09.10.2022 Views

Newfoundlandshundbladet 0322

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3/2022<br />

FOTO:<br />

Gunn Hansen<br />

N SE UCH Nandobears<br />

Quick and Easy for Auroranewf


Innhold<br />

Infoside<br />

Råd og tillitsvalgte<br />

Prisliste 2022<br />

Avdelinger<br />

Lederen har ordet<br />

Ord fra redaktøren<br />

Info fra styret<br />

Avdelingsnytt<br />

Avdeling BTV<br />

Avdeling Sørlandet<br />

Avdeling Trøndelag<br />

Avdeling Oslo/Akershus/Innlandet<br />

Avdeling Østfold/Follo<br />

Ungdomsutvalget<br />

Stafettpinnen<br />

Bildedryss fra Morokulien<br />

En siste hilsen// Dolly<br />

Utstillingsresultater<br />

Oppdretterlogoer<br />

S. 2<br />

S. 3<br />

S. 4<br />

S. 5<br />

S. 6-7<br />

S. 8-9<br />

S. 10-11<br />

S. 12-13<br />

S. 14-25<br />

S. 14-15<br />

S. 16-17<br />

S. 18-19<br />

S. 20-21<br />

S. 22-23<br />

S. 24-25<br />

S. 26-27<br />

S. 28-46<br />

S. 48-49<br />

S. 50-57<br />

S. 58-59<br />

2


Newfoundlandshund bladet er et<br />

medlemsblad for Norsk<br />

Newfoundlandshund klubb.<br />

Bladet kommer ut fire ganger i året og<br />

fom. 26.03.22 vil alle utgaver igjen<br />

komme som papirpublikasjoner. Men<br />

de vil også bli publisert som<br />

nettmagasiner.<br />

Redaktør: Toril Henriette Aassveen<br />

Aamodt<br />

Medlemskontingenten er kr. 350,- +<br />

NKKs grunnkontigent for<br />

hovedmedlemmer, og kr. 100,- for<br />

familiemedlemmer.<br />

Juniormedlemsskap: For deg mellom<br />

12 og 30 år: kr. 50,- + NKKs<br />

grunnkontigent.<br />

Forsidefoto: Gunn Hansen<br />

Baksidefoto: Mai Risløken<br />

Manusfrist for de neste<br />

bladene:<br />

4/22 - 01/11/22<br />

--------------------<br />

1/23 - 31/01/23<br />

2/23 - 20/05/23<br />

3/23 - 20/08/23<br />

Stoff som tekst leveres til redaktørens<br />

mailadresse; red@newf.no i et<br />

redigerbart tekstdokument som Word<br />

eller Pages, eller skrives rett i e-posten.<br />

Bilder og annonser leveres som egne<br />

vedlegg i e-posten enten som PDF eller<br />

JPG filer. Alt stoff til medlemsbladet<br />

skal merkes «Stoff til medlemsblad»<br />

Ta gjerne kontakt med redaktør før du<br />

sender inn eller dersom du har<br />

spørsmål.<br />

De respektive forfattere står for<br />

innholdet til bladet og er ikke<br />

nødvendigvis sammenfallende med<br />

redaksjonens, eller klubbens syn. Vi tar<br />

forbehold for skrive- eller trykkfeil.<br />

3


Norsk Newfoundlandshund klubb<br />

www.newf.no<br />

Bankgiro: 9365.15.77592<br />

Epost: norsknewfoundlandshundklubb@gmail.com<br />

Styret i Norsk<br />

Newfoundlandshund klubb:<br />

Styret@newf.no<br />

Leder: Anica Johannessen<br />

Nestleder: Espen Aasland<br />

Styremedlem: Sølvi Schjelderup<br />

Styremedlem: Hanne Aamodt<br />

Styremedlem - Sekretær: Knut<br />

Isaksen<br />

Varamedlem: Nina Sagen<br />

Varamedlem: Ingunn Holen Solberg<br />

Valgkomiteen:<br />

Valgkomite@newf.no<br />

Medlem: Frode Johannessen<br />

Medlem: Tove Strand<br />

Medlem: Toril Henriette Aassveen<br />

Aamodt<br />

Vara: Hanne Augustin<br />

Vara: Lene Iversen<br />

Avlsrådet:<br />

avlsraadet@newf.no<br />

Gunn Hansen<br />

Unni Raadlund<br />

Hanne Aamodt<br />

Medlemsarkivar:<br />

medlemsarkivar@newf.no<br />

Hanne Aamodt<br />

Bruksrådet:<br />

bruksradet@newf.no<br />

Leder: Margrethe Akselvoll<br />

Monika skarphagen<br />

Stine Olsen<br />

Silje Soot<br />

Vara: Ståle Solberg<br />

Vara: Tone Granøien<br />

Vara: Anita Szabo<br />

Ungdomsutvalget:<br />

Ung@newf.no<br />

Leder: Toril Henriette Aassveen<br />

Aamodt<br />

Medlem: Marita Ovesen<br />

Medlem: Ulla Gjelstad Mathisen<br />

Medlem: Leona Schjelderup<br />

Mestvinnerlister:<br />

mestvinner@newf.no<br />

Toril Henriette Aassveen Aamodt<br />

Redaktør:<br />

red@newf.no<br />

Toril Henriette Aassveen Aamodt<br />

Revisorer:<br />

Jan Aage Nerland<br />

Mette-Marit Borge<br />

Webansvarlig:<br />

webmaster@newf.no<br />

4


Prisliste 2022<br />

Alle arrangement i klubbregi skal prises til følgende satser<br />

Påmelding Manuell<br />

påmelding<br />

Utstilling Voksen 375 400 450<br />

Valp 200 225 275<br />

Lydighet 375 400 450<br />

Utstilling + Lydighet 620 660 710<br />

Vannprøver 375 450<br />

Utstilling +<br />

620 710<br />

vannprøver<br />

Lydighet +<br />

620 710<br />

Vannprøver<br />

Triatlon 820<br />

5<br />

Utsatt web<br />

påmelding<br />

Andre Priser PRIS Pr.<br />

år<br />

Medlemsbladet<br />

Logoannonse med<br />

300 300<br />

oppføring på<br />

valpeliste<br />

Annonse i<br />

500 1500<br />

medlemsblad 1/1 side<br />

Annonse i<br />

350 950<br />

medlemsblad ½ side<br />

Annonse i<br />

150 500<br />

medlemsblad ¼ side<br />

Oppsett av annonse 1000<br />

Oppsett av logo for<br />

250<br />

oppdrettere<br />

Annet<br />

Oppføring på<br />

100<br />

valpeliste uten<br />

logoannonse<br />

CK/HP/ Reserve cert<br />

60<br />

rosett<br />

Lydighetsrosetter 60<br />

BIR/BIM rosetter 60<br />

Triathlon rosetter 60<br />

Kjøp av medlemsbladet<br />

55<br />

for medl. (+porto)<br />

Ekstra Abonnement på<br />

medlemsbladet<br />

450 450


Aktive avdelinger<br />

Avdeling Trøndelag<br />

Avdeling OIA<br />

Avdeling Østfold/Follo<br />

Avdeling BTV<br />

Avdeling Sørlandet<br />

Avdeling Rogaland<br />

6


Avdelinger og kontaktledd<br />

Buskerud/Telemark/<br />

Vestfold<br />

Finnmark<br />

Hordaland<br />

Nordland<br />

Nordmøre og<br />

Romsdal<br />

Oslo/Akershus og<br />

Innlandet<br />

Rogaland<br />

Sunnmøre<br />

Sørlandet<br />

Troms<br />

Trøndelag<br />

Østfold/Follo<br />

Hanne Flaget<br />

Marian Meyer<br />

Jørgensen (Troms)<br />

Trenger kontaktledd<br />

Trenger kontaktledd<br />

Tove Strand<br />

Monika Skarphagen<br />

Espen Aasland<br />

Heidi Knardal<br />

Knut Olav Øverby<br />

Marian Meyer<br />

Jørgensen<br />

Kristine Grefstad<br />

Lill Ann Sylstad<br />

buskerud@newf.no<br />

troms@newf.no<br />

hordaland@newf.no<br />

nordland@newf.no<br />

nordmore@newf.no<br />

rogaland@newf.no<br />

Sunnmore@newf.no<br />

sorlandet@newf.no<br />

Troms@newf.no<br />

trondelag@newf.no<br />

osloakershus@newf.no<br />

Ostfoldfollo@newf.no<br />

7


Lederen har ordet<br />

Sommeren er for de<br />

fleste av oss over, noen<br />

har hatt flott ferievær<br />

og andre har hatt mye<br />

regn.<br />

Uansett håper jeg dere<br />

alle har hatt en fin<br />

sommer og er klare for<br />

å starte opp igjen med<br />

aktiviteter nå i høst.<br />

Vet at flere av dere har<br />

vært aktive i sommer<br />

med utstillinger,<br />

vannprøver og andre<br />

aktiviteter.<br />

I styresammenheng har vi tatt det<br />

litt rolig i sommer. Noen saker har<br />

vi behandlet, men de fleste sakene<br />

har vi utsatt til styremøte i høst.<br />

Dessverre er det slik at enkelte<br />

ikke klarer å oppføre seg, det<br />

gjelder så vel på arrangementer<br />

som ved direkte kontakt med<br />

våre tillitsvalgte. Våre<br />

tillitsvalgte bruker av sin fritid<br />

og gjør et flott stykke (ofte<br />

gratis) arbeid for klubben, og<br />

man bør kunne forvente at det<br />

skal de få lov til, uten stygge<br />

meldinger og uthenging.<br />

Er det noe du lurer på eller er<br />

uenig i, tenk over hvordan du<br />

henvender deg til andre<br />

mennesker. Dårlig formulerte<br />

meldinger kan være sårende og<br />

faktisk gjøre at vi mister<br />

ildsjelene vi har i klubben. Tenk<br />

over hva du skriver og hvordan<br />

du skriver, før du skriver<br />

meldingen din. Dette gjelder<br />

også hvordan du henvender deg<br />

muntlig til en person, det være<br />

seg tillitsvalgt eller andre.<br />

Flere av oss tillitsvalgte er valgt<br />

av dere medlemmer. Andre er<br />

utpekt av styret. Vi er der for<br />

dere og for å gjøre en jobb for<br />

klubben, som jo er dere<br />

medlemmer. Håper dere setter<br />

pris på det! Men vil samtidig<br />

minne om at vi er kun<br />

mennesker vi også!<br />

Ser at redaktør har etterlyst<br />

innlegg til medlemsbladet. Det<br />

blir ikke noe medlemsblad uten at<br />

dere sender inn. Redaktørens jobb<br />

er å sette sammen det som<br />

kommer inn av artikler, bilder og<br />

annet. Det er ikke hennes ansvar å<br />

lage artiklene. Så ber dere; send<br />

inn noen ord og bilder til<br />

8


medlemsbladet, slik at vi får et<br />

medlemsblad som er interessant.<br />

Vil også benytte anledningen til å<br />

etterlyse personer som er<br />

interessert i å planlegge<br />

arrangementer som kommer. I<br />

første omgang trenger vi flere<br />

personer som vil være med å<br />

planlegge stand på Oslo Dog<br />

Show 18. – 20. november 2022.<br />

Har du lyst til å bidra, ta kontakt<br />

med oss i styret på e-post<br />

styret@newf.no.<br />

Og som dere alle sikkert forstår,<br />

Morokulien skal arrangeres igjen<br />

om 2 (el. 3) år. Vi ønsker å sette<br />

ned en komité som kan arbeide<br />

sammen med medlemmer i<br />

Sverige for å planlegge for neste<br />

Morokulien.<br />

Ta kontakt med oss i styret hvis<br />

du ønsker å bidra. Samme e-post<br />

som over. Vi er avhengige av flere<br />

som kan hjelpe til, styret og de<br />

tillitsvalgte makter ikke alt alene.<br />

Så håper jeg dere alle får en flott<br />

høst og at vi treffes igjen på<br />

arrangementer rundt omkring.<br />

God høst<br />

Anica<br />

9


Redaktørhilsen<br />

Hei dere og god høst!<br />

Jeg håper at dere, både 2 og firbente nyter<br />

denne tiden til det fulle!<br />

Selv elsker jeg høsten med dens nydelige<br />

farger og kjøligere luft!<br />

Jeg skal være 100% ærlig og si så mye som<br />

at jeg denne gangen har vært veldig<br />

usikker på hva og evt om jeg i det hele tatt<br />

skulle skrive noe til redaktørsiden. Men jeg<br />

skriver, under tvil.<br />

Først og fremst vil jeg inderlig be dere<br />

bruke rette kanaler når det gjelder<br />

henvendelser gjeldene bladet, alt av stoff<br />

som skal inn, skal sendes til red@newf.no<br />

ettersom dette er den eneste sikre måten å<br />

få det dere sender inn med. Dette er det<br />

eneste stedet jeg sjekker gjennom<br />

automatisk hver gang jeg setter sammen<br />

bladet. Jeg har aldri kunnet garantere at<br />

ting som blir sendt meg via Messenger på<br />

Facebook (Min private side) vil komme<br />

med i bladet, men fra og med nå vil ikke<br />

henvendelser som gjelder mine frivillige<br />

verv i klubben bli besvart på mine private<br />

plattformer. Klubben har en side på<br />

nettsiden som informerer om alle<br />

mailadresser man kan sende en<br />

henvendelse til dersom man lurer på noe.<br />

Eks: red@newf.no, mestvinner@newf.no,<br />

styret@newf.no, ung@newf.no osv. all<br />

denne infoen ligger også på en av de første<br />

sidene i hvert medlemsblad.<br />

Dette gjelder også spørsmål som gjelder<br />

blad, mestvinnerlister, arrangement osv.<br />

rett spørsmålene til rette kanaler, og husk<br />

at jeg som privatperson og jeg som<br />

redaktør er to forskjellige ting.<br />

Denne gangen vil dere nok merke at bladet<br />

ikke virker like innholdsrikt som det pleier<br />

å gjøre, og det er rett og slett fordi jeg<br />

denne gangen ikke har gått ut og drevet inn<br />

innhold, for uten dere blir det ikke mye til<br />

medlemsblad, jeg beklager, men det er<br />

realiteten.<br />

Jeg har etterspurt om noen av de som var<br />

på Morokulien kunne skrevet en reportasje<br />

derfra, helt uten respons, og jeg akter ikke<br />

gjøre det jeg heller denne gangen, så<br />

bildene jeg har fått inn blir med, men det<br />

blir ikke skrevet noe.<br />

Jeg har alltid viet ekstremt mye tid på<br />

medlemsbladet, og fikset mye av innholdet<br />

selv. Flere har uttalt seg og ment hva som<br />

bør være med i bladet, og det er helt i<br />

orden, men da må noen skrive og sende det<br />

inn.. jeg kan ikke sitte og lage dette på<br />

egenhånd. Nå framover vil jeg heller ikke<br />

ha muligheten til det, da jeg har blitt<br />

forespurt av en annen hundeklubb å lage<br />

deres medlemsblad også, i tillegg til at jeg<br />

har påtatt meg mestvinnerlistene. Jeg vil<br />

fortsette å levere den beste kvaliteten på<br />

bladene, men innholdet er det dere<br />

medlemmene som får stå for.<br />

Derfor vil dere denne gangen se et<br />

medlemsblad med heller lite innhold.<br />

Nå er klubbens utstillinger og andre<br />

arrangement over for dette året, men vi<br />

skal også ha rasestand på hund for alle<br />

messen på nova spektrum tredje helgen i<br />

november. Kunne dere tenke dere å hjelpe<br />

til under messehelgen, ikke nøl med å ta<br />

kontakt med styret på styret@newf.no<br />

Vi gleder oss hvert fall masse og håper å se<br />

mange av dere der! Dette er den viktigste<br />

arenaen for å promotere den fantastiske<br />

rasen vår!<br />

Dette året har jeg igjen tatt steget utenfor<br />

komfortsonen. Jeg begynte med å stille<br />

10


denne skjønne veteranen min på utstilling<br />

på egenhånd igjen, og har nok fått litt blod<br />

på tann! Så på Elverum valgte jeg å ta enda<br />

et steg utenfor komfortsonen, jeg valgte å<br />

stille til vannprøve igjen for første gang på<br />

to år, jeg gikk en prøve i 2020, men før det<br />

har jeg ikke gått en eneste prøve siden<br />

2018, så dette var virkelig en prøvelse for<br />

nervene, jeg som egentlig hadde bestemt<br />

meg for at jeg ikke skulle gå flere<br />

vannprøver før jeg hadde fått meg ny hund.<br />

Tussi og jeg var liksom «Pensjonert». Men<br />

nå har jeg nå engang inngått en avtale om<br />

at vi fortsetter litt til, så da blir det vel noen<br />

prøver til neste år også! – hvem skulle vel<br />

trodd det? Ikke jeg hvert fall!<br />

Nå skal Tussi og jeg ta imot høsten med<br />

dens nydelige farger, deilige høstvær og<br />

sure vind med åpne armer, mens vi<br />

gjemmer oss bort foran peisen med en stor<br />

kopp varm drikke i hendene, hundesnork<br />

og lydbøker!<br />

God høst alle nuffefolk! Jeg håper vi sees<br />

igjen før året er omme!<br />

Høsthilsen fra<br />

Tussi og Henriette<br />

- Tusen takk til<br />

Mette-Marit Borge<br />

for bilde!<br />

11


Info fra styret<br />

NORSK<br />

NEWFOUNDLANDSHUNDKLUBB<br />

20. mai 2019<br />

Til avdelinger i Norsk Newfoundlandshundklubb.<br />

For de fleste her det vel behov for noen ekstra kroner inn i avdelingskassa.<br />

Ved å registrere seg i Brønnøysundregisteret og frivillighetsregisteret, er det mulig å søke om å bli<br />

grasrotmottaker (Norsk Tipping).<br />

Slik går du fram:<br />

Avdelingen må først registrere seg i Brønnøysund i Enhetsregisteret for å få<br />

organisasjonsnummer. Deretter i frivillighetsregisteret, og da søker dere samtidig om å bli medlem<br />

i grasrotandelen.<br />

Her er en link til Brønnøysundregistrene som forklarer trinn for trinn hvordan du går fram:<br />

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/<br />

Når dere har blitt godkjente som grasrotmottakere, få familie, venner og kjente til å legge seg inn<br />

som grasrotgiver til avdelingen.<br />

Håper dere tar dere tid til å registrere dere, er kjærkomne kroner inn i avdelingskassa.<br />

Mvh<br />

Anica Johannessen<br />

Fungerende leder og kasserer<br />

Norsk Newfoundlandshundklubb<br />

12


Notis;<br />

Årsmøte 2023<br />

avholdes 15. april,<br />

og at saker til<br />

årsmøtet må være<br />

styret i hende senest<br />

31.januar 2023.<br />

Kandidater til valg<br />

må være<br />

valgkomitéen i<br />

hende senest<br />

31.januar 2023<br />

13


Avdelingsnytt<br />

Error 404:<br />

File not found<br />

Innhold ikke<br />

innsendt til<br />

redaktør<br />

14


Leder: Hanne Løvstad Flaget (kontaktperson Buskerud)<br />

Kasserer: Mai Risløken<br />

Sekretær: Lene Iversen<br />

AU-Medlem: Anita Szabo<br />

AU-Medlem: Hanne Augustin (Kontaktperson Telemark)<br />

AU-Medlem: May-Liss Myrholt<br />

Vara: Lars Ola Rusthen<br />

Valgkomité: Frode Johannessen<br />

Valgkomité: Tore Flaget<br />

E-post: nnkavd.buskerud@gmail.com<br />

15


Hei!<br />

Vel overstått sommer. Håper dere<br />

har hatt fine dager både ved sjøen<br />

og på fjellet. Kanskje har hundene<br />

fått noen avkjølende bad. Det har<br />

jo vært mange fine og veldig<br />

varme dager.<br />

Da er vi klar for en ny høst, og vi<br />

får håpe på mange fine solfylte<br />

klare dager som virkelig innbyr til<br />

turer med hundene. Kanskje kan<br />

vi også få til noen nuffesamlinger<br />

her i sør fram mot jul.<br />

NBSK avd Agder<br />

(Bernerklubben) arrangerer en del<br />

turer utover høsten. Alle nuffer er<br />

velkommen til å være med på<br />

disse. Informasjon blir lagt ut på<br />

NNK avdeling Sørlandets side.<br />

Denne gangen er det Court and<br />

Spark eller Molly som hun heter<br />

til daglig som pryder siden til<br />

avdeling Sørlandet. Det er Ingvild<br />

Brattestad som er eier.<br />

Ha en fin høst alle<br />

sammen!<br />

- Lisbeth<br />

16


17


Avdelingsnytt<br />

Error 404<br />

File not found:<br />

Innhold ikke<br />

innsendt til<br />

redaktør<br />

18


Leder: Kristine Grefstad<br />

Kasserer: Sigleif Tingstad<br />

AU-Medlem: Kristine Kaasa Moe<br />

AU-Medlem: Rita Irene Pedersen<br />

AU-Medlem: Lill Katrin Hofstad<br />

AU-Medlem: Linda Iversen<br />

19


Avdelingsnytt<br />

Hei sann og vel overstått<br />

sommer. Håper dere alle har<br />

hatt en fin tid med nuffene,<br />

fått fylt på med energi klar<br />

for høst og vinter.<br />

Avdelingen arrangerte i samarbeid<br />

med Østfold/Follo dobbeltutstilling i<br />

Skiptvedt og vi må si oss veldig<br />

fornøyd med gjennomføringen. Det<br />

ligger mange timers frivillig dugnad<br />

bak en utstilling og det gjør det så<br />

mye lettere å gå på nytt når man sitter<br />

igjen med en god følelse i etterkant.<br />

Det var et fantastisk bra vær og<br />

idylliske omgivelser. Vi har samlet<br />

nyttige erfaringer som vi tar med oss<br />

videre.<br />

Ekstra gledelig denne helgen var en<br />

enorm påmelding i Barn og Hund. Det<br />

gleder, det er de som er fremtiden.<br />

Helgen 13-14 August arrangerte vi<br />

dobbel vannprøve på idylliske<br />

Tangenodden Camping, med dommer<br />

Walter Wehler fra Tyskland begge<br />

dager. Prøveleder begge dager var vår<br />

egen fantastiske Monika Skarphagen.<br />

Dette ble et fantastisk flott<br />

arrangement med nydelig vær,<br />

hyggelig sosialt samvær og fantastisk<br />

stemning på kveldene med gitar, sang<br />

og ustemt allsang. Takk til alle og<br />

enhver med bidrag på hver sin måte.<br />

Vi håper å få til noen arrangementer<br />

utover høsten og vinter. Håper<br />

selvfølgelig å se deg der.<br />

Følg med på vår Facebook gruppe.<br />

Ikke medlem av den? Søk opp NNK<br />

avd. Oslo, Akershus og Innlandet.<br />

Med vennlig hilsen for<br />

Avd. Oslo, Akershus og Innlandet<br />

Hanne Aamodt<br />

Dommer for dagen var Ann Stavdal.<br />

Hemmelig BIS dommer var Anne<br />

Berit Kristensen (Kennel Bear Cove)<br />

20


21


Avdelingsnytt<br />

Error 404<br />

File not found:<br />

Innhold ikke<br />

innsendt til<br />

redaktør<br />

22


Foto: Sander Borge<br />

23


Ungdomsutvalget har ikke arrangert noe i det siste, og det har ikke<br />

blitt mye til møter heller da alle medlemmene er ganske opptatte på<br />

hvert sitt hold. Men vi ønsker fortsatt å informere om at det er plass<br />

til enda flere i vårt enn så lenge lille ungdomsutvalg! Vi vil ta imot<br />

dere med åpne armer! Eneste kriteriet for å bli med er å være over<br />

12 år og under 30. Du trenger ikke ha noen spesifikke egenskaper,<br />

alt kan læres! Ellers er vi ganske ferske resten av oss også.<br />

I slutten av november skal klubben ha stand på Oslo Dog Show,<br />

Nova Spektrum i Lillestrøm, og noen av oss vil du kunne møte der<br />

den helgen. Vi håper ellers å se dere rundt omkring på<br />

arrangementer senere!<br />

God Høst!<br />

24


Foto: Theodor Aamodt<br />

25


Stafettpinnen<br />

Error 404:<br />

File not<br />

found<br />

found<br />

Innhold ikke<br />

Innsendt til<br />

found<br />

redaksjonen<br />

26


Foto: Stine Foss Bjerkan<br />

27


Bildedryss fra<br />

Morokulien<br />

Foto: Mette-Marit Borge // Nathalie Borgeng Isaksen<br />

Error 404:<br />

Fil:<br />

«Tekst til reportasje fra<br />

Morokulien 2022»<br />

ser ikke ut til å ha blitt<br />

skrevet …<br />

Laster inn bilder …<br />

28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


Foto: Micael Nyquist<br />

Foto: Lill-Ann Sylstad<br />

47


En siste hilsen<br />

Vakre, vakre Dolly!<br />

20.06.2009-27.07.2022<br />

I 13 år, en måned og 7 dager fikk<br />

vi dele livet med deg!<br />

Du er og vil alltid være høyt elsket<br />

av mange. For oss har du alltid<br />

vært Dullegullet!<br />

Det begynner å bli noen år siden<br />

sist vi kjente på denne sorgen, og<br />

jeg kan love deg at det ikke blir<br />

noe lettere med årene.<br />

Du har gitt oss så mangt, du var<br />

fra det første kullet jeg virkelig<br />

husker. Du har vært en fantastisk<br />

mor til Tussi, og de andre valpene<br />

dine, og en enda bedre Bestemor<br />

til Cava, Dakota og Disney!<br />

Du har vært en av de kuleste<br />

hundene vi har hatt, sta, egenrådig<br />

og bestemt med nye påfunn og<br />

meninger hver eneste dag. En<br />

bauta i våre liv!<br />

Sorgen vi nå føler på er den<br />

samme som å miste et<br />

familiemedlem, for det var<br />

akkurat det du var, en del av<br />

familien vår!<br />

Det blir rart at resten av familien<br />

skal komme hjem fra ferie og<br />

senga di baki bilen vil være tom.<br />

Det blir rart å ikke måtte fysisk<br />

flytte deg hver gang vi skal åpne<br />

kjøleskapet fordi du er så sta at du<br />

ikke skal flytte deg. Det blir rart å<br />

ikke høre de grove, bestemte<br />

boffene dine når du kjefter på<br />

48<br />

"ungdommen". Det blir rart å ikke<br />

snuble over deg på vei opp eller<br />

ned trappa. Det blir rart å ikke ha<br />

deg med på stranda når vi trener,<br />

ikke skal du legge på svøm midt<br />

under en treningsøkt igjen, aldri<br />

mer skal du buksere inn smågutta<br />

i baderinger fordi du synes de er<br />

litt for langt ute i vannet. Aldri<br />

mer.<br />

Hvem skal oppdra det lille nøstet<br />

Disney nå?<br />

Det verker i hjerterota, tårene<br />

triller ukontrollert og snørra<br />

renner. Selv om vi har vært veldig<br />

klar over at vi har hatt deg på<br />

overtid er det vondt å miste deg,<br />

men jeg vet du ikke har lidd og at<br />

du fikk avslutte livet ditt med en<br />

uke på favorittsted Lesja, hvor du<br />

lever som en dronning, for da<br />

kunne du dele soverom med<br />

Theodor igjen uten å måtte kravle<br />

opp en grusom trapp.<br />

Tusen takk for alle de fine<br />

minnene du har gitt oss, for alle de<br />

gode samtalene vi har hatt, for alle<br />

de flotte avkommene du har gitt<br />

oss og takk for at vi har fått dele<br />

livet med deg<br />

Kjære dronninga vår vi kommer<br />

til å savne deg vår kjære engel<br />

Sov godt gullet! Klem fra familien<br />

din<br />

Fam. Kaos/<br />

Kennel Ebenaki


49


Utstillingsresultater<br />

NY NORSK CHAMPION<br />

NUCH Bikkjehaugen’s Vilde<br />

aka<br />

Vilde<br />

12.06.21 – Tromsø –Tromsø Hundeklubb<br />

CERT<br />

Dommer: Karl Eddie Berge<br />

13.06.21 – Tromsø – NKK Tromsø/Finnmark<br />

CERT<br />

Dommer: Anders Tunold-Hansen<br />

02.07.22 – Maura – Norsk Dobermann Klubb<br />

CERT og NUCH<br />

Dommer: Per Kristian Andersen<br />

Eier/oppdretter:<br />

Anica og Frode Johannessen/Randi<br />

og Ole Nygård - Bikkjehaugen<br />

50


51


Utstillingsresultater<br />

NUCH NVV-22<br />

Ebenaki`s Cadillac Dream<br />

aka<br />

Tussi<br />

18.06.22 – Sandefjord<br />

BIR Veteran og Norsk<br />

Veteranvinner 22<br />

Dommer: Mette E. M. Tufte<br />

25.06.22 – Valebø<br />

BIR Veteran og 3BTK<br />

Dommer: Svend Løvenkjær<br />

26.06.22 – Valebø<br />

BIR Veteran og 3BTK<br />

Dommer: Loredana Salina<br />

26.06.22 – Valebø<br />

BIS VETERAN 1 Og BIS 2<br />

Dommer: Caroline Hals<br />

16.07.22 – Skiptvet<br />

BIR Veteran og 3BTK<br />

Dommer: John Sigve Berg<br />

17.07.22 – Skiptvet<br />

BIR Veteran<br />

Dommer: Ann W. Stavdal<br />

17.07.22 – Skiptvet<br />

BIS VETERAN<br />

Dommer: Anne Berit Kristensen<br />

(Kennel Bear Cove)<br />

Eier/oppdretter:<br />

Henriette og Hanne Aamodt, Kennel Ebenaki<br />

52


53


Utstillingsresultater<br />

Ebenaki`s Dakota Dream<br />

aka<br />

Dakota<br />

16.07.22 – Skiptvedt<br />

EXC.UK, 1UKK, CK, CERT<br />

Dommer: John Sigve Berg<br />

Eier/oppdretter:<br />

Hanne Aamodt, Kennel Ebenaki<br />

54


55


Utstillingsresultater<br />

NJV-22 Auroranewf's<br />

Can't Get Enough<br />

aka<br />

Ella<br />

stilte på Gold Cup/ Struer i Danmark alle 3 dager med supre<br />

resultater.<br />

Kun 11 mnd gammel, i konkurranse med 16 andre juniorer<br />

(både hannhunder og tisper) lørdagen, så ble hun beste junior,<br />

og fikk tittelen Klub Gold Cup Junior winner 2022


57


58


Din logo her?<br />

Kontakt red@newf.no<br />

Din logo her?<br />

Kontakt red@newf.no<br />

Din logo her?<br />

Kontakt red@newf.no<br />

59


60<br />

Retur:<br />

Hanne Aamodt<br />

Blomstervegen 21,<br />

2005 RÆLINGEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!