16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

唀 䐀 刀 唀 紁 䔀 一 䨀 䔀

刀 伀 䐀 䤀 吀 䔀 䰀 䨀 䄀

䴀 愀 琀 椀 挀 挀

ZUMBA FUSION – fitnes studio, Trg republike 10

Vreme: 19-20 časova; Uzrast: 8-14 godina

TRENING ZUMBA FITNESA – Vežbamo um, telo i emocije, učimo da budemo još bolji.

Obavezna prijava na broj telefona: 065/8531 742

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 18:00-19:00; Uzrast: 7-9 godina

TRENING – Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples

Obavezne prijave na telefon: 069/2111 986

Sreda 30.6.2021.

MUZEJ VOJVODINE, Dunavska 35-37

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 5-12 godina

ZAGRLI DRVO I ZALJUBI SE U PRIRODU – Kako bi izgledao svet bez drveća i biljaka, i zašto je bitno da

volimo i čuvamo prirodu? Kako se sadi i neguje drvo? Kako se drvo nekada obrađivalo, a kako danas, i

za šta se sve koristi drvena građa? Odgovore na ova pitanja deca će saznati na radionici o ovom blagu

prirode, dok će u kreativnom delu „zasaditi“ svoje drvо.

Prijave na broj telefona: 021/525 059

SPOMEN ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG, Trg galerija 2

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

SOBA UMETNIKA-VOLIM KVIZOVE – Proverićemo našu pažnju i znanje stečeno prilikom obilaska izložbe

Likovi i ličnosti, a odgovori na pitanja otkriće nam temu radionice „Soba umetnika“.

Prijave na brojeve telefona: 021/528 185 ili 021/472 99 66

HAPPY SPOT, Marka Miljanova 4

Vreme: 17-18 časova; Uzrast: deca od 4-7 godina

18-19 časova; Uzrast: deca od 8-11 godina

FREEDOM IS... TO REDUCE, REUSE & RECYCLE – Koja je poruka koju kriju ove tri reči? Budite sa

nama i to ćemo otkriti. Na zabavan i kreativan način naučićemo šta sve možemo da uradimo da čuvamo

i sačuvamo našu planetu i to sve na engleskom jeziku.

Obavezna prijava na broj telefona: 064/6609 650

ZUMBA FUSION – fitnes studio, Trg republike 10

Vreme: 19-20 časova; Uzrast: 8-14 godina

TRENING ZUMBA FITNESA - Vežbamo um, telo i emocije, učimo da budemo još bolji

Obavezna prijava na telefon: 065/8531 742

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 17.30-18.30 časova za uzrast od 4-6 godina

19.30-20.30 časova za uzrast od 10 godina pa naviše

TRENING – Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Obavezne prijave na telefon: 069/2111 986

UDRUŽENJE RODITELJA MATICA, Hadži Ruvimova 4

Vreme: 18-20 časova

KAKO DA VAŠE DETE BUDE SAMOSTALAN ĐAK – Naučite sve što treba da zna roditelj koji želi da

njegovo dete bude dobar i samostalan đak. Oslobodite sebe stalne obaveze opominjanja, preslišavanja

i pružanja pomoći oko domaćih zadataka, a u isto vreme pomozite detetu da se osamostali i unapredi

svoje samopouzdanje. – PAŽNJA, RADIONICA JE ZA RODITELJE !!!

Obavezna prijava na telefon: 063/622 900

Četvrtak 1.7.2021.

TRŽNI CENTAR BIG, Sentandrejski put 11

Vreme: 18.00-20.00 časova „CIRKUS ZA SVE“ – radionica cirkuskih veština

Kreativnog pogona

MUZEJ VOJVODINE, Dunavska 35-37

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 5-11 godina

SLOBODA JE PČELICA U LETU – Pčelice su nekada u narodu smatrane božjim stvorovima, a na

med se gledalo kao na lek. Pčele su danas po prvi put ugrožene, jer su ljudi zaboravili koliko su

one važne za opstanak života na planeti Zemlji. Razgovaraćemo o pčelama, o tome kakve su

one životinje, gde žive kakva je disciplina u košnici, ko je kraljica, a ko trut... U kreativnom delu

maskiraćemo se u pčelice (pravićemo maske pčelica).

Prijave na broj telefona: 021/525 059

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!