11.09.2021 Views

Sju familiehemmeligheter avdekket

Under et familieselskap overrasker ett familiemedlem med at han trenger et lån på 700 000 kr innen neste dag, ellers vil huset gå på tvangsauksjon. Dette utløser en intens diskusjon og ulike reaksjoner hos familien. Hva skal de gjøre? https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/syv-familiehemmeligheter-avdekket.html

Under et familieselskap overrasker ett familiemedlem med at han trenger et lån på 700 000 kr innen neste dag, ellers vil huset gå på tvangsauksjon. Dette utløser en intens diskusjon og ulike reaksjoner hos familien. Hva skal de gjøre?
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/syv-familiehemmeligheter-avdekket.html

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Syv familiehemmeligheter avdekket


Syv familiehemmeligheter avdekket

Copyright © Ventura forlag AS 2021

Sats og omslag: Kristian Kapelrud

Forsideillustrasjon: Ida Skjelbakken

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia

1. opplag september 2021

ISBN 978-82-8365-126-3

Boka er godkjent av Kristelig studieforbund (K-stud).

Grupper og kurs som benytter boka, kan søke om statsstøtte

til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no eller ta kontakt

på tlf 23 08 14 70, eller post@k-stud.no

Med tillatelse fra Norsk Bibel AS er alle bibelsitater

hentet fra Norsk Bibel-oversettelse av 1988.

Ventura forlag AS

2312 Ottestad

post@venturaforlag.no

www.venturaforlag.no


Derfor, alt dere vil at menneskene

skal gjøre mot dere,

gjør det også mot dem!

Fra Bergprekenen

matteus 7,12


6 Syv familiehemmeligheter avdekket


Innhold

Innhold ................................................................................................................... 7

Forord ...................................................................................................................... 9

Gjestene kommer .......................................................................................... 11

Den første hemmeligheten ..................................................................... 13

Hva er lykke? ................................................................................................... 27

Salt og lys ........................................................................................................... 35

Hva er Evas hemmelighet? ..................................................................... 39

Petters hemmelighet ................................................................................... 41

Hvorfor be når Gud vet hva vi trenger? ........................................ 55

Er det Gud som frister oss? .................................................................... 59

Rebekkas hemmelighet ............................................................................ 63

Rikdom og bekymringer ......................................................................... 69

Den gylne regel ............................................................................................. 77

Knuts og Evas hemmeligheter ............................................................. 85

Løsningen på Thomas’ problem ......................................................... 91

Forsoningen ..................................................................................................... 93

Tillegg

Oversikt over Bergprekenen ................................................................. 97

Beskrivelse av et lykkelig menneske ................................................ 99

Kommentarer til Matteus 5,17–20 ................................................. 101

Spørsmål å tenke over ............................................................................ 105

Kilder ................................................................................................................ 109

Om forfatteren ............................................................................................. 110

Innhold 7


8 Syv familiehemmeligheter avdekket


Forord

3. utgaven av romanen

om Bergprekenens prinsipper

Denne boken består av sanne historier som er vevd sammen

i en familiesetting. Alle navn er endret, slik at personene

ikke kan identifiseres. Forfatteren var aktivt involvert i å løse

krisen til Thomas, og var også vitne til helbredelsen av Arne,

en person han hadde kjent i mer enn 30 år. Forfatteren var

også en nær venn av Rakel.

Handlingen i boken foregår på Rakels 60 årsdag,

da familien satt samlet rundt middagsbordet og hennes

nevø uventet avslørte sin store hemmelighet. Det viste seg

under middagen at alle rundt bordet hadde minst én dyp

hemmelighet, som de ikke hadde fortalt noen.

I den påfølgende diskusjonen ble det tydelig at prinsippene

fra Bergpreken var verdifulle også i håndtering av moderne

dilemmaer.

Forfatteren skrev denne boken i forbindelse med

mastergrad-studier på Menighetsfakultetet i 2005. Han fikk

ideen om å skrive denne boken under en gjennomgang av

Forord 9


Bergprekenen, ledet av professor Hans Kvalbein, som ga gode

råd og oppmuntring underveis i skrivingsprosessen.

Boken er en lettlest og praktisk innføring i hovedpunktene

i den meste kjente prekenen i historien, som er gjengitt i

Matteus kapitlene 5, 6, og 7. Visdommen i Bergprekenen er

tidløs, og den gir gode råd som kan være til hjelp også i vår

moderne tid.

10 Syv familiehemmeligheter avdekket


Gjestene kommer

Det brygget opp til uvær da familien kom for å feire tante

Rakels 60 årsdag. Det hadde vært varmt denne solrike augustdagen,

men nå var mørke tordenskyer i ferd med å samle seg

på himmelen. De første regndråpene falt på trappetrinnene

utenfor huset da de siste gjestene ringte på.

En time senere satt familien samlet rundt middagsbordet.

Alle var tilsynelatende i godt humør og samtalen gikk

livlig, særlig ved bordenden der Eva og Rakel satt. Eva var

i perlehumør, men Thomas hadde vært uvanlig stille hele

kvelden. Da de fleste var nesten ferdig med hovedretten slo

han imidlertid på glasset og ba om ordet. Det var ikke vanlig

med formelle taler ved slike anledninger, men i kveld hadde

han noe helt spesielt på hjertet.

– Derfor trenger jeg et lån på 700 000 kroner før i morgen

ettermiddag, avsluttet han.

Det ble stille rundt bordet, og familien stirret på Thomas

i vantro. Han hadde klart å holde problemet sitt skjult i to år,

men nå var spillet over. Alle trodde Thomas hadde økonomien

sin under kontroll. Han hadde jo en god jobb og bodde i et

pent hus sammen med kone og to sønner på 8 og 5 år.

Gjestene kommer 11


Grunnen til de økonomiske problemene var at han i flere

år hadde spilt på veddeløpsbanen og tapt store summer. Det

hele begynte med at han savnet spenning i livet, fortalte han.

Det var ingen utfordringer i jobben, og ekteskapet var blitt

hverdagslig og grått. Etter kort tid var han blitt fanget av den

nye lidenskapen. Familien satt lammet og visste ikke hva de

skulle svare Thomas. Hvordan skulle de forholde seg til dette?

Det skulle vise seg å være den første av syv hemmeligheter

som ville bli avdekket i løpet av kvelden. Alle rundt

middagsbordet hadde minst én hemmelighet de andre ikke

visste om.

12 Syv familiehemmeligheter avdekket


Den første

hemmeligheten

– Ja, det var slik det hele begynte, fortalte Thomas. – Det

var ikke min tanke å bruke så mye penger på travbanen. Men

etter hvert som jeg tapte, satset jeg stadig større beløp i håp om

å vinne den store gevinsten, slik at jeg kunne betale spillegjelden.

Jeg begynte derfor å låne penger i banken mot sikkerhet

i huset, og satset enda større beløp. Slik sank jeg stadig dypere

ned i gjeld. Nå klarer jeg ikke å betale avdragene, og banken

nekter å vente lenger. Andre banker nekter også å gi meg lån. I

fortvilelse så han på de andre. – Jeg ser ingen annen utvei enn

å be dere om et lån, slik at jeg ikke mister huset.

Familien var i sjokk. Kunne de låne Thomas 700 000 kroner?

På den annen side, kunne de la Thomas miste hus og

hjem?

Tante Rakel la fra seg gaffel og kniv. Hun senket hendene

under bordet hvor hun knyttet dem hardt sammen. Hun

nikket flere ganger mens hun hørte nevøen lide seg gjennom

fortellingen om sitt livs nederlag.

Den første hemmeligheten 13


Etter en pinlig stillhet renset Rebekka, søsteren til Thomas,

stemmen og spurte nesten hviskende: – Har du spurt sjefen

din om firmaet kan garantere for lånet?

– Jeg har tenkt på det, svarte Thomas. – Men firmaet har

ingen praksis med å garantere for et så stort beløp. Jeg er også

redd for at jeg setter stillingen min i fare hvis jeg forteller direktøren

om situasjonen. Hvordan kan jeg forvalte firmaets

økonomi når jeg ikke kan holde orden på min egen?

Igjen ble det stille i stuen til tante Rakel. Hun hadde pyntet

den lille dagligstuen for anledningen. Det stod en vase

med markblomster i stuevinduet og en stor bukett på middagsbordet.

Blomstersesongen var på hell, men hun hadde

funnet både prestekrager, rødkløver og noen smørblomster

som hun hadde blandet med fine strå og blåklokker. På den

gamle kommoden fra bestefar stod en bukett røsslyng i en

praktfull hollandsk krukke. Og som alltid var tantens hjemmelagde

mat noe som alle gledet seg til. Denne kvelden serverte

hun ovnsbakt laks fylt med dill og andre urter, kokte

mandelpoteter og frisk salat med sin egen spesielle dressing.

Hun hadde fått hjelp av Eva til å lage maten og dekke på

bordet. Eva hadde nettopp tatt et overblikk for å se om hun

snart skulle samle sammen tallerkenene etter hovedretten da

Thomas overrasket familien med hemmeligheten sin.

Knut, far til Thomas, så uforstående på sin eldste sønn.

Faren var lektor i biologi og fysikk på en videregående skole

hvor han hadde arbeidet hele sitt yrkesaktive liv. – Så det var

for spenningens skyld du begynte å satse på hester, var alt

faren kunne finne på å si for å bryte stillheten.

Moren til Thomas, Eva, var noe yngre enn søsteren Rakel.

Eva var alltid velstelt og var en dame som menn la merke til

når hun gikk forbi på gaten. Hun drev en liten, men populær

restaurant i byen. Nå så hun med forskrekkelse på Thomas

14 Syv familiehemmeligheter avdekket


og hun var tydelig opprørt over denne nyheten som sønnen

hadde sluppet. Hvordan kunne han gjøre dette mot henne?

Hva ville resten av familien og venner tenke om henne når

det ble kjent at sønnen hadde stelt seg slik?

Broren til Thomas, Petter, var avdelingsdirektør i et departement.

Han var 32 år og jurist som sin tre år eldre bror. Petter

var den eneste som spiste videre mens han tenkte på broren

sin. At Thomas kunne kaste bort så mye penger på veddeløp,

og så på toppen av det hele snakke om det i et familieselskap!

Petter kunne ikke kausjonere for broren; han hadde allerede

lånt langt over pipa på sitt eget nye hus, og nå skulle renten

gå oppover hadde de fleste økonomer spådd. Nei, dette får

storebror ordne opp i selv, tenkte Petter med skjult skadefryd.

Endelig hadde Thomas, mors og fars gullgutt som alltid hadde

vært så vellykket, fått problemer.

Lillesøster til Thomas, Rebekka, var nærmest i sjokk og

stirret ned på det som var igjen på tallerkenen. Hun var tjuesju

år, arbeidsløs og den eneste av barna som ikke var gift.

I utseende lignet Rebekka på moren, men likheten stoppet

der. Hun satt og tenkte på Thomas som alltid hadde vært et

forbilde for henne og Petter; at han kunne gjøre noe så dumt!

Hun kunne ikke tro det!

Rakel hadde vært lærerinne på barneskolen og undervist

på alle klassetrinn i løpet av de trettifem årene hun hadde

vært i skolen. For tre år siden måtte hun slutte fordi hun ble

blind på det ene øyet og hadde nedsatt syn på det andre.

Rakel ble enke etter at mannen døde på en tragisk måte for

tjue år siden.

Petter fortsatte å spise mens Rebekka stirret ned på de få

munnfullene med laks og poteter som hun hadde igjen på

tallerkenen. Hun klarte ikke å spise ferdig. Knut satt og så ut

av vinduet, mens Eva holdt på å rote i håndvesken sin, uten

Den første hemmeligheten 15


at hun egentlig lette etter noe. Rakel hørte det og smilte; Eva

gjorde alltid det når hun skulle skjule at hun var irritert.

Så brøt Petter den trykkende stillheten: – Jeg kan i hvert fall

ikke hjelpe Thomas siden jeg selv allerede har et stort lån på

huset og hytta. Jeg må jo tenke på min egen familie, ikke sant?

Petter var gift, men han hadde ingen barn. Kona hans

var på forretningsreise og kunne derfor ikke delta på

familiemiddagen.

Etter en stund forsøkte Rakel å føre samtalen inn på et annet

spor. – Skal det være noe mer å drikke? spurte hun. Alle,

bortsett fra Thomas, var takknemlige for initiativet hennes.

Han hadde lenge sittet uten å si et ord.

Eva fylte glassene mens hun begynte å fortelle om en

vanskelig kunde på restauranten dagen før. Han var beruset og

ville bestille et måltid, men hadde ikke reservert bord i forveien.

Den ubehagelige gjesten ville ikke godta at et ledig bord var

reservert, og laget et oppstyr som forstyrret de øvrige gjestene i

den lille restauranten. Det kom nesten til basketak i forsøket på

å få han ut av lokalene. Eva var i ferd med å ringe til politiet da

de to kelnerne hennes endelig klarte å geleide mannen ut. Noen

mennesker kan ikke styre alkoholforbruket sitt, konkluderte

hun. Undrende snudde Knut seg og så på henne.

Thomas ergret seg over at de ikke syntes å ta ham på alvor

når han hadde våget å blottstille sin krise for familien. Han

hadde fortalt sin kone Inger sannheten kvelden før. Det var

vanskelig, men etterpå følte han en lettelse fordi han slapp å

drive et skuespill lenger. Kona hadde ikke ant hvor alvorlig

deres økonomiske situasjon var. Hun visste at han ofte var på

travbanen, men hun regnet jo med at han hadde dette under

kontroll og ikke ville spille bort hus og hjem. Da Thomas

fortalte at han ville legge saken frem for familien, nektet

hun å gå i selskapet. Dette var hans siste mulighet, hadde

16 Syv familiehemmeligheter avdekket


Spørsmål

å tenke over

Disse spørsmålene kan også være grunnlaget for en

diskusjon i en Bibelgruppe hvor Bergprekenen er temaet:

1) Finnes Bergprekenen i sin helhet bare hos Matteus?

2) Hvorfor begynte Thomas med hesteveddeløp? Hvilke

feil gjorde han?

3) Synes du at det hadde vært riktig av familien å gi Thomas

de 700 000 kr han trengte?

4) Hvordan skulle familien forholde seg til den gyldne

regel i Bergprekenen i Matteus 7,12, «alt dere vil at

menneskene skal gjøre mot dere, gjør det så mot dem»

i situasjonen til Thomas?

5) Hva betyr det å tilgi? Synes du at Rebekka skulle tilgi

de to unge menn? Hvorfor eller hvorfor ikke?

6) Er det å tilgi det samme som å glemme? Hva er

forskjellen?

Spørsmål å tenke over 105


7) Tilgivelse er en prosess. Kan du beskrive denne

prosessen?

8) Hva betyr det greske ordet oversatt med «salig»?

9) Forklar hva som menes med: «Salig er de fattige i ånden.»

10) Kan du forklare hva Jesus mente da han sa: «Salig er

de som gråter med de som gråter.» Dette verset kan

forstås på minst to ulike måter. Hvilke?

11) Forklar innholdet i det greske ordet for «saktmodig» i

saligprisningen: «Salig er de saktmodige». (Matteus 5,5.

Dette greske ordet er også oversatt med «de milde»)

12) Er det en forskjell mellom en som stifter fred og en

fredelig person? Hva er eventuelt forskjellen?

13) Hvor mange av saligprisningene beskriver kristne?

14) Hvilke egenskaper har salt og kristne til felles?

15) Hva betyr uttrykket «loven og profetene» i Matteus 5,17?

16) Kan du forklare Jesu uttalelse «Jeg er ikke kommet

for å oppheve, men for å oppfylle loven og profetene.»

(Matteus 5,17)?

17) Når Jesus sier at vår rettferdighet må være større enn

fariseernes rettferdighet, hva mener han med det?

Hvilken rettferdighet er det Jesus henviser til?

18) Hvor står det i Bibelen at mennesket har en «udødelig

sjel»?

19) Ett av Bibelens mest kjente skriftsteder er «øye for øye,

og tann for tann». Betyr dette at Bibelen åpner for at

man kan ta hevn overfor andre? Når og hvor skulle

dette prinsippet brukes?

106 Syv familiehemmeligheter avdekket


20) Hva betyr det at «vi skal elske våre fiender»? Hvilken

kjærlighet er det tale om her?

21) Hvordan ville du definere Guds kjærlighet,

«Agape-kjærlighet»?

22) Gud vet hva vi har behov for, sier Jesus. Hvorfor skal vi

da be?

23) Jesus bruker ordet «Abba» om Gud. Hva betyr egentlig

dette ordet og hva sier dette om vårt forhold til Gud?

24) Vi ber om at «Guds rike skal komme.» Hva mener vi

med det?

25) Hva synes du om at Gud vil tilgi oss i like stor grad

som vi tilgir dem som har gjort oss vondt?

26) Leder Gud oss ut i fristelse? Hvorfor skal vi be om at

Gud ikke skal lede oss ut i fristelse når det i Jakobs bok

1,13 står at Gud frister ingen?

27) Jesus sier at vi «ikke skal samle oss skatter på jorden.»

Hvordan kan det da være at noen av Bibelens store personligheter,

som Abraham og Job m.fl. var meget rike?

28) Hvilket forhold skal kristne ha til rikdom?

29) Jesus sier at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen,

for Gud vet hva vi har behov for. Betyr det at vi ikke

trenger å gjøre noe, og at Gud gjør alt for oss? Hvordan

skal vi forstå Matteus 6,25–34?

30) Vil Gud dømme oss individuelt ut fra hvordan vi

dømmer andre?

31) Hva er forskjellen mellom den positive «gyldne regel»,

som kristendommen lærer, og den negative varianten

som gresk filosofi og flere andre religioner forfekter?

Spørsmål å tenke over 107


Kan du gi noen praktiske eksempler på disse to

variantene av den gyldne regel, for å belyse forskjellen?

32) Jesus sier «Be, så skal dere få» (Matteus 7,7). Hvordan

skal vi forstå dette, når vi ikke får det vi ber om?

33) Er man frelst hvis man bare sier at Jesus er Herre? Hvis

ikke: Hva annet må man gjøre?

34) Jesus sier at det vil komme falske lærere inn i kirken.

Hvordan kan man se om en lærer er falsk eller ikke?

108 Syv familiehemmeligheter avdekket


Kilder

Barclay, William (1990) Din daglige studiebibel. Matteus

evangeliet bind 1. Ansgar forlag, Oslo

Gilbrandt, Thoralf (red.) (1977) Studiebibelen. Ny testamentet

bind 1 og 5. Illustrert Bibelleksikon, Oslo

Gilbrandt Thoralf (red.) (1998) Norsk Studiebibel. Bibelforlaget

AS, Nesbyen

Guthrie, D. (red.) (1982) New Bible Commentary, 3rd edition.

Inter-Varsity Press, England

Jamieson, Fausset, Brown (red.) (1974) Commentary on the

Whole Bible. Zondervan Publishing, USA

Kreeft, Peter (1998) The God who loves you. Svensk utgave

på HFs forlag, Sverige

Kvalbein, Hans (1998) Matteusevangeliet. Luther Forlag,

Oslo

Stott, John (1978) Bergprekenen. Lunde Forlag, Oslo

Tasker R.V.G. (1978) The gospel of Matthew. Tyndale Commentaries,

Eerdmans Publishing USA

Kilder 109


110 Syv familiehemmeligheter avdekket


Under et familieselskap overrasker ett familiemedlem

med at han trenger et lån på 700 000 kr innen neste

dag, ellers vil huset gå på tvangsauksjon. Dette utløser en

intens diskusjon og ulike reaksjoner hos familien. Hva

skal de gjøre?

Det viser seg etter hvert at alle rundt middagsbordet

bærer på hver sin dype hemmelighet. Under diskusjonen

som følger blir en rekke sentrale temaer berørt.

Til familiens overraskelse viser det seg at visdommen i

Bergprekenen har mye å si om disse spørsmålene, og får en

sentral plass i diskusjonen. Bergprekenen er en av antikkens

mest kjente tekster.

Utviklingen av familiedramaet viser hvordan visdommen

i Bergprekenen er et aktuelt verktøy for det moderne menneske

til å forstå livet og til å møte hverdagens utfordringer.

«Boken har mange gode formuleringer og er en fin helhetsframstilling

av Bergpreken. Dette vil bli til hjelp for mange

og et fint utgangspunkt for samtaler og gruppearbeid».

– Hans Kvalbein (1942–2013)

Professor i teologi, Menighetsfakultetet

Godkjent av

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!