09.10.2022 Views

Newfoundlandshundbladet 0322

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3/2022

FOTO:

Gunn Hansen

N SE UCH Nandobears

Quick and Easy for Auroranewf


Innhold

Infoside

Råd og tillitsvalgte

Prisliste 2022

Avdelinger

Lederen har ordet

Ord fra redaktøren

Info fra styret

Avdelingsnytt

Avdeling BTV

Avdeling Sørlandet

Avdeling Trøndelag

Avdeling Oslo/Akershus/Innlandet

Avdeling Østfold/Follo

Ungdomsutvalget

Stafettpinnen

Bildedryss fra Morokulien

En siste hilsen// Dolly

Utstillingsresultater

Oppdretterlogoer

S. 2

S. 3

S. 4

S. 5

S. 6-7

S. 8-9

S. 10-11

S. 12-13

S. 14-25

S. 14-15

S. 16-17

S. 18-19

S. 20-21

S. 22-23

S. 24-25

S. 26-27

S. 28-46

S. 48-49

S. 50-57

S. 58-59

2


Newfoundlandshund bladet er et

medlemsblad for Norsk

Newfoundlandshund klubb.

Bladet kommer ut fire ganger i året og

fom. 26.03.22 vil alle utgaver igjen

komme som papirpublikasjoner. Men

de vil også bli publisert som

nettmagasiner.

Redaktør: Toril Henriette Aassveen

Aamodt

Medlemskontingenten er kr. 350,- +

NKKs grunnkontigent for

hovedmedlemmer, og kr. 100,- for

familiemedlemmer.

Juniormedlemsskap: For deg mellom

12 og 30 år: kr. 50,- + NKKs

grunnkontigent.

Forsidefoto: Gunn Hansen

Baksidefoto: Mai Risløken

Manusfrist for de neste

bladene:

4/22 - 01/11/22

--------------------

1/23 - 31/01/23

2/23 - 20/05/23

3/23 - 20/08/23

Stoff som tekst leveres til redaktørens

mailadresse; red@newf.no i et

redigerbart tekstdokument som Word

eller Pages, eller skrives rett i e-posten.

Bilder og annonser leveres som egne

vedlegg i e-posten enten som PDF eller

JPG filer. Alt stoff til medlemsbladet

skal merkes «Stoff til medlemsblad»

Ta gjerne kontakt med redaktør før du

sender inn eller dersom du har

spørsmål.

De respektive forfattere står for

innholdet til bladet og er ikke

nødvendigvis sammenfallende med

redaksjonens, eller klubbens syn. Vi tar

forbehold for skrive- eller trykkfeil.

3


Norsk Newfoundlandshund klubb

www.newf.no

Bankgiro: 9365.15.77592

Epost: norsknewfoundlandshundklubb@gmail.com

Styret i Norsk

Newfoundlandshund klubb:

Styret@newf.no

Leder: Anica Johannessen

Nestleder: Espen Aasland

Styremedlem: Sølvi Schjelderup

Styremedlem: Hanne Aamodt

Styremedlem - Sekretær: Knut

Isaksen

Varamedlem: Nina Sagen

Varamedlem: Ingunn Holen Solberg

Valgkomiteen:

Valgkomite@newf.no

Medlem: Frode Johannessen

Medlem: Tove Strand

Medlem: Toril Henriette Aassveen

Aamodt

Vara: Hanne Augustin

Vara: Lene Iversen

Avlsrådet:

avlsraadet@newf.no

Gunn Hansen

Unni Raadlund

Hanne Aamodt

Medlemsarkivar:

medlemsarkivar@newf.no

Hanne Aamodt

Bruksrådet:

bruksradet@newf.no

Leder: Margrethe Akselvoll

Monika skarphagen

Stine Olsen

Silje Soot

Vara: Ståle Solberg

Vara: Tone Granøien

Vara: Anita Szabo

Ungdomsutvalget:

Ung@newf.no

Leder: Toril Henriette Aassveen

Aamodt

Medlem: Marita Ovesen

Medlem: Ulla Gjelstad Mathisen

Medlem: Leona Schjelderup

Mestvinnerlister:

mestvinner@newf.no

Toril Henriette Aassveen Aamodt

Redaktør:

red@newf.no

Toril Henriette Aassveen Aamodt

Revisorer:

Jan Aage Nerland

Mette-Marit Borge

Webansvarlig:

webmaster@newf.no

4


Prisliste 2022

Alle arrangement i klubbregi skal prises til følgende satser

Påmelding Manuell

påmelding

Utstilling Voksen 375 400 450

Valp 200 225 275

Lydighet 375 400 450

Utstilling + Lydighet 620 660 710

Vannprøver 375 450

Utstilling +

620 710

vannprøver

Lydighet +

620 710

Vannprøver

Triatlon 820

5

Utsatt web

påmelding

Andre Priser PRIS Pr.

år

Medlemsbladet

Logoannonse med

300 300

oppføring på

valpeliste

Annonse i

500 1500

medlemsblad 1/1 side

Annonse i

350 950

medlemsblad ½ side

Annonse i

150 500

medlemsblad ¼ side

Oppsett av annonse 1000

Oppsett av logo for

250

oppdrettere

Annet

Oppføring på

100

valpeliste uten

logoannonse

CK/HP/ Reserve cert

60

rosett

Lydighetsrosetter 60

BIR/BIM rosetter 60

Triathlon rosetter 60

Kjøp av medlemsbladet

55

for medl. (+porto)

Ekstra Abonnement på

medlemsbladet

450 450


Aktive avdelinger

Avdeling Trøndelag

Avdeling OIA

Avdeling Østfold/Follo

Avdeling BTV

Avdeling Sørlandet

Avdeling Rogaland

6


Avdelinger og kontaktledd

Buskerud/Telemark/

Vestfold

Finnmark

Hordaland

Nordland

Nordmøre og

Romsdal

Oslo/Akershus og

Innlandet

Rogaland

Sunnmøre

Sørlandet

Troms

Trøndelag

Østfold/Follo

Hanne Flaget

Marian Meyer

Jørgensen (Troms)

Trenger kontaktledd

Trenger kontaktledd

Tove Strand

Monika Skarphagen

Espen Aasland

Heidi Knardal

Knut Olav Øverby

Marian Meyer

Jørgensen

Kristine Grefstad

Lill Ann Sylstad

buskerud@newf.no

troms@newf.no

hordaland@newf.no

nordland@newf.no

nordmore@newf.no

rogaland@newf.no

Sunnmore@newf.no

sorlandet@newf.no

Troms@newf.no

trondelag@newf.no

osloakershus@newf.no

Ostfoldfollo@newf.no

7


Lederen har ordet

Sommeren er for de

fleste av oss over, noen

har hatt flott ferievær

og andre har hatt mye

regn.

Uansett håper jeg dere

alle har hatt en fin

sommer og er klare for

å starte opp igjen med

aktiviteter nå i høst.

Vet at flere av dere har

vært aktive i sommer

med utstillinger,

vannprøver og andre

aktiviteter.

I styresammenheng har vi tatt det

litt rolig i sommer. Noen saker har

vi behandlet, men de fleste sakene

har vi utsatt til styremøte i høst.

Dessverre er det slik at enkelte

ikke klarer å oppføre seg, det

gjelder så vel på arrangementer

som ved direkte kontakt med

våre tillitsvalgte. Våre

tillitsvalgte bruker av sin fritid

og gjør et flott stykke (ofte

gratis) arbeid for klubben, og

man bør kunne forvente at det

skal de få lov til, uten stygge

meldinger og uthenging.

Er det noe du lurer på eller er

uenig i, tenk over hvordan du

henvender deg til andre

mennesker. Dårlig formulerte

meldinger kan være sårende og

faktisk gjøre at vi mister

ildsjelene vi har i klubben. Tenk

over hva du skriver og hvordan

du skriver, før du skriver

meldingen din. Dette gjelder

også hvordan du henvender deg

muntlig til en person, det være

seg tillitsvalgt eller andre.

Flere av oss tillitsvalgte er valgt

av dere medlemmer. Andre er

utpekt av styret. Vi er der for

dere og for å gjøre en jobb for

klubben, som jo er dere

medlemmer. Håper dere setter

pris på det! Men vil samtidig

minne om at vi er kun

mennesker vi også!

Ser at redaktør har etterlyst

innlegg til medlemsbladet. Det

blir ikke noe medlemsblad uten at

dere sender inn. Redaktørens jobb

er å sette sammen det som

kommer inn av artikler, bilder og

annet. Det er ikke hennes ansvar å

lage artiklene. Så ber dere; send

inn noen ord og bilder til

8


medlemsbladet, slik at vi får et

medlemsblad som er interessant.

Vil også benytte anledningen til å

etterlyse personer som er

interessert i å planlegge

arrangementer som kommer. I

første omgang trenger vi flere

personer som vil være med å

planlegge stand på Oslo Dog

Show 18. – 20. november 2022.

Har du lyst til å bidra, ta kontakt

med oss i styret på e-post

styret@newf.no.

Og som dere alle sikkert forstår,

Morokulien skal arrangeres igjen

om 2 (el. 3) år. Vi ønsker å sette

ned en komité som kan arbeide

sammen med medlemmer i

Sverige for å planlegge for neste

Morokulien.

Ta kontakt med oss i styret hvis

du ønsker å bidra. Samme e-post

som over. Vi er avhengige av flere

som kan hjelpe til, styret og de

tillitsvalgte makter ikke alt alene.

Så håper jeg dere alle får en flott

høst og at vi treffes igjen på

arrangementer rundt omkring.

God høst

Anica

9


Redaktørhilsen

Hei dere og god høst!

Jeg håper at dere, både 2 og firbente nyter

denne tiden til det fulle!

Selv elsker jeg høsten med dens nydelige

farger og kjøligere luft!

Jeg skal være 100% ærlig og si så mye som

at jeg denne gangen har vært veldig

usikker på hva og evt om jeg i det hele tatt

skulle skrive noe til redaktørsiden. Men jeg

skriver, under tvil.

Først og fremst vil jeg inderlig be dere

bruke rette kanaler når det gjelder

henvendelser gjeldene bladet, alt av stoff

som skal inn, skal sendes til red@newf.no

ettersom dette er den eneste sikre måten å

få det dere sender inn med. Dette er det

eneste stedet jeg sjekker gjennom

automatisk hver gang jeg setter sammen

bladet. Jeg har aldri kunnet garantere at

ting som blir sendt meg via Messenger på

Facebook (Min private side) vil komme

med i bladet, men fra og med nå vil ikke

henvendelser som gjelder mine frivillige

verv i klubben bli besvart på mine private

plattformer. Klubben har en side på

nettsiden som informerer om alle

mailadresser man kan sende en

henvendelse til dersom man lurer på noe.

Eks: red@newf.no, mestvinner@newf.no,

styret@newf.no, ung@newf.no osv. all

denne infoen ligger også på en av de første

sidene i hvert medlemsblad.

Dette gjelder også spørsmål som gjelder

blad, mestvinnerlister, arrangement osv.

rett spørsmålene til rette kanaler, og husk

at jeg som privatperson og jeg som

redaktør er to forskjellige ting.

Denne gangen vil dere nok merke at bladet

ikke virker like innholdsrikt som det pleier

å gjøre, og det er rett og slett fordi jeg

denne gangen ikke har gått ut og drevet inn

innhold, for uten dere blir det ikke mye til

medlemsblad, jeg beklager, men det er

realiteten.

Jeg har etterspurt om noen av de som var

på Morokulien kunne skrevet en reportasje

derfra, helt uten respons, og jeg akter ikke

gjøre det jeg heller denne gangen, så

bildene jeg har fått inn blir med, men det

blir ikke skrevet noe.

Jeg har alltid viet ekstremt mye tid på

medlemsbladet, og fikset mye av innholdet

selv. Flere har uttalt seg og ment hva som

bør være med i bladet, og det er helt i

orden, men da må noen skrive og sende det

inn.. jeg kan ikke sitte og lage dette på

egenhånd. Nå framover vil jeg heller ikke

ha muligheten til det, da jeg har blitt

forespurt av en annen hundeklubb å lage

deres medlemsblad også, i tillegg til at jeg

har påtatt meg mestvinnerlistene. Jeg vil

fortsette å levere den beste kvaliteten på

bladene, men innholdet er det dere

medlemmene som får stå for.

Derfor vil dere denne gangen se et

medlemsblad med heller lite innhold.

Nå er klubbens utstillinger og andre

arrangement over for dette året, men vi

skal også ha rasestand på hund for alle

messen på nova spektrum tredje helgen i

november. Kunne dere tenke dere å hjelpe

til under messehelgen, ikke nøl med å ta

kontakt med styret på styret@newf.no

Vi gleder oss hvert fall masse og håper å se

mange av dere der! Dette er den viktigste

arenaen for å promotere den fantastiske

rasen vår!

Dette året har jeg igjen tatt steget utenfor

komfortsonen. Jeg begynte med å stille

10


denne skjønne veteranen min på utstilling

på egenhånd igjen, og har nok fått litt blod

på tann! Så på Elverum valgte jeg å ta enda

et steg utenfor komfortsonen, jeg valgte å

stille til vannprøve igjen for første gang på

to år, jeg gikk en prøve i 2020, men før det

har jeg ikke gått en eneste prøve siden

2018, så dette var virkelig en prøvelse for

nervene, jeg som egentlig hadde bestemt

meg for at jeg ikke skulle gå flere

vannprøver før jeg hadde fått meg ny hund.

Tussi og jeg var liksom «Pensjonert». Men

nå har jeg nå engang inngått en avtale om

at vi fortsetter litt til, så da blir det vel noen

prøver til neste år også! – hvem skulle vel

trodd det? Ikke jeg hvert fall!

Nå skal Tussi og jeg ta imot høsten med

dens nydelige farger, deilige høstvær og

sure vind med åpne armer, mens vi

gjemmer oss bort foran peisen med en stor

kopp varm drikke i hendene, hundesnork

og lydbøker!

God høst alle nuffefolk! Jeg håper vi sees

igjen før året er omme!

Høsthilsen fra

Tussi og Henriette

- Tusen takk til

Mette-Marit Borge

for bilde!

11


Info fra styret

NORSK

NEWFOUNDLANDSHUNDKLUBB

20. mai 2019

Til avdelinger i Norsk Newfoundlandshundklubb.

For de fleste her det vel behov for noen ekstra kroner inn i avdelingskassa.

Ved å registrere seg i Brønnøysundregisteret og frivillighetsregisteret, er det mulig å søke om å bli

grasrotmottaker (Norsk Tipping).

Slik går du fram:

Avdelingen må først registrere seg i Brønnøysund i Enhetsregisteret for å få

organisasjonsnummer. Deretter i frivillighetsregisteret, og da søker dere samtidig om å bli medlem

i grasrotandelen.

Her er en link til Brønnøysundregistrene som forklarer trinn for trinn hvordan du går fram:

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/

Når dere har blitt godkjente som grasrotmottakere, få familie, venner og kjente til å legge seg inn

som grasrotgiver til avdelingen.

Håper dere tar dere tid til å registrere dere, er kjærkomne kroner inn i avdelingskassa.

Mvh

Anica Johannessen

Fungerende leder og kasserer

Norsk Newfoundlandshundklubb

12


Notis;

Årsmøte 2023

avholdes 15. april,

og at saker til

årsmøtet må være

styret i hende senest

31.januar 2023.

Kandidater til valg

må være

valgkomitéen i

hende senest

31.januar 2023

13


Avdelingsnytt

Error 404:

File not found

Innhold ikke

innsendt til

redaktør

14


Leder: Hanne Løvstad Flaget (kontaktperson Buskerud)

Kasserer: Mai Risløken

Sekretær: Lene Iversen

AU-Medlem: Anita Szabo

AU-Medlem: Hanne Augustin (Kontaktperson Telemark)

AU-Medlem: May-Liss Myrholt

Vara: Lars Ola Rusthen

Valgkomité: Frode Johannessen

Valgkomité: Tore Flaget

E-post: nnkavd.buskerud@gmail.com

15


Hei!

Vel overstått sommer. Håper dere

har hatt fine dager både ved sjøen

og på fjellet. Kanskje har hundene

fått noen avkjølende bad. Det har

jo vært mange fine og veldig

varme dager.

Da er vi klar for en ny høst, og vi

får håpe på mange fine solfylte

klare dager som virkelig innbyr til

turer med hundene. Kanskje kan

vi også få til noen nuffesamlinger

her i sør fram mot jul.

NBSK avd Agder

(Bernerklubben) arrangerer en del

turer utover høsten. Alle nuffer er

velkommen til å være med på

disse. Informasjon blir lagt ut på

NNK avdeling Sørlandets side.

Denne gangen er det Court and

Spark eller Molly som hun heter

til daglig som pryder siden til

avdeling Sørlandet. Det er Ingvild

Brattestad som er eier.

Ha en fin høst alle

sammen!

- Lisbeth

16


17


Avdelingsnytt

Error 404

File not found:

Innhold ikke

innsendt til

redaktør

18


Leder: Kristine Grefstad

Kasserer: Sigleif Tingstad

AU-Medlem: Kristine Kaasa Moe

AU-Medlem: Rita Irene Pedersen

AU-Medlem: Lill Katrin Hofstad

AU-Medlem: Linda Iversen

19


Avdelingsnytt

Hei sann og vel overstått

sommer. Håper dere alle har

hatt en fin tid med nuffene,

fått fylt på med energi klar

for høst og vinter.

Avdelingen arrangerte i samarbeid

med Østfold/Follo dobbeltutstilling i

Skiptvedt og vi må si oss veldig

fornøyd med gjennomføringen. Det

ligger mange timers frivillig dugnad

bak en utstilling og det gjør det så

mye lettere å gå på nytt når man sitter

igjen med en god følelse i etterkant.

Det var et fantastisk bra vær og

idylliske omgivelser. Vi har samlet

nyttige erfaringer som vi tar med oss

videre.

Ekstra gledelig denne helgen var en

enorm påmelding i Barn og Hund. Det

gleder, det er de som er fremtiden.

Helgen 13-14 August arrangerte vi

dobbel vannprøve på idylliske

Tangenodden Camping, med dommer

Walter Wehler fra Tyskland begge

dager. Prøveleder begge dager var vår

egen fantastiske Monika Skarphagen.

Dette ble et fantastisk flott

arrangement med nydelig vær,

hyggelig sosialt samvær og fantastisk

stemning på kveldene med gitar, sang

og ustemt allsang. Takk til alle og

enhver med bidrag på hver sin måte.

Vi håper å få til noen arrangementer

utover høsten og vinter. Håper

selvfølgelig å se deg der.

Følg med på vår Facebook gruppe.

Ikke medlem av den? Søk opp NNK

avd. Oslo, Akershus og Innlandet.

Med vennlig hilsen for

Avd. Oslo, Akershus og Innlandet

Hanne Aamodt

Dommer for dagen var Ann Stavdal.

Hemmelig BIS dommer var Anne

Berit Kristensen (Kennel Bear Cove)

20


21


Avdelingsnytt

Error 404

File not found:

Innhold ikke

innsendt til

redaktør

22


Foto: Sander Borge

23


Ungdomsutvalget har ikke arrangert noe i det siste, og det har ikke

blitt mye til møter heller da alle medlemmene er ganske opptatte på

hvert sitt hold. Men vi ønsker fortsatt å informere om at det er plass

til enda flere i vårt enn så lenge lille ungdomsutvalg! Vi vil ta imot

dere med åpne armer! Eneste kriteriet for å bli med er å være over

12 år og under 30. Du trenger ikke ha noen spesifikke egenskaper,

alt kan læres! Ellers er vi ganske ferske resten av oss også.

I slutten av november skal klubben ha stand på Oslo Dog Show,

Nova Spektrum i Lillestrøm, og noen av oss vil du kunne møte der

den helgen. Vi håper ellers å se dere rundt omkring på

arrangementer senere!

God Høst!

24


Foto: Theodor Aamodt

25


Stafettpinnen

Error 404:

File not

found

found

Innhold ikke

Innsendt til

found

redaksjonen

26


Foto: Stine Foss Bjerkan

27


Bildedryss fra

Morokulien

Foto: Mette-Marit Borge // Nathalie Borgeng Isaksen

Error 404:

Fil:

«Tekst til reportasje fra

Morokulien 2022»

ser ikke ut til å ha blitt

skrevet …

Laster inn bilder …

28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


Foto: Micael Nyquist

Foto: Lill-Ann Sylstad

47


En siste hilsen

Vakre, vakre Dolly!

20.06.2009-27.07.2022

I 13 år, en måned og 7 dager fikk

vi dele livet med deg!

Du er og vil alltid være høyt elsket

av mange. For oss har du alltid

vært Dullegullet!

Det begynner å bli noen år siden

sist vi kjente på denne sorgen, og

jeg kan love deg at det ikke blir

noe lettere med årene.

Du har gitt oss så mangt, du var

fra det første kullet jeg virkelig

husker. Du har vært en fantastisk

mor til Tussi, og de andre valpene

dine, og en enda bedre Bestemor

til Cava, Dakota og Disney!

Du har vært en av de kuleste

hundene vi har hatt, sta, egenrådig

og bestemt med nye påfunn og

meninger hver eneste dag. En

bauta i våre liv!

Sorgen vi nå føler på er den

samme som å miste et

familiemedlem, for det var

akkurat det du var, en del av

familien vår!

Det blir rart at resten av familien

skal komme hjem fra ferie og

senga di baki bilen vil være tom.

Det blir rart å ikke måtte fysisk

flytte deg hver gang vi skal åpne

kjøleskapet fordi du er så sta at du

ikke skal flytte deg. Det blir rart å

ikke høre de grove, bestemte

boffene dine når du kjefter på

48

"ungdommen". Det blir rart å ikke

snuble over deg på vei opp eller

ned trappa. Det blir rart å ikke ha

deg med på stranda når vi trener,

ikke skal du legge på svøm midt

under en treningsøkt igjen, aldri

mer skal du buksere inn smågutta

i baderinger fordi du synes de er

litt for langt ute i vannet. Aldri

mer.

Hvem skal oppdra det lille nøstet

Disney nå?

Det verker i hjerterota, tårene

triller ukontrollert og snørra

renner. Selv om vi har vært veldig

klar over at vi har hatt deg på

overtid er det vondt å miste deg,

men jeg vet du ikke har lidd og at

du fikk avslutte livet ditt med en

uke på favorittsted Lesja, hvor du

lever som en dronning, for da

kunne du dele soverom med

Theodor igjen uten å måtte kravle

opp en grusom trapp.

Tusen takk for alle de fine

minnene du har gitt oss, for alle de

gode samtalene vi har hatt, for alle

de flotte avkommene du har gitt

oss og takk for at vi har fått dele

livet med deg

Kjære dronninga vår vi kommer

til å savne deg vår kjære engel

Sov godt gullet! Klem fra familien

din

Fam. Kaos/

Kennel Ebenaki


49


Utstillingsresultater

NY NORSK CHAMPION

NUCH Bikkjehaugen’s Vilde

aka

Vilde

12.06.21 – Tromsø –Tromsø Hundeklubb

CERT

Dommer: Karl Eddie Berge

13.06.21 – Tromsø – NKK Tromsø/Finnmark

CERT

Dommer: Anders Tunold-Hansen

02.07.22 – Maura – Norsk Dobermann Klubb

CERT og NUCH

Dommer: Per Kristian Andersen

Eier/oppdretter:

Anica og Frode Johannessen/Randi

og Ole Nygård - Bikkjehaugen

50


51


Utstillingsresultater

NUCH NVV-22

Ebenaki`s Cadillac Dream

aka

Tussi

18.06.22 – Sandefjord

BIR Veteran og Norsk

Veteranvinner 22

Dommer: Mette E. M. Tufte

25.06.22 – Valebø

BIR Veteran og 3BTK

Dommer: Svend Løvenkjær

26.06.22 – Valebø

BIR Veteran og 3BTK

Dommer: Loredana Salina

26.06.22 – Valebø

BIS VETERAN 1 Og BIS 2

Dommer: Caroline Hals

16.07.22 – Skiptvet

BIR Veteran og 3BTK

Dommer: John Sigve Berg

17.07.22 – Skiptvet

BIR Veteran

Dommer: Ann W. Stavdal

17.07.22 – Skiptvet

BIS VETERAN

Dommer: Anne Berit Kristensen

(Kennel Bear Cove)

Eier/oppdretter:

Henriette og Hanne Aamodt, Kennel Ebenaki

52


53


Utstillingsresultater

Ebenaki`s Dakota Dream

aka

Dakota

16.07.22 – Skiptvedt

EXC.UK, 1UKK, CK, CERT

Dommer: John Sigve Berg

Eier/oppdretter:

Hanne Aamodt, Kennel Ebenaki

54


55


Utstillingsresultater

NJV-22 Auroranewf's

Can't Get Enough

aka

Ella

stilte på Gold Cup/ Struer i Danmark alle 3 dager med supre

resultater.

Kun 11 mnd gammel, i konkurranse med 16 andre juniorer

(både hannhunder og tisper) lørdagen, så ble hun beste junior,

og fikk tittelen Klub Gold Cup Junior winner 2022


57


58


Din logo her?

Kontakt red@newf.no

Din logo her?

Kontakt red@newf.no

Din logo her?

Kontakt red@newf.no

59


60

Retur:

Hanne Aamodt

Blomstervegen 21,

2005 RÆLINGEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!