20.01.2022 Views

Unikum 01 januar_NETT

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LA STUDIESTEDET VÆRE DIN TOMLEPLASS //

OVERSIKT OVER LINJE- OG FAGFORENINGER // INTERNASJONAL UKE VED UIA


20 ÅR MED

TRENINGSGLEDE!


LEDER

INNHOLD

ENGASJER DEG! 4 La studietstedet være din tomleplass

6 Oversikt over linje- og studentforeninger

Studenter ønsker godene av et levende

studentmiljø, men er vi villige

til å gjøre arbeidet for det?

Mange ser opp til hvordan NTNU

gjør det med tanke på studentmiljø

i linjeforeningene sine. Der må de

ha intervjuer for å sitte i de ulike

vervene. Dette er natt og dag fra det

som finnes ved UiA. Her må styrene

jobbe for å fylle vervene, og de

driftes ofte på noen få ildsjeler som

allerede sitter i tre andre verv.

Hvorfor engasjerer ikke flere seg

i de ulike organisasjonene og foreningene

som er tilgengelige?

Nå er jeg litt imot nyttårsforsetter,

og jeg mener at de kan være mer

skadelige enn de er lønnsomme. Til

tross for dette velger jeg å oppfordre

flere til å engasjere seg mer som

student i 2022.

Jeg forstår at mange har blitt lei

av koronaen og det å alltid måtte

tilpasse seg digitale alternativer.

MEN, man vinner på å bli med i en

forening.

Det sosiale nettverket og ressursene

man tilegner gjennom et engasjement

kan være verdifulle her og nå,

og i arbeidslivet.

Mange studenter sliter med ensomhet

og kjedsommelighet. Et

verv kan være med på å fylle det

tomrommet. Vi har faktisk mange

muligheter i Agder, og om du ikke

finner det du ønsker, så kan man

starte det opp selv!

9 Unikum søker

10 UiA ekskluderer potensielle

doktorgradskandidater

13 Quiz og Gladnyheter

14 Short story: Invention WLD-165135

20 Direkte dialog mellom studenter og ledelsen

22 Poduniverset: New Year, new me?

24 Internasjonal uke ved Universitetet i Agder

28 Moralsk panikk, Satan, AND MY W_T A__ P__Y

31 Studentnytt: SiA får ikke bundet fjernvarme

til strømkostnadene for studentboligene

32 Hvordan møter man livets største

spørsmål som student?

34 Oppskrift: Mandelsmør

36 Start det nye året med oss!

37 Kjenner du SiA? Del 3

Anja Kathrine Laland

redaktor@unikumnett.no

922 944 57

Redaksjon:

UTGITT AV: Studentavisen Unikum, ved Universitetet i Agder

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S

BESØKSADRESSE: Universitetsveien 24, 4630 Kristiansand S

ORG.NR.: 984 544 677

TELEFON: 911 45 962

EPOST: redaktor @unikumnett.no

NETTSIDE: unikumnett.no

TWITTER: twitter.com/unikumnett

FACEBOOK: facebook.com/studentavisenunikum

INSTAGRAM: instagram.com/unikumnett

Publisert Januar 2022

Utgave nummer 01

Unikum er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre

institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er

politisk og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.

Unikum følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt

av Unikum, ber vi deg kontakte redaksjonen.

ANSVARLIG REDAKTØR :

Anja Kathrine Laland

REDAKTØRER:

Ansvarlig redaktør Anja Kathrine Laland

Nettredaktør Vida Emilie Werner

Nyhetsredaktør Marie Mortensen

Kulturredaktør Adrian McAllister

Fotoredaktør Tobias Strædet Jacobsen

Debattansvarlig Johan Pedersen Betsi

GRAFISK ANSVARLIG:

Hoda Salman

FORSIDE:

Kristina Nikitina

JOURNALISTER/SKRIBENTER:

Adrian McAllister, André Sundbø Olsen, Anja

Kathrine Laland, Ingrid Nordvik Krossbakken,

Johan Pedersen Betsi, Malin Barlindokk Svensen,

Martin Ellingsen, Tobias Klausen, Victoria Smuk,

Vilde Hagen Svanberg, UiA Start

FOTOGRAFER:

Anja Kathrine Laland, Ingrid Nordvik Krossbakken, Jon

Petter Thorsen, SiA, UiA

ILLUSTRATØRER:

Hoda Salman, Kristina Nikitina

DESKEN:

Andreas Guthe, Adrian McAllister, Alexander Horpestad,

Anja Kathrine Laland, Hoda Salman, , Halvor Nyhus Hagen,

Ingrid Nordvik Krossbakken, Johan Pedersen Betsi, Tobias

Klausen, Vega (redaksjonshunden)

KORREKTUR:

Andreas Guthe, Anja Kathrine Laland, Alexander

Horpestad, Caroline Hansen, Johan Pedersen Betsi

DAGLIG LEDER:

Halvor Nyhus Hagen

TRYKKING:

Bjorvand & Co

OPPLAG:

500

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 3


AK TUELT

La studiestedet

være din tomleplass

André Sundbø Olsen

Skribent

Nytt år, nytt semester, nye muligheter.

Vi har hatt noen tunge måneder bak oss,

men vi beveger oss mot lysere tider både

når det gjelder været og restriksjoner.

Det er tid for å ta i bruk campus – det lille

universitetet, og høyskolene – på best mulig

måte. Håpet mitt med denne teksten er

å bidra til nettopp det. Studietiden består

av mange bestanddeler: forelesninger, pugging,

eksamener og karakterer – men også

så mye mer. Å være student innebærer

dannelse, det som skal skape og forme deg

som menneske, men hva betyr egentlig det?

arrangement hvor folk kan bli kjente

med hverandre – kort sagt hva

som helst. Dersom du synes du

har en god idè vil det sikkert

være noen som er enige med

deg i det. Om du liker det litt

løsere og friere så kan du

booke Alibiet på campus

UiA Kristiansand til en

fest. Hva med togaparty

eller bare en fest med studiet/kollokviegruppen?

lenge du følger reglene for

booking så har du et lokale

du kan bruke til det du har lyst til.

Jeg vil argumentere for at det handler om å

utfordre seg selv og å gripe muligheter. På

UiA, via SiA er vi så heldige at vi har scenelokaler

vi kan booke og disponere kostnadsfritt

med egen teknikker: har du en

idè til et arrangement du alltid har drømt

om? Gjør det! Selv arrangerte jeg en bokkveld

med noen forfattere og en quiz, at det

ikke kom flere enn ti stykker betyr ikke så

mye, for jeg fikk gjennomført en av mine

store drømmer takket være UiA og Østsia.

I Grimstad har vi Bluebox. Det er bare fantasien

som setter grensene. Du kan booke

forelesere til å snakke om noe du brenner

for, arrangere egen quiz, vise en film, ha et

Studietiden er jo også mer enn bare

fest og moro. Vi har de siste årene

sett at å være student innebærer et

visst ansvar og konsekvenser, gitt

politikken som føres både på UiA,

men også fra regjeringen. Gjennom

å engasjere deg i en studentforening,

et utvalg eller et råd, kan du

være med å forme din egen og andres

fremtid og studiehverdag. Som ny

student trodde jeg at slike posisjoner

både var «umulig» å få, samt gjøre en

forskjell i – jeg kunne ikke tatt mer feil.

Ved hvert valg er det er hav av muligheter,

ledige verv og mange poten-

4


AK TUELT

sielle vennskap og nye bekjente. Å stille

til valg i et råd, styre eller utvalg vil gi deg

både pose og sekk: du får noe bra å sette

på CVen, erfaring i å ta stilling til og mene

noe om saker, samt følelsen av å gjøre en

forskjell. For enkelte posisjoner vanker det

også godtgjørelse og møtemat, som sparer

deg for noen måltider og sper på stipendet.

Men er dette noe for deg? Ja, det er det! Nesten

hvert studie har en egen linjeforening

hvor du kan delta i styret. Man står fritt til

å danne de vervene man ønsker, men både

økonomiansvarlig, PR og kommunikasjon

samt en lederrolle er vanlige verv. Du

kan også sitte i en av flere valgkomiteer.

Her får du muligheten til å intervjuere og

innstille personer til ulike verv – noe som

er fantastisk erfaring for deg som ønsker

en jobb innen økonomi, HR eller ledelse.

Om det brenner en liten politikker i deg

kan du delta i Velferdstinger hvor du kan

jobbe med hva studentsamskipnaden skal

bruke penger på, brenner du for læringsmiljø,

likestilling eller klima – ja da finnes

det et eget utvalg for det også – hvor du kan

komme med dine synspunkter og enten

bidra eller bli utfordret og vokse i rollen.

Uansett hva du velger så håper jeg du benytter

deg av det enorme potensialet som

ligger i deg og som studiestedet ditt vil la

deg uttrykke. Still til valg, inviter til fest,

book Østsia eller Bluebox til en idè du

brenner inne med, og jeg garanterer deg

at du vil være så glad for at du gjorde det.

Ønsker dere alle et flott semester

med utvikling, mestring, vennskap og

mangfold!

Illustrasjoner: AdobeStocks // TopVectors, Woocat

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 5


AK KULTUR TUELT

Oversikt over

linje- og studentforeninger

for studenter i Agder

Studentkor/-orkester

• Femmes Spillopus Ad Libitum (Spillopus)

• Guttekoret Bondebrølet

• Lady Klukk

• Quantum Oellarus Op & Frem (Quantum)

• Spadser & Blæse-Ensemblet (Blæsen)

• Agder symfoniorkester

• UiA-koret

Studentidrett

• Canonicus

• Conventus Croquet

• Friluftsgruppa Fjell og Fjære

• Kristiansand Studentidrettslag (KSI)

• Grimstad Studentidrettslag (GSI)

• StudentKRIK Kristiansand og Grimstad

• UiA Lacrosse

• Studentkultur (studentpub-/arrangementsdrift)

• Østsia studentkulturhus

• UGA

Politikk/livssyn

• Agder Grønne studenter

• AUF-studentene UiA

• Høyres studentforening i Agder

• SV-studentene i Agder

• Kristiansand Kristne Studentlag (KKS)

• Grimstad Kristne Studentlag (GKS)

• Agder liberale studenter

• Ansgar Kristelige Studentlag

• Humanitært/internasjonalt perspektiv

• Amnesty-studentene Kristiansand

• ESN Agder (Erasmus Student Network)

• Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag

• SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale

Hjelpefond)

• Studentaksjonen

• Ingeniører uten grenser

• IAESTE Grimstad

• Studentenes byfestival

• Fadderstyret

• Bluebox studentkulturhus

• Øl, Viser og Dram

• Unikum

Studentavis

6


KULTUR AK TUELT

Studentpolitikk – still til valg

• Studenttillitsvalgt (for ditt studium og kull)

• Studentparlamentet (individuelt for studiestedene)

• STA-styret (Studentorganisasjonen i Agder)

• Læringsmiljøutvalget (LMU)

• Utdanningsutvalget

• Klagenemnd

• Skikkethetsnemnd

• Likestillings- og inkluderingsutvalget

Andre aktiviteter, foreninger

og verv

• Align Racing

• Start UiA

• Fadderstyret

• Bli fadder ved studiestart

• Børsgruppen UiA

• Open Source UiA

• UiA Nyskaping

• Skeive Studenter Agder

• Valgstyret

• Velferdstinget

• Studentrådet ved Ansgar høyskole

• Studentrådet ved NLA

• SiA-styret (studentrepresentant i styret)

Linjeforeninger

Besøk nettsidene til ditt studiested for mer informasjon

om linjeforeninger som er aktuelle for deg!

• UiA-styret (studentrepresentant i styret)

• Fakultetsstyrene

• Styret for lærerutdanningene

Fagforeninger/interesseorganisasjoner

• Econa

• Pedagogstudentene

• FO-studentene

• Lo-studentene

• NITO-studentene

• Tekna-studentene

Denne informasjonen har vi hentet fra nettsidene

til de ulike studiestedene. Vi tar forbehold

om at det kan være utdaterte lister

og/eller at det mangler noen foreninger.

Ta kontakt dersom dette skulle vise seg.

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 7


AK TUELT

Mastergrad fra universitetet i agder

Fordyp deg i det

du er interessert i

3 grunner til å velge en masterutdanning

1 2 3

Gir deg et faglig

fundament når du

skal søke jobb

Et mer kunnskapsintensivt

arbeidsliv

stiller høyere krav

Gir deg flere

valgmuligheter

Oppdag dine mastermuligheter

på uia.no/master


UNIKUM

SØKER

UTLYSNING

KREATIV AK TUELTEKST

Bli med!

Unikum leter alltid etter nye ildsjeler, til alt fra skribenter,

illustratører og fotografer, og andre interesserte.

Studentavisa er en fantastisk plattform for å utvikle

dine interesser, og gir deg masse verdifull erfaring.

Unikum er Sørlandets studentavis

med en målgruppe på over

13.000 studenter. Vi har 7-10 faste

verv og mellom 15-30 frivillige

som deltar i redaksjonen. Avisen

gir ut et fysisk magasin i måneden,

i tillegg til å drifte nettavisen.

Bli med på et fantastisk team

som gir deg unike og verdifulle

erfaringer og opplevelser, og som

gir deg muligheten til å representere

studenter i Kristiansand og

Grimstad!

Ta kontakt med oss for å bli med i redaksjonen!

FRIVILLIGE VERV:

Unikum søker alltid nye frivillige, deriblant i noen faste verv:

- Produksjonsansvarlig/SoMe

Kontakt redaktor@unikumnett.no for å høre mer om vervene, og Unikum!

NOVEMBER JANUAR JANUAR 2020 2022 UNIKUM 2022 UNIKUM NR 01 NR 9

01 9

LES MER OM VÅRE LEDIGE STILLINGER PÅ UNIKUMNETT.NO


DEBAT T

UIA EKSKLUDERER POTENSIELLE

DOKTORGRADSKANDIDATER

Johan Pedersen Betsi

Debattredaktør

Masterstudenter ved fakultet for Humaniora og Pedagogikk som er ferdig våren

2022 og som har jobbet frem et forskningsprosjekt har mistet tilbud om

doktorgradsstipendiat. Ikke mange ser ut til å være villige til å hjelpe heller.

Detaljene i saken

Masterstudentene hadde fått opplysninger om

at alt lå til rette for at de kunne ansettes til kommende

stillinger som doktorgradskandidater.

Under utlysningsprosessen endret likevel et

fakultet ved UiA mening, og ville ikke lenger

tilby de samme studentene doktorgradsstipendiat.

Dette vil riktignok ekskludere masterstudentene

fra begynne på en doktorgrad. Hva er

detaljene i saken?

Unikum har vært i dialog med berørte studenter

som er sinte og skuffet. En masterstudent

som ønsker å være anonym har gitt oss

innsikt i hva hen ble utsatt for. Etter å ha hørt

om rekrutteringen til doktorgradsstipendiatet,

begynte hen og flere potensielle doktorgradskandidater

et stort omfang av arbeid og forberedelser

som hadde gått over flere uker. Etter

ferdig forberedt forteller studenten at hen

søkte så raskt som mulig på stillingsutlysningen,

som lydet følgende:

Studenten forteller videre at disse kvalifikasjonskriteriene

samsvarte med det hen hadde

fått informasjon om, fra både forelesere og

fakultet. Hen konkluderte med at hen var kvalifisert,

og hen sendte derfor inn søknad om

stipendiat.

Uker senere fikk studenten beskjed om at hen

likevel ikke var kvalifisert for stillingen, til

tross for tidligere beskjeder fra fakultet. Endringen

gikk ut på at utlysningen bare gjaldt

masterstudenter som var ferdig i 2021. Studenten

forteller at hen da tok kontakt med sitt fakultet

for å forsikre seg om at det ikke bare var

forekommet en skrivefeil.

Fakultetet formidlet noe forvirrende at en endring

hadde skjedd i siste liten, forteller studenten.

I utlysningen fremgikk det nemlig at

“Masterstudenter som avlegger graden sin innen

2021 også kan søke. Ved innstilling vil siste

nevnte vil få betinget tilbud om stilling.“

«Hvis du er utvalgt til stillingen vil sistnevnte

motta et betinget ansettelsestilbud. En forutsetning

for endelig opptak og ansettelse er en

fullført mastergrad med minste karakter B».

Hen nevnte også at masterstudenter som var

ferdig i 2021 ikke trenger et betinget ansettelsestilbud

fordi oppgavene deres vil være

fullført og gradert innen søknadstiden. Bare

masterstudenter ferdig våren 2022 trenger et

slikt tilbud, noe som indikerte en hastig endring

og/eller skrivefeil.

10


DEBAT T

Tidspunkt for endring

Det er tidspunktet for endringen som er viktig

å forstå for å fatte hva som er det grunnleggende

problemet i saken. Endringen må nemlig

ha skjedd rett før stillingsutlysningen ble publisert,

høyst sannsynlig i tilsettingsutvalget.

Et tilsettingsutvalg er et utvalg av mennesker, i

denne forstand ofte fra fakultetsstyre, som behandler

innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige

stillinger på et fakultet.

Studenten forteller videre at hen sendte en

mail til dekan ved fakultet for humaniora og

pedagogikk, Hans Hodne, og med fakultetsdirektør,

Terje Tellefsen, på kopi. Studenten uttrykte

sin fortvilelse om saken. I samme e-post

påpekte studenten ovenfor dekanen og fakultetsdirektøren

om at denne avgjørelsen ikke

bare ville gå utover hen, men også de andre

masterstudentene. Altså et stort antall potensielle,

hardtarbeidende og engasjerte doktorgradskandidater.

Et svar dukker opp hos studenten, forteller

hen videre. Det var dekanen som svarte og han

uttrykte at det var uheldig at hen hadde blitt

feilinformert. Studenten sendte en mail tilbake

om to ting. Det ene gjaldt formuleringen på

stillingsutlysningen, sett i sammenheng med

andre utlysninger fra andre fakultet. Det andre

var at studenten etterspurte en kommentar

på ordvalget og formuleringen i utlysningen.

Studenten forteller videre at svaret hen fikk

fra dekanen var preget av irritasjon. Dekanen

valgte å begrunne avgjørelsen fakultetet hadde

gjort med å referere til at de hadde fulgt protokoll

og at det er fakultetets egne skjønn. Han

opplyste studenten om at det var tre fakultet

som hadde tilbydd doktorgradsstipendiat og at

både humaniora og pedagogikk samt helse- og

idrettsvitenskap hadde latt være å gi det samme

tilbudet. Dekanen forklarte også at fakultetets

forrige utlysning av stillinger ble utlyst

på vårparten, og at de da inkluderte dét års

studenter.

Foto: Unikum

// Anja Kathrine Laland

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 11


DEBAT T

Altså fikk ikke masterstudenten svar på det

hen lurte på, og hen fikk heller ingen kommentar

på ordvalget i stillingsutlysningen. Det

studenten forteller er at det hen fikk var en

bekreftelse på at fakultetet kunne ha inkludert

årskullet slik de tidligere hadde gjort.

Det har vært en fortvilende påkjenning, forteller

studenten videre, spesielt da de ser en tapt

mulighet. UiA utlyser ut slike stillinger bare

hvert 3. år. Hen sier at hen fikk tilbud om flere

mastergrader i inn- og utland, men hen valgte

å studere ved UiA. Etter dette følte hen at

valget kanskje var feil. Studenten forteller også

om at det hele ble opplevd som et unødvendig

hastverk, og at det ikke lå noen problemer med

å inkludere studentene eller avvente utlysningene.

Dette er fordi stillingene ikke skulle tiltres

før høsten 2022.

UiAs beste interesse å gi sine egne studenter

muligheten til å anvende kunnskapen som er

tilegnet ved institusjonen.

Kort fortalt ekskluderer dermed fakultetet for

humaniora og pedagogikk ved UiA en rekke

potensielle doktorgradskandidater ved å være

svært utydelig i sin stillingsutlysning. En ekskludering

som utelukker hardtarbeidende og

engasjerte studenter.

Her sitter vi igjen med noen spørsmål. Hvorfor

velger egentlig fakultetet ved UiA å ekskludere

et helt årskull basert på en forhastet endring i

stillingsutlysningen? Hvor er ydmykheten, og

hvor er forståelsen og hjelpen som studentene

skal ha? Universiteter skal være en inspirerende

og kunnskapsskapende arena for studenter,

hvorfor gikk det galt her?

Konklusjon, så langt

Det er fortsatt ikke kommet en løsning på

saken, dette til tross for at flere studenter og

professorer har kontaktet dekanen og universitetet

om dette og ønsket en løsning – at «stillingsutlysningen

skal trekkes tilbake.»

Studenten forteller at hen føler seg skuffet og

urettferdig behandlet når de i prosessen uten

klar grunn endret ideen, og dermed eksluderer

nåværende masterstudenter til et titalls

stillinger. Universitetet har også opptrådd avvisende

overfor studenter og professorer som

har forsøkt å resonnere med dem, fortsetter

studenten. Dette vekker muligens bekymring

for UiAs forskningsmasse. Masterstudenter

trenes og veiledes av UiAs beste professorer

for å bli forskere av høy kvalitet, studentene

investerer tid og energi for å bli vurdert for slike

doktorgradsstipendiater. Studenten vi har

snakket med mener derfor at det bør være av

Illustrasjon: Unikum

// Kristina Nikitina

12


GLADNYHETER

SPALTE DEBAT T

Velferdstinget i Agder, med Børre Bastigkeit i spissen, fikk gjennomslag

for å forhindre individuell strømmåling av studentboligene SiA drifter.

Det er, og har vært felles strømmåling lenge. Den individuelle strømmålingen

ville ført til en økning på omtrent 300 kroner per bolig. Administrerende

direktør i SiA, Pål Harv, opplyser om at det ville ført til store

kostnader for SiA. Disse kostnadene ville også gått utover studentene.

Opprinnelig var det Agder Energi som hadde fått tydelige krav fra Norges

vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for

energi (RME) om at studentboliger skulle måles individuelt. Agder Energi

hadde først etterordnet seg NVE og RME, men etter dialog med Bastigkeit

snudde Agder Energi i saken. Årsaken til at de snudde ligger mye

i at andre studentsamskipnader i landet også har en felles strømmåling.

QUIZ

Takk Børre!

Bla i avisa for

å finne svar!

Eller, vent til

neste utgave ;)

1: I hvilket år kom Nicki Minaj‘s „Anaconda“ ut?

2: Hvor mye tjener SiA‘s daglige leder i årslønn?

3: Hvor mange studentkor finnes det i Agder?

Illustrasjon: Adobe stock // Barberry

4: Hva står „WLD-165135“ for? (hint: start på neste side!)

5: Hvor mye får studenter i studiestøtte i måneden?

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 13

Svar fra utgave 10: se unikumnett.no!


SHORT STORY

INVENTION

WLD-165135

Tobias Klausen

Writer

“Oh, and that Chris Evans in that new superhero

movie your brother dragged me to the cinema

to see, gosh, would I love to iron his shirt, if

you know what I mean.”

“Mom! That’s not the mental imagine I nee-”

“Cause then he would be shirtless while I-”

us got a PhD graduate who’s gonna make the

world a better place. If those big businessmen

don’t treat you right, you tell me, and they will

know the same wrath of the rolling pin as your

father did that Christmas in 2014 when he

made fun of my flab after dinner.”

“Don’t not remind me of the impending meeting,

I can sense my gut rebelling at just the

mere thought.”

“MOM! We get it, and so do the million other

women who share your sentiment. I know I require

some distraction for my nerves, but vile

imagery was not the desired prescription.”

“Honey, you’ll do fine, just listen to that big

vocabulary you got, I’m googling some of the

words as we speak that’s how smart they were!

And if you ask me, you got that from my side,

your father only knows two words: ‘More’ and

‘bitch’, both of which he uses exclusively with

me.”

“How neither of you have filed for divorce is

beyond me.”

“I love him very much and he loves me. No one

else could love such an ugly buffoon, so he’s

stuck with me whether he likes it or not. And

we’re very proud of you, sweetheart, both of

us. To think that two country bumpkins like

“Speaking of rebelling, have you heard what

that next-door cow, Dolores, has been up to

these days? I thought that stick of a husband

had fucked all the brains outta her, but no,

suddenly she’s decided to protest on behalf of

something. Forgot what it was, human trafficking

or oppression or whatever, and she’s

been going around with this black tape over

her mouth and splotched make-up. At first, I

thought her husband had finally come to his

senses and done the world a favor by shutting

her harpy trap up, but no, Magda told me she’s

gone political. I guess anyone can make a statement

these days, even neighborhood skan-”

“Mr. Willows? We’re ready for you now.”

From a grand door overwrought with eloquent

and spiraling ornaments, a tall, thin man emerged.

Under his eyelids were deep, dark engravements,

like two black half-moons hanging

14


SHORT STORY

underneath a sky of white and blue. In his left

hand a can defiled by rowdy and loud colors

was practically glued.

“M-mom, got to go, the presentation is due

now!”

James used a couple of minutes to load the files

from his hard drive to the computer. The projector

was already on, presumably from the

last presenter. This gave him ample time to

quickly scan the room, get an overview of the

situation he was about to throw himself headfirst

into.

“Oh honey, knock ‘em dead!”

James Willows clapped his phone ceremonially

together with a tiny thud, hoping the ritual

would soothe him and provide the tranquility

it usually exuded. The nervous twitch of his

right index finger suggested failure, and his

heartbeat supported the notion. Nevertheless,

this was his moment. Days, weeks, months,

even a year of hard work was about to be assessed,

questioned, critiqued perhaps and hopefully,

endorsed. But what he was about to

face was not a whiteboard, or his own frightened

reflection stuttering back a fragmented

rehearsal of the imminent presentation. No,

he would have to face reality, and like the rest

of the human population, he wasn’t very fond

of the idea.

He followed the man into the meeting room.

The man with half-moons, who’d escorted

James in, placed himself behind a more robust

man whose seat was surely a declaration of

rank, because it did not seem comfortable or

space efficient. The behemoth of a chair was

dark, hard leather, and each time the robust

man made a movement, an irritating squeak

pierced the ears. The half-moon man took out

a notepad, a pen drawn seemingly ready to

conquer the notes that would battle him during

the presentation. The robust man continued

squeaking, a comfortable position yet to

be achieved, perhaps never, to everyone’s annoyance.

To his left, was a muscled lady, the sleeves of

her tight suit almost crumbling beneath the

density of her muscles. She was vigorously

twirling a pen, hyper focused on it, never even

giving James a glance. Opposite her sat a large

man who had the most peculiar way of eating.

He would mechanically open his mouth and

close it, however, he would always open it the

same amount, entirely, before shutting it, and

all of it seamless. It faintly reminded James of

Pac-man; however, the man consumed not Tic

Tacs, but an entire chicken, probably worthy

of a high score.

Next to him was an old woman, deeply entranced

by some puzzle box. James had seen them

before; the goal is to get a key out of its wooden

confinement by moving certain pieces in a specific

order. Based on her progress thus far and

his professional opinion, she stood no chance,

the key would surely prevail. And finally,

a middle-aged man with an abnormally large

cane. The ornament at the top was a bat’s head

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 15


SHORT STORY

and the cane man had to raise his shoulder to

let it rest at the cane’s very top.

“What a cast of characters,” James thought to

himself.

With the roaring like that of a plane engine,

the fossilized computer had finally unpacked

the files for the presentation. The computer

was not too inclined to open the presentation,

James was perplexed they had not retired it

yet. Hopefully this was not an omen of their

current financial status. The robust man looked

impatiently at his clock, bumped the halfmoon

man, who subsequently cleared his throat,

signaling that further prolonging would not

bode well. They both took a gigantic sip of their

soda cans, the half-moon man attempting to

hold back a grimace, like watching someone

who do not particularly enjoy shotting alcohol

take a shot.

James progressed, he realized their interest

wasn’t decreasing but rather their annoyance

was increasing. As if they were tired of listening

to fumbling fools who were capable of

wielding a vast vocabulary but unfit to conduct

a ten-minute slideshow. Nevertheless, James

continued onwards.

The projector whirred as the images began

flashing on the white background. It was finally

time. It felt like his heart would beat out of

his chest, and he was sure that if he unbuttoned

his shirt, he would see it trying to escape

its meaty prison. But just like James currently,

no escape was allowed. He began, with a trembling

voice, and a faltering courage:

“H-hel-lo, my name is J-James Willows, and

I-I’m here t-to p-p-resent invention WLD-

165135.”

The audience exchanged looks, and at initial

glance they seemed to lose interest, but as

As he rounded the last syllable, he felt a weight

lift from him. Perhaps it was the anchor of anxiety,

keeping him submerged in an ocean of

doubt, never allowing him to catch a breath,

that finally released him. However, just as

he caught a sip of delicious, freeing oxygen,

he was pulled back down when his eyes met

the audiences’. The anchor had brought him

deeper into the ocean, as the silence that filled

the room was like the crippling pressure

found beneath the water’s surface, the deeper

you went, the more it threatened to crush you.

After some silent seconds, Pac-man broke the

silence.

“So, uh, let me get this right, you know what,

no, explain it to me again. It does what exactly?”

16


SHORT STORY

James adjusted his collar, hoping that by releasing

its grip, he might feel more at ease with

the oncoming cross-examination.

“Well, by modifying the molecular structure

of-”

“No, no, see, this is not what we’re going to do.

All you lot use fancy words for no good reason,

explain it to me so a normal person can understand.

What does it do?”

James held back a groan that threatened to unwillingly

manifest in his throat.

“Well, simply put, it will decontaminate polluted

water, leaving only the purest of aqua

remaining. The bi product of the process will

also evaporate under intense heat, leaving no

toxic gasses or other forms of pollution. It’s a

marvelous breakthrough within the field of

marine biology-”

“Now, now Hammond, just because it doesn’t

vomit bills doesn’t mean it can’t be used,” the

old woman waved her hand dismissively.

“Nora is right, we could sell it, someone would

probably pay good money for a concept like

this,” the muscled woman concurred.

“Okay, so we get good stuff from it, sure. But

can we get the good stuff from it?”

“N-no, the i-intention of the invention is not to

produce capital, but rather-”

“Then why are we wasting our time with this

then!?”

James felt his flight instincts urge him to make

a snappy retreat, if needed, even through the

window. The flight instinct did not take the

five floors above ground into consideration,

nor did it care.

“Yes, but we need to clarify, you told us that

this machine would require extensive maintenance,

how many workers are we talking,

for how many hours?” the robust man asked

James.

“According to my estimation, for the machine

to operate within its full capabilities, it will require

worker maintenance for approximately

20 hours. The last remaining four would be

self-sufficient. Of those 20 hours, I would suggest

no less than twenty workers, preferably

ten divided into two shifts.”

“Jesus Christ, I smell overtime pay already,”

cane man grumbled.

“To make a profit, we would either sell it at a

very disadvantageous price or offer its services

at a steep rate. None are advisable,” the muscled

lady commented in a surprisingly light and

soft tone.

“Why are you even standing here kid!? Do you

know who we are, what we represent?” cane

man barked at James, thumping his cane in

rhythm with his plosives.

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 17


SHORT STORY

“Y-yes, you have described this project as “inventions

of the future” in your numerous advertisements.

That y-you will fund whoever

brings humanity one step closer to the future.

I believe invention WLD-16-”

“Yes, do you know what the future is, boy? The

future is stability, stable work hours, stable

work environment, stable expenses, and stable

income. Your little toy gives us none, unlike

last year’s winner,” he argued while raising

the hideous can. James could barely read the

inscription hidden among the monstrous color

combination, but it said, “20 Hour Energy”. It

didn’t look invigorating.

“We already have clean water here kiddo, and

those who don’t, well, they don’t have the money

needed for either the machine itself or its

workers,” the robust man supported.

“Oh, you know what, it’s been a looong day,

and we needed a good laugh kiddo, thanks for

that,” the robust man said wiping tears from

his eyes.

“S-sir, with all due respect, I still believe my

machine has its place here. For workers, with

the incredible benefit they would receive from

the machine, would they not be compelled to

work…for free…?”

“No one works for free, not in this world, I

wouldn’t be sitting here if I wasn’t getting paid,

the same way you wouldn’t have this presentation

if you didn’t receive funding,” the old

woman snarled.

Like watching fog slowly come forth on an otherwise

sunny day, the silence snuck into the

room once more. But it remained shorter than

last time before everyone, except the assistance

bursting into laughter, or in the old woman

and cane man’s case, a cackle.

“The world is like this puzzle box. The secret

of it hidden deep within. Only those of us who

possess the intelligence and means may unlock

its secrets. We have the intelligence and

means, investing in you would be a step back

in our progress of the world’s puzzle box. We

don’t need empty platitudes, we need a drive,

that’s how we progress.”

The old woman finished her lecture, still, ironically,

struggling with the puzzle box. James’

anxiety had been replaced by disappointment

and distraught. These people were not going

to fund him. He could see it in their eyes, their

tired and stern eyes. What they wanted, wasn’t

the future. They wanted another commercial

success, like that stupid soda.

“I’m sorry then, for have wasted your time,” he

conceded.

18


SHORT STORY

“Well, at least you gave us a good laugh kiddo.”

And the board laughed once more. James collected

his things and prepared to walk out. But

just as he opened the door, he caught glimpse

of the puzzle box once more, the old woman’s

hands skittering all over it trying to solve its

riddle. Something about it made James’ gut

boil. He went over and placed his fingers on it.

“Hey, what are you do-”

“We need a drive and intelligence sure, but the

key to solving the puzzle is not greed and selfishness,”

he said.

The woman was holding two pieces apart using

both her hands, she’d figured out as much, but

couldn’t foresee the next move. James could.

With his index finger, he slid out the piece that

was revealed once the old woman had pulled

hers apart, and with a CLICK, the mechanics

opened.

James found an empty park bench and reconciled

there. The birds chirped in the brisk spring

air, joggers trotted past him, and children were

playing…on their phones. He hadn’t mustered

the courage to call his mom yet, he had ten unanswered

calls from her though.

“It is kindness and cooperation.”

He couldn’t believe they’d rejected him. Something

that would benefit everyone, and all they

could think of was: How can it benefit me?

Perhaps the world was not ready yet. He knew

he had to face reality today, but reality was

more grim than previously anticipated. To

cheer himself up, he looked at his invention’s

name. As his fingers started to move in beat

with the alphabet song, he chuckled to himself.

Despite his knowledge, he still had to use a silly

children song for something so simple.

WLD-165135.

World Peace.

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 19


AK TUELT

Direkte dialog mellom

studenter og ledelsen

Anja Kathrine Laland

Ansvarlig redaktør

Malin Barlindokk Svensen

Skribent

Ingfrid Karlsen er rektors personlige studentassistent.

Universitetet i Agder setter studentdeltakelse

høyt, og ønsker å gi stillinger til et mangfold

studenter. Stillingen som studentassistent er en av

flere slike tiltak.

I 2019 startet rektor Sunniva Whittaker opp ordningen

med studentmentorer på UiA. Studentmentorene

er ment å være et supplement til rektor, som skal

komme med kunnskap, perspektiver og innspill fra

fagområder og utgangspunkt hun selv ikke sitter på.

Dette er et av mange tiltak som er ved UiA for å engasjere

studenter, samt gi dem muligheter innenfor

jobbmarkedet.

Personlig forteller Whittaker om hvordan denne ordningen

har påvirket henne som rektor og om hvordan

det har vært med å utvikle universitetet.

Ingfrid Karlsen // Foto: Privat

– Det er jo at når man sitter på toppen av en stor organisasjon,

så er det jo viktig å vite hva som skjer ute i de

leddene hvor man ikke har truffet folk naturlig ellers

da, forteller Whittaker.

20


AK TUELT

Det har gitt henne verdifulle perspektiver fra studenter

hun kanskje ikke ville nådd ut til ellers. Det er

et supplement til STA, Studentorganisasjonen i Agder,

siden det ikke passer for alle å delta i studentpolitikken.

På denne måten kan ledelsen få innspill fra et

bredere utvalg studenter.

I tillegg til stillingen som studentmentor kan UiA tilby

andre jobbmuligheter. Noen av disse er blant annet

andre former for mentorordninger og stillinger på

den akademiske skrivestuen.

Karlsen ser også positivt på ordningen. I likhet med

Whittaker er hun enig med at en direkte dialog, uten

mellomledd, mellom studenter og ledelsen er positivt.

Hun sier det hjelper med å fremme «åpen dør»-mentaliteten

som UiA ønsker.

En ulempe derimot er at det er 14 000 studenter, men

bare noen få studentmentorer. Det vil alltid være

noen studier og studentgrupper som ikke vil bli hørt.

Om hvilke fordeler man får ved stillingen, forteller

Karlsen om det å føle seg sett som student.

– Vi er opptatt av at studentene ikke skal føle at de er

frittsvevende atomer som på en måte ikke har relasjoner

til andre studenter, forteller Whittaker.

– Man blir sett av både ansatte innad i UiA og utenfor.

Jeg har også merket dette ved andre stillinger jeg har

hatt på UiA, bare i mindre grad, sier hun.

Høstens studentmentor Ingfrid Karlsen, mastergradsstudent

innen Multimedia and Educational

Technology, forteller om hvordan denne stillingen har

påvirket henne som student og framtidig jobbsøker.

– Jeg har fått sjansen til å vise frem både min og mine

medstudenter sin kunnskap innenfor e-læring. Jeg

har også blitt bedre på å anvende kunnskapen jeg har

fått via studiet. Det gir meg også erfaring å vise til,

forteller Karlsen

Arbeidsoppgavene hennes går ut på å se hvordan lærings-teknologi

brukes på UiA, og demonstrere funnene

til ledelsen. Det er viktig å få fram hvordan teknologi

og Virtual Reality (VR) kan utvide mulighetene og

formene for undervisning. I tillegg er mye av arbeidet

å få fram perspektivet til studentene. Det er mye samarbeid

og prosjektarbeid.

Studentmentorstillingen er unik for UiA, men rektor

har bare varme ord om tiltaket, og oppmuntrer andre

utdanningsinstitusjoner til å følge på. Hun presiserer

også verdien av å ha en direkte dialog mot studentmassen.

Sunniva Whittaker // Foto: Jon Petter Thorsen

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 21


KULTUR

PODUNIVERSET:

Vilde Hagen Svanberg

Skribent

Ting forandrer seg hele tiden, både til det bedre og til det verre. Et nytt år kan være en

fin anledning til å reflektere over det som var og det som er. Kanskje er det på tide å gjøre

noen forandringer? Når det gjelder podcast er visst det nye at man må betale for abonnement-tjenester

på samme måte som Netflix eller HBO. Fremover kommer jeg derfor til å

prøve å anbefale en miks av podder som er tilgjengelig både gratis og bak betalingsmur.

Illustrasjon: Adobe stock // PuckIllustrations

RÅDVILL MED STIAN BLIPP

Har du stålkontroll på mål i livet og hva du vil bli når du

er ferdig som student? Ikke jeg heller. Og det er så godt

å vite at vi er flere i samme båt. Enda en i båten er Stian

Blipp. Han har tilsynelatende god kontroll på livet med

både kone, barn, kule TV-jobber osv. osv. Men det viser

seg at det ikke nødvendigvis er det han vil drive med.

Etter nesten ti år på norske TV-skjermer, sluttet han i

Senkveld i mai 2021. For første gang i livet aner han

ikke hva han vil drive med – han er rett og slett Rådvill.

I denne podden møter vi Stian mens han snakker med

forskjellige gjester fra underholdningsbransjen mens

han prøver å stake ut veien videre i livet. Skal han bli

standup-komiker på fulltid? Reality-deltaker? Kanskje

kan vi andre også plukke opp noen lure tips på veien?

Denne podcasten er helt ny, så jeg gleder meg til å følge

med på Stians vei videre.

22

AMBIVALENS

I denne podcasten om motivasjon og endring bruker

lege Herman Egenberg Helsedirektoratets anbefalte

metode for Motiverende Intervju til å intervjue gjestene

sine om alt fra å leve sunnere til å finne kjærligheten.

Motiverende Intervju er en samtale hvor personen

som intervjues får mulighet til «å overtale seg selv» til

å bestemme at endring skal skje uten å bli fortalt hva

man skal gjøre, og så tenke ut hvordan hen best kan

få det til. Personer som søker hjelp er som regel ikke

helt klar for endring. De er ofte preget av motstridende

tanker og følelser omkring problematferden sin – nemlig

ambivalens. Vi møter helt vanlige folk som trenger

hjelp til å lufte tankene sine, bl.a. snekkeren Ola som

vil ha mer drivkraft, operasanger Knut Kristian som

lurer på om det er dette han faktisk vil drive med, og

journalisten Selma som vil lære seg å trives i eget selskap

etter et samlivsbrudd.


KULTUR

NEW YEAR,

NEW ME?

GRIT

Å vise «grit», eller karakterstyrke som det heter på

norsk, vil si at du er utholdende og lidenskapelig opptatt

av noe. I denne podcasten møter vi mentaltrener

Cecilie Ystenes Myhre som setter seg ned med ulike

suksessfulle mennesker. Mennesker som prestere på

ekstremt høyt nivå innenfor sitt felt. Mennesker som

har GRIT. For noen mennesker er ekstremt gode på det

de gjør. Hvordan ble de så gode? Hvordan tenker de for

å nå målene sine? Hvilke verktøy bruker de i hverdagen

for å prestere på topp og hvilke feil har de gjort på

veien til suksess som du kan lære av? Hvordan håndterer

f.eks. Kjetil Andre Aamodt dødsangsten, hvordan

jobber Ada Hegerberg med visualisering, og hvorfor

evaluerer Sigrid Bonde Tusvik aldri sine egne resultater?

På slutten av hver episode deler Cecilie et helt

konkrete verktøy som du selv kan bruke for å få mer ut

av ditt potensial, bygge din mentale styrke – din GRIT!

FRILANSLIVET

Dette er en podcast jeg har hørt på ganske lenge, og

jeg lærer alltid noe nytt. Å jobbe frilans kan være beinhardt

og uglamorøst, men det kan også være ditt livs

største sjanse til å sette gode business-ideer ut i live.

Hvorfor ikke starte det nye året med å tørre å satse

på den bedriften du har vært for redd til å opprette?

Frilanslivet er en podcast om hvordan det er å jobbe

for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen i Norge.

Hanna von Bergen og Christina Skreiberg har til

sammen nesten 20 års erfaring som frilansere. De vil

lette på sløret, vise hva som ligger bak fasaden, dele

kunnskapen de sitter på, og samtidig lære enda mer.

De vil være en plattform som gir støtte, kompetanse og

inspirasjon til den enkelte frilanser, vise hvilket kreativt

mangfold som finnes blant frilansere og til slutt

fremme hvilken ressurs de representerer.

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 23


AK TUELT

Internasjonal uke ved

Universitetet i Agder

Victoria Smuk

Skribent

Søknadsfristen før å søke om utveksling til høsten er 15. februar, og du kan

allerede begynne å søke. Om du vurderer det, men gjerne vil ha mer info om

utvekslingsmulighetene dine, er den internasjonale uka viktig å få med seg!

Den internasjonale uka ved Universitetet i Agder

er siste uka av januar hvert år, en uke hvor

informasjon og kunnskap om utveksling skal

deles. Denne uka er viktig av flere grunner,

spesielt siden regjeringa vil at halvparten av

studenter i Norge skal reise på utveksling. Universitetet

i Agder vil også legge til rette for at

flest mulig skal kunne reise på utveksling, også

under pandemien.

for å gi informasjon om utvekslingsmuligheter.

Ca. 10-12 samarbeidspartnere, i tillegg til

de ansatte ved internasjonalt kontor, deltar på

møtet.

Det vil og holdes et generelt informasjonsmøte

om utveksling samt en egen „Q&A“ samling

med studenter som har vært på utveksling.

Her kan du spørre om alt du måtte lure på.

Internasjonal uke – hva handler den

om?

Den internasjonale uka handler om å fremme

utvekslingsmulighetene ved Universitetet i Agder.

Janne Fladstad, internasjonal koordinator

ved internasjonalt kontor, opplyser om at universitetet

opprinnelig ville arrangert en internasjonal

dag på campus 26. januar. Her kunne

man blant annet fått møte internasjonale studenter,

UiA-studenter som er kommet hjem fra

utveksling, og smake på mat fra store deler av

verden. Dessverre blir det endringer i planen

grunnet Covid-19, og uka blir digital. Likevel er

internasjonal uke et viktig møtepunkt for studenter

som vurderer å reise på utveksling.

Siden den internasjonale uka nå blir digital,

arrangeres det et digitalt informasjonsmøte

der partnere fra hele verden er invitert med

Universitetet i Agder fremmer internasjonalisering,

som utveksling kan sies å være en del

av. Universitetet legger til rette for internasjonalisering

gjennom utveksling, internships,

studier på engelsk, og ikke minst gjennom den

internasjonale uka.

Handelshøyskolens internasjonale AACSB akkreditering

er enda et godt eksempel på universitetets

ambisjoner innenfor internasjonaliseringen.

AACSB står for «The Association to

Advance Collegiate Schools of Business», og er

en internasjonal akkreditering som fungerer

som et kvalitetsstempel. Det tar minst fire år

for et universitet eller en høyskole å oppnå

akkreditering, og prosessen er kontinuerlig da

den må fornyes hvert femte år. Akkrediteringen

har betydning for deg som student og for

arbeidsgivere, da den sørger for at utdanningen

holder et høyt nivå.

24


AK KULTUR TUELT

Andrea Oshaug Fostervold // foto: Privat

Å reise på utveksling

Universitetet i Agder har rundt 500 utvekslingsavtaler,

og det er lagt opp til utveksling på

de aller fleste bachelor- og mastergrader. Det

er mulig å reise på utveksling enten et eller to

semester, avhengig av hva studieprogrammet

ditt tillater. Hvert år reiser ca. 500 studenter

fra UiA på utveksling, et tall som dessverre

ikke har vært like høyt etter at Covid-19 begynte

å spre seg i verden.

Hvorfor bør vi egentlig vurdere å reise på

utveksling? Vel, det har Fladstad nevnt tre

svært gode grunner til. Først og fremst er det

ønskelig at studenter reiser på utveksling for

å få større utbytte av utdannelsen sin, gjennom

erfaringer og ny faglig kompetanse som

de ikke får i Norge. Den andre grunnen er alle

de støtteordningene som vi er så heldige å ha.

Ikke bare kan vi få ulike lån og stipend til å

reise på utveksling fra lånekassen, vi kan også

få for eksempel Erasmus-stipend og Nordplusstipend

som gjelder i Europa. Sist, men ikke

minst er det enklere og tryggere å reise gjennom

et universitet som kan være behjelpelige

med alt det praktiske som hører til det å reise

på utveksling.

Før pandemien ble en realitet reiste Andrea

Oshaug Fostervold, mangfoldpolitisk ansvarlig

i Studentorganisasjonen i Agder, på utveksling.

Oshaug Fostervold studerte på daværende tidspunkt

bachelor i oversetting og interkulturell

kommunikasjon. Hun reiste på utveksling

til University of Stirling i Skottland i et år fra

høsten 2018. For å sitere henne selv, «campus

i Stirling er helt nydelig.» Hennes beskrivelser

av utvekslingssemesteret er utelukkende positive,

fylt av nye relasjoner som har vart frem til

i dag. Oppholdet ga henne mulighet til å lære

språket bedre, forbedre hennes kulturkunnskap

og ga henne verdifulle minner hun ikke

ville vært foruten.

Covid-19

Det er ikke kun den internasjonale uka som

blir litt annerledes i år. Utveksling har også

blitt satt en demper for, grunnet Covid-19. Å

reise er ikke så lettvint som det en gang var,

men det trenger ikke å stoppe oss fra å reise

på utveksling.

– Vi må prøve å leve mest mulig med de begrensningene

og usikkerheten som Covid-19

fører med seg, sier Fladstad.

Hun nevner og at de som har reist under pandemien

har hatt positive opplevelser. Disse

kan du blant annet kan sjekke ut nærmere på

instagrammen «uiautveksling», eller ved å ta

kontakt med internasjonalt kontor for en uforpliktende

samtale.

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 25


AK TUELT

Selv om det å reise på utveksling ikke er like

enkelt å gjennomføre nå som før pandemien,

velger fortsatt noen å reise. En av de som har

valgt å reise på utveksling under pandemien

er Ajla Basic som studerer økonomi og administrasjon

ved UiA. Basic reiste helt spontant

til Paris, Frankrike - høsten 2020. Universitetet

hun gikk på for semesteret heter ISG International

Business School, et universitet med campus

midt i Paris.

Basic søkte om utveksling en halvtime før

fristen, og har ikke angret. Hun forteller at

Covid-19 påvirket utvekslingsoppholdet til en

viss grad. Eksempelvis ble velkomst lunsjen

og enkelte andre arrangement på starten av

oppholdet avlyst. I tillegg hadde blant annet

museer og spisesteder begrensede plasser, og

krevde registrering eller reservasjon en stund

på forhånd.

– Det mest positive med å være på utveksling

under pandemien var at det var mye mindre

turister enn det ellers pleier å være, forteller

Basic.

At universitet hun gikk på la til rette for fysisk

undervisning var også et stort pluss. Avslutningsvis

sier hun at det å reise på utveksling er

noe helt annet enn å reise på egenhånd, og at

hun anbefaler andre å søke.

Selv om Covid-19 ikke bør stoppe oss fra å leve,

bør vi alle huske på at vi fortsatt lever i en pandemi.

Den internasjonale uka og tanken på utveksling

gir mye håp og glede, men vi må ikke

glemme av smittevern og å følge myndighetenes

anbefalinger. Vi har alle et ansvar for å

prøve å begrense smitte, spesielt når vi velger

å reise i disse tider!

Ajla Basic. Foto: privat

26


AVIS

DATA

TILBUDSGUIDEN

KJØRESKOLE

50 % studentrabatt på Morgenbladet

Bestill her:

www.morgenbladet.no/student

Kontakt oss:

abo@morgenbladet.no

23 36 05 00

www.morgenbladet.no

BADELAND

Tangen 8

4608 Kristiansand

bad@aquarama.no

Tlf: 38 60 20 20

www.aquarama.no

Pippin AS

Kvadraturen

Henrik Wergelandsgt. 16

4612 Kristiansand S

Sørlandssenteret

Barstølveien 29

4636 Kristiansand S

www.pippin.no

Tlf:400 27 753

privat@pippin.no

5% studentrabatt

på alle Mac!

Husk gyldig studentbevis.

FORENING

Få 15% på Superpakken for bil hos

Wright Trafikkskole

avd. Kristiansand, Vennesla og Arendal!

Bruk kode sor15wri ved kjøp i vår

nettbutikk. Gjelder til 31.12 2022.

Info Kristiansand: Dronningens gate 46,

38 02 56 00, kristiansand@wright.no

Info Arendal: Munkegata 2, 46 44 93 74,

arendal@wright.no

Info Vennesla: Hunsfos Næringspark,

38 15 51 55, vennesla@wright.no

KULTUR

Velkommen til Aquarama Bad & Spa.

Svømming er en god og variert

treningsform – bli medlem for kun 400,-

/mnd. Vi har mange gode

medlemsfordeler.

Hver onsdag* klokken 12.00-15.00 har

vi student spa. Unn deg selv litt luksus i

studietiden og ta turen innom våtspa.

Kun 100,- (ord. 170,-).

*Gjelder ikke ferier.

Cinemateket i Kristiansand

Adresse: Kongensgate 6

Filmprogram:

www.krscinematek.no

Helt nye kinofilmer og gamle favoritter

fra hele filmhistorien!

2-3 filmvisninger per uke i

vår/høst-sesongen.

Billett kr. 70,-

TANNLEGE

Husk gyldig studentbevis.

BRILLER

Brilleland Sandens senter

Tollbodgata 14

4611 Kristiansand

Tilbudsguiden

-

Gode tilbud

Til studenter

I Agder

Ribe Tannlegesenter

Festningsgata 39

4611 Kristiansand

post@tannlegeribe.no

Tlf: 380 27 380

www.tannlegeribe.no

Tlf: 38072430

www.brilleland.no

Fast studentpris på synsprøve, kun 550,-

FYSIOTERAPI

Vi tilbyr 20% studentrabatt på all

behandling.

Husk gyldig studentbevis!

• 50% på alle livsstilsglass ved kjøp av

komplett brille

• 15% på komplett brille

• 15% på alle solbriller

Start årsabonnement på Linser Alt

Inkludert - få brille/solbrille 1199,-

(12 mnd binding)

Tilbudsguiden

-

Gode tilbud

Til studenter

I Agder

Kristiansand Osteopati & Fysioterapi

Kjøita 17 – Kjøita Park

4630 Kristiansand

post@kristiansandosteopati.no

Tlf:404 71 462

kristiansandosteopati.no

Rask hjelp når du trenger det.

Erfarne terapeuter – 5 minutter fra UiA

Velkommen til oss!

REISE

30-dagersbillett kan kjøpes for barn,

ungdom, ung voksen, voksen, honnør og

student (student i Kristiansand eller

Grimstad).

Les mer på akt.no

TRENING

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 27


SATIRIKUM

Moralsk panikk, Satan,

AND MY W_T A__ P__Y

Adrian McAllister

Kulturredaktør

Wet.

Ass.

P-word?

Elsker deg Ben Shapiro. Det er en liten

stund siden Cardi B og Megan Thee Stallion

sin superhit W.A.P. sprengte internettet

hardere en ræva til Kim Kardashian kunne

ha drømt om (husker dere den eller?).

Og som med de fleste tilfeller av kvinnelige

artister som synger høyt og stolt om

sin seksualitet så kommer det selvfølgelig

også en tilhørende moralsk panikk.

Er dette virkelig det feminismen har

kjempet for? Burde rappere være rollemodeller?

Kan Ben Shapiro tilfredsstille

konen hans? Og ikke minst: Won’t somebody

please think of the children?

uten at resten av verden bryr seg, Black

Lives Matter har en tid i offentlig lys etter

et drap på en uskyldig svart man og en debatt

om hvorvidt kvinnelige artister får lov

til å synge om sine seksuelle lyster pågår.

“Real country-ass nigga, let

me play with his rifle.

Pussy put his ass to sleep, now

he calling me NyQuil”

Nicki Minaj (2014)

Først vil jeg ta deg enda lengre bak i tid,

nemlig til 2014. Noe er annerledes: IS er den

store snakkisen, Biden er i det hvite hus og

ikke senil, og Stoltenberg ser på en jobb i

NATO. Noe er også likt som nå: En farlig

og smittsom sykdom herjer i vest afrika

“Spit in my mouth, look in my eyes.

This pussy is wet, come take a dive.”

Cardi B (2020)

28


SATIRIKUM

Illustrasjoner: Unikum // Adrian McAllister, Hoda Salman

Så hva har endret seg? Narrativet rundt

disse sangene fra artistene selv har vært

at de har som mål å snu måten mange

mannlige rappere har snakket om sex

og kvinner til et kvinnelig perspektiv.

Mottakelsen om hvorvidt dette er feministisk

eller ikke er gjerne delt. På en side har

vi de som ser på disse låtene som et viktig

steg mot en likestilling i den større diskusjonen

om seksualitet. Men er linjer som: “Fuck those

skinny bitches in the club” virkelig noe å bygge

kvinnekamp på? På en annen side har vi de som

blir forskrekket av det eksplisitte innholdet i

låtene. Underlig nok er disse forskrekkede individene

ofte de samme som skriker YtRiNgSfRiHeT!

og FACTS DON’T CARE ABOUT YOUR

FEELINGS når det er snakk om å få bruke n-ordet.

Så hvem har rett? Vel, la meg mansplaine litt.

Når det gjelder “Fuck those skinny bitches”

utsagnet så sier Minaj selv at det ikke er ment

som et angrep mot tynne kvinner, men heller

et angrep på kulturen som kun formidler tynne

kropper som vakre (husk at dette var 2014

før Kardashian fasongen ble populær). Anaconda

er på mange måter en del av oppløpet

til dagens kultur rundt kroppspositivitet.

Når det gjelder kommentatorer som finner seksuelt

eksplisitte tekster krenkende så kan de ta

seg en bolle. Versjonene av disse låtene som

kommer på radio og på youtube er så sensurerte

at det omtrent ødelegger alt av sjelen til

original versjonene. Og om du ikke ønsker å se

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 29


SATIRIKUM

barna dine på 9 år twerke og danse WAP dansen

så burde du kanskje ikke la nettbrettet ditt oppdra

dem og heller faktisk tilbringe litt tid med dem.

Det viktigste elementet i disse diskursene (og mange

andre) er ikke poengene i seg selv, men heller

plattformene som sender de ut til massene. Husk

at all presse er god presse, men den som tjener

mest er uansett den som eier pressen. Om du leser

kommentarfeltene i artikler og videoer om

disse sangene så ser du fort at de som kommenterer

stort sett er enige. Ekkokammeret som vi alle

lever i er ikke designet for å koble verden mere

sammen. De er designet for å gi androiden Zuckerberg

mest mulig av oppmerksomheten din så han

kan selge det til Sundar Pichai og Jeff Bezos. Og

det som holder deg klistret til skjermen (og vekk

fra barna dine!) er ikke en konsis og proporsjonal

representasjon av den helhetlige reaksjonen til

Cardi B sin nyeste singel. Nei, det som holder

deg engasjert er akkurat nok stemmer som er

totalt uenig og enig med deg så en sang om

store rumper kan splitte oss ytterligere.

For å være ærlig så må jeg nesten

innrømme at jeg ikke nødvendigvis

helt vet hva jeg prøver å si

med denne artikkelen (gjør jeg noensinne

det? om du i det hele tatt har

lest så langt er jeg imponert egentlig).

Det viktigste som vi glemmer med både WAP

og Anaconda er vel at de faktisk groover? Og

om du ikke liker såpass eksplisitt innhold

i musikken din så kanskje se om du finner

noe mere etter din smak og heller deler det?

Neste gang du poster noe på internett så kan du

kanskje tenke på hvem som egentlig tjener på

det og hva det går på bekostning av. Grunnen

til at jeg sammenligner to sanger fra 2014 og

2020 er ikke bare overfladisk. Uansett hvor mye

du føler cancel culture, feminisme, kropps-positivitet,

Black Lives Matter og andre engasjerende

tema har vært i vinden i det siste så kan

vi se de samme bølgene nesten et tiår tidligere.

Om du har en bestemor som er forskrekket av

musikkvideoen til WAP, Montero eller hva det nå

måtte være, kanskje ta den vanskelige samtalen

med noen du faktisk kan overbevise istedenfor å

filme reaksjonen deres og lage en tik tok?

Istedenfor å dele et meme om Ben Shapiro

kan du kanskje bare dra på neste

konsert med en artist du

liker. Det kan faktisk hende

verden blir et lite hakk bedre.

Jeg ser ihvertfall at diskusjonene rundt

kunst og populærkultur begynner å

falle inn i det toksiske politiske diskusjonsområdet.

Misforstå meg

gjerne feil, jeg mener absolutt

ikke at kunst ikke kan ha

konkrete budskap. Likevel

tror jeg vi mister noe

når de ideologiske skylappene

kommer frem.

Eller så kan du jo alltids skrive en lang artikkel

som muligens kommer til å ha nøyaktig

den negative effekten du kritiserer.

Kjør debatt!

30


STUDENTNYTT

AK TUELT

SiA får ikke bundet fjernvarme

til strømkostnadene

for studentboligene

Johan Pedersen Betsi

Debattredaktør

Det har blusset litt opp mellom administrerende

direktør for SiA og leder av STA på grunn av

den dyre strømmen. Fædrelandsvennen, NRK

og VG har heller ikke gjort saken mye enklere.

Eierne av studentboligene, SiA, klarer ikke å

binde fjernvarme til strømkostnadene i boligene

sine. Derfor vil strømkostnadene til studentene

som benytter seg av boligene deres økes.

Rådene som Fædrelandsvennen og VG sentrerte

sakene sine rundt, kom fra en mail

som var sendt ut til studentene i studentboliger.

Ut ifra våre opplysninger hadde

denne mailen ikke gått gjennom styret til

SiA. I VG sin sak fremstiller de også STA og

STAs leder, Kristian Fredrik Meyer Ødegård

som i full opposisjon til studentsamskipnaden.

Er dette riktig fremstilling?

SiA begrunner dette med at Agder Energi Varme

gjør ting på sin egen måte. «Det er ikke et

slikt marked», sier Pål Harv, administrerende

direktør for SiA. Pål Harv understreker at de

har prøvd å binde strømkostnadene uten hell.

«Vi ønsker å stå skulder til skulder med studentene,

og vi ender opp med å håpe på kompensasjon

fra myndighetene», avslutter han.

Fædrelandsvennen, NRK og VG har tidligere

omtalt saken som at «studenter bes

om å ta kortere dusjer». Selv om de to avisene

henger seg opp i et lite, men «optimistisk»

råd fra studentsamskipnaden,

skriver de mindre om nyansene i saken.

Vi har snakket sammen med STAs leder og

han bekrefter at VGs fremstilling er korrekt.

Etter å ha opplyst Ødegård om at studentsamskipnaden

har prøvd å gjøre det de

kan, mener lederen at det fortsatt ikke er

nok. Han etterlyser en intern omdisposisjon

i regnskapet. «Jeg mener de må se på økonomien

og prioriteringene der, blant annet

med å se på lederlønningene», sier han. Om

Harv og Ødegård vil sette seg ned og snakke

sammen om saken gjenstår fortsatt å se.


AK MENINGER TUELT

Hvordan møter man

livets største spørsmål

som student?

Martin Ellingsen

Skribent

I 2015 flyttet jeg til Kristiansand for å ta en

bachelor i Global Utvikling. Året før dette

hadde jeg tatt en Bibelskole i New Zealand (av

alle steder) og reist til Vanuatu som misjonær

i 9 måneder etterpå. Det året var på mange

måter det beste året i mitt liv, og kanskje det

som har formet meg mest i ettertiden. Selvsagt

var det også prøvelser og utfordringer.

Slikt kommer alltid på kjøpet, som pommes

frites til livets gatekjøkken-burger.

Når jeg kom hjem til Norge igjen opplevde

jeg, som de fleste andre rundt 20, at jeg ikke

visste hva jeg ønsket å bruke livet mitt på.

Men jeg måtte ta et valg, og bestemte meg for

å velge noe som minnet om det jeg kjente

fra det fantastiske året før. Studier som

Global Utvikling ble tilbudt flere steder i

Norge. Jeg valgte Kristiansand, ikke fordi

utdanningen her var best, eller fordi

kaféne er bedre her enn i Oslo, men fordi

jeg med tiden i Stillehavet hadde fått en

sterk fornyelse i min egen tro, og

jeg visste at her nede i “Bibelbeltet”

var det andre mennesker jeg

kunne dele det som er viktigst i

mitt liv med.

Poenget mitt med å fortelle dette,

er at jeg ikke bare lot utdanningsvalget

mitt bli

ett hva-spørsmål,

om hvilke praktiske

steg jeg skal ta senere i livet.

Men jeg tok aktiv stilling til

hvorfor jeg skulle ta praktiske

steg videre i livet, og med

hvem.

Det finnes en hunger, og en overflod i vårt

moderne samfunn. Vi drukner i ressurser. Vi

kan både spise oss ihjel og trene oss ihjel. Vi

har zalle råd til å drukne våre sorger i alkohol,

vår selvtillit i Instagramfølgere, vår usikkerhet

i serier, spill eller gode karakterer.

Vi har et hav av hva, men jeg tror de fleste

studenter opplever at de mangler steder og

personer de kan stille hvorfor-spørsmålene,

og jeg tror veldig mange opplever et savn etter

genuint felleskap.

Slike steder kommer ikke av seg selv, og slike

fellesskap dukker opp av intet. De må arbeides

frem. Og samme hvor mye man tror man

mestrer livet på solskinnsdagene, så består

livet også av dager med storm, kulde og regn.

Jeg kjenner mange som strever med ensomhet,

stress eller angst. Jeg har venner som sliter

med rus, eller som har gått på en smell

fordi de ikke mestrer studiene. Flere mennesker

rundt meg har mistet livet de siste to

årene. Slikt skjer med oss alle før eller siden.

Smerte, ensomhet og lidelse er dessverre en

grunnleggende del av verden.

32


MENINGER AK TUELT

Illustrasjoner: AdobeStock // Merfin

Det er i slike tider at genuine felleskap er

livsnødvendig. Det er i møte med slike stunder

at vi trenger arenaene der vi kan lure på

hva i all verden det er som skjer. All verdens

vorspiel, quiz-kvelder eller likes er ikke lenger

til noen nytte. Nå er det kun “hvorfor” og

“hvem” som kan hjelpe; hvem støtter meg?

Hvem er i nød? Hvorfor har dette skjedd?

I Norge er vi heldige. Vi har en lang kirketradisjon.

Vi er alle på forskjellige steder når det

kommer til tro og tanke, men jeg vil bruke

denne plassen til å anbefale studenter til å se

på menigheter, og ikke bare kristne menigheter,

men av alle religioner, som slike rom der

man kan finne et fellesskap som ofte savnes i

studiehverdagen.

Dette er steder der man eksplisitt samles

rundt noe større og dypere enn seg selv, og

ser livet i en annen kontekst. Et sted som er

til nettopp for å jobbe med det som er under

overflaten. Det må ikke være kristent, men

akkurat det har funket veldig bra for meg.

Men du skal også få en advarsel; dette åpne

trosrommet ser ut til å lukke seg, i hvert fall

for unge. Senest nå i Januar publiserte

Ronald Mayora Synnes

og Irene Trysnes, begge

førsteamanuensiser ved

UiA ett forskningsprosjekt

der de intervjuet 25 studenter

om åpenhet om tro.

Konklusjon er ganske dyster:

Studenter føler seg sterkt begrenset

i muligheten til å dele og

være åpen om tro i hverdagen sin, og sensurerer

seg selv sterkt i møte med venner.

Mye av det handler ifølge forfatterne ikke om

typisk splittende spørsmål som homofili eller

abort, men om en frykt for å bli stereotypifisert,

eller tatt for å være mer konservativ enn

de er. Det gjelder spesielt muslimske gutter

og menn.

Det er intet nytt at vi ser på tro som privatsak

i Norge, men det er faktisk ganske særnorskt

og rart sett i global kontekst hvor anspente vi

er rundt tro i dette landet. Derfor ønsker jeg

også å be oss alle om å senke skuldrene litt

og å tenke over at tro egentlig ikke er en privatsak

men påvirker alle delene av livet vårt.

Alle har en tro, og den går helt inn i ryggmargen.

Det betyr ikke at alle har tenkt igjennom

HVA de tror på. Eller at de trenger å tro på

Gud. Det finnes flere ateistiske religioner,

og svært mange politiske bevegelser, også

mainstream-bevegelser har klare religiøse

trekk. Alle mennesker har et verdensbilde og

ett verdisystem, alle mennesker har et håp og

en moral, enten de er klar over det eller ei.

Trossamfunn gir oss bare rom til å snakke om

de.

Det sekulære samfunnet vårt blir stadig mer

travelt og individualistisk, men i kjølevannet

blir det også, om enn kanskje litt i skyggen,

mer religiøst*. Jeg vil anbefale deg å ikke bare

fokusere på hva du gjør mens du går gjennom

studiehverdagen, men å også jobbe aktivt for

å finne gode mennesker å gjøre det med, og

gode steder å jobbe med dypere spørsmål.

*Gudstjenestedeltakelsen har steget

med 16% i Kristiansand de siste ti årene

(Nordic Navigation) og menigheten

utviser samarbeid og åpenhet i langt

større grad i Kristiansand enn i andre

store byer. Det har vært stor menighetsvekst

i Kristiansand (som den eneste

studentbyen) de siste årene, med godt

over 40 oppegående menigheter i byen.

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 33


OPPSKRIFT

Mandelsmør

Ingrid N. Krossbakken

Skribent

Etter jula har eg alltid mykje mandlar igjen, som aldri vert ete opp. Ved

å lage nøttesmør av mandlane får du eit nydeleg pålegg i tillegg til at

ein slepp å la mandlane verte dårlege.

Til denne oppskrifta trengs det ein foodprosessor.

Ingrediensar:

325 g mandlar

2 ss melis

1 ts salt

1 ts kanel

Slik gjer du:

Steik mandlane på eit steikebrett i omnen på 200

grader i ca. 6 min. La dei så avkjøle seg litt.

Ha mandlane i ein foodprosessor og la den gå på

full effekt. Mandlane vil først verte malt, før dei så

vil sleppe ut feitt og massen vil verte blank og rennande.

Denne prosessen kan ta litt tid, ettersom kor

kraftig foodprosessor ein har. Dersom det legg seg

mandelmasse på kantane i foodprosessoren, kan ein

skrape det ned slik at alt vert med.

Når massen vert rennande tilsett ein melis, salt og

kanel, for så å la foodprosessoren gå på full effekt til

alt vert blanda saman.

Hell så over på glas og oppbevar i romtemperatur.

34

Illustrasjon: Adobe stock // Aleksa Mikhailechko

Foto: Ingrid N. Krossbakken


OPPSKRIFT

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 35


LESERINNLEGG

MENINGER

Start det nye året med oss!

- ET LESERINNLEGG FRA START UIA

Start er en av Norges største studentorganisasjoner

med lokallag over hele landet. Vi

fremmer innovasjon og entreprenørskap,

samt legger til rette for et sosialt og nytenkende

miljø blant studenter. Vi er også en

arena for å møte lokalt næringsliv og for å

få hjelp til å realisere gründer-ideer.

Under omstendigheter uten restriksjoner

baserer de sosiale arrangementene vi har

seg på kompetanseheving, idémyldring

og nettverksbygging. Dette i form av ulike

kurs, samarbeid med næringslivet og konkurranser.

I tillegg arrangerer vi blant annet

hytteturer, fester og julebord.

Det å engasjere seg i noe kan “piffe” opp

hverdagen litt. Vi tenker at restriksjoner

ikke trenger bety at aktiviteten dør ut,

men at det handler om å finne innovative

løsninger innenfor gitte rammer.

Dersom du vil engasjere seg i Start kan

du sende inn en søknad til HR@startuia.

no. Fortell litt om deg selv og hvorfor du

har lyst til å være med. Du trenger IKKE

å ha forkunnskaper om innovasjon, entreprenørskap

eller sitte på en gründer-idé.

Vi gleder oss til at du Starter det nye året

med oss!

Engasjement tenker vi i Start er viktig. Det

å ha noe å se fram til og gleden av å være

en del av et fellesskap, gi av seg selv og få

noe tilbake. Dette blir kanskje enda viktigere

i situasjonen vi er i nå, hvor hverdagen

fort kan bli monoton.

LYKKE TIL MED SØKNADSSKRIVING!

Hilsen styret

36

Illustrasjon: AdobeStocks // Simple Lines


Kjenner du

SIA?

- DEL 3 -

DEBAT T

Johan Pedersen Betsi

Debattredaktør

Tidligere har vi tatt en titt på organiasjonsstruktur og drift av studentsamskipnaden

i Agder. Nå skal vi få et lite innblikk i økonomien til organisasjonen. Havner

faktisk overskuddet SiA får til studentene?

Det er faktisk enkelt for enhver å finne frem

til regnskapet til SiA da de publiseres på en

egen side på SiA sitt domene.

I bildet til høyre ser vi hvor pengene kommer

inn, og hvor pengene går ut. Likevel kan

det være vanskelig å forstå det som står der.

Derfor har vi fått intervjue administrerende

direktør i SiA, Pål Harv, han skal hjelpe til å

forstå innholdet.

Intervju med Pål Harv

I forrige utgave stilte vi spørsmål om hvor

overskuddet i SiA går. Det var vanskelig å finne

et svar uten å referere til årsregnskapet,

svarte du da. Denne gangen har vi årsregnskapet

med oss, men det er litt vanskelig å

forstå hva det faktisk står i det. Dere får for

eksempel inntekt fra «medlemskap», hvilket

medlemskap er det snakk om?

«Det er stort sett snakk om inntekter fra Spicheren.»

Blant andre inntekter får dere inn 73,7 millioner

fra husleie, i tillegg til ca. 8 millioner i

andre leieinnteker. Hva er ‘‘andre’’?

SiA Årsegnskap 2020 // Kilde: SIA.no

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 37


DEBAT T

«Andre leieinntekter er leieinntekter fra UiA (på

Spicheren), leieinntektene på Studentsenteret,

feireleilighetene og parkering.»

Under samme «andre inntekter» står det at SiA

trening leier hos SiA. Hvorfor leier SiA Trening

hos dere, er ikke det en del av studentsamskipnaden?

«Det står utleie SiA trening – og det er hovedsakelig

avtalen med UiA det gjelder. De leier Spicheren

på dagtid.»

I årsregnskapet er 9,7 millioner satt av under

«annen driftsinntekt». Hva er det?

«Dette er samleposten over mange mindre

poster. De største er inntektsføring av investeringstilskudd

til kantineinvesteringer og

deler av fristasjonsbeløpet til alternativ bruk

av kantinene. I tillegg vaskeriinntekter, PTinntekter,

billettinntekter (fra kultur) mm.»

Hva er «finans», eller rettere sagt finansinnteker

og -kostnader?

«’’Finans’’ er egentlig bare et samlebegrep for

forskjellige ting som skjer som har med penger

å gjøre. Et eksempel på en finansinntekt

er renter, og et eksempel på en finanskostnad

er lån. Det er ikke så mye mer enn det.»

Pål Harv, administrerende direktør i SiA

Foto: Unikum // Anja Kathrine Laland

38


DEBAT T

Under «kostnader» står det at omtrent tjuetusen

brukes på aksjer/fond. Har dette noe med

finans å gjøre?

«Det står ikke tjuetusen kroner på aksjer

som kostnader. Det må være det man kaller

en balansepost som er vår eierandel i SIN

(innkjøpsfellesskap for studentsamskipnader i

Norge).»

Så SiA investerer altså i aksjer/fond?

Oppsummering

Fra bildet på første side får vi en bekreftelse på

at pengene som kommer inn i SiA går ut tilbake

til studentene. Det er da studentsosiale tiltak som

ligger under kostnader. Vi ser også at store deler

av inntektene til SiA kommer fra salg, husleie og

offentlige tilskudd, slik Pål nevnte i intervjuet.

Husleia gjør opp for omtrent 1/3 av inntektene

i regnskapet. Salg, som kommer av hva du som

student for eksempel kjøper i kantina utgjør omtrent

nesten det samme.

«Nei, vi investerer ikke i aksjer/fond. Vi deltar i

et innkjøpsfellesskap (SIN) som gir oss gode betingelser

hos leverandører. Det er aksjeposten

20.000 i SIN som står oppført.»

Videre under kostnader ser vi at mye penger

brukes på personalkostnader, noe som er forståelig,

men det er noe som er litt merkelig. Under

«ledende personer» ser vi at daglig leder

koster SiA nesten 1,2 millioner kroner i året.

Daglig leder er det samme som adm.dir., ja?

Vi ser også fra intervjuet at studentsamskipnaden

deltar i et innkjøpsfellesskap med andre

studentsamskipnader i Norge. Avslutningsvis ser

vi også at Påls lønn, til tross for at han ikke har

en kommentar på den, er noe som er bestemt av

styret i SiA ut ifra konkurransen blant lønna til

ledere i resten av samfunnet.

«Ja.»

Hva syns du om din lønn, kanskje spesielt sett

i lys av studenters situasjon idag med lav studiestøtte

og høye strømpriser?

«Min lønn var en del av ansettelsestilbudet jeg

fikk. Det er en konkurransedyktig lønn, men

den er lavere sammenliknet med administrerende

direktørers lønn i andre studentsamskipnader

i landet.»

JANUAR 2022 UNIKUM NR 01 39


BSU

Boligsparing

for ungdom

BSU er den desidert beste formen for boligsparing for unge mennesker!

• Du kan spare inntil 27 500 kroner i året.

• Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen.

• Du kan spare til og med det året du fyller 33 år.

• Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp.

• Du får ikke skattefradrag dersom du helt eller delvis eier en bolig.

• Pengene du har spart opp må brukes til å kjøpe bolig eller

betale boliglån

• Du kan ta ut de pengene du har satt inn samme år.

• Når du avslutter BSU-kontoen din, kan du ikke opprette ny

BSU-konto senere.

www.sor.no | tlf.: 38 10 92 00

facebook.com/sparebankensor

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!