02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GJERDE | Tråd og band til el-gjerde<br />

Tråd og band<br />

Jo lavere motstand (ohm), jo bedre<br />

leder tråden strømmen.<br />

Kobber (CU) leder strømmen best,<br />

men tåler minst. Rustfritt stål (SS) er<br />

sterkest og mest holdbar, men ikke<br />

like god strømleder som kobber.<br />

Trippelgalvanisert tråd (TC) er<br />

sterkere enn kobber, og leder<br />

strømmen bedre enn rustfritt.<br />

Antall ledere har betydning for pris,<br />

kvalitet og levetid.<br />

POLYTRÅD<br />

BWP4. Premium flettet<br />

tråd, sort/hvit 3CU/1SS.<br />

Diameter 3,5 mm,<br />

motstand 0,15 ohm.<br />

200 m 516,-<br />

92432690599610<br />

500 m 1 128,-<br />

92432690599609<br />

PREMIUM<br />

POLYTRÅD 250 M<br />

W2. Standard tråd, hvit 1CU/2SS.<br />

Diameter 1,15 mm,<br />

motstand 0,3 ohm.<br />

92432688153801<br />

176,-<br />

STANDARD<br />

POLYTRÅD 500 M<br />

BW3. Premium tråd i PVC. 3SS.<br />

Diameter 3 mm. Motstand 7,73 ohm.<br />

9243262150030751<br />

680,-<br />

PVC<br />

POLYTRÅD 1000 M<br />

BW4. Premium tråd sort/hvit<br />

3CU/3SS. Diameter 3,5 mm.<br />

Motstand 0,06 ohm.<br />

9243262150004319<br />

1 140,-<br />

PREMIUM<br />

POLYBAND<br />

BWR9. Premium band, sort/hvit<br />

2CU/7SS. Bredde 9 mm, motstand<br />

0,06 ohm.<br />

200 m 412,-<br />

9243262150004313<br />

400 m 660,-<br />

9243262150004314<br />

PREMIUM<br />

POLYBAND 200 M<br />

W10. Standard band, hvit 1CU/4SS.<br />

Bredde 10 mm, motstand 0,35 ohm.<br />

92432688154001<br />

244,-<br />

STANDARD<br />

POLYBAND 200 M<br />

BW12. Premium tråd i PVC.<br />

4SS. Bredde 12 mm.<br />

Motstand 1,8 ohm.<br />

9243262150030753<br />

572,-<br />

PVC<br />

POLYBAND 200 M<br />

W20. Standard band, hvit 1CU/5SS.<br />

Bredde 20 mm, motstand 0,34 ohm.<br />

92432688154101<br />

348,-<br />

POLYTAU 200 M<br />

BW6. Premium tråd, PVC. 3SS.<br />

Diameter 6 mm. Motstand 7,73 ohm.<br />

9243262150030752<br />

588,-<br />

STANDARD<br />

PVC<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!