02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GJERDE | Verktøy til gjerding<br />

GRIPPLETANG TORQ<br />

Grippletang er et kraftfullt verktøy, gir et<br />

trekk på over 300 kg. Brukes med Gripple<br />

trådbindere og til å stramme opp netting,<br />

glatte tråder og elektrisk gjerde. Ideell ved<br />

reparasjoner og vedlikehold.<br />

9801751AGT0000000C1000<br />

1 196,-<br />

GRIPPLE TRÅDBINDER<br />

Fester raskt og enkelt to ståltråder<br />

sammen, uten bruk av verktøy.<br />

1,4–2,2 mm 20 pk. 256,-<br />

9801751AGS0000000C5000<br />

2,0–3,25 mm 20 pk. 236,-<br />

9801751AGM0000000C3000<br />

3,25–4,2 mm 20 pk. 416,-<br />

9801751AGPL000000C3000<br />

GRIPPLE T-CLIP<br />

Endeavslutning til stolper.<br />

2,0–3,25 mm 20 pk. 236,-<br />

9801751AGTC0000000C1000<br />

PÅLEDRIVER<br />

Easy Petrol.<br />

Bærbar pålebanker som er lett å ta med<br />

seg. Kan brukes til både trepåler, stenger<br />

og vinkeljern. Fra 10-107 mm tykkelse. Ideelt<br />

for arbeid i ulendt terreng, og steder med<br />

begrenset tilgjengelighet. Vekt 15,5 kg.<br />

Honda 4-takt motor. Leveres standard med<br />

78 mm hylse.<br />

970291MT1013822<br />

29 980,-<br />

TRÅDSTRAMMER<br />

980070441269<br />

996,-<br />

ADAPTER<br />

Adapter for 107 mm hylse.<br />

Overgang kamjern.<br />

970291MT1013823107<br />

1 996,-<br />

GJERDETANG<br />

Robust tang av høy kvalitet.<br />

Til god hjelp under gjerding.<br />

92432698767209<br />

156,-<br />

KRAMPEPISTOL<br />

TJEP FS-40<br />

Gassdrevet. For montering av sauenett/<br />

flettverk/streng. Enkel å ta med. 1 100 skudd<br />

pr. gasspatron. 5 200 skudd pr. opplading.<br />

Plastkoffert. 2 stk. batterier 1,65Ah.<br />

Batterilader.<br />

970269H11562<br />

7 896,-<br />

Gasspatron 156,-<br />

970269H12700<br />

Kramper, 1 500 stk. 1 596,-<br />

970269H12880<br />

FROSKEKJEFT<br />

4101 1-5 mm. Froskekjefter brukes til<br />

oppspenning og/eller fremdragning av<br />

ståltau og tråd.<br />

9718562801328<br />

896,-<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!