04.12.2022 Views

Barn i Bibelen av Trond Tøllefsen

Barn i Bibelen Skrevet og illustrert av Trond Tøllefsen Bli bedre kjent med Leah, Rakel og Jakob gjennom tre fortellinger. Når Jesus kommer til byen går ryktet raskt, og barna løper for å se og høre hva som skjer. Følg barna når de drar ut sammen med tusenvis av andre for å høre Jesus tale. Da er det godt at Jakob har med seg nistepakken sin! Den tredje fortellingen er fra da syrerne fanget og bortførte Naomi og hvordan hun ble redningen for en av hærførerne deres. Boken har også mange morsomme oppgaver. Flott barnebok fra 5 år og oppover. https://venturaforlag.no/boker/barn/barn-i-bibelen-trond-tøllefsen.html

Barn i Bibelen
Skrevet og illustrert av Trond Tøllefsen
Bli bedre kjent med Leah, Rakel og Jakob gjennom tre fortellinger. Når Jesus kommer til byen går ryktet raskt, og barna løper for å se og høre hva som skjer. Følg barna når de drar ut sammen med tusenvis av andre for å høre Jesus tale. Da er det godt at Jakob har med seg nistepakken sin! Den tredje fortellingen er fra da syrerne fanget og bortførte Naomi og hvordan hun ble redningen for en av hærførerne deres.
Boken har også mange morsomme oppgaver.

Flott barnebok fra 5 år og oppover.
https://venturaforlag.no/boker/barn/barn-i-bibelen-trond-tøllefsen.html

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BARN

I BIBELEN

TROND

TØLLEFSEN

MED

OPPGAVER

***

Det er lov å tegne

i boken!


3


Barn i Bibelen

Copyright © Ventura forlag AS 2022

Skrift: WhizBang 12/15 pt.

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia

1. opplag november 2022

ISBN 978-82-8365-149-2

Bibelsitatene er hentet

fra Bibelen 2011,

Det Norske Bibelselskap.

Ventura forlag AS

2312 Ottestad

www.venturaforlag.no

TROND TØLLEFSEN

er fra Kristiansand.

Han har reklame tegnerutdannelse

og har drevet

eget reklamefirma i

nesten 40 år, der en av

kundene er Kristiansand

Dyrepark. Han har gått

på Fjellhaug Bibelskole

og arbeidet som illustratør

ved Misjonssambandets

hoved kontor i Oslo

i sju år. Trond Tøllefsen

debuterte som forfatter

i 2018. På Ventura

har han utgitt Henriks

Bibelskisser og Henrik

og Guro – Juleskatter

på roteloftet.


Trond Tøllefsen

BARN

I BIBELEN


INNHOLD

Jesus og disiplene

kommer

Gutten med fem

brød og to fisker

Jenta som ble

tatt til fange

Side 7

Oppgaver side 25

Side 31

Oppgaver side 53

Side 59

Oppgaver side 83


JESUS OG DISIPLENE

KOMMER

7


8

Her er Leah, Rakel og Jakob …


De bodde i en liten by på Jesu tid. Her er byen … Kan du se dem?

9


10

Leah bodde hos tanten og onkelen sin.

Hun var ofte ute og lekte med Rakel

og Jakob.


De var høyt og lavt.

Noen ganger hoppet de

paradis, en annen dag

bygget de med klosser.

En dag løp en gutt

gjennom gatene i byen.

11


Han ropte noe og feide

rundt gatehjørnene.

Så kom han inn på plassen der Leah og vennene

hennes var.

«Jesus og disiplene kommer!» ropte han.

«Er det sant?» spurte Leah.

«Ja», svarte gutten, «de kommer denne veien!»

12


«Det er så kult å være disippel», fortsatte

gutten, «da får du høre alt det Jesus sier

og se når han gjør under og hjelper syke.

Jeg er også didippel.»

«Hva?» spurte Leah.

«Jo», svarte gutten, «jeg er alltid med når

Jesus er i nærheten der jeg bor. De kaller

meg Lille-Peter.

Jeg løper foran og forteller at Jesus kommer.»

«Så spennende, jeg heter Leah.»

13


Nå begynte voksne og andre

barn også å komme ut i gatene

for å se Jesus og disiplene.

Alle ventet spent. Tiden gikk.

Men så hørte de lyden av en

menneskeflokk rundt hjørnet …

14


Så skjedde det: Jesus og disiplene

kom fram og gikk bortover gaten.

15


Barna ble stående og se på Jesus

og alle som fulgte etter ham.

«Tror du jeg også kan bli disippel,

Lille-Peter?» spurte Leah.

«Jeg tror det», svarte Lille-Peter,

«Kom, så går vi etter dem, vi også!»

16


MED

OPPGAVER

***

Det er lov å tegne

i boken!

Jesus og

disiplene

kommer

Gutten med

fem brød og

to fisker

Jenta

som ble

tatt til

fange

Bli bedre kjent med Leah, Rakel og

Jakob gjennom tre fortellinger.

Når Jesus kommer til byen går ryktet

raskt, og barna løper for å se og høre hva

som skjer.

Følg barna når de drar ut sammen

med tusenvis av andre for å høre Jesus

tale. Da er det godt at Jakob har med seg

nistepakken sin!

Den tredje fortellingen er fra da

syrerne fanget og bortførte Naomi og

hvordan hun ble redningen for en av

hærførerne deres.

Boken har også mange morsomme

oppgaver.

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!