16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Petak, 27.8.2021.

HAPPY SPOT, Marka Miljanova 4

Vreme: 17-18 časova / deca od 4-7 godina

18-19 časova / deca od 8-11 godina

LOVE IS...OUR EARTH – Pripremili smo malo zanimljive geografi je za vas! Sve što naučimo na

engleskom o našoj planeti pokušaćemo sami da pravimo i stvaramo! Čeka vas mnogo zabave

uz jedan eksperiment!

Obavezna prijava na broj telefona: 064/6609 650

CENTAR ZA OBRAZOVANJE KEFALO, Vase Stajić 22a

Vreme: 17-18.30 časova; Uzrast: 6-10 godina

LJUBAV = TOLERANCIJA = SLOBODA – Da li znate šta je tolerancija i zašto je ona važna?

Spremite se za veliko putovanje na kojem ćemo upoznati različite narode i religije u Evropi i saznati

zašto je važno da poštujemo različitosti.

Obavezna prijava na telefon: 064/322 22 83

ENGLISH 2 GO, Maksima Gorkog 55a

Vreme: 10-11.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

LJUBAV JE...PRIRODA. (Love is...nature) – Obogaćivanje rečnika i učenje fraza vezanih za biljke

i životinje koje se mogu naći u parku naravno na engleskom sadržaj su ove radionica. U nastavku

ćemo organizovati igre u timovima u Dunavskom parku Scavenger hunt “Lov na blago”.

Obavezna prijava na telefon: 069/1925 869

ZUMBA FUSION - fitnes studio, Trg republike 10

Vreme: 19-20 časova; Uzrast: 8-14 godina

TRENING ZUMBA FITNESA - Vežbamo um, telo i emocije, učimo da budemo još bolji.

Obavezna prijava na broj telefona: 065/8531 742

KINESIS MIX, Šumadijska 15

Vreme: od 9-10 časova i od 10-11 časova za uzrast od 7-15 godina,

od 17-18 časova za uzrast od 3-7 godina.

STOJ PRAVO, RASTI ZDRAVO! – Korektivno vežbanje u cilju pravilnog držanja tela, otklanjanja i

smanjenja posturalnih poremećaja. Preventivno korektivno vežbanje i vežbanje u cilju smanjenja

gojaznosti.

Obavezna prijava na telefone: 062/550 665

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD,Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 17.30-18.30 časova za uzrast od 4-6 godina

18:30-19:30 deca uzrasta 7-9 godina

19.30-20.30 časova za uzrast od 10 godina pa naviše

TRENING – Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Obavezna prijava na telefon: 069/2111 986

GRADSKA BIBLIOTEKA U NOVOM SADU, Trg republike

Vreme: 18-20 časova;

JUBILARNI 20. LETNJI MASKENBAL GRADSKE BIBLIOTEKE U NOVOM SADU -

“NA KRILIMA RADOSTI” – Tema ovogodišnjeg maskenbala je slobodna. Pozivamo decu da se

maskiraju (a roditelje da im u tome pomognu :)) u neke od omiljenih likova iz slikovnica i knjiga,

da budu maštoviti. Počasni gost maskenbala će biti književnik Simeon Marinković. Očekujemo

vas sa radošću!

PS. Nije potrebno kupovati skupe, gotove maske, već biti kreativan i maštovit!

Subota, 28.8.2021.

ARENA CINEPLEX, Bulevar Mihajla Pupina 3

Vreme: 11 časova

Projekcija fi lma: LUKA 2D

Rezervacije na broj telefona: 021/447 690

Ulaznica: 250 din

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!