16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NOVOSADSKO DEČIJE LETO 11 U TC BIG

Četvrtak 24.6.2021.

Vreme: 18.00-20.00 časova

SVEČANO OTVARANJE NOVOSADSKOG DEČIJEG LETA 11

Gost na otvaranju biće Bane Rosić - DR VITAMINOZO SA LETEĆOM GITAROM. Nastupiće hor Suncokret, članice

baletskih studija Partizan 2 i Studija 5, muzičari-pevači Kulturnog sklonšta i glumci Dečijeg kulturnog centra Novi

Sad. Paralelno stim, održava se bazar kreativnih radionica na kojem će se predstaviti sve institucije i organizacije

koje su pripremile letnje programe za decu.

Utorak 29.6.2021.

18.00-18.30 časova „VUČKO I CRVENKAPA” – predstava pozorištanca Teatrilo

18.30-19.30 časova „NA ŠTAPIĆU VUK, BAKA I LOVAC” – kreativno-edukativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „CRVENA KAPA 1,2,3” – igra razbibriga performans za celu porodicu

Četvrtak 1.7.2

18.00-20.00 časova „CIRKUS ZA SVE“ – radionica cirkuskih veština Kreativnog pogona

Utorak 6.7.2021.

18.00-19.00 časova „MIHAJLO PUPIN” – pričam vam deco priču Jovana Kulauzov Reba

19.00-19.30 časova „MALI KUĆNI EKSPERIMENTI” – kreativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „TIK-TAK-BUUUM“ – igra razbibriga za celu porodicu

Četvrtak 8.7.2021.

18.00-18.30 časova „STIDLJIVA AŽDAJA” – Predstava pozorištanca Teatrilo

18.30-19.30 časova „ENGLESKI ZA PONETI“ – kreativno/edukativna radionica English 2go

19.30-20.00 časova „PETER, PIPER PICKED A PECK...“ – igra razbibriga performans za celu porodicu

Utorak 13.7.2021.

18.00-18.30 časova „ZRIKNI SVET KROZ ROZLE ĐOZLE“ – gost pisac za decu Goran Novkov

18.30-19.30 časova „PUT U SREDIŠTE ZEMLJE” – kreativno-edukativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „ČIK POGODI KO SAM!” – igra razbibriga za celu porodicu

Četvrtak 15.7.2021.

18.00-18.30 časova „LOVAČKA PRIČA” – predstava Pozorišta iz kofera

18.30-19.30 časova „JA SAM VETAR DIŽEM PRAH...” – kreativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „ISPECI PA RECI...” – igra razbibriga performans za celu porodicu

Utorak. 20.7.2021.

18.00-18.30 časova „VESELI RASPUST” – Predstava pozorištanca Lane iz Kikinde

18.30-19.30 časova „BUBODROM NA LISTU MASLAČKA” – kreativno-edukativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „HOKUS, POKUS...” – igra razbibriga performans za celu porodicu

Četvrtak 22.7.2021.

18.00-18.30 časova „KAPETAN I MORSKO ČUDO“ – Predstava Pozorišta iz kofera

18.30-19.30 časova „STO PIPAKA IMAM I SVIĐAM SE SVIMA” – kreativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „RIBA RIBI GRIZE REP...“ – igra razbibriga performans za celu porodicu

Utorak 27.7.2021.

18.00-18.30 časova „MOJ DRUG POLICAJAC“ – predstava pozorište Lane

18.30-19.30 časova „VESELI SEMAFOR” – kreativno-edukativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „STOP – PRE ZEBRE STANI” – igra razbibriga

Četvrtak 29.7.2021.

18.00-18.30 časova „MUZIČKA VRTEŠKA“ – talent šou/popni se na scenu, pokaži svima svoj dar i osvoji nagradu

18.30-19.30 časova „VEDŽIMLS” – kreativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „SLATKA MALA IZVRNUTA TORTO“ – igra razbibriga performans za celu porodicu

Subota 31.7.2021.

11.00-11.30 časova „ŠKOLA ZA KLOVNOVE” – Predstava pozorištanca Lane iz Kikinde.

11.30-12.30 časova „OVO SE ZOVE LJUBAV NA ČETIRI ŠAPE” – kreativna radionica Muzeja Vojvodine

12.30-13.00 časova „BUBA SARA, BUBA DARA, BUBA MARA...” – igra razbibriga performans za celu porodicu

Utorak 3.8.2021.

18.00-18.30 časova „LOPTICA SKOČICA” – Predstava Pozorišta iz ranca

18.30-19.30 časova „U ČASOVNIKU IZA OGLEDALA” – kreativna radionica DKCNS

19.30-20.30 časova „JABUKA, KRUŠKA, ŠLJIVA...” – igra razbibriga performans za celu porodicu

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!