Razgovaraćemo o

osećanjima i kroz igru naučiti da prepoznamo različite emocije.

Obavezna prijava na telefon: 064/322 22 83

ENGLISH 2 GO, Maksima Gorkog 55a

Vreme: 10-11.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

LJUBAV SU...JAGODE SA ČOKOLADOM! (Love is... chocolate strawberries!) – Obogaćivanje

rečnik i fraza na engleskom vezanih za voće i povrće i šta je dobro za naše telo biće tema radionice.

U nastavku ćemo praviti smutije od voća i povrća sa čokoladom). Neophodno poneti jednu voćku

i jedan komad povrća!

Obavezna prijava na telefon: 069/1925 869

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!