26.10.2022 Views

Programbok 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hardanger Musikkfest

2.–6. NOVEMBER 2022

EKKO


PROGRAM

Onsdag 2. november

17:30 + 19:30 UNGT EKKO, KROSSVOLL | 10

Torsdag 3. november

09:30 FUGLEKONGEN BESØKJER VEISANE BARNEHAGE | 11

10:00 TEIKNESERIEBOKKLUBB MED LEVANDE MUSIKK, KINSARVIK SKULE | 12

13:15 EKKO PÅ ODDA UNGDOMSSKOLE | 13

17:00 FØRELEIK: LYDSPOR FRÅ EI UVENTA TID, ULLENSVANG GJESTEHEIM | 14

18:00 OPNINGSKONSERT, ULLENSVANG KYRKJE | 16

20:00 KLASSISK KVEIK, KROSSVOLL | 19

Fredag 4. november

08:00 MORGONTONAR, GLØYP, KINSARVIK | 20

10:00 PETER OG ULVEN, OPEDAL SKULE | 21

11:00 BAKST OG BALLADE, LOFTHUS EKSPEDISJON | 22

13:00 AUST OG VEST, ULLENSVANG KYRKJE | 23

16:00 KONSERTINNFØRING MED SIGURD SANDMO, KROSSVOLL | 24

18:00 TENNISKONSERT MED BFUNG, HARDANGERHALLEN, HOTEL ULLENSVANG | 26

22:00 KVARTETT TIL TIDENES ENDE, ULLENSVANG KYRKJE | 28

FESTIVALPUB LOFTHUS EKSPEDISJON

FRAMSIDEFOTO: STEIN BJØRGE

2


Laurdag 5. november

11:00 MUSIKALSKE MYTAR, KROSSVOLL | 30

11:15 DET NORSKE JENTEKOR BESØKJER BRÅVOLLTUNET | 33

14:00 STABAT MATER, ULLENSVANG KYRKJE | 34

16:00 SMAKAR FRÅ JAPAN OG HARDANGER, ALVAVOLL | 36

19:00 OVERRASKINGSKONSERT, HARDANGERHALLEN, HOTEL ULLENSVANG | 37

22:00 ERLEND APNESETH TRIO, KROSSVOLL | 39

Sundag 6. november

11:00 SØLEPYTTEN, FOR FAMILIEN, LOFTHUSSALEN, HOTEL ULLENSVANG | 40

12:00 GRIEGVITJING, ULLENSVANG KYRKJE | 41

15:00 ATTERKLANG, KRAFTKATEDRALEN, TYSSEDAL | 46

_____

KART | 4

ARTISTAR | 48

FOR SJEL OG GANE | 58

FRENDAR | 60

PARTNARAR | 62

ORGANISASJON | 63

GRØDE 2023 | 64

BILLETTINFO | 66

3


LOFTHUS

OPEDAL SKULE

HOTEL ULLENSVANG

LOFTHUS EKSPEDISJON

KROSSVOLL

ALVAVOLL

ULLENSVANG GJESTEHEIM

ULLENSVANG KYRKJE

VEISANE BARNEHAGEVelkommen til festival!

For tredje (og siste) gang ønsker vi velkommen til Hardanger Musikkfest i

november! Neste år flytter vi til uke 35, som er i overgangen august/september.

Årets festival er derimot den første som er planlagt for november måned - ikke

bare flyttet på grunn av restriksjoner og arrangementsforbud. Derfor har vi nå

høstkos i fokus, med dagsrytme og publikumsflyt som er ekstra tilrettelagt for

novembers mulm og mørke. Vi har satset på behagelig logistikk for publikum,

og har man base på Lofthus, kan man spasere til nesten alle arrangementer. I

tillegg er det lagt opp til gode muligheter for mingling, mat og drikke mellom

konsertene.

Hardanger Musikkfest har i år EKKO som tema. Høsten er vårens ekko med

utfasing i stedet for gryende blomstring. Dette er tiden for å dyrke stemning og

nærhet. Vi spinner festivalen rundt EKKO som lydfenomen, tankeeksperiment,

refleksjon – og som mytisk skapning. Tema kommer til syne gjennom kammermusikk

som særlig speiler og reflekterer store vendepunkt. Vi dveler ved

tradisjon og fornyelse også gjennom visuell kunst, samtaler, og fremfor alt

kontraster. Vi har i år med oss Karin Nakagawa fra Japan, som forteller at det

i japansk kultur finnes en sterk tradisjon for hvordan mennesker reflekterer

hverandre, og individuelt blir en forlengelse av et felles møte. Dette kan vi vel

alle kjenne oss igjen i. Vår identitet formes i stor grad av hvordan omverden ser

oss, samtidig ønsker vi å være unike.

Et av hovedverkene i programmet er «Kvartett til tidenes ende» av Olivier

Messiaen. I juni 1940 ble Messiaen tatt til fange av tyskerne og sendt til en

fangeleir i Görlitz. Der møtte han flere musikere blant fangene, og fikk tak

i papir og blyant så han kunne komponere. Messiaen hentet inspirasjon til

«Kvartett til tidens ende» fra Johannes’ Åpenbaring i Bibelen. Urfremførelsen

fant sted i leiren i Görlitz 15. januar 1941, med Messiaen ved pianoet og

medfanger på de ande instrumentene. Et stort publikum av fanger og vakter

overvar konserten.

«Aldri før har jeg blitt lyttet til med slik begeistret oppmerksomhet og

forståelse», sa Messiaen om opplevelsen. Et musikalsk tidsvitne av et verk. Slik

er musikkens kraft. Den kan få menneskene på begge sider av en uhyrlighet til

å forenes i en felles opplevelse. Det samme verket, fremført av vår tids utøvere,

6


skaper et helt spesielt ekko – en delt opplevelse under helt andre vilkår enn de

første som fikk overvære det. Musikken er likevel den samme.

Folkemusikken er også en sterk påminnelse om hvordan samtiden blir en

forlengelse av røtter. En urkilde, hvor imitasjon og videreutvikling former

nye referanser – nye ekko. Gjenklangen som folkemusikken skaper i oss,

uavhengig av hvilken nasjonalitet den representerer, viser fellestrekkene i oss

som mennesker. Den er med på å fjerne avstand og bygge relasjoner. Et sterkt

eksempel på dette blir konserten «Aust og Vest» i Ullensvang Kyrkje.

Festivalen byr på hele tre urfremføringer, og en rekke fremførelser av levende

komponister. Vi er stolte av å være med å videreutvikle tradisjonen og legge

til rette for nyskapning og friske tanker. Til årets festival har vi håndplukket

fantastiske utøvere, hver og en med en helt egen stemme innenfor sin sjanger.

De byr på grandiose og intime konserter, med musikk til gjenkjennelse og

overraskelse. Vi gleder oss enormt til minneverdige musikalske møter med vårt

kjære publikum under høsthimmelen i Hardanger.

Med ønske om strålende festivaldager,

GUNILLA SÜSSMANN

THERESE BIRKELUND ULVO

Kunstnerisk ledelse

FOTO: KNUT UTLER

7


Kjære publikum og festivalgjengere.

Velkommen til

musikkfest.

Vi er glade for og stolte av å kunne presentere et flott og bredt musikalsk tilbud

til dere gjennom festivalen.

Hardanger Musikkfest ønsker å være en profesjonell og kunstfaglig sterk

festival som gir gjenklang godt utover Hardanger og Lofthus sine vakre

omgivelser. Her trenger vi bistand fra dere gode venner. Vi vil gjerne tiltrekke

oss et bredt publikum fra hele Norge og fra et kunstinteressert utland. Vi har

alle forutsetninger for å få det til, men vi trenger deres hjelp. Framsnakking av

festivalen og promotering av det vi gjør fra dere, som er et viktig deltakende

publikum, er betydningsfullt for festivalens langsiktige relevans og eksistens.

Årets festival – EKKO – bringer viktige perspektiver til oss her i vårt trygge

velstående Norge. Fredagens konsert «Kvartett til tidenes ende», skrevet

og urframført under bestialske omstendigheter i andre verdenskrigs

utrydningsleirer, trekker dessverre paralleller til vår tids Europa. Vi hører om

grusomheter som vi trodde var et tilbakelagt fenomen, rett utenfor stuedøren

vår. Konserten er et ekko fra en tid vi trodde var forbi, men som så tragisk har

innhentet oss igjen.

Kunsten kan bidra til å bygge forståelse og broer mellom mennesker og folk.

Kunsten har en viktig plass i disse urolige tider. La oss bruke anledningen til å

oppleve kunst på et høyt internasjonalt nivå, samtidig som opplevelsen inviterer

oss til refleksjon og omtanke.

På vegne av Hardanger Musikkfest ønsker

jeg dere en riktig god fornøyelse.

OLE HOPE

Styreleder

FOTO: HELGELANDSSYKEHUSET

8


9


Ungt Ekko

KROSSVOLL | ONSDAG 2. NOVEMBER KL 17:30 OG 19:30 | VAKSNE: KR 200

UNGDOM (13–18): KR 150, BORN (4–12): KR 100

OM KONSERTEN

Ullensvang Kulturskule har latt seg inspirera av årets tema under Hardanger

Musikkfest, og framsyninga har fått tittelen «Ungt ekko». Kulturskulen sine elevar

utforskar ekko frå fortida i songar med historisk sus, ekko for framtida - med

både håp, undring og uro, ekko av meg i deg - korleis me speglar kvarandre,

og korleis me vert til i møte med ein annan.

Ramma rundt framsyninga er forteljinga om den uheldige skogsnymfen Ekko.

Ekko fortalde ei sladrehistorie for mykje og vart tilvist til å leva resten av sine

dagar som eit einsamt ekko av andre.

På scena møter me eit vidt spekter av Ullensvang sine kunstnariske og musikalske

elevar.

ECHO - TALBOT HUGHES (1869-1942)

10


Fuglekongen besøkjer

Veisane barnehage

VEISANE BARNEHAGE | TORSDAG 3. NOVEMBER KL 09:30

MEDVERKANDE

Silje Aker Johnsen, sopran

OM KONSERTEN

Fuglane er rundt oss heile tida. Me høyrer og ser dei, og alle dei ulike artane

har kvar sin type song. Nattergalen er ein fantastisk solosongar. Stemma er

sterk og den syng som ei operastjerne. Hakkespetten lagar raske rytmar ved

å banka med nebbet. Men dersom den skal syngja, høyrest det mest ut som

skriking. Korleis let svanen? Eller måka? Og kva med fink? Gjennom song og

leik med fuglelydar skal borna i Veisane Barnehage få møta alle fuglane som

Silje Aker Johnsen har med seg.

FOTO: ANDREAS ULVO

11


Teikneseriebokklubb

med levande musikk

KINSARVIK SKULE | TORSDAG 3. NOVEMBER KL 10:00

OM KONSERTEN

Fredrik Rysjedal er teikneserieskapar, og til Kinsarvik tek han med seg sine

boktips og inviterer til eit dykk ned i teikneseriens verden. Med seg har han

Nils Henrik Asheim på klaver.

FOTO: KLARA SOFIE LUDVIGSEN

12


Ekko på Odda

ungdomsskole

ODDA UNGDOMSSKOLE | TORSDAG 3. NOVEMBER KL 13:15

MEDVERKANDE

Tanja Tetzlaff, cello

Florian Donderer, fiolin

Gunilla Süssmann, konferansier

OM KONSERTEN

Kammermusikalsk vitjing med internasjonale festivalartistar.

Cellist Tanja Tetzlaff og fiolinist Florian Donderer er blant dei mest ettertrakta

klassiske musikarane på verdsscena. På Odda Ungdomsskole fortel dei litt frå

sine liv, og spelar duettar og solostykke som dei elskar.

FOTO: GIORGIA BERTAZZI

13


Føreleik: Lydspor frå

ei uventa tid

ULLENSVANG GJESTEHEIM | TORSDAG 3. NOVEMBER KL 17:00 | KR 130 INKLUDERT

EIT GLAS SIDER FRÅ HARDANGER

OM ARRANGEMENTET

Varm opp til festival med eit glas Sider frå Hardanger og festivalkomponistane

Nils Henrik Asheim, Birgit Djupedal, Sigurd Fischer Olsen og Tyler Futrell i samtale

med Sigurd Sandmo.

Hardanger Musikkfest har i løpet av pandemien bestilt fleire verk under

overskrifta «Lydspor frå ei uventa tid». Kva moglegheiter gjev ein slik stopp i

samfunnet for dei skapande hovuda? Kva erfaringar har komponistane teke

med seg vidare, og kva er lyden av «etterpå»? Me har invitert komponistar frå

ulike generasjonar til å tolka denne rare tida musikalsk – og dela sine tankar om

verka munnleg som eit førespel til alt me har i vente.

DEI NYE VERKA KAN OPPLEVAST PÅ FØLGJANDE KONSERTAR:

Nils Henrik Asheim: «Learn to wait»

Opningskonserten, torsdag kl. 18:00, Ullensvang kyrkje

Sigurd Fisher Olsen: «Fjellokk for usynlige fjell I»

Tenniskonsert med BFUng, fredag kl. 18:00, Hardangerhallen, Hotel Ullensvang

Tyler Futrell: «Stabat Mater»

Stabat Mater, laurdag kl. 14:00, Ullensvang kyrkje

Birgit Djupedal: «Oslo by i en sky»

Overraskingskonsert, laurdag kl. 19:00, Hardangerhallen, Hotel Ullensvang

Sigurd Fisher Olsen: «Fjellokk for usynlige fjell II»

Atterklang, sundag kl. 15:00, Kraftkatedralen, Tyssedal

Vegen går vidare til Opningskonsert i Ullensvang kyrkje kl. 18:00.

14


FOTO: LINE OWREN

15


Opningskonsert

ULLENSVANG KYRKJE | TORSDAG 3. NOVEMBER KL 18:00 | KR 300

MEDVERKANDE

Håvard Gimse, klaver

Tanja Tetzlaff, cello

Sharon Kam, klarinett

Florian Donderer, fiolin

Oslo Strykekvartett

PROGRAM

· Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel

Florian Donderer, Håvard Gimse

· Opningstale ved Nils Henrik Asheim

· Nils Henrik Asheim: Learn to wait

· Caroline Shaw: Echo

Oslo Strykekvartett

· Johannes Brahms: Klarinettrio i a-moll, op. 114

· Allegro

· Adagio

· Andantino grazioso

· Allegro

Sharon Kam, Tanja Tetzlaff, Håvard Gimse

FOTO: KNUT UTLER

16


FOTO: JÖRG SARBACH

OM KONSERTEN

Opningskonserten – dørane går opp for Hardanger Musikkfest 2022 i beste

kammermusikalske ande. Den kunstnariska leiinga ynskjer velkomen og publikum

vert ført inn i årets tema, Ekko.

Den estiske komponisten Arvo Pärt skreiv det vakre og minimalistiske stykket

«Spiegel im Spiegel», for fiolin og piano, i 1978. Eit stykke musikk der essensen

talar direkte til deg, og instrumenta smyg seg inn i medvitet. I takt med Pärts

suksess og ry, vart han stadig mindre ynskt i sitt eige land. Det politiske klimaet

i Sovjet vert skildra slik: «Mange valte å gå i eksil for å sleppe undertrykkinga.

Det gjorde også Arvo Pärt, som i lange periodar hadde pålagt seg sjølv

tausheit, fordi dei sovjetiske kulturkommissærane ikkje likte hans musikk». I

1980 reiste han med sin familie til Wien, og sidan til Berlin. Men like før han

valte eksilet komponerte han nokon av sine mest ikoniske stykke, blant anna

Spiegel im Spiegel.

Nils Henrik Asheim sitt nye verk er sett saman av klangar som flyttar seg langsamt,

lyd som forplantar seg, ekko som er transformert når det kjem tilbake.

Strykekvartetten er som eit orgel med eit hemmeleg, indre liv. Isbreen er også

ei av inspirasjonskjeldene, og i botnen av verket ligg ein folketone skjult: «Jøkolen

og fagran fonni», eit gamalt stev frå Telemark som Nils Henrik har lært av

Halvor Håkanes.

Caroline Shaw er på mange måtar ein grensesprengande musikkpersonlegdom.

Etter at ho vann den svært prestisjetunge Pulitzer-prisen i 2013 tok karriera

verkeleg av, og gav henne moglegheiter til å utvikla sitt eige kompositoriske

17


utrykk, formidla musikken sin til eit stort og lydhørt publikum og samarbeida

med nokre av verdas mest profilerte musikarar − som rapparen Kanye West.

«Echo» rører ved ei rekkje referansar: konseptet om ‘ekkokammeret’ som

sosiale medium fremjar i vår politiske diskurs; «ekko»-funksjonen i programmeringsspråket

Hypertext Preprocessor; og sjølvsagt effekten av eit ‘ekko’. Denne

langsamme satsen følgjer ein enkel harmonisk progresjon som over tid tek opp

tempoet til den når klimakset, ein loop som endar i eit vanvidd uten samanheng.

Ideen om våre sosiale medium-kontoar som eit ekkokammer for våre

eigne meningar er ein veldokumentert trend over heile verda. Det kakofoniske

klimakset i denne rørsla demonstrerer den potensielle oppløysinga som kjem av

berre å høyra ekkoet av våre eigne meningar.

Brahms sin vakre klarinettrio op. 114 har me høyrt fleire gongar i løpet av

Hardanger Musikkfest si historie, men me kan ikkje høyra den for ofte. I 1890

var den 57 år gamle Johannes klar for å leggja opp som komponist. «Eg har

arbeida nok, lat dei unge ta over», uttalte han. Men då han eitt år seinere hørte

klarinettisten Richard Mühlfeld på konsert, vart han så inspirert at han ikkje

klarte å la vera likevel. Dei følgjande tre åra komponerte han eit rush av verk

med klarinett i fokus, deriblant den magiske klarinett-trioen. Den har av mange

vorte kalla «haustleg», på grunn av sin djupe melankoli og fargar som vekslar

frå mørke til gyllent lys. Stykket opnar med ein einsam søkjande cellosolo, før

klarinetten kjem med sitt ekko. Saman med klaveret smeltar musikken saman

i eit vell av sødmefylt venleik, stemningar og dramatikk. Her er trøyst og håp,

ømheit og varme som berre Brahms kan formidla det.

FOTO: ERIK JOHAN WORSØE ERIKSEN

18


Klassisk Kveik

KROSSVOLL | TORSDAG 3. NOVEMBER KL 20:00 | KR 350

HAKKASTEIK INKLUDERT I BILLETTEN

OM KONSERTEN

Festival-leiinga inviterer artistane opp i sofaen for ein prat om livet, musikken

og kjærleiken til det heile. Nyt den fyrste festivalkvelden med lett servering,

drikke, prat og musikk i ein intim og underhaldande atmosfære. Klassisk Kveik

er Hardanger Musikkfest si oppskåka i ny drakt.

Kveik er kort fortalt ein heilt spesiell gjærtype som gjev fart og det vetle ekstra

til ølbrygginga. Tradisjonen har vore overlevert frå generasjon til generasjon

i Hardanger, og ein kan trygt seia at «noke er i emning» når kveiken vert

tilsett. Me kveiker opp festivalstemninga på Krossvoll, gjennom å presentera

våre festivalartistar på eit sylvfat. Det vert smakebitar frå komande konsertar,

samtalar med artistane og mat på bordet.

Vertskap er Therese Birkelund Ulvo & Gunilla Süssmann.

Krossvoll er Lofthus si eiga bygdestove med lun stemning og tradisjon

i veggane. Lofthus Ekspedisjon held open bar.

19


Morgontonar

GLØYP, KINSARVIK | FREDAG 4. NOVEMBER KL 08:00 | KR 250

OM KONSERTEN

Musikalsk og poetisk påfyll med Karl Seglem. Frukost vert servert av

Steinar Rinaldo og Gløyp.

Karl Seglem er eit unikum i norsk musikk. Bukkehornspelar og saksofonist,

poet og plateselskapsdirektør, miljøvernar og musikkentusiast; alltid med

imponerande driv og ein kjærleik for musikken i mellomromma – særleg den

som veks i og rundt den næringsrike molda mellom tradisjonar og nyskaping.

Me lovar tonar og ord som er gode å ta med seg inn i dagen.

20


Peter og Ulven

OPEDAL SKULE | FREDAG 4. NOVEMBER KL 10:00

MEDVERKANDE

Oslo Strykekvartett

OM KONSERTEN

Me gler oss til å treffa elevane ved Opedal skule, med Prokofievs fabelaktige

Peter og Ulven i arrangement for strykekvartett av Øystein Sonstad. Har du

nokon gong lurt på om andrefiolinen kan vera anda, eller om bratsjen kan vera

katt? Tante Sofie og dei tre røverane kjem óg!

Oslo Strykekvartett er ein av dei mest allsidige strykekvartettane av idag, og har

sidan starten i 1991 vore sameina med høg kunstnarisk standard og integritet.

Oslo Strykekvartett er sett saman av Geir Inge Lotsberg og Liv Hilde Klokk,

fiolin, Magnus Boye Hansen, bratsj, og Øystein Sonstad, cello. Dei speler alle

på ypparlege italienske instrument sjenerøst utlånt av Dextra Musica.

21


Bakst og ballade

LOFTHUS EKSPEDISJON | FREDAG 4. NOVEMBER KL 11:00 | KR 250

MEDVERKANDE

Silje Aker Johnsen

Fredrik Rysjedal

Nils Henrik Asheim

OM KONSERTEN

«Ah, hvor deilig en kopp kaffe smaker! Den er bedre enn tusen kyss, og søtere

enn den søteste muscatel-vin! Jeg må ha min kaffe, og om noen ønsker å gjøre

meg glad, så la ham gi meg kaffe!»

Du veit den perfekte morgonen? Ikkje for tidleg, ikkje for seint, velduftande

nybakst som du slapp å baka sjølv, og rykande varm kaffi. Len deg tilbake

og nyt medan gjengen på scena tek seg av alt frå fenomenet krampe til

kommentarfelt på internett via kaffihyllest og deilige orgeltonar. Så kan resten

av dagen berre koma.

FOTO: LINE OWREN

22


Aust og Vest

ULLENSVANG KYRKJE | FREDAG 4. NOVEMBER KL 13:00 | KR 275

MEDVERKANDE

Karin Nakagawa, koto

Erlend Apneseth, hardingfele

OM KONSERTEN

Det er mange strengar i rørsle når Karin Nakagawa og Erlend Apneseth

sameinar krefter. Med det særeigne instrumentet koto blandar japanske

Karin Nakagawa røter frå japansk folkemusikk med jazz og samtidsmusikk.

I Ullensvang kyrkje møter ho det norske fele-fenomenet Erlend Apneseth,

og saman utforskar dei kontrastar og ekko mellom aust og vest.

FOTO: MORI HIROTOSHI

23


Konsertinnføring

med Sigurd Sandmo

KROSSVOLL | FREDAG 4. NOVEMBER KL 16:00 | KR 100

GRATIS MED BILLETT TIL «KVARTETT TIL TIDENES ENDE» KL 22:00

MEDVERKANDE

Sigurd Sandmo

Oslo Strykekvartett

OM KONSERTEN

Sigurd Sandmo inviterer til betraktningar rundt Messiaen sin «Kvartett til

tidenes ende», som kan høyrast i Ullensvang kyrkje kl. 22:00. Musikalsk innslag

ved Oslo Strykekvartett.

«Kvartett til tidenes ende» er kjent som det vakraste verket i verda, og me stiller

oss tungt bak den påstanden. Historia bak verket er rørande og sterk, og dette

arrangementet vil gje kveldens konsert ein ekstra dimensjon.

I juni 1940 vart den franske komponisten Oliver Messiaen teken til fange av

tyskerane, og sendt til fangeleir i Görlitz. Han kom til fangeleiren med eit

FOTO: ANDREJ GRILC

24


godt utvikla tonespråk i bagasjen. I leiren møtte han fleire musikarar blant

medfangane, og Messiaen fekk tilkjempa seg papir og penn frå ein fangevakt.

Han ville komponera, og henta inspirasjon til ein ny kvartett frå Bibelen

– nærare bestemt Johannes Openberring. Urframføringa fann stad utandørs

i fangeleiren 15. januar 1941, under kalde forhold, og på delvis ødelagte

instrument. Messiaen sat ved pianoet, og i salen sat eit stort publikum av både

fangar og vaktar. «Aldri har eg vorte lytta til med slik begeistra merksemd og

forståing», sa komponisten om opplevinga. Kvartetten er eit musikalsk tidsbilete,

verket har fortsatt ei enorm tiltrekkingskraft for både lyttarar og utøvarar,

og mister aldri sin aktualitet.

Tema frå siste satsen «Louange à l’éternité de Jésus» er henta frå eit stykke

Messiaen skreiv fleire år tidlegare, nemleg ein suite for Ondes Martenots, eit av

dei tidlegaste elektroniske instrumenta. Under konsertinnføringa framfører Oslo

Strykekvartett dette stykket «L’eau» (vatn), som Messiaen seinere tok med seg

inn i «Kvartett til tidenes ende».

25


Tenniskonsert med BFUng

HARDANGERHALLEN, HOTEL ULLENSVANG | FREDAG 4. NOVEMBER KL 18:00 | KR 400

MEDVERKANDE

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

Kjell Seim, dirigent

Mina Gursli Langesæter, horn

Florian Donderer, fiolin

Hanna Kallestad, fiolin

Gunilla Süssmann, konferansier

PROGRAM

Aron Copland: Fanfare for a common man

Geirr Tveitt: Velkomne med æra

Dmitrij Schostakovich: Frå balletten The Golden Age:

· Dance of the Tennis Players and Training Session

· Polka

Wolfgang Amadeus Mozart: Hornkonsert nr. 3

· Allegro

· Romance

· Allegro

Solist: Mina Gursli Langesæter

Sigurd Fischer Olsen: Fjellokk for usynlige fjell I (WP)

Phillip Glass: Echorus for 2 solofioliner og strykeorkester.

Solister: Hanna Kallestad og Florian Donderer

George Gershwin: An American in Paris

26


OM KONSERTEN

Visste du at mange av dei mest kjende komponistane var lidenskapelege

tennis-spelarar? Dmitri Shostakovich var ein av desse, og når sjølvaste BFUng

gjestar Hardanger Musikkfest i tennishallen på Hotel Ullensvang spelar dei bl.a

«Dance of the Tennis Players and Training Session». Under leiing av Kjell Seim

inviterer me til Hotel Ullensvang si storstove med feststemt energi frå landets

fremste ungdomsorkester!

BFUng sitt orkester i Hardanger tel 85 medlemmar frå heile landet i alderen 15-

25 år. Hornisten Mina Gursli Langesæter frå Lofthus er kjend for sin store fine

klang, og i 2021 vart ho Hardanger Musikkfest sitt «Stjerneskot». I samspel med

BFUng framfører ho Hornkonsert nr. 3 av Mozart. Hanna Kallestad, fiolin, har

sin fyrste konsert som konsertmeister i BFUng og er saman med festivalartisten

Florian Donderer solist i Phillip Glass sitt verk Echorus. Det vert urframføring av

bestillingsverket «Fjellokk for usynlige fjell I» av Sigurd Fischer Olsen.

27


Kvartett til tidenes ende

ULLENSVANG KYRKJE | FREDAG 4. NOVEMBER KL 22:00 | KR 300

MEDVERKANDE

Sharon Kam, klarinett

Florian Donderer, fiolin

Tanja Tetzlaff, cello

Håvard Gimse, klaver

PROGRAM

Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du temps

· Liturgie de cristal

· Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps

· Abîme des oiseaux

· Intermède

· Louange à l’Éternité de Jésus

· Danse de la fureur, pour les sept trompettes

· Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps

· Louange à l’immortalité de Jésus

FOTO: MAIKE HELBIG

FOTO: GIORGIA BERTAZZI

28


OM KONSERTEN

Det er duka for eit av festivalen sine absolutte høgdepunkt denne seine

kveldstimen. Kvartett til tidenes ende vart skrive av Olivier Messiaen i

fangenskap under 2. verdenskrig, og er fortsatt eit evig aktuelt og bevegande

verk for både utøvarar og publikum.

«Dei fire musikarane spelte på øydelagde instrument; Étienne Pasquiers cello

hadde berre tre strengar, tangentane på pianoet mitt vart hengande då eg

trykka dei ned.. det var på dette pianoet- med mine tre musikarvener kledd på

merkelegaste vis- sjølv hadde eg ein flaskegrøn sliten uniform frå ein tsjekkisk

soldat, og tresko akkurat store nok til å halda blodsirkulasjonen igang til tross

for snøen under føtene- at eg framførte min ‘Kvartett til tidenes ende’.»

Messiaen skriv følgjande dedikasjon i notene: «til ære for apokalypsens engel,

som strekk hendene mot himmelen med orda ‘det skal ikkje lenger eksistera

noko tid’.» Me har handplukka musikarane til dette heilt spesielle meisterverket,

og det er berre å gje seg hen til ei sjeldan stund der tida står stille.

FOTO: ILJA HENDEL

29


Musikalske Mytar

KROSSVOLL | LAURDAG 5. NOVEMBER KL 11:00 | KR 250 | SAL AV GYLDNE SNITTAR

MEDVERKANDE

Florian Donderer, fiolin

Håvard Gimse, klaver

Sigurd Sandmo

PROGRAM

Karol Szymanowski «Myths» op 30

· La Fontaine d’Arethuse

· Narcisse

· Dryades et Pan

OM KONSERTEN

Sigurd Sverdrup Sandmo sin lidenskap for kunst, litteratur og musikk har gjort

han til ein ettertrakta formidlar og leiar i norsk kulturliv, og forvaltar av norsk

musikkarv og kunsthistorie. Få kan fletta trådar mellom livet og kunsten som

han, og me gler oss til spennande betraktningar!

«Det er ein myte», seier ein ofte om historiar som har mista si rot i røynda.

Men i kunsten treng me røter til fantasien, og me har fått Sigurd Sandmo til å ta

oss med på ei reise i mytane si verd. Det finst knapt eit heftigare verk å illustrera

dette med enn Karol Szymanowski sine «Mytar» for fiolin og piano. Florian

Donderer og Håvard Gimse gjev seg hen til naturmystikk og greske segn i

«Fontena i Arethuse», «Narcissus» og «Pan og Dryadane».

«Mytar» vart komponert i 1915 i Zarudzie (Ukraina) og dedikert til kona Zofia

Kochańska. Verket er sett saman av tre programmatiske miniatyrtonedikt som

byggjer på gresk mytologi. Stykket var sterkt inspirert av komponisten sine

tidlegare reiser på Sicilia og Nord-Afrika, og av impresjonistisk musikk. «Mytar»

vert rekna som ein viktig milepæl i 1900-talet sine komposisjonar for fiolin, og

vart sterkt beundra av Szymanowskis samtidige, som Béla Bartók og Sergei

Prokofiev. I 1921 vart verket framført i Budapest med Joseph Szigeti på fiolin

og Béla Bartók ved pianoet.

30


GYLDNE SNITTAR

Sidan antikken si tid har proporsjonane til det gyldne snitt fungert som sjølve

symbolet på harmoni, venleik og estetikk. Me finn dette i kunst, arkitektur, i

naturen og ikkje minst i musikken. Det gjev seg til kjenne berre gjennom ei

kjensle av total balanse, sjølv om me sjeldan kan forklara kvifor. Lydforskarar har

også funne ut at det gyldne snitt genererar den raskaste tettleiken av forsinka

repetisjon (ekko). I dette abstrakte språket tenkjer me det er behov for noko

handfast og smakfullt, og har for anledningen bestilt ei gastronomisk «urframføring»

frå Fløy Bakeri.

31


32

KAROL SZYMANOWSKI


Det Norske Jentekor

besøkjer Bråvolltunet

BRÅVOLLTUNET SJUKEHEIM | LAURDAG 5. NOVEMBER KL 11:15

OM KONSERTEN

På programmet står både viser og folkemusikk i kjende og ukjende versjonar.

Det Norske Jentekor med dirigent Anne Karin Sundal-Ask, er eit kor med stolte

tradisjonar og høgt kunstnarisk nivå. Koret er ein sterk institusjon i norsk kulturliv,

og har fostra ei rekkje anerkjende songarar, musikarar og artistar. I år fyller

dei 75 år, og me er heldige som får vera ein del av jubileumsprogrammet deira.

33


Stabat Mater

ULLENSVANG KYRKJE | LAURDAG 5. NOVEMBER KL 14:00 | KR 300

MEDVERKANDE

Silje Aker Johnsen, sopran

Mari Askvik, mezzo

Terjungensemble

Lars-Erik ter Jung, kunstnerisk leiar

PROGRAM

Giovanni Pergolesi: Stabat Mater

Tyler Futrell: Stabat Mater

OM KONSERTEN

Stabat Mater er ei katolsk hymne frå 1200-talet som skildrar jomfru Maria si

liding då Jesus vart krossfesta. Stabat mater dolorosa er latin for «Stod der

moren, fylt av smerte». Teksten har sidan 1200-talet vorte tonesett i meir enn

600 versjonar. Under denne konserten møter Pergolesi sitt referanse-verk frå

1700-talet det nyskrive verket til Futrell; to verk som fortel same historie, men

som speglar to ulike samtider.

Giovanni B. Pergolesis udødelege meisterverk Stabat Mater var eit av dei

mest populære verka på 1700-talet. Stabat Mater er skrive for to songsolistar,

strykarar og basso continuo, og er komponert i den napolitanske operastilen.

Pergolesi døydde av tuberkulose som 26-åring, og ferdigstilte Stabat Mater

berre timar før han trakk sitt siste andedrag i eit fransiskanerkloster i byen

Pozzuoli. Etter sin død vart Pergolesi hylla som stjerne, og Stabat Mater gjekk

sin sigersgang over heile Europa.

Tyler Futrell har laga eit «Stabat Mater som handlar om Stabat Mater». Som

skildrar kva dei mange ulike versjonane har vore og ikkje vore. Med referansar

til musikk som gjennom historia har forvandla vald eller sorg til noko vakkert,

problematiserer og reflekter han over korleis teksten til Stabat Mater typisk har

vorte tolka – som liding uttrykt gjennom sorgfull venleik. Futrell utforskar med

denne nye versjonen i større grad den brutale, følbare smerta og den rå lidinga

34


som ligg i Marias oppleving, ei tolking som til no har vore meir fråverande.

Komponisten gjer dette blant anna gjennom tidvis å vektleggja dei konkrete,

fysiske lydane som vert skapt på kvart instrument, kombinert med meir

tradisjonell tonal musikk som til saman framhevar lidinga i forteljinga. Dermed

er Futrells Stabat Mater både eit godt og aktuelt tilskot til tradisjonen og ein

interessant symbiose av meir enn 800 år med Stabat Mater-tolkingar.

35


Smakar frå

Japan og Hardanger

ALVAVOLL FRUKT- OG SIDERGARD | LAURDAG 5. NOVEMBER KL 16:00 | KR 400

MEDVERKANDE

Karin Nakagawa

Karl Seglem

Harald Alvavoll

OM KONSERTEN

Smakar frå Japan og Hardanger – der Hardangersider og tradisjon møter eit

hint av japansk te-seremoni. Karin Nakagawa, Karl Seglem og Harald Alvavoll

står for musikk, ord, kunnskap og smaking – i vakre og autentiske omgjevnadar

på Alvavoll.

Alvavoll ligg på ei morenehøgd rett ovanfor Lofthusbygde i Hardanger, og

namnet tyder på at dette har vore ein kultstad med guddommelege rørsler.

Her er det funne fleire gravrøyser og ein runestein frå år 300, «Opedalsteinen».

På garden vert det i dag produsert eple, plommer, pærer, honning, saft og

sider.

FOTO: PER HELANDER

36


Overraskingskonsert

HARDANGERHALLEN, HOTEL ULLENSVANG | LAURDAG 5. NOVEMBER KL 19:00 | KR 400

MEDVERKANDE

Det Norske Jentekor

Oslo Strykekvartett

Erlend Apneseth, hardingfele

Sharon Kam, klarinett

Håvard Gimse, klaver

Florian Donderer, fiolin

Tanja Tetzlaff, cello

Karin Nakagawa, koto

Karl Seglem, bukkehorn

Stephan Meidell, gitar

Øyvind Hegg-Lunde, trommer

Terjungensemble

Mina Gursli Langesæter, horn

Silje Aker Johnsen, sopran

Therese Birkelund Ulvo

Gunilla Süssmann

FOTO: KNUT UTLER

OM KONSERTEN

Overraskingskonserten er Hardanger Musikkfest sin gallakonsert der nesten

alle festivalartistar medverkar. I Hardangerhallen møter du eit stjernespekka

lag og vert servert ei forundringspakke av musikk som overraskar, bevegar og

underhaldar. Artistane vert utfordra på nye verk i konstellasjon med artistar dei

aldri har spelt med tidlegare. Dette er moro både for publikum og artistane!

Arrangementet har vore blant festivalen sine mest populære i ei årrekke.

Therese Birkelund Ulvo og Gunilla Süssmann er vertskap.

Me er også stolte av å presentera Terjungensemble si urframføring av Birgit

Djupedal sitt nyskrivne «Oslo by i en sky».

37


KOMPONISTEN SINE EIGNE ORD:

«Oslo by i en sky er et stykke om pandemien. Det er et stykke som kretser

rundt mitt trygge liv i Oslo under pandemien. Jeg var ikke hardt rammet,

men den rammet jo meg likevel. Som alle andre. Når jeg tenker tilbake på

pandemien, så er den blitt en sky. Eller en tåke. Eller en slags blackout. Jeg

husker lite av hva som skjedde. Det skjedde lite. Dagene bare gikk og til slutt

ble restriksjonene opphevet. Det er noen øyeblikk fra pandemi-årene som

skiller seg ut og som jeg kan skimte i skyen. Fire av dem er med i stykket. Det

er fire stykker jeg komponerte rett før, midt i og rett etter. De er flettet inn i

skyen og stikker ut her og der som små og større ekko. Oslo by i en sky er en

tur gjennom pandemitåken min.»

FOTO: KNUT UTLER

38


Erlend Apneseth Trio

KROSSVOLL | LAURDAG 5. NOVEMBER KL 22:00 | KR 275

MEDVERKANDE

Erlend Apneseth, hardingfele

Stephan Meidell, gitar og elektronikk

Øyvind Hegg-Lunde, perkusjon

Fredrik Rysjedal, VJ

Klara Sofie Ludvigsen, VJ

OM KONSERTEN

Laurdagskveld på Krossvoll har vorte

eit fast høgdepunkt i festivalen.

Her møtest me til god musikk i sjølve

hjartet av bygda. Krossvoll har ein

unik, hyggjeleg atmosfære.

I år har me vore så heldige å få med

oss Erlend Apneseth Trio som fyller

konserthus over heile Noreg med sin norske folkemusikk som møter jazz

og elektronika på særeige vis. Det må berre opplevast! For å utvida konsertopplevinga

ytterlegare, har me lagt på eit ekstra element; Fredrik Rysjedal

og Klara Sofie Ludvigsen skal ha levande filmredigering til trioen sin musikk.

Det innebærer eit nydelig visuelt bakteppe på lerret - som vert mixa der og då.

FOTO: KNUT UTLER

Erlend Apneseth Trio er eit av dei mest innovative og aktive banda i Noreg og

har hausta prisar og nominasjonar for alle sine tre album. Turnering i store delar

av Noreg og Europa dei siste fem åra har begeistra både nye og tilbakevendande

konsertgangarar. Trioen består av Erlend Apneseth, Stephan Meidell

og Øyvind Hegg-Lunde. Alle kritikarroste utøvararar og komponistar på sine

felt, og deira improvisatoriske tilnærming gjer kvar konsert til ei unik oppleving.

Lofthus Ekspedisjon held open bar.

39


Sølepytten

LOFTHUSSALEN, HOTEL ULLENSVANG | SUNDAG 6. NOVEMBER KL 11:00

KR 250 (FAMILIEBILLETT)

MEDVERKANDE

Fredrik Rysjedal, teikning

Karin Nakagawa, koto

Stephan Meidell, gitar

Øyvind Hegg-Lunde, trommer

OM KONSERTEN

Teikneforestilling med Fredrik Rysjedal. Opplev den mystiske sølepytten

i det den vert teikna fram på storskjerm. Musikalsk fylgje av Karin Nakagawa,

Øyvind Hegg-Lunde og Stephan Meidell. Arrangementet passar for heile

familien.

Hotel Ullensvang tilbyr familiepakke på bading og lunsj i etterkant av

arrangementet.

40


Griegvitjing

ULLENSVANG KYRKJE | SUNDAG 6. NOVEMBER KL 12:00 | KR 300

MEDVERKANDE

Silje Aker Johnsen, sopran

Håvard Gimse, klaver

Sharon Kam, klarinett

Florian Donderer, fiolin

Tanja Tetzlaff, cello

Sigurd Sandmo introduserer.

PROGRAM

Edvard Grieg:

Fra opus 41: Vuggesang

Fra opus 52: Modersorg

Du fatter ei Bølgernes evige Gang

Håvard Gimse

Glenn Erik Haugland: If I Am Not For Myself, Who Will Be?

Florian Donderer

Edvard Grieg:

Fra opus 21: God morgen

Jeg giver mitt digt til våren

Fra opus 48: Die Verschwiegende Nachtigall

Agate Backer Grøndahl:

Fra opus 42: En kviddrende Lærke

Silje Aker Johnsen, Håvard Gimse

Ellen Lindquist: Zonnebloem

Sharon Kam

41


Henrik Hellstenius: Book Of Songs III

Tanja Tetzlaff

Geirr Tveitt: Frå «Femti Folkatonar Frao Hardanger»

· Luren Ljomar

· Fjellokk

· Arvesylv

· Friarføter

Håvard Gimse

Bente Leiknes Thorsen: Men månen er alltid her

Silje Aker Johnsen

Olav Anton Thommesen: Sarabanda Smorzata

Florian Donderer, Tanja Tetzlaff

OM KONSERTEN

I Nina og Edvard Grieg sin heim var det songen og pianoet som stod i sentrum.

Våren 1884 reiste Nina og Edvard Grieg igjen til Hardanger, der Edvard kunne

samla seg om å komponera, og han arbeidde blant anna med Holbergsuiten.

Til sin venn Otto Aubert frå opphaldet i Roma gav han følgjande stemningsrapport:

FOTO: GIORGIA BERTAZZI

42


«Forresten har vi bodd i all stillhet på vårt kjære Lofthus, hvor jeg har hatt fred

og ro til å la flere opus se dagens Iys, dessverre ikke alle med ‘overveldelse av

stoffet’. Ti helbreden har vært tvilsom; nu går det bedre takket være daglige

sjøbad kl. 6 ½ om morgenen, om det regner og tuter aldri så meget».

(Brev til Otto Aubert 28. september 1884).

I løpet av sumaren hadde Grieg arrangert eit utval songar frå fem av sine tidlegare

songopus, blant anna opus 41. I august 1890 sende Grieg nye omarbeidde

songar i pianoversjon til forleggjar Peters i Leipzig. Fem år etter den forrige

samlinga, dukka han igjen ned i tidlegare romanse-produksjon, og plukka fram

eit utval på seks songar. Samlinga vert ramma inn av «Modersorg» og «Du

gamle mor», og inneheld songar frå kjende opus som «Fiskerjenten» op. 21

(Bjørnson) med «Det første møte», «Hjertets melodier» opus 5 (H. C. Andersen)

og «Du fatter ei bølgernes evige gang». I desse versjonane har Grieg tatt i bruk

sine pianistiske ferdigheiter, og evnar å gjenskapa romansane på pianoet sine

egne premissar. Stykke frå begge opusa har fått plass på mange pianistar sine

repertoar.

«If I am not for myself, who will be?» er skrive for fiolinist Guro Kleven Hagen då

ho var 13 år. Glenn Erik Haugland ville prøva å gripa tak i si eiga oppleving av å

vera på same alder, og endte opp med eit verk med mange spørsmål. Byrjinga

av tenåra var ei kaotisk tid, og han var usikker på kven han var. Utsegnet; «If I

am not for myself, who will be?» er henta frå den jødiske kulturen.

«Dagene lysner, Foråret melder sig snart, Alt i Naturen vågner påny og dermed

også Deres Tro på Dem selv». Slik formulerte Edvard Grieg seg i brev til

musikar- venen Agathe Backer-Grøndahl i 1898. Då hadde dei for lengst tileigna

komposisjonar til kvarandre, til gjensidig stønad og inspirasjon. Kort tid etter

innflyttinga på Troldhaugen skreiv Grieg ei ny samling med lyriske stykke, som

opprinneleg fekk tittelen «Vårsanger», og eit drøyt tiår seinare leverte Agathe

Backer-Grøndahl songsyklusen «Barnets Vårdag», op. 42. Med lidenskap for

natur og poesi hadde dei begge evna til å løfta publikum inn i desse øyeblikka

av inspirasjon.

«Zonnebleom» (Solsikke) av Ellen Lindquist vart bestilt av klarinettist Alicia

Bennett i 2008, og er varmt dedikert til henne. Multifonikken utgjer hjarte i

stykket; alt anna tonehøgdemateriale utviklar seg frå dette. Stykket utforskar

rikdomen og spenninga mellom jording, røter og det sterke uttrykket i ei

blømande solsikke.

43


I Henrik Hellstenius sitt verk «Book of Songs III» for solo cello er det dei enkle

stigande linjer som er stykket sin sentrale melodiske idé. Desse skapar ein akse

som kjem tilbake med ujamne mellomrom. «Himmelstigane» vrir seg gradvis

oppover som spiralar, dei byrjar nede, men finn stadig nye harmoniske vegar

å gå på sin veg oppover. Inspirasjonen frå celloen sitt enorme spenn i register,

klangkvalitetar frå kviskrande pust til kaskadar av bråk, samt celloen sin evne til

song har gjeve grunnlaget for spelet og spenningane i dette lille stykket.

«Femti Folkatonar Frao Hardanger» er i seg sjølv eit musikalsk ekko av

regionen. Her kan me følgja livets gong frå vogge til grav i eit vell av natur- og

folkelivsbilete. Geirr Tveitt samla faktisk over 1000 folketonar i Hardanger i åra

1942–45, og arrangerte dei både for klaver og orkester. Håvard Gimse er blant

pianistane som verkeleg har bringa Tveitt sine rike folketonar rundt omkring i

verda, og til denne konserten har han gjort eit lekkert utval av nokre av dei mest

kjende. Det største ekkoet finn me i stykket «Arvesylv», som var forgjengaren

til «Velkomne med Æra». Dei 20 fyrste taktane er identiske, medan resten av

stykket vil ein annan veg. Håvard fekk noten til dette stykket personleg frå Geirr

Tveitt sin son, som hadde kome over ein utslitt samleperm med original-notar

på ein loppemarknad.

Bente Leiknes Thorsen sitt verk «Men månen er alltid her» er sju haikudikt for

sopran. Tekstane er henta frå ei samling oversatt til norsk av lyrikaren Paal-

Helge Haugen. Komponisten har overført det lette og samtidig konsentrerte i

haikuen sine naturbilete til korte musikalske stilleben, der orda nokre gonger

vert sunge som dei er, andre gonger fragmentert til stavingar og reine lydar.

Ofte kan utøvaren velja fleire moglege vegar gjennom det heile.

Olav Anton Thommesen sitt «Sarabanda Smorzata» vart skrive til plata

«Navigations» av og med duoen Kyberia som var satt saman av henholdsvis

Victoria Johnsen og Tanja Orning. Olav Anton Thommesen er komponist,

professor, samfunnsdebattant og inspirator. Han har hatt ei rolle i dei fleste

norske komponistar fødd etter 1950 sine reiser. Han har vore lærar for både

Glenn Erik Haugland, Bente Leiknes Thorsen og Henrik Hellstenius.

44


FOTO: ANDREAS ULVO

AGATHE BACKER-GRØNDAHL

FOTO: ELISE MAALØ REKSEN

45


Atterklang

KRAFTKATEDRALEN, TYSSEDAL | SUNDAG 6. NOVEMBER KL 15:00 | KR 375

MEDVERKANDE

Erlend Apneseth, hardingfele

Karl Seglem, bukkehorn/saksofon

Det Norske Jentekor

Terjungensemble

Anne Karin Sundal-Ask, dirigent

Lars Erik ter Jung, dirigent

PROGRAM

Knut Nystedt: Kärlekens Lov

Det Norske Jentekor

Erlend Apneseth/Ørjan Matre: Kildeskrift

Erlend Apneseth, Terjungensemble

Sigurd Fischer Olsen: Fjellokk for usynlige fjell II (WP)

Ørjan Matre: Frå «Stjernebru»

· Intro

· Jeg vet en hvile

· Sull til mor

· Ned i vester soli glader

· Nu solen går ned

OM KONSERTEN

Ekko, dvergmål, atterklang! Kva arena kan passa betre til vår avslutningskonsert

i år enn storslagne Kraftkatedralen i Tyssedal? Det Norske Jentekor, Terjungensemble,

Erlend Apneseth og Karl Seglem byr på ein verdig finale for årets

festival.

«Kärlekens lov» tek for seg kjende kjærleikstekstar frå Høgsongen og 1. Korintarbrev

– der andlet speglar seg i andlet, og kjærleiken held ut, trur og vonar alt.

46


«Kildeskrift» er eit samarbeidsprosjekt mellom hardingfelespelar Erlend Apneseth

og komponist Ørjan Matre. Det vart bestilt av Gloppen Musikkfest og

Det Norske Kammerorkester og urframført i 2021. I «Kildeskrift» vert Apneseth

sin unike miks av improvisasjon, samtidsmusikk og folkemusikk filtrert gjennom

Matre sine omarbeidingar og subtile instrumentasjon, og blanda med ulike

arkivopptak.

Våren 2020 kunne ein sjå Himalaya-fjella frå India for fyrste gong på nærare 30

år, grunna mindre forureining. «Fjellokk for usynlige fjell I og II» er to stykke som

begge musikalsk handlar om det ein berre kan skimta, eller det som ligg delvis

bak noko anna. Dei utforskar på ulikt vis korleis klangar, pulseringar og antydningar

til melodi veks inn og ut av syne (eller hørsel) i langsame prosessar. I ei

utvida betyding handlar det og om å sjå det tilsynelatande vetle, uklare og uviktige,

og gje det ein større plass. I staden for kontraster, fokuserer stykket heller

på ein situasjon, og viser eit lite tidsutsnitt av ein mogleg større samanheng.

«Stjernebru» er eit samarbeidsprosjekt mellom Det Norske Jentekor, felespelar

Gjermund Larsen, akkordeonist Frode Haltli og komponist Ørjan Matre. I

«Stjernebru» blandar ein arrangement av (hovudsakeleg) norske folketonar

med improvisasjon og nykomponert materiale. Til Hardanger Musikkfest har

Matre laga nye versjonar av eit utdrag av songene. «Jeg vet en hvile» og «Ned i

vester soli glader» er songar frå henholdsvis Vestre i Skjold og Nordfjord, medan

«Sull til mor» er ei folkemusikkinspirert låt av Unni Boksasp. «Nu solen går

ned» er ei kveldsvise der to ulike melodiar frå Selje og Leikanger vert spelt opp

mot kvarandre. Til slutt bidreg Matre sin egen farfar (i opptak) med ein eigen

versjon frå Masfjorden.

47


Artistar

BERGEN FILHARMONISKE UNGDOMSORKESTER (BFUNG)

BFUng har full symfonisk besetning og medlemane kjem frå heile landet.

BFUng er i dag det fremste ungdomssymfoniorkesteret i Noreg som ikkje er

prosjektorientert, men som er i kontinuerleg drift gjennom heile året. Orkesteret

har no 130 medlem mellom 15 og 25 år. BFUng har sine månadlege samlingar

i Grieghallen i Bergen, og hovuddirigent er Kjell Seim. Bergen Filharmoniske

Orkester sin sjefdirigent Edward Gardner dirigerer også eitt prosjekt

per sesong. Ambisjonen for BFUng er å vera eit flaggskip blant ungdomssymfoniorkestra

i Noreg, gjennom eit tett samarbeid med moder-ensemblet Bergen

Filharmoniske Orkester og musikarane der, gjestande solistar og dirigentar.

Orkesteret vert drive av Musikkselskapet Harmonien, og er fundert på eit

samarbeid med Griegakademiet og Barratt Due Musikkinstitutt si avdeling i

Bergen.

BIRGIT DJUPEDAL

Komponist Birgit Djupedal komponerar akustisk musikk for alle slags ensemble.

Musikken hennar har både tradisjonell harmonikk, meir fri tonalitet, gjerne

innspel av performance og med ein politisk brodd. Komposisjonsutdanninga

hennar er frå Iceland University of the Arts der ho fullførte masteren sin i 2018.

Elles er ho utdanna som musikkvitar og kantor frå NTNU. Ho er busett i Oslo,

jobbar som komponist og musikar og er prosjektleiar for Orkesteråret 2024.

Verka hennar er bl.a. framført under Festspillene i Bergen, Norsk salmefestival,

Nordland musikkfestuke, Nordic Music Days, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival,

Trondheim kammermusikkfestival, Ultima, Sumartónleikar í Skálholti (IS),

Óperudagar í Reykjavík (IS), vore vist på RÚV (islandsk tv) og vore ein del av The

European Year of Cultural Heritage. Til Hardanger Musikkfest 2022 har ho skrive

bestillingsverk til Terjungensemble.

DET NORSKE JENTEKOR

Det Norske Jentekor vart oppretta som NRK sitt jentekor i 1947. I år er dei 75

år, og vert feira som ein av våre sterkaste ambassadørar for både det nyskapande

og tradisjonelle. Sidan 2005 har Anne Karin Sundal-Ask vore koret sin

kunstnariske leiar og dirigent, og vart i 2019 kåra til «Årets utøvar» av Norsk

Komponistforening for sin unike innsats for norsk samtidsmusikk. Det Norske

Jentekor har etablert seg som eit av ensembla som har bestilt og urframført

flest nye verk, og er blant dei som norske, nolevande komponistar aller helst

48


skriv for. Med sin kunstnariske profil har DNJ ei målsetting om å skapa sterke uttrykk

som rører publikum. Til Hardanger Musikkfest kjem Studiokoret (15–26 år),

med musikk både frå sitt folkemusikkrepertoar og nyskrive verk.

ERLEND APNESETH

Erlend Apneseth er ein av landets leiande felespelarar og har motteke ei lang

rekkje prisar, deriblant Grappas Debutantpris, Rolf Gammlengs pris, NOPAprisen,

samt fem nominasjonar til Spellemannprisen. Han har skrive bestillingsverk

til blant anna Kongsberg Jazzfestival, Førdefestivalen og Ultima, og samarbeida

i 2021 med komponisten Ørjan Matre om eit nytt verk for hardingfele og

Det Norske Kammerorkester. Apneseth har forutan folkemusikken fordjupa seg

i improvisasjon og alternative klang- og pizzicato-teknikkar på hardingfela, og

står fram som ein utøvar med eit heilt særeige uttrykk. Erlend Apneseth gjestar

Hardanger Musikkfest for fyrste gong.

ERLEND APNESETH TRIO

Erlend Apneseth Trio er eit av Noregs mest innovative og aktive band, som

sameinar lyden av norsk folkemusikk, jazz og elektronika på ein heilt særeigen

måte. Bandet har hausta lovord, prisar og nominasjonar for sine fire albumutgjevingar

på det renommerte plateselskapet Hubro. Turnering i store delar av

Noreg og Europa dei siste fem åra har begeistra både nye og tilbakevendande

konsertgjengarar. Samtlege album har vorte nominert til Spellemannprisen, og

dei fekk prisen for albumet «Salika, Molika» (2019) saman med Frode Haltli.

Trioen er sett saman av Erlend Apneseth (hardingfele), Stephan Meidell (gitar/

live-sampling) og Øyvind Hegg-Lunde (trommer/perkusjon). Dei er alle kritikarroste

utøvarar og komponistar på sine felt, og deira improvisatoriske tilnærming

gjer kvar konsert til ei unik oppleving.

FLORIAN DONDERER

Den tyske fiolinisten Florian Donderer er rekna som ein av dei mest spanande

fiolinistane i sin generasjon. Han er kjent for sitt eksepsjonelt vakre spel,

usedvanlege teknikk og slåande intensitet. Han er ein mangfaldig utøvar, høgt

verdsett som kammermusikar, solist, konsertmeister og dirigent. Florian er primarius

i Signum Quartet som i 2023 debuterer i Carnegie Hall i New York. Florian

Donderer er spesielt kjent som «spelande leiar», etter sine mange år som

konsertmeister i Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, og har vore sterkt

medverkande til orkestret sin status som eit av verdas leiande kammerorkestre.

Han er også kunstnerisk leiar for Rottweil Musikkfestival, ein av Tyskland sine

eldste festivalar, og kuraterar i tillegg ein konsertserie i Sendesaal Bremen

49


saman med si kone Tanja Tetzlaff. Han spelar på ein fiolin bygd av Peter Greiner

i 2003 og boge bygd av Nico Plog i Antwerpen.

FREDRIK RYSJEDAL

Fredrik Rysjedal er ein illustratør og teikneserieskapar busett i Bergen. Han

opptrer med teikneseriar, der han viser teikneseriar live i takt med at han les

opp og vert akkompagnert av musikarar. Han fokuserer på sjølvpublikasjonar

og performativ teikneseriekunst. Han lagar både dokumentarisk og fiksjonelt

arbeid, men likar også å laga eksperimentelle animasjonar i tillegg til eit meir

tradisjonelt narrativ. Fredrik har doktorgrad i design fra Universitetet i Bergen

(Fakultet for kunst, musikk og design) der han hadde fokus på bruk av rørlege

bilete i digitale teikneseriar. Han har blant anna opptredd på Den Nationale

Scene i Bergen og laga også animasjonar for projeksjon og performance til verket

«Hans og Grete» på Bergen Nasjonale Opera i 2017, i regi av James Bonas.

Fredrik har ei sentral rolle i fanzinemiljøet i Bergen, og er ein av initiativtakarane

bak Bergen Art Book Fair.

GUNILLA SÜSSMANN

Gunilla Süssmann kan sjå attende på ein rik og variert karriere som konsertpianist,

med internasjonal turnéverksemd, ei lang rekkje plateinnspelingar og

sterke musikarsamarbeid i ryggsekken. Ho har halde konsertar både som solist

og kammermusikar i arenaar som Concertgebouw Amsterdam, Wigmore Hall,

Louvre i Paris og Festspielhaus Baden-Baden, samt vore ein hyppig gjest ved

dei store internasjonale festivalane både i Noreg og utlandet. Kammermusikk

har alltid hatt ein særskild plass i hjarta hennar. I 2017 vart ho grunna ein skade

tvinga til å leggja spelinga på hylla, og valde å kanalisera kjærleiken til musikken

gjennom andre retningar. Etter mange år i utlandet flytta ho i 2018 attende

til Noreg. Hennar attrå for musikk og iscenesetjing førte ho til Den Norske

Opera & Ballett, og seinare til Kringkastingsorkesteret der ho i dag arbeider

som programprodusent.

HANNA KALLESTAD

Hausten 2022 tek Hanna over rolla som konsertmeister i BFUng, og konserten

i Hardanger vil vera hennar fyrste konsert i denne rolla. Hanna byrja å spela

fiolin på Bergen kulturskule då ho var 6 år gamal. I dag studerar ho på Norges

Musikkhøgskole med Henning Kraggerud. På denne reisa har Hanna spelt i

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester heilt sidan oppstarten i 2015. Saman

med gode vener i orkesteret har ho utvikla ein endå større lidenskap for musikk.

I tillegg til BFUng har Hanna blant anna spelt med Ung Filharmoni, Det Norske

50


Kammerorkester, 1B1 og Bergen Unge Kammerorkester. Som solist har ho

fått fleire oppdrag på Edvard Grieg Museum Troldhaugen og Ole Bull Lysøen

Museum saman med Ole Christian Haagenrud.

HARALD ALVAVOLL

Harald Alvavoll elskar lukta av nydyrka jord og nyslått gras. Kan sidervisa utenat,

er stolt av fruktgarden sin og glad i å ta imot gjester i tunet. Harald var som

mange av venene og andre som veks opp i små bygder, ute og skaffa seg utdanning.

Seinare valde han å gjera slik mange ynskjer at fleire skal gjera, å flytta

attende til bygda han kom frå. Harald har i tillegg til å overta garden heime,

drive med skjenkestove på Lofthus og med turisme, før han gjekk «solo» og

starta med sider og reiselivskonsept på Alvavoll Frukt- og sidergard. Harald er

oppteken av bærekraftig reiseliv, hand i hand med eit godt friluftsliv både for

fastbuande og tilreisande. At sideropplevingar og pomologi (læra om fruktdyrking)

må vera knytt til gardane, samt vera konseptforankra i ekte fagkunnskap,

både mot frukt og vidareforedling med siderproduksjon, er ein av mange ting

Harald brenn for.

HÅVARD GIMSE

Håvard Gimse er ein av Noreg sine fremste musikarar med eit breidt og allsidig

repertoar. Han er ettertrakta både som solist og kammermusikar, og fleire av

Skandinavia sine beste klassiske artistar føretrekker han som sin musikalske

partnar. Hans kjærleik for skandinavisk og norsk klassisk musikk har gjort han til

ein av dei mest innflytelsesrike artistane på denne arenaen. Gjennom sitt arbeid

med å fremja mindre kjent musikk frå Norden har han hausta fenomenale kritikkar,

og motteke prisar frå Diapason d’Or og Gramophone Chritics Choice. Som

konserterande pianist har Gimse spelt på mange av verdas mest prestisjetunge

konsertscenar. Gimse er professor ved Norges Musikkhøgskole, og gjev i tillegg

jamnlege masterclasses i inn- og utland.

KARIN NAKAGAWA

Karin Nakagawa sprer musikalske historiar frå japansk sjel og kulturarv til heile

verda. Ho studerte tradisjonell 13-strengs koto og japansk song ved «Tokyo

University of Arts». Etter endt utdanning er det i hovudsak 25-strengs koto ho

turnerar med. Karin Nakagawa har jobba med eit breidt spekter av artistar frå

ulike felt, og utvikla sin eigen songstil i prosessen. Ho vert i dag rekna som

ein av ytterst få ekspertar på sitt instrument. Karin Nakagawa er kjend for sine

evner innan improvisasjon, og samarbeidar med folkemusikarar frå aust og vest,

samt jazzmusikarar og samtidskomponistar. I tillegg arbeidar ho ofte på tvers av

51


kunst-artar, med skodespelarar, dansarar og malarar. Ho har i ei årrekkje samarbeida

med skandinaviske musikarar som Lena Willemark og Anders Jormin, og

vann svensk Grammy i 2013 for albumet «Lyöstraini-Trees of Light», utgjeve på

ECM.

KARL SEGLEM

Karl Seglem har vore frilanskunstnar sidan 1985 og har som komponist, musikar

og poet arbeida kontinuerleg med å skapa eit eige uttrykk i musikalske grenseland.

Med utgangspunkt i norsk folkemusikk og eigne komposisjonar, vert norsk

musikalsk arv fornya gjennom ulike lydbilete der tradisjonane er tydelege.

Karl Seglem trakterar både saksofonar og bukkehorn. Bukkehorninstrumentet

framstår kanskje som eksotisk, men med eit musikalsk potensiale som gjer hans

kunstnarskap og konsertar til noko anna. Seglem har mellom anna motteke

Buddyprisen, Egil Storbekkens musikkpris og Nopas pris for årets verk. Musikken

hans finst på dei fleste flater der du lyttar på musikk, og han har gjeve ut

40 album. Seglem har óg utgjeve fire poesisamlingar og er i tillegg forfattar av

historiar i flere barnebokantologiar.

KJELL SEIM

Kjell Seim er BFUng sin hovuddirigent og er kanskje Norges viktigaste inspirator

for unge orkestermusikarar. Han har dirigert alle dei norske profesjonelle symfoniorkestra

og har vore tilknytta operaen i Kristiansund sidan 1986, og sidan

1989 som musikalsk sjef. Seim har vore kunstnarisk leiar for fleire orkestre; det

nordnorske kammerorkester (1990-1993), Kristiansand Symfoniorkester (1991-

1992) og Jönköping Symfoniorkester (1995-1998). Han har óg gjestedirigert ei

rekkje orkestre og operahus i dei nordiske landa, samt Tyskland, Russland, Kina,

Sør-Afrika og Ukraina. Kjell Seim har via mykje tid til å arbeida samen med ungdom

heilt sidan 1973. I 1997 var han med å etablera Ung Symfoni i Bergen, og i

2008 Vestregionen Ungdomssymfoniorkester. Hans betydning for den kunstnariske

utviklinga av BFUng, tidligare Ung Symfoni, kan neppe overdrivast.

MARI ASKVIK

Mari Askvik har ei flytande og vakker altstemme som ho nyttar med balansert

innleving. Ho gjer solistparti i oratorier og kyrkjemusikalske verk over heile

landet, med eit repertoar som strekk seg frå barokken til samtidsmusikken. Ho

held også jamnleg konsertar med innslag av norsk folkemusikk, og då spesielt

norske folketonesalmar. I februar 2019 slapp ho album kalla «Of Light And

Dust» (LAWO Classics) saman med Kammerkoret NOVA og dirigentane Yuval

Weinberg og Tore Erik Mohn, med blant anna dette repertoaret. Ho har sidan

52


2015 hatt fast engasjement i Det Norske Solistkor. Under Hardanger Musikkfest

2022 er ho ein av solistane på Stabat Mater-konserten med Terjungensemble.

MINA GURSLI LANGESÆTER

Hornisten Mina Gursli Langesæter frå Hardanger er kjent for sin store fine

klang. Allereie som 15-åring flytta ho til Bergen for å studera musikk og vart fort

etablert i musikkmiljøet der. Ho starta sine musikkstudier ved Griegakademiet,

heldt fram ved Norges Musikkhøgskole og studerar no med Professor Thomas

Hauschild ved Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy»

i Leipzig. Mina har vore fast medlem i Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

i fleire år, samt delteke på Ung Filharmoni, Ungdomssymfonikerne og

KonstKnekt. Ho har også vikariert i Sjøforsvarets Musikkorps og Bergen Filharmoniske

orkester. Ho har motteke Sparebankstiftinga Hardanger sitt talentstipend

og i 2021 vart ho Hardanger Musikkfest sitt «Stjerneskot».

NILS HENRIK ASHEIM

Nils Henrik Asheim er ein musikkens altmogleg-mann! Han kombinerar karrierane

som organist, pianist og komponist med ei verksemd som kurator,

programskapar og initiativtakar til kunstnariske samarbeid. Nils Henrik Asheim

har skrive ei rekkje kammerverk, orkesterverk og større sakrale verk, i tillegg til

dramatisk musikk, stadsspesifikke verk og verk der improvisasjon er eit sentralt

element. I 2018 fekk han Nordisk Råd sin musikkpris for «Muohta – language of

snow». Same år vart han utnemnt til riddar av den kongelege St. Olavs orden

for innsatsen for norsk musikkliv. Til Hardanger Musikkfest 2022 har han skrive

bestillingsverk til Oslo Strykekvartett som vert framført på festivalen sin

opningskonsert.

OSLO STRYKEKVARTETT

Oslo Strykekvartett er ein av dei mest allsidige strykekvartettane , og har

sidan starten i 1991 vore sameina med høg kunstnarisk standard og integritet.

Konsertar og CD-utgjevingar har gjennomgåande fått overstrøymande mottaking

frå publikum og kritikarar, og den særlege affiniteten for Beethoven har

resultert i skilsettande framføringar av alle kvartettane hans. Sentrale klassiske

og nolevande komponistar vert programsett overfor musikk i alle moglege

andre sjangrar, og unike versjonar av til dømes Peer Gynt og Tosca gjer alle forventningar

om kva ein strykekvartett kan og ikkje kan, grundig til skamme. Oslo

Strykekvartett består av Geir Inge Lotsberg og Liv Hilde Klokk, fiolin, Magnus

Boye Hansen, bratsj, og Øystein Sonstad, cello. Dei speler alle på ypperleg

italienske instrument generøst utlånt av Dextra Musica.

53


SHARON KAM

Sharon Kam er ei av verdas leiande klarinett-solistar, og har samarbeida med

prestisjetunge orkestre i USA, Europa og Japan i meir enn 20 år. Sharon Kam

er også ein lidenskapeleg kammermusikar. Samtidsmusikk ligger hennar hjarte

nært, og ho har urframført ei rekkje verk, bl.a Pendereckis klarinettkonsert og

klarinettkvartetten, som vart framført på Hardanger Muikkfest i 2021. Sharon

Kam kjenner seg heime i eit variert spekter av stilartar, noko diskografien hennar

visar. Hun har motteke ECHO-prisen for årets utøvar to gonger og den tyske

kritikarprisen. Hennar siste album «Contrasts», havna umiddelbart på bestselgar-listene

i Tyskland. Sharon Kam er offisiell Buffet Crampon-artist og har alltid

spelt på deira B13-modell. Munnstykket er laga av Peter Eaton, London.

SIGURD FISCHER OLSEN

Komponist Sigurd Fischer Olsen har vorte framført i inn- og utland av ensemble

som Oslo Sinfonietta, Bergen Filharmoniske orkester, BIT20ensemble, Valen

Trio, ICE Ensemble (USA), Ensemble Risognanze (ITA) og Quatuor Bozzini

(CAN). Verket Sserenades for BIT20 ensemble og vokalist Sofia Jernberg vart

nominert til Edvardprisen 2017, og vart med sin andreplass eit av dei anbefalte

verka på International Rostrum of Composers 2018. Fischer Olsen er kunstnarisk

medansvarleg i Opera/Scenekunstkompaniet Ursus Produksjonar,som har satt

opp forestillingar i bl.a Bergen, Harstad, Stockholm, Göteborg og Huddersfield.

Han underviser også i musikkteori, komponering, gehørtrening og musikkhistorie.

SIGURD SVERDRUP SANDMO

Sigurd Sverdrup Sandmo har eit stort interessefelt og brei bakgrunn som

formidlar og leiar i museums-, musikk- og kunstfeltet. Sandmo vart tilsett som

direktør på Lepramuseet St. Jørgens Hospital i 1998. Gjennom faglege formidlingsprosjekt

og nyskapande kunstnarsamarbeid fekk han fleire gonger det

gløymde leprahospitalet til det nasjonale mediebiletet. Etter mange år med

formidlings- og utstillingsarbeid ved dei kulturhistoriske musea i Bergen, vart

Sandmo i 2013 tilsett som direktør for dei tre komponistheimane under KODE –

Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl – og hadde ein svært synleg plass i det norske

musikkfeltet. Frå 2019 til 2021 var han sjef for Dei kongelege samlingar, der han

hadde ansvar for forvalting og formidling av Kongehuset si kunst- og kulturarv.

Sidan november 2021 har han vore direktør for KORO, staten sin fagetat for

kunst i offentleg rom.

54


SILJE AKER JOHNSEN

Silje Aker Johnsen er sopran, dansar og scenekunstnar. Ho har hatt kritikarroste

roller ved Den Norske Opera og Ballett og har tolka roller som Io i «The Io

Passion» av Harrison Birthwistle med Berliner Kammeroper i Konzerthaus Berlin,

og den kvinnelige hovudrolla i «A Gentle Spirit» av John Tavener med same

kompani. Silje har opptredd ved Nationaltheateret og har og arbeidd som

dansar ved The Polish Dance Theatre. Ho har urframført ei rekkje verk og gjesta

mange festivalar som solist, mellom anna Huddersfield Contemporary Music

Festival, Die Donaueschinger Musiktage, Ultima Contemporary Music Festival

og Festspillene i Bergen. I 2013 vart Silje kåra til «Årets utøvar» av Norsk Komponistforening.

Silje er medlem av Ensemble Neon som vant Spellemannpris i

kategorien samtid i 2016 og «Årets utøvar» av Norsk komponistforening i 2017.

STEPHAN MEIDELL

Gitarist og komponist Stephan Meidell tek i bruk elektroniske verkemiddel

på heilt nye måtar. Han er blant anna kjend for sine kritikarroste utgjevingar

«Metrics» (Hubro 2017) og «Cycles & Causality» (Ideophone 2021), der instrumentariumet

frå blant anna barokkmusikk og folkemusikk møter nymusikalske

klangteksturar og repeterande rytmar frå klubbmusikken. Meidell har vore ein

vesentleg bidragsytar på 18 utgjevingar, og har skrive bestillingsverk for blant

anna EKKO-festivalen, Ultima og nyMusikk. Han har vorte nominert til og har

motteke fleire prisar med Erlend Apneseth Trio og Strings & Timpani, og er

for tida i gong med doktorgradsprosjektet «Lydstrømmer~» ved Fakultetet for

Kunst, Musikk og Design i Bergen.

TANJA TETZLAFF

Tanja Tetzlaff er ei av vår tids mest ettertrakta cellistar, kjend for sine raffinerte

og elegante tolkingar både som solist og kammermusikar. Ho har eit breidt og

variert repertoar, leitar alltid etter nye konsertkonsept som går utanom konvensjonar,

og sameinar ulike kunstformer med samtidas dagsorden. Ho er like heime

i standardrepertoaret som verk fra vårt eige århundre. Gjennom si lysande karriere

har ho vore solist med verdas leiande orkester, og ho vert regelmessig invitert

til internasjonale festivalar. Ho er ei av grunnleggjarane av Tetzlaff Quartet,

der ho spelar saman med blant anna bror sin, Christian Tetzlaff. I 2021 mottok

Tanja Tetzlaff eit prestisjetungt stipend frå Glenn Gould-stiftinga i Weimar for å

skapa ein film som relaterer Bachs cello-suitar til naturen og klimaendringane,

eit tema ho er svært engasjert i. Filmen står ferdig våren 2023. Ho spelar på ein

cello laget av Giovanni Baptista Guadagnanini fra 1776.

55


TERJUNGENSEMBLE

Terjungensemble er ein tydeleg aktør og pådrivar innan samtidsfeltet. Sidan

oppstarten i 2019 har dei kontinuerleg bidratt til framveksten av ny musikk ved

å vera ein aktiv samarbeidspartnar for komponistar. Musikarane i ensemblet

består av frilansarar og utøvarar fra Oslofilharmonien. Ensemblet sin kunstnariske

leiar, Lars-Erik ter Jung, har omfattande erfaring som fiolinist og dirigent.

Gjennom arbeid med ulike ensemble har ter Jung fått brei leiarerfaring både

kunstnerisk og administrativt. Han har markert seg innan samtidsfeltet gjennom

ei rekkje bestillingar og eit utstrakt samarbeid med mange komponistar. Arbeidet

med ny norsk musikk gjennom mange år har resultert i ei rekkje urfremføringar

og innspelingar.

THERESE BIRKELUND ULVO

Therese Birkelund Ulvo har vore involvert i Hardanger Musikkfest i ulike

roller sidan 1999, og overtok i 2014 den kunstnariske leiinga saman med Tora

Augestad. Ulvo har som komponist utmerka seg i dei større formata dei siste

åra, og er ei av få norske komponistar i sin generasjon som jamnleg får framført

eigne verk hjå dei store norske orkestera. Musikken er ofte inspirert av andre

kunstfelt, som film, tekst og lydkunst. Ho har eit nært forhold til norsk tradisjonsmusikk,

kor ein kan finna både det mikrotonale, det rapsodiske og opne

former. Musikken hennar vert mykje framført, i inn- og utland. I tillegg til virket

som komponist har ho mange verv og roller i kulturlivet. I 2019 var Ulvo festivalsjef

for Nordic Music Days i Bodø.

TYLER FUTRELL

Tyler Futrell er ein Oslo-basert komponist, opprinneleg frå Nord-California. Han

har studert under Bent Sørensen ved Det Kongelege Danske Musikkonservatorium,

Lee Hyla ved New England Conservatory og Michael Jarrell ved Universität

für Musik und darstellende Kunst i Wien. Sidan han flytta til Noreg i 2010

har han samarbeida med ensemble og festivalar som Ultimafestivalen, Borealis,

Klang, Only Connect, Nordic Music Days, Trondheimsolistene, BIT20, Ensemble

Ernst, Det Norske Solistkor, Athelas Sinfonietta, Wiener Concert-Verein, London

Contemporary Orchestra Soloists, Telemark Kammerorkester, Ensemble 96,

Engegårdkvartetten og Quatuor Bozzini. Han har óg motteke ei rekkje stipend,

seinast Statens kunstnarstipend (3-årig). Til Hardanger Musikkfest 2022 kjem

han med eit nyskrive Stabat Mater som skal fremførast av Terjungenssemble

med Silje Aker Johnsen og Mari Askvik som solistar.

56


ØYVIND HEGG-LUNDE

Øyvind Hegg-Lunde er trommeslagar og komponist, fødd og oppvaksen i

Lærdal. Han bur i Bergen og har bakgrunn frå både rock, pop, jazz og improvisert

musikk. Han er ein av dei mest aktive trommeslagarane i Bergen og

spelar mellom anna med Building Instrument, Erlend Apneseth Trio, Strings &

Timpani, Electric Eye og José González sitt indie-band Junip. I 2019 mottok

han Spellemannprisen, saman med Erlend Apneseth Trio. Han har komponert

tingingsverk for mellom anna Ultimafestivalen, Henie Onstad Kunstsenter og

Ekkofestivalen. I 2021 mottok han Vossajazz-prisen, i tillegg til EDVARD-prisen

saman med Stephan Meidell for albumet Voice & Strings & Timpani.

57


Sjel og gane

For sjel og gane under Hardanger Musikkfest 2022

RESTAURANT ULLENSVANG

Restaurant Ullensvang byr på smaksrike opplevingar med sesongens

ingrediensar. Du finn dei på Hotel Ullensvang, inngang via hotellet sin

resepsjon. Restauranten har ein fantastisk utsikt over fjorden og hotellet

sin hage, og kanskje det største utvalet av lokal sider og eplemost i heile

Hardanger. Det er ope for lunsj mellom 13:00–17:00 og middag frå 18:00 til

21:00. For bordbestilling, ta kontakt på 53 67 00 00

HOTEL ULLENSVANG

Hotellet tilbyr lunsjbuffet laurdag 5. nov. frå kl. 13:00-14:30, plass etter ledig

kapasitet. Lobbybaren er open til kl. 17:00 og hovudbaren opnar kl. 17:00.

Det er bar i tennishallen under konsertane, med sal av drikke og snacks.

LOFTHUS EKSPEDISJON

Etablert i 2005 og har vore i kontinuerleg drift sidan som ein populær møtestad

for hardingar og tilreisande midt i Lofthus sentrum. Ekspedisjonen ynskjer å

vera ein møteplass, ein kulturarena, der dei formidlar kulturhistorie og tilbyr

lokale produkt som sider frå Hardanger, eplejuice, og øl. Lofthus Ekspedisjon

held ope fredag 4. november frå Bakst og Ballade kl. 11:00 og går over i

festivalpub på kvelden. Torsdag og laurdag står dei for baren på Krossvoll.

FLØY BAKERI

På Fløy får du ferske bakevarer laga på staden, som du kan nyta heime eller

i den koselege kafeen i 1. etasje, ute på verandaen eller på gateplan. Den

uimotståelege lukta frå bakeriet brer seg over Lofthus sentrum når Fløy er open.

På Fløy er dei opptekne av å lage ekte bakevarer laga frå botnen av – og det

kan du kjenna på smaken. Fredag 4. november står dei lokale bakstetausene

Ragnhild og Silje for baksten. Laurdag 5. og sundag 6. november har

Bakstehuset på Ask «take over» av Fløy bakeri.

58


KOMPAEN HARDANGER

Kompaen ligg like ved Hotel Ullensvang. Dei tilbyr lunsj og middag av lokal og

utanlandskinspirert mat. Her kan du også kjøpa ost og spekemat, eksklusive

tapasfat, lokal prisbelønt sider og delikatesser.

HEIT SAUNA

Freistar det med eit friskt fjordbad etterfulgt av ein varm sauna? Då er Heit

Sørfjorden Sauna staden for deg. Den vesle vedfyrte saunaen ligg på kaien

nede ved fjorden på Børve, berre 5 minutters køyretur frå Lofthus sentrum.

Med utsikt til fjorden, fonna og fjella kan du slappa av og ta del i det som har

vore eit ritual for menneske opp gjennom tusenvis av år. Pust inn, pust ut, du

er i Hardanger. Ope på førespurnad i vinterhalvåret.

Ting ditt besøk på nettstaden: heitsauna.com

59


Frendar

FRENDANE er dei lokale heltane våre. Me er heilt avhengige av dei for å få

gjennomført festivalen på ein god måte. Me har konsertfrendar, billettfrendar,

artistfrendar, transportfrendar, kakefrendar og riggefrendar. Alle som ein er

viktige bidragsytarar for å få det heile til. Ein kan vera frende uansett alder; frå

skuleelev til pensjonist.

MØT FRENDE GURO KVALNES

Alder: 31

Yrke: Avdelingsleiar ved Hardanger Folkemuseum

Sivilstatus: Kjærast

Bur: Lofthus

Frende sidan: 2019

1. Kva arbeidsoppgåver har du som frende?

Som frende gjer du verkeleg litt av alt! Du får figurera som både hundeluftar,

scenecrew, sjåfør, vaktmeister, kurator og selskapsdame. Det handlar om å

rigga opp og ned, henta og bringa, og tilrettelegga for at både musikarar og

gjester får gode opplevingar.

2. Korleis opplever du festivaldagane?

Det er alltid hektisk, men veldig kjekke dagar! Stas at det hender noko i det

vesle lokalsamfunnet her inne i fjorden.

3. Kva gler du deg mest til ved festivalen?

Gler meg alltid til å sjå frendegjengen att! Så gler eg meg naturlegvis til store

musikalske opplevingar i haustmørket! Me treng litt ljos og varme no!

4. Har du eit personleg musikalsk høgdepunkt frå alle desse åra?

Det er mange konsertar og små lommer av opplevingar eg kunne trekt fram,

men eg har lyst til å nevna Den engelske ølstova med Bjarte Eike & Barokksolistene

på Krossvoll under Musikkfesten i 2020. Det var eit fyrverkeri!

60


VIL DU VERTA EIN AV VÅRE FRENDAR?

Eller kjenner du nokon andre potensielle frendar? Ta kontakt! Våre frendar

kjem nært på musikken, får eigne eksklusive tilbod om felleskap og artistmøte.

Kontakt frendesjef Gisle Hamstad Haukelidsæter: mechagisle@gmail.com

61


PARTNARAR

Hardanger Musikkfest takkar desse sponsorane:

Offentlege sponsorar:

KINSARVIK

62


ORGANISASJON

Kunstarisk leiing:

Gunilla Süssmann og Therese Birkelund Ulvo

Dagleg leiar:

Anna Gursli Langesæter

Rekneskap:

Kari Lutro

Produsent:

Eirik Tonnem

Styret:

Ole Hope, Bergen

Roald Aga Haug, Odda

Anna Hereid, Oslo

Fredrik Opedal, Lofthus

Alf Magnus Reistad, Oslo

Turid Bådsvik Hauso, Odda

Laila Melkevoll, Bergen

Programbok:

Redaktør: Therese Birkelund Ulvo

Design: Agnethe Fagerli, Frö Design

Frendesjef: Gisle Hamstad Haukelisæter

SoMe: Åslaug Kvalvik Aarhus

Festivalfotograf: Knut Utler

63


Grøde

Hardanger Musikkfest 2023 finn stad 31. august

til 3. september 2023, og temaet er «Grøde».

Veke 35 vert eit nytt og fast tidsrom for festivalen. Dette er tida der seinsommar

og haust møtest, og Hardanger er midt i innhausting og foredling

av frukt og bær. Dette bakteppet skapar endå meir autentiske rammer for

festivalen, der lokale tradisjonar kan speglast i musikk og kultur.

Grøde er naturen si gjengjelding etter ein lang sesong med dyrking og

tolmodig pleie av jord og tre, og vert feira i mange kulturar med hausttakkefestar

og musikalske hyllester. Samtidig vil omgrepet Grøde omsetjast

godt i musikken sin retorikk, der tradisjonar og stilartar vert frø som spirer

vidare, vert hausta og foredla av nye tendensar, tider og tolkingar. Me

ynskjer å planta musikkfesten i ny jord og i rammer som aktualiserar lokal

forankring og ein kunstnarisk profil med blikket framover.

2023 er eit jubileumsår for mange komponistar, men istadenfor å fokusera

på enkeltnamn, ynskjer me å trekkja ei tidslinje frå 250 år tilbake og fram

til idag. Me dveler ved kvart femtiande år for å sjå kva milepelar og retningar

som har sprunge ut frå dei aktuelle jubilantane. Parallelt følgjer me den

lokale historia til dyrking av frukt i Hardanger.

Bøndene byrja å pressa eple til saft

på 1700-talet, og her startar også vår

musikalske tidslinje.

I 1773 vart Jens Christian Djuurhus fødd, den første poeten som skreiv på

Færøisk. Han fornya den gamle folkelege kjempevisediktinga, og er kjent

for sine færøyske balladar, satiriske dikt og kvad. Dette er materiale som

er ytterst lite tilstades i dagens kulturliv, og me ynskjer å markera hans

250-årsjubileum med å trekkja fram denne diktarkunsten i musikalsk drakt

64


med våre festivalkunstnarar. 50 år seinere vart den spanske komponisten

Edouard Lalo fødd, kjend for sine fantastiske kammermusikkverk prega av

fyrrig spansk folklore. Det er også 200-årsjubileet til den norske komponisten

Thomas Tellefsen, som studerte hjå Frederic Chopin og har etterlatt seg

ei rekkje praktfulle kammermusikkverk. 150-årsmarkeringa vert dedikert

Sergei Rachmaninoff, og hans virtuose og romantiske tonespråk. Gyorgi

Ligeti ville vore 100 år i 2023, og har vore ein referansekomponist for alt

som er skrive i det 20. århundre. Som 50-årsjubilantar feirar me nokre av

dei nolevande komponistane – både norske og internasjonale. På denne

måten får me ikkje berre profilert gallionsfigurar, men lagar ei tidsreise der

jubilea visar dynamikken gjennom musikkhistoria.

Fruktbonden i Hardanger er eit eige

omgrep. Det vert sagt at det finst over

1 million frukttre langs fjorden.

Thomas Dyke Acland Tellefsen (1823–1874)

Like vakkert som bløminga i mai er det utover seinsommaren når trea

bugnar av frukt, og stemninga rundt innhausting, pressing og safting vert

eit fenomen som ikkje mange stader kan skilta med. Namnet Ullensvang

kjem frå Ullin, den norrøne guden for vekst og grøde. Under festivalen

får både utøvarar og publikum oppleva

innhausting på nært hald, i eit samfunn

som er bygd rundt grøden og naturen sitt

årshjul. Lokal tradisjon og kompetanse

skapar ein unik atmosfære som innspirerar

og fasinerar. Hardanger Musikkfest

2023 skal hausta fruktene både av lokale

tradisjoner og dei retningane som musikarar

og komponistar gjennom 250 år har

vidareforedla.

65


Billettar

Alle billettar kan kjøpast på ticketco.no

· enkeltbillettar

· billettpakkar

· festivalpass

Alternativt kan ein kjøpa billettar via

· billettkontor på Krossvoll frå måndag 31. oktober

· billett@hardangermusikkfest.no

· tlf: 958 90 237

Kontakt:

Dagleg leiar

Anna Gursli Langesæter

post@hardangermusikkfest.no

958 90 237

hardangermusikkfest.no

Fylg oss gjerne på:

facebook.com/HardangerMusikk

Hardanger_Musikkfest

66


67


hardangermusikkfest.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!