23.10.2022 Views

GudsOrd Kalender 2023

Denne populære langstrakte kalenderen med nydelige bibelvers illustrasjoner for hver mnd. er en av våre bestselgere. Spiralinnbundet og smal slik at den lett kan få plass på veggen. Kristian Kapelrud er designer og tegner av bibelversene og har til nå illustrert ca. 600 bibelvers. Her har vi valgt ut 13 Bibelvers til årets kalender.

Denne populære langstrakte kalenderen med nydelige bibelvers illustrasjoner for hver mnd. er en av våre bestselgere.
Spiralinnbundet og smal slik at den lett kan få plass på veggen.

Kristian Kapelrud er designer og tegner av bibelversene og har til nå illustrert ca. 600 bibelvers. Her har vi valgt ut 13 Bibelvers til årets kalender.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2023

KALENDER


Januar

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

52 1

1. nyttårsdag

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31


Februar

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

Samefolkets dag

7 13 14 15 16 17 18 19

Valentinsdagen

Morsdag

Fastelavn

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28


Mars

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

9 1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

Sommertid


MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

2. påskedag

April

Skjærtorsdag

Langfredag

Palmesøndag

1. påskedag

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30


Mai

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

18 1 2 3 4 5 6 7

Offentlig

høytidsdag

19 8 9 10 11 12 13 14

Frigjøringsdag 1945

20 15 16 17 18 19 20 21

Grunnlovsdag

Kristi

Himmelfartsdag

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

1. pinsedag

2. pinsedag


Juni

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

22 1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

Sankthansaften

26 26 27 28 29 30


Juli

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

26 1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

31 31

Olsok


August

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

31 1 2 3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31


September

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

35 1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30


Oktober

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

39 1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12 13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31

Sommertid slutt


November

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

44 1 2 3 4 5

Allehelgensdag

45 6 7 8 9 10 11 12

Farsdag

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30


Desember

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

48 1 2 3

1. søndag i advent

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

Luciadagen

51 18 19 20 21 22 23 24

Julaften

52 25 26 27 28 29 30 31

1. juledag 2. juledag Nyttårsaften


Offentlig

høytidsdag

Frigjøringsdag 1945

2. pinsedag

Grunnlovsdag

Kristi

Himmelfartsdag

1. nyttårsdag

1. pinsedag

Samefolkets dag

Valentinsdagen

Sankthansaften

Morsdag

Fastelavn

Sommertid slutt

Olsok

Sommertid

Allehelgensdag

Farsdag

2. påskedag

Luciadagen

Skjærtorsdag

Langfredag

Palmesøndag

1. påskedag

1. søndag i advent

Julaften

1. juledag 2. juledag Nyttårsaften

KALENDER

2023

Januar

Februar

Mars

April

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

52 1

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

5 1 2 3 4 5

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

9 1 2 3 4 5

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

13 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

6 6 7 8 9 10 11 12

10 6 7 8 9 10 11 12

14 3 4 5 6 7 8 9

2 9 10 11 12 13 14 15

7 13 14 15 16 17 18 19

11 13 14 15 16 17 18 19

15 10 11 12 13 14 15 16

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

8 20 21 22 23 24 25 26

12 20 21 22 23 24 25 26

16 17 18 19 20 21 22 23

5 30 31

9 27 28

13 27 28 29 30 31

17 24 25 26 27 28 29 30

Mai

Juni

Juli

August

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

18 1 2 3 4 5 6 7

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

22 1 2 3 4

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

26 1 2

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

31 1 2 3 4 5 6

19 8 9 10 11 12 13 14

23 5 6 7 8 9 10 11

27 3 4 5 6 7 8 9

32 7 8 9 10 11 12 13

20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

31 31

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31

September

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

35 1 2 3

Oktober

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

39 1

November

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

44 1 2 3 4 5

Desember

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

48 1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

40 2 3 4 5 6 7 8

45 6 7 8 9 10 11 12

49 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

41 9 10 11 12 13 14 15

46 13 14 15 16 17 18 19

50 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 26 27 28 29 30 31

Copyright © Ventura Forlag AS 2022

Copyright illustrasjoner © Kristian Kapelrud

Trykk: InDevelop, Latvia.

Bibelsitatene er hentet

fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Gjengitt med tillatelse.

ILLUSTRASJONER

WWW.GUDS.NO

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!