04.11.2022 Views

Ventura-katalog høst2022

Vår nye katalog for 2022/23 er nå klar. Les den digitalt her. Kjøp produktene på www.venturaforlag.no

Vår nye katalog for 2022/23 er nå klar. Les den digitalt her.
Kjøp produktene på www.venturaforlag.no

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BØKER FRA

VENTURA

HØST 2022 – VINTER 2023

Gjenopplev en av de

største åndelige utgytelsene

gjennom historien

VÅR

BEST-

SELGER

Tommy Welchel og Michelle Griffith

Miraklene i Azusa Street

Apostlenes gjerninger tar aldri slutt!

På 1960-tallet bodde Tommy Welchel i et

felles skap av mennesker som hadde opplevd

de store vekkelsene i Azusa Street i Los Angeles

(1906–1909). Han fikk høre dem fortelle

om miraklene de var vitne til i sin ungdom,

og hva Gud den gang utrettet gjennom disse

menneskene, og fortsatt gjorde. Troen din vil

bli styrket når du leser om Guds underfulle

gjerninger, og utgytelsen av Den hellige Ånd.

Kr 279,– • Pocket • ISBN 978-82-8365-142-3

TILBUD! Side 14–15


Stig Magne Heitmann

En ny dag gryr i Somalia

Kirken i Somalia er den tredje mest forfulgte kirke i verden etter

Nord-Korea og Afghanistan. I denne boken får du bakgrunns historier

og skildringer fra de kristne i Somalia. De ofrer ofte alt for Jesus, til

og med livet. Men der det er motstand, når også Guds ord nye mennesker

med evangeliet, og den kristne kirken vokser i det skjulte.

«Som å lese det ’29. kapitlet’ av Apostlenes gjerninger.»

– Ole Lilleheim, 30 års

tjeneste i Åpne Dører

Kr 279,–

Pocket

ISBN 978-82-8365-143-0

Kristoffer Eknes (Red.)

9 spørsmål fra unge om Bibelen

Har du noen gang lurt på om Bibelen er kvinnefiendtlig, om

Jesus var uenig med Paulus eller hvorfor det er så vanskelig

å lese i Bibelen? I denne boka finner du spørsmålene som

«alle» lurer på, men som ikke alle våger å stille. Åtte forfattere

har tatt fatt på noen av de hyppigst stilte spørsmålene om

Bibelen. De gir deg gode verktøy på veien, som kan brukes til

selvstudie og i bibelgrupper.

Kr 279,– • Pocket • ISBN 978-82-8365-139-3

Forlagssjefens hjørne

Vi opplever i disse dager de største utfordringene

og farene siden Den kalde krigen. Det er derfor

så viktig at vi i denne spente situasjonen kan ha vår

trygghet plassert hos Jesus. Gjennom bøker kan vi

både lese og forstå mer av strømningene som nå

skjer i verden.

Jeg vil trekke frem to bøker som ble veldig tidsaktuelle

etter at Russland invaderte Ukraina. I boken

Makten og Troen beskriver Richard Bærug blant

annet at det foregår en religiøs oppvåkning i Ukraina.

Den ortodokse kirken i landet har vendt seg bort

fra Moskva-patriarken Kirill og vil heller være under

patriark Bartholomeos I, i Konstantinopel. Dette er

også muligens en medvirkende årsak til krigen. Les

de mange historiene om hvordan dette

har foregått, gjennom møter med

menneskene i kirkene i denne fantastiske

reiseboken.

Historien om Anna Martyrosova

er også en flott bok, ført i pennen av

Helene Auseth. Hun forteller om

Annas oppvekst og vandring fra Baku

til Ukraina. Her berøres mange aspekter, blant annet

om hvordan det var å vokse opp «bak jernteppet».

Vi har i tillegg mange gode bøker å velge mellom

i år og vi håper at du bruker tiden på å kjøpe en bok

til deg selv eller en du er glad i. Vi ønsker deg en

velsignet vinter!

2


ANDAKTSBØKER

Erling Thu

Bibelen – ein trygg vegvisar

176 andaktar frå Salme 119

Salme 119 er alfabetet til den guddommelege kjærleiken,

paradiset til den kristne læra, skattkammeret

til Den heilage ande, skulen til Sanninga. Salme

119 er svært viktig for alle kristne i denne tida.

Denne boka inneheld 176 andaktar, ein for kvart

vers i Salme 119. På nynorsk.

Kr 299,– • Innbundet • ISBN 978-82-8365-140-9

Agnar Mostad

Gud ble menneske

Forfatteren tar oss med på en reise gjennom Johannes evangeliet, fra begynnelse

til slutt. Andaktene åpner opp bibelteksten, og vi får vandre gjennom et helt

evangelium i passe små porsjoner hver dag.

«Det er en genial idé! Andaktene er innholdsmessig gode ved at de gir kristen

kunnskap og åndelig oppbyggelse.» – Johannes Kleppa, tidligere red. i Dagen

Kr. 329,– Innbundet • ISBN 978-82-8365-119-5

Anne Cathrine

Hinderaker Dale

Fra Guds hjerte

Gud er din far. Forfatteren

setter ord på hva som ligger

på Guds hjerte i hverdagen,

til deg. Du er unik

og Gud elsker å snakke

med deg om alle delene av

livet ditt. Denne boken gir

deg et bilde på en far som

elsker deg og har omsorg

for deg akkurat slik du er skapt.

Kr. 329,– Innbundet i farger • ISBN 978-82-8365-121-8

Unni Westli

Hverdagstro

Hvordan kan vi høre Guds

stemme, omsluttes av

hans omsorg, ta imot hans

veiledning? Vi tenker ofte

at det er gjennom store

hendelser, gode taler eller

lang tid i stillhet. Men min

erfaring er at jeg hører

Gud aller best gjennom

helt vanlige hendelser på

helt vanlige hverdager.

Kr 249,– Innbundet • ISBN 978-82-8365-118-8

www.venturaforlag.no

Gratis porto for kjøp over kr. 300,-

Bøkene får du kjøpt i din lokale bokhandel

eller på www.venturaforlag.no

E-post: post@venturaforlag.no • Tlf. 78 89 29 98

Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad

3


NYHETER FRA VENTURA FORLAG

Jan-Kristian Viumdal

Gjør hverandre gode

Ta imot oppmuntring og hjelp til å møte utfordringer

med et positivt blikk. Boken utfordrer oss til å ha et

optimistisk syn på livet, uansett hva vi møter. Men skal

vi klare det, må vi la kjærligheten være drivkraften,

både i vårt forhold til oss selv, vår ektefelle, våre barn

og til de menneskene vi møter underveis.

Møter vi livets utfordringer med en positiv holdning,

kan vi lære noe, selv de i vanskeligste situasjoner.

Nøkkelen er å se det vi møter fra Guds perspektiv.

Vi tror Gjør hverandre gode vil hjelpe deg i den stadige

prosessen som kalles livet! Flott gavebok.

Kr 279,– innbundet • farger • ISBN 978-82-8365-146-1

FORVENTET

I SLUTTEN AV

NOVEMBER

Erling Thu

Ta ansvar i eige liv

Skap fred og harmoni i familie og fellesskap.

FORVENTET

I SLUTTEN AV

NOVEMBER

«Nettopp fordi den kristne alltid har trodd på

Bibelens autoritet er denne boken viktig. I en tid

hvor kristenfolket ofte og ubevisst «siler» teologien

gjennom samtidens ideologi og filosofi, søker

Erling å orientere oss tilbake til hva Skriften sier.»

Daniel Sæbjørnsen, pastor

Kr 279,– • Pocket • ISBN 978-82-8365-147-8

FORVENTET

I SLUTTEN AV

NOVEMBER

Unni Westli

For en tid som denne

En samling fortellinger om Bibelske personer som

vi vet svært lite om. Utgangspunktet for fortellingene

er hentet fra det som står om dem i Bibelen,

men fortellingene er for øvrig fri fantasi. Boken

levendegjør dem og gir rom for følelser og refleksjoner

rundt hvem de var og hvorfor de handlet

som de gjorde.

Kr 289,– • Pocket • ISBN 978-82-8365-148-5

4

www.venturaforlag.no

Gratis porto for kjøp over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no • Tlf. 78 89 29 98

Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad


Knut Helge Størkersen

Prinsen som forsvant

ROMAN. En moderne vri på historien om Josef i Bibelen. Prins

Josef er elsket av mange, men brødrene hater ham. Mens de

er ute på en hemmelig reise, drar Josef for å lete etter dem.

Denne reisen skal fullstendig forandre livet hans. Han blir

forrådt, mister alt, men finner også kjærligheten. Han synker

dypt, men blir også satt høyt. I opp- og nedturene mister Josef

aldri troen på Gud, og han får erfare hvordan Gud er med ham

og velsigner ham – gang på gang.

Kr 249,– • Pocket • ISBN 978-82-8365-141-6

Trond Tøllefsen

Juleskatter på roteloftet

Dette juleheftet inneholder det kristne julebudskapet

pluss oppgaver og kviss i harmoni med den

kristne tro.

Kr 99,– • Hefte • ISBN 978-82-8365-144-7

Trond Tøllefsen

Barn i Bibelen

Møt Leah, Rakel og Jakob gjennom tre spennende

historier. Etter hver fortelling finner du morsomme

oppgaver som du kan løse. Her er det lov til å

tegne i boken.

Kr 279,– • Innbundet • ISBN 978-82-8365-149-2

FORVENTET

I SLUTTEN AV

NOVEMBER

Bøkene får du kjøpt i din lokale bokhandel

eller på www.venturaforlag.no

5


BØKER FRA VENTURA FORLAG

Richard Bærug

Makten og troen

En reise til de vakreste

kirkene og klostrene

øst i Europa – fra Jerusalem

til Finnmark.

Bli med på en vakker

reise. Hvem er de, disse

munkene og nonnene,

prestene og andre troende?

Hva kan ortodokse,

katolikker og protestanter gi oss åndelig i dag?

Kr 399,– • Innbundet • Farger • 550 sider • ISBN 978-82-8365-135-5

Kjell J. Tveter og

Kjell Skartveit

Det kristne

verdensbildet

Forvirringen og åndskampen

er større en noen gang

tidligere. Vi ser at det er

viktig med rettledning og

under visning. Boken er

enkel å lese. Flott å gi den

bort til ungdom og unge

voksne.

Kr 249,–

• Pocket • ISBN 978-82-8365-124-9

Daniel

NYTT

OPPLAG

Helene Auseth

Anna

Martyrosova

En utrolig livsreise

Historien til en lynende

intelligent kvinne. Som

etnisk armener måtte Anna

flykte fra sovjetisk Aserbajdsjan

under dramatiske

omstendigheter. Møt foretakskvinnen

med svensk

pass og norsk adresse som

brenner for å gi utsatte kvinner arbeid og verdighet.

Kr 329,– • Innbundet, ISBN 978-82-8365-131-7

E-bok, ISBN 978-82-8365-136-2 • Lydbok, ISBN 978-82-8365-137-9

Erling Thu

Vi er kalt til å ære hverandre

En kristen ærekultur som

frigjør liv og kraft er en viktig

faktor i Gudsnærværet i

menigheten. PÅ BOKMÅL

OG NYNORSK.

«Jeg våger den påstanden at

dette er årets viktigste bok for

kirke-Norge.» Morten

Edvardsen, pastor og rektor

Kr 279,– • Pocket

Bokmål ISBN 978-82-8365-114-0

Nynorsk ISBN 978-82-8365-099-0

Daniel Haddal

Ta i bruk den

profetiske gaven

Daniel Haddal er evangelist

og benytter de profetiske

gavene aktivt i sin tjeneste.

I denne lille boken deler

han hvordan du kan begynne

å ta i bruk den profetiske

gaven i eget liv. En

enkel og praktisk bok som

vil berike ditt kristne liv.

Kr 179,– • Pocket • Farger • ISBN 978-82-8365-134-8

Haddal

Få fart på

Jesus livet

«I denne boken inspirerer

Daniel Haddal til et sunt og

balansert Jesus-liv. Dette er

en svært hjelpsom og praktisk

bok som har sprengkraft

til å forvandle ditt liv.»

Tone Lise Gustavsen, pastor

Kr 199,–

Pocket • Farger • ISBN 978-82-8365-133-1

6

www.venturaforlag.no

Gratis porto for kjøp over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no • Tlf. 78 89 29 98

Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad


Idar

Simonsen

Det vi

har sett

og hørt

Gjennom ord og

bilder følger Idar

tettere på

apostelen Johannes’

vandring med

Jesus i denne flotte gaveboken.

Boken er innbundet og i farger.

Bjørg Simonsen

I begynnelsen

FLOTT GAVEBOK

MED TEKSTILBILDER.

«Når Gud som har skapt alt,

bryr seg om akkurat meg,

da blir han bare enda større!»

– Bjørg Simonsen

Kr 279,– • Innbundet • ISBN 978-82-8365-138-6

Kr 249,– • Innbundet • ISBN 978-82-8365-068-6

Idar Simonsen

Glimt av himmel

Korte betraktninger og

bibeltekster til oppbyggelse

for leseren. Idar har

gjennom sin jobb møtt

mange mennesker i siste

fase av livet. Her deler han

hvordan disse stundene

var. Dette er en bok som gir håp om en lys fremtid.

Kr. 279,– • innbundet i farger • ISBN 978-82-8365-115-7

Idar Simonsen

Faste steg

En vandring gjennom

fastetiden og påskeuken,

sammen med Jesus og

disiplene, på vei fra Galilea

til Jerusalem, og en vandring

med israelsfolket fra

utferden fra Egypt mot det lovede land.

Kr 249,–

Innbundet • 148 sider • ISBN 978-82-8365-028-0

Ed Silvoso

Ekklesia

Guds verktøy til forandring i samfunnet

Vår tids kirke har mistet

sin innflytelse på kulturen.

Ed Silvoso graver

dypt i Skriften og avdekker

Jesu sanne design for

sin kirke – hans Ekklesia.

Han viser hvordan den

første kristne menighet

var en radikal, motkulturell

kraft av mennesker.

Kr 279,–

Pocket • ISBN 978-82-8365-098-3

Egil Reindal og Einar Lyngar

Fortell dem

Andaktsbok for hele

familien – revidert og

nyskrevet bestselger.

Fortell dem er en gullgruve

for en ny generasjon

av barn og unge. Boken

har vært en viktig kilde

til inspirasjon og trosopplæring

i mange kristne

hjem siden 1952.

Kr 299,–

Nå kr 249,–

Innbundet • 408 sider

ISBN 978-82-8365-019-8

Verdifull ressurs i Barneog

ungdomsarbeid.

Med fyldig emneregister.

Bøkene får du kjøpt i din lokale bokhandel

eller på www.venturaforlag.no

7


KORT OG BØKER FRA VENTURA FORLAG

Nye kortmotiver fra

Kr 35 pr. stk.

Alt makter jeg

(1100 NY)

Barn er en gave

(1360)

Bevar ditt hjerte

(1500)

Dette er dagen

(2100)

Frykt ikke

(3520)

Kjærligheten

(6250)

Gled deg

(3750)

Ham som er i dere

(4570)

Herre, min Gud

(4681)

Herren er god

(4689)

Gratulerer

(2200)

Jeg løfter mine øyne

(5877)

SE FLERE

-

Legg din vei

(6812)

Lær oss å telle

(6819)

Bergprekenen

(7643)

Salige er de som sørger

(7660)

PRODUKTER

PÅ BAKSIDEN

Eldre motiver som fortsatt er på lager

Bibelvers- og julekort

Søk først Guds rike

(8200)

Kom til meg

(6300)

Guds fred som overgår

(4200)

Alt som er sant

(1200)

Fred etterlater jeg dere

(3500)

Frihet i Kristus er et kurs laget for å hjelpe enhver

kristen til å bli en disippel som bærer frukt og utgjør

en forskjell. Kristne med ulik bakgrunn har hatt glede

av kurset – både de som har vært kristne lenge

og de som nettopp har blitt det. I den engelsktalende verden har over

350 000 deltatt på kurset, og det er oversatt til mer enn 25 språk.

Kurset kan brukes i menigheten, i bibelgruppen eller alene.

Materiellet kan kjøpes hos www.frihetikristus.no

Kurset er utviklet i samarbeid mellom Frihet i Kristus og Ventura.

8

www.venturaforlag.no

Gratis porto for kjøp over kr. 300,-


Magne Strandengen

Familien fra Eden

Hvordan var det mulig for

de første menneskene på

jorden å leve så lenge, og

hvordan kunne en flom

dekke hele jorden med

vann? Boken omhandler

Bibelens første kapitler.

Den er en gullgruve for

alle som er opptatt av

menneskehetens historie

i lys av Bibelen.

Kr 299,– • Pocket • farger • ISBN 78-82-8365-105-8

Annie Schaug

En åpen himmel

FORFATTEREN AV BEST-

SELGEREN «ÅNDELIG OG

HELT NORMAL»

«Det er en gryende

bønne vekkelse på gang i

landet, og dette er en bok

til de som vil utvikle sitt

bønne liv og be frem en

forandring.»

– Margareth og Jan Halvorsen,

pastorspar i Zoé Kirken, Fredrikstad

Kr 249,– • Innbundet • ISBN 978-82-8365-056-3

Stig Magne

Heitmann

Jesus vant og

vi vil vinne

Bibelen sier mye om forfølgelse,

både gjennom beretninger

og lære. Men hva er

den dypeste årsaken?

Kr 279,–

Pocket • ISBN 978-82-8365-111-9

Carl Fredrik Aas

Syv familie hemmeligheter avdekket

Under et familieselskap viser

det seg at alle bærer på dype

hemmeligheter. Til familiens

overraskelse viser det seg

også at visdommen i Bergprekenen

har mye å si om

disse spørsmålene. Bergprekenen

er et aktuelt verktøy

til å forstå livet og til å møte

hverdagens utfordringer.

Kr 249,–

Pocket • ISBN 978-82-8365-126-3

Rhonda Mathisen og Wes Adams

Vekkelse

I går, i dag

og i endetiden

Hva er Guds hensikt med

vekkelse, og hvordan kan vi

få vite mer om det? Denne

sterke boken er et vekkerrop

til omvendelse, og

utfordrer oss til å bli en del

av Guds rikes kraftdemonstrasjon

i endetiden.

Kr 279,– • Pocket • ISBN 978-82-8365-116-4

Oddvar Søvik

Her er ikke

mann og kvinne

Skal kvinnene tie i forsamlingen?

Skal kvinnene

underordne seg sine

menn? Gud utdeler ikke

sine nådegaver utfra kjønn.

Hovedgrunnen til at vi er her

på jord, er for å få flere med.

Her har både menn og kvinner

et like stort ansvar.

Kr 279,– • Pocket • ISBN 978-82-8365-109-6

Bøkene får du kjøpt i din lokale bokhandel

eller på www.venturaforlag.no

9


KRISTNE KLASSIKERE – GULL FOR EN NY GENERASJON

A.W. Tozer

Majestet

– Den hellige Gud

BESTSELGENDE

KLASSIKER

ENDELIG PÅ NORSK.

Deler av kristenheten

har oppgitt sin høyverdige

forståelse av Gud.

Kr 229,–

Pocket • isbn 978-82-8365-071-6

F.F. Bosworth

Jesus helbreder

INTERNASJONAL BEST-

SELGER SOLGT I MER

ENN 500 000 EKS.

Gjennom sin tjeneste

mottok Bosworth mer

enn 250 000 brev fra

mennesker som hadde

opplevd helbredelse.

Kr 249,– Nå kr 199,–

Pocket • ISBN: 978-82-8365-007-5

Andrew Murray

Full overgivelse

Utallige utgaver av Full

over givelse har vært

nødvendig for å etterkomme

etterspørselen,

og med denne blir nok

en genera sjon utfordret

til å leve sitt liv i full overgivelse

til Herren.

Kr 199,–

Pocket • ISBN: 978-82-8365-015-0

A.W. Tozer

Lengsel

etter Gud

INTERNASJONAL

BESTSELGER. Tozer

(1897–1963) ble blant

annet kjent som en

profet på grunn av sine

bøker med fokus på et

dypere åndelige liv.

Kr 199,– • Pocket

ISBN: 978-82-8365-011-2 • også e-bok

BØKER PÅ PARTNER FORLAG

Kristin L. Berge

Styrk din selvtillit

– fra usikkerhet til

trygg på deg selv

Gud ønsker at

du skal være

fri, modig og

sterk på en

gang. Dette vil

gjøre deg hel

på innsiden så

du begynner

å heie på deg

selv. Boken gir deg 12 nøkler til

hvordan du kan styrke ditt indre

liv så du blir mer frimodig og

sterk på innsiden.

Kr. 299,– • Innbundet • ISBN 978-82-8402-013-6

Hege Elisabeth Oustorp

En slåsskjempe blir til

En historie

som beskriver

hvor livsforvandlende

mobbing kan

være. Hannah

flytter til Alta

sammen med

familien sin.

Uansett hvor

mye hun ønsker å bli akseptert

for den hun er, lykkes hun ikke.

Selv lærerne er med på å trykke

Hannah ned. Til slutt blir det nok

for Hannah. Hun tar saken i egne

hender – bokstavelig talt.

Kr. 279,– • Pocket • ISBN 978-82-8402-014-3

Solbjørg Synnøve Hansen

Mitt Romania

– på sporet av et ukjent folk

«Med en varm

innlevelse og

fasinerende

detaljrikdom tar

forfatteren oss

med på leting

etter et glemt

og bortgjemt

folk. Møtet med

menneskene

skildres gjennom våkne øyne, og et

hjerte som lik Mesteren ønsket å ’gå

rundt og gjøre vel’.»

Willy Ludvigsen, MAF Norge

Kr. 289,– • Pocket • farger • ISBN 978-82-8402-012-9

Partner forlag er et Imprint i Ventura forlag. Vi hjelper deg med din bokdrøm gjennom selvpublisering. Ta kontakt for mer informasjon.

10

www.venturaforlag.no

Gratis porto for kjøp over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no • Tlf. 78 89 29 98

Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad


BARN OG UNGDOM

Trond Tøllefsen

Henriks Bibelskisser

Henrik lager daglige

tegninger og skriver om

det han opplever, leser

og hører om Gud, om

troen på Jesus, og det

å være en kristen. Hver

side i boken har også

en liten Bibel-kviss.

Kr 249,–

Pocket • ISBN 978-82-8365-127-0

For ungdommer

og konfirmanter

Ingar Clausen

Åssen var det’a bestefar?

Anders og bestefar

snakker sammen om de

små og store spørsmålene

i livet. Også om

spørsmål det kan være

vanskelig å svare på.

Svarene i boken gi deg

frimodighet til å åpne

opp for gode samtaler

med dine egne barn.

Kr 299,–

Nå kr 249,–

Innbundet • farger

ISBN 978-82-8365-106-5

Ypperlig gave

til besteforeldre!

Wendy Gjerstad & Olivia Filippi

Bjørnar og Maiken:

I Pappas armer

BOKEN INNEHOLDER CD MED HØRESPILL.

Bjørnar og Maiken gleder seg, for de har fått besøk

av bestemor og bestefar.

Gjennom samtaler og historier

fra Bibelen får de høre

at Gud elsker alle mennesker.

Alder: 4–10 år.

Kr 249,– Nå 149,–

Innbundet • 48 sider + CD

ISBN 978-82-8365-002-0

Georg Eduard og Katrine Hiis

Epleblomsten

Epleblomsten er

en varm fortelling

om tilgivelse

og vennskap, om

ikke å være for

selvopptatt, og

om at Gud kan

hjelpe selv en

liten epleblomst.

Alder: 4+

Kr 199,– • Innbundet

ISBN 978-82-8365-050-1

Kristian Kapelrud

– Guds rike er for slike som Rikke

– Rikke husker absolutt alt – nesten

Rikke er stort sett alltid i godt humør, og hun er full av gode ideer.

I Bibelen står det veldig mye bra, og hun har lyst til å lære seg

bibelvers utenat. Alder 4–10 år.

Kr 199,– stk. Nå kr 149,– stk.

ISBN 978-82-8365-023-5 • ISBN 978-82-8365-000-6 • Innbundet

Bøkene får du kjøpt i din lokale bokhandel

eller på www.venturaforlag.no

11


Norton Juster

Milos gagiske reise

I USA er boken (The Phantom

Tollbooth) en klassiker,

full av ordspill og spillopper.

Følg Milo på reisen for

å redde prinsessene Mål

og Mening. En bemerkelsesverdig

fortelling med

humor, varme og sjarm.

Kr 299,–

Innbundet

ISBN 978-82-8365-094-5

også som e-bok

SOLGT I OVER

4 MILLIONER

I USA

For barn,

ungdom

og voksne

ROMANER

John Bunyan

En pilegrims vandring

NY OVERSETTELSE.

MED BÅDE DEL 1 OG 2.

John Bunyan har skrevet

et udødelig klassisk verk.

Den er oversatt til mer

enn 200 språk og er en

av tidenes mest leste.

Kr 349,–

Nå kr 249,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-077-8

Også som e-bok

Svein Olav Lund

Ljuboslavija-effekten

Radek fra Makedonia er en

ung idealist med tanker om

å befri sitt land for religiøse

konflikter og hat. Men

hans kjærlighets forhold til

Ganimete og hennes sterke

kristne tro bringer noe nytt

inn i Radeks tankeverden.

Kr 279,–

Pocket • ISBN 978-82-8365-104-1

Også som e-bok

Wayne Jacobsen

og Dave Coleman

Så du vil ikke

gå i kirken mer?

ROMAN FRA MEDFORFATTER

AV SKURET. Den desillusjonerte

pastoren Jakob Colsen blir kjent

med Johannes, en fremmed som

minner ham om apostelen med

samme navn. Boken skildrer en

manns reise fra prestasjonsbasert

kristendom til et kjærlig

vennskap med Kristus.

Kr 279,– Pocket • ISBN 978-82-8365-125-6

NYTT OPPLAG

Berit Øverland

Frihetens arv

John og Karoline blir begge stilt

overfor valg som vil avgjøre livene

deres for alltid.

Kr 249,– Nå kr 149,–

Pocket • 395 sider • også e-bok

ISBN 978-82-8365-036-5

Frihetens sommer

Oppfølger av Frihetens arv. Etter en

tørr vår, bryter det plutselig ut skogbrann!

John kjemper mot flammene,

uvitende om at Karoline er fanget

midt i infernoet.

Kr 249,–

Pocket • ISBN 978-28-365-081-5

Også e-bok

12

www.venturaforlag.no

Gratis porto for kjøp over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no • Tlf. 78 89 29 98

Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad


BØKER FRA «BØNN & FASTE FOR SKANDINAVIA»

Tunger av ild

– 40 dagers feiring av Pinse

Andaktsbok. 40 dagers feiring

av pinsen med undervisning

av klassiske og moderne

forfattere, der de beskriver

den mirakuløse kraften som

er tilgjengelig gjennom Guds

gave ved Den hellige ånd.

Kr 220,- Nå kr 200,-

ISBN 978-82-92373-94-1

Smith Wigglesworth

Helbredelse

Her vil du oppdage hvordan

du personlig kan motta Guds

helbredelse og hvordan Gud

kan bruke deg til å bringe helbredelse

til andre mennesker;

slik Gud gjorde det gjennom

Smith Wigglesworth.

Kr 200,-

Et liv i bønn

Undervisning om bønn fra

noen av de største kristne

forfattere gjennom tidene:

Charles Spurgeon, M. Bounds,

A. Torrey, Charles Finney,

L. Moody, Andrew Murray

og George Muller. Bør leses

av både nye troende og mer

modne kristne.

Kr 200,– Nå kr 150,–

ISBN 978-82-92373-90-3

Andrew Murray

Jesu kraft

I denne klassiske utleggelsen

av skriften veileder

Andrew Murray leseren til

en fullstendig forståelse av

kraften i Jesu blod.

Kr 260,- Nå kr 200,-

ISBN 978-82-92373-84-2

BØKER FRA «DEREK PRINCE MINISTRIES NORGE»

Derek Prince

Gudsfrykt

– Hva så med tungen?

Andaktsbok. Kong David

skriver i Salme 34: «Kom

barn! Hør på meg! Jeg vil

lære dere å frykte Herren …

Hold da din tunge fra ondt og

dine lepper fra å tale svik!»

Kr 140,-

Derek Prince

Åndelig krigføring

i endetiden

Hvordan overvinne det onde

i disse mørke tider? Bibelen

siar at vi skal overvinne det

onde med det gode.

Kr 250,-

ISBN 978-82-92373-81-1

Derek Prince

Hør Guds stemme

Se for deg et liv der du helt

tydelig hører Guds stemme

og gjør hans vilje hver dag.

Lengter du etter at Gud skal

tale til deg og gi deg veiledning,

styrke og trygghet?

Kr 200,–

ISBN 978-82-92373-93-4

Derek Prince

Deklarer Guds ord

En 365-dagers andaktsbok

med proklamasjoner.

Oppdag kraften i det talte

Guds ord. Gud forventer at

vi skal tale ut Jesu ord og

erfare de samme kraftfulle

resultater som han gjorde!

Kr 328,- ISBN 978-82-92373-43-9

Bøkene får du kjøpt i din lokale bokhandel

eller på www.venturaforlag.no

13


TILBUD

Christine Caine

Uventet

Når det uforutsigbare

rokker ved troen vår,

har vi lett for å bytte ut

håp med frykt. Gjennom

bibelsk innsikt og erfaringer

vil Christine Caine

hjelpe deg med å ta

steget ut i det livet Gud

har planlagt for deg.

Kr 249,– Nå kr 149,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-059-4

Gary Ezzo og dr.

Robert Bucknam

Babyguiden

Ny, Revidert og utvidet utgave.

Tre millioner trykket,

utgitt på 20 språk. Hemmeligheten

bak fornøyde

babyer. Dette er boken

som mange nybakte foreldre

anbefaler.

Kr 299,– Nå kr 199,–

Innbundet • 290 sider • isbn 978-82-8365-009-9

Hanne Nabintu Herland

Tyranni

Hvordan venstresiden ble

den nye herskerklassen

1960-tallets nymarxister

og sosialister har blitt den

nye eliten som styrer folket

i Norge med knallhard

hånd. Denne nye herskerklassen

er bemerkelsesverdig

intolerant mot alle

andre enn dem selv, med

skremmende lav respekt

for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold.

Kr 349,– Nå kr 249,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-112-6 • også som e-bok

BESTSELGER

Christine Caine

Uten skam

Skam kan anta ulike former,

men du kan bli fri!

Grip tak i Jesu kraft i dag

og ta skrittet inn i framtiden!

Lev uten skam!

Kr 249,–

Nå kr 149,–

ISBN 978-82-8365-021-1

Dr. Caroline Leaf

Skru på hjernen

Du er ikke et offer for din

egen biologi. Med støtte i

natur vitenskapelig og medisinsk

forskning forklarer dr.

Caroline Leaf hvordan du finner

«bryteren» i hjernen som

gjør at du kan leve et lykkeligere,

sunnere og bedre liv.

Bok, kr 299,–

Kr 249,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-053-2

Arbeidsbok, kr 199,– Kr 149,–

ISBN 978-82-8365-055-6

Hanne Nabintu Herland

Det nye Babylon

Hvordan Vesten

mistet sin storhet

Bak den fine fasaden i

Norge bærer samfunnet

preg av sterk jantelov og

mangel på respekt for

meninger. Men vi kan snu

trenden. Det handler om

Norges fremtid.

Kr. 349,– Nå kr 249,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-048-8 • Også som e-bok

14

www.venturaforlag.no

Gratis porto for kjøp over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no • Tlf. 78 89 29 98

Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad


Robert Cornuke

På jakt etter

Salomos tempel

Forfatteren sender sjokkbølger

gjennom den jødiske,

muslimske og kristne

verden med sine nye oppdagelser

om tempelets

virkelige beliggenhet.

Kr 249,–

NÅ kr 149,–

Pocket • ISBN 978-82-8365-017-4 • Også som e-bok

Fred Andersen

Hva er et

menneske verdt?

Evolusjon og rasebiologi i

et historisk perspektiv

Vårt menneskesyn er igjen

utfordret. Boken tar oss

med på en skremmende reise

gjennom historien med

fokus på diskriminering av

såkalt «mindreverdige» mennesker.

Kr 349,– Nå kr 249,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-069-3 • Også som e-bok

Michael J. Behe

Darwin på retur

FRA FORFATTEREN AV

BESTSELGEREN

DARWIN’S BLACK BOX.

Med blankpussede vitenskapelig

våpen utfordrer

Behe teorien som har blitt

akseptert av nesten alle

som den store sannhet.»

– Steinar Thorvaldsen,

professor ved Universitetet

i Tromsø

Kr 349,– Nå kr 199,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-092-1

TILBUD

Leiv O. Holstad

Tenk om

det finnes en lys

og evig framtid?

FORSTÅ ROMERBREVET.

Det finnes en medisin

som kan helbrede fra

selvforakt og lav selvfølelse!

Det er mulig å få

fred i sjelen!

Kr 299,– Nå kr 199,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-061-7 • Også som e-bok

Dr. med.

Kjell J. Tveter

Tro for en tid

som denne

«Et vekkerrop og en

brannfakkel. Jeg håper

særlig forkynnere, kristenledere

og kristne ungdommer

studerer denne

boken.»

– Johannes Kleppa,

forkynner og tidl. red. i Dagen

Kr 349,– Nå kr 249,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-051-8 • Også som e-bok

Avi Jorisch

Israelske oppfinnelser

Fantastiske israelske

oppfinnelser har forandret

livet til mennesker i

hele verden. Avi Jorisch

forteller hvordan israelske

innovatører fra mange

religioner føler en forpliktelse

til å mette de sultne,

lege de syke, beskytte de

forsvarsløse og få ørkenen

til å blomstre.

Kr 299,– Nå kr 199,–

Innbundet • ISBN 978-82-8365-075-4

NYTT OPPLAG

BESTSELGER I

NYTT OPPLAG

NYTT OPPLAG

Bøkene får du kjøpt i din lokale bokhandel

eller på www.venturaforlag.no

15


GODE GAVEIDEER FRA

Kalender 2022

La deg inspirere av tegnede bibelvers

for hver måned.


Kr 179,– Spiral • ISBN 978-82-8365-128-7

Bordkalender

Et illustrert bibelvers for hver dag.

Kalenderen kan brukes år etter år.

Kr 349,–

Spiral • ISBN 978-82-8365-130-0

4.

OPPLAG

Mannakort

Metallboks med 100 bibel vers. Trekk ett kort hver

dag, og ta med deg ordet i hverdagen.

Kr 299,– ISBN • 978-82-8365-108-9

Kristian, Lilleba

og Helge Kapelrud

Gullkorn

fra Bibelen

Andakter og

illustrasjoner

av bibelvers.

Kr 289,–

Innbundet • Stort format i farger • ISBN 978-82-8365-085-3

Illustrasjoner av Kristian Kapelrud. Se mer på guds.no

www.venturaforlag.no

Gratis porto for kjøp over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no • Tlf. 78 89 29 98

Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!