16.08.2021 Views

Sigmund gir råd om oppdragelse

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P E T E R D E W I T<br />

SIGMUND<br />

Gir råd <strong>om</strong><br />

OPPDRAGELSE<br />

Han er bare mislykket.<br />

INFO VEST FORLAG – HERTERVIG FORLAG


<strong>Sigmund</strong> <strong>gir</strong> råd <strong>om</strong> <strong>oppdragelse</strong><br />

Pappa har fått testet oss,<br />

for han trodde kanskje at vi<br />

var høyt begavet.<br />

Og?<br />

Det viste seg at det bare<br />

er han s<strong>om</strong> er dum.<br />

3


Peter de Wit<br />

Du, det<br />

sønnen din gjør<br />

er farlig!<br />

Hvert år påføres<br />

20 000 ungd<strong>om</strong>mer<br />

varige mèn ved å<br />

lytte til for høy<br />

musikk!<br />

Pøh, han hørte<br />

ikke etter før han<br />

fikk den iPod-en<br />

heller.<br />

32


<strong>Sigmund</strong> <strong>gir</strong> råd <strong>om</strong> <strong>oppdragelse</strong><br />

Men i går sa du<br />

at det hørtes<br />

fint ut å studere<br />

noe med media!<br />

33


Peter de Wit<br />

Etter videregående<br />

vil Sophie ta et friår.<br />

Det synes vi er leit.<br />

Vi ser heller at hun<br />

studerer eller begynner<br />

å jobbe.<br />

Hva har du tenkt å gjøre<br />

i friåret, Sophie?<br />

Mors<strong>om</strong>me ting!<br />

Reise og nyte livet.<br />

Dere er bare misunnelige<br />

og patetiske gamliser.<br />

34


Peter de Wit<br />

Oppmerks<strong>om</strong>hets -<br />

forstyrrelsen<br />

min har ført til<br />

hyperaktivitet.<br />

Sensoriske integrasjonsproblemer<br />

har ført til<br />

svekket motorikk.<br />

Jeg har en gjenn<strong>om</strong>gripende<br />

utviklingsforstyrrelse.<br />

Mine atferdsproblemer<br />

gjør meg uregjerlig.<br />

Jeg<br />

spiser<br />

snørr.<br />

Nesepillingsforstyrrelse!<br />

60


<strong>Sigmund</strong> <strong>gir</strong> råd <strong>om</strong> <strong>oppdragelse</strong><br />

Sønnen min spør sikkert<br />

femti ganger per dag <strong>om</strong><br />

hvorfor ting er s<strong>om</strong> de er.<br />

Hvorfor<br />

er jeg en<br />

gutt?<br />

Hvorfor<br />

må jeg<br />

sove?<br />

Sånn<br />

er det.<br />

Med spørsmål<br />

forsøker barnet<br />

ditt å forstå<br />

verden og øke<br />

sin kunnskap og<br />

sitt ordforråd.<br />

Hvor lenge varer denne fasen?<br />

Hvorfor<br />

flyr<br />

fugler?<br />

Hvorfor<br />

har jeg en<br />

tissefant?<br />

Til han får<br />

sin første<br />

smarttelefon.<br />

61


Peter de Wit<br />

Bare lek i vei, Victor!<br />

Bare fordyp deg i din<br />

egen verden!<br />

Ja, gjør det!<br />

Bare lek i vei og<br />

ha det gøy!<br />

Det er viktig for<br />

utviklingen!<br />

Victor!<br />

Det finnes sikkert<br />

et dyrt kurs der han<br />

kan lære seg det.<br />

Bra.<br />

Rolig!<br />

62


<strong>Sigmund</strong> <strong>gir</strong> råd <strong>om</strong> <strong>oppdragelse</strong><br />

Endelig tjener<br />

jeg nok til at vi<br />

kan skilles!<br />

Fantastisk!<br />

JlPPl!<br />

Akkurat<br />

s<strong>om</strong><br />

resten av<br />

klassen!<br />

67


Peter de Wit<br />

I forbindelse med forbudet mot smarttelefoner i<br />

franske skoler, diskuteres nå også mobilbruken<br />

på vår egen skole.<br />

SÅ BRA!<br />

OG?<br />

De fleste klagene<br />

handler <strong>om</strong> dårlig dekning<br />

og for få ladepunkter.<br />

68


<strong>Sigmund</strong> <strong>gir</strong> råd <strong>om</strong> <strong>oppdragelse</strong><br />

Hæ.<br />

Hva gjør du her helt<br />

alene?<br />

Ikke fortell dem<br />

at jeg er her!<br />

Når mamma og<br />

pappa finner meg,<br />

må jeg spille på<br />

nettbrettet igjen.<br />

69


Peter de Wit<br />

Det er greit<br />

at dere leker<br />

cowboy og<br />

indianer!<br />

Så lenge<br />

indianerne<br />

vinner.<br />

70


<strong>Sigmund</strong> <strong>gir</strong> råd <strong>om</strong> <strong>oppdragelse</strong><br />

Jeg er fire år!<br />

Da er du<br />

stor! Men<br />

du k<strong>om</strong>mer<br />

til å bli mye<br />

eldre.<br />

Folk lever stadig<br />

lengre. Din generasjon<br />

k<strong>om</strong>mer til å bli i<br />

gjenn<strong>om</strong>snitt 100 år!<br />

Kanskje du blir 120!<br />

Såpass!<br />

Da kan det være<br />

Varer<br />

det samme!<br />

barnd<strong>om</strong>men<br />

også lenger? Nei.<br />

71


Jeg <strong>gir</strong> mitt liv en 9.<br />

Slik ser du<br />

dessverre ikke<br />

ut, gutt.<br />

Jeg har Dyskalkuli.<br />

<strong>Sigmund</strong> <strong>gir</strong> råd <strong>om</strong> <strong>oppdragelse</strong> er boken s<strong>om</strong> bør ligge på toppen<br />

av alle andre bøker <strong>om</strong> barne<strong>oppdragelse</strong>. Her får du gode innspill på<br />

den usikkerheten foreldre opplever når barna vokser opp.<br />

Doktor <strong>Sigmund</strong> er Nederlands beste psykiater. Siden 1994 er det<br />

utgitt 50 bøker i Doktor <strong>Sigmund</strong>-serien.<br />

www.hertervigforlag.no<br />

9 788283 601121<br />

www.infovestforlag.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!