12.06.2022 Views

Miraklene i Azuza Street

APOSTLENES GJERNINGER TAR ALDRI SLUTT! I dag spør en ny generasjon: «Hvor blir det av alle hans under, de som fedrene våre fortalte oss om?» (Dom 6,13) I denne boken gir forfatteren av bestselgerboken they Told Me their Stories, Tommy Welchel, et svar på dette spørsmålet. På 1960-tallet bodde han i et fellesskap av mennesker som hadde opplevd de store vekkelsene i Azusa Street i Los Angeles (1906–1909). Han fikk høre dem fortelle om miraklene de var vitne til i sin ungdom, og hva Gud den gang utrettet gjennom disse menneskene, og fortsatt gjorde. Disse vitnesbyrdene har siden vært delt over hele verden, og der de ble fortalt, skjedde mirakuløse helbredelser og under. Troen din vil bli styrket når du leser om Guds underfulle gjerninger, og utgytelsen av Den hellige Ånd. Du vil få lyst til å • våge å tro at Guds under kan skje også i ditt liv. • oppmuntre andre til å tro at Gud fremdeles helbreder og gjør under. • forløse Guds kraft i livet til mennesker som så inderlig trenger det. Anbefaling «Jeg tror denne helt spesielle boken vil vekke en hunger etter å be om en ny himmelsk berøring også i dag. Må denne boken bli en bestselger og som alle tørste kan glede seg over!» – Asbjørn Simonnes PhD, medlem i Oases teologiske råd Kjøp boken her: https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/miraklene-i-asuza-street.html

APOSTLENES GJERNINGER TAR ALDRI SLUTT!
I dag spør en ny generasjon: «Hvor blir det av alle hans under, de som fedrene våre fortalte oss om?» (Dom 6,13)
I denne boken gir forfatteren av bestselgerboken they Told Me their Stories, Tommy Welchel, et svar på dette spørsmålet. På 1960-tallet bodde han i et fellesskap av mennesker som hadde opplevd de store vekkelsene i Azusa Street i Los Angeles (1906–1909). Han fikk høre dem fortelle om miraklene de var vitne til i sin ungdom, og hva Gud den gang utrettet gjennom disse menneskene, og fortsatt gjorde. Disse vitnesbyrdene har siden vært delt over hele verden, og der de ble fortalt, skjedde mirakuløse helbredelser og under. Troen din vil bli styrket når du leser om Guds underfulle gjerninger, og utgytelsen av Den hellige Ånd. Du vil få lyst til å

• våge å tro at Guds under kan skje også i ditt liv.
• oppmuntre andre til å tro at Gud fremdeles helbreder og gjør under.
• forløse Guds kraft i livet til mennesker som så inderlig trenger det.Anbefaling

«Jeg tror denne helt spesielle boken vil vekke en hunger etter å be om en ny himmelsk berøring også i dag. Må denne boken bli en bestselger og som alle tørste kan glede seg over!»
– Asbjørn Simonnes PhD, medlem i Oases teologiske råd
Kjøp boken her: https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/miraklene-i-asuza-street.html

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MIRAKLENE

Azusa

i

STREET

Gjenopplev

en av de største

åndelige utgytelsene

gjennom historien,

som nå bryter løs

på ny!

TOMMY WELCHEL

OG MICHELLE GRIFFITH


«Shekinah-herligheten er sentral i mange av mirakelfortellingene

formidlet fra øyenvitner til Azuzavekkelsen.

Flammer eller røyk vitner om at dette var

himmelen som kom til jorden. Kreative mirakler av

mange slag i en atmosfære av tro, lovsang og tilbedelse

i Ånden viser oss at Guds kraft var i virksomhet. Alt

dette gjør inntrykk, og som jeg erfarer skaper en lengsel

i mitt hjerte: Herre gjør det igjen! Send på nytt dine

vitner ut med et budskap med Ånd og kraft som bevis

der Gud får manifestere sitt nærvær og der vi aktiverer

vår tro på Guds Ord og løfter!

Jeg tror denne helt spesielle boken vil vekke en

hunger etter å be om en ny himmelsk berøring også

i dag.

Må denne boken bli en bestselger og som alle tørste

kan glede seg over!»

– Asbjørn Simonnes PhD,

dosent HLT,

medlem i Oases teologiske råd,

og styremedlem i Nasjonalt bønneråd.


MIRAKLENE

Azusa

i

STREET

Da Guds herlighet kom til jorden

TOMMY WELCHEL

OG MICHELLE P. GRIFFITH


Miraklene i Azuza Street

Copyright © Tommy Welchel og Michelle Griffith 2013

Originalens tittel: True Stories of the Miracles

of Azusa Street and Beyond

Originalen utgitt av: Destiny Image Publishers INC.

Norsk copyright © Ventura forlag 2022

Oversettelse: Andreas Kristiansen

Sats og omslag: Morten Ravnbø [ravnbo.com]

Forsidefoto: Shutterstock

Skrift: Minion Pro 11/15 pt

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia

1. opplag juni 2022

ISBN 978-82-8365-142-3

Der ikke annet er oppgitt, er bibelsitatene hentet fra

Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Ventura forlag AS

2312 Ottestad

post@venturaforlag.no

www.venturaforlag.no


TIL DE UNGE

(og barnet som tilhører Gud i oss alle)

Vi er aldri for unge eller for gamle til å bli med i Guds rike og

gjøre Guds verk.

Disse historiene handler om dem som var unge under vekkelsen

i Azusa Street. Dette er barn som ofret lek etter skolen

for å dra ned på misjonshuset og vitne og utføre mirakler, tenåringer

som ikke bare helbredet hundrevis av mennesker, men

som også endte opp med å starte en av de mest betydningsfulle

religiøse bevegelsene i vår tid.

Er du ung? Eller gammel? Gud ønsker å bruke deg, her og nå.

Gjør deg klar!

Fra venstre til høyre:

Broder Anderson, søster

Carney, broder Sines,

broder Christopher

Azusa-gruppen (William Seymour

er nummer fem fra høyre)

Unge Sines med foreldrene sine


TAKK

En tid for å plante, en tid for å rykke opp.

(Fork 3,2)

Tommy er en forteller. En forteller kan ikke snakke til en

opptaker uten øyne og ører på den andre siden av bordet. Vi

ønsker å takke vårt «lyttende publikum», som med sitt velvillige

nærvær brakte salvelsen som hjalp Tommy med å huske og gjenfortelle

historiene i denne boka. Det gjelder Parish John, Cathy

Sandahl, Barbra Chaffee, Carita Boshoff, David Kelly, og Randy

og Ana Carranza. En takk går også til Colleen Ferraro, som viet

sine lyttende ører og flittige fingre til å transkribere time etter time

med lydopptak.

Sist, men ikke minst vil Tommy spesielt få takke hans kone Marlene

gjennom 48 år, for all hennes harde jobbing og trofaste støtte

med denne boka.

Michelle vil takke mannen sin, Marc, for at han oppmuntret henne

til å jobbe med dette prosjektet og for at han alltid støttet drømmene

hennes. Hun takker barna sine, Connor, Victoria og Camryn,

som godtok å se mindre til henne slik at hun kunne bruke mer tid

på boka. Michelle takker også moren og faren sin, Frances og Richard

Palmieri, som ga henne kunnskap om Gud da hun var barn.

Tommy og Michelle takker alle som har sådd inn i denne boka,

slik at mange kan høste fruktene.

Takk 7


INNHOLD

Takk .................................................................... 7

Introduaksjon ....................................................... 9

Forord av Michelle P. Griffith .................................. 15

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1 En hårsbredd fra døden ......................................... 35

2 Hvordan det begynte i Azusa Street ......................... 39

3 Et herlig brus ....................................................... 53

4 Like ivrig som Sakkeus ......................................... 63

5 Som mor, så sønn ................................................. 73

6 Et ettertraktet navn .............................................. 83

7 Gå ut i hele verden ................................................ 91

8 Blendet av lyset .................................................... 95

9 Gud av de små ting ............................................... 99

10 God og tro tjener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

11 En liflig, liflig sang .............................................. 107

12 Fargeblind ......................................................... 113

Innhold 9


13 Bein å stå på ....................................................... 117

14 Det Gud har ført sammen ..................................... 123

15 La barna komme til meg ....................................... 133

16 Barnet i tåka ...................................................... 141

17 Etter Azusa: Mirakler i Pisgah ............................... 143

18 Moderne manna: Mirakler i dag ............................ 159

Etterord av Michelle P. Griffith

– Azusa Street – til inspirasjon, ikke en destinasjon ..... 185

Om forfatterne ................................................... 189


INTRODUKSJON

Gud er en storslått historieforteller, og vitnesbyrd om hans utrolige

gjerninger holder historiene levende. Ikke bare det, men Guds

historier har gjennomslagskraft i senere generasjoner. Fortidens

historier blir nåtidens historier.

Det du snart skal få lese, er den utrolige fortellingen om Azusa

Street, om det som var, er og fortsatt skal komme. Tommy Welchel

levde historiene om Azusa Street, og gjennom ham lever historiene

videre – de blir ikke bare fortalt, de utspiller seg her og nå, i

dette øyeblikket.

Jeg ble sugd inn i denne storslåtte historien om Azusa Street i

1984. Jeg leste fortellingen om Frank Bartlemans forbønnstjeneste

– han ba og fastet i 1905 og fikk oppleve de gripende hendelsene

som ble starten på det vi kjenner som vekkelsen i Azusa Street.

Disse historiene satte meg i brann. Moses hadde en brennende

busk, men jeg møtte Gud i en brennende bok og hørte ham rope

navnet mitt. Da jeg leste boka, opplevde jeg at jeg vandret ned de

samme gatene som Bartleman vandret i Pasadena, California. Jeg

hadde funnet en gammel kilde og en herlig arv. Bartlemans løfter

ble mine. Jeg ville lære meg å be som den mannen. Jeg ville ikke

bare lese om vekkelse – jeg ville leve i det. Jeg ville at barna mine

Introduksjon 11


skulle få oppleve det. Sent en kveld i 1984, ropte jeg ut: «Gi meg

Frank Bartlemans kappe!»

Neste morgen kom en venn til meg og sa: «Lou, jeg drømte om

deg i natt. I drømmen så jeg en stor, svart bok med tittelen Vekkelse

av Frank Bartleman.» Vennen min kikket på innbretten, og der så

han ansiktet til Frank Bartleman. Så sa han: «Ansiktet hans ble

forandret til ditt.» Jeg ble fylt av håp. Mitt navn var knyttet til historien

om Azusa Street, og Frank Bartlemans løfter er mine løfter.

Vi opplevde vekkelse i Pasadena fra 1994 til 1998. Min tjeneste

TheCall ble født i den vekkelsen, og hundretusenvis har nå kommet

sammen for å faste og be om at Herren skal sende den neste utgytelsen.

Denne drømmen handlet ikke bare om meg, men om at en hel

generasjon skulle reise seg og ikle seg Bartlemans kappe, slik at vi får

se den største vekkelsen Amerika og verden noen gang har opplevd.

I løpet av tiden min i Pasadena dro jeg til Pisgah, der Tommy

Welchel bodde, og fikk se den herlige ildtungen. Jeg fikk også høre

noen av historiene derfra.

Min ånd ble tiltrukket av det opprinnelige kallet fra det stedet

der flammen oppsto i Azusa Street. Jeg har vært i Sunderland i

England, der Azusa-flammen landet på hodet til Smith Wigglesworth.

Guds historier ble skrevet på hvert eneste sted ildtungen

kom. Nå blir de gjenfortalt til oldebarna til William Seymour,

C.H. Mason, T.A. Barrett, Smith Wigglesworth, Frank Bartleman

og andre.

Og der historiene gjenfortelles, springer den samme ånden fra

Azusa Street fram. Det siste kapittelet er ennå ikke skrevet. Alt i

meg lengter etter å få være en del av den historien, og i dag, på

en liten kafé i Pasadena, skriver jeg innledningen til en bok som

vil brenne seg fast i mennesker over hele verden og vekke Azusa

Street til live – igjen og igjen.

For ni år siden forlot jeg Pasadena og la ut på en bøn ne -

vekkelses reise over hele Amerika og verden. Nå har Gud ført meg

12 Miraklene i Azusa Street


tilbake til Pasadena, Bartlemans tidlige bønnemark, og flammen

lever i meg slik den lever i Tommy Welchel. Det er ikke tilfeldig

at denne boka du holder i hånden er blitt skrevet og blir lansert

akkurat nå. I 1909 profeterte William Seymour, den store vekkelsespioneren

og grunnleggeren av Azusa Street-bevegelsen, at

om 100 år skulle en vekkelse med langt større kraft og innflytelse

enn Azusa Street sendes fra himmelen på ny. Det har gått mer enn

100 år! Tiden er kommet!

Kan denne boka bli en katalysator for at den himmelske besøkelsestiden

som ble profetert, vil utløses?

Min bønn er at de historiene som blir fortalt i denne boka,

vil bli en flamme som sender ut folk med evangeliet til de 7000

unådde folkegruppene som fremdeles venter på å få høre de gode

nyhetene før Jesus kommer tilbake. La oss ikke kaste bort salvelsen

bare på å få oppleve en herlig fest selv. La oss bruke kraften i

ildtungene til det samme formål som disiplene brukte den, da de

spredte kristendommen til hele den daværende verden: «Men dere

skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal

være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til

jordens ende» (Apg 1,8).

Kanskje jeg har kommet tilbake til Los Angeles, sammen med

tusenvis av andre som bor her og flytter hit, for akkurat en tid som

denne – for å hengi oss til Bartlemans stønn – for å føde ildtungen

i det nye årtusenet, slik han gjorde den gangen!

Denne boka viser det klart. Den er mer enn bare en god bok

– den er en invitasjon til å bli med på Guds avsluttende kapittel.

Vil navnet ditt stå skrevet i Guds himmelske bok? Vil du spille en

rolle på historiens scene i en tid som dette?

Lou Engle

Medgrunnlegger og leder av The Call

Introduksjon 13


14 Miraklene i Azusa Street


FORORD

Av Michelle P. Griffith

Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene

og driv ut onde ånder! (Matt 10,8a)

AZUSA STREET OG

SHEKINAH-HERLIGHETEN

H

vis du leser denne boka, har du sannsynligvis kjennskap til

vekkelsen i Azusa Street. Men hvis du ikke har det, skal du

vite at fra april 1906 til november 1909 var Guds adresse på jorden

312 Azusa Street, Los Angeles, California. Hva mener jeg med det?

I de første årene av det tjuende århundret dvelte Guds herlighet

i den tidligere lagerbygningen og stallen på denne adressen. I tre

og et halvt år skjedde det utrolige helbredelsesmirakler der hele

døgnet, hele uka. Kroppsdeler vokste ut i løse lufta, øyeepler ble

formet i tomme øyehuler, kreftsvulster falt av og liv ble gjenopprettet

fordi shekinah-herligheten fylte bygningen.

Shekinah kan være et ukjent begrep for mange. Ifølge rabbinsk

lære betyr ordet «Gud har slått leir her». Ordet i seg selv er ikke

bibelsk, men du finner shekinah-herligheten i Skriften. Vi leser

Forord 15


om en «sky» gjennom hele Andre Mosebok. I 13,21 står det: «Og

Herren gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem

veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem …»

I Andre Mosebok 24,15–17 dekket en sky fjellet, og «Herrens

herlighet hvilte over Sinai-fjellet». I Andre Krønikebok 5,13–14,

da Salomos tempel ble innviet, «ble tempelet, Herrens hus, fylt av

en sky … for Herrens herlighet fylte Guds hus».

Denne samme herligheten tok bolig innenfor veggene av misjonshuset

i Azusa Street, og svevde til og med utenfor bygningen

under vekkelsen, hver dag og natt i tre og et halvt år. Enkelte kvelder

kunne man se flammer stige opp fra taket av misjonshuset og

smelte sammen med flammer som kom ned til misjonshuset fra

himmelen. Dette er også shekinah-herligheten som beskrives i

Andre Mosebok 13 som «ildsøylen» som ledet israelsfolket om natten.

I Andre Mosebok 24,17 står det også at «israelittene så Herrens

herlighet som en fortærende ild på fjelltoppen (av Sinaifjellet)».

Jødiske lærere tror at ildtungene er englene som kalles serafer,

et ord som betyr «de som brenner». Flammene over Azusa var

brennende engler som kom og gikk fra himmelen; de hadde med

seg mirakler ned, og dro opp til himmelen for å hente flere.

I Johannesevangeliet 1,51 sier Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg

sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og

gå ned over Menneskesønnen.» For et vakkert bilde Herren tegner

av seg selv – en himmelsk motorvei mellom jorden og paradis.

Det er ikke rart at da det «brennende taket» lyste opp natten over

Azusa Street, ble det en sterk økning i utrolige helbredelser, med

blant annet kroppsdeler som vokste ut av intet. Alt skjedde i Jesus

av Nasarets navn.

Denne shekinah-herligheten fra Gud og disse ildenglene er et

synlig bevis på at Faderen vil at det samme skal skje «på jorden

som i himmelen» (Matt 6,10). Eller som pastor Bill Johnson uttrykker

det: «Himmelen skal innta jorden.»

16 Miraklene i Azusa Street


Det som gjør denne boka annerledes enn de andre som forteller

om vekkelsen i Azusa Street, er at den ser alt gjennom øynene til

barn og ungdom. Den er ikke skrevet for å formidle en bestemt

teologisk lære eller gi et historisk perspektiv. Den formidler de

personlige opplevelsene til de unge menneskene som var der. Ingen

visste hvordan de daglige gudstjenestene var i Azusa Street før

disse historiene ble fortalt. Disse smårollingene lekte til og med

gjemsel i shekinah-herligheten som lå tykk i rommet.

Denne samlingen av personlige historier viser vekkelsens hjerteslag.

Disse små hadde sin lyst og glede i Herren, og han ga dem

alt deres hjerte ba om (se Sal 37,4).

Vekkelsen, som varte i tre og et halvt år, samme tidsrom som

Jesu tjeneste, formet resten av livet deres. Nesten 60 år senere

fortalte ungdommene fra Azusa om denne dyrebare, privilegerte

tiden til en ung mann som het Tommy Welchel. Han lyttet til

historiene deres og bar dem i sitt hjerte og sinn, helt til Gud lot

dem få komme på trykk.

Her kommer både gamle og nye historier fra Azusa Street. Vi

får også høre nye, interessante detaljer om personene som var med

i vekkelsen.

Denne boka forteller også om fortsettelsen av reisen som startet

i Azusa, og viser hvordan Gud brukte disse villige karene, deriblant

Tommy, hele deres liv.

Du vil få se hvordan disse personene fortsatte med å helbrede

syke og til og med vekke de døde i Pisgah, et lokalsamfunn der de

bodde som pensjonister. Tommy vil også fortelle om miraklene

Gud gjorde gjennom ham da han bodde i Pisgah på 1960-tallet.

Himmelen inntar jorden på ny i dag. Tommy blir vitne til mirakler

av alle slag når han ganske enkelt gjenforteller disse velsignede

historiene fra 100 år tilbake. Hundreårsprofetien er sannelig

i ferd med å oppfylles.

De kristne fra vekkelsen i Azusa Street har bare en sorg – at

Forord 17


herligheten forsvant. De håpet alle som en, at den ville komme

tilbake i deres levetid. Dette er deres historier, fortalt til en ung

mann som satt ved deres føtter og lyttet oppmerksomt.

MUNTLIGE TRADISJONER

Som en kultur som har gjort seg avhengig av det skrevne ord, er

det lett å være skeptisk til historier som blir overlevert muntlig.

Historiene i denne boka ble fortalt til Tommy Welchel, som selv

er en historieforteller. For å fjerne enhver tvil om disse historienes

pålitelighet, er det viktig å forstå den troverdige og legitime kommunikasjonsformen

som kalles «muntlig tradisjon» – en tradisjon

som er en selvfølgelig del av mange gamle kulturer.

Israelittene var et muntlig folk. Shemaen er den viktigste bønnen

i den jødiske bønneboka. Denne gamle bønnen står i Femte

Mosebok 6,4, og begynner slik på hebraisk: Shema Yisrael … «Hør,

Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.» Det er en befaling å høre.

Bibelen vår kommer fra muntlig tradisjon – både Det gamle

og Det nye testamentet. Evnen til å lese og skrive var forbeholdt

de rike og utdannede, et fåtall. Flertallet lærte ved å lytte og memorere.

Jødene lærte seg hele bøker i Det gamle testamentet kun

ved å lytte til at lærerne leste dem høyt. Muntlig tradisjon, eller

historiefortelling, er en vakker personlig og intim måte å lære på;

forestill deg unge mennesker som er samlet rundt lærerne sine

eller de eldre i familien sin.

Indianerkulturer i Nord-Amerika praktiserer også muntlig

tradisjon. Tommy Welchel er mer enn en kvart cherokee både

på mors- og farssiden. Cherokee-stammen har en rolle de kaller

«voktere». Vokterne har fått overlevert stammens historie ved å

sitte og lytte til stammens eldste. Tommy er en «vokter» på begge

sider av familien.

Da han var gutt i Chickasha, Oklahoma, satt Tommy på

18 Miraklene i Azusa Street


verandaen til dagligvarebutikken med sin RC Cola og Moonpiekake

med banansmak, og lyttet til de gamle mennene som fortalte

historier som gikk helt tilbake til tiden før Oklahoma ble innlemmet

som stat i Unionen. Denne nedarvede kulturelle rollen gjorde

Tommy perfekt egnet til å sitte ved føttene til ungdommene fra

Azusa Street ti år senere og lytte til historiene deres.

Gud hadde planlagt alt sammen.

GUDS HÅND

Ja, Gud hadde til og med planlagt min rolle i denne fantastiske

reisen.

Sommeren 2008 profeterte en ung, strålende student ved bibelskolelinja

Overnaturlig Tjeneste på Bethel – hun het Melissa

Cordell og ante ikke at jeg var forfatter – at hun så meg omgitt av

stabler med bøker på et bord. På den andre siden av bordet satt

Gud, og bøkene var et resultat av våre samtaler. Siden den gang

har det profetiske budskapet hengt på veggen min og levd i hjertet

mitt. Lite visste jeg at Gud faktisk skulle sitte overfor meg i Tommy

Welchels skikkelse sommeren 2012.

Hvordan jeg traff Tommy kan bare kalles «Guds hånd». Jeg vil

ikke være lettsindig i bruken av det begrepet, men hvis du er som

meg, får du stadig vekk slike guddommelige møter som bare ikke

kan kalles noe annet.

I februar 2009 arrangerte Randy Clark og Global Awakening

en helbredelseskonferanse i menigheten der mannen min og jeg

gikk. Det var nytt for oss å gå i en åndsfylt menighet, og vi hadde

havnet der fordi jeg hadde lest Bill Johnsons bok Når himmelen

inntar jorden, (Proklamedia 2007). Jeg ble oppdratt katolsk, og

hadde vært innom både metodistkirken, nasareerkirken og pinsemenigheten

Calvary Chapel. Boka til Bill forandret troen min

og dermed også livet mitt.

Forord 19


Mannen min, Marc, fulgte med på denne trosoppvåkningsreisen,

vårt eventyr med Gud. Vi var oppglødde over alt det nye vi

hadde oppdaget om Gud, og i september 2008 fant vi en menighet

som kunne stille vår nyvunne hunger. Da Randy Clark kom for å

ha konferanse, ønsket vi å få være redskaper for Guds kraft.

Gud brukte faktisk Marc da jeg møtte Tommy. Under en kort

pause mellom samlingene en dag på konferansen, tok Marc en

titt på bokbordet på vei tilbake fra toalettet. Han plukket opp en

bok med flammer på forsiden og en tittel som sa noe om Azusa

Street. For oss den gangen var Azusa Street en gjennomfartsåre i

et gammelt nabolag i San Gabriel Valley i Sør-California. Vi ante

ingenting om vekkelsen og William Seymour og de andre. Marc

bladde litt i boka og stanset ved noen fotografier. Det ene var et

svart–hvitt portrettbilde av William og Jennie Seymour. Han ante

ikke hvem de var, og hadde heller ikke tid til å finne det ut, for det

var tid for neste samling.

Noen timer senere inviterte Randy alle som ønsket å få mer

av Gud, til å komme fram. Marc og jeg var åpne for alt vi kunne

få, så vi gikk ivrig fram til scenen. Mens vi ventet på Den hellige

ånd, begynte plutselig Marc å le. Latteren smittet over på meg og

på alle rundt oss. Vi visste ikke hva det var, men fikk senere vite

at det kalles hellig latter.

Hvis du ikke har hørt om det før, kan jeg fortelle at det er en

berøring av Den hellige ånd, på samme måte som tårer, fred, elektrisk

støt eller vekten av herlighet. Det er du som ler, men latteren

kommer egentlig utenfra.

Senere fortalte Marc meg at han så ansiktet til en svart mann

inni seg da latteren begynte. Det var mannen som var avbildet i

boka med flammer på forsiden (William Seymour), men det var

et nærbilde av ham, ikke helperspektiv, som i boka. Det var en

unik opplevelse.

Gjennom en rekke hendelser som bare kan ha vært styrt av

20 Miraklene i Azusa Street


Den hellige ånd, fikk vi møte fortelleren fra boka med flammene

på forsiden, Tommy Welchel, på en samling hjemme hos oss. Det

var 15. april 2009. Den datoen har alltid vært dagen for å levere

skattemeldingen for meg, men det året døpte jeg den om til

Tommy-dagen.

Tommy og jeg holdt kontakten de neste tre årene. Da Tommy

fortalte at han hadde stoff til en ny bok, føltes det naturlig for meg

å påta meg oppgaven. Tommy ga meg en stor gave da han sa at det

kjentes rett for ham å samarbeide med meg. Jeg har skrevet i ulike

kanaler i mange år – for TV og teaterreklame, som frilansjournalist

… og mitt første filmmanus er på vei.

Dermed satte jeg meg ned ved bordet med Tommy tvers overfor

meg, akkurat som i det profetiske synet.

Dette er den første boka i bunken.

Forord 21


22 Miraklene i Azusa Street


INNLEDNING

Lær den unge veien han skal gå,

så forlater han den ikke når han blir gammel.

(Ordsp 22,6)

MIN ROLLE I GUDS PLAN

M

amma kunne ikke lese eller skrive. Hun var fullstendig

analfabet. Men hun fikk Den hellige ånd da jeg lå i magen

hennes. Det var da Gud fortalte henne om meg. Mamma dro

meg med på alle de store vekkelsene, teltmøtene. Jeg snakker om

Branham, Cole, Allen og Roberts. Helt fra jeg var knøttliten tok

mamma meg med. Jeg ante ikke hva som foregikk; kanskje hun

bare ville bare straffe meg for noe jeg hadde gjort galt?

Jeg spurte henne hvorfor hun ikke tok med noen av de ti andre

søsknene mine. Hun svarte: «Tommy, Den hellige ånd fortalte meg

at du kommer til å bli predikant en dag.» En dag. Hun tok meg

med på alle møtene fordi hun ville at jeg skulle komme under disse

mennenes salvelse og ta imot Guds kraft fra dem. Jeg, på den annen

side, kalte Den hellige ånd en «tyster» fordi han alltid fortalte

mamma når jeg fant på rampestreker.

Da jeg så Branham i 1950, var jeg bare sju år gammel. Jeg så

den glorielignende ringen over hodet hans da han var i Houston.

Innledning 23


Det så ut som om den pustet! Jeg var glad for at jeg satt langt bak.

Det skremte vannet av meg. Jeg kravlet under kirkebenken og slo

armene om jernføttene. Denne mannen ville jeg ikke nærme meg.

Da jeg var 14, sluttet jeg å dra på vekkelsesmøter. Jeg visste

om evangeliet, men var ikke interessert. Vi mistet gården, og det

endevendte hele min verden. Jeg var vant med elva og dammene

og trærne, med hestene, kuene, grisene og hønene. Så flyttet vi til

«storbyen» Chickasha i Oklahoma, med en befolkning på 14 000.

Det eneste jeg kunne ta med meg, var hunden min. Dette utløste

min opprørsperiode.

Jeg sov i grøftekanter, på høyloft eller i tomme hus. Jeg begynte

å stjele for å få mat. Det var dumt av deg om du lot klærne henge

ute på tørkestativet over natta, for da ble de mine. Hvis de passet,

brukte jeg dem. Hvis ikke, havnet de i søpla.

Jeg var ikke redd for mamma lenger. Hvis hun ble sint før,

kunne hun si: «Greit, da snakker jeg med faren din.» Jeg ville ikke

at pappa skulle komme, for han hadde en barberreim som skar

meg til blods, og han var ikke redd for å bruke den. Den mannen

var slem. Men da jeg var 14, havnet pappa i statsfengselet i McAllister

– myndighetene tok ham i å selge maisbrennevin.

Da jeg var 17, hadde jeg bodd på gata i 14 måneder og var

ettersøkt av politiet for innbrudd. De var temmelig lei av mine

påfunn og klare for å bure meg inne og kaste nøkkelen, om mulig.

En gammel venn av meg, Glen, kom innom og sa: «Tommy,

politiet vet hvem som har brutt seg inn i alle husene. De sa: ‘Vi

skal ta Welchel! Vi skal få ham bort fra gata.’ De har skaffet en

arrestordre på deg, og de kommer for å ta deg.»

***

Tommy flyktet fra lovens lange arm, rett inn i Guds armer. Guds

overraskende måte å nå ham på, var to svindlere – en fyr som het

Teddy og bestemoren hans.

24 Miraklene i Azusa Street


***

Teddy og bestemoren hans kom fra Venice Beach, og de ønsket å

dra tilbake fordi det var veldig tøft i Oklahoma. De inviterte meg

til å bli med, siden jeg hadde rykte på meg for å være en god tyv.

Jeg kunne sitte og snakke med deg, og gå derfra med alt innholdet

i lommene dine, i mine.

Jeg hadde ikke spesielt lyst til å forlate Oklahoma og dra til

California, men Glen minnet meg om at det sto mellom California

og fengsel. Derfor oppsøkte jeg bestemor og Teddy, og spurte om

tilbudet sto ved lag. De svarte: «Jepp.» Jeg sa at jeg hadde to store

esker med tyvegods vi måtte få hentet. Det gjorde vi tidlig neste

morgen, og så stakk vi.

Da vi kom til Venice Beach, havnet jeg og Teddy i slåsskamp

på grunn av ei jente. Jeg banket opp Teddy, men fikk ikke jenta.

Bestemoren sa: «Hør her: Jeg liker deg, Tommy, men du kan ikke

bli her når du og Teddy slåss på den måten. Du skadet ham temmelig

stygt!» Så kastet hun meg ut. Jeg mistet både tak over hodet

og jenta.

***

Pengelens, hjemløs og sulten vandret Tommy langs stranda på

Venice Beach. Han hadde en onkel i Bakersfield, men ante ikke hvor

Bakersfield var eller hvordan han skulle kontakte ham. Han ante ikke

at livet hans skulle endre seg om bare noen minutter, der han satt med

California-sanden mellom tærne og lurte på hva han skulle gjøre.

***

Vel, der satt jeg, lang i maska, og syntes synd på meg selv, uten

noen idé om hvor jeg skulle gjøre av meg, da jeg så to gamle damer

komme gående nedover strandpromenaden. Jeg skjønte at de var

på utkikk etter noen å vitne for. De hadde håret satt opp i sånne

«herlighetsknuter» på hodet. Jo større knute, desto herligere var

Innledning 25


du. Jeg hadde sett dem på alle vekkelsesmøtene med mor. Jeg husket

at når slike kvinner begynte å skjelve av en berøring fra Den

hellige ånd, fløy alle hårspennene som holdt disse herlighetsknutene

på plass, ut som maskingeværild! «Kom deg i dekning!» pleide

jeg å si og dukke under kirkebenken.

De to damene kom bort og satte seg på hver sin side av meg. Så

begynte de å snakke. Jeg var sulten og i svindlermodus, så jeg spilte

med, i håp om at de ville gi meg penger eller noe å spise. En av kvinnene

var faktisk husvertinna for leiligheten der bestemor og Teddy

bodde. Den andre dama var ganske lita og nett, og het søster Goldie.

Søster Goldie sto for mesteparten av pratingen mens husvertinna

bare satt der og holdt meg i hånden. Det kjentes godt; hun minnet

meg om begge bestemødrene mine. De snakket om Herren, og søster

Goldie spurte om jeg visste noe om ham. Jeg svarte: «Jepp.» Da de

spurte om jeg ville be frelsesbønnen, tenkte jeg i mitt stille sinn: «Du

sitter jo her, og du kjenner ingen. Hva annet kan du gjøre?»

Jeg sa bønnen sammen med disse damene fordi det var tid for å

spise, og alle mine 188 centimeter var sultne. Først tok jeg det ikke

særlig alvorlig. Men i det samme jeg ba bønnen, føltes det som om

noen hadde skrudd på en stekeovn inni meg og jeg begynte å gråte!

Jeg så forbløffet på dem. Disse to kvinnene hadde klart å bryte

gjennom en vegg i meg som var blitt tykkere og tykkere for hvert

år. Forkynnelse hadde aldri fungert på meg. Da gjorde jeg bare

opprør, og ble så sint at jeg kunne skade noen. Jeg fortalte dem at

jeg var blitt kristen. Søster Goldie svarte: «Det vet jeg, min sønn.»

Gud hørte meg selv om jeg var uoppriktig da jeg begynte på

bønnen. Den forandret meg helt.

***

De to kvinnenes kjærlighet og godhet berørte Tommy dypt. Da de

skjønte at han ikke hadde noe sted å gjøre av seg, tok de ham med

tilbake til husvertinnas leilighet, der han fikk tilbringe natten på

26 Miraklene i Azusa Street


sofaen. Dagen etter tok søster Goldie og Tommy en lang busstur til

Pisgah, et lokalsamfunn der søster Goldie hadde mange venner, et

sted hun besøkte én gang i måneden.

Lite visste Tommy at både søster Goldie og mange andre han

snart skulle møte, hadde vært med på vekkelsen i Azusa Street.

Han hadde hørt om den i teltmøtene moren tok ham med på som

barn. Det skulle vise seg at alle møtene han var på i barndommen

hadde vært en forberedelse på de neste seks årene av livet hans. Fra

1960 til 1966 skulle Tommy bo i Pisgah blant «helgenene fra Azusa

Street», som de hengivent ble kalt. Han bodde ikke bare iblant dem,

men han lyttet også til historiene de fortalte.

Hver måned i seks år besøkte Tommy dem, og satt ved føttene

deres som et tegn på respekt. Da de skjønte at han elsket sjokoladekjeks

og kald melk, serverte de ham disse godsakene mens de

gjenfortalte historier fra Azusa Street.

***

Jeg hadde vært i Pisgah en måneds tid da søster Laura Langtroff

sa: «Broder Tommy, du må bli døpt i Den hellige ånd.»

«Du mener de tungetale-greiene?» Jeg visste hva det var. Moren

min hadde talt i tunger hele tiden. Søster Laura nikket. Men jeg

ante ikke om jeg hadde lyst på det eller ikke.

Hun sa: «Kan du gjøre meg en tjeneste?»

«Hva da?»

«Les kapittel 9 i Johannes’ åpenbaring og si om du ønsker å

oppleve noe av det», sa hun.

Så leste jeg det. Det skremte meg – stikkende ting, kjempeinsekter

som skorpioner, steiner som traff deg uten å drepe deg. De eneste

som ikke ble rammet, var de som hadde Guds navn i pannen.

Så jeg spurte søster Laura: «Hvordan får jeg Guds navn i pannen?»

Hun svarte: «Du får det så fort du begynner å tale i tunger.»

Jeg begynte å lengte etter de tunge-greiene. Jeg ville ha Guds

Innledning 27


navn i pannen. Neste kveld lærte Dennis Bennetts første kone,

Jean Stone, John og Joan Baker og broder (pastor) og søster Smith

bort gamle pinsesanger. Disse folka var det vi kalte karismatikere

– episkopalere, presbyterianere, lutheranere, katolikker – som

hadde fått dåpen, men som hadde blitt værende i kirkesamfunnet

sitt. Så Baker spurte meg om jeg ville bli døpt. Jeg svarte: «Du

mener de tunge-greiene?» Han nikket bekreftende. Jeg sa: «Å ja!»

Så fikk jeg det. Jeg var skikkelig glad.

En måned etter dåpen begynte disse folka fra Azusa Street å

komme innom og si: «Broder Tommy, vi føler at Herren sier at du

er mannen.»

Jeg så på søster Carney. «Hvilken mann?»

«Mannen vi skal fortelle historiene våre til.»

Jeg svarte: «Jeg er en historieforteller, og en vokter blant cherokeene.

Vi vokter familiehistorien vår og kan fortelle hva som

skjedde og når. Jeg elsker historier.»

De sa: «Historiene våre handler om Azusa Street

«Å. Broder Seymour?»

De spurte: «Har du hørt om ham?»

Jeg svarte: «Ja, mamma snakket om ham.» Noen av helbredelsesevangelistene

hadde snakket om den store vekkelsen i Azusa

Street der det skjedde så mange mirakler.

Jeg var bare 17 år da jeg begynte å lytte til disse gamle hellige

fra Azusa Street. Jeg hørte fortellingene deres igjen og igjen, hver

måned i mange år, helt til de døde eller jeg flyttet. Jeg besøkte dem

i leilighetene deres eller der de var å finne. De fleste bodde i Pisgah,

men noen få bodde andre steder. Jeg kunne være hos en person opp

mot et par timer, og høre disse store hellige dele sine minner om

hvor mektig Gud hadde kommet, og hvordan han hadde brukt disse

villige og trofaste ungdommene i Azusa Street. Jeg ble aldri lei.

Jeg ante ikke hvor mange som hadde ønsket å høre historiene

til disse hellige – Demos Shakarian, Tommy Hicks, David du

28 Miraklene i Azusa Street


Plessis – men de nektet å fortelle til dem. De sa: «Gud kommer til

å sende personen vi skal fortelle historiene våre til.» Det var meg.

Jeg har bevart historiene deres i hodet mitt i over 40 år.

PROFETIENE GÅR I OPPFYLLELSE

HUNDREÅRSPROFETIEN

En gang i 1910 gikk Seymour opp på scenen, tok av seg esken og

begynte å profetere. (Du vil skjønne dette med esken senere.) Han sa

at om cirka 100 år ville det bli en ny vekkelse som Azusa Street. Men

denne gangen ville den ikke være bare på ett sted. Den ville være

over hele verden. Shekinah-herligheten og miraklene ville komme

tilbake. Denne vekkelsen ville ikke komme med bare én person eller

med pastorer. Den skulle komme blant alle i Kristi kropp. Denne

gangen skulle ikke vekkelsen slutte før Herrens gjenkomst.

Seymour gjentok denne åpenbaringen mer enn en gang. Alle de

hellige fortalte Tommy denne profetien.

På motsatt kyst, i New York City, reiste Charles Parham seg

en dag, ifølge Parhams oldebarn, og erklærte samme profeti, med

nesten nøyaktig samme ord. Dette skjedde bare noen dager etter

Seymours profeti. Begge uttalte at denne nye utgytelsen ville overgå

Apostlenes gjerninger 2, Topeka og Azusa.

La oss feire! Nå har det gått 100 år, og vi skal få oppleve dette!

Ifølge Jesus i Lukasevangeliet 10,24 misunner profeter og konger

oss for at vi skal få oppleve en slik utgytelse av Ånden: «Mange

profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se

det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

Hundreårsprofetien oppfylles nå, som du vil se i kapittel 18:

«Moderne manna: Mirakler i dag.» Fortellingen av disse historiene

har utløst Guds neste mektige bevegelse, og oppfylt profetier

Tommy fikk høre for mange tiår siden.

***

Innledning 29


OM FORFATTERNE

Tommy Welchel, kjent som «den siste levende forbindelsen med

Azusa Street», vokste opp i en fattig familie, med en mor som var

analfabet og en far som mishandlet ham. Etter å ha hoppet av

skolen og blitt småkriminell, ble han forvandlet på overnaturlig

vis etter at han ga livet sitt til Jesus som 17-åring. Tommy er nå

pensjonert og bor i Arizona sammen med kona Marlene.

Michelle P. Griffith driver, sammen med ektemannen Marc, et

produksjonsselskap hvor hun både jobber har rollen som produsent,

manusforfatter og redigerer. Hun har jobbet som frilansjournalist,

og skriver nå sitt første filmmanus. Michelles viktigste

prosjekter er hennes tre barn. Familien Griffith bor i Ventura County

i California.

Om forfatterne 189


190 Miraklene i Azusa Street


APOSTLENES GJERNINGER

TAR ALDRI SLUTT!

I dag spør en ny generasjon: «Hvor blir det av alle hans under, de som

fedrene våre fortalte oss om?» (Dom 6,13)

I denne boken gir forfatteren av bestselgerboken They Told Me Their

Stories, Tommy Welchel, et svar på dette spørsmålet. På 1960-tallet bodde

han i et fellesskap av mennesker som hadde opplevd de store vekkelsene

i Azusa Street i Los Angeles (1906–1909). Han fikk høre dem fortelle om

miraklene de var vitne til i sin ungdom, og hva Gud den gang utrettet

gjennom disse menneskene, og fortsatt gjorde.

Disse vitnesbyrdene har siden vært delt over hele verden, og der de ble

fortalt, skjedde mirakuløse helbredelser og under.

Troen din vil bli styrket når du leser om Guds underfulle gjerninger,

og utgytelsen av Den hellige Ånd. Du vil få lyst til å

• våge å tro at Guds under kan skje også i ditt liv.

• oppmuntre andre til å tro at Gud fremdeles helbreder og gjør under.

• forløse Guds kraft i livet til mennesker som så inderlig trenger det.

«Jeg tror denne helt spesielle boken vil vekke en hunger etter å be om en

ny himmelsk berøring også i dag. Må denne boken bli en bestselger og

som alle tørste kan glede seg over!»

– Asbjørn Simonnes PhD, medlem i Oases teologiske råd

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!