16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZUMBA FUSION - fitnes studio, Trg republike 10

Vreme: 19-20 časova; Uzrast: 8-14 godina

TRENING ZUMBA FITNESA – Vežbamo um, telo i emocije, učimo da budemo još bolji.

Obavezna prijava na broj telefona: 065/8531 742

KINESIS MIX, Šumadijska 15

Vreme: od 9-10 časova i od 10-11 časova za uzrast od 7-15 godina,

od 17-18 časova za uzrast od 3-7 godina.

STOJ PRAVO, RASTI ZDRAVO! – Korektivno vežbanje u cilju pravilnog držanja tela, otklanjanja i

smanjenja posturalnih poremećaja. Preventivno korektivno vežbanje i vežbanje u cilju smanjenja

gojaznosti.

Obavezna prijava na telefone: 062/550 665

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 17.30-18.30 časova za uzrast od 4-6 godina

9.30-20.30 časova za uzrast od 10 godina pa naviše

TRENING – Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Obavezna prijava na telefon: 069/2111 986

ADRENALIN PARK „ZEMLJA ČUDA“, Ćirila i Metodija 94

Vreme: 9-12 časova; Uzrast: 4-14 godina

ADRENALIN DAN – Odlična prilika za male avanturiste. Za decu visine do 140 cm, predviđeno je

šest nižih prepreka na visini od 1 metra, a za sve koji su viši od 140 cm, deset prepreka na visini

od tri metra. Svim uzrastima je dostupna veštačka stena.

Obavezna prijava na telefon: 021/504 307

Participacija: 300 din

Utorak 24.8.2021.

HAPPY SPOT, Marka Miljanova 4

Vreme: 17 - 18 časova / deca od 5-6 godina - SCRATCH JUNIOR

18 - 19 časova / deca od 7-10godina - SCRATCH

LJUBAV JE....? – PROGRAMIRANJE- Radionica u kojoj će deca napraviti aplikaciju na računaru

u kojoj će izabrani lik morati da pokupi sva srca.

Obavezna prijava na broj telefona: 061/1736 958

CENTAR ZA OBRAZOVANJE KEFALO,Vase Stajić 22a

Vreme: 17-18.30 časova; Uzrast: 6-10 godina

MOJA SRBIJA, MOJA DOMOVINA! - Srbija je zemlja koja krije mnoge lepote i zanimljive činjenice

o istoriji, geografiji i ljuduma koji u njoj žive. Kroz našu kreativnu radionicu naučićete nešto novo o

našoj divnoj domovini i imaćete prilike da proverite vaše znanje kroz kviz, koji smo pripremili za vas.

Obavezna prijava na telefon: 064/322 22 83

ENGLISH 2 GO, Maksima Gorkog 55a

Vreme: 10-11.30 časova ; Uzrast: 6-12 godina

SLOBODA JE...MUZIKA! (Freedom is...music) – Pravljenje muzičkih instrumenata od prirodnih

i recikliranih materijala na engleskom. Neophodno je poneti jednu praznu teglicu sa poklopcem

i par kamečića.

Obavezna prijava na telefon: 069/1925 869

ZUMBA FUSION - fitnes studio, Trg republike 10

Vreme: 19-20 časova; Uzrast: 8-14 godina

TRENING ZUMBA FITNESA – Vežbamo um, telo i emocije, učimo da budemo još bolji.

Obavezna prijava na broj telefona: 065/8531 742

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 18:00-19:00 Uzrast: 7-9 godina

TRENING – Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Obavezna prijava na telefon: 069/2111 986

Sreda 25.8.2021.

HAPPY SPOT, Marka Miljanova 4

Vreme: 17 - 18 časova; Uzrast: od 7-10 godina

SLOBODA JE KAD ZNAM SVE DA URADIM - Radionica na kojoj će deca na računarima u programima

za rad online savladati tehnike rada i slanja urađenih školskih zadataka

Vreme: 18-19 časova; Uzrast: od 11-14 godina

SLOBODA JE DA UČIM – PYTHON – Radionica gde će deca na računarima u programu PYTHON

odraditi neke zadatke.

Obavezna najava 061/1736 958

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!