11.09.2021 Views

Sju familiehemmeligheter avdekket

Under et familieselskap overrasker ett familiemedlem med at han trenger et lån på 700 000 kr innen neste dag, ellers vil huset gå på tvangsauksjon. Dette utløser en intens diskusjon og ulike reaksjoner hos familien. Hva skal de gjøre? https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/syv-familiehemmeligheter-avdekket.html

Under et familieselskap overrasker ett familiemedlem med at han trenger et lån på 700 000 kr innen neste dag, ellers vil huset gå på tvangsauksjon. Dette utløser en intens diskusjon og ulike reaksjoner hos familien. Hva skal de gjøre?
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/syv-familiehemmeligheter-avdekket.html

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong><br />

Copyright © Ventura forlag AS 2021<br />

Sats og omslag: Kristian Kapelrud<br />

Forsideillustrasjon: Ida Skjelbakken<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.<br />

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia<br />

1. opplag september 2021<br />

ISBN 978-82-8365-126-3<br />

Boka er godkjent av Kristelig studieforbund (K-stud).<br />

Grupper og kurs som benytter boka, kan søke om statsstøtte<br />

til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no eller ta kontakt<br />

på tlf 23 08 14 70, eller post@k-stud.no<br />

Med tillatelse fra Norsk Bibel AS er alle bibelsitater<br />

hentet fra Norsk Bibel-oversettelse av 1988.<br />

Ventura forlag AS<br />

2312 Ottestad<br />

post@venturaforlag.no<br />

www.venturaforlag.no


Derfor, alt dere vil at menneskene<br />

skal gjøre mot dere,<br />

gjør det også mot dem!<br />

Fra Bergprekenen<br />

matteus 7,12


6 Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


Innhold<br />

Innhold ................................................................................................................... 7<br />

Forord ...................................................................................................................... 9<br />

Gjestene kommer .......................................................................................... 11<br />

Den første hemmeligheten ..................................................................... 13<br />

Hva er lykke? ................................................................................................... 27<br />

Salt og lys ........................................................................................................... 35<br />

Hva er Evas hemmelighet? ..................................................................... 39<br />

Petters hemmelighet ................................................................................... 41<br />

Hvorfor be når Gud vet hva vi trenger? ........................................ 55<br />

Er det Gud som frister oss? .................................................................... 59<br />

Rebekkas hemmelighet ............................................................................ 63<br />

Rikdom og bekymringer ......................................................................... 69<br />

Den gylne regel ............................................................................................. 77<br />

Knuts og Evas hemmeligheter ............................................................. 85<br />

Løsningen på Thomas’ problem ......................................................... 91<br />

Forsoningen ..................................................................................................... 93<br />

Tillegg<br />

Oversikt over Bergprekenen ................................................................. 97<br />

Beskrivelse av et lykkelig menneske ................................................ 99<br />

Kommentarer til Matteus 5,17–20 ................................................. 101<br />

Spørsmål å tenke over ............................................................................ 105<br />

Kilder ................................................................................................................ 109<br />

Om forfatteren ............................................................................................. 110<br />

Innhold 7


8 Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


Forord<br />

3. utgaven av romanen<br />

om Bergprekenens prinsipper<br />

Denne boken består av sanne historier som er vevd sammen<br />

i en familiesetting. Alle navn er endret, slik at personene<br />

ikke kan identifiseres. Forfatteren var aktivt involvert i å løse<br />

krisen til Thomas, og var også vitne til helbredelsen av Arne,<br />

en person han hadde kjent i mer enn 30 år. Forfatteren var<br />

også en nær venn av Rakel.<br />

Handlingen i boken foregår på Rakels 60 årsdag,<br />

da familien satt samlet rundt middagsbordet og hennes<br />

nevø uventet avslørte sin store hemmelighet. Det viste seg<br />

under middagen at alle rundt bordet hadde minst én dyp<br />

hemmelighet, som de ikke hadde fortalt noen.<br />

I den påfølgende diskusjonen ble det tydelig at prinsippene<br />

fra Bergpreken var verdifulle også i håndtering av moderne<br />

dilemmaer.<br />

Forfatteren skrev denne boken i forbindelse med<br />

mastergrad-studier på Menighetsfakultetet i 2005. Han fikk<br />

ideen om å skrive denne boken under en gjennomgang av<br />

Forord 9


Bergprekenen, ledet av professor Hans Kvalbein, som ga gode<br />

råd og oppmuntring underveis i skrivingsprosessen.<br />

Boken er en lettlest og praktisk innføring i hovedpunktene<br />

i den meste kjente prekenen i historien, som er gjengitt i<br />

Matteus kapitlene 5, 6, og 7. Visdommen i Bergprekenen er<br />

tidløs, og den gir gode råd som kan være til hjelp også i vår<br />

moderne tid.<br />

10 Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


Gjestene kommer<br />

Det brygget opp til uvær da familien kom for å feire tante<br />

Rakels 60 årsdag. Det hadde vært varmt denne solrike augustdagen,<br />

men nå var mørke tordenskyer i ferd med å samle seg<br />

på himmelen. De første regndråpene falt på trappetrinnene<br />

utenfor huset da de siste gjestene ringte på.<br />

En time senere satt familien samlet rundt middagsbordet.<br />

Alle var tilsynelatende i godt humør og samtalen gikk<br />

livlig, særlig ved bordenden der Eva og Rakel satt. Eva var<br />

i perlehumør, men Thomas hadde vært uvanlig stille hele<br />

kvelden. Da de fleste var nesten ferdig med hovedretten slo<br />

han imidlertid på glasset og ba om ordet. Det var ikke vanlig<br />

med formelle taler ved slike anledninger, men i kveld hadde<br />

han noe helt spesielt på hjertet.<br />

– Derfor trenger jeg et lån på 700 000 kroner før i morgen<br />

ettermiddag, avsluttet han.<br />

Det ble stille rundt bordet, og familien stirret på Thomas<br />

i vantro. Han hadde klart å holde problemet sitt skjult i to år,<br />

men nå var spillet over. Alle trodde Thomas hadde økonomien<br />

sin under kontroll. Han hadde jo en god jobb og bodde i et<br />

pent hus sammen med kone og to sønner på 8 og 5 år.<br />

Gjestene kommer 11


Grunnen til de økonomiske problemene var at han i flere<br />

år hadde spilt på veddeløpsbanen og tapt store summer. Det<br />

hele begynte med at han savnet spenning i livet, fortalte han.<br />

Det var ingen utfordringer i jobben, og ekteskapet var blitt<br />

hverdagslig og grått. Etter kort tid var han blitt fanget av den<br />

nye lidenskapen. Familien satt lammet og visste ikke hva de<br />

skulle svare Thomas. Hvordan skulle de forholde seg til dette?<br />

Det skulle vise seg å være den første av syv hemmeligheter<br />

som ville bli <strong>avdekket</strong> i løpet av kvelden. Alle rundt<br />

middagsbordet hadde minst én hemmelighet de andre ikke<br />

visste om.<br />

12 Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


Den første<br />

hemmeligheten<br />

– Ja, det var slik det hele begynte, fortalte Thomas. – Det<br />

var ikke min tanke å bruke så mye penger på travbanen. Men<br />

etter hvert som jeg tapte, satset jeg stadig større beløp i håp om<br />

å vinne den store gevinsten, slik at jeg kunne betale spillegjelden.<br />

Jeg begynte derfor å låne penger i banken mot sikkerhet<br />

i huset, og satset enda større beløp. Slik sank jeg stadig dypere<br />

ned i gjeld. Nå klarer jeg ikke å betale avdragene, og banken<br />

nekter å vente lenger. Andre banker nekter også å gi meg lån. I<br />

fortvilelse så han på de andre. – Jeg ser ingen annen utvei enn<br />

å be dere om et lån, slik at jeg ikke mister huset.<br />

Familien var i sjokk. Kunne de låne Thomas 700 000 kroner?<br />

På den annen side, kunne de la Thomas miste hus og<br />

hjem?<br />

Tante Rakel la fra seg gaffel og kniv. Hun senket hendene<br />

under bordet hvor hun knyttet dem hardt sammen. Hun<br />

nikket flere ganger mens hun hørte nevøen lide seg gjennom<br />

fortellingen om sitt livs nederlag.<br />

Den første hemmeligheten 13


Etter en pinlig stillhet renset Rebekka, søsteren til Thomas,<br />

stemmen og spurte nesten hviskende: – Har du spurt sjefen<br />

din om firmaet kan garantere for lånet?<br />

– Jeg har tenkt på det, svarte Thomas. – Men firmaet har<br />

ingen praksis med å garantere for et så stort beløp. Jeg er også<br />

redd for at jeg setter stillingen min i fare hvis jeg forteller direktøren<br />

om situasjonen. Hvordan kan jeg forvalte firmaets<br />

økonomi når jeg ikke kan holde orden på min egen?<br />

Igjen ble det stille i stuen til tante Rakel. Hun hadde pyntet<br />

den lille dagligstuen for anledningen. Det stod en vase<br />

med markblomster i stuevinduet og en stor bukett på middagsbordet.<br />

Blomstersesongen var på hell, men hun hadde<br />

funnet både prestekrager, rødkløver og noen smørblomster<br />

som hun hadde blandet med fine strå og blåklokker. På den<br />

gamle kommoden fra bestefar stod en bukett røsslyng i en<br />

praktfull hollandsk krukke. Og som alltid var tantens hjemmelagde<br />

mat noe som alle gledet seg til. Denne kvelden serverte<br />

hun ovnsbakt laks fylt med dill og andre urter, kokte<br />

mandelpoteter og frisk salat med sin egen spesielle dressing.<br />

Hun hadde fått hjelp av Eva til å lage maten og dekke på<br />

bordet. Eva hadde nettopp tatt et overblikk for å se om hun<br />

snart skulle samle sammen tallerkenene etter hovedretten da<br />

Thomas overrasket familien med hemmeligheten sin.<br />

Knut, far til Thomas, så uforstående på sin eldste sønn.<br />

Faren var lektor i biologi og fysikk på en videregående skole<br />

hvor han hadde arbeidet hele sitt yrkesaktive liv. – Så det var<br />

for spenningens skyld du begynte å satse på hester, var alt<br />

faren kunne finne på å si for å bryte stillheten.<br />

Moren til Thomas, Eva, var noe yngre enn søsteren Rakel.<br />

Eva var alltid velstelt og var en dame som menn la merke til<br />

når hun gikk forbi på gaten. Hun drev en liten, men populær<br />

restaurant i byen. Nå så hun med forskrekkelse på Thomas<br />

14 Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


og hun var tydelig opprørt over denne nyheten som sønnen<br />

hadde sluppet. Hvordan kunne han gjøre dette mot henne?<br />

Hva ville resten av familien og venner tenke om henne når<br />

det ble kjent at sønnen hadde stelt seg slik?<br />

Broren til Thomas, Petter, var avdelingsdirektør i et departement.<br />

Han var 32 år og jurist som sin tre år eldre bror. Petter<br />

var den eneste som spiste videre mens han tenkte på broren<br />

sin. At Thomas kunne kaste bort så mye penger på veddeløp,<br />

og så på toppen av det hele snakke om det i et familieselskap!<br />

Petter kunne ikke kausjonere for broren; han hadde allerede<br />

lånt langt over pipa på sitt eget nye hus, og nå skulle renten<br />

gå oppover hadde de fleste økonomer spådd. Nei, dette får<br />

storebror ordne opp i selv, tenkte Petter med skjult skadefryd.<br />

Endelig hadde Thomas, mors og fars gullgutt som alltid hadde<br />

vært så vellykket, fått problemer.<br />

Lillesøster til Thomas, Rebekka, var nærmest i sjokk og<br />

stirret ned på det som var igjen på tallerkenen. Hun var tjuesju<br />

år, arbeidsløs og den eneste av barna som ikke var gift.<br />

I utseende lignet Rebekka på moren, men likheten stoppet<br />

der. Hun satt og tenkte på Thomas som alltid hadde vært et<br />

forbilde for henne og Petter; at han kunne gjøre noe så dumt!<br />

Hun kunne ikke tro det!<br />

Rakel hadde vært lærerinne på barneskolen og undervist<br />

på alle klassetrinn i løpet av de trettifem årene hun hadde<br />

vært i skolen. For tre år siden måtte hun slutte fordi hun ble<br />

blind på det ene øyet og hadde nedsatt syn på det andre.<br />

Rakel ble enke etter at mannen døde på en tragisk måte for<br />

tjue år siden.<br />

Petter fortsatte å spise mens Rebekka stirret ned på de få<br />

munnfullene med laks og poteter som hun hadde igjen på<br />

tallerkenen. Hun klarte ikke å spise ferdig. Knut satt og så ut<br />

av vinduet, mens Eva holdt på å rote i håndvesken sin, uten<br />

Den første hemmeligheten 15


at hun egentlig lette etter noe. Rakel hørte det og smilte; Eva<br />

gjorde alltid det når hun skulle skjule at hun var irritert.<br />

Så brøt Petter den trykkende stillheten: – Jeg kan i hvert fall<br />

ikke hjelpe Thomas siden jeg selv allerede har et stort lån på<br />

huset og hytta. Jeg må jo tenke på min egen familie, ikke sant?<br />

Petter var gift, men han hadde ingen barn. Kona hans<br />

var på forretningsreise og kunne derfor ikke delta på<br />

familiemiddagen.<br />

Etter en stund forsøkte Rakel å føre samtalen inn på et annet<br />

spor. – Skal det være noe mer å drikke? spurte hun. Alle,<br />

bortsett fra Thomas, var takknemlige for initiativet hennes.<br />

Han hadde lenge sittet uten å si et ord.<br />

Eva fylte glassene mens hun begynte å fortelle om en<br />

vanskelig kunde på restauranten dagen før. Han var beruset og<br />

ville bestille et måltid, men hadde ikke reservert bord i forveien.<br />

Den ubehagelige gjesten ville ikke godta at et ledig bord var<br />

reservert, og laget et oppstyr som forstyrret de øvrige gjestene i<br />

den lille restauranten. Det kom nesten til basketak i forsøket på<br />

å få han ut av lokalene. Eva var i ferd med å ringe til politiet da<br />

de to kelnerne hennes endelig klarte å geleide mannen ut. Noen<br />

mennesker kan ikke styre alkoholforbruket sitt, konkluderte<br />

hun. Undrende snudde Knut seg og så på henne.<br />

Thomas ergret seg over at de ikke syntes å ta ham på alvor<br />

når han hadde våget å blottstille sin krise for familien. Han<br />

hadde fortalt sin kone Inger sannheten kvelden før. Det var<br />

vanskelig, men etterpå følte han en lettelse fordi han slapp å<br />

drive et skuespill lenger. Kona hadde ikke ant hvor alvorlig<br />

deres økonomiske situasjon var. Hun visste at han ofte var på<br />

travbanen, men hun regnet jo med at han hadde dette under<br />

kontroll og ikke ville spille bort hus og hjem. Da Thomas<br />

fortalte at han ville legge saken frem for familien, nektet<br />

hun å gå i selskapet. Dette var hans siste mulighet, hadde<br />

16 Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


Spørsmål<br />

å tenke over<br />

Disse spørsmålene kan også være grunnlaget for en<br />

diskusjon i en Bibelgruppe hvor Bergprekenen er temaet:<br />

1) Finnes Bergprekenen i sin helhet bare hos Matteus?<br />

2) Hvorfor begynte Thomas med hesteveddeløp? Hvilke<br />

feil gjorde han?<br />

3) Synes du at det hadde vært riktig av familien å gi Thomas<br />

de 700 000 kr han trengte?<br />

4) Hvordan skulle familien forholde seg til den gyldne<br />

regel i Bergprekenen i Matteus 7,12, «alt dere vil at<br />

menneskene skal gjøre mot dere, gjør det så mot dem»<br />

i situasjonen til Thomas?<br />

5) Hva betyr det å tilgi? Synes du at Rebekka skulle tilgi<br />

de to unge menn? Hvorfor eller hvorfor ikke?<br />

6) Er det å tilgi det samme som å glemme? Hva er<br />

forskjellen?<br />

Spørsmål å tenke over 105


7) Tilgivelse er en prosess. Kan du beskrive denne<br />

prosessen?<br />

8) Hva betyr det greske ordet oversatt med «salig»?<br />

9) Forklar hva som menes med: «Salig er de fattige i ånden.»<br />

10) Kan du forklare hva Jesus mente da han sa: «Salig er<br />

de som gråter med de som gråter.» Dette verset kan<br />

forstås på minst to ulike måter. Hvilke?<br />

11) Forklar innholdet i det greske ordet for «saktmodig» i<br />

saligprisningen: «Salig er de saktmodige». (Matteus 5,5.<br />

Dette greske ordet er også oversatt med «de milde»)<br />

12) Er det en forskjell mellom en som stifter fred og en<br />

fredelig person? Hva er eventuelt forskjellen?<br />

13) Hvor mange av saligprisningene beskriver kristne?<br />

14) Hvilke egenskaper har salt og kristne til felles?<br />

15) Hva betyr uttrykket «loven og profetene» i Matteus 5,17?<br />

16) Kan du forklare Jesu uttalelse «Jeg er ikke kommet<br />

for å oppheve, men for å oppfylle loven og profetene.»<br />

(Matteus 5,17)?<br />

17) Når Jesus sier at vår rettferdighet må være større enn<br />

fariseernes rettferdighet, hva mener han med det?<br />

Hvilken rettferdighet er det Jesus henviser til?<br />

18) Hvor står det i Bibelen at mennesket har en «udødelig<br />

sjel»?<br />

19) Ett av Bibelens mest kjente skriftsteder er «øye for øye,<br />

og tann for tann». Betyr dette at Bibelen åpner for at<br />

man kan ta hevn overfor andre? Når og hvor skulle<br />

dette prinsippet brukes?<br />

106 Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


20) Hva betyr det at «vi skal elske våre fiender»? Hvilken<br />

kjærlighet er det tale om her?<br />

21) Hvordan ville du definere Guds kjærlighet,<br />

«Agape-kjærlighet»?<br />

22) Gud vet hva vi har behov for, sier Jesus. Hvorfor skal vi<br />

da be?<br />

23) Jesus bruker ordet «Abba» om Gud. Hva betyr egentlig<br />

dette ordet og hva sier dette om vårt forhold til Gud?<br />

24) Vi ber om at «Guds rike skal komme.» Hva mener vi<br />

med det?<br />

25) Hva synes du om at Gud vil tilgi oss i like stor grad<br />

som vi tilgir dem som har gjort oss vondt?<br />

26) Leder Gud oss ut i fristelse? Hvorfor skal vi be om at<br />

Gud ikke skal lede oss ut i fristelse når det i Jakobs bok<br />

1,13 står at Gud frister ingen?<br />

27) Jesus sier at vi «ikke skal samle oss skatter på jorden.»<br />

Hvordan kan det da være at noen av Bibelens store personligheter,<br />

som Abraham og Job m.fl. var meget rike?<br />

28) Hvilket forhold skal kristne ha til rikdom?<br />

29) Jesus sier at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen,<br />

for Gud vet hva vi har behov for. Betyr det at vi ikke<br />

trenger å gjøre noe, og at Gud gjør alt for oss? Hvordan<br />

skal vi forstå Matteus 6,25–34?<br />

30) Vil Gud dømme oss individuelt ut fra hvordan vi<br />

dømmer andre?<br />

31) Hva er forskjellen mellom den positive «gyldne regel»,<br />

som kristendommen lærer, og den negative varianten<br />

som gresk filosofi og flere andre religioner forfekter?<br />

Spørsmål å tenke over 107


Kan du gi noen praktiske eksempler på disse to<br />

variantene av den gyldne regel, for å belyse forskjellen?<br />

32) Jesus sier «Be, så skal dere få» (Matteus 7,7). Hvordan<br />

skal vi forstå dette, når vi ikke får det vi ber om?<br />

33) Er man frelst hvis man bare sier at Jesus er Herre? Hvis<br />

ikke: Hva annet må man gjøre?<br />

34) Jesus sier at det vil komme falske lærere inn i kirken.<br />

Hvordan kan man se om en lærer er falsk eller ikke?<br />

108 Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


Kilder<br />

Barclay, William (1990) Din daglige studiebibel. Matteus<br />

evangeliet bind 1. Ansgar forlag, Oslo<br />

Gilbrandt, Thoralf (red.) (1977) Studiebibelen. Ny testamentet<br />

bind 1 og 5. Illustrert Bibelleksikon, Oslo<br />

Gilbrandt Thoralf (red.) (1998) Norsk Studiebibel. Bibelforlaget<br />

AS, Nesbyen<br />

Guthrie, D. (red.) (1982) New Bible Commentary, 3rd edition.<br />

Inter-Varsity Press, England<br />

Jamieson, Fausset, Brown (red.) (1974) Commentary on the<br />

Whole Bible. Zondervan Publishing, USA<br />

Kreeft, Peter (1998) The God who loves you. Svensk utgave<br />

på HFs forlag, Sverige<br />

Kvalbein, Hans (1998) Matteusevangeliet. Luther Forlag,<br />

Oslo<br />

Stott, John (1978) Bergprekenen. Lunde Forlag, Oslo<br />

Tasker R.V.G. (1978) The gospel of Matthew. Tyndale Commentaries,<br />

Eerdmans Publishing USA<br />

Kilder 109


110 Syv <strong>familiehemmeligheter</strong> <strong>avdekket</strong>


Under et familieselskap overrasker ett familiemedlem<br />

med at han trenger et lån på 700 000 kr innen neste<br />

dag, ellers vil huset gå på tvangsauksjon. Dette utløser en<br />

intens diskusjon og ulike reaksjoner hos familien. Hva<br />

skal de gjøre?<br />

Det viser seg etter hvert at alle rundt middagsbordet<br />

bærer på hver sin dype hemmelighet. Under diskusjonen<br />

som følger blir en rekke sentrale temaer berørt.<br />

Til familiens overraskelse viser det seg at visdommen i<br />

Bergprekenen har mye å si om disse spørsmålene, og får en<br />

sentral plass i diskusjonen. Bergprekenen er en av antikkens<br />

mest kjente tekster.<br />

Utviklingen av familiedramaet viser hvordan visdommen<br />

i Bergprekenen er et aktuelt verktøy for det moderne menneske<br />

til å forstå livet og til å møte hverdagens utfordringer.<br />

«Boken har mange gode formuleringer og er en fin helhetsframstilling<br />

av Bergpreken. Dette vil bli til hjelp for mange<br />

og et fint utgangspunkt for samtaler og gruppearbeid».<br />

– Hans Kvalbein (1942–2013)<br />

Professor i teologi, Menighetsfakultetet<br />

Godkjent av<br />

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!