05.11.2022 Views

Gjør hverandre gode

Gjør hverandre gode av Jan-Kristian Viumdal Ta imot oppmuntring og hjelp til å møte utfordringer med et positivt blikk. Boken utfordrer oss til å ha et optimistisk syn på livet, uansett hva vi møter. Men skal vi klare det, må vi la kjærligheten være drivkraften, både i vårt forhold til oss selv, vår ektefelle, våre barn og til de menneskene vi møter underveis. Møter vi livets utfordringer med en positiv holdning, kan vi lære noe, selv i de vanskeligste situasjoner. Nøkkelen er å se det vi møter fra Guds perspektiv. Vi tror Gjør hverandre gode vil hjelpe deg i den stadige prosessen som kalles livet! Jan-Kristian Viumdal er forfatter, journalist og forkynner. Han har blant annet utdanning innen psykologi, coaching og sjelesorg, og har tidligere skrevet 10 bøker. Han bor i Skien, der han og hans kone er med i Pinsekirken Tabernaklet. De har seks barn og 17 barnebarn. https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/gjør-hverandre-gode.html

Gjør hverandre gode av Jan-Kristian Viumdal

Ta imot oppmuntring og hjelp til å møte utfordringer med et positivt blikk. Boken utfordrer oss til å ha et optimistisk syn på livet, uansett hva vi møter. Men skal vi klare det, må vi la kjærligheten være drivkraften, både i vårt forhold til oss selv, vår ektefelle, våre barn og til de menneskene vi møter underveis. Møter vi livets utfordringer med en positiv holdning, kan vi lære noe, selv i de vanskeligste situasjoner. Nøkkelen er å se det vi møter fra Guds perspektiv. Vi tror Gjør hverandre gode vil hjelpe deg i den stadige prosessen som kalles livet!

Jan-Kristian Viumdal er forfatter, journalist og forkynner. Han har blant annet utdanning innen psykologi, coaching og sjelesorg, og har tidligere skrevet 10 bøker. Han bor i Skien, der han og hans kone er med i Pinsekirken Tabernaklet. De har seks barn og 17 barnebarn.
https://venturaforlag.no/boker/inspirasjon/gjør-hverandre-gode.html

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.Jan-Kristian Viumdal

Gjør

hverandre

gode


Gjør hverandre gode

Copyright © Ventura forlag AS 2022

Sats og omslag: Kristian Kapelrud

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia

1. opplag oktober 2022

ISBN 978-82-8365-146-1

I første del av boka er skrifthenvisningene

hentet fra Bibelen Guds Ord (BGO 2017).

I andre del av boka er skrifthenvisningene

hentet fra Norsk Bibel 2011 (NB 2011).

Ventura forlag AS

2312 Ottestad

post@venturaforlag.no

www.venturaforlag.no

6


En

GAVEBOK

til deg selv eller

noen du er glad i

7


8


Innhold

Gjør hverandre gode … 11

Tommel opp … 15

Velsign – og bli velsignet … 21

Tenk, hun gikk fire skritt … 27

Kjærlighet gjør blind … 31

De «umulige» tenåringene … 35

Baktale eller framsnakke … 39

La ikke fortiden ødelegge framtiden … 43

Ikke bare si, men gjøre … 47

Takk skal du ha … 51

Vær en oppmuntrer i dag … 55

Barnets bra-konto … 59

Elsk hverandre … 63

9


10


Gjør hverandre gode

• Har du noen gang blitt oppmuntret og velsignet av andres

negative kommentarer, baktalelse eller kritikk?

• Liker du å bli omtalt på en nedsettende eller ondsinnet måte?

• Synes du det er greit at noen sprer negative rykter om deg?

Selvsagt gjør du ikke det. Det som gjør deg glad og takknemlig, er andres ros

og oppmuntring. Det gir ny energi, og er den beste medisin for å få oss ut av en

negativ og depressiv sinnsstemning. Og vi blir ikke bare takknemlige for selve

ordene, men setter i minst like stor grad pris på den positive holdningen som

ligger bak.

Bibelen understreker hvor viktig det er med gode og oppmuntrende ord, ikke

bare for dem de er rettet mot. Velsignelsen slår nemlig tilbake på den som med

sine ord og sin holdning, skapte den positive atmosfæren:

«En sjel som sprer velsignelse, skal trives, den som vanner rikelig,

skal også selv få rikelig drikke.» Ord 11,25

Dette er en allmenngyldig sannhet, og vi gjør vel i å praktisere den.

11


Det er hevet over enhver tvil at det alltid er best å omtale andre på en positiv

og vennlig måte. Problemet er at det er så lett å glemme det når noe kommer på.

Men, som sagt, dersom du selv liker å bli omtalt på en positiv måte, så skal du

vite at dine medmennesker også setter pris på det.

For å si som Rosenborgs gamle trener, Nils Arne Eggen. Hans valgspråk var

«gjør hverandre gode». Det gjelder både på fotballbanen, i familien, på arbeidsplassen

og i venneflokken.

Tar du imot utfordringen? Husk, du er ikke kalt til å være en del av problemet,

men av løsningen.

12


13


14


Tommel opp

For mange har sosiale medier blitt et «pustehull» i en ofte ensformig

hverdag. Der deler folk gleder og sorger, alt fra hva de

har spist til frokost, hvordan været er, til livets store spørsmål og

begivenheter, både på godt og vondt.

Noen går lenger, og tømmer ut av seg alle slags negative meninger og karakteristikker

av personer de ikke liker og slett ikke kjenner. Den slags oppførsel har

til og med fått sitt eget ord, nemlig netthets.

På Facebook kan en bruke forskjellige grafiske symboler, både av positiv og

negativ karakter. Et av symbolene er «Tommel opp.». Ved å benytte dette kan

brukerne oppmuntrer hverandre.

Dette «Tommel opp» er et vanlig tegn som betyr å gi hverandre en oppmuntring.

Vi vet jo alle hvor godt det er når andre sier noen oppmuntrende ord, eller rett og

slett smiler til oss. Det kan vi gjøre også på Facebook, med «tommel opp» eller et

av de andre positive symbolene.

Jeg tror vi alle en gang iblant trenger å bli minnet om å være positive og overbærende,

fordi både vi og våre medmennesker er ufullkomne og fordi vi ofte trenger

en oppmuntring. Det skjer så mye negativt og vondt, folk blir syke, mister jobben,

blir deprimerte og motløse. Ekteskap går av ulike grunner i stykker.

15


Noen ganger kan det være vår egen skyld at vi møter vonde ting, og da er det

lett å bli mismodig og si til seg selv: «Ja, du får som fortjent.» Andre ganger er det

andre som påfører oss vanskeligheter og motgang av ulike slag.

Dersom det negative vi står overfor, oppleves urettferdig, eller kommer fra et

menneske vi ikke hadde forventet noe slikt fra, kan vi bli sinte eller skuffet. Noen

ganger kan det ødelegge det hele dagen, ja, i ekstreme tilfeller, resten av livet.

Men i Guds rike skal det ikke være slik. I så fall hadde det vært ute med oss

alle. Vi som selv har opplevd så mye nåde, bør bringe den samme positive holdningen

videre til andre. Kanskje heller ikke de fortjener det. Men de trenger det.

I Fadervår lærer Jesus oss noe om dette med en positiv holdning overfor andre.

I Matt 6 vers 12, sier han

«… og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.»

Som kristne er vi her på jorda med en hensikt. Vi er Guds ambassadører med et

fantastisk budskap til alle mennesker. Det er håp og framtid for alle som tar imot

Guds tilbud om en ny begynnelse. Jesus ønsker at hans eget liv med glede og en

tilgivende holdning skal kjennetegne oss. At vi skal ha andres beste i tankene.

Men det er ikke alltid like lett.

Vi er kalt til å bringe håp, oppmuntring og trøst. Gud er ingen sint Gud; han

smiler til oss gjennom Jesus Kristus. Han gir oss tommel opp og tilbyr oss ikke

bare en ny framtid, men til og med en ny fortid:

«Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi.

Se, alt er blitt nytt.» 2 Kor 5,17

16


Korset der Jesus døde for oss, er Faderens evige plusstegn. Gud er en forsonet

Gud, og av nåde får vi være hans barn.

Symbolet med tommel opp bør være en påminnelse til oss om at vi skal være

positive, oppmuntre hverandre og heie på hverandre, slik Gud vår Far er positiv,

oppmuntrer og heier på oss.

Kanskje noen gode ord eller et smil fra deg kan utgjøre den store forskjellen

for et annet menneske i dag.

La oss ha en positiv holdning når vi snakker med og om andre mennesker. Det

samme gjelder når vi snakker til oss selv og til Gud. Vi liker alle å høre gode og rosende

ord. Det er derfor Guds ord gang på gang oppfordrer oss til å lovprise ham,

juble for ham og vise vår takknemlighet. Ikke bare i ord, men også i handling.

I Salme 103,1–5 oppfordrer kong David oss til å love Herren på grunn av alt

det gode han har gjort, gjør og fortsatt vil gjøre for oss:

«Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov Hans hellige navn!

Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans velgjerninger! Han

som tilgir alle dine misgjerninger, som helbreder alle dine sykdommer,

som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med

godhet og inderlig barmhjertighet, som metter din sjel med det

gode, så du blir ung igjen som ørnen.»

Når dette går opp for oss, vil det å gi et kompliment, et smil eller en hjelpende

hånd, en ekstra dimensjon. Vi velsigner Herren for det han har gjort, og i neste

omgang kommer velsignelsen tilbake til oss.

17


Bibelen sier også:

«Husk Herren Jesu Ord, at Han sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’».

Apg 20,35b

Det lønner seg med andre ord å gi andre noe de blir glade for. Det har også vitenskapen

etter hvert forstått. Det som skjer på det ytre, fysiske plan, får nemlig

konsekvenser på innsiden. Det er for eksempel bevist at en sur, gretten og negativ

person mye lettere får magesår eller høyt blodtrykk enn en som ser lyst på tilværelsen,

er positiv og gir oppmuntring i stedet for kritikk til de han møter.

La meg også ta med Rom 12,10. Her understrekes det samme prinsippet.

«Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i søskenkjærlighet, vær

fremst i det å vise de andre ære!»

I en slik holdning ligger det sunnhet og helse, og samtidig kommer, som nevnt,

velsignelsen vi gir, tilbake til oss. Kan det bli bedre?

18


19


Ta imot oppmuntring og hjelp

til å møte utfordringer med et positivt blikk.

Boken utfordrer oss til å ha et optimistisk syn på livet, uansett hva vi

møter. Men skal vi klare det, må vi la kjærligheten være drivkraften, både

i vårt forhold til oss selv, vår ektefelle, våre barn og til de menneskene

vi møter underveis.

Møter vi livets utfordringer med en positiv holdning, kan vi lære noe,

selv i de vanskeligste situasjoner. Nøkkelen er å se det vi møter fra Guds

perspektiv.

Vi tror Gjør hverandre gode vil hjelpe deg i den stadige prosessen som

kalles livet!

Jan-Kristian Viumdal er forfatter, journalist og forkynner.

Han har blant annet utdanning innen psykologi, coaching

og sjelesorg, og har tidligere skrevet 10 bøker. Han bor i

Skien, der hans kone og han er med i Pinsekirken Tabernaklet.

De har seks barn og 17 barnebarn.

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!