Newfoundlandshund bladet 04/21

Norsk.Newfoundlandshund.klubb

Dette er Norsk Newfoundlandshundklubb sitt fjerde og siste blad i 2021.

Newfoundlandshund

Bladet

04/2021

Ebenaki`s Divà Lucia

Foto: Henriette Aamodt

1


Innholdsfortegnelse

Innhold

Infoside

Råd og tillitsvalgte/avdelinger

Prisliste 2021

Innholdsfortegnelse:

Lederen har ordet

Ord fra redaktøren

Råd og tillitsvalgte/avdelinger………..…S.4

Prisliste 2020…………………….…..….S.5

Avdelingsnytt

Avdeling BTV

Avdeling Sørlandet

Avdeling Trøndelag

Avdeling Oslo/Akershus/Innlandet

Ungdomsutvalget

Bruksråd

Stafettpinnen

Lederen har ordet…….……………..…S.6-7

Ord fra redaktøren……………….…….S.8-9

Avdelingsnytt…………………….…S.10-12

Avdeling Trøndelag…………..…S.10-11

Avdeling BTV….……………..……S.12

Bilde fra medlemmene………………...S.13

Skriv fra medlemmene……………..S.14-17

Utstillingsresultater

Nuffestripa…………………………S.18-19

Bestått SOR

Juleannonser

Medlemsbilder……………..………S.20-21

Fra styret

Oppdretterlogoer

s. 2

s. 3

s. 4

s. 5

s. 6-7

s. 8-9

s. 10-19

s. 10-11

s. 12-13

s. 14-15

s. 16-17

s. 18-19

s. 20-21

s. 22-35

s. 36-41

s. 44-47

s. 52-53

s. 56

s. 58-59

2


Newfoundlandshundbladet er et

medlemsblad for Norsk

Newfoundlandshundklubb.

Bladet kommer ut fire ganger i året,

to digitale og to i papirpublikasjon.

Opplaget er ca. 400.

Redaktør: Toril Henriette Aassveen

Aamodt

Medlemskontigenten er kr. 350,- +

NKKs grunnkontigent for

hovedmedlemmer og kr. 100,- for

familiemedlemmer.

Medlemskontigent

Juniormedlemsskap(0-30) Kr. 50,- +

NKKs grunnkontigent

Forsidefoto: Henriette Aamodt

Baksidefoto: Ingunn H. Solberg

Manusfrist for de fire bladene I 2022:

Blad 1: 20. Januar (WEButgave)

Blad 2: 15. April (Papirutgave)

Blad 3: 20. August (WEButgave)

Blad 4: 1. November (Papirutgave)

Stoff og annonser leveres i A$ format

til redaktørens adresse, som følger:

red@newf.no

Alt stoff skal merkes med emne

«Stoff til medlemsbladet».

ANNONSER: Leveres i pdf eller

word/pages/tekstdokument

BILDER: Skal sendes separat som

vedlegg til e-post, og skal merkes

med navn på objektet. Minste

størrelse på bilder er 300 piksler.

Ta gjerne kontakt med redaktøren før

du sender stoff til medlemsbladet.

Til:

red@newf.no

Innholdet i medlemsbladet står de

respektive forfattere/annonsører for

og er ikke nødvendigvis

sammenfallende med redaksjonens

eller klubbens syn. Vi tar forbehold

for skrive- eller trykkfeil.

3


Norsk Newfoundlandshundklubb

www.newf.no

Bankgiro: 9365.15.77592

Epost: norsknewfoundlandshundklubb@gmail.com

Styret i Norsk Newfoundlanshund Klubb:

Medlemsarkivar

medlemsarkivar@newf.no

Hanne Aamodt

Leder: Anica Johannessen

Nestleder: Espen Aasland

Styremedlem: Sølvi Schjelderup

Styremedlem: Hanne Aamodt

Styremedlem: Anne Kristin Langørgen

Varamedlem: Nina Sagen

Varamedlem: Knut Olav Øverby

Valgkomiteen

valgkomite@newf.no

Frode Johannessen

Tove Strand

Karin Stave

Henriette Aamodt (vara)

Jon Arne Johnsen (vara)

Buskerud/Telemark/

Vestfold

Finnmark

Hedmark og oppland

Hordaland

Nordland

Nordmøre og Romsdal

Oslo/Akershus og

innlandet

Rogaland

Sunnmøre

Sørlandet

Troms

Trøndelag

Østfold/Follo

Ungdomsutvalget

Ung@newf.no

Toril Henriette Aassveen Aamodt(Leder)

Leona Mosand Schjelderup

Ulla Gjelstad Mathisen

Marita Ovesen

4

Mestvinnerlister

mestvinner@newf.no

Lill Ann Sylstad

Bruksrådet

bruksradet@newf.no

Margrethe Akselvoll (leder)

Monika Skarphagen

Stine Olsen

Sunnhetsutvalget

sunnhetsutvalget@newf.no

Karin Stave

Gunn Hansen

Unni Raadlund

Revisorer

Mai Risløkken

Jan Aage Nerland (Vara)

Webansvarlig

Robert Selsaas

webmaster@newf.no

Redaktør

Henriette Aamodt

red@newf.no

Avdelinger og kontaktledd

Hanne L. Flaget

Ingen kontaktledd pr. d.d

Faller under Oslo/

Akershus/innlandet

Trenger kontaktledd

Trenger kontaktledd

Eivind Schrøder

Monika Skarphagen

Espen Aasland

Heidi Knardal

Knut Olav Øverby

Marian Meyer Jørgensen

Kristine Grefstad

Lill-Ann Sylstad

buskerud@newf.no

finnmark@newf.no

hordaland@newf.no

nordland@newf.no

nordmore@newf.no

oslo-akershus@newf.no

rogaland@newf.no

sunnmore@newf.no

sorlandet@newf.no

troms@newf.no

trondelag@newf.no

ostfold-follo@newf.no


Prisliste 2021

Alle arrangement i klubbregi skal prises til følgende satser

Påmelding

Manuell

påmelding

Utsatt WEB

påmelding

Utstilling

Voksne 375 400 450

Valper 200 225 275

Lydighet 375 400 450

Utstilling + Lydighet 620 660 710

Vannprøver 375 450

Utstilling + vannprøver 620 710

Lydighet + vannprøver 620 710

Triathlon 820

Andre priser PRIS pr. år

Medlemsbladet

Logoannonse med oppføring

på valpelisten

Annonse i medlemsbladet 1/1

side

Annonse i medlemsbladet 1/2

side

Annonse i medlemsbladet 1/4

side

300 300

500 1500

350 950

150 500

Oppsett av annonse 1000

Oppsett av logo for oppdrettere 250

Annet

oppføring på valpelisten uten

logoannonse

100

CH / HP Reserve Cert rosetter 60

Lydigehetsrosetter 60

BIR/BIM rosetter 60

Triathlon rosetter 60

Kjøp av medlemsbladet for

medl.(+porto)

Ekstra abonoment på

medlemsbladet

55

450

5


R

Lederen har ordet

30.oktober arrangerte vi

medlemsmøte med foredrag

om rasesandarden.

Foredragsholdere var Søren

Wesseltoft og Einar Paulsen,

begge fra Danmark.

En del medlemmer var møtt opp,

men vi skulle ønske flere hadde

hatt mulighet til å være med denne

dagen. Vi sendte også foredraget

via Teams, men dessverre var ikke

lyden av de beste. Men, tror de

fleste fikk det med seg.

Et flott og lærerikt foredrag for oss

alle. Etter foredraget avholdt vi

oppdrettermøte, og jeg fikk

inntrykk av at flere av oss fikk

masse ny innputt i forhold til

hvordan vi burde avle for å satse

på en frisk og sunn rase.

Oppdretterne hadde mange gode

diskusjoner og vi fikk satt

søkelyset på enkelte utfordringer,

bl.a. 5%-regelen.

Søndag 31.10 ble det avholdt møte

for avdelinger og kontaktledd, noe

som er lenge siden og som var

meget nyttig.

Takk til alle som var med oss

denne helgen.

6

Vi håper flere vil bli med oss neste

gang det blir arrangert både

medlemsmøter, oppdrettermøter og

tillitsvalgtmøter.

Nå nærmer deg seg årets RS

(Representantskapsmøte i Norsk

kennel klub) og jeg representerer

Norsk Newfoundlandshundklubb

på møtet. RS er NKKs øverste

myndighet, og det er her planene

for neste år legges. NKK har klart

seg gjennom krisen de var i, men

fortsatt er ikke alt i havn. For å

drifte en slik stor organisasjon

trengs det penger, og derfor har det

kommet inn forslag om en økning

på grunnkontingenten på kr. 50,- pr

år i 5 år. Dette skal være med på å

bygge opp en bufferkapital for

fremtiden. Håper alle våre

medlemmer ser behovet for en slik

økning.

Nå er snart dette året omme, og nå

er det tiden for årsmøter. NNK vil

avholde sitt årsmøte i mars/april

(dato er ikke bestemt ennå), men

har dere saker til årsmøtet, må

disse sendes inn senest 31.januar

2022.

Valgkomitéen trenger også forslag

på kandidater til valget, så går du

med en tillitsvalgt/

styrerepresentant i magen, ta

kontakt med valgkomitéen for å


melde ditt kandidatur.

Vi trenger også kontaktledd rundt

om i landet, og er dette noe du

kunne tenke deg, ta kontakt med

oss. Du vil få hjelp og veiledning.

Sommertiden er slutt, og kveldene

har blitt mørkere.

Bruk refleks både på deg selv og

hunden når du er ute i høstmørket.

Det er ikke lett å få øye på

mørkkledde mennesker og mørke

hunder, og jeg tror vi alle ønsker å

unngå påkjørsler. Så bidra med det

du kan for å unngå dette.

Jeg vil få lov til å ønske dere alle

en riktig fin høsttid, og en god jul

og et godt nytt år. Dette året har

gitt mange flotte opplevelser på

arrangementer rundt omkring, og

det at jeg har truffet så mange

hyggelige mennesker i løpet året er

med på å berike dagene.

Hilsen fra

Håper jeg treffer mange av dere

igjen neste år. Første

arrangement i regi av NNK og

avd. BTV er utstilling i

Fritidsparken i Skien i midten av

januar. Ikke la sjansen gå fra deg

til å treffe mennesker med

samme interesse som deg, nemlig

hund.

Vi sees!

7

Anica Johannessen

Leder


s

Noen ord fra Redaktøren

Hei og god førjulstid kjære

medlemmer!

I skrivende stund sitter jeg samlet

med flere av klubbens oppdrettere på

oppdrettermøte og vi har hatt

foredrag av Einar Paulsen og Søren

Wesseltoft om

Newfoundlandshunden og oppdrett

og rasestandard. Et godt og veldig

nyttig foredrag som jeg syntes var

veldig lærerikt.

Det blir kaldere og kaldere, og

vinteren setter snart inn for fullt. Nå

er det jammen godt med en god og

varm nuffe i senga(min er ihvertfall

der :) )

Nå går vi julen i møte og jeg ser av

innsendt stoff fra avdelingene at vi

har mye å glede oss til! Jeg skal

hvert fall være med på romjulsturen

som OAI arrangerer, det tror jeg blir

veldig koselig.

Nå går jeg egentlig bare å venter på

at tøtta mi skal få tilbake pelsen sin,

for jeg skal nemlig til

dobbelutstillingen i skien i januar, og

jeg gleder meg sånn, for den lille

babyen min er da akkurat blitt åtte år

og veteran, og jeg gleder meg enormt

til å få stille henne som veteran, det

blir noe helt spesielt.

Jeg setter enormt stor pris på alt som

sendes inn, alle bilder og innslag.

Uten dere blir det ikke et

medlemsblad heller. Men jeg vil

minne dere på å sende inn stoff innen

fristen, fristen for neste blad står

alltid på side 3 i medlemsbladet, og

jeg prøver å være flink til å legge inn

en påminnelse på Facebookgruppen

vår før hvert blad. Det gjør at jeg

slipper å gjøre om og endre hver

gang jeg får inn noe etter fristen.

For avdelingsnytt og stafettpinnen

som er faste innslag kan dere sende

meg en mail eller melding dersom

dere ikke rekker fristen, jeg holder

Acdefghijkl

8


alltid av 2 sider til avdelingsnytt, og

til stafettpinnen holder jeg av rundt

10 sider, men for annet stoff ser jeg

helst at dere holder dere til fristen, da

det som sagt er vanskelig å måtte

flytte og redigere på alt som allerede

er lagt inn. Da er det så fort gjort at

noe detter ut og blir borte.

Nå er dette året nesten omme og jeg

kan nesten ikke tro det… det er så

kort tid siden 2021 startet. Men jeg

gleder meg som sagt til førjulstiden

og romjulen som kommer.

Ha en strålende førjulstid alle

sammen. Måtte dere alle kose

dere masse med nuffene

deres og hverandre!

Varme klemmer

Henriette

Redaktør

Acdefghijkl

9


y

Avdelingsnytt: Buskerud/Telemark/Vestfold

Leder: Hanne Løvstad Flaget (kontaktperson Buskerud)

AU-medlem: Mai Risløkken (kasserer)

AU-medlem: Anica Johannessen (sekretær)

AU-medlem: Hilde-Merethe Rusthen

AU-medlem: Hanne Augustin (kontaktperson Telemark)

AU-medlem: May-Liss Myrholt

Vara: Lars Ola Rusthen

Valgkomité: Frode Johannessen

Valgkomité: Tore Flaget

E-post: nnkavd.buskerud@gmail.com

Norsk Newfoundlandshundklubb avd.

BTV minner om årsmøte i avdelingen

Onsdag 24.november 2021 kl 19.00

Møtet avholdes på Teams og vil du være

med på møtet, kontakt oss på mail.

10


Foto: Stine Foss Bjerkan

11


X

Hei igjen!

Avdelingsnytt: Sørlandet

Ja da er det jammen meg

snart jul igjen. Synes akkurat vi

har ryddet vekk julepynten.

Uansett det er koselig med jul.

Målet er alltid å være ferdig

med alt av juleforberedelser

innen desember begynner.

Kanskje i år. Er jo lov å håpe.

Når dere leser dette bladet, har vi

forhåpentlig avviklet et nuffetreff/

tur. Mer om det neste gang.

I forrige utgave nevnte jeg at vi

hadde flere nye nuffer på

Sørlandet. I dag skal dere få bli litt

bedre kjent med Fagergårds

Heavenly Chanel eller Daisy som

er daglig navnet hennes. Daisy bor

i Høvåg, Lillesand med sin familie.

Daisy har gått på knøttekurs. Nå er

hun 8 mnd. (når dette skrives), og

har derfor begynt på pubertetskurs.

Som de fleste nuffer er også Daisy

veldig glad i vann. Elsker å

svømme. Vannslangen hjemme er

en av favorittlekene. Daisy har

mange hundevenner, både store og

små. Hun har møtt mange

forskjellige dyr, men kaniner er

nok det som er mest spennende.

12

Daisy er glad i turer i skogen

sammen med familien sin. Litt

bestemt og stå er hun – akkurat

som en nuffe skal være. Vi gleder

oss til å se Daisy og familien på

treff og turer.

Da er det bare å sette i gang med

juleforberedelser. Kanskje lage

«pepperkaker»/kakemenner til

hundene også. Her er en oppskrift

som dere kan prøve.

•6 dl havregryn

•2 dl rug

•1,5 dl hvetemel

•1 ss olje

•0,5dl hønsebuljong

•1 dl kokende vann

Bland alt sammen. Må ikke

være for klissete. Kjevl ut og

stikk ut kaker med former.

Stekes ved 180 grader i ca. 45

min.

Ha en riktig god jul og et godt

nyttår!

Lisbeth


Daisy

Daisy

Paula ønsker alle en

riktig god jul.

13


VLeder:

Avdelingsnytt: Trøndelag

Kasserer:

AU-Medlem:

AU-Medlem:

AU-Medlem:

Æresmedlem:

Kristine Grefstad kristinegrefstad@hotmail.com

Sigleif Thingstad sigleif@ntebb.no

Kristine Kaasa Moe k.k.moe@online.no

Rita Irene Pedersen ritairene@ntebb.no

Lill Katrin Hofstad titu@live.no

Olly Ler

41600556

95072188

90728875

91788655

98096614

97062401

Vi ønsker alle våre nuffe venner en

riktig God jul og et Godt nytt år.

Treffdatoer for vinter/vår 2022 vil

bli lagt ut på Facebook siden vår

«Norsk Newfoundlandshundklubb

avdeling Trøndelag». Lik siden og

følg med! Håper å se mange nye

medlemmer på treff i 2022.

NB! Spesial utstillingen på Ler i

2022 vil bli søndag den 29.mai og

ikke i juli måned som vi har hatt

tidligere. Dette da NKK har endret

dato (og sted) for sin utstilling i

Trondheim neste år. Hold av

datoen! Mer info kommer i neste

blad.

Hilsen

Trøndelagsavdelingen

14


Noen glimt fra en regnfull treffdag på Ler 10.oktober:

Dule (2 år) og det yngste tilskuddet Polar Boy

(11 uker på bildet)

Gamlemor Lizzy (12 år) liker

best å bare observere

Bella 5 1/2 år

Dule og vårt nye medlem Alfred (7 mnd på

bildet) fant tonen.

Teodor 5 1/2 år

15


dAvdelingsnytt: Oslo/Akershus/innlandet

Leder:

Kasserer:

Sekretær:

Monika Skarphagen

Ingunn Holen Solberg

Hanne Aamodt

monika-nnk@skarphagen.net

ingunn.holen.solberg@hamar.kommune.no

ebenaki@getmail.no

Foreløpig terminliste for Oslo,

Akershus, Innlandet

Romjulstur 4. Juledag Tirsdag

28.12.2021 kl 13.00

Vi henter opp gammel nostalgi og

tar en felles tur i romjula.

Turen går til Mønevann forbi

historiske Losby Gods.

Vi møtes på parkeringen ved

Losby Gård utfartsparkering.

Vi stiller med engangsgriller ta

med deg mat til lunsj. Ved

Mønevann er det fine sitteplasser

ute.

Ta med deg godt humør. Liten og

stor. Veien er fin og

fremkommelig.

Kontaktperson Monika

Skarphagen. Tlf: 901 96 753.

Vi planlegger et kurs i styrke og

balanse for hund i Januar/

Februar.

Kurset avholdes i området rundt

Hamar/ Brumundal med

kursholder Marianne Grønvold.

Kurset er for alle. Balanse og

styrke trening er kjernen for en

frisk og sunn hund. Tips til øvelser

for utstillingshunden, sofahunden

og arbeidshunden.

Nærmere informasjon om

tidspunkt, pris og påmelding

publiseres senere. Følge med på

vår FB side.

Kontaktperson Ingunn Solberg

Tlf: 920 13 914

16


Helgekurs Rallylydighets kurs i

Februar/Mars

Kurset avholdes i Lørenskog/

Lillestrøm området med

kursholder Monika Skarphagen.

Nærmere informasjon om

tidspunkt, pris og påmelding

publiseres senere. Følge med på

vår FB side.

Kontaktperson Monika

Skarphagen. Tlf: 901 96 753.

Barmarkskurs vann i Mars/

April

Vi planlegger et barmarkskurs

hvor man allerede kan starte

trening for vannsesongen.

Kurset er ment for alle.

Nybegynnere og mer erfarne.

Nærmere informasjon om

tidspunkt, pris og påmelding

publiseres senere.

Følge med på vår FB side.

Vannkurs i Mai

Vi planlegger et vannkurs som

oppfølgning til barmarkskurset.

Kurset er ment for alle.

Nybegynnere og mer erfarne.

Nærmere informasjon om

tidspunkt, pris og påmelding

publiseres senere. Følge med på

vår FB side.

Med vennlig hilsen

Monika, Ingunn og

Hanne.

Oslo, Akershus og

Innlandet

17


NAvdelingsnytt:

Ungdomsutvalgets ledergruppe

Leder:

Medlem:

Medlem:

Kasserer:

Henriette Aamodt

Ulla Gjelstad Mathisen

Marita Ovesen

Leona Mosand Schjelderup

Henriette.aamodt@outlook.com

Ulla.gjelstad.mathisen@gmail.com

marove@online.no

leonamosand@gmail.com

er ikke så mye å melde fra

Ungdomsutvalget siden sist blad.

Men jeg deltok på avdelingsmøtet som ble

avholdt siste helgen i oktober. var meget

nyttig og vi fikk mye god innputt fra de andre

avdelingene.

Vi i ungdomsutvalget ser fram til det neste

året og det vi skal gjøre. Vi Skal avholde

ungdomsleir, og vi vil komme tilbake med

dato og påmelding i løpet av starten av det nye

året.

Nå i starten skal vi i utgangspunktet bare bistå

andre avdelinger og og selve klubben, for å

lære mest mulig før vi satser på å holde våre

egne arrangementer, men noen små ting her og

der vil vi helt klart prøve å få til.

Det blir nok litt stille fra vår front en stund

fremover, da vi er godt spredt utover verden

og i full gang med studier osv. Men vi vil

veldig gjerne ha med oss flere inn i

ungdomsutvalget, dette betyr ikke at dere må

bli en del av ledergruppa, Ungdomsutvalget er

i utgangspunktet av og for oss ungdommer, og

det er en glede å få meddele at vi nå har fått

vårt eget medlemsskap, nemlig

juniormedlemsskap, medlemskap som vil

18ADet

koste 50kr pluss grunnkontigenten(pr. 2020

var den på 230kr) til NKK, da får man alle

fordelene som et fullverdig medlem, inkludert

tilsendt blader kalender, og hundesport. Dette

medlemskapet er for deg mellom 0-30 år. Vi

håper mange av dere ønsker å benytte dere av

dette :)

Vi har forståelse for at det kan være litt

skremmende å skulle hive seg inn i noe man

ikke vet særlig mye om, men vi har derfor

opprettet en Facebook-gruppe hvor dere kan

bli medlem, der kan man bare observere, så

skal vi bli litt flinkere til å oppdatere der også.

Så har du en ungdom i hus, oppfordre de

gjerne til å bli medlem der i førsteomgang.

Der vil det også bli opplyst om framtidige

aktiviteter arrangert av ungdomsutvalget først.

Vi kommer til å avholde årsmøte på teams ila

starten av det nye året for å planlegge for året

som kommer, har dere ønske om å delta der,

send oss en mail på ung@newf.no.

Følg med på vår facebookside for videre

oppdateringer.


Vi ønsker dere en riktig god jul og et

godt nytt år!

Hilsen fra Ungdomsutvalget

Foto: Ulla Gjelstad Mathisen

19


Q Avdelingsnytt: Bruksråd

I skrivende stund er det nok ikke

vannarbeid folk flest er opptatt med.

Åres sesong er for lengst over for oss

alle, og 2022 ligger langt frem i tid.

Noen er kanskje flinke og trener på

lydighet og andre ting, og det vil dei

ha god nytt av når vannsesongen

starter att, mens ein del andre av oss

mer eller mindre har gått i dvale, i

påvente av at våren skal komme.

Uansett hva kategori du kommer inn

under, så håper eg du koser deg med

den firbeinte.

2021 har bydd på flotte opplevelser

og nye hunder har kommet i gang i

vannet. På åres mestvinnerliste er det

flere nye hunder i toppen, noe som er

veldig kjekt. Nå håper vi på å se

mange aktive hunder i 22 også.

Følgende helger er satt av til

vannprøver i 22. 11 og 12 juni BTV,

9 og 10 juli BR ( prøvene blir i

Midsund ) 13 og 14 august OAI.

Og 27 august styret i samband med

Elverum.

Er det noen som ønsker kurs og

treninger, er det fint om dere tar

kontakt med avdelingene, eller

direkte med BR.

Da gjenstår det bare å takke for året

som har gått og ønske dere alle

velkommen til aktivitet i 22.

Bruksrådet

20


Foto: Kjersti Smedstuen

21


Z Stafettpinnen: Inger Munkvold

Takk for stafettpinnen fra May-

Liss .

Dyra har alltid vært med meg da jeg

vokste opp på gård som yngste. 13 år

fikk jeg kjøpe meg en Border Collie

og det ble etterhvert en til og begge

hadde ett kull hver.

En drøm vokste fram om en stor

svart Newfoundlandshund og i

22

januar 1990 kjøpte jeg Amorada's

Jeunesse Doree'. For en glede og

takk til Solveig H som hjalp meg å få

henne. Vi var på ett par valpeshow

noe jeg aldri hadde vært på.

Interessen for utstilling kom

etterhvert men har aldri vært det

viktigste for meg.

Noen hunder likte det heller ikke.


6 mnd gammel måtte vi få hjelp til

pelsstell og Kari Lund stilte opp og

lærte meg kamming og klipp.

Takknemlig for det. Klippen har jo

modernisert seg mye så flere kurs ble

det. En velstelt klippet newf er flott

reklame.

Søkte etterhvert om kennelnavn

siden jeg elsker ABBA ble det

Chiqui Bear, e Chiquitita .

Som hos mange andre ble det

flere hunder og etter å ha lært om

rasen og sett noen fine hannhunder

tenkte jeg at avl måtte være moro.

Prøvde å finne friske hunder som

23

ikke alle hadde brukt før og som hos

alle andre ble det noen fine kull og

noen som kanskje ikke ble så bra,

kombinasjon er svaret her og det kan

en ikke vite på forhånd hva skal bli.

Det har blitt ganske mange

Championer etterhvert også, min

første var N Uch Birkorellas

Obsession, og hennes sønn N Uch C

B's Invissible Brown ble også BIS på

NKK Otta. Og flere ble det med god

hjelp siden jeg ble syk en periode,

men hundene reddet nok også livet

mitt.


Hundene har alltid bodd inne med

oss og de andre hundene heldigvis.

Det har også vært viktig å lære bort

godt pelsstell og bading og dele alle

feil en selv gjorde når mine vokste

opp. De fleste valpene går jo til

familier og de skal også være

velstelte og fine.

Håper flere har lyst til å starte med

oppdrett for skal vi ha denne fine

rasen må flere nye til . Det er ikke

lett å være ny og engang etter 10 år

spurte jeg om når en var mer enn

ny. Hadde jeg ikke vært så glad i

rasen hadde jeg nok gitt opp , men

jeg gikk min egen vei og det tror jeg

var lurt.

24

Alle vil ha friske valper /hunder og

da må en ta foreldre ut av avl når en

får noe som foreldrene er bærere av.

Respekter oppdrettere som gjør

kombinasjoner du ikke liker for det

er oppdretteren som får ta ansvaret.

Naturen rår uansett hvor mye en har

sjekket.

Her fikk jeg frem en nydelig

brunfarge og har jobbet med å

beholde den, godt pigment , god

øyenfarge, og det er moro når en får

frem fine brune Championer .

Hhagbart er den siste som kanskje

blir far til brune valper i Skåne.

Hhagbart, Mira, Hilma, Paco og

Indi ble alle SE N Uch.


25


26


Minni, Strawberry Creek I-One, vi

meldte oss på verdensutstillingen i

Stockholm 2008, og jeg var stolt da

Minni ble nr 2 i unghundklassen etter

en dansk tæve, og bak sto mange fra

flotte kenneler i europa, de to første

fikk CK og Diplom , Kjempemoro .

Minni fikk også kull og sammen med

Hanne L beholdt jeg SE N Uch C

B's Wachera Wiktor

27


Hvit/svart har vist seg å være veldig

vanskelig å få frem riktige tegninger

og uten tix, men så er de jammen blitt

fine i gemytt og friske , Eekullet ble

det mange å glede seg over, Eereos/

Ludde klarte å bli Ch i Rallylydighet ,

visst den første newf i Norge . Marit

og Ludde har klart det.

Eedelweiss fikk to fine kull her og jeg

har Tix etter henne som jeg håper får

noen fine valper neste år. Karilill eier

Ezi og samarbeidet har vært topp.

Eesmeralda bor her og siden hun er så

sprek håper jeg på ett kull der.

28


Newfoundlandshund er jo den fødte

vannhund sier de, men ikke alle jeg

har hatt vil uti og svømme.

God hjelp fra flinke vannfolk har jeg

fått, takk til alle .

29

Selv har jeg tatt SOR med flere av

mine hunder men siden jeg ikke

bader så konkurerer jeg ikke.

Men jeg synes det er moro å vite hva

det innebærer så jeg har gått kurs .


30


Livet med newf har vært langt

og har bydd på både sorg og

glede. Det værste er når en

mister tispa og valper og det

siste fikk jeg oppleve da Indi

fikk valper sist og hun ikke var

frisk , merket det før valpene

fødtes og etter tre uker var det

spredning til mange organer og

min kjære Indi fikk sove inn.

Tristere blir det ikke .

Da jeg kom hjem tok jeg Søster

Oline inn til valpene og hun tok

over uten å nøle, vasket og

ordnet valpene så de var

skinnende rene. De hadde

begynt å spise litt fast føde og

det ble satt igang fra mange

venner å skaffe nok Geitemelk.

De fikk flaske en god stund,

mye for kosen og for at de ikke

skulle få trang til å suge på alt.

Etterhvert som de begynte å leke

kom Tix inn i bildet og hun

fungerte som en trygg og god

tante som de klatret på og tynte

etter beste evne.

Bekymringene de første dagene

gikk over til mye glede og fem

små kunne dra til nye hjem.

Oline sørget noen dager, men de

to har vært så flinke med dem.

31


32


Å se folks glede når de henter

valper er verdt alle søvnløse timer

i valpekassa. Følge utviklingen og

se at de får forskjellige

personligheter. Og de gangene de

ikke vokser opp eller blir særlig

gamle så er det veldig trist å være

oppdretter. Jeg har forsøkt å hjelpe

de gjennom det så godt det lar seg

gjøre og vi må tenke på at det er

dyr vi driver med. Bruker å si at å

kjøpe valp er Bingo,

Håper denne lille historien kan

glede noen , alle de hundene jeg

har hatt i over 30 år har alle gitt

meg mest glede og noen tårer har

det blitt. Nå er det tre hunder her

og kanskje kan det bli noen kull

framover.

Håper det er noen nye som vil føre

rasen videre, verdens beste.

33


34


Sender Stafettpinnen videre til en som

heller ikke blir spurt så ofte om å bidra,

Ohoi, Sølvi og Ståle.

Mitt råd til klubben er å slippe andre til,

yngre krefter. Bli oppdretter for det er

mye moro og mange aha

opplevelser

Med vennlig hilsen

Inger

35


I Utstillingsresultater

36


Lasydog's

Genesis

Kompis

aka

avsluttet sin valpeshow karriere med HP BHK1 BIR BIG

BIS 3 31.10.21 I Trondheim hundehall (bilde er fra denne

utstilling)

Tidligere resultater:

Skiptvet 16-18 juli: BIM 4 BIS

Mosjøen 14-15 august: BIR x 2, BIG 3 x2

Elverum 28-29 august : BIM

Steinkjer 11-12 september: BIR BIG 2

Oppdal 26 september: BIR BIG 2

Averøy 9. Oktober: BIR BIG 2

37


k Utstillingsresultater

Foto:Theodor Aamodt(10 år)

38


Ebenaki´s

Dakota Dream

3BIS valp

på NNK og NNK avd BTV sin

utstilling på Haglebu

helgen 11-12 September 2021

39


O Utstillingsresultater

40


NUCH

Canned Heat

Best i Motsatt kjønn

Med Nordisk Cert

NKK Nordisk utstilling

Sandefjord 20.11.21.

41


42

Foto:Rune Brattestad


Foto:

Nina Sagen

43


q Bestått SoR

Foto:

Nathalie Isaksen Borgeng

44


Ebenaki´s

Doc Hudson

Bestod Svømme og Redningsprøve

med fører Gry Merete Borgeng

Søndag 17. Oktober 2021

På Langgrunna badeplass, Lørenskog

Dommer: Monika Skarphagen

45


H Bestått SoR

Foto: Theodor Aamodt(10 år)

46


Ebenaki´s

Dacota Dream

Bestod Svømme og Redningsprøve

med fører Hanne Aamodt

Søndag 17. Oktober 2021

På Langgrunna badeplass, Lørenskog

Dommer: Monika Skarphagen

47


Foto: Mette Marit Borge

48


Foto: Ingunn H. Solberg

49


Foto: Henriette Aamodt

50


Foto:

Nina Sagen

51


God jul og godt nyttår ønskes

dere alle!

Varm julehilsen fra alle oss på

Kennel Ebenaki

52


Styret i Norsk

Newfoundlandshundklubb ønsker

alle sine medlemmer en riktig god

jul og et gledelig nytt år!

53


Foto:

Nina Sagen

54


Foto: Ingunn H. Solberg

55


Årsmøte i NNK avholdes 26. mars

2022.

Mer informasjon kommer senere, men

hold av datoen.

Saker til årsmøtet

sendes styret@newf.no senest 31.

januar 2022 og

forslag på personer til styret

sendes valgkomite@newf.no innen 31.

januar 2022.

56


57

Foto: Stig Martinsen


Kennel Ebenaki

Hanne Aamodt

Tlf: +47 926 05 732

Mail: Ebenaki@getmail.no

58


59


Retur:

Hanne Aamodt

Blomstervegen 21

2005 RÆLINGEN

60

More magazines by this user
Similar magazines