02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STORFE | Drikkekar<br />

Drikkevann<br />

Kravene til drikkevann for dyr må<br />

i prinsippet stilles like høyt som<br />

for mennesker. Storfé skal ha fri<br />

tilgang til friskt vann døgnet rundt i<br />

en slik nærhet at spesielt melkeproduksjonen<br />

ikke kan bli<br />

skadelidende på grunn av for lavt<br />

vanninntak. Kyr har et vannbehov på<br />

100-150 liter per døgn, og drikker<br />

med en hastighet på ca. 20 l/min.<br />

DRIKKEKAR S22<br />

Meget hygienisk drikkekar i rustfritt stål.<br />

Vanntilførsel er på hele 22 l/min.<br />

Innebygget spillkant.<br />

92432690602883<br />

1 396,-<br />

VOLUMVENTIL<br />

TIL S22<br />

92432690602821<br />

368,-<br />

FLOTTØRKAR CF7<br />

Solid drikkekar som tåler mye.<br />

Lett å gjøre rent.<br />

92432697282490<br />

896,-<br />

DRIKKEKAR C5<br />

MED VENTIL<br />

Spesielt laget for kalv. Ventilen er lett<br />

å påvirke og enkel å bruke. Gjennomstrømningen<br />

er tilpasset for kalver og<br />

ventilen gir 5 l/min. Laget av emaljert<br />

støpejern for<br />

god hygiene.<br />

Vanntilkopling<br />

ovenfra eller<br />

under.<br />

92432690576485<br />

680,-<br />

DRIKKEKAR C10<br />

MED VENTIL<br />

Produsert i solid emaljert støpejern.<br />

Sikrer melkekyr stor vannmengde.<br />

Gir opptil 20 l/min.<br />

92432692632980<br />

920,-<br />

DRIKKEKAR C20<br />

MED VENTIL<br />

Med 1/2" kopl. Stort drikkeareal slik at dyrene<br />

lett kan drikke. Skålformet bunn gjør koppen<br />

lett å hold ren. Leveres med volumventil som<br />

gir opp til 20 l/min. Laget av støpejern belagt<br />

med syrefast emalje.<br />

92432698932783<br />

1 296,-<br />

FESTEKLEMME<br />

DOBBEL<br />

For drikkekar. Feste for 1 1/4" og 1 1/2" rør.<br />

M10x50 bolter.<br />

92432697274580<br />

260,-<br />

BITENIPPEL<br />

For ku og ungdyr. DeLaval biteventiler<br />

produseres i rustfritt stål. Dyrene biter<br />

rundt ventilen og trykker på en klaff.<br />

1/2" 456,-<br />

92432692632950<br />

3/4" 484,-<br />

92432692632951<br />

VEGGFESTE<br />

1/2"×1/2" 156,-<br />

92432697281088<br />

1/2"×3/4" 160,-<br />

92432697281085<br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!