Vi er kalt til å ære hverandre

venturaforlag

Da jeg hørte det engelske ordet , «A Culture of Honor», opplevde jeg at Gud talte til meg om at dette var noe jeg skulle studere og få ny innsikt i. I de siste årene har jeg grunnet mye på dette med heder og ære. Jeg har gransket i Skriften og brukt teologiske oppslagsverk for å trenge dypt inn i dette emnet. Ordet har åpnet seg for meg, og jeg har fått ny innsikt og forståelse som jeg ønsker å dele i denne boken.

– Erling Thu
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/vi-er-kalt-til-å-ære-hverandre.html

– Bokmålsversjon –


Bokmålsversjon


Vi er kalt til å ære hverandre

Copyright © Ventura forlag AS 2020

Oversettelse fra nynorsk: Arne Petter Andreassen

Sats og omslag: Kristian Kapelrud

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia

1. opplag bokmål februar 2021

ISBN 978-82-8365-114-0 (Bokmål)

ISBN 978-82-8365-099-0 (Nynorsk)

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet

fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Boka er godkjent av Kristelig studieforbund (K-stud).

Grupper og kurs som benytter boka, kan søke om statsstøtte

til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no eller ta kontakt

på tlf 23 08 14 70, eller post@k-stud.no

Ventura forlag AS

2312 Ottestad

post@venturaforlag.no

www.venturaforlag.no


Anbefalinger

D

et var en svært spesiell og god opplevelse å få manuskriptet

til Erling Thu mellom hendene! Spesielt fordi dette

stoffet har levd så sterkt i mitt eget liv og min egen tjeneste

siden jeg første gang i 2010 møtte en menighet som levde ut

hederskultur på en måte som forløste Guds rikes virkelighet

iblant oss. Den gangen sa jeg til Gud i bønn at «dette er det

livet du har kalt meg til. Jeg reiser ikke hjem hvis jeg ikke

får dette med meg.» Og umiddelbart hørte jeg Åndens milde

stemme si: «Reis hjem! Du har sett mitt rike i høst, men det

kommer en vår, og den kommer hjemme!»

Alt jeg har gjort siden den gang, både i tjeneste og personlig

liv, har vært formet av dette møtet med Guds forvandlende

kjærlighetsnærvær virket av Guds Ånd og forløst gjennom

mennesker som har satt seg fore å leve et liv til Guds ære

gjennom å hedre hverandre!

Inntil jeg fikk Erling sitt manus til gjennomlesning trodde

jeg at det lå på meg å skrive boken om hederskultur inn i

norsk språk og kultur, med da jeg begynte å lese Erling sitt

manuskript, var det som om en bør ble tatt av skuldrene mine,

Anbefalinger 5


og det er en glede for meg å ære Erling sitt arbeid gjennom

denne boken!

Jeg våger den påstanden at du nå holder årets viktigste bok

for kirke-Norge i dine hender. Årene som kommer vil vise om

det også blir tiårets viktigste bok for norsk menighetsliv! Jeg

velger å kle disse tankene i ord fordi det er min overbevisning

at denne boken er nettopp så viktig!

Helt siden 2010 har jeg sagt at tegn og under og mirakler er

vel og bra, men det er ingenting som er så naturlig-overnaturlig

og som forløser Guds rike på en slik måte som et menneskelig

fellesskap som har tappet inn i Guds fullkomne kjærlighet og

lever ut denne kjærligheten i fellesskap med hverandre!

Erling Thu har med profetisk klarsyn og dyp innsikt i Guds

Ord tegnet ut for oss hva hederskultur er, og både i sin innledning

og avslutning merker vi at det er en mann med åpenbarings

ånd som skriver. Gud har betrodd Erling sine hemmeligheter

og gitt ham å male dem ut for oss i denne boken. For

oss i Tønsberg Frikirke, hvor visjonen er å være «en menighet

overøst av kjærlighet til Gud og mennesker» kommer denne

boken til å bli et standardverk både i bibelskole og kirke.

Det er en ydmyk mann som har skrevet denne boken.

Sårbarheten og ærligheten Erling viser gjennom å dele av egen

vandring og egne erfaringer, gir boken stor troverdighet. Samtidig

viser Erling hvor bibelsk og sentralt det er at vi skal hedre

og ære hverandre! Gud har kronet oss med herlighet og ære

og gjort oss lite ringere enn Ham. Og at Han har gjort det,

bringer ære tilbake til Ham selv! Når løgntanker og jantelov

holder oss tilbake fra å tre inn i det Gud har gitt oss å være, så

er det Guds ære vi hindrer. For når Hans herlighet og kjærlighet

får skinne i og gjennom oss, blir Jesus æret gjennom oss.

Måten Erling maler ut den bibelske virkeligheten av ære

og heder på mangler sidestykke på norsk, og det er med stor

6 Vi er kalt til å ære hverandre


takk og glede jeg anbefaler denne boken! Å ære og hedre

hverandre forløser liv, himmelsk liv mellom oss og gjennom

oss! Innholdet du er i ferd med å ta til deg kan forvandle deg,

din menighet og kirkelandskapet i Norge på en måte som vi

har drømt om, trodd for og bedt om i en årrekke!

«Kjære himmelske Far, komme ditt rike og skje din vilje,

på jorden som i himmelen. Amen»

Morten Edvardsen, pastor og rektor

i Tønsberg Frikirke og Bibelskole

En legende i norsk kirkeliv er underveis i livet, og bekjenner

det. Erling Thu har skrevet bok igjen og drar oss inn i livsvisdom

og livserfaring. Joda, vi tilhører kanskje ikke samme

stamme, og den gode Erling har definitivt både et språk og

en dialekt som kan være uvant, men likesom Israel besto av

tolv stammer var de likefullt ETT folk som tilhørte Gud og

hverandre. Og som også var avhengige av hverandre for å lykkes

som Guds folk i denne verden.

Derfor blir boken til Erling så viktig, den hjelper oss til å

høre og tenke annerledes.

Vi kan bli så vant med vårt eget stammespråk at vi slutter

å reflektere og ta inn nye sannheter og viktig livserfaring.

Boken ærekultur rommer en personlig reise der Erling ærlig,

sårbart og med en sterk selverkjennelse av feil, tabber og nederlag

blottstiller seg. Og samtidig har boken mye viktig bibelsk lærestoff

om et tema vi strever med å komme til rette med. Ikke minst

inn i en jantekultur som fremdeles rir både kirke og samfunn ...

Ærekultur innebærer et klimaskifte i måten å se på og

omtale hverandre. Hvor Erling også gir inn dette viktige at

kun den som evner å ære og anerkjenne seg selv kan ære og

anerkjenne andre.

Anbefalinger 7


Han peker med tyngde på betydningen av at ærekultur blir

en nøkkel for andre til å få øye på Gud Fader. Ja, der kristne

ærer og anerkjenner hverandre blir kjærligheten synbar, tilgjengelig

og tiltrekkende.

Med tydelige og inspirerende streker pensler han ut at

ærekulturen egentlig springer ut av Guds hjerte og skal være

gudsrikekulturen på jorden.

Gud elsker, derfor ærer og anerkjenner han. Og den som

er gjenstand for Guds kjærlighet trekkes inn i og blir en del

av denne holdningen til både Gud selv og mennesket.

Der vi ofte på ulykksalig vis velger ut den personen i treenigheten

vi foretrekker glemmer vi nettopp dynamikken i

guddommen hvor personene ærer og anerkjenner hverandre.

Som de gamle ba: «Hellig Ånd vis oss Jesus slik at vi kan

se Faderen.»

Det er når vi ærer og anerkjenner Gud at vi er i stand til

å ære hverandre. Som parolen lød fra ørkenfedrene: Vårt kall

er å ære Gud og ære mennesket!

Og så gjør han det praktisk ved å dra det hele ned på jorda

i konkrete råd på hvordan leve det ut.

Vår kirke har hørt lite av denne undervisningen. Er det

derfor vi så lett ender opp i misforståelser og konflikter?

Les boken og gjør den gjerne til tema for samtaler i bibelgrupper

og huskirker.

Martin Cave, pastor i IMI Kirken, Stavanger

Flott at Erling Thu setter lyset på et så viktig tema. Veksten

i Guds rike henger nøye samme med hvordan vi mennesker

ser på hverandre.

«Gud tar støv, det vanligste av alt, og gjør det til diamanter!

I en kristen ærekultur er vi alle hans medarbeidere i denne pro-

8 Vi er kalt til å ære hverandre


sessen …» Som mennesker er vi skapt lite ringere enn Gud,

og kronet med herlighet og ære. Hvilke praktiske følger får

dette? I denne boken tar Erling for seg ulike sider ved begrepet

ære. Hvordan ærer Gud Sønnen. Hvordan kan vi ære

Gud? Eller ære hverandre? Hvem fortjener ære? Erling gjør

rede for det bibelske perspektivet, studerer hva som ligger i

selve ordet, og tar opp de mellommenneskelige aspektene,

her bruker han eget liv som eksempel.

Jeg ble positivt utfordret ved spørsmålene til refleksjon

og handling etter hvert kapittel, de er viktige. Vil du se med

nye øyne på Gud, andre mennesker og deg selv, er det svært

sannsynlig at denne boken kan hjelpe deg på veien. Erling

avslutter med konkrete eksempler på kristne ledere fra ulike

teologiske retninger og tradisjoner som nå på forskjellig vis

tar imot hverandre og står sammen: Kristne mennesker lærer

å verdsette hverandre og tale vel om hverandre på tvers av kirkesamfunnene.

Det gir håp og tro for en ny ærefull framtid for

landet. Det gir også meg som leser håp. La oss ta Erlings og

Bibelens oppfordring om å ære hverandre på alvor, og begynne

i det små og nære i vår hverdag.

Linda Askeland, informasjonsleder i Åpne Dører

En av de filmene som satte spor i mitt liv er «Pay it forward»

fra år 2000. Den handler om at i stedet for å bare gjengjelde

en tjeneste eller vennlighet til den som viser det, skal en gi

det videre til andre. Dette skaper en kjedereaksjon av liv som

sprer seg til mange mennesker. Det er dette boken «Vi er kalt

til å ære hverandre» av Erling Thu handler om. Begrepet kan

virke livsfjernt på mange, men Erling viser i denne boken

hvordan vi kan spre kjærlighet, fred og glede i hverdagen til

alle mennesker vi møter. De mange praktiske eksemplene

Anbefalinger 9


som beskrives i boken gjør dette begrepet ærekultur livsnært

og spennende. Begrepet ærekultur er ikke noe mystisk eller

uforståelig. Det handler om å sette Gud først og ære ham

over alle ting, og i denne delen av boken kommer Erlings

innsikt i Bibelen til sin rett. Samtidig trekker han linjene til

vår hverdag og viser at det innebærer å ære alt som er skapt

av ham. Her er han praktisk og lar ingen av oss slippe unna

et granskende blikk på vår hverdag. Det å forene det å tilbe

Gud og sette ham først med et jordnært liv er bokens store

styrke. I vår tid trenger vi et folk som løfter opp Gud framfor

alle andre ting, og som samtidig bøyer seg ned og tjener andre

med ubetinget kjærlighet. For alle de som ønsker å være en

del av den bevegelsen, er denne boken en gave.

Terje Dahle, leder av Kristent nettverk

10 Vi er kalt til å ære hverandre


Innhold

Anbefalinger ...................................................................................................... 5

Takk ................................................................................................................. 15

Innledning ................................................................................................... 17

En avklaring om ærekultur ............................................................ 20

1. En ny tid bryter fram ................................................................. 27

2. Klimaendringer på gang ........................................................... 33

3. Hvem kjenner sine egne feiltrinn? ................................. 39

4. Ulike miljø og klima .................................................................... 45

5. Å vandre ydmykt med Gud ...................................................... 51

6. Mennesker kan rydde vei for Herren

så folk får se Guds herlighet ............................................. 57

6.1 Skikkelige mannfolk og åndelige fedre ...................... 58

6.2 Johannes Døperen var en veirydder ............................. 60

6.3 En ny generasjon av veiryddere ........................................ 62

6.4 Å vende fedrenes hjerter til barna .................................. 64

6.5 Å vende barnas hjerter til fedrene .................................. 66

6.6 Å gjenreise en kristen ærekultur ...................................... 68

6.7 Generasjoner – sammen i tjeneste ................................. 71

6.8 ‘Det venaste syn som eg får sjå’ ....................................... 73

Innhold 11


7. Alt ved Gud er herlig og ærefullt ............................... 77

7.1 Et ordstudium ............................................................................. 78

7.2 Gud er opprinnelsen til og mål

for all herlighet og ære ........................................................... 80

7.3 Hva er egentlig ære og herlighet? .................................... 83

8. Det finnes en ærekultur i Gud ......................................... 87

8.1 Far ærer Sønnen ......................................................................... 88

8.2 Sønnen æret Far ......................................................................... 96

8.3 Jesus æret Ånden og Ånden ærer Jesus ....................... 97

9. En dynamisk sirkel av ære ....................................................... 99

9.1 Kjærligheten er drivkraften ............................................. 100

9.2 Guds frelsesplan handler om ære og herlighet .... 102

9.3 Nåde og ære ................................................................................ 103

9.4 Til lov og ære for hans herlighet .................................. 104

9.5 Ære frigjør nytt liv – et eksempel fra India .......... 105

10. Hele jorden er full av Guds herlighet,

men mange ser det ikke ........................................................ 109

10.1 Alle mennesker søker ære ............................................... 110

10.2 Gud til ære ved oss ............................................................. 112

11. Den nye pakten gir mennesker

del i stor herlighet og ære................................. 115

11.1 Skatten i leirkrukker .......................................................... 116

11.2 Å ære andre frigjør god energi ................................... 120

11.3 Menneskets høyeste ære er Gud selv ....................... 121

12. Kristen ærekultur mellom medmennesker ...... 123

12.1 Ære gjennom gudgitte roller ....................................... 126

12.2 Gode ledere ærer folk ....................................................... 133

12.3 Vi skal ære ledere som tjener Guds folk .............. 136

12 Vi er kalt til å ære hverandre


12.4 Myndighetene skal ære de som gjør godt ........... 138

12.5 Vi skal ære folk i høye stillinger ................................ 138

12.6 De yngre skal ære de eldre ............................................ 140

12.7 Gi ære til den dere skylder ære ................................... 141

12.8 Vi skal ære alle mennesker ........................................... 144

12.9 Raus, romslig og bibeltro! ............................................. 146

Den nikenske trosbekjennelse ..................................... 147

12.10 Vi må være ydmyke ......................................................... 149

12.11 Ære til de som er annerledes og svake ................. 151

12.12 Hvordan vi elsker synderne inn i Guds rike ... 156

13. Å søke ære hos Gud ................................................................... 161

13.1 Øverstepresten Eli søkte ikke ære hos Gud ....... 161

13.2 Kong Ussia ble hovmodig og troløs

og mistet ære hos Gud ..................................................... 162

13.3 Å frykte Gud og være ydmyk

er veien til ære ........................................................................ 165

13.4 Ære fra mennesker eller fra Gud? ............................ 166

13.5 Å få sin ros av Gud ............................................................. 170

14. Det som gir ære ............................................................................ 173

14.1 Visdom gir ære ...................................................................... 173

14.2 Å være nådig og elskelig .................................................. 174

14.3 Vær realistisk og arbeid deg ut

av situasjonen du er i ......................................................... 174

14.4 Å være lærevillig ................................................................... 175

14.5 Å ha mye folk ........................................................................ 175

14.6 Å være gudfryktig og ydmyk ....................................... 175

14.7 Å tåle urett ............................................................................... 176

14.8 Å holde seg fra å trette ...................................................... 176

14.9 Hver alder har sin ære ....................................................... 176

14.10 Drømmer og lengsler kan gi ære ............................ 177

Innhold 13


14.11 Guds ære – kongers ære ................................................... 178

14.12 Ære er ikke for dårer ..................................................... 178

14.13 Trofast arbeid gir ære ...................................................... 179

15. Hvordan ærer vi Gud? ........................................................... 181

15.1 Vi ærer Gud fra hjertet ..................................................... 181

15.2 Vi ærer Gud ved å gjøre hans vilje ........................... 183

15.3 Vi ærer Gud ved å ære Sønnen .................................. 184

15.4 Vi ærer Gud ved å glede ham ..................................... 186

15.5 Å være til pryd for Guds, vår frelsers, lære ........ 186

16. Det kan være stor ære i å bære vanære ................. 189

17. Hvordan skaper vi en kristen ærekultur? ......... 197

17.1 Vi skaper en kristen ærekultur

med livet vårt .......................................................................... 198

17.2 Et tjenende lederskap er viktig

i en hederskultur ................................................................. 203

17.3 En trygg plass for konfrontasjon ............................... 214

17.4 Guds ansikt – vårt ansikt .............................................. 221

17.5 Barmhjertighet – å bry seg om andre ................... 224

17.6 Gå ut og bær frukt! ............................................................ 227

18. Ha din identitet i Kristus

og ikke i en skamfull fortid ........................................... 231

19. En ny ærefull framtid for landet vårt ............... 241

14 Vi er kalt til å ære hverandre


Takk

J

eg vil rette en stor takk til alle vennene mine i Kristent

Felles skap for trofast vennskap og mye oppmuntring.

Denne boken er levd liv sammen med vennene i disse forsamlingene.

Jeg vil også takke Torgeir Sævik for korrektur og

språkarbeid, og Jimmy Thomsen, Kristent Fellesskap, Terje

Dahle og Kristent Nettverk for mange nyttige innspill. Jeg vil

også rette stor takk til Morten Erlandsen, Tønsberg Frikirke,

som helt på slutten av arbeidet med manus lot meg bruke

stoff han hadde skrevet om emnet. Kapitlet om lederskap og

konfrontasjon bygger i stor grad på hans stoff. Dere er gode

og gjør meg til et bedre menneske!

Takk 15


16 Vi er kalt til å ære hverandre


Innledning

Sommeren 1984 ble Levi, den eldste sønnen vår, syk. Han

var i psykose og jeg måtte sammen med gode venner kjøre

den lange veien fra Farsund, der vi bodde, til sykehus i Kristiansand.

Det er noe av det tyngste jeg har gjort. Jeg kjente

meg mislykket og maktesløs. Jeg, en av lederne i Kristent

Fellesskap og kjent forkynner som ba for syke, måtte ta min

egen sønn og tvangsinnlegge ham i en psykiatrisk avdeling.

Jeg kjente meg skamfull over dette jeg opplevde som et sviende

nederlag. Men jeg skulle bli mer æreløs av noe som hendte i

kjølvannet av dette.

På oppdrag av Keri Jones 1 hadde jeg kalt inn til en samling

med ham. Før samlingen startet, skulle vi møtes sammen med

noen ledere i fellesskapet i byen. Da alle var samlet, begynte

en av de ledende brødrene å framsette en lang rekke klager

mot meg. Noe av det han brukte mot meg var det at Levi

var syk og innlagt på et psykiatrisk sykehus. Derfor dugde

jeg, etter hans mening, ikke til å være en kristen leder eller

1 Keri Jones ThD, MA, Cardiff, Wales, misjonær, kirkeplanter og

president for Ministries Without Borders.

Innledning 17


forkynner på heltid. Jeg kjente meg både æreløs og maktesløs

etter dette innlegget.

Denne broderen førte fram folk som vitner (som jeg forresten

aldri hadde møtt tidligere) for å bekrefte de klagemålene

han kom med. Ingen av de andre norske brødrene sa et

eneste ord til forsvar for meg. De var nok like overrumplet og

svimeslått som meg, tenker jeg. Dette var første gangen det

at sønnen min var syk ble brukt mot meg. Men dessverre var

det ikke den siste gangen jeg fikk høre at hans sykdom gjorde

meg uskikket til å være leder i Guds menighet.

Jeg satt der, æreløs, maktesløs, lamslått og ute av stand til

å gjøre noe. Å prøve å forsvare meg selv visste jeg det var lite

nytte i. Og hva kunne jeg si? Det var riktig at sønnen min

var syk på en måte som var forbundet med mye skam på den

tiden. Det var òg litt sannhet i noen av anklagene, for jeg var

ingen fullkommen mann, og er det heller ikke nå. Jeg visste

altfor godt at ikke alle mine reaksjoner var like gudelige. Jeg

var smertelig klar over at jeg ofte kom til kort, og ikke alltid

var like vis i det jeg sa og gjorde. Fordømmelsen kom sigende

inn over meg, selv om jeg ikke kjente meg igjen i det håpløse

bildet som ble tegnet av meg.

Da klagerne var ferdig, ga de ordet til Keri Jones. Jeg glemmer

aldri de enkle, men frigjørende ordene Keri Jones sa den

dagen. «Jeg kjenner Erling», sa han, «han er ikke slik dere sier!

At sønnen hans er syk, diskvalifiserer ham ikke fra lederskap.

Jeg setter Erling høyt og kommer til å fortsette med å samarbeide

med ham!» En tung bør falt fra skuldrene mine. Jeg

var lettet, men først og fremst kjente jeg meg beæret. Tenk at

en mann som apostelen Keri Jones gikk god for meg. For en

ære! De vonde og tunge følelsene slapp taket i meg. Jeg kunne

rette meg opp. En trofast paktsbror hadde blitt et vern for meg

og hadde gitt meg verdighet og ære.

18 Vi er kalt til å ære hverandre


Jeg glemmer aldri dette som hendte på forsamlingskontoret

i byen den dagen. Æren fra Keri Jones, som så hvem jeg var

i Gud, løftet meg opp og ga meg et nytt perspektiv på livet og

tjenesten min. Jeg fikk nye krefter. Jeg fikk en demonstrasjon

av at klagemål tapper oss for krefter og gjør oss maktesløse og

æreløse, mens ære frigjør god energi. Keri Jones var slett ikke

blind for de mange svakhetene mine, men han hadde nåde fra

Gud til å se forbi dette og se noe verdifullt som Gud hadde

lagt ned i meg. Jeg opplevde at å bli sett for det jeg virkelig er,

og få ære, det frigjorde krefter som satte meg i stand til å være

far for den syke sønnen min helt til han døde seks år senere.

Jeg fikk krefter til å være far for de fem andre barna mine og

en god mann for kona mi. Og jeg fikk nåde til å tjene Gud

trofast helt fram til i dag.

Jeg takker Keri Jones, og ikke minst kona og barna mine,

som trofast har fortalt meg sannheten i kjærlighet, og samtidig

satt mot i meg og oppmuntret meg. Jeg takker Gud for alle de

gode vennene mine i Kristent Fellesskap i hele landet som på

så mange måter har møtt meg med kjærlighet og verdighet.

De mange gode ordene de har talt til meg har frigjort mye god

energi i meg. Jeg er den jeg er i dag, først og fremst på grunn

av Guds nåde, men også på grunn av den oppmuntring og

ære jeg har fått fra trofaste venner.

Å være æreløs er å være maktesløs. Det er en forferdelig

tilstand. Å bli satt pris på er å bli myndiggjort, det er å bli

handlingsdyktig. Å bli sett og tatt på alvor er å få tilført nye

krefter til å gjøre det gode. Dette har jeg selv opplevd mange

ganger.

For flere år siden fortalte min gode venn og medarbeider

Per Arne Gjerde 2 noe fra et besøk i Bethel, Redding, USA,

2 Pastor og bibellærer i Kristent Fellesskap, Bergen.

Innledning 19


som satte i gang en prosess i meg. Han sa at kanskje den

viktigste faktoren i det Gudsnærværet og den overnaturlige

dimensjonen den menigheten han besøkte levde i, var en kristen

ærekultur som frigjorde liv og kraft mellom dem. Da jeg

hørte det engelske ordet, «A Culture of Honor», opplevde jeg

at Gud talte til meg om at dette var noe jeg skulle studere for

å få ny innsikt i. I de siste årene har jeg grunnet mye på dette

med heder og ære. Jeg har gransket i Skriften og brukt teologiske

oppslagsverk for å trenge dypt inn i dette emnet. Ordet

har åpnet seg for meg og jeg har fått ny innsikt og forståelse

som jeg ønsker å dele i denne boken.

En avklaring om ærekultur

Wikipedia forklarer

Heder eller ære er begrep som viser til hva status og

respekt noen har ut fra hvor godt de følger et visst sett

samfunnsnormer. Ære er et ord som av mange mennesker

blir brukt om den åndelige verdien av en person,

familie eller en annen gruppe. En person kan ha en

viss grad av ære innen en gruppe, og en gruppe kan ha

ære innen et større samfunn. Handlinger som følger

eller bryter æresnormene kan øke eller minske æren.

Det motsatte av ære er skam eller vanære. Om noen

helt mister sin ære kan de få straff eller bli utstøtt fra

samfunnet.

Innen sosiologien ser en på ære som et middel til å

holde orden i et samfunn. En kjenner æresbegrep fra

alle samfunn, men reglene for hva som gir og tar bort

ære varierer mye i tid og rom.

Alle kjente samfunn har en eller annen form for

æresbegrep. Ære er ofte knyttet til eiendom, bragder,

20 Vi er kalt til å ære hverandre


status eller posisjon. Det motsatte av ære er skam eller

vanære. I den vestlige kulturkretsen var ære knyttet

til frihet og til sannhet. Begrepet ærlig er etymologisk

knyttet til æresbegrepet på blant annet norsk, fransk,

tysk og engelsk. I det gamle ættesamfunnet var svik å

regne som æreløst.

I følge gamle norske lover var ære noe en hadde, men

kunne bli fradømt ved dom. Det innebar blant annet

at en ikke kunne vitne i retten, være fadder eller ha et

statlig embete. En person fradømt sin juridiske ære ble

omtalt som «en mindre mann.» Betydningen av «ære»

var størst under ættesamfunnet i middelalderen, og ble

over tid redusert med overgangen til den moderne staten.

«Juridisk ære» ble i navnet tatt ut av lovverket med

straffeloven fra 1842.

I dagens samfunn vil æresbegrepet fremdeles aktiviseres,

først og fremst i tilknytning til identitet. Å

bli fratatt sine papirer, eller sertifikatet, kan kjennes

krenkende.

Det er sagt at det er tre ting som kan få mennesker

til å drepe: Materiell fortjeneste, hat eller sinne og ære

– eller heller, frykten for å miste ære.

Når vi googler ordet ærekultur får vi treff på mange artikler

der ærekultur er synonymt med negativ sosial kontroll.

Dessverre har mange opplevd negativ sosial kontroll også i

kristne miljøer. Det verste utslag av negativ sosial kontroll

er æresdrap som vi finner i visse muslimske miljøer. Som

Wikipedia viser, har alle samfunn en eller annen form for

ærekultur. I Norge har vi en sterk sekulær ærekultur som

blant annet viser seg når politikere vil ta statsstøtten fra de

som ikke har politisk korrekte meninger. I de fleste sekulære

Innledning 21


og religiøse ærekulturer er det viktig å verne om sin egen ære

og familiens, gruppens eller samfunnets ære. De som fører

skam over familien, slekta eller den større sammenhengen

en står i, må straffes. Dette står i sterk kontrast til det jeg

kaller en kristen ærekultur. Legg merke til at jeg ikke skriver

om ærekultur, men om kristen ærekultur. Det gjør jeg for

å understreke at det handler ikke om å kjempe for sin egen

ære, men å ære andre. I en kristen ærekultur handler det

ikke om å få ære, men om å gi ære. Det handler om å hedre

og løfte opp andre.

I USA bruker de uttrykket «A Culture of Honor». Jeg

har hatt mange kvaler og vinglet fram og tilbake i hvordan

jeg skal oversette dette til god norsk. Det enkleste er å si

kristen ærekultur og forklare det med å verdsette, ære og

løfte hverandre opp. Andre vil foretrekke å si hederskultur

fordi ærekultur lett kan assosieres med alt det negative som

knytter seg til det media kaller en muslimsk æreskultur,

der æresdrap blir rettferdiggjort for å gjenreise familien sin

tapte ære på grunn av noe de drepte hadde gjort. Kristen

ærekultur handler ikke om å berge sin eller familiens ære,

men om å gi heder og ære til andre, ofte til folk som ikke

tror de fortjener ære. Ordet hederskultur har både almen og

bibelsk forankring. Heder er et gammelt norrønt ord som

betyr ære, verdighet, respekt, ros og det å bli satt pris på. En

hedersmann er et vanlig uttrykk for en person som er ærlig,

redelig, skikkelig, god, ærefull, høyt aktet og respektert for

livet han lever og den integritet og karakter han har. I bibelsk

sammenheng går ordet tilbake til budet om å hedre far og

mor. Det er spennende å legge merke til at det å hedre eller

ære blir knyttet til løftet om å leve lenge. Bibelen sier i 2 Mos

20,12 at vi skal hedre far og mor, men Ef 6,2 i nynorskutgave

sier vi skal ære de. Å hedre og ære andre frigjør liv! Utover

22 Vi er kalt til å ære hverandre


i denne boken vil jeg bruke ærekultur og hederskultur om

hverandre.

Når jeg bruker ordet kristen ærekultur i denne boken, så

er det en kultur der vi tar avstand fra negativ sosial kontroll

og setter frihet høyt. En kristen ærekultur er for meg en raus

kultur av å se og verdsette potensialet i mennesker, at folk

blir løftet opp og får tillit. Det handler om å se gullet i andre,

å oppmuntre og snakke sant om folk. Vi velger å tenke det

beste om folk. I en slik kultur er framsnakking viktig, mens

baksnakking er bannlyst. Aksept og respekt er kjerneord i

en kristen ærekultur. Denne kulturen handler om mye mer

enn ord, den handler om et ekte liv i kjærlighet og inkludering.

Den kristne kulturen er oppløftende, oppmuntrende,

oppbyggende, velsignende, framelskende og styrkende i vid

forstand og favner hele menneskelivet.

I min daglige bibellesning har jeg dag etter dag opplevd at

dette med ære har blitt levende for meg. Det virker som om

hele Bibelen er full av undervisning og fortellinger der ære

og herlighet er viktige elementer og underliggende prinsipper.

Det er nesten som jeg ikke forstår hvorfor jeg ikke har

sett disse sammenhengene før. Selvsagt har jeg kjent til det

første budet som har et løfte knyttet til seg, at vi skal ære far

og mor og det skal gå oss vel og vi skal leve lenge i landet.

Selvsagt har jeg lagt meg på hjertet at vi skal ære kongen og

alle lederne våre. Men jeg forsto ikke at dette bare var den

ene siden av saken. Jeg forsto heller ikke til fulle hvor viktig

denne siden var.

Fram til jeg tok dette bibelstudiet, var min mangelfulle

forståelse av å ære andre at det alltid gikk oppover. Fra barn

til foreldre. Fra vanlige folk til ledere og folk i høy stilling.

Fra mennesker til Gud. Bibelen snudde opp ned på min

forståelse. Det var ganske revolusjonerende. Jeg oppdaget

Innledning 23


et det hele starter med Den Høyeste. All herlighet og ære

kommer fra Gud. Jeg har oppdaget at det ikke handler om

opp og ned. Kanskje ikke om en sirkel en gang. Alt starter

med Gud, men så går bevegelsene i alle retninger! Dette skal

vi se mer på i denne boken.

Noe av det jeg oppdaget da jeg gransket Skriften, ble til

en serie artikler i bladet FOLK. Jeg hadde tanker om å gi

ut det stoffet sammen med noe mer jeg hadde skrevet om

emnet som en bok. Da fikk jeg denne tilbakemeldingen fra

en god broder: «Kjekt med en bok om kristen ærekultur, men

enda kjekkere med en tydelig demonstrasjon av hva det betyr.»

Denne tilbakemeldingen fikk jeg på nyåret i 2012 etter

at artikkelserien i FOLK var avsluttet året før. Det satte et

foreløpig punktum for planene mine om en bok om kristen

ærekultur. Den nye innsikten jeg hadde fått ved å studere

dette emnet i Bibelen ble viktigere for meg enn en bok. Gjennom

bibelstudiet mitt oppdaget jeg ting jeg ikke tidligere

hadde sett eller forstått. Med stor frimodighet forkynte og

underviste jeg om det jeg hadde oppdaget i Bibelen for å

hjelpe folk til ny forståelse og praksis. Likevel innså jeg at

verken jeg, eller det kristne nettverket jeg hadde vært med å

starte, hadde en tydelig nok demonstrasjon av det en bibelsk,

kristen ærekultur handlet om. Vi er ennå ikke i mål når det

gjelder dette, kanskje lenger fra målet enn noen gang, for

målet har blitt så stort og herlig. Fra «jeg så lyset», og fram

til nå har det skjedd mye som har gjort meg og andre mer

ydmyke, håper jeg. «De brente barna» er et nøkkelord i denne

sammenhengen. Jeg har innsett at jeg i tidligere tider har

kommet svært til kort i å ære og møte folk på rett måte. I

mange år var jeg blind for mine egne feiltrinn på dette og

andre områder. Jeg håper at den nye forståelsen også har ført

til framgang hos meg i det å møte folk med respekt og ære.

24 Vi er kalt til å ære hverandre


De siste årene med søkelys på «de brente barna og kristent

lederskap», har gitt ny innsikt og forståelse. Det har ført til

at jeg har måttet be denne bønnen: Herre, miskunn deg

over meg!

Mer enn noen gang ser jeg at jeg trenger tilgivelse og

nåde. Jeg er helt avhengig av at Gud miskunner seg over meg.

Det er bare når vi vandrer ydmykt med Gud og mennesker

at vi kan verdsette og ære hverandre i trofast kjærlighet. Jeg

har blitt ydmyket av det som har kommet fram om hvordan

folk har opplevd meg og andre i vårt kristne nettverk. Dette

sier jeg mer om senere. Kanskje dette å bli ydmyket er en

god start om vi ønsker å skape en kultur der folk hedrer og

verdsetter hverandre?

Gode venner har oppmuntret meg til å fortsette med å

skrive om hva en bibelsk, kristen hederskultur innebærer.

De har fortalt meg at det jeg har skrevet om dette emnet i

FOLK har vært viktig og nyttig for dem i deres vandring

med Gud og mennesker. Det stoffet som tidligere har blitt

publisert som en artikkelserie om kristen ærekultur, er en

liten del av stoffet i denne boken du når har i hendene. Jeg

har ikke skrevet denne boken for å si at jeg er i mål, eller at

jeg har alle svarene på hvordan vi bør praktisere en bibelsk,

kristen ærekultur. Jeg skriver fordi dette er noe vi alle bør

strekke oss etter.

En kristen ærekultur er verken en ny teologi eller en arbeidsmetode,

men en samling av bibelske og evangeliske

sannheter som satt ut i praksis vil utløse kjærlighet mellom

mennesker og gjøre folk frie. Dette vil skape et miljø og et

fellesskap som er sjelden vare i verden i dag, et miljø gjennomsyret

av kjærlighet. Et slikt miljø vil også bære Guds

nærvær med seg på en særskilt måte, fordi Gud er kjærlighet.

Ærekultur er ikke basert på hva vi kan få, men på hva

Innledning 25


vi kan gi! Måten vi behandler folk på og gir dem ære, uten

at de venter noe av oss, forteller om verdisettet vårt og hva

vi holder for sant og rett. Som kristne er vi satt til å åpenbare

Guds hjerte, fordi vi er Kristi kropp, og han står fram

for verden gjennom oss. Gud møtte oss med betingelsesløs

kjærlighet, fordi han er kjærlighet. Han er alltid god, og han

gir fred og frihet.

26 Vi er kalt til å ære hverandre


– 1 –

En ny tid bryter fram

D

et store vendepunktet i menneskets historie er at Gud

ble menneske i Jesus Kristus. Til og med vår tidsregning

tar utgangspunkt i Jesu fødsel. Vi sier før og etter Kristus. Nå

lever vi i det Herrens år 2021 etter Kristus. Gjennom Jesus

gjestet lyset fra det høye oss som en soloppgang. En ny dag

brøt fram. Gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse bryter

den nye tidsalderen inn i den gamle hver dag. En nyskapning

av verden er på gang.

Store endringer er på gang. Vi ser konturene av det hver

eneste dag. Klimaendringene gjør seg mer og mer gjeldende.

Det er som om jorda stønner under byrden av urene utslipp.

Vi kan formelig høre hele skaperverket sukke og vri seg i

smerte over det som skjer. Jorden skaker i sine grunnvoller.

Vi hører om jordskjelv og vulkanutbrudd, om bygninger

som faller i grus og askeutslipp som stanser flytrafikken. Vi

hører om flommer og store ødeleggelser, samtidig som det er

tørke og sultkatastrofer andre steder. Orkaner, sykloner og

tornadoer herjer i stadig større omfang. Naturkatastrofer har

blitt en del av det daglige nyhetsbildet på TV.

En ny tid bryter fram 27


Det er tydelig at noe stort er på gang, noe vi ikke fullt ut

forstår. Store forandringer som vil påvirke alle er på gang på

mange områder. Økonomien i verden er i ulage. Vi går fra

finanskrise til finanskrise selv om vi i Norge har kommet ganske

godt fra det på grunn av oljepengene våre. Politiske omveltninger

brer om seg i land etter land. Dette er særlig synlig

i den arabiske verden. Tunis, Egypt. Libya, Jemen, Bahrain og

Syria er alle i omveltning. Hele den arabiske verden skjelver.

Den muslimske verden skaker i sine sammenføyninger. Den

såkalte arabiske våren ble dessverre ingen vår, men heller en

mørk og kald vinter med terror og krig.

De mektige kommunistiske makthaverne i Kina er tydelig

nervøse. Det rike Japan har store utfordringer etter jordskjelvet

og tsunamien som rammet landet. Atomkraftverk smelter

ned. Store trusler knyttet til forurensning skremmer. Mange

land i Europa er preget av frykt og redsel for atomkraft, og

prøver å avvikle disse kraftverkene som ser ut til å være tikkende

bomber. Presidentene i USA og Nord-Korea holder

verden i spenning med sine trusler om raketter og atomvåpen.

Samtidig skjer det store forandringer i folks forståelse av

hva som er rett og galt. Noen av forandringene er til det gode,

andre til det verre. Den postmoderne kulturen har egentlig

avskaffet forestillingene om at noe er sant, rett eller galt. Dette

er jo i grunnen et kjempestort moralsk jordskjelv. Det kan sies

mye om kvinnekamp og kvinnefrigjøring, men det har i alle

fall ført til at seksuell trakassering ikke lenger er akseptert.

#MeToo-kampanjen har ført til at menns grove vitser og klåfingrethet

ikke lenger er godtatt. Folk må til og med slutte i

stillingene sine på grunn av usømmelig oppførsel som kvinner

tidligere måtte finne seg i.

Det finnes folk som ser på dette som endetidstegn og forkynner

dom og undergang. Men folk som leser Bibelen forstår

28 Vi er kalt til å ære hverandre


at Jesus sier at dette må skje, men ennå er ikke tiden kommet.

Dette er tegn på at nytt liv skal fødes fram. Jesus taler om at

hele verden skal fødes på ny. Kan det være dette vi er vitne til?

Kan det være at Jesu Kristi triumferende død og oppstandelse

har satt i gang en omskaping av verden som vil bli fullført når

han kommer tilbake? Kan det være at pinsedagen, da Den

hellige ånd ble utgytt over disiplene og den kristne kirken

ble født, var starten på en ny tid som fremdeles bryter fram?

Jeg tror det. Fremtiden er i Guds hender. De sterke kreftene

fra den kommende tidsalderen er alt virksomme i denne onde

tidsalderen. 3

I to tusen år har den kristne troen endret enkeltmennesker,

familier, slekter, stammer og nasjoner. Kristendommen er

verdens største religion og har satt sitt preg på hele den vestlige

sivilisasjon. Dessverre har kirken ofte blitt en del av det

statlige og etablerte maktapparatet. Mange regner tradisjonell

kristendom som irrelevant i det postmoderne samfunnet. Ateistiske

spåmenn har forkynt kristendommens undergang. Det

har ikke slått til. Det motsatte har skjedd. Kristendommen er

inne i en stor tid med fornyelse og ekspansjon.

Dette samsvarer med profetordet som sier at i de siste dager

skal Gud utøse Ånden over alle mennesker. 4 I de siste hundre

år har vi sett mange tider med fornyelse bryte fram. Vi kan

nevne pinsebevegelsen, den karismatiske fornyelsen og den

nymonastiske 5 bevegelsen som eksempler på Åndens verk i

vår moderne tid. Midt oppe i dette «nye» som bryter fram er

det også mange som søker tilbake til røttene. Det er vanskelig

3 Matt 24,3–14; 19,28

4 Apg 2,17

5 Det er et navn mange bruker på en bevegelse eller tendens der

kristne søker sammen i ulike former for kommuniteter og forpliktende

fellesskap.

En ny tid bryter fram 29


å sette ord på det som skjer i kristne sammenhenger, men det

er tydelig at noe er på gang mange steder og på mange måter.

Fødselsriene har begynt. Profeten sier at en nasjon skal bli

født på en dag (Jes 66,8). Et nytt folk skal bli født. En ny profetisk

generasjon skal fødes og bli opplært. Mange profetord

skal få sin oppfyllelse.

Kristi kropp skal bli oppbygd. Vi skal nå fram til enhet

i troen på Messias, Guds Sønn. 6 Vi skal alle kjenne ham på

samme måte. Vi skal alle kjenne ham som frelser og Herre.

Sammen skal vi oppleve at han døper folket sitt i Den hellige

ånd til å virkelig være en kropp. 7 Vi skal bli det modne

mennesket. Vi skal nå vår fulle vekst. Vi skal ha hele Kristi

fylde. Vi skal være trofaste mot sannheten i kjærlighet og elske

hverandre slik han har elsket oss. Vi skal i ett og alt vokse opp

til han som er hodet, Kristus, og uttrykke hans liv i verden.

Guds sønner og døtre skal stå fram modne, fullvoksne og fulle

av Guds herlighet og ære. 8 Når herligheten øker mellom Guds

barn blir guddommelig energi frigjort. Denne guddommelige

energien frigjør nye evner hos Guds barn.

Vi lever i en tid da Guds sønner og døtre skal sees for det de

er: Nye skapninger som har kvittet seg med alt det gamle på

grunn av Jesu Kristi død og oppstandelse. De er født på ny ved

Ordet og Ånden og har gravlagt det gamle mennesket i dåpen

til døden. De er oppreist til et nytt liv. Det gamle er borte. 9

Vi lever i en tid da Guds sønner og døtre skal sees for det

de er: Mennesker i Guds bilde, i Guds lignelse, formet etter

bildet av Guds Sønn. De vender blikket bort fra menneskelige

6 Ef 4.13

7 1 Kor 12,13

8 Ef 4,11-15

9 Rom 6,3–6,2; 2 Kor 5,17

30 Vi er kalt til å ære hverandre


stjerner og idoler for i stedet å feste øynene på Jesus Kristus,

den førstefødte av mange søsken, som sitter herliggjort på

kongestolen. 10 De Gud har kalt, har han òg herliggjort. Derfor

blir de omdannet fra herlighet til herlighet. 11 Den hellige

ånd tar dem fra tro til tro, fra kraft til kraft, fra stråleglans til

stråleglans i Guds herlige lys.

Vi lever i en tid da Guds barn skal stå fram i lyset med

guddommelig natur. Det skal synes at Guds barn ved kjennskapen

til Jesus Kristus har fått alt de trenger til å leve i Gudsfrykt,

og til å møte alle utfordringer i menneskelivet på en

guddommelig måte. 12 Det overnaturlige livet i Den hellige

ånd blir det normale kristenlivet i disse dagene.

Gud skal i sin guddommelige makt føre sine sønner og døtre

fram i lyset. Det skal vises at de har smakt den kommende

verdens krefter. Det skal merkes at de bærer Kristuslivet på

innsiden. Den samme Ånden som reiste Kristus opp fra de

døde, bor i dem og gjør dem levende. Virkningene kan ikke

skjules. Det blir født fram en ny generasjon som lever i oppstandelseskraften

og derfor tror at alt er mulig for dem. Det

skal vises at Guds barn i denne tiden lever et oppstandelsesliv

til Guds ære.

Noe stort er på gang. Gud gjør noe nytt. Det går over

vår forstand, men vi merker at noe nytt er i ferd med å bryte

fram. Nytt liv skal fødes fram. Det har spirt og vokst lenge,

i det skjulte, i det små, men nå skal det frigjøres. Nå skal det

komme fram i lyset.

Ovenfor har jeg skildret hva Gud fra pinsedag har gjort,

gjør og vil gjøre fram til fullendelsen når Jesus kommer

10 Rom 8, 29–30

11 2 Kor 3,16

12 2 Pet 1,3

En ny tid bryter fram 31


tilbake. Det er lett å se at vi ikke er i mål ennå, men jeg tror

Guds folk er på vei mot det Gud har lovet. Fremdeles sier Gud

det han sa til Paulus; at hans kraft blir fullendt i vår svakhet.

Gud er større enn mennesker på alle måter. Vi er fremdeles

ufullkomne og kommer til kort på mange måter, men Gud

viser oss nåde og lar sin herlighet stråle fram gjennom svake

mennesker. Vi har fått en skatt fra Gud, men bærer den i

jordiske leirkar. Selv som skrøpelige mennesker kan vi ære

Gud og hverandre.

Til ettertanke

• Hva er ditt håp for tiden vi lever i? Lag en liste på fem

personer som du mener gjør verden til et bedre sted.

Forklar hvorfor og hvordan.

32 Vi er kalt til å ære hverandre


– 2 –

Klimaendringer

på gang

H

ele verden snakker om de klimaendringene som vi er

vitne til i våre dager. Vi kan ha forskjellige meninger

om disse endringene er menneskeskapt eller om de har sin

opprinnelse i utbrudd fra sola eller andre naturkrefter vi ikke

har kontroll over, men vi er alle klar over at klimaendringene

har blitt en del av hverdagen vår. Klimaendringer vil avgjøre

hele fremtiden for kloden vi lever på. Noen av de scenariene

som vitenskapsmenn og forskere presenterer er ikke særlig

oppmuntrende, mens andre ikke er like skremmende. Men

vi vet alle at vi er helt avhengig av klimaet.

Klimaet er helt grunnleggende for vekst og utvikling. Klimaet

er livsviktig for alle på jorda. Dette er noe vi alle vet.

Men vi vet ikke til fulle hva slags klimaendringer vi vil få

framover og hva disse endringene vil føre til. Vi vet bare at

vi står foran store utfordringer som vi må finne løsninger på.

Men det er også en annen klimaendring på gang i verden

i dag. Det finnes et åndelig klima som gjennomgår dype

Klimaendringer på gang 33


For flere år siden fortalte en god venn og medarbeider av

meg noe fra et besøk i Bethel, Redding, USA, som satte i

gang en prosess i meg. Han sa at kanskje den viktigste faktoren

i det Gudsnærværet og den overnaturlige dimensjonen den

menigheten han besøkte levde i, var en kristen ærekultur som

frigjorde liv og kraft mellom dem. Da jeg hørte det engelske

ordet , «A Culture of Honor», opplevde jeg at Gud talte til meg

om at dette var noe jeg skulle studere og få ny innsikt i.

I de siste årene har jeg grunnet mye på dette med heder og

ære. Jeg har gransket i Skriften og brukt teologiske oppslagsverk

for å trenge dypt inn i dette emnet. Ordet har åpnet seg

for meg, og jeg har fått ny innsikt og forståelse som jeg ønsker

å dele i denne boken.

– Erling Thu

«Jeg våger den påstanden at du nå holder årets viktigste bok

for kirke-Norge i dine hender. Årene som kommer vil vise om

det også blir tiårets viktigste bok for norsk menighetsliv! Jeg

velger å kle disse tankene i ord fordi det er min overbevisning

at denne boka er nettopp så viktig!

Helt siden 2010 har jeg sagt at tegn og under og mirakler er

vel og bra, men det er ingenting som er så naturlig-overnaturlig

og som forløser Guds rike på en slik måte som et menneskelig

fellesskap som har tappet inn i Guds fullkomne kjærlighet og

lever ut denne kjærligheten i fellesskap med hverandre!»

Morten Edvardsen, pastor og rektor i

Tønsberg Frikirke og Bibelskole

Boka er godkjent av

WWW.VENTURAFORLAG.NO

More magazines by this user
Similar magazines