08.09.2021 Views

Antikvariat Bryggen - Katalog 131 - Bibliophilia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BIBLIOPHILIA

Antikvariat

Bryggen


01 06 07 16 17


19 28 29 25 26


BIBLIOPHILIA

Katalog 131

I katalog 131 presenteres et utvalg fra de siste måneders innkjøp. Hovedvekten ligger innen skjønnlitteraturen, men vi har

også gleden av å presentere flere fine objekter innen andre emner. Vi har forsøkt å strekke oss etter de unike eksemplarene,

og enkelte av disse har vi valgt å bevare for ettertiden ved å utstyre dem med ulike løsninger fra utvalgte bokbindere.

God førnøyelse!

Bibliofil hilsen

Fredrik Delås

Antikvariat Bryggen & bokbindere

Vi får stadig henvendelser vedrørende det å få bøker innbundet og rundt bruk av kassetter. Dette er snakk om preferanser

og samlere foretrekker ulike løsninger. Det kan derfor være vanskelig for oss å gi konkrete anbefalinger. Som forhandler

fokuserer Antikvariat Bryggen i hovedsak på bevaring av objektene, men i enkelte tilfeller velger vi å fremheve objektene

gjennom valg av mer kunstnerisk utformede løsninger.

Kassetter: Vi bruker kassetter til bøker som er skjøre og står i fare for å bli ytterligere skadet. Noen ganger velger vi en

enkel og ren oppbevaringsløsning, andre ganger velger vi å påkoste noe mer for å gjøre kassetten i seg selv mer tiltalende.

Bokbind: Hvis vi kjøper inn en bok som ikke henger sammen, man ikke kan bla i og som vil forverres ved å plasseres i

bokhyllen, velger vi å få den innbundet. Vi ønsker da fortrinnsvis å bevare begge omslag samt ryggstripen, dette for å bevare

så mye av bokens historie som mulig.

Papirreparasjoner: Hvis et bokbind er helt løst i indre falser eller har rifter i sider og som vil forverres når man blar i boken,

velger vi ofte å forsterke dette. Bokbinderen bruker da en transparent forsterkning, noe som i de fleste tilfeller ikke påvirker

lesbarheten og som vil tillate videre bruk.

I denne katalogen har vi benyttet oss av tjenestene til tre ulike norske bokbindere innen alle de ovenstående kategoriene.

Hvilken bokbinder vi har benyttet til de enkelte objektene nevnes i beskrivelsene. De ulike arbeidene kan også sees på

innsiden av denne katalogens omslag. De tre bokbinderiene er:

Bøthuns Bokverksted Julius Ørenberg Bokbinderi Ekelund Bokbinderi

bokverkstedet.no juliusbokbinderi.no Nettside kommer. Mobil: 41529039.

Antikvariat

Bryggen

Bøker for samlere siden 2007

Bryggenveien 42

1747 Skjeberg

T: 930 22 712

M: post@antikvariat-bryggen.no

antikvariat-bryggen.no


SKJØNN-

LITTERATUR


BIBLIOPHILIA 6 Nr. 131

01 Helga. Et billede fra Trøndelagen.

Kristiania: P. T. Mallings Boghandels Forlag, 1895. Komplett. Originalt omslag.

Omslaget en anelse ufriskt. Noe papirtap øverst og nederst på ryggstripen. Dog et fast eksemplar.

Johan Bojers tredje bok og meget uvanlig i omslag!

I kassett, ilagt omslag i tynn kartong, fra Ekelund bokbinderi.

4 500,-


BIBLIOPHILIA 7 Nr. 131

JOHAN

BOJER

[1872-1959]

Å samle Bojers førsteutgaver er ikke

en stor oppgave, om man ser bort

fra debuten Unge Tanker [1893] og

de to supprimerte bøkene En Moder

[1895] og Marie Walewska [1913].

Om man er kresen på kvalitet blir

oppgaven derimot større. Bøkene er

ofte godt lest, og det kan være langt

mellom de virkelig gode eksemplarene.

Titlene før 1898 sees ikke ofte,

verken i forlagsbind eller omslag.

PROVENIENS for begge bøker:

Arnt Bryde Sundseth [1900-1947],

innvotert i Bibliofilklubben 1932.

02 Et Folketog.

Kristiania: P. T. Mallings Boghandels Forlag, 1896. Komplett. Originalt omslag. Usprettet.

Omslaget en anelse ufriskt. Ryggstripen mørknet.

Johan Bojers femte bok og meget uvanlig i omslag!

3 000,-


03 [JOHAN BOJER] ANDERS BEER WILSE

Norsk natur. Vinter.

Kristiania: Mittet, [1913]. Mappe med tittelblad og 12 fotogravyrer / heliogravyrer.

Ett motiv med svak bruntone i to ytterkanter, langt fra motivet. Svakt støtte hjørner, for øvrig velholdt.

En uvanlig fotomappe med fin proveniens.

DEDIKASJON fra Johan Bojer til den franske forfatteren og kritikeren Octave Mirbeau [1848-1917] og kone.

«à Madame et Monsieur Octave Mirbeau, salutation de la nature norvégienne et de votre ami [...]»

2 500,-

INNHOLD:

- Akerselven

- Fra Havnebyen [Kristiania]

- Høifjeld [Høvringen]

- Alleen

- Landsbygden

- Solfaldstid paa Høifjeldet

- Snestorm. Svolvær, Lofoten

- Fra Randselven

- Sæteren i paasken

- Fra Kystbyen

- Husmandspladsen

- Finsenut, Bergensbanen


BIBLIOPHILIA 10 Nr. 131

OSKAR

BRAATEN

[1881-1939]

04 Arv. Spelstykke i ei vending.

Aalesund: Kosta av Aarvaak, 1910. 8vo.

Helsjirtingbind, bundet med fremre omslag.

Ubeskåret materie.

Et tiltalende eksemplar av Braatens andre bok.

DEDIKASJON til Hugo Høgdahl fra Oskar Braaten.

Korreksjoner, overstrykninger og kommentarer

i Braatens hånd på 6 sider.

12 000,-


BIBLIOPHILIA 11 Nr. 131

JACOB BREDA

BULL

[1853-1930]

05 Uden ansvar. Skuespil i fire Akter.

Kristiania & Kjøbenhavn: Alb. Cammermeyers

Forlag, 1890. 172 sider. Originalt

prisnedsettelsesomslag.

Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B,

blankt omslag. Påklistret lapp med tittel

«Ugens Billigste Bog».

Et velholdt eksemplar av Bulls debutbok

som er særdeles sjelden med dette

omslaget.

3 500,-


BIBLIOPHILIA 12 Nr. 131


BIBLIOPHILIA 13 Nr. 131

06 Sankt-Hans-dans.

Tekst av Jacob Breda Bull.

Tegnet av Sophie Coward.

Oslo: Fabritius & Sønner’s Forlag, 1932.

Leporello-album på tykk kartong.

Navnetrekk på tittelside. For øvrig et

velholdt eksemplar.

Meget sjelden!

I kassett utformet av Ekelund Bokbinderi.

7 500,-


BIBLIOPHILIA 14 Nr. 131

Det særdeles sjeldne manuskript-trykket!

07 Tordenskjold.

Et historisk Skuespil i tre Afdelinger.

Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag, [1899].

265 sider. Halvsjirtingbind.

Boken utkom i 1901 på Det Norske Aktieforlag med

de 7 første sider i endret trykk.

Eksemplaret har håndskrevne anvisninger vedrørende

musikk etc. ved oppførelsen av stykket ved teateret.

VEDLAGT: De nevnte 7 sider fra 1901-utgaven +

fremre omslag.

I kassett fra Ekelund Bokbinderi. De vedlagte sider ligger i

egen lomme med vindu i kassetten. Selve boken ligger

nedsenket i en nydelig utformet utforing.

PROVENIENS: Jonas Skougaard, med hans notater.

Meget sjelden!

12 000,-


BIBLIOPHILIA 15 Nr. 131

Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Vi ser ingen umiddelbar forklaring på hvorfor dette skuespillet ble trykt som manuskript og i et

etter sigende meget begrenset opplag. Det er neppe tale om en supprimert bok. Meget sjelden. Ikke i Norsk Bokfortegnelse.

I U.B’s eksemplar er det påført med håndskrift at boken er trykt i 16 eksemplarer.

Herværende eksemplar ble omsatt ved Cappelens auksjon 22. mars 1985.

Antikvariat Bryggen kan her tilføye at det er stor sannsynlighet for at denne boken ble trykt som manuskript i få eksemplarer

for bruk ved teateroppsetningen av stykket. Fredrik Delås har i sin samling et tilsvarende trykk av Bjørnstjerne Bjørnsons

«Geografi og Kiærlighed», hvor følgende er skrevet for hånd: «Manuskript. Behandles med største discretion.» Boken har

tilhørt skuespillerparet Alma og Johan Fahlstrøm, og ble brukt ved forberedelsene av oppsetningen til «Geografi og Kiærlighed»,

hvor Alma spilte rollen som Ane.


BIBLIOPHILIA 16 Nr. 131

THORBJØRN

EGNER

[1912-1990]

08 Gamle hus i Rauland.

Oslo: Halvorsens Bokhandel, 1945. 152, [4] sider. Originalt omslag. Usprettet.

En meget liten papirrift i ryggstripens ytre fremre fals. For øvrig et særdeles velholdt eksemplar!

DEDIKASJON fra Thorbjørn Egner og Birger Halvorsen, til Bibliofilklubbens medlem Gustav E. Raabe.

Birger Halvorsen var nær venn av Egner og ga ut de fleste av Egners bøker på 1940-tallet.

1 500,-


BIBLIOPHILIA 17 Nr. 131

09 Tretten viser fra Barnetimen.

Oslo: Grøndahl og Søns Forlag, [1951]. 56, [1] sider. Smal 8vo. Forlagets pappbind.

Bakre ytre fals profesjonelt forsterket med japanpapir, nær usynlig, ved Bøthuns Bokverksted.

Svakt støtte hjørner. Svak plett i nedre hjørne av fordekkel. Et fast bind med plettfri materie.

DEDIKASJON fra Egner på forsatsbladets verso:

«Til Johnsen i Bodø i glede over de hyggelige dagene i Svolvær i vinter.»

2 500,-


BIBLIOPHILIA 18 Nr. 131

10 Klatremus og de andre dyrene Hakkebakkeskogen.

Oslo: Grøndahl og Søns Forlag, [1953]. 89 sider. Smal 8vo. Forlagets pappbind.

Ryggstripe profesjonelt reparert ved Bøthuns Bokverksted. For øvrig et fast og velholdt eksemplar.

DEDIKASJON fra Egner på forsatsbladets verso:

«Til store og små i huset [Johnsen] med hjertelig hilsen fra Thorbjørn Egner.»

2 500,-


BIBLIOPHILIA 19 Nr. 131

11 Nye viser fra Barnetimen.

Oslo: Grøndahl og Søns Forlag, [1952]. 56 sider. Smal 8vo. Forlagets pappbind.

Et fåtall mindre pletter i materien, for øvrig meget velholdt.

DEDIKASJON fra Egner på forsatsbladets verso:

«En liten hilsen i glede over hyggelige dager i Lofoten, dager som du også ser frukter av på s. 44-49.»

På side 44-49 finner man visene «Veslebror på Lofotfiske» og «Torskevise».

4 000,-


BIBLIOPHILIA 20 Nr. 131

UREGISTRERT VARIANT:

De to herværende førsteutgaver av en av norsk barnelitteraturs

største klassikere foreligger med ulik overflate og fargetone på

pappbindene. Nummer 12 har vokset overflate med dypere

fargetone. Nummer 13 har en ubehandlet papiroverflate med

lysere fargetone.

«Folk og røvere i Kardemomme By» er meget vanskelig å finne

i velholdte bind. Her presenteres to eksemplarer som ligger

langt over snittet av hva man normalt kommer over.

12 Folk og røvere i Kardemomme by. Illustrert av forfatteren.

Oslo: Cappelen. 1953. 104, [1] sider. Forlagets pappbind. Meget få spor etter bruk i papirets overflate.

For øvrig et meget velholdt eksemplar uten bleket rygg!

VARIANT: Vokset papiroverflate med mørkere fargetone. Til nå uregistrert i Schiøtz/Ringstrøm/Delås.

DEDIKASJON fra Egner på forsatsbladets verso.

7 500,-


BIBLIOPHILIA 21 Nr. 131

13 Folk og røvere i Kardemomme by. Illustrert av forfatteren.

Oslo: Cappelen. 1953. 104, [1] sider. Forlagets pappbind. Meget få spor etter bruk i papirets overflate.

Meget svakt støt i øvre kant av bakdekkel. For øvrig et meget velholdt eksemplar uten bleket rygg!

VARIANT: Ubehandlet papiroverflate med lysere fargetone. Til nå uregistrert i Schiøtz/Ringstrøm/Delås.

3 500,-


BIBLIOPHILIA 23 Nr. 131

JOHAN

FALKBERGET

[1879-1967]

Hvepsen var et vittighetsblad initiert av forfatteren og arbeiderbevegelsesmannen

Hans Østerholt. Det så dagens lys i 1905. Med en startkapital på

400 kroner, innsamlet blant fagforeningskamerater og partifeller, startet

Østerholt 1905 vittighetsbladet «Hvepsen». Navnet svarte nøyaktig til

redaktørens temperament og foretakets idé, ble det hevdet. For Hvepsen

stakk, både til høyre og til venstre. Skarpest var brodden mot dem som var høyest på strå i samfunnet.

Bladet ble svært populært, og i sin glanstid overgikk det alle sine borgerlige konkurrenter, i både kvalitet og

opplagstall. Mange dyktige tegnere og forfattere ble etter hvert knyttet til bladet. Fra 1908 ble Falkberget

involvert i bladet, hvor han kom til å jobbe som medredaktør og medarbeider. Flere av hans kjente fortellinger, som

senere skulle komme i bokform, så dagens lys i Hvepsen; «Sol», «Bjørneskyttern», «Simen Mustrøen», «Byd lykken

haanden», «Troll» og «Bør Børson Jr». Falkbergets fortellinger i Hvepsen ble i hovedsak illustrert av J. R. Nilssen.

Kilder: Lill-Ann Jensen: Hans Østerholt i Norsk biografisk leksikon på snl.no. / Hans Svenne: «Johan Falkberget -en bibliografi».


14 Hvepsen - 1910.

Kristiania: 1910. 200 sider. 25 nummer + «Julehvepsen», 1910. Komplett.

Bundet med: «Arbeidets Jul», 1910 / «Godtemplar-Ungdommen», nr. 1, 7 og Julenummer 1910.

To sider med noe papirtap i nedre hjørne. Det meget skjøre avispapiret med enkelte mindre rifter i ytre

marg, disse nennsomt forsterket ved Bøthuns Bokverksted.

PROVENIENS: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøm [1928-2015]. Hans notater på forsats.

Eksemplaret er ikke oppført i katalogen over Ringstrøms samling [2003], så det har høyst

sannsynlig blitt ervervet etter at denne ble trykt.

Komplette årganger av «Hvepsen» er å anse som meget sjeldne. 4 500,-

17 BIDRAG AV FALKBERGET i «Hvepsen»:

- Da Lopfanger-Anders danset i skjorten nedi

kjælderen nyttaarsaften.

- Paa vandring til Kirivariari.

- Finkjærringen, som besvor kometen.

En sandfærdig fortælling fra fjeldene.

- Bjørnejægere.

- Dengang Bersvend Hessestøen kjørte efter

paaskebrændevin med en folkevond okse.

- Den natten Per Hoppenop skaut Satan.

- Tor Klætdalens frieri.

BIDRAG AV FALKBERGET i «Arbeidets jul»: - Naar sola gaar ned nord i fjellom.

Hans Svenne: «Johan Falkberget -en bibliografi», side 146 og 165.

- Det store Bråthe-troldet.

- Labbus - den laban.

- Naar springdansen gaar.

- Dælje - Kresjan i livsfare.

- Det glade Bergen.

- Ung - Aslaug.

- Stygfinn-myren.

- Reisefeber.

- Da’n Graabein-Jøren satte nye haar paa skinfælden.

- I Heia-eldhuset.


Føljetongen av Falkbergets mest sjeldne bok.

Å betrakte som mer sjelden enn bokutgaven!

15 Hvepsen - 1916.

Kristiania: 1916. 400 sider. 50 av 51 nummer + «Julehvepsen» [52], 1916. Et godt skinnryggbind.

Nummer 51 mangler.

PROVENIENS: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøm [1928-2015]. Hans notater på forsats.

Førstetrykket av boken, som blir regnet som Falkbergets mest sjeldne, går her som føljetong i nummer 1-12.

Bokutgaven anslås eksisterende i færre enn 10 eksemplarer. Bjørn Ringstrøm anslår i katalogen over sin

samling at føljetongen sannsynligvis er mer sjelden enn bokutgaven, en betraktning antikvariatet, etter å ha

vært i dialog med flere samlere, sier seg helt enig i.

ØVRIGE BIDRAG AV FALKBERGET i «Hvepsen», 1916:

17 500,-

- Byd lykken haanden! Historien om Johannes Mo og “Norges nye arbeidsdag”.

- Solskinnslassaroner. Vaarstudie fra Youngstorvet i Kristiania.

- I Nore.

- Paaske-brev. Fra Røverkollen til Hvepsen.

- Vord nye folkeeventyr.

- Da Erling Nordistu giftet sig “ifølge sin stand og stilling”.

- Smaa sagn om Lidfjeld-Kongen.

- Et andet sagn om Lidfjeld-Kongen.

- Finn-Tjønna.

I det manglende nummer 51 starter første del av “Fjeldsø-Hedningen”, som går over de første 38 nummer i årgangen for 1917.

Hans Svenne: «Johan Falkberget -en bibliografi», side 146 og 165.


BIBLIOPHILIA 26 Nr. 131

16 Solfrid i Bjønstu og de syv svende.

Særtrykk av Nidaros. A/S Nidaros og Trøndelagens

Trykkeri, 1928. 182 sider. Originalt omslag.

Illustrert av Anders Bjørgaard.

Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A.

Omslag, rosa, tegnet av Anders Bjørgaard.

Boken har tidlig blitt forsterket med tråd i ryggen.

Dette har sannsynligvis resultert i at boken har holdt

seg godt sammenlignet med andre eksemplarer.

Denne tittelen av Falkberget er ofte sterkt medtatt

med rifter og papirtap. Herværende eksemplar

har intakt omslag og ryggstripe. Et par mindre

pletter ved trådheftingen. Omslagene unormalt

rene. Plettfri materie. Alt i alt et meget velholdt

eksemplar til denne tittelen å være.

I kassett fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.

6 500,-


BIBLIOPHILIA 28 Nr. 131

ARNE

GARBORG

[1851-1924]

Uregistrert utgave.

17 Jaabæk og Præsterne.

Tvedestrand: Trykt og Forlagt af Th. N. Eskildsen, 1874. Liten 8vo. 48 sider. Originalt omslag.

Meget små papirtap ved hjørner. For øvrig et tilsynelatende ulest og usedvanlig friskt eksemplar.

I kassett fra bokbinder Georg Pram Ekelund. Foret opp innvendig og heftet er ilagt omslag i tynn kartong.

Ikke tidligere registrert av Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Omslag med ytre ramme i enkel strek med avrundede hjørner. Indre

rektangulær ramme med hjørnerøskener. Dekorlinje i nedre del, utformet som tvinnede blomster med 5 blomsterkroner.

Nå registrert som variant C i nettutgaven.

25 000,-

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.


HULDA

GARBORG

[1862-1934]

BIBLIOPHILIA 29 Nr. 131

HEIMESTELL

Den sjeldne «kjellerutgaven»!

«Um ein er avhaldsmann eller ikkje, - den ting er viss, at di mindre vert drukke av

desse fæle og forgiftige blandingane som ver selde for “kognak” eller “portvin”

eller “sherry”, di betre var det baade for folkepungen og for folkehelsa. Konjak

til 1 1/2-2kr. flaska t.d.! - som er so forgiftig, at han ét upp spikar! - Ja dei fær

nok kjenne det “dagen etter” òg, desse krokane, som tek til seg slikt...».

18 Heimestell. Uppskrifter og retleidingar for smaae hushald, helst paa lande.

Kristiania: Utgjeve av «17de Mai», 1898. xi, [1], 168 sider. Privatbind.

Henry Notaker: «Fra kalvedans til bankebiff. Norske kokebøker til 1951». Nr 161. Kokeboka ble trykt som «kjeller» i avisa

«Den 17de Mai», der Arne Garborg var en av redaktørene. Kjelleren gikk fra 19.2-29.11.1898, og kunne klippes ut og settes

sammen til en paginert bok. Noe avvik i paginering og innhold fra bokutgaven som utkom i 1899.

3 500,-


BIBLIOPHILIA 30 Nr. 131

NORDAHL

GRIEG

[1902-143]

19 Norge i våre hjerter.

Oslo: Gyldendal, 1929. 83 sider. Håndlaget omslag.

Boken har et foromslag med montert fotografi,

tittel og forlagsetikett. Bakre omslag har teksten

«G.N.F. Centraltrykkeriet, Oslo.» Materien har en

meget enkel sats, nærmest maskinskrevet. De to

første sidene har påklistrede utklipp med uttalelser

fra Fridtjof Nansen og Harald Grieg samt «Atter

nytt oplag: Ialt: 8000 ekspl.» Et bilde av et reinsdyr

er innklebet foran diktet «Brakken på fjeldet.»

Bindtråden er tynnslitt.

I kassett fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.

5 000,-

Førsteutgaven av «Norge i våre hjerter» utkom i 1929. Andreutgaven utkom 1930.

På andreutgavens tittelside er oppgitt årstall 1930 og i kolofonen står oppgitt

«Copyright 1929, Syvende tusen».

Herværende eksemplar må være et arbeidsutkast fra forlaget for andreutgaven.

Årstallet oppgitt på tittelbladet er 1929, altså samme år som førsteutgaven og året før

andreutgaven. I andreutgaven er det ett dikt som utelates i del I: «Du sa: Mitt land».

Dette diktet er fortsatt med i herværende utkast. Illustrasjonene og uttalelsene fra

Fridtjof Nansen og Harald Grieg var heller ikke medtatt i den trykte andreugaven.


BIBLIOPHILIA 32 Nr. 131

TRYGVE

GULBRANSSEN

[1894-1962]

20 Bjørndalstrilogien usprettet i omslag!

20 Bjørndalstrilogien usprettet i omslag!

Og bakom synger skogene. Noen historier fra 1760-årene til frem mot 1810.

Oslo, Og bakom Aschehoug, synger 1933. skogene. Originalt Noen omslag. historier Usprettet. fra 1760-årene til frem mot 1810.

TILSKRIFT: Oslo, Aschehoug, «”Manns 1933. plikt” Originalt het manuskriptet omslag. Usprettet. til denne boken opprinnelig

– TILSKRIFT: Dermed var «”Manns dens mening plikt” het gitt. manuskriptet Trygve Gulbranssen». til denne boken opprinnelig

– Dermed var dens mening gitt. Trygve Gulbranssen».

Det blåser fra dauingfjell.

Oslo, Det blåser Aschehoug, fra dauingfjell. 1934. Originalt omslag. Usprettet.

TILSKRIFT: Oslo, Aschehoug, «Inunder 1934. livets Originalt stormvær omslag. og [?] Usprettet. døden blir det sterkeste

menneske TILSKRIFT: liten. «Inunder Trygve livets Gulbranssen». stormvær og [?] døden blir det sterkeste

menneske liten. Trygve Gulbranssen».

Ingen vei går utenom.

Oslo, Ingen Aschehoug, vei går utenom. 1935. Originalt omslag. Usprettet.

Oslo, Aschehoug, 1935. Originalt omslag. Usprettet.

Ørlite hakk i øvre kant av ryggstripen av del I, se bilde til venstre.

Meget Ørlite hakk liten plett i øvre på kant ryggstripe av ryggstripen av del II, av se del bilde I. Meget til venstre. liten plett på

Et ryggstripe meget tiltalende av del II. sett Et meget av denne tiltalende klassikeren, sett av som denne er meget klassikeren, vanskelig

å som finne er i særdeles en slik stand. vanskelig Det flotteste å finne settet velholdt antikvariatet i omslag! har registrert.

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i

Bibliofilklubben 1932.

10 10000,-

000,-

Trygve Gulbranssen har fått både forleggere og litteraturhistorikere til en gang i blant å overveie om deres syn på litteratur

alltid er like riktig. Da Gulbranssen leverte manuskriptet til «Og bakom synger skogene» til Gyldendal, fikk han høre at dette

var helt håpløse skriblerier som han bare kunne glemme å få utgitt; en skivebom på linje med refusjonen av Sigrid Undset

som forfatter av historiske romaner. Gulbranssen gikk til Aschehoug, og bøkene hans er siden oversatt til mer enn 30 språk

og er solgt i kanskje 10 millioner eksemplarer.


BIBLIOPHILIA 33 Nr. 131


BIBLIOPHILIA 34 Nr. 131

ØVRE RICHTER

FRICH

[1872-1945]

21 Til D.D. M.M. Kongen og Dronningen ved Folketoget den 26de September 1897.

Christiania: Halvorsens og Larsens Accidenstrykkeri, [1897]. Stor 8vo. Trykk på en side. Uvanlig!

Eiler Schiøtz «Øvre Richter Frich. En bio-bibliografi.», 1982: Nevnes ikke. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Nevner trykket i nettutgaven

under «Småtrykk». I denne avdelingen er det for øvrig flere småtrykk som ikke har vært kjent for Eiler Schiøtz.

Det som kjennetegner trykkene er at de alle er utgitt i perioden 1894-1897, før Øvre Richter Frich etablerer seg som forfatter.

2 500,-


BIBLIOPHILIA 35 Nr. 131

KNUT

HAMSUN

[1859-1952]

22 Siste Kapitel. I+II.

Kristiania: Gyldendal, 1923. 280, [4], 281-571 sider.

Privat helsjirtinbind.

Svake skjolder på bindet, for øvrig meget velholdt.

DEDIKASJON fra Knut Hamsun til Overdirektør,

Ingeniør Anderssen.

Hva Hamsun unnskylder i dedikasjonen har det ikke

lyktes oss å finne ut av.

Dedikasjoner fra Hamsun sees ikke ofte fremme for salg.

10 000,-


HENRIK

IBSEN

[1828-1906]

23 De unges Forbund. Skuespil i fem Akter.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1860. 8vo.

[2 blanke], 225, [3 blanke] sider. Forlagsbind.

Meget svak slitasje ved øvre kapitél. Særdeles

svakt støtte hjørner. Brist i forsatspapiret i indre

fremre fals, dog fullstendig fast i bindet. Limet

benyttet til det hvite blanke papiret på for- og baksats

har smittet av med mørk tone mot forsatspapiret,

dette er ikke uvanlig på bind fra denne tiden.

For øvrig et meget friskt eksemplar av denne boken

som er sjelden i forlagsbind og meget vanskelig å

finne velholdt.

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947],

innvotert i Bibliofilklubben 1932.

28 000,-


BIBLIOPHILIA 38 Nr. 131

THEODOR

KITTELSEN

[1857-1914]

24 Svartedauen

Kristiania: J. M. Stenersen & Co.s Forlag, 1900.

Folio. [38], [2 blanke] sider.

Forlagsbind med vareomslag.

Vareomslaget med noe mindre rifter, leveres i syrefritt

avtagbart plastomslag fra BrodArt.

Samtidig hilsen, datert 1902, på smusstittelblad.

For øvrig et nær mint eksemplar!

Schiøtz/Ringstrøm/Delås:

Tittelbladvariant A: Med angivelse av J.M. Stenersen.

Bindvariant A: Ramme bestående av håndflater.

Meget sjelden i vareomslag!

10 000,-


VILHELM

KRAG

[1871-1933]

25 SAMLING LEILIGHETSTRYKK

Til vor kjære Gusta og Hans. Sølvbryllupsdagen 4. Mai 1916. Fra Søskendekredsen.

Det Mallingske Bogtrykkeri, [1916]. 4 sider.

Til grosserer Hans P. Krag og frues Sølvbryllup.

En ny og sandfærdig Vise om Konventionen til Moss og de dermed sammenhørende historiske

Begivenheder.

10

Det

000,-

Mallingske Bogtrykkeri, [1916]. 4 sider.

Til grosserer Hans P. Krag og frues Sølvbryllup.

Til vor kjære, lille Mama paa hendes Hundredeaarsdag 13. August 1924.

Det Mallingske Bogtrykkeri, [1924]. 4 sider.

Til vor kjære Papa paa hans Hundredeaarsdag 12. Mai 1925.

Det Mallingske Bogtrykkeri, [1925]. 4 sider.

Diktene utgjør 4 av totalt 5 som omtales på side 18 i Arnt Bryde Sundseths «Vilhelm Krag. Et bibliografisk forsøk.», Småskrifter

for bokvenner nr. 50, 1944.

[Wilhelm Andreas Wexels] Vandringen til Bethlehem Juleaften.

Inneholder gjengivelse av brev fra Peter R. Krag [Vilhelm Krags far] til John Aas Krag [Vilhelm Krags

bror], datert 10. Dec. 1877.

Dette trykket ble utgitt av grosserer Hans P. Krag ved Vilhelm Krag, privat kun for familien. En liten introduksjonstekst av Vilhelm Krag.

Heftet omtales på side 25 i Arnt Bryde Sundseths «Vilhelm Krag. Et bibliografisk forsøk.», Småskrifter for bokvenner nr. 50, 1944.

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.

I kassett fra Bøthuns Bokverksted.

7 500,-


VILHELM

KRAG

[1871-1933]


BIBLIOPHILIA 42 Nr. 131

26 Hjemve. Første bog om familien Ravn.

Bergen: John Griegs Forlag, 1895. 8vo. [8], 400 sider. Nytt marmorert pappbind [Bøthuns Bokverksted], bundet

med begge omslag og ryggstripe. Ubeskåret.

Omslag og første 2 blad med svake pletter. For øvrig et tiltalende eksemplar.

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.

Meget sjelden, selv uten omslag.

3 500,-


SVEN

MOREN

[1871-1938]

27 Austland og Vestland.

Tale av Sven Moren ved landsstemna paa Voss 1908.

Uten trykkested. 8vo. 8 sider. Kombinert omslag og

tittelblad. Trykt på avispapir. Bundet i nyere helsjirtingbind

[Julius & Ørenberg Bokbinderi].

Meget sjelden!

BIBLIOPHILIA 43 Nr. 131

UREGISTRERT UTGAVE:

Schiøtz/Ringstrøm/Delås har kun

registrert én utgave i «Fyredrag

aat ungdomslagi», 1909.

En avisomtale fra mars 1909

omtaler årsmeldingen til Noregs

Ungdomslag for 1907-1908. Den

skal inneholde ”upprit av ein tale

av Sven Moren «Austland og

Vestland»”. Det skulle være nærliggende

å tro at herværende

1908-utgave kan være et særtrykk

av denne årsmeldingen.

Etter nærmere undersøkelser kan vi konstatere at så ikke er tilfelle,

da det foreligger avvik i både innhold og typografi. Herværende

eksemplar er da altså en separat paginert utgave, som forutgår den

tidligere registrerte utgave med ett år.

3 500,-


BIBLIOPHILIA 44 Nr. 131

JØRGEN

MOE

[1813-1882]

28 Sange, Folkeviser og Stev i Norske Almuedialekter.

Med en Indledning af Jørgen Moe.

Christiania: P. T. Mallings Forlag, 1840. XII, 138, [2], 8 sider.

Notebilag av L. M. Lindeman. Originalt kartonasjebind.

Mindre papirtap ved ytre falser, kapitéler og på hjørner.

Samtidig hilsen på forsats har smittet noe over på tittelblad.

For øvrig et fast eksemplar med plettfri materie.

En meget sjelden bok i usedvanlig god stand til denne tittelen

å være. Det flotteste eksemplaret antikvariatet har registrert.

Schiøtz/Ringstrøm/Delås, «Norske førsteutgaver», anslår at

opplaget antagelig var på under 100 eksemplarer, et anslag

som kan underbygges ved hvor sjelden boken dukker opp på

markedet.

I kassett, foret med velour, fra Ekelund Bokbinderi.

17 500,-

Fra forordet: Skjøndt man har bestræbt sig for at gjøre denne Samling saa rig som muligt ved at søge at samle fra alle Kanter,

hvor man kunde gjøre sig haab om at erholde noget Bidrag, indeholder dog den Samling, vi herved fremlægge for Publikum,

vistnok kun en ringe Deel af vor Folkepoesies Rigdom. Vi tillade os derfor at gjøre opmerksom paa, at Oplaget af denne

Samling er meget ubetydeligt; thi vi have gjort os Haab om ved denne at vække Interessen for Sagen, og give os herved den

Frihed at opfordre Enhver, der maatte kjende eller være i Besiddelse af passende Bidrag og Melodier, om at indsende disse,

adresserede til P. T. Mallings Forlagshandling i Christiania, til en ny og rigere Udgave.


BIBLIOPHILIA 47 Nr. 131

«Til Beathe fra J.»

29 I Brønden og i Kjærnet. Smaahistorier for Børn.

Christiania: Feilberg & Landmark, 1851. 64 sider. Originalt kartonasjebind.

DEDIKASJON fra Jørgen Moe til søsteren Beathe på friblad.

Hovedpersonene i boka er Jørgen selv (Viggo) og den to år eldre søsteren Beate, hans yndlingssøster

og beste lekekamerat, og modell for et av de vakreste pikeportretter i vår litteratur.

ENESTÅENDE PROVENIENS:

Beate Elisabeth Engebretsdatter Moe [1811-1890].

Ole Petter Moe [1884-1949], sønn av Ole Engebretsen Moe [1819-1890], Beate og Jørgens bror.

Ole Petter Moes signatur på bakre forsats. Beate giftet seg aldri, så det kan være på denne måten

boken har gått videre i familien.

Noe slitasje på ryggstripen, eksemplaret er allikevel forholdsvis fast dog skjørt. Noe fingermerker i materien.

En av våre vakreste barnebøker med en fantastisk proveniens!

I kassett fra Ekelund Bokbinderi. Innsiden er foret med sort velour.

Boken er ilagt foret klaffemappe nedsenket i egen utforing.

40 000,-


BIBLIOPHILIA 48 Nr. 131


BIBLIOPHILIA 49 Nr. 131


BIBLIOPHILIA 50 Nr. 131

JØRGEN

30 Digte.

Christiania: Feilberg & Landmark, 1850. [6], 157, [6] sider. Originalt helsjirtingbind.

DEDIKASJON fra Jørgen Moe på friblad.

Mindre rifter i den sprø sjirtingen ved ytre falser og kapitéler. For øvrig et fast eksemplar med plettfri materie.

12 500,-


BIBLIOPHILIA 51 Nr. 131

MOE

31 En liden Julegave. Gammelt og Nyt.

Christiania: P. F. Steensballe, 1859. 77, [2] sider. Originalt helsjirtingbind.

Samtidig navnetrekk på forsatsblads verso: Elise Cathrine Andresen den 24. Decbr. 1859.

Et særdeles velholdt eksemplar av denne boken som kan være meget vanskelig å finne i førsteutgave.

6 000,-


BIBLIOPHILIA 52 Nr. 131

AGNAR

MYKLE

[1915-1994]

32 Sangen om den røde rubin.

Oslo: Gyldendal, 1956.

Forlagsbind med vareomslag.

Vareomslaget med liten lukket

rift i øvre kant av fremre del,

mindre kantslitasje og et par

svake pletter på rygg. Bindet

meget velholdt. Lite navnetrekk

på forsatsblad.

Leveres med vareomslaget i

avtagbart syrefritt plastomslag

fra BrodArt.

«Rubinen» er meget vanskelig å

finne i gode vareomslag.

7 500,-


BIBLIOPHILIA 53 Nr. 131

GABRIEL

SCOTT

[1874-1958]

33 Dag.

Kjøbenhavn: Jul. Gjellerups Forlag. Hovedkommissionær

for Norge og Sverig:

Alb. Cammermeyers Forlag, 1895. 8vo.

60 sider. Originalt omslag. Usprettet.

Meget lite papirtap i øvre kant av rygg mot

bakre omslag. For øvrig et meget tiltalende

eksemplar av Scotts andre bok.

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth

[1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.

4 500,-


BIBLIOPHILIA 55 Nr. 131

34 Tante Pose. En Julefortælling fra gamle Dage.

Kristiania: Aschehoug, 1904. 8vo. 240 sider. Originalt omslag.

Rygg svakt mørknet. Kun minimale bruksspor i omslagets

ytterkanter. Et tiltalende eksemplar av denne boken som er

sjelden å se i omslag.

I kassett fra Ekelund Bokbinderi. Boken er ilagt omslag i tynn

kartong.

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i

Bibliofilklubben 1932.

5 000,-


BIBLIOPHILIA 56 Nr. 131

KRISTOFER

UPPDAL

[1878-1961]

PROVENIENS for alle bøker:

Arnt Bryde Sundseth [1900-1947],

innvotert i Bibliofilklubben 1932.

35 Kvæde.

Oslo: Olaf Norli, 1905. Liten 8vo. 64 sider. Originalt omslag. Usprettet.

Et usedvanlig velholdt eksemplar av Uppdals debut. 2 500,-

36 Ung Sorg.

Oslo: Olaf Norli, 1905. Liten 8vo. 47 sider. Originalt omslag. Usprettet.

Omslaget med noen meget svake fingermerker. Nedre hjørne av bakre omslag avrevet.

Uppdals andre bok. 750,-


BIBLIOPHILIA 57 Nr. 131

37 Sol-Laug.

Oslo: Olaf Norli, 1908. 8vo. 60, [4] sider. Originalt omslag. Meget velholdt.

Uppdals tredje bok. 1 250,-

38 Ved Akerselva og andre Forteljingar.

Oslo: Olaf Norli, 1910. 8vo. 100 sider. Originalt omslag. Usprettet.

Ryggstripe bleket, for øvrig meget velholdt!

Uppdals femte bok. 1 250,-


BIBLIOPHILIA 58 Nr. 131

PER

SIVLE

[1857-1904]

39 Nationalt Selvmord. Et Foredrag.

Kristiania: Dagbladets Trykkeri, 1897. 8vo. 24 sider. Kombinert omslag og tittelblad, som utgitt.

Velholdt. I mappe fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.

PROVENIENS: Arnt Bryde Sundseth [1900-1947], innvotert i Bibliofilklubben 1932.

3 000,-


HALLDIS

MOREN VESAAS

[1907-1995

40 En samling bøker fra Torben Brostrøms bibliotek.

Torben Brostrøm [1927-2020], dansk litteraturforsker og litteraturkritiker. Oversatte flere av Tarjei Vesaas’

bøker og skrev flere artikler om Halldis Moren Vesaas. Bøkene er lest og har mindre bruksspor.

I ein annan skog. 1955. Førsteutgave. Originalt omslag. Frimerke av Halldis Moren Vessas på smusstittel.

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Halldis. 12-12-55».

Utvalde dikt. 1959. Originalt omslag.

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben, takk for sist og god jul. Halldis. 15-12-57».

Tarjei Vesaas. Huset og Fuglen. Tekster og bilete 1919-1969. 1971. Originalt omslag. Liten rift i omslag.

DEDIKASJON: «Helsing og takk Kirsten og Torben. Halldis. 15-11-71».

3 500,-


TARJEI

VESAAS

[1897-1970]

41 En forfatter og hans oversetter. En samling bøker fra Torben Brostrøms bibliotek.

Torben Brostrøm [1927-2020], dansk litteraturforsker og litteraturkritiker. Han var særdeles opptatt av Tarjei

Vesaas’ og Olav H. Hauges forfatterskap og oversatte / gjendiktet bøker av begge til dansk.

Bøkene i denne samlingen gir inntrykk av et vennskap gjennom mange år. Eksemplarene foreligger i

førsteutgaver og fremstår med enkelte spor etter å ha blitt lest. 13 bøker hvorav 12 med hilsen fra Vesaas.

Leiret og hjulet. 1936. Originalt omslag.

VEDLAGT: Maskinskrevet brev til Brostrøm fra Vesaas, datert Ytre Vinje, 14. januar, 1961. Signert av Vesaas.

Signalet. 1950. Originalt omslag.

DEDIKASJON: «Torben Brostrøm frå Tarjei Vesaas. Okt. 1950».

Løynde eldars land. Dikt. 1953. Originalt omslag.

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei. Sept. 1953».

Vårnatt. 1954. Forlagsbind.

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei».

Ver ny, vår draum. Dikt. 1956. Originalt omslag.

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei. Sept. 1953. VEDLAGT: Ark med notater i Torben Brostrøms hånd».

Ein vakker dag. 1959. Originalt omslag.

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei».

Digte i Udvalg ved Erling Nielsen. 1960. Forlagets pappbind med vareomslag.

DEDIKASJON: «Helsing til Kirsten og Torben frå Tarjei, Mars 60».

Brannen. 1961. Originalt omslag.

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben med frå Tarjei».

Noveller i samling. 1964. Originalt omslag.

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei. God jul 1964».

Brannen. 1966. Forlagsbind med vareomslag.

DEDIKASJON: «Kirsten og Torben frå Tarjei».

Båten om kvelden. 1968. Forlagsbind med vareomslag.

DEDIKASJON: «Kjære Kirsten og Torben, Gode jule og nyttårsønsker frå Tarjei».


Oversettelser:

Vindene. Autoriseret oversættelse efter ”Vindane” ved Torben Brostrøm. 1952. Originalt omslag.

Brostrøms eget eksemplar med hans signatur.

Hesten fra hogget. Legen og lynet. Tegninger av Gunnar Hossy. Forord av Torben Brostrøm.

1963. Forlagsbind med vareomslag.

DEDIKASJON: «Takk for ditt raske forord Torben – Tarjei».

13 000,-


ANNE-CATH.

VESTLY

[1920-2008]

BIBLIOPHILIA 63 Nr. 131

42 56 bøker, hvorav 51 med hilsen fra Anne-Cath. Vestly.

51 av bøkene skal ha blitt solgt ved auksjon til inntekt for barneavdelingen ved Sykehuset Telemark i

2003. Alle er stemplet ”Hilsen forleggeren” i toppsnittet, og alle har håndskrevet hilsen fra Anne-Cath.

Vestly. Bøkene fremstår som nye, med et par små unntak som nevnes i beskrivelsen. En del av bøkene

er i senere opplag, men av titler utgitt i Vestlys levetid mangler kun 2: «Monrad og Mormor i den store

klubben» (utgitt etter auksjonen) og «Nesten et helt menneske» (selvbiografi).

22 500,-

Ole Aleksander. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:

Ole Aleksander Filibom-bom-bom. 1953. 20. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Ole Aleksander på farten. 1954. 17. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Ole Aleksander får skjorte. 1955. 15. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Ole Aleksander og bestemor til værs. 1956. 18. opplag, 1999. Ulest.«Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Ole Aleksander på flyttefot. 1958. 14. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Mormor og de åtte ungene. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:

Åtte små, to store og en lastebil. 1957. 19. opplag, 2002. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Mormor og de åtte ungene i skogen. 1958. 16. opplag, 3. utgave, 1998. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Marte og mormor og mormor og Morten. 1959. 14. opplag, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

En liten takk fra Anton. 1960. Gyldendal. 10. opplag,1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Mormors promenade. Med tegninger av Johan Vestly. 1961. 10. opplag,1991. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Mormor og de åtte ungene på sykkeltur i Danmark. 1986. 2. utgave, 1998. Ulest. ”Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03”.

Morten og Mormor og stormvind. 1999. Førsteutgave, 1999. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Lillebror og Knerten. Med tegninger av Johan Vestly / Vestly og Lillebror. [komplett rekke]:

Lillebror og Knerten. 1962. 17. opplag, 2003. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Trofaste Knerten. 1963. 10. opplag, 2. utgave. 1998. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Knerten gifter seg. 1964. 10. opplag, 2. utgave. 1998. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Knerten i Bessby. 1971. 10. opplag. 1996. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Knerten og Forundringspakken. 1974. 11. opplag. 1999. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Knerten på sykkeltur. 1974. 10. opplag. 1999. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Knerten Detektiv og Handelsreisende Lillebror. 1998. Førsteutgave. 1998. Ulest. «Hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Knerten Politimann. 2001. Førsteutgave. 2001. Ulest. «Hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».


BIBLIOPHILIA 64 Nr. 131

Aurora. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:

Aurora i blokk Z. 1966. 11. opplag. 2000. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Aurora og pappa. 1967. 9. opplag. 2000. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Aurora og den vesle blå bilen. 1968. 2. utgave, 1. opplag. 1998. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Aurora og Sokrates. 1969. 7. opplag. 1996. Ulest.«Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Aurora i Holland. 1970. 2. utgave, 1. opplag. 1997. Ulest. «Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Aurora på Hurtigruten. 1971. 8. opplag. 1995. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Aurora fra Fabelvik. 1972. 7. opplag. 1993. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Guro. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:

Guro. 1975. 8. opplag, 2. utgave. 1997. Ulest. «Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Guro og nøkkerosene. 1976. 6. opplag. 1999. Ulest. «Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Guro alene hjemme. 1977. 7. opplag. 2000. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Guro og fiolinen. 1978. 3. opplag. 1993. Ulest.«Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Guro og Lille-Bjørn. 1979. 4. opplag. 1999. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Guro på Tirilltoppen. 1980. 5. opplag. 1996. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Guro og og Frydefoni-orkesteret. 1981. 2. opplag. 1993. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Kaos. Med tegninger av Johan Vestly. [komplett rekke]:

Kaos og Bjørnar. Førsteutgave. 1982. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Lilla Olaug og Lubben. 1983. 2. opplag. 1983. Ulest. «Hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Kaosgutten i Vetleby og verden. Førsteutgave. 1984. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Kaos førskolegutt. 1984. 2. opplag. 1999. Ulest.«Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Kaos og hemmeligheten. Førsteutgave. 1987. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Guro på Tirilltoppen. 1980. 5. opplag. 1996. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Guro og og Frydefoni-orkesteret. 1981. 2. opplag. 1993. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Ellen Andrea. Med tegninger av Johan Vestly / Illustrasjoner av Anne-Cath. Vestly og Andrea / Kjartan og Anne-Cath. Vestly.

Komplett frem til 2003. I 2004 utkom «Monrad og mormor i den store klubben».

Ellen Andrea og mormor. 2. opplag. 1992. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Forundringspakken og Lagertha rasebasse. Førsteutgave. 1993. Ulest. «Med hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

5 på reise. Førsteutgave. 1994. Ulest. «Til deg med hilsen fra Anne-Cath. Vestly Dette er første boken hun har illustrert, undtagen

det første bildet aller først, for det var det Johan som hadde laget. 28-3-03».

Kostemarsj på Tirilltoppen. Førsteutgave. 1995. Ulest. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Mormor og én til hos Rosa. Illustrert av Ellen Andrea og mormor ”og meg” [i Vestlys hånd]. Førsteutgave. 1996. Ulest.

«Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Småtassene og andre folk på Tirlltoppen. Førsteutgave. 2000. Ulest. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Monrad tenker. Førsteutgave. 2002. Ulest. «Med mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».


BIBLIOPHILIA 65 Nr. 131

ANDRE BØKER:

Samlebind, utdrag m.m.:

Hipp Hurra! Med Anne-Cath. Vestly, 2000.

Førsteutgave. Forlagsbind med vareomslag. Svake bretter i øvre kant av vareomslag. «Hilsen fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Den store boken om Knerten, 2002.

Førsteutgave. Forlagsbind med vareomslag. Svake bretter i øvre kant av vareomslag. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Skuespill:

Heksen Innmaria og Frankogfri. Skuespill for barn, 1997. CoMedia Forlag. Forlagsbind med vareomslag.

Svake bruksspor langs vareomslagets ytterkanter. Nedre hjørne av materien svakt brettet. UTEN signatur/hilsen.

Den første og eneste bildeboken som ikke er basert på tidligere bøker:

Lille-Draugen. Illustrert av Jan-Kåre Øien. 1997. Forlagets kartonasjebind. UTEN signatur/hilsen.

Lille-Draugen. Illustrert av Jan-Kåre Øien. 2007. 2. opplag. Forlagets kartonasjebind. Noe mindre format. UTEN signatur/hilsen.

Bokormen lær å lese, med tekst hentet fra tidligere utgitte bøker:

Ole Aleksander flytter. 2002. Fra «Ole Aleksander på flyttefot», 1968. «Mange hilsner fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Ole Aleksander på skolen. 2002. Fra «Ole Aleksander og bestemor til værs», 1956. «Hilsen til deg fra Anne-Cath. Vestly 28-3-03».

Bøker for voksne lesere:

Lappeteppe fra en barndom. Selvbiografi, 1990. 3. opplag. 1991. Forlagsbind i vareomslag. «Hilsen til Bjørg fra Anne-Cath».

Anne-Cath. Vestly for de voksne. 2003. Førsteutgave. Forlagsbind med vareomslag. UTEN signatur/hilsen.


BIBLIOPHILIA 66 Nr. 131

NILS COLLETT

VOGT

[1864-1937]

43 Naar Musikken dør. Skuespil i fire akter af Nils Collett Vogt.

Kristiania: Aschehoug, 1909. 176 sider. Originalt omslag. Usprettet.

Et meget lite hakk med papirtap i fremre omslag. For øvrig velholdt.

Meget sjelden!

PROVENIENS:

Jonas Skougaard [1896-1968], med hans notater.

Dette eksemplaret ble solgt ved Skougaard-auksjon 2, 1970.

Katalognummer 694. Tilslag 1970: 1 000,- + salær.

I kassett, foret med velour, fra Ekelund Bokbinderi.

15 000,-

SUPPRIMERT

«Naar musikken dør» ble oppsatt i trykkeriet høsten 1909. Under korrekturen fant Vogt at fjerde akt var løst påhengt og dårlig

skrevet. Hans venn Vilhelm Krag frarådet Vogt å la stykket trykke i foreliggende form. Av hensyn til eventuell oppførelse ved

Nationaltheateret, lot Vogt trykke et lite antall eksemplarer. Det eksakte antall skal i følge Arthur Thuesen være 13. Boken

utkom 1910 som «Ingrid» i «Spændte Sind» med 4. akt sløyfet og også for øvrig en del omarbeidet. Utkom deretter litt endret

i 1916 som «De skadeskudte». «Naar musikken dør» anses i dag å være en av de store sjeldenheter innen norsk skjønnlitteratur.

For mer informasjon se Arthur Thuesens «Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge» (1960).


BIBLIOPHILIA 68 Nr. 131

HENRIK

WERGELAND

[1808-1845]

44 Norges Konstitutions Historie. Andet Hefte + Tredie Hefte.

Kristiania: Guldberg & Dzwonkowski / Johan Dahl, 1842/1843.

[4], 82, [3]-37 + [4], 189, [3] sider. Originale omslag. Ubeskåret.

I kassetter fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.

Hft. 2: - Plett i indre nedre marg frem til tredje paginerte side.

- Bakre omslag av hefte 2 løst i øvre del.

For øvrig foreligger heftene noe plettet, og med mindre papirtap,

men hoveddelen av omslag og ryggstriper er intakte. Enkelte pletter

forekommer i materien, men denne er i all hovedsak ganske ren.

Meget sjelden i omslag! 15 000,-

STERK PROVENIENS:

Biblioteket på Vevlen Gård på Idd, utenfor Halden, stempel på omslag og tittelblader. Carl Theodor Dahl

[1802-1862], overtok Vevlen Gård etter sin far, Eidsvollmannen Carl Adolph Dahl [1769-1819], som representerte

Fredrikshald på Stortinget i 1845, og skal ha vært en drivende kraft i distriktets kulturelle

liv. Ole Bull skal ved flere anledninger ha spilt i hagestuen på Vevlen Gård. Et fåtall understrekninger

og margnotater med blyant, sannsynligvis av Carl Theodor Dahl.

HEFTE 3:

OMSLAGSVARIANT. Tidligere

registrert i ufarget, grårosa og gult.

Herværende eksemplar har blått omslag.

VARIANTTRYKK B, med oplysninger

om trykkeri på tittelbladets verso og

side [3], med mellomtittelen «Tredie

Hefte | Rigsforsamlingens Historie | II».


BIBLIOPHILIA 69 Nr. 131


BIBLIOPHILIA 70 Nr. 131

NOEN UTVALGTE BØKER

45 OSKAR BRAATEN: I godt selskap. Fortellinger

Oslo: Aschehoug, 1930. 176 sider. Originalt omslag.

Ryggstripen noe brunplettet. For øvrig meget velholdt.

DEDIKASJON fra Braaten til Olaf Myre. 950,-

46 OLAV DUUN: Storbrylloppe.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1920. 237 sider. Originalt omslag. Usprettet.

Mindre bretter i nedre kant av omslag, da materien er mindre enn dette. For øvrig velholdt. 750,-

47 LARS ESKELAND: Vaarkjenning. Dikt.

Oslo: Bertrand Jensen, 1898. 48 sider. Originalt omslag.

Lite nummer i øvre hjørne av omslag og på ryggstripe. Bakre omslag svakt plettet.

Blant diktene finner vi «Ivar Aasen» og «Arne Garborg». 450,-


I VELHOLDTE OMSLAG

BIBLIOPHILIA 71 Nr. 131

48 GABRIEL FINNE: Filosofen. Fortælling.

Oslo: Aschehoug, 1889. 126 sider. Originalt omslag. Usprettet.

Meget lite papirtap øverst og nederst på ryggstripe. For øvrig meget velholdt. 450,-

49 JACOB HILDITCH: Fagert er landet

Kristiania: Gyldendal, 1917. 167 sider. Originalt omslag.

Meget velholdt. Omslaget illustrert av Thorolf Holmboe. 350,-

50 ANDERS HOVDEN: Vaarkjenning. Dikt.

Oslo: Bertrand Jensen, 1898. 48 sider. Originalt omslag.

Lite håndskrevet nummer i øvre hjørne av omslag og på ryggstripe. Bakre omslag svakt plettet.

Blant diktene finner vi «Ivar Aasen» og «Arne Garborg». 450,-


VK2


BIBLIOPHILIA 74 Nr. 131

51 The heroes of Telemark.

Kinoplakat til filmklassikeren fra 1965, i stor grad basert på Knut Haukelids «Kampen om tungtvannet».

Hovedrollene ble spilt av store navn som Kirk Douglas og Richard Harris. Filmen ble regissert av Anthony

Mann, med Michael Douglas som regiassistent.

Filmen ble innspilt på flere steder i Norge; Gausta, Rjukan, Vemork, Tinnsjøen og i Oslo.

«The heroes of Telemark» hadde verdenspremiere i London 23. november 1965 og Norges-premiere

på Colosseum kino i Oslo 11. desember 1965.

Et meget velholdt eksemplar.

6 500,-

Innrammet med antireflektivt glass hos Galleri J2, Oslo.

Mål med ramme: 107,5x72cm.

SIGNERT: Plakaten er signert av Kirk Douglas.


BIBLIOPHILIA 75 Nr. 131


BIBLIOPHILIA 76 Nr. 131

MAX

MANUS

[1914-1996]

52 Det vil helst gå godt. + Det blir alvor.

Oslo: Steensballe, 1949. Sjette / Tredje opplag. Mindre kantslitasje på vareomslag, for øvrig velholdte.

Begge bøker med hilsen fra Max Manus, datert 1951.

PROVENIENS: Imperial War Museum Library, England. Stempler fra biblioteket i bøkene.

Museet solgte ut over 17 000 bøker fra sin beholdning i 2017.

De to klassiske selvboigrafiske bøkene Manus utga etter krigen. Tidlige dedikasjoner fra Manus er sjeldne.

10 000,-


VITENSKAPF

VILHELM

BJERKNES

[1862-1951]

ysikeren & meteorologen Vilhelm Bjerknes regnes som den moderne værvarslings opphavsmann.

Bjerknes var sønn av Carl Anton Bjerknes og arbeidet i studietiden sammen med sin far på

eksperimentell bekreftelse av dennes teoretiske resultater. Foruten samarbeidet med faren ble

oppholdet i Bonn, som elev av Heinrich Hertz, av særlig betydning for Bjerknes. Her påbegynte han

under Hertz’ veiledning sine grunnleggende undersøkelser over elektrisk resonans som kom til å

bli av fundamental betydning for utviklingen av trådløs telegrafi og telefoni.

Etter å ha fullført disse undersøkelser gav Bjerknes seg i kast med å føre farens arbeid frem til en

foreløpig avslutning. Resultatet ble publisert i verket «Vorlesungen über hydrodynamische Fernkräfte

nach Carl Anton Bjerknes’ Theorie» [2 bind, 1900–1902]. Under dette arbeid kom Bjerknes frem til sine

to berømte sirkulasjonssetninger, som han straks innså ville være et mektig hjelpemiddel til å forstå

bevegelsene i luft og hav, spesielt hvordan bevegelse oppstår som følge av termiske prosesser.

Dannevig, Petter; Harstveit, Knut: Vilhelm Bjerknes: https:/snl.no/Vilhelm_Bjerknes


Illustrasjon til «Ueber die Erscheinung der

multiplen Resonanz electrischer Wellen.»


BIBLIOPHILIA 80 Nr. 131

Samling med tidlige avhandlinger.

53

1) Ueber die Dämpfung schneller electrischer Schwingungen.

Separat-Abdruck aus den Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge. Band XLIV. Leipzig: 1891. Pag. [74]-91 + 1 plansje.

Begge omslag. ”Ueberreicht vom Verfasser” trykt i øvre hjørne av fremre omslag. Adolf Dals signatur.

2) Ueber die Erscheinung der multiplen Resonanz electrischer Wellen.

Separat-Abdruck aus den Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge. Band XLIV. Leipzig: 1891. Pag. [92]-100.

Begge omslag. ”Ueberreicht vom Verfasser” trykt i øvre hjørne av fremre omslag. Adolf Dals signatur.

3) Sur le mouvement de l’électricité dans l’excitateur de Hertz. Avec planche III.

Extrait des Archives des Sciences physiques et naturelles. Trosième periode. Septembre 1891. Pag. [229], 249 + 1 foldeplansje.

4) Die Resonanzerscheinung und das Absorptionsvermögen der Metalle für die Energie electrischer Wellen.

Separat-Abdruck aus den Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge. Band XLVII. Leipzig: 1892. Pag. [69]-76.

Begge omslag. ”Ueberreicht vom Verfasser” trykt i øvre hjørne av fremre omslag. Adolf Dals signatur.

5) Om anvændelsen af mekanikens principer i fysiken.

Særtryk af «Archiv for Mathematik og Naturvidenskab». Kristiania: 1892. Pag. [331]-347. Adolf Dals signatur.

6) Om elektricitetsbevægelsen i Hertz’ primære leder.

Kristiania & Kjøbenhavn: Alb. Cammermeyers Forlag, 1892. 72 sider + foldeplansje.

Bjerknes’ doktorgradsavhandling. Arbeidet regnes sammen med Poincarés og Hertz’ bidrag å være det ugjendrivelige

eksistensbevis for elektro-magnetiske bølger. Formelverket var grunnlaget for den moderne trådløse telegrafien.

7) Über Electrische Resonanz. I Theorie der Resonanzerscheinung.

Mitgetheilt den 14. November 1894. Geprüft von G. Mittag-Leffler und B. Hasselberg. Bihang till K. Svenska Vet.-Akad.

Afhandlingar. Band 20. Afd, I. No. 4. Stockholm: 1895. 58 sider.

8) Über Electrische Resonanz. II Resonanzversuche.

Mitgetheilt den 14. November 1894. Geprüft von G. Mittag-Leffler und B. Hasselberg. Bihang till K. Svenska Vet.-Akad.

Afhandlingar. Band 20. Afd, I. No. 5. Stockholm: 1895. 44 sider.

9) Verschiedene Formen der multiplen Resonanz.

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar No. 8. Stockholm: 1894. Pag. 381-386.


10) Planen for første del af et værk over de hydrodynamiske analogier til de elektriske og magnetiske fænomener.

Christiania: 1899. Til slutt i pamfletten skriver Carl Anton Bjerknes, Vilhelms far: Den ovenstående plan er meddelt af forfatteren

selv, V. Bjerknes, professor i mekanisk og mathematisk fysik ved Stockholms høiskole. Den i overskriften antydede indholdsfortegnelse

er given af mig, idet spørgsmaalet om tittelen var foreløbigt holdt aaben. Den er nu, med noe større almindelighed,

ment at skulde lyde saaledes: «Vorlesungen über scheinbare hydrodynamische Fernkräfte nach C. A. Bjerknes’ Theorie,

von V. Bjerknes». Se neste nummer.

Enkelt halvsjirtingbind. En av foldeplansjene er profesjonelt reparert.

I kassett fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.

PROVENIENS: Adolf Dal [1863-1948], geolog og skolemann. Lektor i Drammen.

En meget sjelden samling sentrale avhandlinger av Vilhelm Bjerknes.

10 000,-

BIBLIOPHILIA 81 Nr. 131

Vi vet at Bjerknes og Dals veier krysset en gang tidlig på 1890-tallet, sannsynligvis i forbindelse med forberedelser til Nansens

nordpolekspedisjon. På bildet nedenfor er mange av samtidens fremstående naturvitenskapsmenn samlet, heriblant både

Vilhelm Bjerknes og Adolf Dal.

Fotografiet tilhører Nasjonalbiblioteket. Vilhelm Bjerknes sitter foran, som nummer to fra venstre. I følge NB, skal Adolf Dal

være personen som står bakerst til venstre. Andre prominente personligheter som er med på bildet, i tillegg til Nansen, er

blant andre matematiker Elling Bolt Holst, kaptein Otto Sverdrup og zoolog Georg Ossian Sars.


BIBLIOPHILIA 82 Nr. 131

54 Vorlesungen über Hydrodynamische Fernkräfte nach C. A. Bjerknes’ Theorie, von V. Bjerknes.

I. Mit vierzig Figuren im Text. + II. Mit sechzig Figuren im Text und auf zwei Tafeln.

Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1900-1902. Små 4to. xvi, 338 + xvi, 316 sider. Samtidige halvsjirtingbind.

Sjirtingen på bind II noe plettet i øvre del. For øvrig et meget velholdt sett.

DEDIKASJON i bind I fra Vilhelm Bjerknes til Fil. Mag. Arne Benedicks «til minde om Oslo 1934».

Filosofie Magister Carl Arne Bernhard Benedicks [1905 – 1966], sønn av den svenske fysikeren Carl Axel Fredrik Benedicks

[1875-1958]. Carl Axel Fredrik Benedicks var medlem av Kungliga Vetenskapsakademien, og nominerte Vilhelm Bjerknes til

Nobelprisen i fysikk hele 5 ganger [1938, -39, -40, -42 og -44}. Bjerknes mottok dog aldri prisen.

6 000,-


BIBLIOPHILIA 83 Nr. 131


B

AXEL

BLYTT

[1843-1898]

otanikeren & geologen AXEL BLYTT var «født inn i» det akademiske, nærmere bestemt

naturvitenskapelige, miljø ved universitetet i Christiania. Han var sønn av botanikeren Matthias

Blytt. Etter examen artium 1860 og et avbrutt medisinsk studium gikk han 1862 helt over til botanikken,

og fulgte det følgende år “med i salget” da farens store, private herbarium ble innkjøpt av staten og

dannet det reelle grunnlaget for Botanisk museum. Han ble universitetsstipendiat i botanikk 1873 og

ekstraordinær professor 1880.

Vitenskapelig bestod det et intimt fellesskap mellom far og sønn. Blytt fortsatte farens tradisjon

med utforsking av forskjellige deler av Norge ved lange sommerreiser, fra 1863 på egen hånd, oftest

alene, årvisst og landsdekkende fra Sørlandet til Finnmark. Sogn viet han hele tre somrer (1864, 1865

og 1867). Det er rimelig å tro at det tydelige mønster i vegetasjonsfordelingen som han fant langs

Sognefjorden, ble utgangspunkt for hans senere synoptiske synspunkter.

Fægri, Knut: Matthias Blytt i: https:/nbl.snl.no/Axel_Blytt


BIBLIOPHILIA 85 Nr. 131

55 MATHIAS & AXEL BLYTT

Norges Flora eller Beskrivelser over de i Norge vildtvoxende Karplanter tilligemed Angivelser af de

geographiske Forholde, under hvilke de forekomme. I-III.

Christiania: Brøgger & Christie, 1861/1874/1876. [4], 386+[4]+[387]-855, [3]+[2], [857]-1228, [1229-31], 1232-1348.

Uniforme samtidige halvskinnbind. Enkelte mindre rifter i skinnets overflate, for øvrig et fast sett med i

hovedsak ren materie og kun mindre spredte pletter.

DEDIKASJON på tittelbladet i bind I fra Axel Blytt til den franske botanikeren Professor Charles Martins [1806-1889].

Axel Blytts far, Matthias Blytt [1789-1862], gikk bort etter utgivelse av bind I. Axel Blytt sto da selv for utgivelsen av bind II-III.

3 500,-


BIBLIOPHILIA 87 Nr. 131

56 AXEL BLYTT

1) Christiania Omegns Phanerogamer og Bregner. Med angivelse af deres Utbredelse samt en

Indledning om Vegetationens Afhængighed af Underlaget.

Christiania: Brøgger & Christie, 1870. Stor 8vo. viii, 103 sider. Høyst sannsynlig et originalbind / gavebind

med helt gullsnitt. Boken er trykt på velin, et tykkere og stivere papir, og er langt tykkere enn nedenstående

eksemplar.

Noe slitasje ved ytre falser og kapitéler, dog helt fast og med plettfri materie. Nyere forsatser.

2) Samme.

Originalt omslag, trykt på ordinært papir. Mindre papirtap i øvre og nedre kant av ryggstripen.

DEDIKASJON fra forfatteren til den tyske botanikeren Professor Robert Caspary [1818-1887, Königsberg].

Den heftede boken ligger i en omslagsmappe av elefanthud-papir. Begge bøker ligger ilagt samme kassett

fra Julius & Ørenberg Bokbinderi.

3 500,-


BIBLIOPHILIA 88 Nr. 131

57 JOACHIM FREDERIK RAMUS

Euclidis Elementa Geometriæ Planæ Libris VI.

Comprehensa in usum incipientum adornata.

Hafniæ [København]: Joh. Georgii Höppfneri, 1740. 8vo.

Tittelblad, [14], 200 sider + 2 foldeplansjer. Komplett.

Gjennomgående illustrert i teksten.

Samtidig helpergamentbind. Rødt snitt.

Bindet svakt smusset. For øvrig et fast bind med god materie.

«Corrigenda»-bladet er bundet foran, før første paginerte side og ikke etter kustoden på side 200.

18 000,-


BIBLIOPHILIA 89 Nr. 131

Joachim Frederik Ramus [1685, Trondheim -1769], norsk fysiker og matematiker,

professor i matematikk i København fra 1722 til sin død. Sønn av kartografen

Melchior Ramus [1646-1693]. Joachim Frederik Ramus står selv bak et av de

mest sjeldne Norgeskart «Delineatio Norwegiæ», 1719, som ble benyttet som

bilag i flere eksemplarer av onkelen Jonas Ramus’ [1649-1718] «Norriges

Kongers Historie».

Euklids «Elementer» er et læreverk i matematikk bestående av 13 bøker, som

ble skrevet ca 300 år før Kristus. Bøkene er en grunnleggende innføring i

geometri, både plan- og romgeometri, samt tallteori.

I 1737 ga Joachim Frederik Ramus ut et lite hefte basert på Euklids sjette bok

vedrørende plangeometri. Her defineres likedannede eller formlike figurer.

Geometrisk algebra brukes til å finne løsning på generelle former for kvadratiske

ligninger. Publikasjonen bar tittelen «Elementa Geometriæ VI. Prioribus Libris

Euclidis Comprehensa [...]». Heftet ble trykt i København av Joh. Georgii

Höpffneri [Johan Jørgen Høpffner] og var på 29 sider.

Herværende utgave fra 1740 er en mer omfattende avhandling vedrørende Euklids sjette bok. Et nytt opplag av denne boken

«Altera Editio, Priore Correctior» utkom i 1756. Denne boken var i likhet med utgaven fra 1740 på 200 sider. Den første danske

oversettelse av Euklids «Elementer», inneholdende bok I-VI & XI-XII, utkom i 1744.

Bibliotheca Norvegica III, 1714.


Nummer 61.


VA RIA


BIBLIOPHILIA 92 Nr. 131

58 GEORG DANIEL BARTH JOHNSON

Haandbog for Veiofficianter: indeholdende Anviisning til

Veianlæg og hvad dermed staaer i Forbindelse, saasom Veies

Vedligeholdelse, Sneebrydning, Opførelse af smaa Broer,

Brygger, o. desl., Anmeldelse om Bro- og Gadedæk, Minering,

Steenhugning, samt om det Slags Træ- og Jern- broer,

Flydebroer, Flyvebroer m.m., som hertillands ere lidet kjendte,

men formeentligen kunne hensigtsmæssigen benyttes.

Christiansand: S. A. Steen, 1839. 176, [1], 1 foldetabell,

8 foldeplansjer. Originalt blått kartonasjebind.

Ryggstripe med meget svak slitasje. For øvrig et meget

velholdt eksemplar i sitt originale utstyr!

Bibliotheca Norvegica II, 469.

PROVENIENS: Lillehammer Lærde- og Realskoles Bibliothek,

håndskrevet på fordekkels verso. Den nedenstående og

medfølgende faksimileutgaven fra 2013 har stempel fra

Drammens Lærde- og Realskole.

MEDFØLGER: «Haandbog for Veiofficianter. En norsk veimesters

rundreise til Storbritannia og enda lenger anno 1838.».

Illustrert faksimileutgave med forord av Hans Seland. 2013.

I kassett fra Ekelund Bokbinderi.

6 500,-


BIBLIOPHILIA 93 Nr. 131

I

Norge omkring 1840 vendte en ny generasjon av politikere og fagfolk

seg mot utlandet for å finne tekniske løsninger som kunne hjelpe til å

modernisere næringslivet og den infrastrukturen for transport som hørte til.

I 1838, da britiske fagfolk sto i spissen for en felles internasjonal, teknologisk kultur,

reiste konstituert veimester i Agder, Georg Daniel Barth Johnson [1794-1872],

på Kongens oppdrag til Storbritannia og landene omkring Nordsjøen for å

studere moderne veier og bruer, havner og de nye jernbanene. Johnsons reise

varte i hundre dager. Boka forteller hvordan Johnson kopierte to britiske hengebruer

for å konstruere Bakke bru over Sira i Flekkefjord og sette byggearbeidet

i gang. Det ble den første store hengebrua i Norge og hele Norden. I ettertid

har travle historikere gitt Norges første vegdirektør fra 1864, Christian

Vilhelm Bergh, æren for bruarbeidet. Etter reisen skrev Johnson Norges første

lærebok i vei-, bru, og vannbygging.

Fra den medfølgende «Haandbog for Veiofficianter. En norsk veimesters rundreise til Storbritannia

og enda lenger anno 1838.», 2013. Denne boken har en omfattende introduksjon av Hans

Seland, samt fotografier av de ulike veiprosjektene og faksimile av førsteutgaven fra 1839.


BIBLIOPHILIA 94 Nr. 131

59 Kristen Johan Johansen

Norske Skiløbere i Sydamerika.

Reiseskildringer.

Chicago: John Anderson, 1892. 154 sider.

Forlagets grønne dekorerte sjirtingbind.

Forsatsblad noe sprøtt, med mindre

sprekker mot indre fremre fals.

For øvrig meget velholdt.

Meget sjelden.

18 000,-

PROVENIENS: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøm [1928-2015]. Ved et besøk i Bjørn Ringstrøms bibliotek, for en del år tilbake,

viste han meg sitt eksemplar av boken, og jeg ble med en gang fascinert av denne historien som var helt ukjent for meg. Ved

et møte i Bibliofilklubben hadde Ringstrøm med seg boken og fortalte om den under det faste medlemsinnlegget «Bibliofilens

5-minutter». Ringstrøm var i en periode fast bidragsyter til spalten ”Bibliofilt” i det litterære magasinet Bokvennen. Her er

det mange interessante artikler som burde ha nådd ut til det boksamlende publikum. I nummer 6 for 2008 skriver han en

artikkel om de norske skiløperne i Andesfjellene, ledsaget med et bilde av hans eksemplar. Fredrik Delås.


BIBLIOPHILIA 95 Nr. 131

I 1889 kunne man i flere av landets ledende aviser lese en utlysning på vegne av de Chilenske entrepenørbrødrene Juan og

Mateo Clark, i forbindelse med ferdigstilling av den Transandinske jernbane. Jernbanen skulle strekke seg fra Mendoza i

Argentina, over Andesfjellene via Uspallata-passet til Santa Rosa de Los Andes i Chile, en strekning på 248km. Brødrene

trengte nå ”friske, sterke og uberygtede Mænd i alderen 20-30Aar”, som kunne opprettholde kommunikasjonen mellom

basene i fjellet.

12 norske skiløpere fikk kontrakt, og allerede i januar 1890 var de på vei mot det utfordrende arbeidet i Andesfjellene.

De 12 skiløperne var:

Johannes Larsen Haug, født 16. februar 1865 i Varteig (Østfold)

Gert Leier Lindh, født ca. 1865 i Løddingen (Nordland)

Kristoffer Berg, født 11. januar 1863 i Sørkedalen, Vestre Aker

Ove Nilssen Løvvik (eller Løvvig), født 21. august 1861 i Bjørnør (Trøndelag)

Nikolay Sund, født. 20. oktober 1864 i Vik i Fosnes (Trøndelag)

Adolf Mosheim, født 9. mai 1866 i Vik i Brønnøy (Nordland)

Kristen Knygg Johansen [døbt Kristen Johan], født 28. mars 1864 i Brønnøy (Nordland)

Theodor Østgaard, født 9. september 1866 på Hvasser (Vestfold)

Johannes Monssen Helland (eller Hilland), født 2. februar 1868 i Hamre (Hordaland)

Hans Dagsen Berge, født 7. september 1867 i Fusa (Hordaland)

Hans Fougner, født 9. mai 1861 i Ringebu (Oppland)

Ole Hannibal Lie, født 30. mai 1858 i Søndre Land (Oppland)

En av de 12 skiløperne var engasjert som korrespondent, og i de

påfølgende måneder kan man lese reisebrev fra den norske skiløpertroppen

i flere av landets aviser. Korrespondentens navn

oppgis ikke i artiklene, men høyst sannsynlig er det samme mann

som to år senere utga boken «Norske Skiløbere i Sydamerika»

på Vossingen John Andersons forlag i Chicago; Kristen Johan

Johansen, som etter å ha arbeidet seg gjennom Chile og Peru kom seg videre til Oregon, USA, på en amerikansk bark.

”[...] oppe i Fjeldene havde de haft en hel Snestorm, medens vi var nede paa Sletterne. To av Skiløberne, M[oshei]m og

F[ougne]r, havde været i Portillo med Post og havde brugt Skierne. Folk havde gloet sig næsten fordærvet paa dem der.

Det var rimeligvis første Gang nogen havde gaaet over Anderne paa Ski, og Nordmændene var de første. [...]”

Beste sort askeski etter Telemarkmønster ble for smale i snøen, som kunne være 4-5 meter dyp, finneski eller nordenfjeldske

ski hadde vært å foretrekke. Men staven er K. J. Johansen glad i:

”[...] Vel er det stygt at se en Mand komme dragende med en stor Stav efter sig i Husebybakken eller ved Præmierend i en af

de andre Stavløsbakkerne omkring Kristiania; men sandelig: Om jeg havde de Herrer Præmierændere oppe paa La Cumbre

en av de rette Dage, saa skulde de nok se, at Staven var god at have; ja, saa god, at de vilde sige, den var uundværlig [...].”


BIBLIOPHILIA 96 Nr. 131

60 E. W. HILDITCH [RED.]

Oslo og omegn på kryds og tvers.

Oslo: P. M. Bye & Co., 1926. 235 sider. Forlagsbind. Gjennomillustrert. 2 foldekarter. Komplett.

Svak avflassing av det hvite i annonsene på bakdekkel og tittelfelt på rygg.

For øvrig særdeles velholdt og tilsynelatende ulest!

”Tilhører Hotellet og må ikke fjernes fra værelset” i øvre kant av fordekkel og sannsynligvis preget samtidig med bindet.

1 500,-


BIBLIOPHILIA 97 Nr. 131

En av våre tidligste separate reisebeskrivelser for Christiania.

61 BERNT MOE

Beskrivelse over Christiania, i Omrids udgivet.

Christiania: Guldberg & Dzwonkowski, 1838. viii, 150 sider.

Helsjirtingbind.

Tittelblad svakt smusset og med svak hjørnebrett.

For øvrig et velholdt og ubeskåret [!] eksemplar.

Da materien er ubeskåret varierer materiens høyde fra 13,5-15,3cm.

Uvanlig!

3 500,-


BIBLIOPHILIA 98 Nr. 131

KONGSBERG

SØLVVERK

Johan Friederich Christian Voss [1747, Kongsberg- 1832, København].

Hans far var Bergsecretair og Overberg-Kasserer. Etter teologisk

embedseksamen ved Universitetet i København, vendte Foss tilbake

til Norge og i 1774 ble han sjef for «Det norske Berg- og Saltværks-

Comptoir». Herværende bok må sees som et partsinnlegg i de

stridigheter som siden 1690 hadde eksistert ved Kongsberg Sølvverk.

De vanskelige forhold som skildres i boken viste seg senere

under rettssakene i 1772, etter nye opptøyer, å være riktig fremstilt.

Det ble bevist at det hersket en nødstilstand blant arbeiderne og

at flere av leverandørene og bergfunksjonærene hadde utnyttet

arbeidernes økonomiske vanskeligheter til egen fordel. Sølvverket

hadde sitt høyeste produksjonsår i 1771, samme år som Voss’ skrift.

Produksjonen var da på 8,5 tonn sølv. Herfra gikk det raskt nedover

med sølvverket og det ble besluttet nedlagt i 1805. Senere sølvverksdirektør

og eidsvollsmann Paul Steenstrup gikk sterkt inn for

at driften skulle gjenopptas. Dette førte til at det nye norske Stortinget

i 1815 besluttet å innlede en undersøkelsesdrift ved stoller inn til

de kjente forekomstene i Overberget, og driften ble gjenåpnet i 1816.

KILDER: Etterord, faksimileutgaven 1969. / SNL.

62 Det frievillige Slaverie, eller kort Begreb om Sølvverket Kongsbergs

nærværende Tilstand.

Kiøbenhavn: Trykt hos L. N. Svare, 1771. 16 sider.

Kartonasjebind med titteletikett på fordekkel.

PROVENIENS: Stempel på fordekkels verso ”Statsbiblioteket i Aarhus”.

Lite stempel på titteletikett fra samme, ”Dublet S. B. A”.

Bibliotheca Norvegica II, 469.

Samtidige skrifter om Sølvverket på Kongsberg er få og meget sjeldne.

12 000,-


°NORD


BIBLIOPHILIA 100 Nr. 131

63 CORNELIUS DE JONG

Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen, in de Jaren 1791 tot 1797; door

Cornelius Jong, met het, onder zijn bevel staande, ’s lands fregat van oorlog, Scipio. Met platen. I-III.

Harleem: Francois Bohn, 1802-03. xxxi, 274 + x, 348 + xx, 232, [3] sider. Komplett med 9 plansjer og 3 tabeller.

Samtidige halvskinnbind med titteletiketter i rødt og sort. Noe støtte hjørner. Slitasje ved øvre kapitéler samt liten

lukket brist i nedre kant av ytre fremre fals av bind I. Forsatspapir med brist i nedre del av indre fremre fals i bind

III, dette påvirker dog ikke bindets fasthet. Eldre eierstempel på tittelblad i bind III. Tittelblad i bind III noe brunplettet.

Svake brunpletter i ytterkant av noen av plansjene. For øvrig et fast sett med gjennomgående god materie.

10 000,-

Eiler Schiötz «Utlendingers reiser i Norge», nr. 503a***. T. Hannås skriver i sin katalog 12, 1961: «An important, entertaining and very

rare work, wether considered as South Africana, Hibernica or Scandinavica».

Opphold i Norge 1795-1796 [del I, side 161-348 og del II, side 1-96]: Valderhaug–Trondheim-Røros og retur–Bergen//

Sogn– Filefjell–Valdres–Christiania–Moss–Fredrikshald–Svinesund. 2 tabeller vedrørende kobberverket på Røros

og handel i Bergen. Kobberstikk: «Wapenoefening der schieloopers opp de bergen [Singsaas] in Noorwegen». 4 håndkolorerte

kobberstikk, hvorav hver med 4 figurer iført norske nasjonaldrakter, etter Dreier. Noordsche Boeren en Boerinnen.

I: Stadsboiden, 2 mylen oc Stördalen, 3 mylen van Drontheim. II: Selbijg, 4 mylen oc Maraabijg, 7 mylen van Drontheim.

III: Tydaling, 8 mylen oc Holtaaling, 10 mylen van Drontheim. IV: Foldöl, 16 mylen oc Sönmören, 24 mylen van Drontheim.

Herværende utgave er den eneste som inneholder håndkolorerte draktplansjer. Det utkom aldri noen oversettelse av samtlige 3 bind.


BIBLIOPHILIA 101 Nr. 131


BIBLIOPHILIA 102 Nr. 131

PETRUS

LÆSTADIUS

[1802-1841]

L

appmarksmisjonæren Petrus Læstadius [1802-41] var bror av

Lars Levi Læstadius och prest i Vibyggerå. Hans to «Journaler»

er et viktig etnologisk kildeskrift vedrørende samenes skikker

og tradisjoner, da Læstadius – som selv snakket lulesamisk

– nedskrev detaljer rundt hverdagslivet på en måte som ikke

tidligere var blitt gjort. «Svenskt biografiskt lexikon» skriver om

Læstadius relasjon till samene at han var «den förste bland lappmarksbeskrivarna

[som] har kunnat upplysa om denna folkgrupp

med den inre samhörighetens insikt o värme o samtidigt med

forskarens vetgirighet o distans». I sin samtid var Petrus, takket

være sine bokutgivelser, mer alment kjent enn sin nå mer kjente

bror Lars Levi. De syv avsluttende sidene i del I inneholder en

anmeldelse av hans bror Lars Levi Læstadius’ «Om möjligheten

och fördelen af allmänna uppodlingar i lappmarken».

PROVENIENS: Boken har tilhørt Louise Regine Isabella Grevinne

von Stedingk [1803, Christiania - 1874, Stockholm], og kommer

fra fantastiske Elghammar slott. Tilskrift, datert 1838 og uten

signatur, på fransk til Louise von Stedingk i begge bøker.


64 Journal af Petrus Laestadius, för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i lappmarken.

+ Fortsättning af journalen öfver missions-resor i lappmarken, innefattande åren 1828-1832.

Stockholm: Xacharias Hæggström/Henr. Gust. Nordstrøm, 1831/1833. VIII,473,[7] + [2],IV,[2],536 sider.

Originale omslag. Ubeskåret. Materien med enkelte spredte pletter, men i all hovedsak plettfri. Omslagenes

hjørner er krøllet, men har ikke nevneverdig papirtap. Del I: Et fåtall meget små hull etter bokorm på rygg.

Liten hvit plett samt rift i øvre hjørne av fremre omslag. Rift i senter av side 391/392, uten teksttap.

Disse bøkene er å anse som særdeles sjeldne i de originale omslagene.

I kassetter fra Julius & Ørenberg Bokbinderi

15 000,-


BIBLIOPHILIA 104 Nr. 131

LARS LEVI

LÆSTADIUS

[1802-1841]

L

ars Levi Læstadius [1800-61], svensk prest, vekkelsespredikant

og naturforsker. Bror av Petrus Læstadius. Mest kjent

for å ha startet den kristne vekkelsesbevegelsen læstadianismen,

som slo særskilt an blant etniske minoriteter med lav status i

samtiden, som kvener og samer. Bevegelsen spredte seg til store

deler av Nordkalotten og finnes også i Canada, USA, Estland og

Russland. I Norge forbinder man ofte bevegelsen med Kautokeinoopprøret

(Guovdageaidnu) 1852, hvor en flereårig konflikt kulminerte

med at en gruppe samiske læstedianere gjorde motstand mot

brennevinshandelens makt og innflytelse. På den andre siden

stod representanter for den ikke-samiske øvrigheten i Kautokeino:

handelsmannen, presten og lensmannen.

Herværende eksemplar er en juleprediken på nordsamisk,

besørget av Jonas Svedbom (1778-1864), rektor

ved Härnösands trivialskole. Lars Levi Læstedius

var på denne tiden pastor i Karesuando, Sveriges

nordligste tettsted, kirkeby og sogn. Det var under

årene i Karesuando, 1826 til 1846, at Læstadius startet

sin vekkelsesbevegelse. Predikenen er trykt ved

Härnösands første trykkeri, etablert i 1800 av den svenske

biskopen Carl Gustaf Nordin (1749-1812). Ved hans død

ble trykkeriet overtatt av Jonas Svedbom. Både Lars

Levi og Petrus Læstadius ble innskrevet ved Härnösands

gymnas i 1816, henholdvis 16 og 14 år gamle.


65 Prediko nobbe jåulå peiwen naln, maw lä tjalam.

Härnösand: Trukketum J. Swedbomen ludne, 1842. 8vo. 16 sider. Falset, helt ark [48x40cm].

Som fra trykkeriet. Et tiltalende og ubeskåret eksemplar i den mest originale tilstand.

I mappe fra Julius & Ørenberg Bokbinderi

4 500,-


1. A. G. NATHORST: Die oberdevonische flora des Ellesmere-Landes. Mit 7 tafeln & 4 figuren im texte. 1904. 1-22

2. H: G: SIMMONS: The vascular plants in the flora of Ellesmere-Land. With 10 plates, 5 figures and one map. 1906. 1-197

3. EMD. STRAND: Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera und Araneae. 1905. 1-30

4. H. MOHN: Meteorology. 1907. 1-399

5. GUNN. ISACHSEN: Astronomical and Geodetical Observations. With 2 plates and 3 maps. Printed February 1907. 1-141

6. AKSEL S. STEEN: Terrestrial Magnetism. 1907. 1-82

7. ERNST KITTL: Die Triasfossilien vom Heureka Sund. Mit 3 heliographischen Tafeln. 1907. 1-44

8. O. NORDGAARD: Bryozoa from the 2nd ”Fram” Expedition 1898-1902. With 4 plates. 1906. 1-44

9. E. ROSTRUP: Fungi. Collected by H. G. Simmons on the 2nd Norwegian Polar Expedition 1898-1902. 1906. 1-10

10: EINAR WAHLGREN: Collembola from the 2nd ”Fram” Expedition 1898-1902. 1907. 1-6

11. N. BRYHN: Bryophyta in intinere polari Norvagonum secundo collecta. Planche I, II. 1907. 1-260

12. HJALMAR BROCH: Hydroiden und Medusen. Mit 2 Tafeln. 1907. 1-12

13. JAMES A. GRIEG: Echinodermata. With 3 plates. 1907. 1-28

14. PAUL BJERKAN: Ascidien. Mit 1 Tafel. 1908. 1-12

15. HJALMAR DITLEVSEN: Annulata polychaeta. Taf. I-III. 1909. 1-23

16. H. G. SIMMONS: A Revised List of the Flowering Plants and Ferns of North Western Greenland [...]. 1909. 1-110

17. HANS KIÆR: On the Bottom Deposits from the Second Norwegian Arctic Expedition in the ”Fram”. 1909. 1-8

18. G. O. SARS: Crustacea. With 12 autogr. plates. 1909. 1-47

19. H. G. SIMMONS: Stray Contributions ti the Botany of North Devon and some other Islands [...]. 1909. 1-36

20. JAMES A. GRIEG: Brachiopods and Molluscs, with a supplement to the Echinoderms. With a Table. 1909. 1-45


BIBLIOPHILIA 107 Nr. 131

66 Report of the Second Norwegian Arctic Expedition in

the ”Fram” 1898-1902. I-IV + SUPPLEMENTARY VOLUME.

Published by Videnskabs-Selskabet i Kristiania. 1907-1930. 4to.

Originale omslag. Usprettet. Rygger svakt plettet. Nedre

kanter av omslag med mindre hakk, da dette er noe større

enn den tunge materien.

PROVENIENS: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab,

utgått fra deres bibliotek. Stempler på omslag.

Uvanlig å se komplett i omslag, spesielt med supplementsbindet.

10 000,-

21. OTTO V. DARBISHIRE: Lichens Collected during the 2nd Norwegian Polar [...]. With 2 Plates. 1909. 1-68

22. CARL BUGGE: Petrograpische Resultate der 2ten Fram-Expedition. Mit 5 Tafeln und Karten. 1910. 1-38

23. CONRAD FRISTEDT: Sponges from the Coast of Ellesmere-Land. 1909. 1-5

24. FREDRIK INGVARSON: Die Triebhölzer auf dem Ellemere-Land. 1910. 1-57

25. AD. S. JENSEN: Fishes. Printed December 1910. 1-15

26. A. APPELLÖF: Pycnogoniden. 1910. 1-7

27. H. H. GRAN: Phytoplankton. 1911. 1-28

28. OLAF HOLTEDAHL: The cambro-ordovician beds of Bache Peninsula [...] With 1 map and 4 plates. 1913. 1-14

29. OSKAR-ERICH MAYER: Die devonischen Brachiopoden von Ellesmereland. Mit 8 Tafeln. 1913. 1-43

30. STEPHAN LOEWE: Die devonischen Korallen von Ellesmereland. Mit 7 Tafeln. 1913. 1-23

31. OSCAR CARLGREN: Actiniaria. 1913. 1-8

32. OLAF HOLTEDAHL: On the fossil faunas from Per Schei’s series B [...]. With 2 maps and 8 plates. 1913. 1-48

33. JOHAN KIÆR: Upper devonian fish remains from Ellesmereland [...]. With 8 plates and 8 figures in the text. 1915. 1-56

34. TH. TSCHERNYSCHEW und P. STEPANOW: Obercarbonfauna von König Oscars [...]. Mit 12 Tafeln. 1916. 1-67

35. A. G. NATHORST: Tertiäre Pflanzenreste aus Ellesmere-Land. Mit 2 Tafeln und 2 Figuren im Texte. 1915. 1-16

36. OLAF HOLTEDAHL: Summary of geological results. With geological map, 6 plates and 4 figures in the text. 1917. 1-27

37. L. KOLDERUP ROSENVINGE: Marine algae, collected by Dr. H. G. Simmons [...]. With 9 Text-figures. 1926. 1-40

38. I. P. TOLMACHOFF: On the Fossil faunas from Per Schei’s Series D from Ellesmere land. With 8 plates. 1926. 1-106

39. AUGUST F. FOERSTE: Cephalopods from the Devonian of Southwestern [...].. With 1 text-figure and 2 plates. 1926. 1-12


BIBLIOPHILIA 108 Nr. 131

67JONAS LIED

En sjøvei blir til. Det sibirske kompanis historie.

Oslo: Ernst G. Mortensens Forlag, 1958. 326, [1] sider + foldekart. Illustrert. Forlagsbind i vareomslag.

Et særdeles velholdt eksemplar med nær lytefritt vareomslag ilagt syrefri beskyttelsesplast fra BrodArt.

Omslag av Fredrik Matheson.

800,-


BIBLIOPHILIA 109 Nr. 131

68 JONAS LIED

Over de høye fjelle. [Oversettelse av «Return to Happiness» / «Prospector in Siberia»].

Oslo: Ernst G. Mortensens Forlag, 1961. 326, [1] sider + foldekart. Illustrert. Forlagsbind i vareomslag.

Et særdeles velholdt eksemplar med velholdt vareomslag ilagt syrefri beskyttelsesplast fra BrodArt.

Omslag av Fredrik Matheson.

600,-


BOKBIND


BIBLIOPHILIA 112 Nr. 131

ANDRÉ

GIDE

[1869-1951]

NOBELPRIS LITTERATUR, 1947

69 Les Nourritures terrestres & Les Nouvelles nourritures.

Paris: Gallimard, 1944. 48e edition. 305 sider. Marmorert pappbind med forgylt skinntitteletikett på rygg.

Marmorerte forsatser. Bundet ubeskåret med begge omslag og ryggstripe [Rigmor Birkedal Kragh 1912-1998].

DEDIKASJON fra André Gide til Madame Thormod Stangebye [Fredrikstad].

Dedikasjonen er datert 20. mars, 1947, samme år som Gide mottok Nonelprisen i litteratur.

Nominasjonskomiteen uttalte at Nobelprisen i litteratur ble tildelt André Gide «for his comprehensive and artistically significant

writings, in which human problems and conditions have been presented with a fearless love of truth and keen psychological insight.»

2 500,-


BIBLIOPHILIA 113 Nr. 131

GRETA

MORSSING

[1890-1953]

Et stykke svensk bokbinderhistorie.

Det er skammelig lite å finne av litteratur vedrørende

den Stockholmskfødte læreren og bokkunstneren Greta

Morssings virke som bokbinder. Dette bekreftes av våre

svenske kolleger. I Svensk Biografisk Handbok for 1925

kan vi lese at Morssing var lærerinne og bokbinder.

Hun studerte til læreryrket ved Anna Sandströms högre

lärarinneseminarium. Hun reiste etter hvert til England

og Danmark, hvor hun studerte bokbinderteknikk hos

store navn som Douglas Cockerell [1904-1905], Jakob

Baden [1919] og Alberto Sangorski [1920]. Hun lanserte

maroquinbindet i Sverige samtidig med den svenske

hoffbokbinderen Gustaf Hedberg. Hun mottok etter

hvert statsstipend og deltok ved utstillinger i blant

annet St. Petersburg, Stockholm og København.

Når Greta Morssings navn først nevnes i den bokhistoriske litteraturen, så er det ofte i større internasjonale sammenhenger.

Marianne Tidcombe: Women Bookbinders 1880-1920, Oak Knoll Press & The British Library, 1996.

«Greta Morssing of Sweden learned to bind in England, and learned to bind Cockerell-style bindings».

The Studio. The art of the book. A review of some recent European and American work in typography, page decoration and binding.

London, 1914. I kapittelet «The art of the book in Sweden»:

«Miss Greta Morssing, who has cheifly studied in the modern English tooled work, is also an accomplished exponent of the art».

Ledsagende artikkelen er 3 fotografier av Morssing-bind.

Flere fotografier av Morssings bind kan sees i Kungliga Bibliotekets avdeling for spesielle bokbind.


BIBLIOPHILIA 115 Nr. 131

70 OSCAR LEVERTIN

Dikter. Tredje samlingen.

Stockholm: Albert Bonnier, 1901. [4], 154, [2] sider.

Grønt maroquinbind. Rikelig gulldekor i Cockerell-stil, innen enkel ramme i strekdekor på dekler. Rygg

rikelig dekorert i samme stil, med 5 bindforhøyninger, forfatter-, tittel-, og årstallfelt. Enkel strekdekor i

deklers ytterkant. For- og baksatser med forgylt hjørnedekor og enkel forgylt dekor i dobbel strekramme.

Enkel forgylt dekor i øvre og nedre kant av kapitéler. Helt gullsnitt.

Signert Greta Morssing, 1914 [19 G.M. 14], i nedre kant av bakre forsats.

18 000,-


BIBLIOPHILIA 116 Nr. 131

71 AUGUST BONDESON

Skollärare John Chronschoughs Memoarer från Uppväxttidenoch Seminarieåren.

Stockholm: Albert Bonnier, 1897. 318 sider. Bundet med omslag.

Grønt maroquinbind i Cockerell-stil. Forgylt dekor med innlegg av rødt skinn innen dobbelt ramme

sentrert på dekler. Ytre enkel forgylt ramme. Rygg rikelig dekorert i samme stil, med 5 bindforhøyninger,

forfatter-, tittel-, og årstallfelt. Enkel strekdekor i deklers ytterkant. For- og baksatser med forgylt

hjørnedekor tredelt strekramme. Enkel forgylt dekor i øvre og nedre kant av kapitéler. Helt gullsnitt.

Signert Greta Morssing, 1912 [19 G.M. 12], i nedre kant av bakre forsats.

18 000,-


BIBLIOPHILIA 119 Nr. 131

72 GABRIEL SCOTT

Fugl Fønix.

Kristiania: John Fredriksons Forlag, 1898. Komplett.

Brunt helskinnbind med nydelig jugenddekor i

gull, rødt, blått og gult.

Forgylte indre denteller i form av fuglen Fønix.

Trefarget lesebånd (rødt, hvitt og blått) i silke.

Bindet er usignert.

Et særdeles attraktivt objekt!

10 000,-


27 34 39 43 44


53 56 58 64

65


Antikvariat

Bryggen

Bøker for samlere siden 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!