16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SPOMEN ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG, Trg galerija 2,

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast 6-12 godina

KO JE KO? – LJUBAV PREMA VAJANJU – Uz igru pitalica i odgovora, kao i priču o tome šta su odlivci

skluptura, objašnjenu na primerima iz kolekcije Pavla Beljanskog, bavićemo se ovom granom likovne

umetnosti. Sa novim saznanjima razvijaćemo ljubav prema vajanju i postati još veštiji nego ranije!

Prijave na brojeve telefona: 021/528 185 ili 021/472 99 66

HAPPY SPOT, Marka Miljanova 4

Vreme: 17-18 časova; Uzrast: deca od 4-7 godina

18-19 časova; Uzrast: deca od 8-11 godina

LOVE IS...OUR EARTH – Pripremili smo malo zanimljive geografi je za vas! Sve što naučimo na

engleskom o našoj planeti pokušaćemo sami da pravimo i stvaramo! Čeka vas mnogo zabave

uz jedan eksperiment!

Obavezna prijava na broj telefona: 064/6609 650

ZUMBA FUSION – fitnes studio, Trg republike 10

Vreme: 19-20 časova; Uzrast: 8-14 godina

TRENING ZUMBA FITNESA – Vežbamo um, telo i emocije, učimo da budemo još bolji.

Obavezna prijava na broj telefona: 065/8531-742

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 18:00-19:00 deca; Uzrast: od 7-9 godina

TRENING – Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples

Obavezna prijava na telefon: : 069/2111 986

Petak 2.7.2021.

MUZEJ VOJVODINE, Dunavska 35-37

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 5-11 godina

LJUBAV NA ČETIRI ŠAPE – Pas je odani prijatelj, naš životni saputnik i simbol čiste ljubavi. O

psima, njihovom poreklu, osobinama, osećanjima i o vernosti ljudima pričaćemo u radionici, a

potom praviti maske ili crtati svog ljubimca.

Obavezna prijava na telefon: 021/525 059

SPOMEN ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG, Trg galerija 2

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast 6-12 godina

MOJA NOVA UMETNIČKA KOLEKCIJA – Obeležavajući rođendan Spomen-zbirke Pavla Beljanskog

crtaćemo male formate na temu rođendanskog slavlja. Organizovani u timove, igraćemo se nabavke

dela nastalih na radionici i kao pravi kolekcionari formirati naše muzejske zbirke, izlažući ih u

„mini-modelu“ galerije.

Prijave na brojeve telefona: 021/528 185 ili 021/472 99 66

HAPPY SPOT, Marka Miljanova 4

Vreme: 10 - 11 časova; Uzrast: deca od 4 – 7 godina

11 - 12 časova; Uzrast: deca od 8 – 11 godina

EINS, ZWEI, DREI – jedan, dva, tri nauči nemački i ti! Na ovoj radionici učićemo nemački jezik a

osim sa jezikom upoznaćemo i sa kulturom ove prelepe zemlje

Obavezna prijava na broj telefona: 064/660 96 50

ZUMBA FUSION – fitnes studio, Trg republike 10

Vreme: 19-20 časova; Uzrast: 8-14 godina

TRENING ZUMBA FITNESA – Vežbamo um, telo i emocije, učimo da budemo još bolji.

Obavezna prijava na broj telefona: 065/8531-742

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 17.30-18.30 časova ; Uzrast: od 4-6 godina

18:00-19:00 časova; Uzrast: od 7-9 godina

19.30-20.30 časova; Uzrast od 10 godina pa naviše

TRENING – Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Obavezna prijava na telefon: 069/2111 986

Subota 3.7.2021.

ARENA CINEPLEX, Bulevar Mihajla Pupina 3

Vreme: 11 časova

Projekcija fi lma: LESI SE VRAĆA KUĆI

Ulaznica: 250 din

Rezervacije na broj telefona: 021/447 690

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!