10.11.2021 Views

Hans Nielsen Hauge av Inger Anna M. Drangsholt

Hans Nielsen Hauge (1771-1724) Inspirerende, sanne historier om menn og kvinner som fulgte Guds kall. En engstelig guttunge, senere en engasjert forkynner, leder og gründer. Hauge ante ikke hvilken innflytelse han skulle få på det norske samfunnet. 250 år etter at han ble født er han fremdeles aktuell. I denne skjønnlitterære biografien får vi et nært møte med bondesønnen som fikk et sterkt kall fra Gud.

Hans Nielsen Hauge (1771-1724)
Inspirerende, sanne historier om menn og kvinner som fulgte Guds kall.
En engstelig guttunge, senere en engasjert forkynner, leder og gründer. Hauge ante ikke hvilken innflytelse han skulle få på det norske samfunnet. 250 år etter at han ble født er han fremdeles aktuell. I denne skjønnlitterære biografien får vi et nært møte med bondesønnen som fikk et sterkt kall fra Gud.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fakkelbæreren<br />

INGER ANNA MARIDAL DRANGSHOLT


Andre bøker i<br />

Norske kristne helter-serien:<br />

Annie Skau Berntsen<br />

Andre bøker i<br />

Kristne helter-serien:<br />

Corrie ten Boom<br />

Loren Cunningham<br />

Gladys Aylward<br />

William Booth<br />

C.S. Lewis<br />

Lillian Trasher<br />

D<strong>av</strong>id Livingstone<br />

George Müller<br />

Amy Carmichael<br />

Jim Elliot<br />

Eric Liddell<br />

Mary Slessor<br />

Elisabeth Elliot<br />

Hudson Taylor


Fakkelbæreren<br />

INGER ANNA MARIDAL DRANGSHOLT


Norske kristne helter – <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong><br />

Copyright: © 2021 Proklamedia<br />

Omslag og forsideillustrasjon:<br />

Morten R<strong>av</strong>nbø [www.r<strong>av</strong>nbo.com]<br />

Sats: Morten R<strong>av</strong>nbø<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.<br />

Trykk: InDevelop, Latvia<br />

1. opplag 2021<br />

ISBN: 978-82-7199-636-9<br />

Proklamedia<br />

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad<br />

Tlf: 62 57 43 43<br />

E-post: post@proklamedia.no<br />

www.proklamedia.no


Anbefalinger<br />

«Bokens forfatter har på en glitrende og lettlest måte klart å<br />

fremstille den kampen <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong> kjempet – både<br />

med seg selv og med tidsånden som regjerte i datidens geistlighet<br />

og i samfunnet. Boken anbefales på det varmeste for<br />

ungdom og voksne i alle aldre!»<br />

Arild Gulbrandsen, styremedlem i <strong>Hauge</strong>instituttet<br />

«Friskt og spennende om <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong>. Boken gir et<br />

realistisk inntrykk <strong>av</strong> <strong>Hauge</strong>s liv, og burde fenge leseren til<br />

siste slutt. Den anbefales på det beste.»<br />

Peter Tore Gabrielsen, selvstendig næringsdrivende,<br />

gründer<br />

«Boken er veldig engasjerende og levende skrevet, med gode<br />

situasjonsbeskrivelser og interessante detaljer!»<br />

Alf Ivar <strong>Hauge</strong>, tipp, tipp oldesønn<br />

(<strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> er hans tipp, tipp oldefar - 5 generasjoner)<br />

Anbefalinger 5


«En fantastisk fin bok om <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong>, en <strong>av</strong> de<br />

personene som har hatt størst betydning i norgeshistorien.<br />

Denne boken gir en levende og bred skildring <strong>av</strong> bondegutten<br />

som Gud fikk bruke på så mange måter. Godt og<br />

forfriskende skrevet, først og fremst for ungdom. Men den<br />

kan også leses med stort utbytte <strong>av</strong> voksne. I høyeste grad er<br />

boken også oppbyggelig. Ta og les!»<br />

Boe Johannes Hermansen, prest, journalist<br />

og styremedlem i <strong>Hauge</strong> 2021<br />

«Boken er velskrevet og inneholder mye drama og spenning.<br />

Leserne vil få ta del i sterke opplevelser som <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong><br />

<strong>Hauge</strong> opplevde som barn, ungdom og voksen.»<br />

Tom Kjetil Murberg, medhjelper i <strong>Hauge</strong>instituttet<br />

«Boken om <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong> er en rørende og interessant<br />

fortelling. <strong>Inger</strong> <strong>Anna</strong> skriver på en slik måte som gjør det<br />

kjekt, spesielt for ungdommer, å lese boken. I tillegg er boken<br />

så spennende at det nesten er umulig å legge den fra seg.<br />

Boken får tydelig frem alt det fantastiske <strong>Hauge</strong> har gjort for<br />

landet vårt. Jeg syns det var til stor inspirasjon at <strong>Hauge</strong> var<br />

så fast i troen. Jeg vil virkelig anbefale boken til andre, slik at<br />

andre også kan få ta del i historien om <strong>Hauge</strong>.»<br />

Gina Renate Helvig, 15 år<br />

6 Norske kristne helter – <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong>


Innhold<br />

Kart ......................................................................................................................... 9<br />

Forord ................................................................................................................... 11<br />

Verdt å leve? ................................................................................................... 17<br />

Gullungen ....................................................................................................... 25<br />

Biblioteket ....................................................................................................... 29<br />

Dødsredd ......................................................................................................... 35<br />

Ulykken ............................................................................................................ 39<br />

Nåde .................................................................................................................... 43<br />

Konfirmant ...................................................................................................... 49<br />

I livsfare ............................................................................................................ 53<br />

Arbeidskar ....................................................................................................... 59<br />

Ut <strong>av</strong> redet ...................................................................................................... 67<br />

Vendepunktet ............................................................................................... 75<br />

Helt himmelsk ............................................................................................. 83<br />

Ryktene går ..................................................................................................... 87<br />

Umulig .............................................................................................................. 93<br />

Reisefølge ......................................................................................................... 97<br />

I stormen ....................................................................................................... 103<br />

Ved målstreken ........................................................................................... 107<br />

En gryende predikant ......................................................................... 111<br />

Et forbilde .................................................................................................... 119<br />

Innhold 7


Buret .................................................................................................................. 123<br />

En sannhets bekjennelse ..................................................................... 127<br />

Videre ............................................................................................................... 131<br />

Bergen .............................................................................................................. 137<br />

Flukten ........................................................................................................... 145<br />

Fristelse ........................................................................................................... 151<br />

Trondheim ................................................................................................... 155<br />

Bånn gnu i Danmark ............................................................................. 165<br />

Smittefare ....................................................................................................... 169<br />

En stødig karakter .................................................................................... 173<br />

Planen ............................................................................................................. 179<br />

Kjøpmannen ............................................................................................... 185<br />

Veiviseren ...................................................................................................... 193<br />

Fremmedfrykt og gjestfrihet .............................................................. 197<br />

Godt ment ..................................................................................................... 201<br />

Kanoner og kirkeklokker ................................................................... 209<br />

Håp ................................................................................................................... 215<br />

Lys i mørket ................................................................................................ 219<br />

Helt mørkt ................................................................................................... 225<br />

Salt .................................................................................................................... 231<br />

Død og nytt liv ........................................................................................... 237<br />

Dommen ....................................................................................................... 243<br />

Et bryllup verdt å huske ....................................................................... 249<br />

Varmere ........................................................................................................ 255<br />

Epilog ............................................................................................................... 263<br />

Fakkelen bæres videre (Etterord) ........................................................ 269<br />

Takk ................................................................................................................... 281<br />

Kilder ................................................................................................................. 283<br />

8 Norske kristne helter – <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong>


Kristiania<br />

(Oslo)<br />

Skien<br />

Christiania<br />

Elverum<br />

Tromsø<br />

Mo i Rana<br />

Dovre<br />

Jylland<br />

Fyn<br />

Bergen<br />

St<strong>av</strong>anger<br />

Trondheim<br />

Københ<strong>av</strong>n<br />

Fredrikstad<br />

Rolvsøy<br />

Hardangervidda<br />

Kongsberg<br />

Drammen<br />

Kristiania<br />

(Oslo)<br />

Skien<br />

Christiania<br />

Elverum<br />

Tromsø<br />

Mo i Rana<br />

Dovre<br />

Jylland<br />

Fyn<br />

Bergen<br />

St<strong>av</strong>anger<br />

Trondheim<br />

Københ<strong>av</strong>n<br />

Fredrikstad<br />

Rolvsøy<br />

Hardangervidda<br />

Kongsberg<br />

Drammen<br />

<strong>Hans</strong><br />

<strong>Nielsen</strong><br />

<strong>Hauge</strong>s<br />

reiser:<br />

1798<br />

1799<br />

1801<br />

1802<br />

1803<br />

1804


«Kjærlighet til Gud og<br />

vår neste er vårt hovedbud,<br />

og det skal vises i<br />

gjerninger!»<br />

<strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong><br />

10


Forord<br />

Hvem var <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong>, og hva betydde han for<br />

Norge?<br />

Det er mange som har meninger om det.<br />

Bondesønnen fra Østlandet (1771–1824) er den historiske<br />

personen det har vært skrevet mest om i Norge siden<br />

1800-tallet.<br />

Kanskje du er blant dem som har analysert livet hans opp<br />

og ned i mente?<br />

Eller kanskje du så vidt har hørt om ham?<br />

I så fall skal du vite at denne mannen er det verdt å lære<br />

mer om.<br />

Forord 11


Forfatteren Karsten Alnæs har uttalt at <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong><br />

er en <strong>av</strong> de viktigste personligheter i norsk historie.<br />

«Større mann enn <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong> hadde vi aldri hatt.<br />

Det burde mer og mer gå opp for oss», mente dessuten Alexander<br />

Kielland, en berømt forfatter på 1800-tallet.<br />

Hva var det han gjorde som var så stort?<br />

Noen fokuserer på at han hjalp Norge til å bli et moderne<br />

samfunn i en tid da vi var for et u-land å regne.<br />

Norge har nemlig ikke alltid vært et <strong>av</strong> verdens beste land<br />

å leve i.<br />

Rundt år 1800 var ikke Norge et selvstendig land, men en<br />

del <strong>av</strong> Danmark, styrt fra Københ<strong>av</strong>n. 90 prosent <strong>av</strong> den norske<br />

befolkningen var bønder, <strong>av</strong> litt under en million innbyggere.<br />

Det var store klasseskiller. Nød og fattigdom var utbredt<br />

i de l<strong>av</strong>este lagene. Yrker gikk ofte i arv fra far til sønn, og det<br />

skulle svært mye til å klatre oppover samfunnsstigen.<br />

Litt <strong>av</strong> en kontrast til vårt rike land idag, hvor likeverd og<br />

sosial utjevning er viktige verdier.<br />

Dette var verdier som <strong>Hauge</strong> ville utbre.<br />

Han ville det skulle vises i gjerninger at man var en kristen.<br />

Dessuten ville han at kristendommen skulle få større betydning<br />

for menneskene, og det enkelte mennesket komme i et<br />

rett forhold til Gud.<br />

«Selv om kristendommen offisielt ble innført i Norge <strong>av</strong><br />

Ol<strong>av</strong> Tryggvasson, ble den faktisk innført <strong>av</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong><br />

<strong>Hauge</strong> i begynnelsen <strong>av</strong> det nittende århundret», mente den<br />

danske litteraturforskeren Georg Brandes.<br />

12 Norske kristne helter – <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong>


Brandes har hatt nok <strong>av</strong> skrifter å forske på, for <strong>Hauge</strong> ga<br />

ut over 30 bøker.<br />

Forfatteren var beskjeden på egne vegne når det gjaldt skrivingen.<br />

Han hadde tross alt bare hatt ni ukers skolegang i året,<br />

frem til han ble konfirmant!<br />

Professor Sverre Steen, en <strong>av</strong> 1900-tallets mest leste norske<br />

historikere, hadde likevel følgende positive kommentar<br />

om <strong>Hauge</strong>:<br />

«Geniets flamme brant i hans skrifter og i hans tale.»<br />

Var <strong>Hauge</strong> et geni? Eller hva var det som gjorde at han hadde<br />

et så brennende engasjement?<br />

Han ga ut bøker og reiste land og strand rundt i Norge – for<br />

det meste til fots – for å holde møter og starte ulike bedrifter.<br />

På denne tiden kunne man bli arrestert for å holde tale<br />

til en forsamling hvis man ikke var prest. Det var også slik<br />

at man ikke kunne farte rundt i Norge som man ville, men<br />

måtte ha pass og «lovlig ærend».<br />

<strong>Hauge</strong> ble både elsket og hatet for engasjementet sitt, og<br />

han risikerte friheten og livet.<br />

Livet til <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong> var fullt <strong>av</strong> kamper. For et<br />

sterkt følelsesmenneske som ham, var det ekstra tøft. Likevel<br />

tok han vandrest<strong>av</strong>en (og strikkepinner) fatt med stor iver og<br />

glød.<br />

Hva var det som drev ham?<br />

Og hva kan vi takke ham for i dagens samfunn?<br />

Når du er ferdig med denne boken, har du forhåpentligvis<br />

fått noen svar på det.<br />

Forord 13


Mange har skrevet bøker om <strong>Hauge</strong> tidligere, og brukt årevis<br />

på å studere skriftene hans.<br />

Denne boken er ikke et forskningsprosjekt, men en skjønnlitterær<br />

biografi. Det vil si at jeg har forsøkt å male med en<br />

fargerik paljett for å få frem detaljer i portrettet <strong>av</strong> <strong>Hauge</strong>.<br />

Jeg har brukt penslene og fargene jeg har hatt tilgjengelig.<br />

Noen historier finner jeg nøye beskrevet i bøkene hans.<br />

Andre ganger maler jeg ut detaljer rundt hendelser ut fra<br />

egne og andres tolkninger, samt historiske fakta fra samtiden.<br />

I hovedsak følger jeg <strong>Hauge</strong>s synsvinkel, men i tekstene som<br />

er markert med kursiv, lar jeg andre se ham utenfra.<br />

Da jeg for noen år siden bestemte meg for å skrive om <strong>Hans</strong><br />

<strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong> i serien «Norske kristne helter», hadde jeg<br />

knapt hørt mer om ham enn det jeg lærte på skolen. Siden<br />

har jeg blitt overveldet <strong>av</strong> all litteraturen som finnes <strong>av</strong> og<br />

om ham, og hvilken leserskare han har «der ute». N<strong>av</strong>net<br />

hans dukker stadig opp i media, og det vekker et voldsomt<br />

engasjement.<br />

Ulike bøker viser ulike fasetter <strong>av</strong> <strong>Hauge</strong>. Til sammen<br />

utgjør de et bilde. Jeg ønsker å gi et nærbilde <strong>av</strong> <strong>Hauge</strong>. Med<br />

mitt beskjedne bidrag ønsker jeg å gi både unge og eldre en<br />

levende og engasjerende inngang til <strong>Hauge</strong>s liv.<br />

Om du blir mer nysgjerrig på <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong> etter å<br />

ha lest denne boken, anbefaler jeg å dykke ned i litteraturen<br />

om ham.<br />

Tilfeldigheter gjør at denne boken blir publisert 250 år etter<br />

<strong>Hauge</strong>s fødsel. Jubileet skal markeres på ulike måter. Blant<br />

annet skal DnB hedre <strong>Hauge</strong> med en egen minnemynt.<br />

<strong>Hauge</strong> fortjener oppmerksomhet. Han er unektelig en<br />

14 Norske kristne helter – <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong>


viktig historisk person. I 2014 kåret VGs lesere HNH til landets<br />

femte viktigste nordmann de siste hundre årene.<br />

Selv om Norge var annerledes da han vokste opp enn i<br />

våre dager, er noen <strong>av</strong> problemstillingene han var borti, like<br />

relevante for oss. På flere områder ser vi at <strong>Hauge</strong>s verdier og<br />

det han stod for, har fått, eller er i ferd med å få, en renessanse.<br />

Særlig er det en oppblomstring <strong>av</strong> interesse for <strong>Hauge</strong>s verdier<br />

i næringslivet. I et eget fakta-kapittel mot slutten <strong>av</strong> boken<br />

kan du lese mer om det.<br />

Også utenfor Norges grenser er <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong> et forbilde<br />

for mange.<br />

«På fruktene skal treet kjennes», heter det.<br />

Når vi ser fruktene <strong>av</strong> det <strong>Hauge</strong> stod for i landet vårt og<br />

utover landegrensene, bør det gi oss ettertanke for hvordan vi<br />

vil forme Norge videre. Hvilke frø sådde <strong>Hauge</strong>? Og hvilket<br />

kompass vil vi styre etter – både i eget liv og nasjonalt?<br />

God lesning!<br />

<strong>Inger</strong> <strong>Anna</strong> Maridal <strong>Drangsholt</strong><br />

Kristiansand, januar 2021<br />

Forord 15


16 Norske kristne helter – <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong>


Verdt å leve?<br />

1780, Tune i Østfold<br />

Regndråpene traff ham som små piler skutt fra mørke skyer.<br />

Kalde, spisse dråper, som først prellet <strong>av</strong> på den grå, hjemmelagde<br />

vadmelsjakka og buksa, før de boret seg inn og laget<br />

bekker og mønstre i stoffet. Snart ble klærne hans tyngre å<br />

bære.<br />

Vanligvis ville han ha frosset, men nå var han bare glad<br />

for å bli nedkjølt.<br />

For det brant.<br />

I det minste glødet det.<br />

Faktisk var han overrasket over at det ikke kom en hvesende<br />

lyd når dråpene traff huden på hender og ansikt. Den<br />

lyden som kom når mor sølte vann fra kjelen som kokte på<br />

den sorte ovnen i stua.<br />

Paff!<br />

Han var nemlig som et stykke glødende kull, der han stod<br />

med bena plantet på gårdsplassen foran et hvitt trehus på to<br />

etasjer. Kinnene brant, og det steg en røyksky opp fra magen<br />

eller brystet et sted.<br />

I tillegg verket det på baken, og tårer presset på i øyekroken.<br />

Pappa var dum! Dumme, dumme pappa!<br />

Verdt å leve? 17


<strong>Hans</strong> hadde glemt å bære inn vann til hestene i dag. Han<br />

som alltid pleide å huske det.<br />

Det bare glapp ut <strong>av</strong> ham at tjenestegutten hadde sagt at<br />

han skulle gjøre det.<br />

«Er du sikker?»<br />

Pappa fikk et underlig, forvridd ansiktsuttrykk.<br />

«Ja.»<br />

«Jeg har nemlig snakket med tjenestegutten allerede.»<br />

Faren studerte ham med et gjennomborende blikk.<br />

«Lyver du, <strong>Hans</strong>?»<br />

<strong>Hans</strong> svarte ikke. Han kjente bare at han ble så merkelig<br />

lett i hodet. Som om tankene hadde rømt sin vei. Stortåen<br />

pirket mot et kvisthull i gulvet.<br />

«<strong>Hans</strong>?»<br />

Mamma hadde reist seg fra gyngestolen med en skuffet<br />

mine og hender som presset mot en stor kulemage.<br />

«Bli med opp i andre etasje!»<br />

Fars stemme minnet om harde hestetramp.<br />

Så lytt som det var i huset, var gutten sikker på at moren<br />

og de fleste <strong>av</strong> søsknene hørte kjeftingen fra faren. Kanskje<br />

også jamringen fra ham selv etterpå, da faren fant frem riset<br />

<strong>av</strong> seljekvister og brukte det med stor kraft. Etterpå hadde<br />

pappa pustet tungt og hatt grøtet stemme:<br />

«Jeg håper du har lært det åttende budet nå! Du skal ikke<br />

lyve!»<br />

<strong>Hans</strong> hadde nikket og haltet ned den smale vinkeltrappen<br />

mens han prøvde å ignorere de stirrende blikkene fra moren<br />

i gyngestolen og de eldste søsknene som satt ved spisebordet<br />

med strikketøy i hendene. Så smatt han ut ytterdøren på langveggen<br />

i stua og hørte den smelle igjen bak seg.<br />

18 Norske kristne helter – <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong>


Niåringen sparket til noen småstein og plukket opp noen<br />

andre som han kylte inn i skogen. Helst hadde han lyst til å<br />

brøle høyt, men det var akkurat som om skriket inni ham ble<br />

stanset <strong>av</strong> en usynlig propp som blokkerte deler <strong>av</strong> luftrøret.<br />

Pusten var tung og hes.<br />

Bare én liten løgn, og så ble faren så sint. Brydde pappa seg<br />

egentlig om ham? Det var ikke første gang <strong>Hans</strong> fikk ris for en<br />

filleting. Blikket skjøt oppover, hvor skyene hadde gått tomme<br />

for ammunisjon. De begynte å drive vekk og gi plass for en<br />

blek aftensol. Likevel – det var som om noen skyer fremdeles<br />

hang over hodet hans. Mørke og truende. Han kunne ikke<br />

fordra det når de kom, og det var ofte.<br />

Gutten krysset armene over brystet mens han kjente rykninger<br />

gjennom kroppen. Beskyttelsesskjoldet <strong>av</strong> sinne begynte<br />

å smuldre opp, og den glødende klumpen i brystet ble<br />

til sort kull. En kald og hard klump som etter hvert forflyttet<br />

seg ned til magen.<br />

Han slapp pusten. Hvor lenge hadde han holdt den? Svimmel<br />

og andpusten haltet han over gårdsplassen og bort til den<br />

lille stallen hvor de tre hestene deres stod tjoret fast. Inne i<br />

båsen lente han seg mot Brona, kjente den jevne dunkingen<br />

<strong>av</strong> hestens hjerte mot kinnet og lyttet til prustingen.<br />

«Du er heldig som slipper å få sånn kjeft, du», hvisket han<br />

og klappet den strie, sorte manen. Det dryppet fra klærne<br />

hans. Han gned hesten hardere og hurtigere for å forsøke å<br />

stanse skjelvingen på hånden.<br />

«Heldige du, som bare er en hest.»<br />

Bare en hest.<br />

Hva er da et menneske?<br />

Et bruddstykke <strong>av</strong> et bibelvers dukket opp i tankene hans.<br />

Noe pappa hadde lest under en morgenandakt. Det hadde noe<br />

med stjernehimmelen å gjøre.<br />

Verdt å leve? 19


Inspirerende, sanne historier om<br />

menn og kvinner som fulgte Guds kall.<br />

<strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong><br />

(1771–1824)<br />

En engstelig guttunge, senere en engasjert forkynner,<br />

leder og gründer. <strong>Hauge</strong> ante ikke hvilken innflytelse<br />

han skulle få på det norske samfunnet. 250 år etter<br />

at han ble født er han fremdeles aktuell. I denne<br />

skjønnlitterære biografien får vi et nært møte med<br />

bondesønnen som fikk et sterkt kall fra Gud.<br />

«En fantastisk fin bok om <strong>Hans</strong> <strong>Nielsen</strong><br />

<strong>Hauge</strong>, en <strong>av</strong> de personene som har hatt<br />

størst betydning i norgeshistorien.»<br />

Boe Johannes Hermansen, prest,<br />

journalist og styremedlem i <strong>Hauge</strong> 2021<br />

«En rørende<br />

og interessant<br />

fortelling.»<br />

Gina Renate<br />

Helvig, 15 år<br />

«Bokas forfatter har på en glitrende og lettlest<br />

måte klart å fremstille den kampen <strong>Hans</strong><br />

<strong>Nielsen</strong> <strong>Hauge</strong> kjempet. Boka anbefales på det<br />

varmeste for ungdom og voksne i alle aldre!»<br />

Arild Gulbrandsen,<br />

styremedlem i <strong>Hauge</strong>instituttet<br />

9 788271 996369

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!