08.09.2021 Views

Antikvariat Bryggen - Katalog 131 - Bibliophilia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BIBLIOPHILIA<br />

<strong>Antikvariat</strong><br />

<strong>Bryggen</strong>


01 06 07 16 17


19 28 29 25 26


BIBLIOPHILIA<br />

<strong>Katalog</strong> <strong>131</strong><br />

I katalog <strong>131</strong> presenteres et utvalg fra de siste måneders innkjøp. Hovedvekten ligger innen skjønnlitteraturen, men vi har<br />

også gleden av å presentere flere fine objekter innen andre emner. Vi har forsøkt å strekke oss etter de unike eksemplarene,<br />

og enkelte av disse har vi valgt å bevare for ettertiden ved å utstyre dem med ulike løsninger fra utvalgte bokbindere.<br />

God førnøyelse!<br />

Bibliofil hilsen<br />

Fredrik Delås<br />

<strong>Antikvariat</strong> <strong>Bryggen</strong> & bokbindere<br />

Vi får stadig henvendelser vedrørende det å få bøker innbundet og rundt bruk av kassetter. Dette er snakk om preferanser<br />

og samlere foretrekker ulike løsninger. Det kan derfor være vanskelig for oss å gi konkrete anbefalinger. Som forhandler<br />

fokuserer <strong>Antikvariat</strong> <strong>Bryggen</strong> i hovedsak på bevaring av objektene, men i enkelte tilfeller velger vi å fremheve objektene<br />

gjennom valg av mer kunstnerisk utformede løsninger.<br />

Kassetter: Vi bruker kassetter til bøker som er skjøre og står i fare for å bli ytterligere skadet. Noen ganger velger vi en<br />

enkel og ren oppbevaringsløsning, andre ganger velger vi å påkoste noe mer for å gjøre kassetten i seg selv mer tiltalende.<br />

Bokbind: Hvis vi kjøper inn en bok som ikke henger sammen, man ikke kan bla i og som vil forverres ved å plasseres i<br />

bokhyllen, velger vi å få den innbundet. Vi ønsker da fortrinnsvis å bevare begge omslag samt ryggstripen, dette for å bevare<br />

så mye av bokens historie som mulig.<br />

Papirreparasjoner: Hvis et bokbind er helt løst i indre falser eller har rifter i sider og som vil forverres når man blar i boken,<br />

velger vi ofte å forsterke dette. Bokbinderen bruker da en transparent forsterkning, noe som i de fleste tilfeller ikke påvirker<br />

lesbarheten og som vil tillate videre bruk.<br />

I denne katalogen har vi benyttet oss av tjenestene til tre ulike norske bokbindere innen alle de ovenstående kategoriene.<br />

Hvilken bokbinder vi har benyttet til de enkelte objektene nevnes i beskrivelsene. De ulike arbeidene kan også sees på<br />

innsiden av denne katalogens omslag. De tre bokbinderiene er:<br />

Bøthuns Bokverksted Julius Ørenberg Bokbinderi Ekelund Bokbinderi<br />

bokverkstedet.no juliusbokbinderi.no Nettside kommer. Mobil: 41529039.<br />

<strong>Antikvariat</strong><br />

<strong>Bryggen</strong><br />

Bøker for samlere siden 2007<br />

<strong>Bryggen</strong>veien 42<br />

1747 Skjeberg<br />

T: 930 22 712<br />

M: post@antikvariat-bryggen.no<br />

antikvariat-bryggen.no


SKJØNN-<br />

LITTERATUR


BIBLIOPHILIA 6 Nr. <strong>131</strong><br />

01 Helga. Et billede fra Trøndelagen.<br />

Kristiania: P. T. Mallings Boghandels Forlag, 1895. Komplett. Originalt omslag.<br />

Omslaget en anelse ufriskt. Noe papirtap øverst og nederst på ryggstripen. Dog et fast eksemplar.<br />

Johan Bojers tredje bok og meget uvanlig i omslag!<br />

I kassett, ilagt omslag i tynn kartong, fra Ekelund bokbinderi.<br />

4 500,-


BIBLIOPHILIA 7 Nr. <strong>131</strong><br />

JOHAN<br />

BOJER<br />

[1872-1959]<br />

Å samle Bojers førsteutgaver er ikke<br />

en stor oppgave, om man ser bort<br />

fra debuten Unge Tanker [1893] og<br />

de to supprimerte bøkene En Moder<br />

[1895] og Marie Walewska [1913].<br />

Om man er kresen på kvalitet blir<br />

oppgaven derimot større. Bøkene er<br />

ofte godt lest, og det kan være langt<br />

mellom de virkelig gode eksemplarene.<br />

Titlene før 1898 sees ikke ofte,<br />

verken i forlagsbind eller omslag.<br />

PROVENIENS for begge bøker:<br />

Arnt Bryde Sundseth [1900-1947],<br />

innvotert i Bibliofilklubben 1932.<br />

02 Et Folketog.<br />

Kristiania: P. T. Mallings Boghandels Forlag, 1896. Komplett. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Omslaget en anelse ufriskt. Ryggstripen mørknet.<br />

Johan Bojers femte bok og meget uvanlig i omslag!<br />

3 000,-


03 [JOHAN BOJER] ANDERS BEER WILSE<br />

Norsk natur. Vinter.<br />

Kristiania: Mittet, [1913]. Mappe med tittelblad og 12 fotogravyrer / heliogravyrer.<br />

Ett motiv med svak bruntone i to ytterkanter, langt fra motivet. Svakt støtte hjørner, for øvrig velholdt.<br />

En uvanlig fotomappe med fin proveniens.<br />

DEDIKASJON fra Johan Bojer til den franske forfatteren og kritikeren Octave Mirbeau [1848-1917] og kone.<br />

«à Madame et Monsieur Octave Mirbeau, salutation de la nature norvégienne et de votre ami [...]»<br />

2 500,-<br />

INNHOLD:<br />

- Akerselven<br />

- Fra Havnebyen [Kristiania]<br />

- Høifjeld [Høvringen]<br />

- Alleen<br />

- Landsbygden<br />

- Solfaldstid paa Høifjeldet<br />

- Snestorm. Svolvær, Lofoten<br />

- Fra Randselven<br />

- Sæteren i paasken<br />

- Fra Kystbyen<br />

- Husmandspladsen<br />

- Finsenut, Bergensbanen


BIBLIOPHILIA 10 Nr. <strong>131</strong><br />

OSKAR<br />

BRAATEN<br />

[1881-1939]<br />

04 Arv. Spelstykke i ei vending.<br />

Aalesund: Kosta av Aarvaak, 1910. 8vo.<br />

Helsjirtingbind, bundet med fremre omslag.<br />

Ubeskåret materie.<br />

Et tiltalende eksemplar av Braatens andre bok.<br />

DEDIKASJON til Hugo Høgdahl fra Oskar Braaten.<br />

Korreksjoner, overstrykninger og kommentarer<br />

i Braatens hånd på 6 sider.<br />

12 000,-


BIBLIOPHILIA 11 Nr. <strong>131</strong><br />

JACOB BREDA<br />

BULL<br />

[1853-1930]<br />

05 Uden ansvar. Skuespil i fire Akter.<br />

Kristiania & Kjøbenhavn: Alb. Cammermeyers<br />

Forlag, 1890. 172 sider. Originalt<br />

prisnedsettelsesomslag.<br />

Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B,<br />

blankt omslag. Påklistret lapp med tittel<br />

«Ugens Billigste Bog».<br />

Et velholdt eksemplar av Bulls debutbok<br />

som er særdeles sjelden med dette<br />

omslaget.<br />

3 500,-


BIBLIOPHILIA 12 Nr. <strong>131</strong>


BIBLIOPHILIA 13 Nr. <strong>131</strong><br />

06 Sankt-Hans-dans.<br />

Tekst av Jacob Breda Bull.<br />

Tegnet av Sophie Coward.<br />

Oslo: Fabritius & Sønner’s Forlag, 1932.<br />

Leporello-album på tykk kartong.<br />

Navnetrekk på tittelside. For øvrig et<br />

velholdt eksemplar.<br />

Meget sjelden!<br />

I kassett utformet av Ekelund Bokbinderi.<br />

7 500,-


BIBLIOPHILIA 14 Nr. <strong>131</strong><br />

Det særdeles sjeldne manuskript-trykket!<br />

07 Tordenskjold.<br />

Et historisk Skuespil i tre Afdelinger.<br />

Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag, [1899].<br />

265 sider. Halvsjirtingbind.<br />

Boken utkom i 1901 på Det Norske Aktieforlag med<br />

de 7 første sider i endret trykk.<br />

Eksemplaret har håndskrevne anvisninger vedrørende<br />

musikk etc. ved oppførelsen av stykket ved teateret.<br />

VEDLAGT: De nevnte 7 sider fra 1901-utgaven +<br />

fremre omslag.<br />

I kassett fra Ekelund Bokbinderi. De vedlagte sider ligger i<br />

egen lomme med vindu i kassetten. Selve boken ligger<br />

nedsenket i en nydelig utformet utforing.<br />

PROVENIENS: Jonas Skougaard, med hans notater.<br />

Meget sjelden!<br />

12 000,-


BIBLIOPHILIA 15 Nr. <strong>131</strong><br />

Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Vi ser ingen umiddelbar forklaring på hvorfor dette skuespillet ble trykt som manuskript og i et<br />

etter sigende meget begrenset opplag. Det er neppe tale om en supprimert bok. Meget sjelden. Ikke i Norsk Bokfortegnelse.<br />

I U.B’s eksemplar er det påført med håndskrift at boken er trykt i 16 eksemplarer.<br />

Herværende eksemplar ble omsatt ved Cappelens auksjon 22. mars 1985.<br />

<strong>Antikvariat</strong> <strong>Bryggen</strong> kan her tilføye at det er stor sannsynlighet for at denne boken ble trykt som manuskript i få eksemplarer<br />

for bruk ved teateroppsetningen av stykket. Fredrik Delås har i sin samling et tilsvarende trykk av Bjørnstjerne Bjørnsons<br />

«Geografi og Kiærlighed», hvor følgende er skrevet for hånd: «Manuskript. Behandles med største discretion.» Boken har<br />

tilhørt skuespillerparet Alma og Johan Fahlstrøm, og ble brukt ved forberedelsene av oppsetningen til «Geografi og Kiærlighed»,<br />

hvor Alma spilte rollen som Ane.


BIBLIOPHILIA 16 Nr. <strong>131</strong><br />

THORBJØRN<br />

EGNER<br />

[1912-1990]<br />

08 Gamle hus i Rauland.<br />

Oslo: Halvorsens Bokhandel, 1945. 152, [4] sider. Originalt omslag. Usprettet.<br />

En meget liten papirrift i ryggstripens ytre fremre fals. For øvrig et særdeles velholdt eksemplar!<br />

DEDIKASJON fra Thorbjørn Egner og Birger Halvorsen, til Bibliofilklubbens medlem Gustav E. Raabe.<br />

Birger Halvorsen var nær venn av Egner og ga ut de fleste av Egners bøker på 1940-tallet.<br />

1 500,-


BIBLIOPHILIA 17 Nr. <strong>131</strong><br />

09 Tretten viser fra Barnetimen.<br />

Oslo: Grøndahl og Søns Forlag, [1951]. 56, [1] sider. Smal 8vo. Forlagets pappbind.<br />

Bakre ytre fals profesjonelt forsterket med japanpapir, nær usynlig, ved Bøthuns Bokverksted.<br />

Svakt støtte hjørner. Svak plett i nedre hjørne av fordekkel. Et fast bind med plettfri materie.<br />

DEDIKASJON fra Egner på forsatsbladets verso:<br />

«Til Johnsen i Bodø i glede over de hyggelige dagene i Svolvær i vinter.»<br />

2 500,-


BIBLIOPHILIA 18 Nr. <strong>131</strong><br />

10 Klatremus og de andre dyrene Hakkebakkeskogen.<br />

Oslo: Grøndahl og Søns Forlag, [1953]. 89 sider. Smal 8vo. Forlagets pappbind.<br />

Ryggstripe profesjonelt reparert ved Bøthuns Bokverksted. For øvrig et fast og velholdt eksemplar.<br />

DEDIKASJON fra Egner på forsatsbladets verso:<br />

«Til store og små i huset [Johnsen] med hjertelig hilsen fra Thorbjørn Egner.»<br />

2 500,-


BIBLIOPHILIA 19 Nr. <strong>131</strong><br />

11 Nye viser fra Barnetimen.<br />

Oslo: Grøndahl og Søns Forlag, [1952]. 56 sider. Smal 8vo. Forlagets pappbind.<br />

Et fåtall mindre pletter i materien, for øvrig meget velholdt.<br />

DEDIKASJON fra Egner på forsatsbladets verso:<br />

«En liten hilsen i glede over hyggelige dager i Lofoten, dager som du også ser frukter av på s. 44-49.»<br />

På side 44-49 finner man visene «Veslebror på Lofotfiske» og «Torskevise».<br />

4 000,-


BIBLIOPHILIA 20 Nr. <strong>131</strong><br />

UREGISTRERT VARIANT:<br />

De to herværende førsteutgaver av en av norsk barnelitteraturs<br />

største klassikere foreligger med ulik overflate og fargetone på<br />

pappbindene. Nummer 12 har vokset overflate med dypere<br />

fargetone. Nummer 13 har en ubehandlet papiroverflate med<br />

lysere fargetone.<br />

«Folk og røvere i Kardemomme By» er meget vanskelig å finne<br />

i velholdte bind. Her presenteres to eksemplarer som ligger<br />

langt over snittet av hva man normalt kommer over.<br />

12 Folk og røvere i Kardemomme by. Illustrert av forfatteren.<br />

Oslo: Cappelen. 1953. 104, [1] sider. Forlagets pappbind. Meget få spor etter bruk i papirets overflate.<br />

For øvrig et meget velholdt eksemplar uten bleket rygg!<br />

VARIANT: Vokset papiroverflate med mørkere fargetone. Til nå uregistrert i Schiøtz/Ringstrøm/Delås.<br />

DEDIKASJON fra Egner på forsatsbladets verso.<br />

7 500,-


BIBLIOPHILIA 21 Nr. <strong>131</strong><br />

13 Folk og røvere i Kardemomme by. Illustrert av forfatteren.<br />

Oslo: Cappelen. 1953. 104, [1] sider. Forlagets pappbind. Meget få spor etter bruk i papirets overflate.<br />

Meget svakt støt i øvre kant av bakdekkel. For øvrig et meget velholdt eksemplar uten bleket rygg!<br />

VARIANT: Ubehandlet papiroverflate med lysere fargetone. Til nå uregistrert i Schiøtz/Ringstrøm/Delås.<br />

3 500,-


BIBLIOPHILIA 23 Nr. <strong>131</strong><br />

JOHAN<br />

FALKBERGET<br />

[1879-1967]<br />

Hvepsen var et vittighetsblad initiert av forfatteren og arbeiderbevegelsesmannen<br />

Hans Østerholt. Det så dagens lys i 1905. Med en startkapital på<br />

400 kroner, innsamlet blant fagforeningskamerater og partifeller, startet<br />

Østerholt 1905 vittighetsbladet «Hvepsen». Navnet svarte nøyaktig til<br />

redaktørens temperament og foretakets idé, ble det hevdet. For Hvepsen<br />

stakk, både til høyre og til venstre. Skarpest var brodden mot dem som var høyest på strå i samfunnet.<br />

Bladet ble svært populært, og i sin glanstid overgikk det alle sine borgerlige konkurrenter, i både kvalitet og<br />

opplagstall. Mange dyktige tegnere og forfattere ble etter hvert knyttet til bladet. Fra 1908 ble Falkberget<br />

involvert i bladet, hvor han kom til å jobbe som medredaktør og medarbeider. Flere av hans kjente fortellinger, som<br />

senere skulle komme i bokform, så dagens lys i Hvepsen; «Sol», «Bjørneskyttern», «Simen Mustrøen», «Byd lykken<br />

haanden», «Troll» og «Bør Børson Jr». Falkbergets fortellinger i Hvepsen ble i hovedsak illustrert av J. R. Nilssen.<br />

Kilder: Lill-Ann Jensen: Hans Østerholt i Norsk biografisk leksikon på snl.no. / Hans Svenne: «Johan Falkberget -en bibliografi».


14 Hvepsen - 1910.<br />

Kristiania: 1910. 200 sider. 25 nummer + «Julehvepsen», 1910. Komplett.<br />

Bundet med: «Arbeidets Jul», 1910 / «Godtemplar-Ungdommen», nr. 1, 7 og Julenummer 1910.<br />

To sider med noe papirtap i nedre hjørne. Det meget skjøre avispapiret med enkelte mindre rifter i ytre<br />

marg, disse nennsomt forsterket ved Bøthuns Bokverksted.<br />

PROVENIENS: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøm [1928-2015]. Hans notater på forsats.<br />

Eksemplaret er ikke oppført i katalogen over Ringstrøms samling [2003], så det har høyst<br />

sannsynlig blitt ervervet etter at denne ble trykt.<br />

Komplette årganger av «Hvepsen» er å anse som meget sjeldne. 4 500,-<br />

17 BIDRAG AV FALKBERGET i «Hvepsen»:<br />

- Da Lopfanger-Anders danset i skjorten nedi<br />

kjælderen nyttaarsaften.<br />

- Paa vandring til Kirivariari.<br />

- Finkjærringen, som besvor kometen.<br />

En sandfærdig fortælling fra fjeldene.<br />

- Bjørnejægere.<br />

- Dengang Bersvend Hessestøen kjørte efter<br />

paaskebrændevin med en folkevond okse.<br />

- Den natten Per Hoppenop skaut Satan.<br />

- Tor Klætdalens frieri.<br />

BIDRAG AV FALKBERGET i «Arbeidets jul»: - Naar sola gaar ned nord i fjellom.<br />

Hans Svenne: «Johan Falkberget -en bibliografi», side 146 og 165.<br />

- Det store Bråthe-troldet.<br />

- Labbus - den laban.<br />

- Naar springdansen gaar.<br />

- Dælje - Kresjan i livsfare.<br />

- Det glade Bergen.<br />

- Ung - Aslaug.<br />

- Stygfinn-myren.<br />

- Reisefeber.<br />

- Da’n Graabein-Jøren satte nye haar paa skinfælden.<br />

- I Heia-eldhuset.


Føljetongen av Falkbergets mest sjeldne bok.<br />

Å betrakte som mer sjelden enn bokutgaven!<br />

15 Hvepsen - 1916.<br />

Kristiania: 1916. 400 sider. 50 av 51 nummer + «Julehvepsen» [52], 1916. Et godt skinnryggbind.<br />

Nummer 51 mangler.<br />

PROVENIENS: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøm [1928-2015]. Hans notater på forsats.<br />

Førstetrykket av boken, som blir regnet som Falkbergets mest sjeldne, går her som føljetong i nummer 1-12.<br />

Bokutgaven anslås eksisterende i færre enn 10 eksemplarer. Bjørn Ringstrøm anslår i katalogen over sin<br />

samling at føljetongen sannsynligvis er mer sjelden enn bokutgaven, en betraktning antikvariatet, etter å ha<br />

vært i dialog med flere samlere, sier seg helt enig i.<br />

ØVRIGE BIDRAG AV FALKBERGET i «Hvepsen», 1916:<br />

17 500,-<br />

- Byd lykken haanden! Historien om Johannes Mo og “Norges nye arbeidsdag”.<br />

- Solskinnslassaroner. Vaarstudie fra Youngstorvet i Kristiania.<br />

- I Nore.<br />

- Paaske-brev. Fra Røverkollen til Hvepsen.<br />

- Vord nye folkeeventyr.<br />

- Da Erling Nordistu giftet sig “ifølge sin stand og stilling”.<br />

- Smaa sagn om Lidfjeld-Kongen.<br />

- Et andet sagn om Lidfjeld-Kongen.<br />

- Finn-Tjønna.<br />

I det manglende nummer 51 starter første del av “Fjeldsø-Hedningen”, som går over de første 38 nummer i årgangen for 1917.<br />

Hans Svenne: «Johan Falkberget -en bibliografi», side 146 og 165.


BIBLIOPHILIA 26 Nr. <strong>131</strong><br />

16 Solfrid i Bjønstu og de syv svende.<br />

Særtrykk av Nidaros. A/S Nidaros og Trøndelagens<br />

Trykkeri, 1928. 182 sider. Originalt omslag.<br />

Illustrert av Anders Bjørgaard.<br />

Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A.<br />

Omslag, rosa, tegnet av Anders Bjørgaard.<br />

Boken har tidlig blitt forsterket med tråd i ryggen.<br />

Dette har sannsynligvis resultert i at boken har holdt<br />

seg godt sammenlignet med andre eksemplarer.<br />

Denne tittelen av Falkberget er ofte sterkt medtatt<br />

med rifter og papirtap. Herværende eksemplar<br />

har intakt omslag og ryggstripe. Et par mindre<br />

pletter ved trådheftingen. Omslagene unormalt<br />

rene. Plettfri materie. Alt i alt et meget velholdt<br />

eksemplar til denne tittelen å være.<br />

I kassett fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.<br />

6 500,-


BIBLIOPHILIA 28 Nr. <strong>131</strong><br />

ARNE<br />

GARBORG<br />

[1851-1924]<br />

Uregistrert utgave.<br />

17 Jaabæk og Præsterne.<br />

Tvedestrand: Trykt og Forlagt af Th. N. Eskildsen, 1874. Liten 8vo. 48 sider. Originalt omslag.<br />

Meget små papirtap ved hjørner. For øvrig et tilsynelatende ulest og usedvanlig friskt eksemplar.<br />

I kassett fra bokbinder Georg Pram Ekelund. Foret opp innvendig og heftet er ilagt omslag i tynn kartong.<br />

Ikke tidligere registrert av Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Omslag med ytre ramme i enkel strek med avrundede hjørner. Indre<br />

rektangulær ramme med hjørnerøskener. Dekorlinje i nedre del, utformet som tvinnede blomster med 5 blomsterkroner.<br />

Nå registrert som variant C i nettutgaven.<br />

25 000,-<br />

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.


HULDA<br />

GARBORG<br />

[1862-1934]<br />

BIBLIOPHILIA 29 Nr. <strong>131</strong><br />

HEIMESTELL<br />

Den sjeldne «kjellerutgaven»!<br />

«Um ein er avhaldsmann eller ikkje, - den ting er viss, at di mindre vert drukke av<br />

desse fæle og forgiftige blandingane som ver selde for “kognak” eller “portvin”<br />

eller “sherry”, di betre var det baade for folkepungen og for folkehelsa. Konjak<br />

til 1 1/2-2kr. flaska t.d.! - som er so forgiftig, at han ét upp spikar! - Ja dei fær<br />

nok kjenne det “dagen etter” òg, desse krokane, som tek til seg slikt...».<br />

18 Heimestell. Uppskrifter og retleidingar for smaae hushald, helst paa lande.<br />

Kristiania: Utgjeve av «17de Mai», 1898. xi, [1], 168 sider. Privatbind.<br />

Henry Notaker: «Fra kalvedans til bankebiff. Norske kokebøker til 1951». Nr 161. Kokeboka ble trykt som «kjeller» i avisa<br />

«Den 17de Mai», der Arne Garborg var en av redaktørene. Kjelleren gikk fra 19.2-29.11.1898, og kunne klippes ut og settes<br />

sammen til en paginert bok. Noe avvik i paginering og innhold fra bokutgaven som utkom i 1899.<br />

3 500,-<br />


BIBLIOPHILIA 30 Nr. <strong>131</strong><br />

NORDAHL<br />

GRIEG<br />

[1902-143]<br />

19 Norge i våre hjerter.<br />

Oslo: Gyldendal, 1929. 83 sider. Håndlaget omslag.<br />

Boken har et foromslag med montert fotografi,<br />

tittel og forlagsetikett. Bakre omslag har teksten<br />

«G.N.F. Centraltrykkeriet, Oslo.» Materien har en<br />

meget enkel sats, nærmest maskinskrevet. De to<br />

første sidene har påklistrede utklipp med uttalelser<br />

fra Fridtjof Nansen og Harald Grieg samt «Atter<br />

nytt oplag: Ialt: 8000 ekspl.» Et bilde av et reinsdyr<br />

er innklebet foran diktet «Brakken på fjeldet.»<br />

Bindtråden er tynnslitt.<br />

I kassett fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.<br />

5 000,-<br />

Førsteutgaven av «Norge i våre hjerter» utkom i 1929. Andreutgaven utkom 1930.<br />

På andreutgavens tittelside er oppgitt årstall 1930 og i kolofonen står oppgitt<br />

«Copyright 1929, Syvende tusen».<br />

Herværende eksemplar må være et arbeidsutkast fra forlaget for andreutgaven.<br />

Årstallet oppgitt på tittelbladet er 1929, altså samme år som førsteutgaven og året før<br />

andreutgaven. I andreutgaven er det ett dikt som utelates i del I: «Du sa: Mitt land».<br />

Dette diktet er fortsatt med i herværende utkast. Illustrasjonene og uttalelsene fra<br />

Fridtjof Nansen og Harald Grieg var heller ikke medtatt i den trykte andreugaven.


BIBLIOPHILIA 32 Nr. <strong>131</strong><br />

TRYGVE<br />

GULBRANSSEN<br />

[1894-1962]<br />

20 Bjørndalstrilogien usprettet i omslag!<br />

20 Bjørndalstrilogien usprettet i omslag!<br />

Og bakom synger skogene. Noen historier fra 1760-årene til frem mot 1810.<br />

Oslo, Og bakom Aschehoug, synger 1933. skogene. Originalt Noen omslag. historier Usprettet. fra 1760-årene til frem mot 1810.<br />

TILSKRIFT: Oslo, Aschehoug, «”Manns 1933. plikt” Originalt het manuskriptet omslag. Usprettet. til denne boken opprinnelig<br />

– TILSKRIFT: Dermed var «”Manns dens mening plikt” het gitt. manuskriptet Trygve Gulbranssen». til denne boken opprinnelig<br />

– Dermed var dens mening gitt. Trygve Gulbranssen».<br />

Det blåser fra dauingfjell.<br />

Oslo, Det blåser Aschehoug, fra dauingfjell. 1934. Originalt omslag. Usprettet.<br />

TILSKRIFT: Oslo, Aschehoug, «Inunder 1934. livets Originalt stormvær omslag. og [?] Usprettet. døden blir det sterkeste<br />

menneske TILSKRIFT: liten. «Inunder Trygve livets Gulbranssen». stormvær og [?] døden blir det sterkeste<br />

menneske liten. Trygve Gulbranssen».<br />

Ingen vei går utenom.<br />

Oslo, Ingen Aschehoug, vei går utenom. 1935. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Oslo, Aschehoug, 1935. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Ørlite hakk i øvre kant av ryggstripen av del I, se bilde til venstre.<br />

Meget Ørlite hakk liten plett i øvre på kant ryggstripe av ryggstripen av del II, av se del bilde I. Meget til venstre. liten plett på<br />

Et ryggstripe meget tiltalende av del II. sett Et meget av denne tiltalende klassikeren, sett av som denne er meget klassikeren, vanskelig<br />

å som finne er i særdeles en slik stand. vanskelig Det flotteste å finne settet velholdt antikvariatet i omslag! har registrert.<br />

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i<br />

Bibliofilklubben 1932.<br />

10 10000,-<br />

000,-<br />

Trygve Gulbranssen har fått både forleggere og litteraturhistorikere til en gang i blant å overveie om deres syn på litteratur<br />

alltid er like riktig. Da Gulbranssen leverte manuskriptet til «Og bakom synger skogene» til Gyldendal, fikk han høre at dette<br />

var helt håpløse skriblerier som han bare kunne glemme å få utgitt; en skivebom på linje med refusjonen av Sigrid Undset<br />

som forfatter av historiske romaner. Gulbranssen gikk til Aschehoug, og bøkene hans er siden oversatt til mer enn 30 språk<br />

og er solgt i kanskje 10 millioner eksemplarer.


BIBLIOPHILIA 33 Nr. <strong>131</strong>


BIBLIOPHILIA 34 Nr. <strong>131</strong><br />

ØVRE RICHTER<br />

FRICH<br />

[1872-1945]<br />

21 Til D.D. M.M. Kongen og Dronningen ved Folketoget den 26de September 1897.<br />

Christiania: Halvorsens og Larsens Accidenstrykkeri, [1897]. Stor 8vo. Trykk på en side. Uvanlig!<br />

Eiler Schiøtz «Øvre Richter Frich. En bio-bibliografi.», 1982: Nevnes ikke. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Nevner trykket i nettutgaven<br />

under «Småtrykk». I denne avdelingen er det for øvrig flere småtrykk som ikke har vært kjent for Eiler Schiøtz.<br />

Det som kjennetegner trykkene er at de alle er utgitt i perioden 1894-1897, før Øvre Richter Frich etablerer seg som forfatter.<br />

2 500,-


BIBLIOPHILIA 35 Nr. <strong>131</strong><br />

KNUT<br />

HAMSUN<br />

[1859-1952]<br />

22 Siste Kapitel. I+II.<br />

Kristiania: Gyldendal, 1923. 280, [4], 281-571 sider.<br />

Privat helsjirtinbind.<br />

Svake skjolder på bindet, for øvrig meget velholdt.<br />

DEDIKASJON fra Knut Hamsun til Overdirektør,<br />

Ingeniør Anderssen.<br />

Hva Hamsun unnskylder i dedikasjonen har det ikke<br />

lyktes oss å finne ut av.<br />

Dedikasjoner fra Hamsun sees ikke ofte fremme for salg.<br />

10 000,-


HENRIK<br />

IBSEN<br />

[1828-1906]<br />

23 De unges Forbund. Skuespil i fem Akter.<br />

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1860. 8vo.<br />

[2 blanke], 225, [3 blanke] sider. Forlagsbind.<br />

Meget svak slitasje ved øvre kapitél. Særdeles<br />

svakt støtte hjørner. Brist i forsatspapiret i indre<br />

fremre fals, dog fullstendig fast i bindet. Limet<br />

benyttet til det hvite blanke papiret på for- og baksats<br />

har smittet av med mørk tone mot forsatspapiret,<br />

dette er ikke uvanlig på bind fra denne tiden.<br />

For øvrig et meget friskt eksemplar av denne boken<br />

som er sjelden i forlagsbind og meget vanskelig å<br />

finne velholdt.<br />

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947],<br />

innvotert i Bibliofilklubben 1932.<br />

28 000,-


BIBLIOPHILIA 38 Nr. <strong>131</strong><br />

THEODOR<br />

KITTELSEN<br />

[1857-1914]<br />

24 Svartedauen<br />

Kristiania: J. M. Stenersen & Co.s Forlag, 1900.<br />

Folio. [38], [2 blanke] sider.<br />

Forlagsbind med vareomslag.<br />

Vareomslaget med noe mindre rifter, leveres i syrefritt<br />

avtagbart plastomslag fra BrodArt.<br />

Samtidig hilsen, datert 1902, på smusstittelblad.<br />

For øvrig et nær mint eksemplar!<br />

Schiøtz/Ringstrøm/Delås:<br />

Tittelbladvariant A: Med angivelse av J.M. Stenersen.<br />

Bindvariant A: Ramme bestående av håndflater.<br />

Meget sjelden i vareomslag!<br />

10 000,-


VILHELM<br />

KRAG<br />

[1871-1933]<br />

25 SAMLING LEILIGHETSTRYKK<br />

Til vor kjære Gusta og Hans. Sølvbryllupsdagen 4. Mai 1916. Fra Søskendekredsen.<br />

Det Mallingske Bogtrykkeri, [1916]. 4 sider.<br />

Til grosserer Hans P. Krag og frues Sølvbryllup.<br />

En ny og sandfærdig Vise om Konventionen til Moss og de dermed sammenhørende historiske<br />

Begivenheder.<br />

10<br />

Det<br />

000,-<br />

Mallingske Bogtrykkeri, [1916]. 4 sider.<br />

Til grosserer Hans P. Krag og frues Sølvbryllup.<br />

Til vor kjære, lille Mama paa hendes Hundredeaarsdag 13. August 1924.<br />

Det Mallingske Bogtrykkeri, [1924]. 4 sider.<br />

Til vor kjære Papa paa hans Hundredeaarsdag 12. Mai 1925.<br />

Det Mallingske Bogtrykkeri, [1925]. 4 sider.<br />

Diktene utgjør 4 av totalt 5 som omtales på side 18 i Arnt Bryde Sundseths «Vilhelm Krag. Et bibliografisk forsøk.», Småskrifter<br />

for bokvenner nr. 50, 1944.<br />

[Wilhelm Andreas Wexels] Vandringen til Bethlehem Juleaften.<br />

Inneholder gjengivelse av brev fra Peter R. Krag [Vilhelm Krags far] til John Aas Krag [Vilhelm Krags<br />

bror], datert 10. Dec. 1877.<br />

Dette trykket ble utgitt av grosserer Hans P. Krag ved Vilhelm Krag, privat kun for familien. En liten introduksjonstekst av Vilhelm Krag.<br />

Heftet omtales på side 25 i Arnt Bryde Sundseths «Vilhelm Krag. Et bibliografisk forsøk.», Småskrifter for bokvenner nr. 50, 1944.<br />

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.<br />

I kassett fra Bøthuns Bokverksted.<br />

7 500,-


VILHELM<br />

KRAG<br />

[1871-1933]


BIBLIOPHILIA 42 Nr. <strong>131</strong><br />

26 Hjemve. Første bog om familien Ravn.<br />

Bergen: John Griegs Forlag, 1895. 8vo. [8], 400 sider. Nytt marmorert pappbind [Bøthuns Bokverksted], bundet<br />

med begge omslag og ryggstripe. Ubeskåret.<br />

Omslag og første 2 blad med svake pletter. For øvrig et tiltalende eksemplar.<br />

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.<br />

Meget sjelden, selv uten omslag.<br />

3 500,-


SVEN<br />

MOREN<br />

[1871-1938]<br />

27 Austland og Vestland.<br />

Tale av Sven Moren ved landsstemna paa Voss 1908.<br />

Uten trykkested. 8vo. 8 sider. Kombinert omslag og<br />

tittelblad. Trykt på avispapir. Bundet i nyere helsjirtingbind<br />

[Julius & Ørenberg Bokbinderi].<br />

Meget sjelden!<br />

BIBLIOPHILIA 43 Nr. <strong>131</strong><br />

UREGISTRERT UTGAVE:<br />

Schiøtz/Ringstrøm/Delås har kun<br />

registrert én utgave i «Fyredrag<br />

aat ungdomslagi», 1909.<br />

En avisomtale fra mars 1909<br />

omtaler årsmeldingen til Noregs<br />

Ungdomslag for 1907-1908. Den<br />

skal inneholde ”upprit av ein tale<br />

av Sven Moren «Austland og<br />

Vestland»”. Det skulle være nærliggende<br />

å tro at herværende<br />

1908-utgave kan være et særtrykk<br />

av denne årsmeldingen.<br />

Etter nærmere undersøkelser kan vi konstatere at så ikke er tilfelle,<br />

da det foreligger avvik i både innhold og typografi. Herværende<br />

eksemplar er da altså en separat paginert utgave, som forutgår den<br />

tidligere registrerte utgave med ett år.<br />

3 500,-


BIBLIOPHILIA 44 Nr. <strong>131</strong><br />

JØRGEN<br />

MOE<br />

[1813-1882]<br />

28 Sange, Folkeviser og Stev i Norske Almuedialekter.<br />

Med en Indledning af Jørgen Moe.<br />

Christiania: P. T. Mallings Forlag, 1840. XII, 138, [2], 8 sider.<br />

Notebilag av L. M. Lindeman. Originalt kartonasjebind.<br />

Mindre papirtap ved ytre falser, kapitéler og på hjørner.<br />

Samtidig hilsen på forsats har smittet noe over på tittelblad.<br />

For øvrig et fast eksemplar med plettfri materie.<br />

En meget sjelden bok i usedvanlig god stand til denne tittelen<br />

å være. Det flotteste eksemplaret antikvariatet har registrert.<br />

Schiøtz/Ringstrøm/Delås, «Norske førsteutgaver», anslår at<br />

opplaget antagelig var på under 100 eksemplarer, et anslag<br />

som kan underbygges ved hvor sjelden boken dukker opp på<br />

markedet.<br />

I kassett, foret med velour, fra Ekelund Bokbinderi.<br />

17 500,-<br />

Fra forordet: Skjøndt man har bestræbt sig for at gjøre denne Samling saa rig som muligt ved at søge at samle fra alle Kanter,<br />

hvor man kunde gjøre sig haab om at erholde noget Bidrag, indeholder dog den Samling, vi herved fremlægge for Publikum,<br />

vistnok kun en ringe Deel af vor Folkepoesies Rigdom. Vi tillade os derfor at gjøre opmerksom paa, at Oplaget af denne<br />

Samling er meget ubetydeligt; thi vi have gjort os Haab om ved denne at vække Interessen for Sagen, og give os herved den<br />

Frihed at opfordre Enhver, der maatte kjende eller være i Besiddelse af passende Bidrag og Melodier, om at indsende disse,<br />

adresserede til P. T. Mallings Forlagshandling i Christiania, til en ny og rigere Udgave.


BIBLIOPHILIA 47 Nr. <strong>131</strong><br />

«Til Beathe fra J.»<br />

29 I Brønden og i Kjærnet. Smaahistorier for Børn.<br />

Christiania: Feilberg & Landmark, 1851. 64 sider. Originalt kartonasjebind.<br />

DEDIKASJON fra Jørgen Moe til søsteren Beathe på friblad.<br />

Hovedpersonene i boka er Jørgen selv (Viggo) og den to år eldre søsteren Beate, hans yndlingssøster<br />

og beste lekekamerat, og modell for et av de vakreste pikeportretter i vår litteratur.<br />

ENESTÅENDE PROVENIENS:<br />

Beate Elisabeth Engebretsdatter Moe [1811-1890].<br />

Ole Petter Moe [1884-1949], sønn av Ole Engebretsen Moe [1819-1890], Beate og Jørgens bror.<br />

Ole Petter Moes signatur på bakre forsats. Beate giftet seg aldri, så det kan være på denne måten<br />

boken har gått videre i familien.<br />

Noe slitasje på ryggstripen, eksemplaret er allikevel forholdsvis fast dog skjørt. Noe fingermerker i materien.<br />

En av våre vakreste barnebøker med en fantastisk proveniens!<br />

I kassett fra Ekelund Bokbinderi. Innsiden er foret med sort velour.<br />

Boken er ilagt foret klaffemappe nedsenket i egen utforing.<br />

40 000,-


BIBLIOPHILIA 48 Nr. <strong>131</strong>


BIBLIOPHILIA 49 Nr. <strong>131</strong>


BIBLIOPHILIA 50 Nr. <strong>131</strong><br />

JØRGEN<br />

30 Digte.<br />

Christiania: Feilberg & Landmark, 1850. [6], 157, [6] sider. Originalt helsjirtingbind.<br />

DEDIKASJON fra Jørgen Moe på friblad.<br />

Mindre rifter i den sprø sjirtingen ved ytre falser og kapitéler. For øvrig et fast eksemplar med plettfri materie.<br />

12 500,-


BIBLIOPHILIA 51 Nr. <strong>131</strong><br />

MOE<br />

31 En liden Julegave. Gammelt og Nyt.<br />

Christiania: P. F. Steensballe, 1859. 77, [2] sider. Originalt helsjirtingbind.<br />

Samtidig navnetrekk på forsatsblads verso: Elise Cathrine Andresen den 24. Decbr. 1859.<br />

Et særdeles velholdt eksemplar av denne boken som kan være meget vanskelig å finne i førsteutgave.<br />

6 000,-


BIBLIOPHILIA 52 Nr. <strong>131</strong><br />

AGNAR<br />

MYKLE<br />

[1915-1994]<br />

32 Sangen om den røde rubin.<br />

Oslo: Gyldendal, 1956.<br />

Forlagsbind med vareomslag.<br />

Vareomslaget med liten lukket<br />

rift i øvre kant av fremre del,<br />

mindre kantslitasje og et par<br />

svake pletter på rygg. Bindet<br />

meget velholdt. Lite navnetrekk<br />

på forsatsblad.<br />

Leveres med vareomslaget i<br />

avtagbart syrefritt plastomslag<br />

fra BrodArt.<br />

«Rubinen» er meget vanskelig å<br />

finne i gode vareomslag.<br />

7 500,-


BIBLIOPHILIA 53 Nr. <strong>131</strong><br />

GABRIEL<br />

SCOTT<br />

[1874-1958]<br />

33 Dag.<br />

Kjøbenhavn: Jul. Gjellerups Forlag. Hovedkommissionær<br />

for Norge og Sverig:<br />

Alb. Cammermeyers Forlag, 1895. 8vo.<br />

60 sider. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Meget lite papirtap i øvre kant av rygg mot<br />

bakre omslag. For øvrig et meget tiltalende<br />

eksemplar av Scotts andre bok.<br />

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth<br />

[1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.<br />

4 500,-


BIBLIOPHILIA 55 Nr. <strong>131</strong><br />

34 Tante Pose. En Julefortælling fra gamle Dage.<br />

Kristiania: Aschehoug, 1904. 8vo. 240 sider. Originalt omslag.<br />

Rygg svakt mørknet. Kun minimale bruksspor i omslagets<br />

ytterkanter. Et tiltalende eksemplar av denne boken som er<br />

sjelden å se i omslag.<br />

I kassett fra Ekelund Bokbinderi. Boken er ilagt omslag i tynn<br />

kartong.<br />

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i<br />

Bibliofilklubben 1932.<br />

5 000,-


BIBLIOPHILIA 56 Nr. <strong>131</strong><br />

KRISTOFER<br />

UPPDAL<br />

[1878-1961]<br />

PROVENIENS for alle bøker:<br />

Arnt Bryde Sundseth [1900-1947],<br />

innvotert i Bibliofilklubben 1932.<br />

35 Kvæde.<br />

Oslo: Olaf Norli, 1905. Liten 8vo. 64 sider. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Et usedvanlig velholdt eksemplar av Uppdals debut. 2 500,-<br />

36 Ung Sorg.<br />

Oslo: Olaf Norli, 1905. Liten 8vo. 47 sider. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Omslaget med noen meget svake fingermerker. Nedre hjørne av bakre omslag avrevet.<br />

Uppdals andre bok. 750,-


BIBLIOPHILIA 57 Nr. <strong>131</strong><br />

37 Sol-Laug.<br />

Oslo: Olaf Norli, 1908. 8vo. 60, [4] sider. Originalt omslag. Meget velholdt.<br />

Uppdals tredje bok. 1 250,-<br />

38 Ved Akerselva og andre Forteljingar.<br />

Oslo: Olaf Norli, 1910. 8vo. 100 sider. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Ryggstripe bleket, for øvrig meget velholdt!<br />

Uppdals femte bok. 1 250,-


BIBLIOPHILIA 58 Nr. <strong>131</strong><br />

PER<br />

SIVLE<br />

[1857-1904]<br />

39 Nationalt Selvmord. Et Foredrag.<br />

Kristiania: Dagbladets Trykkeri, 1897. 8vo. 24 sider. Kombinert omslag og tittelblad, som utgitt.<br />

Velholdt. I mappe fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.<br />

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.<br />

3 000,-


HALLDIS<br />

MOREN VESAAS<br />

[1907-1995<br />

40 En samling bøker fra Torben Brostrøms bibliotek.<br />

Torben Brostrøm [1927-2020], dansk litteraturforsker og litteraturkritiker. Oversatte flere av Tarjei Vesaas’<br />

bøker og skrev flere artikler om Halldis Moren Vesaas. Bøkene er lest og har mindre bruksspor.<br />

I ein annan skog. 1955. Førsteutgave. Originalt omslag. Frimerke av Halldis Moren Vessas på smusstittel.<br />

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Halldis. 12-12-55».<br />

Utvalde dikt. 1959. Originalt omslag.<br />

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben, takk for sist og god jul. Halldis. 15-12-57».<br />

Tarjei Vesaas. Huset og Fuglen. Tekster og bilete 1919-1969. 1971. Originalt omslag. Liten rift i omslag.<br />

DEDIKASJON: «Helsing og takk Kirsten og Torben. Halldis. 15-11-71».<br />

3 500,-


TARJEI<br />

VESAAS<br />

[1897-1970]<br />

41 En forfatter og hans oversetter. En samling bøker fra Torben Brostrøms bibliotek.<br />

Torben Brostrøm [1927-2020], dansk litteraturforsker og litteraturkritiker. Han var særdeles opptatt av Tarjei<br />

Vesaas’ og Olav H. Hauges forfatterskap og oversatte / gjendiktet bøker av begge til dansk.<br />

Bøkene i denne samlingen gir inntrykk av et vennskap gjennom mange år. Eksemplarene foreligger i<br />

førsteutgaver og fremstår med enkelte spor etter å ha blitt lest. 13 bøker hvorav 12 med hilsen fra Vesaas.<br />

Leiret og hjulet. 1936. Originalt omslag.<br />

VEDLAGT: Maskinskrevet brev til Brostrøm fra Vesaas, datert Ytre Vinje, 14. januar, 1961. Signert av Vesaas.<br />

Signalet. 1950. Originalt omslag.<br />

DEDIKASJON: «Torben Brostrøm frå Tarjei Vesaas. Okt. 1950».<br />

Løynde eldars land. Dikt. 1953. Originalt omslag.<br />

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei. Sept. 1953».<br />

Vårnatt. 1954. Forlagsbind.<br />

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei».<br />

Ver ny, vår draum. Dikt. 1956. Originalt omslag.<br />

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei. Sept. 1953. VEDLAGT: Ark med notater i Torben Brostrøms hånd».<br />

Ein vakker dag. 1959. Originalt omslag.<br />

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei».<br />

Digte i Udvalg ved Erling Nielsen. 1960. Forlagets pappbind med vareomslag.<br />

DEDIKASJON: «Helsing til Kirsten og Torben frå Tarjei, Mars 60».<br />

Brannen. 1961. Originalt omslag.<br />

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben med frå Tarjei».<br />

Noveller i samling. 1964. Originalt omslag.<br />

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei. God jul 1964».<br />

Brannen. 1966. Forlagsbind med vareomslag.<br />

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei».<br />

Båten om kvelden. 1968. Forlagsbind med vareomslag.<br />

DEDIKASJON: «Kjære Kirsten og Torben, Gode jule og nyttårsønsker frå Tarjei».


Oversettelser:<br />

Vindene. Autoriseret oversættelse efter ”Vindane” ved Torben Brostrøm. 1952. Originalt omslag.<br />

Brostrøms eget eksemplar med hans signatur.<br />

Hesten fra hogget. Legen og lynet. Tegninger av Gunnar Hossy. Forord av Torben Brostrøm.<br />

1963. Forlagsbind med vareomslag.<br />

DEDIKASJON: «Takk for ditt raske forord Torben – Tarjei».<br />

13 000,-


ANNE-CATH.<br />

VESTLY<br />

[1920-2008]<br />

BIBLIOPHILIA 63 Nr. <strong>131</strong><br />

42 56 bøker, hvorav 51 med hilsen fra Anne-Cath. Vestly.<br />

51 av bøkene skal ha blitt solgt ved auksjon til inntekt for barneavdelingen ved Sykehuset Telemark i<br />

2003. Alle er stemplet ”Hilsen forleggeren” i toppsnittet, og alle har håndskrevet hilsen fra Anne-Cath.<br />

Vestly. Bøkene fremstår som nye, med et par små unntak som nevnes i beskrivelsen. En del av bøkene<br />

er i senere opplag, men av titler utgitt i Vestlys levetid mangler kun 2: «Monrad og Mormor i den store<br />

klubben» (utgitt etter auksjonen) og «Nesten et helt menneske» (selvbiografi).<br />

22 500,-<br />

Ole Aleksander. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:<br />

Ole Aleksander Filibom-bom-bom. 1953. 20. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Ole Aleksander på farten. 1954. 17. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Ole Aleksander får skjorte. 1955. 15. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Ole Aleksander og bestemor til værs. 1956. 18. opplag, 1999. Ulest.«Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Ole Aleksander på flyttefot. 1958. 14. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Mormor og de åtte ungene. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:<br />

Åtte små, to store og en lastebil. 1957. 19. opplag, 2002. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Mormor og de åtte ungene i skogen. 1958. 16. opplag, 3. utgave, 1998. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Marte og mormor og mormor og Morten. 1959. 14. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

En liten takk fra Anton. 1960. Gyldendal. 10. opplag,1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Mormors promenade. Med tegninger av Johan Vestly. 1961. 10. opplag,1991. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Mormor og de åtte ungene på sykkeltur i Danmark. 1986. 2. utgave, 1998. Ulest. ”Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03”.<br />

Morten og Mormor og stormvind. 1999. Førsteutgave, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Lillebror og Knerten. Med tegninger av Johan Vestly / Vestly og Lillebror. [komplett rekke]:<br />

Lillebror og Knerten. 1962. 17. opplag, 2003. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Trofaste Knerten. 1963. 10. opplag, 2. utgave. 1998. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Knerten gifter seg. 1964. 10. opplag, 2. utgave. 1998. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Knerten i Bessby. 1971. 10. opplag. 1996. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Knerten og Forundringspakken. 1974. 11. opplag. 1999. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Knerten på sykkeltur. 1974. 10. opplag. 1999. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Knerten Detektiv og Handelsreisende Lillebror. 1998. Førsteutgave. 1998. Ulest. «Hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Knerten Politimann. 2001. Førsteutgave. 2001. Ulest. «Hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».


BIBLIOPHILIA 64 Nr. <strong>131</strong><br />

Aurora. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:<br />

Aurora i blokk Z. 1966. 11. opplag. 2000. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Aurora og pappa. 1967. 9. opplag. 2000. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Aurora og den vesle blå bilen. 1968. 2. utgave, 1. opplag. 1998. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Aurora og Sokrates. 1969. 7. opplag. 1996. Ulest.«Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Aurora i Holland. 1970. 2. utgave, 1. opplag. 1997. Ulest. «Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Aurora på Hurtigruten. 1971. 8. opplag. 1995. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Aurora fra Fabelvik. 1972. 7. opplag. 1993. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Guro. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:<br />

Guro. 1975. 8. opplag, 2. utgave. 1997. Ulest. «Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Guro og nøkkerosene. 1976. 6. opplag. 1999. Ulest. «Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Guro alene hjemme. 1977. 7. opplag. 2000. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Guro og fiolinen. 1978. 3. opplag. 1993. Ulest.«Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Guro og Lille-Bjørn. 1979. 4. opplag. 1999. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Guro på Tirilltoppen. 1980. 5. opplag. 1996. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Guro og og Frydefoni-orkesteret. 1981. 2. opplag. 1993. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Kaos. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:<br />

Kaos og Bjørnar. Førsteutgave. 1982. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Lilla Olaug og Lubben. 1983. 2. opplag. 1983. Ulest. «Hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Kaosgutten i Vetleby og verden. Førsteutgave. 1984. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Kaos førskolegutt. 1984. 2. opplag. 1999. Ulest.«Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Kaos og hemmeligheten. Førsteutgave. 1987. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Guro på Tirilltoppen. 1980. 5. opplag. 1996. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Guro og og Frydefoni-orkesteret. 1981. 2. opplag. 1993. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Ellen Andrea. Med tegninger av Johan Vestly / Illustrasjoner av Anne-Cath. Vestly og Andrea / Kjartan og Anne-Cath. Vestly.<br />

Komplett frem til 2003. I 2004 utkom «Monrad og mormor i den store klubben».<br />

Ellen Andrea og mormor. 2. opplag. 1992. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Forundringspakken og Lagertha rasebasse. Førsteutgave. 1993. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

5 på reise. Førsteutgave. 1994. Ulest. «Til deg med hilsen fra Anne-Cath. Vestly Dette er første boken hun har illustrert, undtagen<br />

det første bildet aller først, for det var det Johan som hadde laget. 28-3-03».<br />

Kostemarsj på Tirilltoppen. Førsteutgave. 1995. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Mormor og én til hos Rosa. Illustrert av Ellen Andrea og mormor ”og meg” [i Vestlys hånd]. Førsteutgave. 1996. Ulest.<br />

«Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Småtassene og andre folk på Tirlltoppen. Førsteutgave. 2000. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Monrad tenker. Førsteutgave. 2002. Ulest. «Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».


BIBLIOPHILIA 65 Nr. <strong>131</strong><br />

ANDRE BØKER:<br />

Samlebind, utdrag m.m.:<br />

Hipp Hurra! Med Anne-Cath. Vestly, 2000.<br />

Førsteutgave. Forlagsbind med vareomslag. Svake bretter i øvre kant av vareomslag. «Hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Den store boken om Knerten, 2002.<br />

Førsteutgave. Forlagsbind med vareomslag. Svake bretter i øvre kant av vareomslag. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Skuespill:<br />

Heksen Innmaria og Frankogfri. Skuespill for barn, 1997. CoMedia Forlag. Forlagsbind med vareomslag.<br />

Svake bruksspor langs vareomslagets ytterkanter. Nedre hjørne av materien svakt brettet. UTEN signatur/hilsen.<br />

Den første og eneste bildeboken som ikke er basert på tidligere bøker:<br />

Lille-Draugen. Illustrert av Jan-Kåre Øien. 1997. Forlagets kartonasjebind. UTEN signatur/hilsen.<br />

Lille-Draugen. Illustrert av Jan-Kåre Øien. 2007. 2. opplag. Forlagets kartonasjebind. Noe mindre format. UTEN signatur/hilsen.<br />

Bokormen lær å lese, med tekst hentet fra tidligere utgitte bøker:<br />

Ole Aleksander flytter. 2002. Fra «Ole Aleksander på flyttefot», 1968. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Ole Aleksander på skolen. 2002. Fra «Ole Aleksander og bestemor til værs», 1956. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».<br />

Bøker for voksne lesere:<br />

Lappeteppe fra en barndom. Selvbiografi, 1990. 3. opplag. 1991. Forlagsbind i vareomslag. «Hilsen til Bjørg fra Anne-Cath».<br />

Anne-Cath. Vestly for de voksne. 2003. Førsteutgave. Forlagsbind med vareomslag. UTEN signatur/hilsen.


BIBLIOPHILIA 66 Nr. <strong>131</strong><br />

NILS COLLETT<br />

VOGT<br />

[1864-1937]<br />

43 Naar Musikken dør. Skuespil i fire akter af Nils Collett Vogt.<br />

Kristiania: Aschehoug, 1909. 176 sider. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Et meget lite hakk med papirtap i fremre omslag. For øvrig velholdt.<br />

Meget sjelden!<br />

PROVENIENS:<br />

Jonas Skougaard [1896-1968], med hans notater.<br />

Dette eksemplaret ble solgt ved Skougaard-auksjon 2, 1970.<br />

<strong>Katalog</strong>nummer 694. Tilslag 1970: 1 000,- + salær.<br />

I kassett, foret med velour, fra Ekelund Bokbinderi.<br />

15 000,-<br />

SUPPRIMERT<br />

«Naar musikken dør» ble oppsatt i trykkeriet høsten 1909. Under korrekturen fant Vogt at fjerde akt var løst påhengt og dårlig<br />

skrevet. Hans venn Vilhelm Krag frarådet Vogt å la stykket trykke i foreliggende form. Av hensyn til eventuell oppførelse ved<br />

Nationaltheateret, lot Vogt trykke et lite antall eksemplarer. Det eksakte antall skal i følge Arthur Thuesen være 13. Boken<br />

utkom 1910 som «Ingrid» i «Spændte Sind» med 4. akt sløyfet og også for øvrig en del omarbeidet. Utkom deretter litt endret<br />

i 1916 som «De skadeskudte». «Naar musikken dør» anses i dag å være en av de store sjeldenheter innen norsk skjønnlitteratur.<br />

For mer informasjon se Arthur Thuesens «Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge» (1960).


BIBLIOPHILIA 68 Nr. <strong>131</strong><br />

HENRIK<br />

WERGELAND<br />

[1808-1845]<br />

44 Norges Konstitutions Historie. Andet Hefte + Tredie Hefte.<br />

Kristiania: Guldberg & Dzwonkowski / Johan Dahl, 1842/1843.<br />

[4], 82, [3]-37 + [4], 189, [3] sider. Originale omslag. Ubeskåret.<br />

I kassetter fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.<br />

Hft. 2: - Plett i indre nedre marg frem til tredje paginerte side.<br />

- Bakre omslag av hefte 2 løst i øvre del.<br />

For øvrig foreligger heftene noe plettet, og med mindre papirtap,<br />

men hoveddelen av omslag og ryggstriper er intakte. Enkelte pletter<br />

forekommer i materien, men denne er i all hovedsak ganske ren.<br />

Meget sjelden i omslag! 15 000,-<br />

STERK PROVENIENS:<br />

Biblioteket på Vevlen Gård på Idd, utenfor Halden, stempel på omslag og tittelblader. Carl Theodor Dahl<br />

[1802-1862], overtok Vevlen Gård etter sin far, Eidsvollmannen Carl Adolph Dahl [1769-1819], som representerte<br />

Fredrikshald på Stortinget i 1845, og skal ha vært en drivende kraft i distriktets kulturelle<br />

liv. Ole Bull skal ved flere anledninger ha spilt i hagestuen på Vevlen Gård. Et fåtall understrekninger<br />

og margnotater med blyant, sannsynligvis av Carl Theodor Dahl.<br />

HEFTE 3:<br />

OMSLAGSVARIANT. Tidligere<br />

registrert i ufarget, grårosa og gult.<br />

Herværende eksemplar har blått omslag.<br />

VARIANTTRYKK B, med oplysninger<br />

om trykkeri på tittelbladets verso og<br />

side [3], med mellomtittelen «Tredie<br />

Hefte | Rigsforsamlingens Historie | II».


BIBLIOPHILIA 69 Nr. <strong>131</strong>


BIBLIOPHILIA 70 Nr. <strong>131</strong><br />

NOEN UTVALGTE BØKER<br />

45 OSKAR BRAATEN: I godt selskap. Fortellinger<br />

Oslo: Aschehoug, 1930. 176 sider. Originalt omslag.<br />

Ryggstripen noe brunplettet. For øvrig meget velholdt.<br />

DEDIKASJON fra Braaten til Olaf Myre. 950,-<br />

46 OLAV DUUN: Storbrylloppe.<br />

Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1920. 237 sider. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Mindre bretter i nedre kant av omslag, da materien er mindre enn dette. For øvrig velholdt. 750,-<br />

47 LARS ESKELAND: Vaarkjenning. Dikt.<br />

Oslo: Bertrand Jensen, 1898. 48 sider. Originalt omslag.<br />

Lite nummer i øvre hjørne av omslag og på ryggstripe. Bakre omslag svakt plettet.<br />

Blant diktene finner vi «Ivar Aasen» og «Arne Garborg». 450,-


I VELHOLDTE OMSLAG<br />

BIBLIOPHILIA 71 Nr. <strong>131</strong><br />

48 GABRIEL FINNE: Filosofen. Fortælling.<br />

Oslo: Aschehoug, 1889. 126 sider. Originalt omslag. Usprettet.<br />

Meget lite papirtap øverst og nederst på ryggstripe. For øvrig meget velholdt. 450,-<br />

49 JACOB HILDITCH: Fagert er landet<br />

Kristiania: Gyldendal, 1917. 167 sider. Originalt omslag.<br />

Meget velholdt. Omslaget illustrert av Thorolf Holmboe. 350,-<br />

50 ANDERS HOVDEN: Vaarkjenning. Dikt.<br />

Oslo: Bertrand Jensen, 1898. 48 sider. Originalt omslag.<br />

Lite håndskrevet nummer i øvre hjørne av omslag og på ryggstripe. Bakre omslag svakt plettet.<br />

Blant diktene finner vi «Ivar Aasen» og «Arne Garborg». 450,-


VK2


BIBLIOPHILIA 74 Nr. <strong>131</strong><br />

51 The heroes of Telemark.<br />

Kinoplakat til filmklassikeren fra 1965, i stor grad basert på Knut Haukelids «Kampen om tungtvannet».<br />

Hovedrollene ble spilt av store navn som Kirk Douglas og Richard Harris. Filmen ble regissert av Anthony<br />

Mann, med Michael Douglas som regiassistent.<br />

Filmen ble innspilt på flere steder i Norge; Gausta, Rjukan, Vemork, Tinnsjøen og i Oslo.<br />

«The heroes of Telemark» hadde verdenspremiere i London 23. november 1965 og Norges-premiere<br />

på Colosseum kino i Oslo 11. desember 1965.<br />

Et meget velholdt eksemplar.<br />

6 500,-<br />

Innrammet med antireflektivt glass hos Galleri J2, Oslo.<br />

Mål med ramme: 107,5x72cm.<br />

SIGNERT: Plakaten er signert av Kirk Douglas.


BIBLIOPHILIA 75 Nr. <strong>131</strong>


BIBLIOPHILIA 76 Nr. <strong>131</strong><br />

MAX<br />

MANUS<br />

[1914-1996]<br />

52 Det vil helst gå godt. + Det blir alvor.<br />

Oslo: Steensballe, 1949. Sjette / Tredje opplag. Mindre kantslitasje på vareomslag, for øvrig velholdte.<br />

Begge bøker med hilsen fra Max Manus, datert 1951.<br />

PROVENIENS: Imperial War Museum Library, England. Stempler fra biblioteket i bøkene.<br />

Museet solgte ut over 17 000 bøker fra sin beholdning i 2017.<br />

De to klassiske selvboigrafiske bøkene Manus utga etter krigen. Tidlige dedikasjoner fra Manus er sjeldne.<br />

10 000,-


VITENSKAP


≤<br />

F<br />

VILHELM<br />

BJERKNES<br />

[1862-1951]<br />

ysikeren & meteorologen Vilhelm Bjerknes regnes som den moderne værvarslings opphavsmann.<br />

Bjerknes var sønn av Carl Anton Bjerknes og arbeidet i studietiden sammen med sin far på<br />

eksperimentell bekreftelse av dennes teoretiske resultater. Foruten samarbeidet med faren ble<br />

oppholdet i Bonn, som elev av Heinrich Hertz, av særlig betydning for Bjerknes. Her påbegynte han<br />

under Hertz’ veiledning sine grunnleggende undersøkelser over elektrisk resonans som kom til å<br />

bli av fundamental betydning for utviklingen av trådløs telegrafi og telefoni.<br />

Etter å ha fullført disse undersøkelser gav Bjerknes seg i kast med å føre farens arbeid frem til en<br />

foreløpig avslutning. Resultatet ble publisert i verket «Vorlesungen über hydrodynamische Fernkräfte<br />

nach Carl Anton Bjerknes’ Theorie» [2 bind, 1900–1902]. Under dette arbeid kom Bjerknes frem til sine<br />

to berømte sirkulasjonssetninger, som han straks innså ville være et mektig hjelpemiddel til å forstå<br />

bevegelsene i luft og hav, spesielt hvordan bevegelse oppstår som følge av termiske prosesser.<br />

Dannevig, Petter; Harstveit, Knut: Vilhelm Bjerknes: https:/snl.no/Vilhelm_Bjerknes


Illustrasjon til «Ueber die Erscheinung der<br />

multiplen Resonanz electrischer Wellen.»


BIBLIOPHILIA 80 Nr. <strong>131</strong><br />

Samling med tidlige avhandlinger.<br />

53<br />

1) Ueber die Dämpfung schneller electrischer Schwingungen.<br />

Separat-Abdruck aus den Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge. Band XLIV. Leipzig: 1891. Pag. [74]-91 + 1 plansje.<br />

Begge omslag. ”Ueberreicht vom Verfasser” trykt i øvre hjørne av fremre omslag. Adolf Dals signatur.<br />

2) Ueber die Erscheinung der multiplen Resonanz electrischer Wellen.<br />

Separat-Abdruck aus den Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge. Band XLIV. Leipzig: 1891. Pag. [92]-100.<br />

Begge omslag. ”Ueberreicht vom Verfasser” trykt i øvre hjørne av fremre omslag. Adolf Dals signatur.<br />

3) Sur le mouvement de l’électricité dans l’excitateur de Hertz. Avec planche III.<br />

Extrait des Archives des Sciences physiques et naturelles. Trosième periode. Septembre 1891. Pag. [229], 249 + 1 foldeplansje.<br />

4) Die Resonanzerscheinung und das Absorptionsvermögen der Metalle für die Energie electrischer Wellen.<br />

Separat-Abdruck aus den Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge. Band XLVII. Leipzig: 1892. Pag. [69]-76.<br />

Begge omslag. ”Ueberreicht vom Verfasser” trykt i øvre hjørne av fremre omslag. Adolf Dals signatur.<br />

5) Om anvændelsen af mekanikens principer i fysiken.<br />

Særtryk af «Archiv for Mathematik og Naturvidenskab». Kristiania: 1892. Pag. [331]-347. Adolf Dals signatur.<br />

6) Om elektricitetsbevægelsen i Hertz’ primære leder.<br />

Kristiania & Kjøbenhavn: Alb. Cammermeyers Forlag, 1892. 72 sider + foldeplansje.<br />

Bjerknes’ doktorgradsavhandling. Arbeidet regnes sammen med Poincarés og Hertz’ bidrag å være det ugjendrivelige<br />

eksistensbevis for elektro-magnetiske bølger. Formelverket var grunnlaget for den moderne trådløse telegrafien.<br />

7) Über Electrische Resonanz. I Theorie der Resonanzerscheinung.<br />

Mitgetheilt den 14. November 1894. Geprüft von G. Mittag-Leffler und B. Hasselberg. Bihang till K. Svenska Vet.-Akad.<br />

Afhandlingar. Band 20. Afd, I. No. 4. Stockholm: 1895. 58 sider.<br />

8) Über Electrische Resonanz. II Resonanzversuche.<br />

Mitgetheilt den 14. November 1894. Geprüft von G. Mittag-Leffler und B. Hasselberg. Bihang till K. Svenska Vet.-Akad.<br />

Afhandlingar. Band 20. Afd, I. No. 5. Stockholm: 1895. 44 sider.<br />

9) Verschiedene Formen der multiplen Resonanz.<br />

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar No. 8. Stockholm: 1894. Pag. 381-386.


10) Planen for første del af et værk over de hydrodynamiske analogier til de elektriske og magnetiske fænomener.<br />

Christiania: 1899. Til slutt i pamfletten skriver Carl Anton Bjerknes, Vilhelms far: Den ovenstående plan er meddelt af forfatteren<br />

selv, V. Bjerknes, professor i mekanisk og mathematisk fysik ved Stockholms høiskole. Den i overskriften antydede indholdsfortegnelse<br />

er given af mig, idet spørgsmaalet om tittelen var foreløbigt holdt aaben. Den er nu, med noe større almindelighed,<br />

ment at skulde lyde saaledes: «Vorlesungen über scheinbare hydrodynamische Fernkräfte nach C. A. Bjerknes’ Theorie,<br />

von V. Bjerknes». Se neste nummer.<br />

Enkelt halvsjirtingbind. En av foldeplansjene er profesjonelt reparert.<br />

I kassett fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.<br />

PROVENIENS: Adolf Dal [1863-1948], geolog og skolemann. Lektor i Drammen.<br />

En meget sjelden samling sentrale avhandlinger av Vilhelm Bjerknes.<br />

10 000,-<br />

BIBLIOPHILIA 81 Nr. <strong>131</strong><br />

Vi vet at Bjerknes og Dals veier krysset en gang tidlig på 1890-tallet, sannsynligvis i forbindelse med forberedelser til Nansens<br />

nordpolekspedisjon. På bildet nedenfor er mange av samtidens fremstående naturvitenskapsmenn samlet, heriblant både<br />

Vilhelm Bjerknes og Adolf Dal.<br />

Fotografiet tilhører Nasjonalbiblioteket. Vilhelm Bjerknes sitter foran, som nummer to fra venstre. I følge NB, skal Adolf Dal<br />

være personen som står bakerst til venstre. Andre prominente personligheter som er med på bildet, i tillegg til Nansen, er<br />

blant andre matematiker Elling Bolt Holst, kaptein Otto Sverdrup og zoolog Georg Ossian Sars.


BIBLIOPHILIA 82 Nr. <strong>131</strong><br />

54 Vorlesungen über Hydrodynamische Fernkräfte nach C. A. Bjerknes’ Theorie, von V. Bjerknes.<br />

I. Mit vierzig Figuren im Text. + II. Mit sechzig Figuren im Text und auf zwei Tafeln.<br />

Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1900-1902. Små 4to. xvi, 338 + xvi, 316 sider. Samtidige halvsjirtingbind.<br />

Sjirtingen på bind II noe plettet i øvre del. For øvrig et meget velholdt sett.<br />

DEDIKASJON i bind I fra Vilhelm Bjerknes til Fil. Mag. Arne Benedicks «til minde om Oslo 1934».<br />

Filosofie Magister Carl Arne Bernhard Benedicks [1905 – 1966], sønn av den svenske fysikeren Carl Axel Fredrik Benedicks<br />

[1875-1958]. Carl Axel Fredrik Benedicks var medlem av Kungliga Vetenskapsakademien, og nominerte Vilhelm Bjerknes til<br />

Nobelprisen i fysikk hele 5 ganger [1938, -39, -40, -42 og -44}. Bjerknes mottok dog aldri prisen.<br />

6 000,-


BIBLIOPHILIA 83 Nr. <strong>131</strong>


B<br />

AXEL<br />

BLYTT<br />

[1843-1898]<br />

otanikeren & geologen AXEL BLYTT var «født inn i» det akademiske, nærmere bestemt<br />

naturvitenskapelige, miljø ved universitetet i Christiania. Han var sønn av botanikeren Matthias<br />

Blytt. Etter examen artium 1860 og et avbrutt medisinsk studium gikk han 1862 helt over til botanikken,<br />

og fulgte det følgende år “med i salget” da farens store, private herbarium ble innkjøpt av staten og<br />

dannet det reelle grunnlaget for Botanisk museum. Han ble universitetsstipendiat i botanikk 1873 og<br />

ekstraordinær professor 1880.<br />

Vitenskapelig bestod det et intimt fellesskap mellom far og sønn. Blytt fortsatte farens tradisjon<br />

med utforsking av forskjellige deler av Norge ved lange sommerreiser, fra 1863 på egen hånd, oftest<br />

alene, årvisst og landsdekkende fra Sørlandet til Finnmark. Sogn viet han hele tre somrer (1864, 1865<br />

og 1867). Det er rimelig å tro at det tydelige mønster i vegetasjonsfordelingen som han fant langs<br />

Sognefjorden, ble utgangspunkt for hans senere synoptiske synspunkter.<br />

Fægri, Knut: Matthias Blytt i: https:/nbl.snl.no/Axel_Blytt


BIBLIOPHILIA 85 Nr. <strong>131</strong><br />

55 MATHIAS & AXEL BLYTT<br />

Norges Flora eller Beskrivelser over de i Norge vildtvoxende Karplanter tilligemed Angivelser af de<br />

geographiske Forholde, under hvilke de forekomme. I-III.<br />

Christiania: Brøgger & Christie, 1861/1874/1876. [4], 386+[4]+[387]-855, [3]+[2], [857]-1228, [1229-31], 1232-1348.<br />

Uniforme samtidige halvskinnbind. Enkelte mindre rifter i skinnets overflate, for øvrig et fast sett med i<br />

hovedsak ren materie og kun mindre spredte pletter.<br />

DEDIKASJON på tittelbladet i bind I fra Axel Blytt til den franske botanikeren Professor Charles Martins [1806-1889].<br />

Axel Blytts far, Matthias Blytt [1789-1862], gikk bort etter utgivelse av bind I. Axel Blytt sto da selv for utgivelsen av bind II-III.<br />

3 500,-


BIBLIOPHILIA 87 Nr. <strong>131</strong><br />

56 AXEL BLYTT<br />

1) Christiania Omegns Phanerogamer og Bregner. Med angivelse af deres Utbredelse samt en<br />

Indledning om Vegetationens Afhængighed af Underlaget.<br />

Christiania: Brøgger & Christie, 1870. Stor 8vo. viii, 103 sider. Høyst sannsynlig et originalbind / gavebind<br />

med helt gullsnitt. Boken er trykt på velin, et tykkere og stivere papir, og er langt tykkere enn nedenstående<br />

eksemplar.<br />

Noe slitasje ved ytre falser og kapitéler, dog helt fast og med plettfri materie. Nyere forsatser.<br />

2) Samme.<br />

Originalt omslag, trykt på ordinært papir. Mindre papirtap i øvre og nedre kant av ryggstripen.<br />

DEDIKASJON fra forfatteren til den tyske botanikeren Professor Robert Caspary [1818-1887, Königsberg].<br />

Den heftede boken ligger i en omslagsmappe av elefanthud-papir. Begge bøker ligger ilagt samme kassett<br />

fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.<br />

3 500,-


BIBLIOPHILIA 88 Nr. <strong>131</strong><br />

57 JOACHIM FREDERIK RAMUS<br />

Euclidis Elementa Geometriæ Planæ Libris VI.<br />

Comprehensa in usum incipientum adornata.<br />

Hafniæ [København]: Joh. Georgii Höppfneri, 1740. 8vo.<br />

Tittelblad, [14], 200 sider + 2 foldeplansjer. Komplett.<br />

Gjennomgående illustrert i teksten.<br />

Samtidig helpergamentbind. Rødt snitt.<br />

Bindet svakt smusset. For øvrig et fast bind med god materie.<br />

«Corrigenda»-bladet er bundet foran, før første paginerte side og ikke etter kustoden på side 200.<br />

18 000,-


BIBLIOPHILIA 89 Nr. <strong>131</strong><br />

Joachim Frederik Ramus [1685, Trondheim -1769], norsk fysiker og matematiker,<br />

professor i matematikk i København fra 1722 til sin død. Sønn av kartografen<br />

Melchior Ramus [1646-1693]. Joachim Frederik Ramus står selv bak et av de<br />

mest sjeldne Norgeskart «Delineatio Norwegiæ», 1719, som ble benyttet som<br />

bilag i flere eksemplarer av onkelen Jonas Ramus’ [1649-1718] «Norriges<br />

Kongers Historie».<br />

Euklids «Elementer» er et læreverk i matematikk bestående av 13 bøker, som<br />

ble skrevet ca 300 år før Kristus. Bøkene er en grunnleggende innføring i<br />

geometri, både plan- og romgeometri, samt tallteori.<br />

I 1737 ga Joachim Frederik Ramus ut et lite hefte basert på Euklids sjette bok<br />

vedrørende plangeometri. Her defineres likedannede eller formlike figurer.<br />

Geometrisk algebra brukes til å finne løsning på generelle former for kvadratiske<br />

ligninger. Publikasjonen bar tittelen «Elementa Geometriæ VI. Prioribus Libris<br />

Euclidis Comprehensa [...]». Heftet ble trykt i København av Joh. Georgii<br />

Höpffneri [Johan Jørgen Høpffner] og var på 29 sider.<br />

Herværende utgave fra 1740 er en mer omfattende avhandling vedrørende Euklids sjette bok. Et nytt opplag av denne boken<br />

«Altera Editio, Priore Correctior» utkom i 1756. Denne boken var i likhet med utgaven fra 1740 på 200 sider. Den første danske<br />

oversettelse av Euklids «Elementer», inneholdende bok I-VI & XI-XII, utkom i 1744.<br />

Bibliotheca Norvegica III, 1714.


Nummer 61.


VA RIA


BIBLIOPHILIA 92 Nr. <strong>131</strong><br />

58 GEORG DANIEL BARTH JOHNSON<br />

Haandbog for Veiofficianter: indeholdende Anviisning til<br />

Veianlæg og hvad dermed staaer i Forbindelse, saasom Veies<br />

Vedligeholdelse, Sneebrydning, Opførelse af smaa Broer,<br />

Brygger, o. desl., Anmeldelse om Bro- og Gadedæk, Minering,<br />

Steenhugning, samt om det Slags Træ- og Jern- broer,<br />

Flydebroer, Flyvebroer m.m., som hertillands ere lidet kjendte,<br />

men formeentligen kunne hensigtsmæssigen benyttes.<br />

Christiansand: S. A. Steen, 1839. 176, [1], 1 foldetabell,<br />

8 foldeplansjer. Originalt blått kartonasjebind.<br />

Ryggstripe med meget svak slitasje. For øvrig et meget<br />

velholdt eksemplar i sitt originale utstyr!<br />

Bibliotheca Norvegica II, 469.<br />

PROVENIENS: Lillehammer Lærde- og Realskoles Bibliothek,<br />

håndskrevet på fordekkels verso. Den nedenstående og<br />

medfølgende faksimileutgaven fra 2013 har stempel fra<br />

Drammens Lærde- og Realskole.<br />

MEDFØLGER: «Haandbog for Veiofficianter. En norsk veimesters<br />

rundreise til Storbritannia og enda lenger anno 1838.».<br />

Illustrert faksimileutgave med forord av Hans Seland. 2013.<br />

I kassett fra Ekelund Bokbinderi.<br />

6 500,-


BIBLIOPHILIA 93 Nr. <strong>131</strong><br />

I<br />

Norge omkring 1840 vendte en ny generasjon av politikere og fagfolk<br />

seg mot utlandet for å finne tekniske løsninger som kunne hjelpe til å<br />

modernisere næringslivet og den infrastrukturen for transport som hørte til.<br />

I 1838, da britiske fagfolk sto i spissen for en felles internasjonal, teknologisk kultur,<br />

reiste konstituert veimester i Agder, Georg Daniel Barth Johnson [1794-1872],<br />

på Kongens oppdrag til Storbritannia og landene omkring Nordsjøen for å<br />

studere moderne veier og bruer, havner og de nye jernbanene. Johnsons reise<br />

varte i hundre dager. Boka forteller hvordan Johnson kopierte to britiske hengebruer<br />

for å konstruere Bakke bru over Sira i Flekkefjord og sette byggearbeidet<br />

i gang. Det ble den første store hengebrua i Norge og hele Norden. I ettertid<br />

har travle historikere gitt Norges første vegdirektør fra 1864, Christian<br />

Vilhelm Bergh, æren for bruarbeidet. Etter reisen skrev Johnson Norges første<br />

lærebok i vei-, bru, og vannbygging.<br />

Fra den medfølgende «Haandbog for Veiofficianter. En norsk veimesters rundreise til Storbritannia<br />

og enda lenger anno 1838.», 2013. Denne boken har en omfattende introduksjon av Hans<br />

Seland, samt fotografier av de ulike veiprosjektene og faksimile av førsteutgaven fra 1839.


BIBLIOPHILIA 94 Nr. <strong>131</strong><br />

59 Kristen Johan Johansen<br />

Norske Skiløbere i Sydamerika.<br />

Reiseskildringer.<br />

Chicago: John Anderson, 1892. 154 sider.<br />

Forlagets grønne dekorerte sjirtingbind.<br />

Forsatsblad noe sprøtt, med mindre<br />

sprekker mot indre fremre fals.<br />

For øvrig meget velholdt.<br />

Meget sjelden.<br />

18 000,-<br />

PROVENIENS: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøm [1928-2015]. Ved et besøk i Bjørn Ringstrøms bibliotek, for en del år tilbake,<br />

viste han meg sitt eksemplar av boken, og jeg ble med en gang fascinert av denne historien som var helt ukjent for meg. Ved<br />

et møte i Bibliofilklubben hadde Ringstrøm med seg boken og fortalte om den under det faste medlemsinnlegget «Bibliofilens<br />

5-minutter». Ringstrøm var i en periode fast bidragsyter til spalten ”Bibliofilt” i det litterære magasinet Bokvennen. Her er<br />

det mange interessante artikler som burde ha nådd ut til det boksamlende publikum. I nummer 6 for 2008 skriver han en<br />

artikkel om de norske skiløperne i Andesfjellene, ledsaget med et bilde av hans eksemplar. Fredrik Delås.


BIBLIOPHILIA 95 Nr. <strong>131</strong><br />

I 1889 kunne man i flere av landets ledende aviser lese en utlysning på vegne av de Chilenske entrepenørbrødrene Juan og<br />

Mateo Clark, i forbindelse med ferdigstilling av den Transandinske jernbane. Jernbanen skulle strekke seg fra Mendoza i<br />

Argentina, over Andesfjellene via Uspallata-passet til Santa Rosa de Los Andes i Chile, en strekning på 248km. Brødrene<br />

trengte nå ”friske, sterke og uberygtede Mænd i alderen 20-30Aar”, som kunne opprettholde kommunikasjonen mellom<br />

basene i fjellet.<br />

12 norske skiløpere fikk kontrakt, og allerede i januar 1890 var de på vei mot det utfordrende arbeidet i Andesfjellene.<br />

De 12 skiløperne var:<br />

Johannes Larsen Haug, født 16. februar 1865 i Varteig (Østfold)<br />

Gert Leier Lindh, født ca. 1865 i Løddingen (Nordland)<br />

Kristoffer Berg, født 11. januar 1863 i Sørkedalen, Vestre Aker<br />

Ove Nilssen Løvvik (eller Løvvig), født 21. august 1861 i Bjørnør (Trøndelag)<br />

Nikolay Sund, født. 20. oktober 1864 i Vik i Fosnes (Trøndelag)<br />

Adolf Mosheim, født 9. mai 1866 i Vik i Brønnøy (Nordland)<br />

Kristen Knygg Johansen [døbt Kristen Johan], født 28. mars 1864 i Brønnøy (Nordland)<br />

Theodor Østgaard, født 9. september 1866 på Hvasser (Vestfold)<br />

Johannes Monssen Helland (eller Hilland), født 2. februar 1868 i Hamre (Hordaland)<br />

Hans Dagsen Berge, født 7. september 1867 i Fusa (Hordaland)<br />

Hans Fougner, født 9. mai 1861 i Ringebu (Oppland)<br />

Ole Hannibal Lie, født 30. mai 1858 i Søndre Land (Oppland)<br />

En av de 12 skiløperne var engasjert som korrespondent, og i de<br />

påfølgende måneder kan man lese reisebrev fra den norske skiløpertroppen<br />

i flere av landets aviser. Korrespondentens navn<br />

oppgis ikke i artiklene, men høyst sannsynlig er det samme mann<br />

som to år senere utga boken «Norske Skiløbere i Sydamerika»<br />

på Vossingen John Andersons forlag i Chicago; Kristen Johan<br />

Johansen, som etter å ha arbeidet seg gjennom Chile og Peru kom seg videre til Oregon, USA, på en amerikansk bark.<br />

”[...] oppe i Fjeldene havde de haft en hel Snestorm, medens vi var nede paa Sletterne. To av Skiløberne, M[oshei]m og<br />

F[ougne]r, havde været i Portillo med Post og havde brugt Skierne. Folk havde gloet sig næsten fordærvet paa dem der.<br />

Det var rimeligvis første Gang nogen havde gaaet over Anderne paa Ski, og Nordmændene var de første. [...]”<br />

Beste sort askeski etter Telemarkmønster ble for smale i snøen, som kunne være 4-5 meter dyp, finneski eller nordenfjeldske<br />

ski hadde vært å foretrekke. Men staven er K. J. Johansen glad i:<br />

”[...] Vel er det stygt at se en Mand komme dragende med en stor Stav efter sig i Husebybakken eller ved Præmierend i en af<br />

de andre Stavløsbakkerne omkring Kristiania; men sandelig: Om jeg havde de Herrer Præmierændere oppe paa La Cumbre<br />

en av de rette Dage, saa skulde de nok se, at Staven var god at have; ja, saa god, at de vilde sige, den var uundværlig [...].”


BIBLIOPHILIA 96 Nr. <strong>131</strong><br />

60 E. W. HILDITCH [RED.]<br />

Oslo og omegn på kryds og tvers.<br />

Oslo: P. M. Bye & Co., 1926. 235 sider. Forlagsbind. Gjennomillustrert. 2 foldekarter. Komplett.<br />

Svak avflassing av det hvite i annonsene på bakdekkel og tittelfelt på rygg.<br />

For øvrig særdeles velholdt og tilsynelatende ulest!<br />

”Tilhører Hotellet og må ikke fjernes fra værelset” i øvre kant av fordekkel og sannsynligvis preget samtidig med bindet.<br />

1 500,-


BIBLIOPHILIA 97 Nr. <strong>131</strong><br />

En av våre tidligste separate reisebeskrivelser for Christiania.<br />

61 BERNT MOE<br />

Beskrivelse over Christiania, i Omrids udgivet.<br />

Christiania: Guldberg & Dzwonkowski, 1838. viii, 150 sider.<br />

Helsjirtingbind.<br />

Tittelblad svakt smusset og med svak hjørnebrett.<br />

For øvrig et velholdt og ubeskåret [!] eksemplar.<br />

Da materien er ubeskåret varierer materiens høyde fra 13,5-15,3cm.<br />

Uvanlig!<br />

3 500,-


BIBLIOPHILIA 98 Nr. <strong>131</strong><br />

KONGSBERG<br />

SØLVVERK<br />

Johan Friederich Christian Voss [1747, Kongsberg- 1832, København].<br />

Hans far var Bergsecretair og Overberg-Kasserer. Etter teologisk<br />

embedseksamen ved Universitetet i København, vendte Foss tilbake<br />

til Norge og i 1774 ble han sjef for «Det norske Berg- og Saltværks-<br />

Comptoir». Herværende bok må sees som et partsinnlegg i de<br />

stridigheter som siden 1690 hadde eksistert ved Kongsberg Sølvverk.<br />

De vanskelige forhold som skildres i boken viste seg senere<br />

under rettssakene i 1772, etter nye opptøyer, å være riktig fremstilt.<br />

Det ble bevist at det hersket en nødstilstand blant arbeiderne og<br />

at flere av leverandørene og bergfunksjonærene hadde utnyttet<br />

arbeidernes økonomiske vanskeligheter til egen fordel. Sølvverket<br />

hadde sitt høyeste produksjonsår i 1771, samme år som Voss’ skrift.<br />

Produksjonen var da på 8,5 tonn sølv. Herfra gikk det raskt nedover<br />

med sølvverket og det ble besluttet nedlagt i 1805. Senere sølvverksdirektør<br />

og eidsvollsmann Paul Steenstrup gikk sterkt inn for<br />

at driften skulle gjenopptas. Dette førte til at det nye norske Stortinget<br />

i 1815 besluttet å innlede en undersøkelsesdrift ved stoller inn til<br />

de kjente forekomstene i Overberget, og driften ble gjenåpnet i 1816.<br />

KILDER: Etterord, faksimileutgaven 1969. / SNL.<br />

62 Det frievillige Slaverie, eller kort Begreb om Sølvverket Kongsbergs<br />

nærværende Tilstand.<br />

Kiøbenhavn: Trykt hos L. N. Svare, 1771. 16 sider.<br />

Kartonasjebind med titteletikett på fordekkel.<br />

PROVENIENS: Stempel på fordekkels verso ”Statsbiblioteket i Aarhus”.<br />

Lite stempel på titteletikett fra samme, ”Dublet S. B. A”.<br />

Bibliotheca Norvegica II, 469.<br />

Samtidige skrifter om Sølvverket på Kongsberg er få og meget sjeldne.<br />

12 000,-


°NORD


BIBLIOPHILIA 100 Nr. <strong>131</strong><br />

63 CORNELIUS DE JONG<br />

Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen, in de Jaren 1791 tot 1797; door<br />

Cornelius Jong, met het, onder zijn bevel staande, ’s lands fregat van oorlog, Scipio. Met platen. I-III.<br />

Harleem: Francois Bohn, 1802-03. xxxi, 274 + x, 348 + xx, 232, [3] sider. Komplett med 9 plansjer og 3 tabeller.<br />

Samtidige halvskinnbind med titteletiketter i rødt og sort. Noe støtte hjørner. Slitasje ved øvre kapitéler samt liten<br />

lukket brist i nedre kant av ytre fremre fals av bind I. Forsatspapir med brist i nedre del av indre fremre fals i bind<br />

III, dette påvirker dog ikke bindets fasthet. Eldre eierstempel på tittelblad i bind III. Tittelblad i bind III noe brunplettet.<br />

Svake brunpletter i ytterkant av noen av plansjene. For øvrig et fast sett med gjennomgående god materie.<br />

10 000,-<br />

Eiler Schiötz «Utlendingers reiser i Norge», nr. 503a***. T. Hannås skriver i sin katalog 12, 1961: «An important, entertaining and very<br />

rare work, wether considered as South Africana, Hibernica or Scandinavica».<br />

Opphold i Norge 1795-1796 [del I, side 161-348 og del II, side 1-96]: Valderhaug–Trondheim-Røros og retur–Bergen//<br />

Sogn– Filefjell–Valdres–Christiania–Moss–Fredrikshald–Svinesund. 2 tabeller vedrørende kobberverket på Røros<br />

og handel i Bergen. Kobberstikk: «Wapenoefening der schieloopers opp de bergen [Singsaas] in Noorwegen». 4 håndkolorerte<br />

kobberstikk, hvorav hver med 4 figurer iført norske nasjonaldrakter, etter Dreier. Noordsche Boeren en Boerinnen.<br />

I: Stadsboiden, 2 mylen oc Stördalen, 3 mylen van Drontheim. II: Selbijg, 4 mylen oc Maraabijg, 7 mylen van Drontheim.<br />

III: Tydaling, 8 mylen oc Holtaaling, 10 mylen van Drontheim. IV: Foldöl, 16 mylen oc Sönmören, 24 mylen van Drontheim.<br />

Herværende utgave er den eneste som inneholder håndkolorerte draktplansjer. Det utkom aldri noen oversettelse av samtlige 3 bind.


BIBLIOPHILIA 101 Nr. <strong>131</strong>


BIBLIOPHILIA 102 Nr. <strong>131</strong><br />

PETRUS<br />

LÆSTADIUS<br />

[1802-1841]<br />

L<br />

appmarksmisjonæren Petrus Læstadius [1802-41] var bror av<br />

Lars Levi Læstadius och prest i Vibyggerå. Hans to «Journaler»<br />

er et viktig etnologisk kildeskrift vedrørende samenes skikker<br />

og tradisjoner, da Læstadius – som selv snakket lulesamisk<br />

– nedskrev detaljer rundt hverdagslivet på en måte som ikke<br />

tidligere var blitt gjort. «Svenskt biografiskt lexikon» skriver om<br />

Læstadius relasjon till samene at han var «den förste bland lappmarksbeskrivarna<br />

[som] har kunnat upplysa om denna folkgrupp<br />

med den inre samhörighetens insikt o värme o samtidigt med<br />

forskarens vetgirighet o distans». I sin samtid var Petrus, takket<br />

være sine bokutgivelser, mer alment kjent enn sin nå mer kjente<br />

bror Lars Levi. De syv avsluttende sidene i del I inneholder en<br />

anmeldelse av hans bror Lars Levi Læstadius’ «Om möjligheten<br />

och fördelen af allmänna uppodlingar i lappmarken».<br />

PROVENIENS: Boken har tilhørt Louise Regine Isabella Grevinne<br />

von Stedingk [1803, Christiania - 1874, Stockholm], og kommer<br />

fra fantastiske Elghammar slott. Tilskrift, datert 1838 og uten<br />

signatur, på fransk til Louise von Stedingk i begge bøker.


64 Journal af Petrus Laestadius, för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i lappmarken.<br />

+ Fortsättning af journalen öfver missions-resor i lappmarken, innefattande åren 1828-1832.<br />

Stockholm: Xacharias Hæggström/Henr. Gust. Nordstrøm, 1831/1833. VIII,473,[7] + [2],IV,[2],536 sider.<br />

Originale omslag. Ubeskåret. Materien med enkelte spredte pletter, men i all hovedsak plettfri. Omslagenes<br />

hjørner er krøllet, men har ikke nevneverdig papirtap. Del I: Et fåtall meget små hull etter bokorm på rygg.<br />

Liten hvit plett samt rift i øvre hjørne av fremre omslag. Rift i senter av side 391/392, uten teksttap.<br />

Disse bøkene er å anse som særdeles sjeldne i de originale omslagene.<br />

I kassetter fra Julius & Ørenberg Bokbinderi<br />

15 000,-


BIBLIOPHILIA 104 Nr. <strong>131</strong><br />

LARS LEVI<br />

LÆSTADIUS<br />

[1802-1841]<br />

L<br />

ars Levi Læstadius [1800-61], svensk prest, vekkelsespredikant<br />

og naturforsker. Bror av Petrus Læstadius. Mest kjent<br />

for å ha startet den kristne vekkelsesbevegelsen læstadianismen,<br />

som slo særskilt an blant etniske minoriteter med lav status i<br />

samtiden, som kvener og samer. Bevegelsen spredte seg til store<br />

deler av Nordkalotten og finnes også i Canada, USA, Estland og<br />

Russland. I Norge forbinder man ofte bevegelsen med Kautokeinoopprøret<br />

(Guovdageaidnu) 1852, hvor en flereårig konflikt kulminerte<br />

med at en gruppe samiske læstedianere gjorde motstand mot<br />

brennevinshandelens makt og innflytelse. På den andre siden<br />

stod representanter for den ikke-samiske øvrigheten i Kautokeino:<br />

handelsmannen, presten og lensmannen.<br />

Herværende eksemplar er en juleprediken på nordsamisk,<br />

besørget av Jonas Svedbom (1778-1864), rektor<br />

ved Härnösands trivialskole. Lars Levi Læstedius<br />

var på denne tiden pastor i Karesuando, Sveriges<br />

nordligste tettsted, kirkeby og sogn. Det var under<br />

årene i Karesuando, 1826 til 1846, at Læstadius startet<br />

sin vekkelsesbevegelse. Predikenen er trykt ved<br />

Härnösands første trykkeri, etablert i 1800 av den svenske<br />

biskopen Carl Gustaf Nordin (1749-1812). Ved hans død<br />

ble trykkeriet overtatt av Jonas Svedbom. Både Lars<br />

Levi og Petrus Læstadius ble innskrevet ved Härnösands<br />

gymnas i 1816, henholdvis 16 og 14 år gamle.


65 Prediko nobbe jåulå peiwen naln, maw lä tjalam.<br />

Härnösand: Trukketum J. Swedbomen ludne, 1842. 8vo. 16 sider. Falset, helt ark [48x40cm].<br />

Som fra trykkeriet. Et tiltalende og ubeskåret eksemplar i den mest originale tilstand.<br />

I mappe fra Julius & Ørenberg Bokbinderi<br />

4 500,-


1. A. G. NATHORST: Die oberdevonische flora des Ellesmere-Landes. Mit 7 tafeln & 4 figuren im texte. 1904. 1-22<br />

2. H: G: SIMMONS: The vascular plants in the flora of Ellesmere-Land. With 10 plates, 5 figures and one map. 1906. 1-197<br />

3. EMD. STRAND: Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera und Araneae. 1905. 1-30<br />

4. H. MOHN: Meteorology. 1907. 1-399<br />

5. GUNN. ISACHSEN: Astronomical and Geodetical Observations. With 2 plates and 3 maps. Printed February 1907. 1-141<br />

6. AKSEL S. STEEN: Terrestrial Magnetism. 1907. 1-82<br />

7. ERNST KITTL: Die Triasfossilien vom Heureka Sund. Mit 3 heliographischen Tafeln. 1907. 1-44<br />

8. O. NORDGAARD: Bryozoa from the 2nd ”Fram” Expedition 1898-1902. With 4 plates. 1906. 1-44<br />

9. E. ROSTRUP: Fungi. Collected by H. G. Simmons on the 2nd Norwegian Polar Expedition 1898-1902. 1906. 1-10<br />

10: EINAR WAHLGREN: Collembola from the 2nd ”Fram” Expedition 1898-1902. 1907. 1-6<br />

11. N. BRYHN: Bryophyta in intinere polari Norvagonum secundo collecta. Planche I, II. 1907. 1-260<br />

12. HJALMAR BROCH: Hydroiden und Medusen. Mit 2 Tafeln. 1907. 1-12<br />

13. JAMES A. GRIEG: Echinodermata. With 3 plates. 1907. 1-28<br />

14. PAUL BJERKAN: Ascidien. Mit 1 Tafel. 1908. 1-12<br />

15. HJALMAR DITLEVSEN: Annulata polychaeta. Taf. I-III. 1909. 1-23<br />

16. H. G. SIMMONS: A Revised List of the Flowering Plants and Ferns of North Western Greenland [...]. 1909. 1-110<br />

17. HANS KIÆR: On the Bottom Deposits from the Second Norwegian Arctic Expedition in the ”Fram”. 1909. 1-8<br />

18. G. O. SARS: Crustacea. With 12 autogr. plates. 1909. 1-47<br />

19. H. G. SIMMONS: Stray Contributions ti the Botany of North Devon and some other Islands [...]. 1909. 1-36<br />

20. JAMES A. GRIEG: Brachiopods and Molluscs, with a supplement to the Echinoderms. With a Table. 1909. 1-45


BIBLIOPHILIA 107 Nr. <strong>131</strong><br />

66 Report of the Second Norwegian Arctic Expedition in<br />

the ”Fram” 1898-1902. I-IV + SUPPLEMENTARY VOLUME.<br />

Published by Videnskabs-Selskabet i Kristiania. 1907-1930. 4to.<br />

Originale omslag. Usprettet. Rygger svakt plettet. Nedre<br />

kanter av omslag med mindre hakk, da dette er noe større<br />

enn den tunge materien.<br />

PROVENIENS: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab,<br />

utgått fra deres bibliotek. Stempler på omslag.<br />

Uvanlig å se komplett i omslag, spesielt med supplementsbindet.<br />

10 000,-<br />

21. OTTO V. DARBISHIRE: Lichens Collected during the 2nd Norwegian Polar [...]. With 2 Plates. 1909. 1-68<br />

22. CARL BUGGE: Petrograpische Resultate der 2ten Fram-Expedition. Mit 5 Tafeln und Karten. 1910. 1-38<br />

23. CONRAD FRISTEDT: Sponges from the Coast of Ellesmere-Land. 1909. 1-5<br />

24. FREDRIK INGVARSON: Die Triebhölzer auf dem Ellemere-Land. 1910. 1-57<br />

25. AD. S. JENSEN: Fishes. Printed December 1910. 1-15<br />

26. A. APPELLÖF: Pycnogoniden. 1910. 1-7<br />

27. H. H. GRAN: Phytoplankton. 1911. 1-28<br />

28. OLAF HOLTEDAHL: The cambro-ordovician beds of Bache Peninsula [...] With 1 map and 4 plates. 1913. 1-14<br />

29. OSKAR-ERICH MAYER: Die devonischen Brachiopoden von Ellesmereland. Mit 8 Tafeln. 1913. 1-43<br />

30. STEPHAN LOEWE: Die devonischen Korallen von Ellesmereland. Mit 7 Tafeln. 1913. 1-23<br />

31. OSCAR CARLGREN: Actiniaria. 1913. 1-8<br />

32. OLAF HOLTEDAHL: On the fossil faunas from Per Schei’s series B [...]. With 2 maps and 8 plates. 1913. 1-48<br />

33. JOHAN KIÆR: Upper devonian fish remains from Ellesmereland [...]. With 8 plates and 8 figures in the text. 1915. 1-56<br />

34. TH. TSCHERNYSCHEW und P. STEPANOW: Obercarbonfauna von König Oscars [...]. Mit 12 Tafeln. 1916. 1-67<br />

35. A. G. NATHORST: Tertiäre Pflanzenreste aus Ellesmere-Land. Mit 2 Tafeln und 2 Figuren im Texte. 1915. 1-16<br />

36. OLAF HOLTEDAHL: Summary of geological results. With geological map, 6 plates and 4 figures in the text. 1917. 1-27<br />

37. L. KOLDERUP ROSENVINGE: Marine algae, collected by Dr. H. G. Simmons [...]. With 9 Text-figures. 1926. 1-40<br />

38. I. P. TOLMACHOFF: On the Fossil faunas from Per Schei’s Series D from Ellesmere land. With 8 plates. 1926. 1-106<br />

39. AUGUST F. FOERSTE: Cephalopods from the Devonian of Southwestern [...].. With 1 text-figure and 2 plates. 1926. 1-12


BIBLIOPHILIA 108 Nr. <strong>131</strong><br />

67JONAS LIED<br />

En sjøvei blir til. Det sibirske kompanis historie.<br />

Oslo: Ernst G. Mortensens Forlag, 1958. 326, [1] sider + foldekart. Illustrert. Forlagsbind i vareomslag.<br />

Et særdeles velholdt eksemplar med nær lytefritt vareomslag ilagt syrefri beskyttelsesplast fra BrodArt.<br />

Omslag av Fredrik Matheson.<br />

800,-


BIBLIOPHILIA 109 Nr. <strong>131</strong><br />

68 JONAS LIED<br />

Over de høye fjelle. [Oversettelse av «Return to Happiness» / «Prospector in Siberia»].<br />

Oslo: Ernst G. Mortensens Forlag, 1961. 326, [1] sider + foldekart. Illustrert. Forlagsbind i vareomslag.<br />

Et særdeles velholdt eksemplar med velholdt vareomslag ilagt syrefri beskyttelsesplast fra BrodArt.<br />

Omslag av Fredrik Matheson.<br />

600,-


BOKBIND


BIBLIOPHILIA 112 Nr. <strong>131</strong><br />

ANDRÉ<br />

GIDE<br />

[1869-1951]<br />

NOBELPRIS LITTERATUR, 1947<br />

69 Les Nourritures terrestres & Les Nouvelles nourritures.<br />

Paris: Gallimard, 1944. 48e edition. 305 sider. Marmorert pappbind med forgylt skinntitteletikett på rygg.<br />

Marmorerte forsatser. Bundet ubeskåret med begge omslag og ryggstripe [Rigmor Birkedal Kragh 1912-1998].<br />

DEDIKASJON fra André Gide til Madame Thormod Stangebye [Fredrikstad].<br />

Dedikasjonen er datert 20. mars, 1947, samme år som Gide mottok Nonelprisen i litteratur.<br />

Nominasjonskomiteen uttalte at Nobelprisen i litteratur ble tildelt André Gide «for his comprehensive and artistically significant<br />

writings, in which human problems and conditions have been presented with a fearless love of truth and keen psychological insight.»<br />

2 500,-


BIBLIOPHILIA 113 Nr. <strong>131</strong><br />

GRETA<br />

MORSSING<br />

[1890-1953]<br />

Et stykke svensk bokbinderhistorie.<br />

Det er skammelig lite å finne av litteratur vedrørende<br />

den Stockholmskfødte læreren og bokkunstneren Greta<br />

Morssings virke som bokbinder. Dette bekreftes av våre<br />

svenske kolleger. I Svensk Biografisk Handbok for 1925<br />

kan vi lese at Morssing var lærerinne og bokbinder.<br />

Hun studerte til læreryrket ved Anna Sandströms högre<br />

lärarinneseminarium. Hun reiste etter hvert til England<br />

og Danmark, hvor hun studerte bokbinderteknikk hos<br />

store navn som Douglas Cockerell [1904-1905], Jakob<br />

Baden [1919] og Alberto Sangorski [1920]. Hun lanserte<br />

maroquinbindet i Sverige samtidig med den svenske<br />

hoffbokbinderen Gustaf Hedberg. Hun mottok etter<br />

hvert statsstipend og deltok ved utstillinger i blant<br />

annet St. Petersburg, Stockholm og København.<br />

Når Greta Morssings navn først nevnes i den bokhistoriske litteraturen, så er det ofte i større internasjonale sammenhenger.<br />

Marianne Tidcombe: Women Bookbinders 1880-1920, Oak Knoll Press & The British Library, 1996.<br />

«Greta Morssing of Sweden learned to bind in England, and learned to bind Cockerell-style bindings».<br />

The Studio. The art of the book. A review of some recent European and American work in typography, page decoration and binding.<br />

London, 1914. I kapittelet «The art of the book in Sweden»:<br />

«Miss Greta Morssing, who has cheifly studied in the modern English tooled work, is also an accomplished exponent of the art».<br />

Ledsagende artikkelen er 3 fotografier av Morssing-bind.<br />

Flere fotografier av Morssings bind kan sees i Kungliga Bibliotekets avdeling for spesielle bokbind.


BIBLIOPHILIA 115 Nr. <strong>131</strong><br />

70 OSCAR LEVERTIN<br />

Dikter. Tredje samlingen.<br />

Stockholm: Albert Bonnier, 1901. [4], 154, [2] sider.<br />

Grønt maroquinbind. Rikelig gulldekor i Cockerell-stil, innen enkel ramme i strekdekor på dekler. Rygg<br />

rikelig dekorert i samme stil, med 5 bindforhøyninger, forfatter-, tittel-, og årstallfelt. Enkel strekdekor i<br />

deklers ytterkant. For- og baksatser med forgylt hjørnedekor og enkel forgylt dekor i dobbel strekramme.<br />

Enkel forgylt dekor i øvre og nedre kant av kapitéler. Helt gullsnitt.<br />

Signert Greta Morssing, 1914 [19 G.M. 14], i nedre kant av bakre forsats.<br />

18 000,-


BIBLIOPHILIA 116 Nr. <strong>131</strong><br />

71 AUGUST BONDESON<br />

Skollärare John Chronschoughs Memoarer från Uppväxttidenoch Seminarieåren.<br />

Stockholm: Albert Bonnier, 1897. 318 sider. Bundet med omslag.<br />

Grønt maroquinbind i Cockerell-stil. Forgylt dekor med innlegg av rødt skinn innen dobbelt ramme<br />

sentrert på dekler. Ytre enkel forgylt ramme. Rygg rikelig dekorert i samme stil, med 5 bindforhøyninger,<br />

forfatter-, tittel-, og årstallfelt. Enkel strekdekor i deklers ytterkant. For- og baksatser med forgylt<br />

hjørnedekor tredelt strekramme. Enkel forgylt dekor i øvre og nedre kant av kapitéler. Helt gullsnitt.<br />

Signert Greta Morssing, 1912 [19 G.M. 12], i nedre kant av bakre forsats.<br />

18 000,-


BIBLIOPHILIA 119 Nr. <strong>131</strong><br />

72 GABRIEL SCOTT<br />

Fugl Fønix.<br />

Kristiania: John Fredriksons Forlag, 1898. Komplett.<br />

Brunt helskinnbind med nydelig jugenddekor i<br />

gull, rødt, blått og gult.<br />

Forgylte indre denteller i form av fuglen Fønix.<br />

Trefarget lesebånd (rødt, hvitt og blått) i silke.<br />

Bindet er usignert.<br />

Et særdeles attraktivt objekt!<br />

10 000,-


27 34 39 43 44


53 56 58 64<br />

65


<strong>Antikvariat</strong><br />

<strong>Bryggen</strong><br />

Bøker for samlere siden 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!