16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Učesnici programa 11. Novosadskog dečijeg leta

od 24. juna do 28. avgusta 2021. godine

MUZEJ VOJVODINE

Dunavska 35-37

021/ 525- 059

pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

www.muzejvojvodine.rs

Muzej Vojvodine je ustanova kulture sa bogatim

muzejskim fondom koji broji oko 400.000 predmeta i bibliotečkim

fondom sa preko 50.000 publikacija. Muzej ima razgranatu muzejsku

mrežu sa depadansima: Etno-kuća ”Brvnara” u Bačkom Jarku i Muzejski

kompleks u Kulpinu. Muzej organizuje i brojne tematske izložbe,

koncerte, predavanja i promocije.

Kontakt: Ivana Stepanov,

ivana.stepanov@muzejvojvodine.org.rs

GALERIJA MATICE SRPSKE

Trg galerija 1

021/ 4899- 018

decijiprogrami@ galerijamaticesrpske.rs

www.galerijamaticesrpske.rs

Galerija Matice srpske osnovana je 1847. godine u Pešti u okrilju

Matice srpske, najstarijeg kulturnog, književnog i naučnog društva

kod Srba. Danas je Galerija Matice srpske, sa fondom umetničkih

dela nastalih u periodu od XVI do XXI veka, jedan od najbogatijih

umetničkih muzeja u Srbiji.

Kontakt: Jelena Bobić,

decjiprogrami@galerijamaticesrpske.rs, 069730725

SPOMEN ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG

Trg galerija 2

021/ 528185

kontakt@pavle-beljanski.museum

www.pavle-beljanski.museum

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog nosi naziv po svome

darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom (1892–1965),

diplomati, ljubitelju umetnosti i kolekcionaru. Kolekcija Spomen-zbirke

hronološki započinje slikama prve generacije modernista, a nastavlja se

delima najvažnijih predstavnika srpske umetnosti između dva svetska

rata, kao i ostvarenjima umetnika druge polovine XX veka.

Kontakt: 021/472 99 66

GRADSKA BIBLIOTEKA U NOVOM SADU

Dunavska 1

021/661- 0081, 069/208-58-22

gbns.decjeodeljenje@gmail.com

www.gbns.rs

Gradska biblioteka u Novom Sadu jedna je od najvećih javnih biblioteka

u Republici Srbiji i najstarija ustanova kulture u Novom Sadu. Nastavlja

tradiciju Srpske čitaonice novosadske koja je osnovana 1845. godine.

Poseduje knjižni fond od preko 465.000 knjiga. U Biblioteci se održavaju

mnogobrojni programi: književni susreti, predavanja, tribine, kreativne

radionice i drugo. Gradska biblioteka u Novom Sadu ima 24 ogranka

kako u gradu tako i u naseljenim mestima na teritoriji grada.

ARHIV VOJVODINE

Žarka Vasiljevića 2a

021/489-18-33

info@arhivvojvodine.org.rs

Arhiv Vojvodine je osnovan 1926. godine pod imenom

Državna arhiva u Novom Sadu, sa zadatkom da prikuplja i obrađuje

arhivsku građu sa područja tadašnje Vojvodine – Banata, Bačke,

Srema i Baranje. Arhiv Vojvodine je nadležan za zaštitu arhivske

građe nastale radom pokrajinskih i drugih državnih organa, ustanova i

preduzeća, prema kojima Pokrajina vrši prava i dužnosti osnivača, kao

i društvenopolitičkih organizacija i udruženja osnovanih za teritoriju

Vojvodine, privrednih subjekata, građansko-pravnih lica, istaknutih

ličnosti i pojedinaca, kao i državnih organa i ustanova koje su ranije

postojale na teritoriji Pokrajine, a čija građa je od pokrajinskog značaja.

MUZEJ GRADA NOVOG SADA

Tvrđava 4, PETROVARADIN

021/ 451-239

muzejgradanovogsada@gmail.com

www.museumns.rs

Za više od 50 godina postojanja u Muzeju grada Novog Sada

je prikukpljeno i u njemu se čuva preko 60 hiljada predmeta koji

predstavljaju materijalna svedočanstva o životu njegovih najranijih

stanovnika, o turbulentnim istorijskim događajima, o privrednom i

društvenom razvoju grada, o kulturi stanovanja, estetskim načelima i

umetničkim izražavanjima stanovnika Novog Sada.

ZANATSKO OBRAZOVNI CENTAR „ADŽIJA“

Bulevar Mihajla Pupina 6, Vase Stajića 34/I

021/6621- 061, 063-15-00-348

info@adzija.com

www.adzija.com

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“ je lider u

obrazovanju odraslih, kao i svih onih koji žele da u neformalnoj edukaciji

prošire svoje radne i ostale potencijale, steknu novo obrazovanje,

nauče nove veštine i poprave svoje reference. Sve na jednom mestu

na najvišem nivou sa nemačkim standardom.

Kontakt: mr Nataša Ilić Milovac,

069/1390013, natasaimo@gmail.com

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD

Futoška 16, prvi sprat

069/ 211 1986

dusancapoeira@gmail.com

www.capoeiranovisad.com

SRK „Kapuera Akademija“, postoji od 2001. godine i

osnivač je Kapuera Asocijacije Srbije koja obuhvata: Beograd, Suboticu,

Pazovu, Šabac, Sremsku Mitrovicu, Novi Sad, Futog, Zrenjanin.

Kontakt: Aljoša Plančak, 069/ 211 1986

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA

Dimitrija Avramovića 6 (u pasazu)

063/ 728 7-919, 064/ 2749-5 16,

064/ 162-4930 ,

www.prijateljidece.org.rs

Prijatelji dece Novog Sada je društvena, nevladina organizija koja

se bavi brigom o deci i zaštitom prava deteta. U okviru organizacije

funkcioniše dramska i kreativna radionica kroz koje deca kroz igru rade

na svom samopouzdanju, kreativnosti, memoriji, koncentraciji i dikciji.

Kontakt: Ljiljana Gajinov, 063/7287 919

ADRENALIN PARK „ZEMLJA ČUDA“

Ćirila i Metodija 94

021/504 307

zemljacuda@adrenalinpark.rs

www.adrenalinpark.rs

Park za decu i odrasle. Park samopouzdanja i motorike,

druženja i lepih uspomena. U okviru parka na raspolaganju 6 prepreka

za decu do 130cm visine i 10 prepreka za decu preko 140cm visine.

Kontakt: Srđan Đilas,

060/ 612 05 60, srdjan.djilas@gmail.com

DOO KEFALICA CENTAR ZA OBRAZOVANJE

Bulevar Oslobođenja 42/43,

Vase Stajića 22a

064/8875 821

kefalons@gmail.com

Kefalo Centar za obrazovanje je Centar koji primenjuje Suan Pan

mentalnu aritmetiku. Suan Pan mentalna aritmetika je obrazovno

razvojni program u kom se kroz aritmetički metod pospešuje

koncentracija, pažnja,memorija, inicijativa,i samopouzdanje kod dece

uzrasta od 5-14 godina. Ovo je metod pomoću kojeg se razvijaju i

jačaju sinapse kod dece.

Kontakt: Jovana Jevtić, jovanaj0103@gmail.com

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!