Hvordan ta vare på alle de som ikke er så flinke? - Fotballtreneren

trenerforeningen.net

Hvordan ta vare på alle de som ikke er så flinke? - Fotballtreneren

Foto: DIGITALSPORT

Medlem av

Nr. 5 • desember 2005 • 19. årgang

CUPFINALESEMINARET

TORD GRIP GUNNAR

PETTERSEN JOHN

CARTWRIGHT GERARD

HOULLIER DAG RIISNÆS

EGGEN & EGGEN TOM

NORDLIE ÅGE HAREIDE

BÅRD BORGERSEN NILS

JOHAN SEMB GAUTE

LARSEN JAN JöNSSON

Offisielt organ for


Organ for Norsk Fotball-Trenerforening

19. årgang

Styret i NFT:

Leder Steinar Høgtun, Blåbærsvingen 16, 9060 Lyngseidet.

Tlf. priv.: 77 71 38 09 • Tlf. arb.: 77 70 13 97 • Faks: 77 70 13 81

Mobil: 908 34 114 • e-post: steinar.hogtun@lyngen.kommune.no

Nestleder Karl Johan Haavaag, Brekkene 3C, 5516 Haugesund

Tlf. priv.: 52 73 11 85 • Tlf. arb.: 52 70 04 80 • Faks: 52 70 04 81

Mobil: 906 12 942 • e-post: kjhaavaa@frisurf.no

Tiltaksleder Rolf Teigen, Christoffer Hellumsvei 19, 0951 Oslo

Tlf. priv.: 22 16 49 68 • Tlf. arb.: 23 26 23 41 • Faks: 23 26 24 14

Mobil: 936 34 700 • e-post: makrellenr@hotmail.com

Styremedlem Frode Thomassen, Alstadenga 13, 8071 Bodø

Tlf. priv.: 75 52 33 97 • Tlf. arb.: 75 51 75 95 Faks: 75 51 75 70

Mobil: 917 52 973 • e-post: frode.thomassen@hibo.no

Styremedlem Lena Tyriberget, Gamle Kjelsvei 40, 0492 Oslo

Mobil: 918 03 809 • e-post: tyriberget@netscape.net

1. varamedlem Dag Opjordsmoen, Lunders vei 17, 2830 Raufoss

Tlf. arb.: 61 19 87 00 • Faks: 61 19 87 01 • Mobil: 970 77 069

e-post: adm@raufossfotball.no

2. varamedlem Jan Otto Solberg, Tøssedalen 9A, 5300 Kleppestø

Tlf. priv.: 56 14 36 75 • Tlf. arb.: 55 59 58 24 • Faks: 55 59 58 29

Mobil: 938 58 224 • e-post: jan.otto.solberg@fotball.no

NFT administrasjon

Norsk Fotball-Trenerforening (NFT)

Postboks 8069 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S.

Administrativ leder Teddy Moen

Tlf.: 38 08 78 58 • Faks: 38 08 78 58 • Mobil: 918 85 123

org.nr.: 971 267 895

e-post: tedmoen@online.no • web: www.trenerforeningen.no

Fotballtreneren

Redaktør Ivar Thoresen

Thorsheimjordet 1, 2560 Alvdal

Tlf. priv.: 62 48 80 20 • Tlf. arb.: 62 48 97 08 • Faks: 62 48 97 07

Mobil: 907 40 551 • e-post: ivar@dmtalvdal.no

Redaksjonsutvalg:

Dag Riisnæs, Korallsoppveien 4B, 1476 Rasta

Tlf. arb.: 21 02 93 22 • Faks: 21 02 93 01

Mobil: 951 83 158 • e-post: dag.riisnaes@fotball.no

Kjetil Elvebakken, Skogveien 32A, 1440 Drøbak

Tlf. priv.: 64 93 39 62 • Tlf. arb.: 64 94 11 24

Mobil: 957 85 245 • e-post: k-elveb@online.no

Lena Tyriberget, Kjelsveien 114, leil.307, 0491 Oslo

Mobil: 918 03 809 • e-post: tyriberget@netscape.net

Otto Ulseth, Torvmarkvegen 26, 7540 Klæbu

Mobil: 920 94 888 • Tlf. arb.: 07200

e-post: otto.ulseth@adressa.no

Teddy Moen, Bosmyrveien 7, 4621 Kristiansand S.

Tlf. priv.: 38 08 78 58 • Tlf. arb.: 38 08 78 58 • Faks: 38 08 78 58

Mobil: 918 85 123 • e-post: tedmoen@online.no

Juridisk konsulent

Advokatfirmaet Hjort DA. Kontaktperson: Frode Elgesem, partner

Besøksadresse: Akersgata 2, 0105 Oslo

Postadresse: Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo

Tlf.: 22 47 18 00 • Faks: 22 47 18 18

Mobil: 416 96 089 • e-post: frode.elgesem@hjort.no

Samarbeidspartnere

Indre Østfold Reisebyrå AS, v/Kai Heier

Postboks 134, 1851 Mysen • Tlf.: 69 89 24 44 • Faks: 69 89 28 07

e-post: kai@ior.no • www.ior.no

PosiCom AS, v/Anne Lauritzen

Postboks 787, 3603 Kongsberg • Tlf.: 32 78 83 70 • Mobil: 928 37 017

e-post: anne@etablerer-kompetanse.com • www.posicom.no

Sportsprofil Norge AS, v/Kai Hauge

Postboks 1133, 4687 Kristiansand S • Tlf.: 38 07 91 20 • Faks: 38 07 91 21

e-post: sportsprofil@sportsprofil.no • www.sportsprofil.no

Kappa Skandinavia AS, v/Eilert Windgaard

Primetime as, Skibåsen 20c, 4636 Kristiansand S

Tlf.: 48 30 20 00 • Faks: 48 31 18 74 • Mobil: 906 05 909

e-post: eilert@kappa.no • www.kappa.no

Secrets to Sports AS, v/Tor O. Ahlgren

Askerveien 61, 1384 Asker • Tlf.: 66 98 99 84 • Mobil: 977 15 344

e-post: tahlgren@interforum.no • www.sos-academy.com

Produksjon og trykk

Layout og trykk: DMT Kommunikasjon Alvdal as, Postboks 25, 2560

Alvdal. Tlf.: 62 48 97 08 • Faks: 62 48 97 07

e-post: ivar@dmtalvdal.no

Opplag: 2.000

INNHOLD

ÅRETS TOM

SAMDAL

UT AV

SPORET

18

5

JURISTENS

HJØRNE 37

Neste utgave av Fotballtreneren

kommer ca. 15. februar

Materiellfrist: 1. februar

For tips, idéer og tilbakemeldinger,

send en e-post

til ivar@dmtalvdal.no

GODFOTARVEN

22

www.trenerforeningen.no

Nytt fra

NFF

BEDRE

ungdomsfotball

16

TIPPELIAGEN

BEST I

NORDEN

MAGIKER FRA ENGLAND

35

8

20

FAVORITTØVELSEN

38

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 3


SIDENsist...

Rapport fra Cupfinaleseminaret

Rapporten fra det 19. Cupfinaleseminaret

(helgen 4.-6.11) vil bli tilsendt alle

medlemmer av NFT i løpet av februar

2006. Rapporten er lagt inn som en del

av medlemspakken for 2006. Er du blant

dem som ønsker å bestille rapporten,

kan dette gjøres via våre nettsider eller

ved henvendelse til administrasjonen.

Prisen er kr 200,- pr. stk (porto kommer

i tillegg).

Besøk vår nye nettside

Under Cupfinaleseminaret åpning fredag

4. november ble NFTs nye nettsider

presentert av prosjektleder Jan Otto

Solberg. Sidene har vært tilgjengelige fra

mandag 7. november og alleredeer

det lett å registrere en økt interesse for

NFT-stoff nettet. NFT har nå fått et

flott nettsted, og vi anbefaler alle om å gå

inn www.trenerforeningen.no.

Tips oss og om store og små nyheter

som kan være aktuelle å få ut nettet.

Fortsatt plass trenerturen

til Manchester i februar 2006

Det er fortsatt plasser igjen NFTs

spennende trenerturen til Manchester

helgen 2. - 5. februar. Da setter NFT kursen

for Manchester og besøk til flere

toppklubber for å se nærmere talentog

toppspillerutvikling. NFT tilbyr et 4

dagers turopplegg. Prisen er kr 6495,-*.

Vi har plass til 40 deltakere turen.

Påmeldingsfristen er satt til mandag 9.

januar 2006. Først til mølla-prinsippet

gjelder!

Mer info www.trenerforeningen.no

DVD fra Cupfinaleseminaret

Innholdet fra to av workshopene,

«Preparing to Win…Consistantly!» og

«Developing the game from the back» er

presentert i en egenprodusert DVD-rapport

fra Cupfinaleseminaret. I et nær to

timers redigert filmopptak, kan man

med selvsyn se John Cartwright i aksjon

de i forelesningssalen og som instruktør

kunstgressbanen. Rapporten er

lagd i et samarbeid mellom NFT,

FotballAkademiet og Premier Skills og

kan bestilles nettet: www.trenerforeningen.no

eller ved henvendelse til daglig

leder i FotballAkademiet, Geir Åge

Olsen mobil 482 50 757. DVD-

Rapporten koster kun kr 150,-. Porto for

utsending vil komme i tillegg.

Adresseendringer

Fra tid til annen får NFTs administrasjon

melding om adresseendringer blant våre

medlemmer. Noen er flinke til å sende en

melding om dette, mens vi andre ganger

må ha hjelp av posten til å finne fram til

ny adresse når noen av våre medlemmer

flytter. Dette medfører mye ekstraarbeid.

Den beste forutsetningen for at du skal få

den servicen du fortjener er at du melder

rett adresseforandring til NFTs administrasjon

umiddelbart.

På årsmøtet NIH 4.november ble Steinar Høgtun valgt som ny leder av Norsk Fotball-

Trenerforening. Da hadde undertegnede i en periode to år hatt både vervet som leder samt

engasjementet som administrativ leder – en oppgave jeg har hatt siden 1998. Jeg er veldig tilfreds

med at rollene igjen er delt og at NFT nå har fått inn en leder med lang fartstid ulike

nivåer i norsk fotball. Steinars inntreden vil kunne styrke apparatet internt i organisasjonen,

anseelsen utad, samt bety at foreningens mange saker kan løses av flere personer.

Som avgått leder er det godt å kunne se tilbake den

utviklingen foreningen har hatt siden jeg kom inn slutten

av 90-tallet. Antall medlemmer er økt fra ca. 1000 den

gang til over 1400 i dag, det er en sunn økonomi, aktiviteten

i NFT er stor, med Cupfinaleseminaret som årets høydepunkt

for mange, og både fagbladet Fotballtreneren og

den nylanserte internettsiden holder meget bra nivå.

Foreningen er i solid forfatning, og ingenting er bedre nå

enn å la Steinar Høgtun komme

inn med sin erfaring for å kunne

løfte foreningens arbeid videre.

For utfordringer finnes! Samt at

mulighetene er store en rekke

områder.

Flere medlemmer

større tyngde

Det er nærmere 20.000 trenere i

norsk fotball. Det betyr at vi fortsatt

har et sted mellom 5-10% av

disse som medlemmer. Foreningens

mål er en økt medlemsvekst i

årene som kommer. Det vil gi

NFT en mulighet til å nå ut til

flere trenere med råd, veiledning

og oppfølging ulike nivåer. Det

vil bidra til å heve kvaliteten

arbeidet i norsk fotball. Det vil

og bety økt tyngde og innflytelse

i saker som angår trenere,

inn mot NFF, øvrige interesseorganisasjoner,

andre samarbeidspartnere

og media. Strategiene fremover er å bygge opp et

større nettverk av NFT-drivere over det ganske land –

personell som kan bidra til en bedre kontakt mellom grasrota

i trener-Norge og NFT sentralt. Allerede i 2006 vil

NFT utnevne de første «ambassadørene» for foreningen i

landets ulike kretser og regioner (og kanskje og noen i

andre land?).

Økt profesjonalisering – en ny hverdag

Den økte profesjonaliseringen i norsk fotball sprer seg

og til nivåene under toppfotballen. Flere toppspiller-

/spillerutviklere krets- og klubbnivå er begynnelsen

en profesjonalisering som vil bety flere heltidsjobber innen

breddefotballen, både for trenere og fotballadministratorer/tilretteleggere.

Aldri har utsiktene for å kunne leve av å

være fotballtrener vært bedre! Det er flott at det skapes

arbeidsplasser innenfor norsk breddefotball, og det vil

sikt bety en kvalitetsheving den viktige fotballopplæringen

blant barn og ungdom. Dette stiller igjen krav til oss

som forening, som må sørge for at disse trenerne føler seg

trygge i sitt arbeidsforhold når det gjelder ansettelser, ansiennitet,

lønn og andre rettigheter. Og ikke minst stiller det

krav til både NFF, NIH, NIF, samt andre høgskoler og

institusjoner som tilbyr ulik pedagogisk og fotballfaglig

«Vi er i solid forfatning,

men utfordringene er store!»

TeddyMoen

AVGÅTT LEDER NFT

utdanning at man er i takt med utviklingen.

Fremtidens trenerutdanning må være differensiert

At det åpner seg opp en mulighet for å heltidsansette flere

spillerutviklere, trenerkoordinatorer og barne- og ungdomstrenere,

vil og bety at de som skal fylle disse rollene

må ha en utdannelse og kompetanse som gjør dem i stand

til utøve trenerrollen som et yrke lik linje med andre

profesjoner. Da er det naturlig at

utdanning av trenere blir et viktig

område å sette fokus i årene

som kommer. Dette arbeidet er

NFF allerede godt i gang med, men

det blir og viktig at andre institusjoner

som i dag tilbyr kompetansetilbud

og utdanning innefor

fotball og pedagogisk arbeid blir

gitt muligheten til å «komme

banen» i en felles dialog. Her har

Trenerforeningen en viktig oppgave

å fylle. Vi må hele tiden arbeide

for at norske trenere tilbys den

best tenkelige form for utdanning

og kompetanse.

La oss lære av andre fotballkulturer!

Når dette skrives har NFT akkurat

kommet hjem fra en fem dagers

studiereise til Madrid med 40 norske

trenere. Turen ga oss en mulighet

til å få førstehåndsinnsikt og

kunnskap om fotballopplæringen og spiller- og trenerutvikling

i storklubbene Real Madrid og Atletico Madrid.

Verden har aldri vært mindre enn den er i dag.

Mulighetene for å få innsyn og lærdom fra nasjoner og

klubber som har lykkes mange områder, ligger og venter

oss. Vi skal ikke nødvendigvis ha nesegrus beundring

for alt vi observerer ute, men være ydmyke nok til å

se at vi har mye å lære mange områder. NFT har

gjennom mange år pekt viktigheten av å ha et «åpent

sinn» i forhold til andre fotballkulturer. Det vil vi fortsette

med.

Spennende arbeid

Det er utrolig lærerikt og moro å arbeide for NFT. Det har

gitt meg veldig godt innsyn i vår hjemlige fotballkultur,

gitt meg et stort nettverk både i Norge og internasjonalt og

ikke minst ført til at jeg har fått oppleve at norske fotballtrenere

har fått bedre vilkår mange områder. Og det er

det jeg jobber for! Så selv om Steinar Høgtun nå tar over,

vil jeg fortsette å regjere administrasjonen – i et tett og

godt samarbeid med styret og våre mange medlemmer.

Jeg gleder meg til årene som kommer!

God jul og godt nyttår!

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 5


6

Jeg har stor respekt for den jobben Svein Tore Samdal har gjort med Marit Bjørgen og de andre landslagsjentene i langrenn.

Resultatene taler for seg. Desto mer skuffende er det at han utnytter posisjonen til å komme med mer eller mindre ubegrunnede

angrep fotballspillere og fotballtrenere.

HVEM ER BEST? Kristoffer Hæstad eller Marit

Bjørgen? FOTO: DIGITALSPORT

SAMDALS uttalelser i Dagbladets sportsmagasin

11. november blir som et lite gufs fra fortida.

Et ekko fra den tida da langrennsmiljøet nærmest

var seg sjøl nok og betraktet alle andre

idretter som mindreverdige. Fordi stor idrett

sett fra ski-perspektiv bare handlet om maksimalt

oksygenopptak og digre timetall i treningsdagboka.

Da, som nå, blir det både for upresist og unyansert.

Selv om det helt sikkert var mange flere gode

grunner til å stille spørsmål ved fotballens treningskultur

for noen år siden enn det er i dag.

MEN det er ikke nn at alle idretter handler om

å komme seg fortest mulig fra punkt A til punkt

B. Det er forskjell langrenn og fotball.

Og det betyr ikke at det ene er mindre verdt enn

det andre. Hver idrett har sin egenart, og det

kan være like stort å se Marit Bjørgen fosse fra

God tur til Start, Samdal

konkurrentene i Finlands skoger som å se Per

Ciljan Skjelbred briljere mot Real Madrid-stjerner

som Beckham og Zidane Santiago

Bernabéu.

DET er heller ikke nn at norsk fotball har stått

stille. Når Svein Tore Samdal hevder at «mange

fotballspillere bruker mer tid golf enn fotball.

Dårlig trente fotballspillere bruker gjerne fire

timer to ganger i uka golfbanen», er det i beste

fall en flåsete og lite kunnskapsbasert beskrivelse

av tilstanden i norske toppklubber.

Langrennstreneren kunne for eksempel kostet

seg en telefon til Kristoffer Hæstad og lagkameratene

i Start og fått førstehånds kunnskap til

hva de gjør treningsfeltet, før han serverer

slike stander til folket.

LØYPA snør igjen for Samdal og når han hevder

at «topputdanna fotballtrenere synes å være

overrasket over at trening virker. De er mer opp-

IvarThoresen

REDAKTØR

tatt av å trene minst mulig, for å prestere best

mulig, istedenfor å finne muligheter for å trene

enda mer. I vår verden må vi finne grenser for

hvor mye en utøver tåler å trene. Klarer en å trene

mer blir en bedre. Fotballtrenere søker ikke nne

grenser i det hele tatt. Det er veldig sjokkerende

for meg».

Er det virkelig nn? I fall burde det vært

dokumentert. Både i toppfotballen og nedover

trenes det mer enn noensinne. Det ser selvsagt

en av hovedgrunnene til at Tippeligaen er bedre

enn noensinne, og at flere norske lag gjør seg

bemerket internasjonalt i en idrett som tross alt

er mange ganger stor som langrenn noen

gang kommer til å bli.

Igjen: Mengde i en idrett er ikke nødvendigvis

det samme som mengde i en annen idrett.

Langrenn har andre krav enn fotball og krever

andre typer trening.

SELVSAGT kan det trenes mer i norsk fotball.

Naturligvis forsøker en hele tida å flytte grensene.

Men å beskrive tilstanden som en opplevelse

av «total mangel treningskunnskap i fotballmiljøet»,

slik Samdal gjør i Dagbladet er et

angrep trenerkolleger han kunne spart seg

for.

Det hadde vært mer konstruktivt om han delte

litt av sin kunnskap med fotballkolleger slik at

vi kunne blitt enda bedre trening.

Med litt ydmykhet i tilnærmingen hadde langrennsjentenes

landslagssjef kanskje og oppdaget

at han muligens kunne lært noe av fotballmiljøet

som han kan dra nytte av i skitreninga.

Det er bare å glede seg til Svein Tore Samdal

gjør alvor av Start-besøket Tom Nordlie har

invitert ham til.

Han er neppe like fordømmende etter.

SAMARBEIDSPARTNERE:

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


8

CUPFINALESEMINARET 2005

MESTERE: Steffen Iversen og

Vålerenga i Tippeligaen - i

følge ekspertene Nordens

beste liga i 2005.

FOTO: DIGITALSPORT

Tippeligaen

– Tippeligaen ligner mer og mer en internasjonal

liga, sa landslagssjef Åge Hareide. – Beste ligaen i

Norden, supplerete tidligere landslagssjef Nils Johan

Semb. Store ord da årets Cupfinaleseminar ble

innledet med temaet «Tippeligaen 2005 –

utviklingstrekk og utfordringer».

Av IVAR THORESEN____ __________

FOTBALLtreneren

Åge Hareide begrunnet sine vurderinger

slik:

– Tippeligaen er blitt mye tettere.

Lagene er bedre organisert. Det er

høyere frekvens forflytningene

defensivt. Samtidig har lag som Start

framstått med stor aggressivitet,

samtidig som de har en sterk offensiv

struktur.

Landslagssjefen mener utviklingen

gjør at det stilles enda større krav til

de tekniske ferdighetene og valgene.

Rett og slett fordi alt går fortere.

– Det er ikke alltid ferdighetene

henger med. Jeg har sett mye variabel

pasnings- og innleggskvalitet, sa

Hareide og mente forbedringspotensialet

ikke minst ligger at spillerne

blir bedre 1v1, både offensivt og

defensivt.

Unge gode

Som generelle positive utviklingstrekk

i årets Tippeliga trakk landslagssjefen

fram bedre organisering,

spillere med høy kapasitet og mange

gode unge spillere, før han pekte

sentrale utfordringer framover:

• Behovet for å utvikle spillende

midtstoppere, som gjør oss enda

bedre til frispilling bakfra. Finne

typer som erde ballvinnere og

spillende.

• Dyrke fram langskyttere.

• Utvikle spillere med gode innleggsbein

fra begge sider.

• Det trengs spisser med stor arbeidskapasitet,

som har bedre førsteberøringer

og som er flinke til å

skaffe seg rom.

• Presisjon og effektivitet i avslutningene.

– Vi har tatt ett steg fram i forhold til

de andre nordiske landene, oppsummerte

Hareide, og viste til de norske

lagenes resultater i Champions

League og UEFA-Cupen i høst.

Klart best

– Nordens klart beste liga, både i

topp og bredde, fortsatte Nils Johan

Semb. Norges forrige landslagssjef

har sett 45 kamper gjennom sesongen

og har et bedre vurderingsgrunnlag

enn de fleste. Han begrunnet:

• Vi har de best organsierte lagene.

Som Lyn, Vålernga og HamKam

defensivt og Start og Brann offensivt.

• Vi er best fysikk, som et resultat

av økte treningsmengder. Mange av

lagene i Tippeligaen preges av spillere

med stor løpskraft og stor duellkraft.

• Vi har det beste spillermaterialet.

Mange gode, unge spillere har etablert

seg, supplert med et tilskudd

av gode utlendinger fra ulike kulturer.

Langt fram

Semb dokumenterte videre at

Tippeligaen i stor grad er en dødballliga.

de Rosenborg, Vålerenga og

Tromsø scoret rundt halvparten av

sine mål dødball, en utvikling

Semb mener det er viktig å dyrke

videre.

– Samtidig brøt 2005-sesongen med

4-3-3-dominansen som har preget

Tippeligaen. Vi mer langspasninger,

sa Semb før han pekte noen

svakheter:

• Ustabile topplag. Store resultatvariasjoner

vår og høst, borte og

hjemme.

• For mange utlendinger. Blir det for

mange kan det bli vanskeligere

for den nye generasjonen unge

toppspillere å etablere seg i

Tippeligaen.

• For like lag – for får variasjoner i

spillestil.

• Lenger vei til Europatoppen.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


est i Norden

– Vi har tatt et godt steg inn i midtsjiktet

i europeisk fotball, men jeg er

usikker om vi har nærmet oss de

aller beste. Jeg tror de beste er blitt

enda bedre, sa Semb og avsluttet med

å presentere sine to varianter av

«Årets Lag», et med unge norske spillere

og en topp 11-er.

Skjedd mye

Gaute Larsen har vært Tippeligatrener

siden 1998, og pekte fire sentrale

faktorer som etter hans oppfatning

har bidratt til liagens positive utvikling

gjennom disse åra.

1. Treningsforhold

– Vi har fått siste generasjons kunstgress,

haller og oppvarmet gress. I tillegg

er opplegget rundt trening profesjonalisert.

2. Støtteapparat

– Det har skjedd en revolusjon når

det gjelder apparatet rundt laget, ikke

minst trenersida. Nå har de fleste

lag hovedtrener, hjelpetrener, spillerutvikler,

keepertrener, trener(e) med

ansvar for det fysiske og mental trener

engasjert eller ansatt.

3. Spillerne

– Nå er nesten alle 100% fotballspillere,

og langt mer bevisste enn før. Det

trenes mer og riktigere, og dagens

yngre spillere er bedre rustet, både

når det gjelder ferdigheter og fysikk.

4.Kampene

– Vi ser jevnere kamper med høyere

intensitet og mindre rom nå enn for

noen år siden.

Uforutsigbare

I den følgende paneldebatten,

ledet av Vidar Davidsen, meldte og

Start-trener Tom Nordlie seg i

debatten fra salen.

– Noe av styrken vår i Start har ligget

i at vi ikke har vært forutsigbare. Vi

har vært flinke til å variere mellom å

spille langt eller kort, avhengig av klimaet

i kampen. Sånn sett har vi spilt

de Eggen- og Drillo-fotball, spilte

Nordlie inn i debatten om stil og formasjon.

– Fotball er variasjon. Det finnes

ingen fasit. Internasjonalt leter man

etter overganger. Og da er langpasningen

er viktig virkemiddel når

motstanderen er i ubalanse. Det gir

mindre risiko, pekte Åge Hareide,

uten å kunne målbinde Nordlie:

– Det er lettest å variere når vi har et

kjent grunnmønster å variere ut fra.

Framtid

De tre innlederne ble avslutningsvis

bedt om å s utviklingen fram mot

2010.

– Vi vil se en videre utvikling av de

fysiske ferdighetene. Her har Start

dannet skole. Vi har mye å hente å

utvikle individualister med utvidet

repertoar i roller, og det gir oss en

utfordringer innholdssida i treningen

i forhold til øvelsesutvalg og

coaching, mente Nils Johan Semb.

– Klimaet blir trangere og tettere.

Framtida vil kreve bedre kontroll og

ballhåndtering. Morgendag-ens

toppspillere må kunne spille med

mening 1-touch, men og kunne

holde i ballen i trange situasjoner,

supplerte Åge Hareide.

Pasningsstolthet

– Om ti år vil vi helt sikkert se at

toppklubbene har tre-fire heltidsansatte

spillerutviklere. Toppklubbene

har et ansvar for å legge til rette for

barne- og ungdomsfotball i sin region.

Potensialet er formidabelt. Det

handler om å starte tidligere og med

bedre trenere, sa Nils Johan Semb, og

understreket at og breddeklubbene

INNLEDERE: Åge

Hareide, Nils J.

Semb og Gaute

Larsen.

FOTO: IVAR

THORESEN

har et ansvar. Og nedover i divisjonene

vil vi se en utvikling i retning

økt profesjonalisering og flere heleller

deltidsansatte trenersida.

Hareide understreket:

Årets lag

Årets unge lag

Lagene tatt

ut av Nils

Johan Semb

bakgrunn

av sesongen

2005

– De beste spillerne kommer ofte fra

de små stedene. Det er viktig for oss å

lære de aller minste i hver en krok

pasningsstolthet. Vi må lære de unge

å gjøre noe meningsfylt med ballen.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 9


Toppserien 2005:

Cupfinaleseminaret 2005

fokuserte i år blant annet

Tippeligaen for menn og

Toppserien for kvinner. Denne

artikkelen fokuserer

Toppserien for damer, og setter

fokus utviklingstrekk

og utfordringer. aneldeltakerne

var landslagstrener Bjarne

Berntsen, Ole Bjørn Edner

(Røa) og Jan Aksel Odden

(Amazon Grimstad).

Av KARL-JOHAN HAAVAAG_________

Nestleder NFT FOTBALLtreneren

Bjarne Berntsen innledet med å tallfeste

det som har skjedd i Toppserien

2005:

• 90 spillte kamper 2005.

• 13 uavgjorte - noe som utgjør 14%

• 25 seire med 1 mål - utgjorde 28%

• 17 seire med 2 mål - utgjorde 19%

• 14 seire med 3 mål - utgjorde 16%

• 21 seire med minst 4 mål - utgjorde

23%

Dette er en indikasjon jevnhet

blant de sju første tabellen. Alle

kunne slå alle. Stor forskjell mellom

de sju beste og de tre dårligste.

Utviklingstrekk

Hvilke utviklingstrekk er det

mulig å spore i hjemlig serie, deltakelse

i Europa-cup og i internasjonale

mesterskap?

• Vi har enkeltspillere høyt internasjonalt

nivå.

• Flere lag er godt defensivt organisert,

uavhengig av formasjon og

stil.

• Internasjonalt klarer norske lag seg

godt, hva gjelder fysikk og O2-opptak.

Ligger her litt etter de aller

beste, forskjellen er liten men

utfordringene store.

• Svært ujevnt nivå keeperene,

men etterveksten er veldig bra.

• Manglende offensiv drilling i forhold

til spillestil.

• Mange feilvalg offensivt, både individuelt

og kollektivt.

Dette skyldes hovedsaklig:

CUPFINALESEMINARET 2005

STORT POTENSIAL

...men mye kan bli

bedre i hverdagen

1. For lite trening/terping.

2. Vanskeligste delen av spillet å få

til.

På landslaget brukes, i følge Bjarne

Berntsen, 90% av tida til å terpe

offensive detaljer. Kjennskap til

rammene er svært viktig.

• Færre spillere har i dag ekstrem

spisskompetanse. Det positive

aspektet i en dan stund, er at flere

midtbanespillere står fram og viser

seg målfarlige.

• Mange lag er rbare for skader

nøkkelspillere. Spillerstallene er

små og gjennomsnittsalderen lav.

Dette får til tider store sportslige

konsekvenser.

• Antall utlendinger i Toppserien er

alarmerende. Likhetstrekk med

herrefotballen. Uheldig utvikling.

Manglende kamptrening for unge

spillere. Noen pengesterke miljøer

kjøper seg suksess.

• Treningsfasilitetene må bedres.

• Arrangementsdelen er dårlig,

avskrekkende garderobeforhold og

tilfeldige/mangelfulle opplegg

knytta til annonsering, mediedekning

og service.

• Kanskje kreves det andre arenatyper

for kvinnefotballen, som ikke

fortjener å bli sammenliknet med

herrefotballen.

Utfordringer

Hvilke utfordringer står en overfor

i damefotballen, for å øke aksept,

respekt og framstå som identitetsskapende?

• Vi må bli flinkere klubbutvikling

og arenautvikling. Spesielt for å

være interessante nok for media.

• Mange klubbmiljøer er «skjøre»

de sportslig og økonomisk.

Derfor vil noe av det aller viktigste

være å investere i kompetanse,

særlig opp mot markedssida. Dette

vil sikt generere mer penger, som

trengs til utvikling av unge spillere,

bedre anlegg, frikjøp, hente spillere

utenfra etc.

Her har NFF gått i bresjen og ansatt

Heidi Støre som resursperson.

Veldig bra.

• Mediamessig vil det være viktig å

bli en del av Norsk Toppfotball.

Toppserien må integreres sammen

med Tippeligaen og Adeccoligaen

(1.divisjon herrer).

Oppsummeringa i Fotballmagasinet,

som kommer hver søndag

kveld fra neste sesong, må være en

naturlig arena å delta .

• Bedre samarbeid mellom klubb –

fotballgymnas. Større del av treningsansvaret

bør ligge skoledelen.

En kan da øke treningsmengden

betraktelig, samtidig som en

får trent dagtid.

• Bedre stipendordninger, slik at en

kan ha maks. 50% studie eller

arbeid, ved siden av å spille fotball.

Bedre rammevilkåra.

• Mer fokus og bedre kompetanse

innenfor området fysisk trening/

øke den fysiske kapasiteten. Dette

vil, blant annet, sikt kunne føre

til at norske lag kan vinne Europa-

PROFILER:

Strømmens Hege

Rise og Kolbotns

Solveig

Gulbrandsen, to

av Toppseriens

profiler.

FOTO:

DIGITALSPORT

cupen.

• Mangler midler til daglige ledere,

slik at dugnadnden ikke drepes.

• Heltidsansatte trenere en nødvendighet

for å sikre den sportslige

biten.

•Hva med kamptidspunktet, lørdag

klokka 16.00?

Konklusjon

NFF må ha/tilstrebe en klarere markedsstrategi

for hva en vil og hvordan

en vil profilere norsk damefotball.

Dersom vi sammenligner oss med

våre nordiske naboer, har vi mange

gode talenter, som trenger «riktig

vanning» for å ta steget helt opp fra

underskogen, og slå ut i full blomst.

Vi trenger en tettere binding mellom

treningsarena og kamparena.

Sammenlignet med de beste internasjonalt

«bryter» vi for få treningsgrenser.

Mange mangler en skikkelig

«indre drivkraft» for å ta det siste og

nødvendige steget helt til topps.

De nest beste må få anledning til å

trene mer enn de beste. Må ta mer

ansvar selv.

Potensialet er stort, men hverdagen

er for dårlig.

Det må og satses hardere å få

spillerutviklere ansatt, som kan

følge opp de største talentene mye

tettere enn i dag.

Toppklubbene må ta et mer utstrakt

og større ansvar for eget nærområde,

og gi av sin kompetanse trenersida,

ledersida og spillersida.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 11


CUPFINALESEMINARET 2005

Smerud trollbandt Cupfinaleseminaret: «Mitt liv som hund»

Da Lyn-spiller uten spilletid, Leif Gunnar Smerud, fikk telefon fra sin tidligere

trener Espen Olafsen med spørsmål om hvordan det stod til, fikk han satt

tingene i perspektiv. På Cupfinaleseminaret snakket Smerud med engasjement

og overbevsning om sitt liv som hund – sine ti år i toppfotballen.

Av IVAR THORESEN___ _ ____

FOTBALLtreneren

– Det var spesielt, innrømmer

Smerud om samtalen med Olafsen,

som mistet sin kone og datter under

tsunamien i Thailand for snart et år

siden.

– Godt jeg ikke var desillusjonert

etter et traurig fotballår.

Smerud kom til NIH med originale

og overraskende innfallsvinkler.

Hvordan kommuniserer vi? spurte

han og listet opp flere kjennetegn ved

fotballspråket:

• Unyansert

• Enten eller

• Bredt og grunt heller enn dypt og

grundig

• Ovenfra og ned

• Preget av klisjéer og stereotypier.

– Språket sier noe om mentalitet, sa

HEI!

Smerud. – Vi forenkler det komplekse

og flerdimensjonale. Er redde for

ikke å ha kontroll, og redde for å drite

oss ut.

Vinnerkultur

– Kultur og lederskap handler om

hvordan 2+2 kan bli mer enn 4, sa

Smerud og svarte sjøl spørsmålet

om kultur er viktig: Ja, fordi det skaper

identitet, stabilitet og mening, i

tillegg til at det forplikter.

Chelsea-manager Jose Mourinhos

sitat «The concept of the club is more

important than any player» ble løftet

fram da Smerud videre beskrev kjennetegnene

ved vinnere.

– En kultur utvikles når det gis anerkjennelse

for kulturens og relasjonens

betydning for resultatet.

– Dette er er lite fokusert i trenerut-

– Hei! Sa håndballguttas landslagssjef Gunnar Pettersen og var

ved kjernen av sitt budskap da han snakket om lederskap i lag-

Håndballsjefen illustrerte det med

skihoppernes forklaringer hvorfor

de landet kulen før Kojonkoski

kom, og fokuset ble flyttet til få og

enkle arbeidsoppgaver. Alt gikk bedre

da problemene rundt sittestilling

kokte ned til at det var viktig å sitte

godt.

ENKELT:

Gjør det

enkelt, var

budskapet

fra Gunnar

Pettersen.

FOTO:

IVAR

THORESEN

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005

danningen,

poengterte

Smerud.

Skummelt

– Lederskap

handler om å

bli klar over de

andre – om å

vise oppmerksomhet, hevdet

Smerud, og var innom viktige stikkord

som selvkontroll, selvinnsikt,

selvbevissthet og selvkunnskap.

– Det er vanskelig å bli kjent med seg

selv alene. Det kan og være vanskelig

å bli kjent med seg selv sammen

med noen. Det kan være skummelt

og skremmende.

Men det er nødvendige barrierer å

bryte. Igjen siteres Mourinho:

– For å vinne finaler må vi ha

ENGASJERTE: Leif Gunnar

Smerud.

FOTO: IVAR THORESEN

følelsene under kontroll.

Summert opp var Smeruds suksessoppskrift

slik, basert lærdom og

et langt liv innen fotballen:

• De menneskelige faktorene må

vektlegges mer

• Kompleksitet må tåles

• Kultur må anerkjennes og bygges

• Personlig lederutvikling skjer best

gjennom relasjoner med andre.

Så enkelt –

og vanskelig

Tør ikke være enkle

– Jeg bruker det eksempelet fordi jeg

tror vi trenere ofte ikke tør å være

enkle nok i budskapet.

– Vi vil død og liv fortelle utøverne

at vi kan mye, sa Pettersen og

unntok ikke seg sjøl.

– Det er ikke mange år siden jeg

fant ut at håndball bare dreier seg om

å score mål og hindre mål. Den oppdagelsen

har hjulpet meg senere.

Verdier

Pettersen fortalte om verdiprosessen

han valgte å starte med håndballgutta.

En grep som i følge landslagssjefen

har betydd mye for resultatene.

– Skal vi utvikle en prestasjonskultur

må vi starte med hjertet, sa

Pettersen og fortalte om valget

han ga sine landslagsspillere.

Alle bonuser ble fjernet

og dagpengene halvert.

– Så la jeg 100.000 bordet

foran Kristian Kjelling

og ga ham valget: Ta

pengene og stikk eller

invester dem i dette laget.

– Det eneste jeg kunne love

dem var at de ville få hauge-

vis tilbake om det gikk bra.

Fire knagger

Håndballgutta sa nei til pengene og

ja til laget, og endte med fire ord som

skulle prege det de driver med:

• Samhandling

• Lojalitet

• Seriøsitet

• Humør.

– Bra gjort er bedre enn bra sagt, ble

gjort til et slags slagord for 15 punkter

som spillerne bestemte for å etterleve

verdiene.

Prosessen

Pettersen fortalte hvordan han jobber

vider med verdigrunnlaget hele

veien. Ofte to og to spillere sammen.

De skal gi hverandre to-tre tilbakemeldinger

verdier og en potensielt

forbedringe. Når gruppa utvides til

fire spillere blir det straks vanskeligere.

– Vi har brukt lang tid å utvikle

verdigrunnlaget. Nå starter jobben.

Målet er at gruppa skal styre seg sjøl.

Min jobb er veiledning, skape samhandling

slik at vi gjør hverandre

gode.

Av IVAR THORESEN____ __________

FOTBALLtreneren

idrett under Cupfinaleseminaret. – Vi sliter med et enkelt hei.

Vi kompliserer og gjør ting for vanskelig.

Positiv feedback

For å utvikle sin egen rolle har

Gunnar Pettersen benyttet seg av

Frank Beck, blant annet for å løfte seg

opp i tunge perioder.

– Hva motiverer meg? har vært et

sentralt spørsmål, sa Pettersen og dro

opp sine stikkord for å bli en bedre

trener.

• Positiv feedback er viktig og for

treneren. Oppsøk miljøer der du

blir oppmuntret.

• Mental trening. Dyrke den indre

positive samtalen.

• Hva kan jeg? Hva har jeg prestert?

Ta fram de positive erfaringene.

• Fritidssysler. Avkobling med familie,

musikk eller sosial omgang.

• Se for deg det positive resultatet av

arbeidet. Dyrk følelsen som kommer

når du har prestert godt.

– Dette var nyttige verktøy da jeg

våknet under VM uten lyst til å være

lagleder.

To telefoner til Frank Beck og Tina

Turner full guffe fikk landslagssjefen

i gang da, og Pettersen mener signalet

er det viktigste.

– Vi må tørre å få hjelp, og vi må vite

hva som kan hjelpe oss.

13


Hvordan drive god spillerutvikling?

Hvordan ta vare alle de som

ikke er flinke?

Hvordan klare begge deler?

Av DAG RIISNÆS, NFF_ _ ____

Fagansvarlig klubbutvikling og aktivitetsutvikling

og ass. trener Norge G15

FOTBALLtreneren

Denne artikkelen er et sammendrag

av Dag Riisnæs sin work-shop

«Hvilke utfordringer gir ungdomsfotballen

for trenere».

Målene med ungdomsfotballen

Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007:

• Gi alle som har lyst til å spille fotball

et tilbud som samsvarer med

egne ønsker og ambisjoner

-Rekruttere flest mulig – beholde

dem lengst mulig. Inkludere alle

som vil delta, alle er like verdifulle

-Utvikle gode spillere. Talentene

må få optimal oppfølging

• Det krever at vi ikke behandler alle

likt, men differensierer tilbudet.

De som vil trene hver dag må få

mulighet til det, de som vil trene

1-2 ganger i uka må få lov til det.

• Og det krever fokus utdanning,

klubbutvikling og anleggsutvikling.

Rett trener til rett målgruppe,

14

CUPFINALESEMINARET 2005

bedre organiserte klubber som legger

til rette med riktig aktivitet tilpasset

hver enkelt spiller, flere

kunstgressbaner.

Hvorfor er det viktig at mange

ungdommer spiller fotball lengst

mulig?

• Gir ungdom stor sosial gevinst,

betyr mye å være sammen med

venner i et positivt miljø, i en rbar

alder

• Vi bør ha en plikt til å ta ansvar

for å gi ungdom gode oppvekstvilkår

• Er med og holder ungdommen

borte fra mer destruktive sysler

• Holder ungdom i fysisk form i et

stadig mer stillesittende samfunn

• Derfor: Involver ungdommen,

spør dem hva de vil med fotballen!

Gi dem medbestemmelse!

Hvordan dele inn lag?

Hver klubb må finne sin modell etter

en grundig diskusjon med involvering

av mange aktører. Ofte er inndeling

ut fra treningsiver vellykket. De

som eventuelt kommer 2. laget må

En bedre

og tas alvor selv om de kanskje

ikke er flinke.

Topping innad i et lag

Topping skaper frafall. De beste kan

ofte få gode nok utfordringer

gjennom hospiteringsordninger, ekstratreninger

og talentgrupper. Men

ofte betyr resultatene i kamper mer

for treneren enn å sette spilleren i

sentrum og gi et best mulig tilbud til

alle. En god spiller må hospitere i

ungdomsfotballen, god trenings- og

kamparena er viktig, men en må ikke

nødvendigvis toppe noe lag for å få

dette til. Det gjelder å finne en fornuftig

balanse ift resultatfokus v

utviklingsfokus.

Trenerkoordinator

Det kan være en stor fordel å ha en

målgruppeorientert trenerkoordinator

som kan være bindeleddet

mellom klubbledelsen og treneren

for det enkelte lag. Som en kvalitetssikrer

og en som følger opp trenerne

gjennom blant annet trenerforum.

En TK bør ha fokus alle spillerne,

ikke bare de beste. Vedkommende

MANGE MED: Differnsiert

tilbud og flest mulig med

lengst mulig er et viktig mål

for ungdomsfotballen.

FOTO: IVAR THORESEN

må se helheten i ungdomsfotballen.

Anbefaler å ha en TK og i barnefotballen.

Her er det mye dårlig aktivitetsledelse

og mange foreldretrenere

som trenger oppfølging.

Spillergrupper med stor variasjon i

ferdighets- og ambisjonsnivå

Akseptere at ikke alle vil trene like

mye. Bør få spille kamper selv om en

ikke møter opp alle treninger. Det

kan differensieres treninga for at

alle skal få nok utfordringer. De beste

bør hospitere.

Hva er fotballferdighet?

Fotballferdighet = valg av handling

og utførelse av handling til fordel for

eget lag

• Valget – hvordan du oppfatter, vurderer

og bestemmer deg i en situasjon

• Utførelsen – selve handlingen

Valget er generelt undervurdert. Det

er gode valg og god forståelse som

ofte skiller de beste spillerne fra

resten.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


ungdomsfotball!

Trening for de som vil bli gode

• Mye spill og mye små flater. I

spill får du med valget – det viktigste

i fotball! Mye overtallsspill, mye

femmerfotball, mye tvungen totouch.

Relasjonell ferdighetsdimensjon

- samhandling

• Sammenhengen mellom valg og

utførelse – det er valget det oftest

skorter , alle nivåer. Men med

god utførelse kan du kjøpe deg tid

til å foreta et bedre valg. Valg og

utførelse henger sammen.

• Pasning/mottak ift å ta av press, ift

valg, stolthet og utførelse. I Norge

har vi ikke god nok pasningskultur!

• Ballen skal til medspiller!

Pasningsfokus – og bevegelse skal

utløse pasning, ikke omvendt

• Mer fokus 1 F. Har gått i glemmeboka

i Norge. Mye å hente her.

Mer om trening

• De som vil bli gode må ha trenere

som kan gi instruksjon ift valget.

Spilleren må bevisstgjøres ift valg

og lære å tenke selv, være selvstendig.

Å instruere valg krever høy

grad av trenerkompetanse.

• Instruksjon ift utførelse er sjelden

nødvendig – automatisering. Øve,

øve og øve blir utførelsen god!

• Utholdenhet, hurtighet og styrke

behøves ikke å vektlegges før 15-16års

alder, vel og merke hvis intensiteten

trening er god. Finnes

unntak for noen store talenter.

Struktur ville jeg begynt med noe

før – men ikke mye. En brukbar

struktur i laget er imidlertid en forutsetning

for å få brukt fotballferdigheten

ofte som mulig i kamp.

• De som ikke satser mye trenger

oftest aktivitetsledere som organiserer

og legger til rette for morsom

aktivitet. Men dessverre er treneren

ofte mer ambisiøs enn spillergruppa

Treningsmengde/holdninger for de

som vil bli gode

• Må trenes hver dag – jo mer jo

bedre

• Men kvalitet er viktigere enn

mengde. Ikke tell økter! Tren heller

fem ganger med kvalitet enn åtte

75 %!

• Kvalitet trening er viktigere enn

å spise grovbrød – seriøsitet er

mye mer enn søvn, kosthold etc.

Seriøsitet er blant annet å være

bevisst egne arbeidsoppgaver,

være lærevillig, ydmyk og tenke

gjennom hva som kan gjøre deg

bedre. Kom for å trene – ikke for å

bli trent! Alltid yte 100 %, ikke best

når det gjelder, men best hver gang!

• Legge til rette for skolegang + trening

ifm skole

• Hva er et talent? En tekniker?

Treningsiver? Seriøsitet? Fotballklok?

Fysikk? Psyke? Et talent er

noe mer enn å være god med ballen.

• Vær obs totalbelastningen!

Målgruppetenking

• Når du planlegger sesongen, tenk

alltid: Hva slags spillergruppe har

jeg? Nivå, ambisjoner? Hva er klubbens

definerte mål og virkemidler?

Involver spillergruppa!

• Legg til rette for hver enkelt spiller i

forhold til topping av lag, inndeling

av lag, treningsmengde og treningsinnhold

Er det nødvendigvis en motsetning

mellom god spillerutvikling og det å

bry seg om alle spillere?

• Differensiering gjennom hospitering,

talentgrupper, ekstratreninger

og involvering av spillerne er ofte

bedre enn å toppe laget

• Hospitering – et «must» – men kan

gå ut over lagets resultater. Hvor

farlig er det? Er trenere mer opptatt

av egen CV og å vinne KM enn å

sette spilleren i sentrum?

• Fullt mulig å vise alle respekt, ta alle

alvor uten at det går ut over de

flinke

Hvordan er status i dag?

Mye er veldig bra, men ungdomsfotballen

kan bli bedre.

• For dårlige til å ta de nest beste

alvor – frafallet for stort, men

rett vei og her.

• De fleste ungdommer har ikke

store ambisjoner. Hvorfor tar vi

ikke mer hensyn til det?

• Det differensieres jevnt over ikke

nok – vær målgruppeorientert!

• Trenerkompetansen er varierende

er mer attraktivt å trene «dårlige»

a-lag enn unge talenter

• Må bli mer attraktivt å være trenerkoordinator

og spillerutvikler

• Utdanningstrykket og anleggsutviklingen

gir oss unike muligheter

• Det toppes for mye – ingen forut-

setning for god spillerutvikling.

Trenerne er for opptatte av lagets

resultater

• Det er for lite fokus valget og

pasningsspillet

• Fotball skal spilles – og der det er

rom! Tolke rom! Risiko v gevinst –

hvor bevisste er vi det?

Hovedregelen kan ikke være å spille

via midten eller å slå langt, men å

spille der det er rom. Og hva avgjør

hvor det er rom? Jo, kampdimensjonen.

Vi har som oftest en motstander…

• Lager du selvstendige spillere –

bruker du øvelser hvor du inkluderer

valget og lar dem bruke innsida

av hodet? Lærer dine spillere å tolke

rom?

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 15


18

CUPFINALESEMINARET 2005

Årets trener Tom Nordlie om Starts suksess:

– Vært gode ærlighet

Først ble en rørt Tom Nordlie kåret til årets trener av kollegene

i Norsk Fotball-Trenerforening. Så snakket han om Start. Om

sin visjon om å gjøre klubben til et av Norges beste fotballag.

Av IVAR THORESEN___ _ ____

FOTBALLtreneren

Tom Nordlie trakk full sal da han

under Cupfinaleseminaret snakket

varmt og lenge om utvikling av vinnerkultur

i Start. Kristiansand-klubbens

resultater i come-back sesongen

høyeste nivå har vært formidable,

og mange ville høre oppskriften.

Det er rart hva resultater betyr:

– Jeg sa en del lurt for ti år siden, men

da var det ingen som brød seg. Nå

kan jeg si dumme ting, men alle er

nysgjerrige hva jeg sier, sa Tom

Nordlie.

– Hva som blir sagt og gjort er viktigere

enn hvem som sier det, fortsatte

han og ga salen en grundig gjennomgang

av et liv og en trenerkarriere

med bratte bakker, både oppover og

nedover, som et bakteppe for det han

har skapt i Start.

Ærlighet

– I Start har vi vært gode ærlighet.

– Vi har turt å si at vi har vært gode

og vi har turt å si at vi har vært dårlige,

sa Nordlie.

Han mener og klubben har lykkes

bra med å sette sammen team med

ulike egenskaper. Ut fra dette har det

vokst fram gode komplementære og

relasjonelle ferdigheter i gruppa.

Under huden

– Jeg vil ha folk rundt meg som tør

være uenig med meg hvis de vet

hvorfor de er det, fortsatte Nordlie.

Det handler om bevisstgjøring av

spillerne, og Tom Nordlie er svært

opptatt av å komme ordentlig under

huden dem han leder. Men han vil

helst gjøre det andre steder enn

under en formell samtale kontoret.

– Det kan være en prat i dusjen,

STOLT: Tom Nordlie ble

kåret til årets trener av

kollegene, og var både

stolt og rørt da han mottok

prisen.

FOTO: IVAR THORESEN

feltet eller under en lunsj. Det er viktig

å møte dem andre arenaer.

Formelle spillersamtaler har jeg sluttet

med, sier Nordlie.

Konfliktskaper

Start-treneren innrømmer at hans

velkjente temparement er en del av

rollen han spiller.

– Ni av ti ganger er jeg planlagt forbanna.

– Både i Sandefjord og i Start er det

hyggelig at jeg må konstruere konflikter.

Vi trenger konflikter for å

komme videre. Men da må vi tørre

og løfte dem opp bordet og løse

dem, sa Tom Nordlie.

– Løsningen av en konflikt er viktigere

enn hvordan den oppstår.

Mange årsaker

– Det er mange flere årsaker enn meg

til at Start har gjort det bra, fortsatte

Nordlie.

– Jeg er selger av et budskap spillerne

skal tro . Jeg må snakke i bilder,

ikke i ord. Være konkret, tydelig og

ærlig.

Et eksempel:

– Hvis vi plutselig skal begynne å

trene mye avslutninger i en periode

hvor vi sliter med å score i kampene,

sier vi underforstått at vi har et

problem. Generelt tror jeg vi i norsk

fotball viser for mye video av det som

er feil og for lite av det som er bra.

– Det koster lite å gi ros.

Rørt

Tidligere dagen mottok en rørt

Tom Nordlie prisen som årets trener

i 2005. En kåring han satte stor pris

.

– Dette betyr mye.

– Spesielt fordi det er trenerkolleger

som står bak kåringen. De vet hva

dette handler om, sa Start-treneren.

– Først når vi innrømmer hva vi er gode og hva vi er dårlige

, får visjonen mening, hevder Nordlie.

«Talk low, talk slow, and

don´t say too much»

I løpet av fem år har Tord

Grip sammen med Sven-

Göran Eriksson gjort England

til en outsider i neste års VM i

Tyskland. De har kommet dit

uten utstrakt bruk av decibel.

– Som Svennis pleier å si:

Talk low, talk slow, and don´t

say too much.

Av IVAR THORESEN___ _ ____

FOTBALLtreneren

Englands assisterende landslagssjef

Tord Grip var spesialinvitert til årets

Cupfinaleseminar, og ga lørdagens

mange morgenfugler et godt innblikk

i arbeidet de to svenskene gjør

for å skape et vinnerlag av England,

under et ekstremt tøft press.

– Filosofien, måten å spille har

endret seg underveis, men grunnfjellet

er det samme, fortalte Grip og

understreket at en dominans av 4-4-

2-system blant de engelske toppklubbene

har passet ham og Eriksson

bra i forhold til landslaget.

– I dag vil vi gjerne ha spillere i backlinjen

som kan spille, eller ta seg

fram. Rollen til en defensiv midtbanespiller

er fortsatt å vinne ballen,

men han må og kunne gjøre noe

fornuftig med den etter at han har

vunnet den, sa Grip og pekte at

vektleggingen av kontringsspillet er

noe av det nye de har brakt inn i et

engelsk landslag der mye historisk

har handlet om å stå i 100 over

hele banen hele tida.

Observatører

I forhold til landslaget har både Tord

Grip og Svennis mer en observatørrolle

enn en aktiv coaching-jobb.

Assistentene Sammy Lee og Steve

McLaren tar hånd om det meste av

den praktiske treningen.

– Litt uvant, mest for Svennis, men

det var slik FA ønsket det, og vi har

ikke sett noen grunn til å endre

det lenge det fungerer bra som

det gjør.

FOTO: IVAR THORESEN

Mer teknikk

Tord Grip har vært en del av europeisk

toppfotball de siste ti-årene, og

har mange tanker om hvor veien går

videre.

– Heller ikke i dag trenes det nok

teknikk i ungdomsfotballen, sa

Grip.

– To ganger i uka med ball for 11-12åringer

holder ikke om de vil bli virkelig

gode. Å spille en pasning fra A

til B blir litt som golf. Det er viktig å

kunne ta det videre, med bevegelser

og spill.

– Det aller beste virkemiddelet er

smålagsspill og spill med en og to

berøringer. I Lazio gjorde vi dette

hele tida, forklarte Grip.

Bedring

Han mener England mer og mer har

skjønt betydningen av dette.

– For ti år siden hadde ikke England

en gang landslag alle aldersnivåer.

De har startet en jobb, men har fortsatt

mye å hente.

– Gatefotballen er mer eller mindre

borte, og akademiene har ikke klart å

fylle det tomrommet.

– Det er avgjørende med gode trenere.

Trenere som skjønner at det

ikke er et VM-lag de trener, men som

forstår hva det innebærer å ha ansvaret

for 10-11-åringer, sa Grip og

pekte de ferske inntrykket etter

U19-kampen mellom England og

Frankrike.

– Det var to ulike verdener som møttes.

Teknisk, taktisk og fysisk var

Frankrike et klart høyere nivå.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


Starts Bård Borgersen er kjent som

en tøffing som ikke viker i duellene.

At dette og er en sannhet utenfor

banen, beviste han NIH DA han

ansikt til ansikt med NFFs Morisbak

og Liknes utbasunerte at han er i

ferd med å skrive en fotballfagbok.

Fordi han selv som erfaren spiller

vet hva som funker, og fordi «litteraturen

er mangelfull».

Av KJETIL ELVEBAKKEN_ __________

FOTBALLtreneren

Heldigvis nøyde de nevnte herrer seg med

velvillige og forsiktige kommentarer til

Borgersens ambisjoner. Kanskje var de enige

i at han har noe å bidra med – tatt i betraktning

sin spisskompetanse og meritter. Da får

det heller ligge at Borgersen ikke viste full

oversikt over den litteraturen som allerede

finnes.

Kvalitet er summen av detaljene

Poenget er jo at stopperkjempen har rett i at

utvalget av litteratur ikke kan bli stort nok.

Og at skal vi få fram flere gode spillere, er det

viktig at de erfarne spillerne gir sin kunnskap

videre.

– Mest mulig detaljert og konkret!

Understreket Borgersen. Derfor vil han i

boka ta utgangspunkt i konkrete og spesifikke

situasjoner, som illustreres med bilder og

figurer.

Smakebit med bismak?

Stopperen er ikke uten akademisk bakgrunn.

Lærerutdannet med mellomfag i

idrett som han er. Men han er kjent som en

håndfast praktiker feltet. Derfor er det

ikke unaturlig at det eksempelet vi presenteres

fra den kommende boka, har med markering

hjørnespark å gjøre. Dette er det

Borgersen mener det er viktig å passe for

3F:

• Komme seg mellom angriperen og mål

• Stå nær motstanderen

• Stå litt foran ham (litt nærmere ballen)

• Kjenne motstanderen med kropp/hånd –

men blikket ballen

• Fullføre markeringen til situasjonen er

avklart

Som illustrasjon av arbeidsoppgaven blir vi

presentert et bilde der forsvarer tar armen

til angriper. Dette er et bilde Andreas

Morisbak helst ikke vil se trykk. Han tar

ordet og advarer med tanke signaleffekten

overfor unge spillere. FTs skribent – i

dette tilfellet undertegnede – spør om vi kan

snakke om en «skjult læreplan» når det gjelder

duellspill. Alt noe gode fotballspillere

gjør, og kommer unna med, i duellspillet.

Triks dommerne lar passere, men som vi trenere

ikke snakker høyt om. Triks

Borgersen vet han bør lære bort til de rundt

seg om han vil vinne ball og kamp.

Den verbale duellen ender i en uklar annenball.

Er det uetisk å lære spillere teknikker i

regelverkets gråsone? Er det enkeltspilleres

Djevelen bor i detaljene?

oppgave å hevde et «renere spill»

enn det dommerne straffer?

Spillerne kan lære trenerne

Borgersen sper med offensive

detaljanvisninger og. Peker at

en angriper må være i bevegelse i

forkant av ballen hvis han skal

utrette noe innenfor 16-meteren.

Et annet tips handler om bevegelsen

mot serven. Kommer du

først ballen, kan det være lurt å

holde seg til noen enkle retningslinjer.

Prioritere lengste hjørnet fra

distanse, men sette ballen opp i

nærmeste nær mål.

Terje Liknes spør om Borgersen nå

vil begynne å trene de unge spillerne

i Start. Stopperen drar det.

Han mener det er viktigere å spre

de kunnskapene han har til trenere.

Derfor boka.

- Norske trenere er bra teknikktrening,

men trenger å blir mer

bevisste når det gjelder handlingsvalgene,

avslutter stopperkjempen.

TØFF: Nå skriver Bård Borgersen

bok for trenere.

FOTO: DIGITALSPORT

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 19


Kjøp egen DVD

Innholdet fra workshopene

«Preparing to

Win…Consistantly!»

og «Developing the

Game from the Back»

er presentert i en

egenprodusert DVDrapport

fra Cupfinaleseminaret.

I et nær to timers redigert

filmopptak, kan

man med selvsyn

kunne se John Cartwright

i aksjon, både i

forelesningssalen og

kunstgressbanen

som instruktør.

Rapporten er laget i et

samarbeid mellom

NFT, FotballAkademiet

og Premier Skills og

kan bestilles nettet:

www.trenerforeningen.no

eller ved henvendelse

til daglig leder i

FotballAkademiet,

Geir Åge Olsen

mobil: 48250757.

DVD-Rapporten koster

kun kr 150,-. Porto for

utsending vil komme i

tillegg.

Høgtun ny

NFT-leder

Steinar Høgtun

(bildet)

ble valgt til ny

leder i NFT

årsmøtet i

forbindelse med Cupfinale-seminaret.

Styret

består ellers av nestleder

Karl Johan Haavag,

tiltaksleder Rolf Teigen

og styremedlemmene

Lena Tyriberget og

Frode Thomassen.

Varamedlemmer: Dag

Opjordsmoen og Jan

Otto Solberg. Mer info

om årsmøtet finner du

våre nettsider

www.trenerforeningen.no

ÅGE FORMO ble under

årsmøtet kåret til Årets

trenerildsjel i 2005.

ESPEN KIRKENES ble

under årsmøtet kåret til

Årets unge trener i 2005.

Mer info :

www.trenerforeningen.no

20

CUPFINALESEMINARET 2005

«Practice-Play er en metodikk hvor man

forener de sterke sidene i den

uorganiserte løkkekulturen med

moderne undervisningsmetode

JOHN CARTWRIGHT

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


ENGASJERT: John Cartwright

imponerte mange under den

praktiske sekvensen

Cupfinaleseminaret.

FOTO: IVAR THORESEN

Av TEDDY MOEN ___ _ ____

FOTBALLtreneren

John Cartwright er Director of

Coaching i selskapet Premier Skills,

som i dag er en del av den nye fotballindustrien

i England – bedrifter som

tilbyr fotballkompetanse til spillere,

trenere og klubber som ønsker å

utvikle sitt produkt treningsfeltet

og fotballbanen.

JOHN Cartwright er en av Englands

mest respekterte trenere (coach, ikke

manager!), med over 40 års erfaring

som instruktør alle nivåer innen

fotballen. Fra internasjonal toppfotball

(aldersbestemt landslagtrener for

England), topp nasjonal klubbtrener

John Cartwright stod for en av Cupfinaleseminarets mest spennende innfallsvinkler

da han gjennom både en teoretisk og praktisk sekvens presenterte sin

filosofi om hvordan utvikle et miljø, spillere og trenere som vil vinne fotballkamper

ikke bare en gang, men over lang tid.

Preparing to win

…Consistantly!

(for bl.a Arsenal) og talentutvikler

(bl.a akademidirektør i Crystal

Palace). Han har og mange år bak

seg som topptrener i Midtøsten med

flere suksessfulle år i Qatar. I dag

kombinerer han sitt virke i Premier

Skills med å være en av Arsene

Wengers talentspeidere (scout) i

Arsenal.

HAN begynte sin karriere som lærergutt

i West Ham slutten av 50-tallet

og gjorde sin debut som spiller i

toppserien som 17-åring. Skader

gjorde sitt til at han tidlig ble opptatt

av å utvikle seg som fotballtrener, og

han ble en del av det anerkjente

«West Ham Academy», med senere

dominante skikkelser i engelsk fotball

som Ron Greenwood, Don

Howe, Malcom Allison, Terry

Venebles og Dave Sexton. Dette var

spillere/trenere som har preget engelsk

fotball gjennom flere tiår.

– Etter trening var det helt naturlig at

vi satte oss ned den lokale kroen

ved treningsstedet vårt og diskuterte

fotball og trening. Det var et kreativt

miljø der vi utfordret hverandre med

å flytte saltbøsser og glass bordet

for å skissere opp bevegelsesmønstre

og formasjoner.

Kritisk til engelsk fotball

Selv om John Cartwright både har

jobbet i FA, den engelske spillerforeningen

(PFA) og har mange år bak

seg som klubbtrener, er han ikke

overvettes imponert over den utviklingen

han har sett i sin hjemlige fotball.

– Nå som løkkefotballen (streetfotball)

er forsvunnet fra oppvekstmiljøene,

har ikke klubbene klart å

erstatte denne arenaen i utviklingen

av de individuelle ferdighetene hos

unge spillere. På akademiene er det

etter min oppfatning mye feil opplæring

av spillerne. Mange av instruktørene

er verken dyktige eller kreative

nok. Det blir for mange drilløvelser,

for mange avgjørende kamper

der resultatet er viktigere enn spillerens

utvikling og for lite bevisstgjøring

rundt dette med å øve opp

handlingsvalgene hos spillerne.

Dessuten øves det for lite totalt sett.

Mange spillere driver ikke noen form

for fotball utenom den organiserte

treningen. Det er et tankekors.

JOHN legger ikke skjul sin store

begeistring for den ferdighetsutviklingen

som han ser i en rekke andre

nasjoner, som Brasil, Argentina,

Spania og Holland.

– Dette er nasjoner som utvikler spillere

med et stort individuelt repetoar

og kreativitet. Disse har spillere som

er bevisste i forhold til hvilke rom

som skal brukes og tiden man har til

rådighet. For det er nemlig det som

karakteriserer den dyktige spilleren;

Hans/hennes evne til å utnytte eller å

skape nødvendige rom banen

(create and exploit space).

Practice-Play – en ny metodikk

for ferdighetsutvikling

John Cartwright og Premier Skills

har tatt konsekvensene av denne

utviklingen i England og tilbyr i dag

de spillere, trenere og klubber innsikt

og opplæringsmuligheter i en ny

opplæringsmetodikk: Practice-Play.

– Practice-Play er en metodikk hvor

man forener de sterke sidene i den

uorganiserte løkkekulturen med

moderne undervisningsmetoder. Vi

har en klar visjon om hvordan fremtidens

spiller skal opptre det høyeste

nivå. Vi er opptatt av å utvikle

spillere som er trygge med ballen i

alle situasjoner og som dyktige til å

utnytte sine ferdigheter i samhandling

med andre medspillere i krevende

situasjoner banen. Enkelt

fortalt handler det om å øve den

måte som man vil spille kampen .

Derfor er all vår trening knyttet til å

øve ut fra realistiske situasjoner som

spillerne møter i kamp.

Stor interesse for ny metodikk

John Cartwright kan fortelle at Det

engelske fotballforbundet (FA) har

fattet interesse for Premier Skills

opplæringsprogram for unge spillere

og trenere.

– Vi har en dialog med en rekke miljøer

de nasjonalt og internasjonalt,

bl.a fra FA. Interessen for spiller- og

talentutvikling er sterkt økende

alle nivåer innen fotballen. Det betyr

at mange klubber og trenere søker

nye metoder for å utvikle spillere

et enda høyere nivå. Vi i Premier

Skills er overbevist om at vi har noe

av interesse.

DET var en nysgjerrig forsamling av

deltakere Cupfinaleseminaret som

fikk se John Cartwright i aksjon. På

praksissekvensen kunstgressbanen

NIH var det godt over 200

trenere til stede. De fikk oppleve en

meget entusiastisk coach som virkelig

fikk formidlet ideene bak

«Practice-play» sammen med gode

juniorspillere fra NTG/LYN.

Å oppleve John Cartwright i aksjon

er en inspirasjon!

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 21


Fotballskader og

idrettsmedisin

Det er navnet en ny kursbok

som forfatterne og legene Thor

Einar Andersen og Geir Stray

Andreassen, samt treneren Pål

Arne Johansen, har skrevet

oppdrag fra NFF.

Av ANDREAS MORISBAK

Utviklingssjef NFF FOTBALLtreneren

Alle trenere alle nivåer opplever

fra tid til annen at spillere skader

seg, trening eller i kamp.

Vanligvis er det små skader, men

av og til er de mer alvorlige.

Topplagene har både leger og

fysioterapeuter som tar seg av og

følger opp dette, men de aller fleste

av de andre rundt 25 .000 lagene

har ikke det!

Akkurat derfor er denne boken

laget. For du har et ansvar for dette

og. Det du trenger, er først og

fremst litt grunnlegg-ende kunnskap

om hva som skal til for å

bidra til å forebygge skader, hvilke

skadetyper som er de vanligste i

fotball, og hva du kan eller bør

gjøre når de oppstår.

I tillegg til at bokas innhold står

selvstendig og kan leses av alle med

interesse for temaet, er den kursbok

for to kurs i NFFs rikholdige

kurstilbud.

I et modulkurs fire undervisningstimer

går en inn de aller

mest sentrale retningslinjene for å

unngå skader, behandle skader og

trene seg opp etter skade.

Temakurset «Fotballskader og

idrettsmedisin» består av tre

moduler (12 underv. timer).

I tillegg til å gå noe dypere inn i

den samme problematikken som i

enmodulkurset, berører en flere

skadetyper og kommer inn en

del spesielle sykdommer og forhold

som er generelle og derfor

og kan forekomme i fotball.

Man får nødvendig praktisk kunnskap

gjennom enkveldskurset og

utvidet nyttig kunnskap om man

tar temakurset.

Ta kontakt med Fotballkretsen for

arrangement av kursene.

Boka koster kr 250,-

Lykke til med skadeforebyggingen

og skadeoppfølgingen!

22

N ORGES F OTBALLF

Barnefotballen er s

La det være sagt med en gang,

barnefotball 6-12 år skal være

for alle. Jeg er opptatt av at alle

som har lyst til å spille fotball

skal gis anledning, uavhengig

av om du er flink eller mindre

flink. Alle barn skal og gis

like mye oppmerksomhet og

tas like mye alvor. Heldigvis

er vi nok flinke i norsk fotball

til å inkludere alle. Utrolig

mange barn spiller fotball i

klubb, vi har i dag ca 15 000

lag i barnefotballen.

Hvorfor må trenere gå?

Den nasjonale fotballsesongen er over. Som

vanlig har noen lag lykkes bedre enn andre.

Noen har overrasket og andre skuffet.

Det overrasker imidlertid ikke at og denne

Av ANDREAS MORISBAK

Utviklingssjef NFF FOTBALLtreneren

Det ser nesten ut til å være en slags

standardløsning når et lags resultater

ikke er i samsvar med forventningene

eller laget kommer gal side av

nedrykksstreken: Treneren må gå –

eller går!

Fordi spillerne ikke har tillit til ham?

Fordi «næringslivstenkende» ledere

vil vise sin «handlekraft» og gjør som

man ofte gjør i næringslivet og i

utenlandsk fotball: Man avsetter den

«ansvarlige» for «elendigheten».

Hvorfor er det slik? Må det være slik?

Blir et lag bedre ved å avsette treneren?

Gagner det fotballen?

Jeg vil innledningsvis presisere at

dette ikke er en spesiell vurdering i

forhold til sesongens treneravganger

i Tippeligaen, men en generell problematisering

rundt et både vanskelig

og ømtålig tema, som aktualiseres

hvert eneste år i toppfotballen.

Trykket fra omverdenen

Mønsteret i forkant av en treneravgang

er stort sett det samme. Dårlige

resultater skaper et spesielt fokus

treneren og «standardløsningen» i

form av «sparking» kommer ganske

Av DAG RIISNÆS, NFF_ _ ____

Fagansvarlig klubbutvikling og aktivitetsutvikling

og ass. trener Norge G15

FOTBALLtreneren

Men det er områder vi må bli mye

bedre . Blant annet gis det en del

steder et tilbud som bare innbefatter

deler av året. Det må vi vekk fra. Barn

må gjerne drive med andre idretter,

men det må ikke innebære at de som

har lyst til å spille mye fotball ikke

har et tilbud vinterstid. Fotball er en

asyklisk idrett der du får brukt store

deler av kroppen – og det er i seg selv

en svært allsidig aktivtet. Så hvis

unger vil spille mye fotball, ja form

fort banen.

Når et lag taper noen kamper rad,

eller nærmer seg bunnen av tabellen,

begynner den skrivende presse og

spesielt enkelte ekspertsynsere i etermedia

å fabulere om at treneren må

sparkes eller om når han bør sparkes.

Dette skaper et ekstra trykk de

spillere, trenere og ledere som gjør

det vanskeligere å bevare roen, den

nøkterne og løsningsorienterte tenkningen

– og samholdet innad og

rundt prestasjonsgruppen.

Når tilhengere samt forstå-segere

og synsere innad og utenfor

klubben uttrykker frustrasjon og

harme, er det ikke vanskelig å skjønne

hvor ubehagelig situasjonen er for

de sentralt involverte.

Ansvaret?

Ansvar er et meget sentralt begrep

herikke bare i forhold til den «krisesituasjonen»

som oppleves og

omtales – men totalt sett i en fotballklubb-/lagsammenheng.

I kraft av den store betydningen

svært mange tillegger trenerfunksjonen

for et lags resultater, blir det ofte

tolket som at treneren har et slags

totalt ene-og-alene-ansvar for lagets

sportslige resultater.

tilbudet deretter! I dag viser undersøkelser

at alt for mange barn er i dårlig

fysisk form og mange sitter for

mye i ro. Det viktigste må være at

barn faktisk er i fysisk aktivitet, ikke

hva slags idrett/aktivitet de driver

med.

DET er lett å se seg blind at en

svært høy prosentsats av norske barn

spiller fotball i klubb. Det er vel og

bra, men vi vet lite om hvor ofte barn

er i fysisk aktivitet. Jeg tror ikke vi

skal være redde for å utvide fotballtilbudet

noe. Uten at vi organiserer

i hjel aktiviteten.

sesongen har enkelte trenere måttet forlate

sin post før kontraktens utløp – og det fortoner

seg faktisk ganske skuffende.

Og når resultatene ikke blir som

ønsket – dessverre ofte ut fra en

manglende realistisk grunnlagsvurdering

– blir resultatet gjerne at

lederne eller spillerne – eller begge

parter, forsterker trenerens resultatansvar.

Kanskje ikke bevisst, men trolig ubevisst.

Samtidig som de en måte da

og begår en form for ansvarsfraskrivelse.

Fokusert og isolert

Løsningen er like enkel som den er

kynisk primitiv. Syndebukken er

ansvarlig for stolpe ut i stedet for

stolpe inn, for resultatet selv om totre

nøkkelspillere ble langtidsskadet

og klubben ikke hadde råd til å hente

inn erstattere, og for at høye forventninger

skal innfris selv om spillemateriellet

egentlig tilsier noe annet.

Ut fra denne altfor endimensjonale

ansvarlighetsoppfatningen må enten

treneren gå eller han føler trykket

sterkt og ubehagelig at han ikke har

noe annet valg.

Hva med lederne som ansatte treneren,

forhåpentligvis etter en grundig

vurdering av både hans fotballfaglige

og pedagogiske kompetanse og personlighetsegenskaper?

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


ORBUND I NFORMERER

tor, men ikke god nok!

Selve fotballaktiviteten er og variabel.

En av grunnene til at vidt

mange ungdommer gir seg med fotball

vil jeg tro skyldes feil aktivitet i

barnefotballen. Hvis du har lært lite

og ikke fått god oppfølging blir du

ikke glad nok i idretten din. Derfor er

fokuset trygghet, trivsel og mestring

viktig. Jo mer barna lærer, jo

mer de mestrer, jo mer de trives, jo

mindre frafall får vi – og jo bedre

spillere får vi. Riktig fotballaktivitet

stimulerer og barn til mye egenorganisert

aktivitet – og det er det du

blir god av. Ikke av å spille et best

mulig lag. Øve, øve og øve, det er det

Feilet de i vurderingen, eller var den

ikke grundig nok? Lederne har selvfølgelig

totalansvaret for at virksomheten

i en klubb fungerer tilfredsstillende

– og i forhold til resultater.

Det vil si ansvar for å legge forholdene

best mulig til rette mange

forskjellige områder for en best

mulig sportslig utøvelse og utvikling.

Et ledelsesansvar er og ansvar for

en personalledelse som består av

evne og vilje til en felles inkluderende

problemløsningsaktivitet – der både

mindre og større problemer løftes

opp i dagen og forsøkes løst i fellesskap

mellom ledere, trenere og spillerne.

Spillerne har selvfølgelig og

et soleklart ansvar i denne sammenhengen.

I norsk toppfotball ønsker vi selvstendige

spillere som tar et egenansvar

de for innsats, ferdighetsutvikling

og sin rolle individuelt og i

laget. På samme måte som de selvstendig

må løse alle valgene som

oppstår i de utallige situasjonene

banen, bør de i selvstendighetens og

samhandlingens ånd og ta opp fotballfaglige

og eventuelle andre problemer.

Det er noe helt annet enn

parvis og klikkvis snakke om at ting

er feil – kanskje og bak trenerens

rygg.

I denne sammenhengen ligger det

selvfølgelig og et like viktig ansvar

treneren.

At han står oppreist i stormen og står

det dreier seg om. Og klart mange

barn vil spille mye fotball og utenom

lagstreninger - hvis det er gøy å

være trening.

DEN største utfordringen i denne

sammenheng er at barnefotballen er

foreldredrevet. Det er flott at foreldre

er engasjerte og vi er helt avhengig av

å opprettholde, helst øke, antall frivillige.

Men vi må jobbe knallhardt

for å skolere dem bedre. Og nå er vi

ved sakens kjerne: Hva kan klubbene

gjøre for å sikre at barna driver med

de rette tingene, både i forhold til å

lære, bli bedre og ikke minst i forhold

videre godt han kan, er selvfølgelig

en måte beundringsverdig,

men blir han ensom og uten reell og

tydelig støtte fra de to øvrige grupperingene,

er han i realiteten sjanseløs.

Derfor må treneren innby til samarbeid,

prøve å legge mindre vekt

eventuell egen prestisje, være åpen

for å få opp kritikk, og av seg selv

og måter ting er gjort .

Løsningen?

Det er absolutt ingen enkle løsninger

i slike situasjoner. For den

skaper ubehag, usikkerhet, tvil og

redsel for konsekvenser. Negative

følelser som fort vokser.

De menneskelige mekanismene og

problemene som oppstår når resultater

uteblir over en viss tid, er ikke

vanskelige å forstå.

Mitt hovedpoeng blir å ufarliggjøre

det faktum at og fellesskapet

ledere, trenere og spillere erkjenner

at de eier og har ansvar for problemene

i fellesskap – og har dermed et

soleklart felles ansvar og for å løse

dem!

Å bli «sparket»

Selv om det alt gjelder fotball, vil

det å «sparke» være et uttrykk som

ikke bør benyttes eller utøves verken

eller utenfor banen.

For fotball skal ikke sparkes, men

spilles!

Vi som arbeider med fotballfaget er

til at alle skal trives.

• Send foreldretrenerne aktivitetslederkurs

barnefotball (4 kvelder)!

• Engasjer en trenerkoordinator og

i barnefotballen! Vedkommende

kan blant annet danne trenerforum

og følge opp lagstrenerne uten at

det tar for mye tid. En meget god

investering!

• Gi alle nye trenere og ledere en

enkel innføring i hva som er god

fotballaktivitet for barn!

DE tre punktene ovenfor er god kvalitetssikring

av barnefotballen. Det

trenger ikke være mer som skal til for

svært opptatt av hva fotballferdigheter,

rolleferdigheter og komplementære

ferdigheter samt retningslinjer

for samhandling betyr for at et lag

skal fungere godt banen.

Hvorfor kan vi ikke i fotballfamilien

i større grad bruke samme tenkning

og prinsipper og utenfor banen?

Hvorfor kan ikke alle parter i et

klubblag erkjenne et mer likeverdig

ansvar for å bidra konstruktivt og

aktivt når problemer oppstår?

Fordi det er enklere og å isolere en

«syndebukk» som deretter sparkes?

Fordi det er tegn handlekraft?

Fordi det gir en effektiv nå-begynner-vi--nytt-effekt?

Fordi det er OK at vi andre skal

meske oss i enkelte klubbers og treneres

problemer, vanskeligheter og

konflikter?

Fordi det er greitt å få krydret hverdagen

med helter den ene dagen – og

gjerne syndebukker den neste?

Dermed har jeg ikke sagt at det ikke

kan være tilfeller der det til syvende

og sist er en fornuftig løsning at treneren

løses fra kontrakten, men

«samarbeidsveien» bør al gåes

grundig opp før det skjer.

Bare for at vi ikke skal glemme det;

Om alle lag, spillere, trenere, og

ledere var akkurat like dyktige, vil alltid

minst to lag rykke ned fra

Tippeligaen.

Med eller uten «sparket» trener.

at barn skal oppleve følgende:

• Aldri stå lenge i kø. Gi ungene

mange ballberøringer og repetisjoner.

• Mye smålagsspill, spesielt femmerfotball.

• Lære hva pasningsspill er - og

betydningen av dette.

• Fotball er gøy – for alle – og gode

treninger gir barna lyst til å øve

mer!

SÅ vi skal ikke bare ha mer barnefotball,

den skal og bli bedre!

Spillerutvikling

i helhetlig

perspektiv

Det ligger i fotballens natur at

det er stor interesse og entusiasme

rundt det å få fram gode

fotballspillere som kan prestere

for laget, klubben, toppklubben

og landslaget.

Av ANDREAS MORISBAK

Utviklingssjef NFF FOTBALLtreneren

Klubbene er naturlig nok opptatt

av å få fram gode spillere, både

gutter og jenter.

For NFF er selvfølgelig dette et viktig

mål for å sikre rekrutteringen

til norsk toppfotball både

kvinne- og herresiden.

For at vi fellesskap skal kunne få

fram gode fotballspillere, er det

viktig med innsikt i hvilke faktorer

som har innvirkning og betydning

for dette arbeidet.

Derfor har NFF laget en omfattende

og godt illustrert brosjyre

hele 20 sider for å belyse helheten

og sammenhengen i spillerutviklingsarbeidet,

men og med

tanke å gi nyttige innspill i forhold

til hvordan klubbene bør

drive arbeidet med unge spillere.

Brosjyren kan fås ved henvendelse

til fotballkretsene eller NFF

sentralt

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 23


Kunstgressframtida er her

Av IVAR THORESEN___ _ ____

FOTBALLtreneren

Siste generasjons kunstgress holder

høy kvalitet, og er likt vanlige

gressbanerde i forhold til belastning

og ballens oppførsel, at og

verdensledende klubber som Real

Madrid har valgt det. Som et driftssikkert

og slitesterkt alternativ, og et

supplement til vanlige gressbaner.

Kunstgress er ikke lenger bare noe for

nordiske byer og bygder der klimaet

gjør sesongen kortere enn ønskelig.

Det øvrige Europa, hvor klimaet er

bedre og vekstsesongen mye lenger

enn hos oss, opplever og en eksplosjon

i utbyggingen av baner.

– Det skjer fordi kvaliteten de nye

underlagene er meget god. Nærmere

en god gressbane kommer du ikke.

Og med kunstgress har du alltid gode

forhold, sier Øystein Slemdal i Syntec

AS, en av leverandørene i Norge.

SÅ BRA er de nye dekkene, at både

FIFA og UEFA godkjenner dem for

internasjonale kamper. Vallhall i Oslo

er den første norske kunstgressbanen

som har fått kalt FIFA 2 Star godkjenning.

Det betyr at alle internasjonale

kamper kan spilles i hallen.

Når Real Madrid velger å legge kunstgress fem av i alt 11

baner sitt nye treningsanlegg i utkanten av den spanske

hovedstaden, sier det mye om at fotballframtida i stor grad

kommer til å handle om kunstgress.

KONTROLL: Real

Madrids talenter har

full kontroll

kunstgress klubbens

flotte anlegg.

FOTO:

IVAR THORESEN

Med FIFA og UEFA i ryggen er

kunstgresset og full fart inn i

toppfotballen.

I Ålesund lovprises kunstunderlaget,

etter en sesong nye Color Line stadion.

Bodø/Glimt følger etter og legger

kunstgress Aspmyra i løpet av

vinteren. Tromsø følger etter til sommeren.

FORTSATT er det en viss spiller- og

trenerskepsis til kunstgress, spesielt

knyttet til problematikken rundt

belastningsskader. I Kristiansand er

det kommet protester mot planene

om å legge kunstgress Starts nye

stadion.

– Frykten er overdrevet. Siste generasjons

baner med pad under gir ikke

større belastning enn en vanlig gressbane,

sier Øystein Slemdal hos

Syntec.

Det er først og fremst breddesiden

Syntec og de andre leverandørene

opplever en nærmest eksplosiv utvikling.

Det bygges kunstgressbaner

som aldri før i Norge.

– Det kommer ikke til å stoppe. Og

banene blir bare bedre og bedre, sier

Øystein Slemdal.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 25


FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 27


28

■ Real Madrid

■ Feyenoord

■ Spanias fotballforbund

■ Vålerenga/Vallhall

■ Lillestrøm SK

■ Moss FK

■ Strømmen

■ Skarphallen, Tromsø

■ Millwall

■ Norwich City FC

■ AS Monaco

■ Lokomotiv Moskva

■ Sporting Lisboa

■ Liverpool FC

■ Manchester City FC

*

*

*

*

*

*

Kunstgress av

høy kvalitet

for topp og bredde

www.syntec.no

Skrevet av folk som kan fotball!

Gullgutten

Christian Grindheim. Fra nedrykk til 2. divisjon,

til seriemester, fast landslaget og årets spiller.

Hvem er best i Tippeligaen?

FotballMag presenterer unik ranking av spillerne.

Spillernes egen festkveld

Se alle prisvinnerne i finstasen.

På byen med Gazza

Du trodde kanskje de mange historiene om den

engelske superstjernen er rent oppspinn?

Det trodde vi og, inntil vi var byen med Gazza.

Kampen om Wayne Rooney

Det var tidlig klart at Rooney var den neste virkelig store.

Det var det og mer enn én agent som forsto.

En legende med klare meninger

Vi ba Peter Schmeichel forklare hva som skjer i United.

SKRIBENTER I DETTE NR:

• HENNING BERG

• NILS JOHAN SEMB

• ERIK THORSTVEDT

• JOACHIM FØRSUND

• LARS TJÆRNÅS

• KENNETH FREDHEIM

• TRULS DÆHLI

• ATLE NIELSEN

• M.FL

ET MAGASIN

Bare det beste er godt nok

Fra Real

Madrids nye

treningsanlegg

Gjør som ledende klubber i verden. Velg kunstgress fra Desso DLW,

levert av Syntec AS, Norges største kunstgressleverandør.

Ny bane,

renovering eller

spesialvedlikehold

ABONNEMENTS-TILBUD!

Storgata 5, Postboks 47, 3521 Jevnaker

Telefon: 61 31 40 30

Telefaks: 61 31 40 31

E-post: syntec@online.no

DU FÅR 6 NUMMER AV FOTBALLMAG FOR KR. 300,- FRITT TILSENDT.

REGISTRER DITT ABONNEMENT PÅ WWW.FOTBALLMAG.NO

ELLER RING 23 36 19 62

132

132

I salgs hos

din lokale

bladforhandler

69,-

kr

kr

sider

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


SIDENsist...

Benytt NFTs standardkontrakt

for trenere – for din trygghet

NFT anbefaler alle fotballtrenere om å

benytte seg av foreningens standardkontrakt

for fotballtrenere. Kontrakten

finnes i både et word-format og et pdfformat

www.trenerforeningen.no

(kan lastes ned derfra). Vi anbefaler

alle NFT-medlemmer å benytte seg av

denne avtalen ved inngåelse av nye

kontrakter denne høsten.

Eget veiledningshefte

til trenerkontrakten

Et eget veiledningshefte om bruken av

standardkontrakten, utarbeidet av

advokatene Marius M Gisvold og Tore

Leirheim, kan kjøpes ved henvendelse

til administrasjonen. Pris er kr 50,- pr.

stk. Heftet tar for seg ulike sider av

avtalen, og er et meget godt hjelpemiddel

for å forstå ulike sider ved en trenerkontrakt.

Heftet kan og lastes ned

i et pdf-format via foreningens hjemmeside

www.trenerforeningen.no

Forbundstrenersamling i Oslo

7. og 8. januar 2006

NFFs Topptrenerkomite inviterer igjen

landets D-trenere til Forbundstrenersamling.

Det skjer Rica Helsfyr

Hotell og Vallhall i Oslo helgen 7.-8.

januar. NFF vil i løpet av desember

sende ut programmet til de som er Dtrenere/trener-III

i norsk fotball.

Utmeldinger av NFT

I følge NFT`s statutter gjelder følgende:

«Medlemmer som ikke ønsker å være

medlem av NFT, er selv ansvarlig for

skriftlig å melde seg ut av foreningen.

Dersom årsavgiften ikke er betalt

innen seks måneder etter fristen, som

er 1.1, kan medlemmet strykes og regnes

som utmeldt av NFT. Skyldig årsavgift

kan inndrives etter sivilrettslige

regler. Ingen kan tas opp som medlem

av NFT uten at tidligere økonomiske

forpliktelser er gjort opp».

Verv nye medlemmer

– få en gave fra NFT

NFT har opplevd en fin medlemsvekst

i høst. Vi blir gjerne mange flere. Vi

oppfordrer derfor medlemmer av NFT

til å verve andre trenerkolleger til foreningen.

Vi sender en oppmerksomhet

– en liten vervepremie – til de som verver

ett eller flere medlemmer. Send oss

navn og adresse nytt medlem, og

ditt eget navn og adresse, kommer

en liten gave i posten.

Send oss din e-postadresse

NFT vil i framtida kommunisere mer

og mer med medlemmene via e-post.

Hjelp oss med å bygge opp vårt adresseregister

og send din e-postadresse til

tedmoen@online.no for registrering.

TOK FARVEL: Roy Hodgson (i midten) deltok RFKs høstkongress.

FOTO: KARL-JOHAN HAAVAAG

Respekt for fag og individ

RFKs årlige høstkongress samlet helgen 21.-

22. oktober 150 trenere og ledere til faglig

faglig virkning og utvikling. En særdeles lydhør

forsamling ble bombardert med impulser,

Av KARL-JOHAN HAAVAAG_________

Nestleder NFT FOTBALLtreneren

Roy Hodgson dro i gang en felles

seanse om samspillet og utfordringer

i forholdet mellom trener og utøver,

samt trenerens rolle i henseende.

Respekt for fag og individ var sentralt

i hans foredrag.

Hodgson konsentrerte seg om følgende

fem punkter, som sentrale for

å oppnå suksess:

• Viktige ingredienser i god coaching

• Kommunikasjon

• Kvalitet instruksjon

• Coaching manner

• Mellommenneskelig innsikt

Hva er god coaching?

Fra Hodgsons synsvinkel er det utrolig

viktig at forberedelsene er skikkelige.

Særlig med tanke at spillerne

har et høyt kunnskapsnivå, og fort vil

gjennomskue «vinglete» opptreden.

– Vi må forberede oss å vinne.

Nøyaktighet i planleggingsarbeidet

er sentralt.

Alt som gjøres må være relatert til

kamp, både og utenfor banen.

Viktig i treningsarbeidet med et

kalt grunnspill offensivt og defensivt,

uavhengig av motstander.

Forberedede enkeltspillere og lag.

Tydelig i kravsspesifikasjon.

Pedagogisk og metodisk tilnærming

stod og sentralt, for å få spillerne

«med seg».

Kunnskap og tydelighet avler

respekt, sammen med respekt for

enkeltindividet.

Kommunikasjon

Hva ønsker vi å oppnå, og hvordan

skal vi best formidle det til spillerne?

Hvor mye av impulser klarer spillerne

å ta imot?

– Det er en forutsetning å kjenne

spillermateriellet godt. Må og

tenke å kombinere dette med

intensitetsstyring, og gjøre innholdet

interessant som mulig for spillerne,

sa Hodgson og understreket

betydningen av hvordan en behandler

folk.

– Vi vil jo at spillerne skal «kjøpe»

ideene våre og ha lyst og kapasitet til

å utføre arbeidsoppgavene. En sentral

del av dette er og konfliktløsning.

Vi vet at der det er folk er det

alltid konflikter/utfordringer.

Hvordan forholder vi oss til dem?

spurte den avtroppende Viking-treneren

og mente det er viktig å alltid

være løsningsorienterte og forsøke å

finne løsninger sammen.

I denne sammenheng konkretiserte

han ved å henvise til viktigheten av

hvordan bruke pausen i kamp en

fornuftig måte.

– Unngå å snakke om ting som har

skjedd. Det viktige er å finne to-tre

ting som gjør at vi kan gjøre det vi

gjør enda bedre, eller snu kampen

slik vi vil ha den.

Kvalitet instruksjon

Sentrale punkter for Viking -treneren

var:

1. Timing. Når er det viktig å stoppe

spillet, og når la det gå med korte/

presise kommentarer underveis?

vel nasjonale som internasjonale. Av meritterte

forelesere kan nevnes Roy Hodgson,

Frode Kyvåg, Roger Gustavsson og Rune

Giske.

2. Kunnskap om spillet, om helheten.

Viktig å finne/plukke ut de

riktige situasjonene fra spillet, for

å gjenskape disse treningsfeltet

3. Få spillerne til å forstå viktigheten

av repetisjon og mental «tilstedeværelse».

Viktig å være ofte nok i

situasjonene og med kvalitet. Du

må få spillerne til å tro at denne

mannen (les: treneren) har noe til

meg. Han kan lære meg noe.

Dette får konsekvenser for pedagogisk

og metodisk tilnærming,

de til tema og enkeltindivid.

Coaching manner

– Som trener er det sentralt å ha

evnen til å inspirere og skape entusiasme.

Måter å gjøre det , er å alltid

være godt nok forberedt, vite hva en

snakker om, være kunnskapsrik, ha

nøyaktighet i feedback til spillerne og

respekt for enkeltindividet, sa

Hodgson og trakk fram viktige stikkord

• Jeg gjør mitt beste for deg

• Jeg kan gjøre deg til en bedre spiller.

• Jeg gjør alt for deg.

Mellommenneskelig innsikt

– Behandle alltid folk med respekt.

Balanser det positive og det negative.

Viktig med «fingerspiss – følelse» og

evne til empati og sympati.

– Prøv å gjøre ditt beste, og få mest

mulig ut av det. Vi stoler deg,

avsluttet Hodgson før han satte kursen

østover til ny jobb som finsk

landslagssjef.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 29


Norsk Fotball-Trenerforening inviterer til trenertur i England. Turen går fra torsdag 2. februar til søndag 5. februar 2006. Under

oppholdet vil vi besøke flere toppklubber (Manchester City, Everton FC og Bolton Wanderers) for å se nærmere hvordan disse

klubbene organiserer sin virksomhet innen talentidentifisering, utvikling og coaching. Det er og lagt inn en valgfri Premier

League-kamp lørdag 4.februar, samt muligheten til å se flere kamper akademiene (aldersbestemt fotball) under oppholdet. Vi

kan love deltakerne en interessant tur til flere spennende fagmiljøer i engelsk fotball..

Invitasjon til

TRENERTUR TIL ENGLAND

Faglig opplegg

Temaet studiereisen vil være «TALENTIDENTI-

FISERING OG TALENTUTVIKLING I ENGELSK

FOTBALL». Det er sterke bånd mellom norsk og

engelsk fotball, og hensikten med turen er å gi

deltakerne et blikk inn i det arbeidet som gjøres

for å bringe England tilbake som en verdens

ledende fotballnasjoner.

• Besøk til Premier League-klubben

Manchester City (fotballakademiet)

• Besøk til Premier League-klubben

Everton FC (fotballakademiet)

• Besøk til Premier League-klubben

Bolton Wanderers (fotballakademiet)

• Coaching treningsfeltet under ledelse av

engelske instruktører

• Aldersbestemte kamper (fotballakademi)

• Valgfri kamp i Premier League lørdag 4. febr.

• Everton – Manchester City

• Manchester United – Fulham

• Bolton W – Wigan Athletic

30

2.–5.

februar

2006

Utreise: Fra Gardermoen torsdag 2.

februar 2006 kl. 06.15. Vi flyr til

Manchester Int. Airport via

København med SAS. Mot et

tillegg i prisen kan det ordnes

med tilslutning fra andre steder

enn Oslo.

Retur: Fra Manchester Airport søndag

5. februar kl.15.55 og lander

Gardermoen (via København)

kl. 21.00

Bosteder: Britannia Hotel i Manchester

sentrum (3-stjerners hotell)

Avlysning: NFT/IØR forbeholder

seg retten til å avlyse turen hvis

ikke nok deltakere melder seg

(minst 20 deltakere for å

kunne gjennomføre turen).

Påmelding: Fristen er satt til onsdag 11. januar

2006. Sendes til: NFT, Postboks

8069 Vågsbygd, 4675 Kristiansand.

Påmelding skjer skriftlig der dere

oppgir navn, adresse, tlf og evt.

faks, e-post samt antall. E-post:

tedmoen@online.no kan og bru

kes. Maks. kapasitet 30 plasser,

vær rask om du vil være med!

Foto: DIGITALSPORT

Pris:

GRUNNPRISEN ER kr 6.495,pr.person

som inkluderer:

• Flyreise Gardermoen - Manchester t/r med

flyskatter inkl. (SAS)

• Buss fra flyplass til hotell t/r (transport under

oppholdet kommer i tillegg)

• 3 netter 3-stjernes hotell i dobbeltrom

• Egen reiseleder fra NFT

• Et faglig opplegg (4 dager) – utarbeidet av

NFT i samarbeid med klubbene vi skal besøke

• Diplom utdeles etter gjennomført trenertur

Tillegg:

• Frivillig avbestillingsbeskyttelse er kr 200,pr.

person

• Enkeltromstillegg kr 560,- for 3 netter

• Kampbillett kommer i tillegg.

Endelig turopplegg vil bli lagt ut

Trenerforeningens nettsider

www.trenerforeningen.no.

1005 www.dmtalvdal.no

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 31


32

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


RFK-trenere

Englandstur

Trenerutviklingskomitéen og

Spillerutviklingskomitéen fra

Rogaland Fotballkrets (bildet)

var i oktober fagseminar i

Manchester. Strategier skulle

nedfelles og veivalg gjøres, i

forhold til å befeste stillingen

(minst) som den beste kretsen

i Norge.

Av KARL-JOHAN HAAVAAG_________

Nestleder NFT FOTBALLtreneren

Høydepunktet var naturligvis VMkvaliken

mellom England og

Østerrike Old Trafford. De tolv tilreisende

ønsket og å få et innblikk i

hverdagen til Blackburn Rovers –

toppklubb med begrensede ressurser,

sammenlignet med større naboer

som Manchester United og Liverpool.

De er helt avhengig av spillersalg

for å kunne drifte et akademi

som er konkurransedyktig. Penger

som gjør at de kan være topp

anleggsmessig, ha en dyktig trenerstab

og godt samarbeid med skoler i

området.

Martin Grover, sjef for rekrutteringsarbeidet,

fortalte om årlige kostnader

akademiet ca. 2 millioner

pund. Kun ett lag hvert årstrinn

fra U9 til U18.

Klubben er alltid jakt etter å gi

hver spiller størst mulig utfordringer

i forhold til ferdighetsnivå. Flyttes

opp dersom de er gode nok. Dette er

viktig for inspirasjon og motivasjon.

Men det best salgbare argumentet,

var nok større muligheter for førstelagsspill

i en klubb som Blackburn,

sammenlignet med de store.

TEAMBUILDING

– nøkkelen til suksess?

UEFT feiret I år sitt 25-årsjubileum med vekt egen

fortreffelighet. Ikke uten grunn var da og temaet

«Teambuilding – the key to success?», for å understreke

betydningen av samhandling i alle ledd, for å oppnå

resultater. NFT var representert med leder Steinar

Høgtun og nestleder Karl-Johan Haavaag. Rundt 200 deltakere

fra ulike fotballforbund og trenerforeninger fra

hele verden deltok seminaret i Basel i Sveits siste

helg i november. Den mest meritterte foreleseren var

utvilsomt Gerard Houllier, med suksess fra Liverpool

og nå Lyon.

Av KARL-JOHAN HAAVAAG_________

Nestleder NFT FOTBALLtreneren

Houllier tok for seg ulike sider ved

det å være trener europeisk toppnivå,

og la spesielt vekt utfordringer

somtakles for å oppnå

resultater og være en vinner.

Houllier delte foredraget sitt i tre

hovedpunkter:

• PROFIL. Hva trenger du av ballast

for å håndtere toppspillere, media

og forventningspress?

• FILOSOFI. Et klart ønske om hvordan

en ønsker å spille fotball/opptre

med sitt lag.

• En klar MISSION med alt arbeidet.

Det viktigste er å bringe suksess til

klubben en arbeider for.

PROFIL. Det å håndtere toppspillere/meriterte

stjerner er kanskje noe

av det aller viktigste og samtidig vanskeligste.

Du må være fotballfaglig

sterk, og vise at du gjennom kunnskap

og kompetanse evner å styre

humankapital og kan analysere og

gjøre endringer underveis. Sterk personlighet

med evne til å være modig

og ærlig, og kunne håndtere konflikter.

– Stright, strong and responsible,

fortsatte Lyon-treneren og pekte

betydningen av å kunne takle ulike

grupperinger, særlig sammen med

stort trykk fra media, og være beslutningsdyktig.

– Tenk gjennom hva du vil si til

media rett etter kampen. Husk at

mye av det du måles , er nettopp

det. Det surrer rundt alle kanaler i

hele fotballverden.

Lidenskap for spillet er en svært viktig

kjepphest for Houllier. Han

mener det var av overordnet betydning

at «the passion» smitter over

spillere, fans, klubb og øvrige omgivelser.

Ellers var det for han av avgjørende

betydning å gi seg tid til andre, ha tid

og overskudd til de en jobber sammen

med, «se alle». Være ydmyk

Hvordan en r inn respekt, lojalitet

og positiv tenking, avhenger helt av

lederegenskaper og evnen til å kommunisere,

samt at en hele tiden får

utnyttet spillernes kvaliteter.

– Du vinner med kvaliteten til spillerne,

ikke alt det andre rundt.

FILOSOFI. Hvilken fotball vil jeg at

laget skal spille? Hvordan ønsker jeg

at vi opptrer? Hvilke konsekvenser

får det for hva vi gjør?

– For meg er det naturlig å ta

utgangspunkt i en human filosofi,

et positivt menneskesyn. Men det

viktigste vil uansett være hardt

arbeid og ha det gøy.

– Pass derfor at de du skal ha

rundt deg deler oppfatningen om

hvor vi skal. Vis respekt, vær en

vinner og vis vilje til å vinne. Tenk lag

først. Vi vinner ikke med selvopptatte

folk. Alle er viktige og betyr noe i

fellesskapet, sa Houllier.

MISSION. Det viktigste er å bringe

suksess til klubben du skal arbeide

for.

– Suksess avhenger av verdier som

legges til grunn. En viktig del av

arbeidet blir å virke verdivalg og

sette dette i system. Prøv tidligst

mulig å finne ut av hvordan du best

mulig kan skaffe deg innflytelse

kultur, stil og omdømme.

– Sørg deretter for å la det være varige

verdier og vekst etter deg. Som

engelskmennene sier: Leave a legacy,

avsluttet Houllier.

Spennende muligheter for å studere fotball i England

Av HAAKON LUNOV

FOTBALLtreneren

Ved John Moores University i

Liverpool kan du studere faget

«Science and Football» som går

over tre år og gjelder som et

bachelorprogram.

Her studerer man fotball som forskningsdisiplin.

Ved fullførte tre år er det

mulig å søke videre til et masterprogram.

Studiet er godkjent av

Lånekassen.

Det første året fungerer som en intro-

duksjon for de ulike disiplinene innenfor

fotballen som du i studieår 2 og 3

kan velge å fordype deg i. Programmet

er delt opp i ni moduler De ulike

modulene består av: For-skningsmetode

1 og 2, anatomi, biomekanikk,

psykologi, fysiologi, sport management

og aktuelle sider ved talentutvikling.

I løpet av året kan du eget initiativ få

muligheten til å være med som labassistent

eller forsøksobjekt for forskning

som blir foretatt av sisteårs bachelorstudenter

eller masterstudenter. I

faget om talentutvikling, som er den

modulen som retter seg mest konkret

mot fotball i første året, gjør man studieturer

til akademiene til flere profesjonelle

klubber.

Klassen for «Science and Football»

består av rundt 30 studenter, men i første

året studerer du åtte av modulene

sammen med ca 200 av andre medstundenter

som tar programmet «Sport

Science» – et mer helhetlig studie for all

idrett generelt.

Du må ha generell studiekompetanse

for å kunne søke programmet og du

kan bli bedt om å ta engelskeprøver/

forkurs for å bli tilbudt en plass.

Søknadsfristen er rundt nyttår for alle

engelske studenter, men utenlandske

kan søke helt frem til april. Det er lurt å

være tidlig ute. Søknads-skjema får du

ved å henvende deg til skolen eller

UCAS (Englands svar Samordnet

opptak). Skolepengene er rundt kr 92

000,-. Skolen har og et samarbeid

med NIH.

Relevante linker:

www.livjm.ac.uk

www.ucas.com

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 33

FOTO: DIGITALSPORT


BOKomtale

Anmeldt av: Kjetil Elvebakken

Forfattere: Jens O. Simensen, Knut

Torbjørn Eggen, Nils Arne Eggen

Forlag: Aschehoug, 2005

Sider: 268

ISBN: 82-03-23225-6

Pris: 339,-

Kan kjøpes hvor: www.aschehoug.no

Det endte med et prosjekt der man tok for

seg hvordan senior Eggens godfot-teori

hadde blitt forvaltet av sønnen fremmed

gress. Derfor ble Nils Arne trukket

med som en slags kommentator og overdommer

i boka – som fikk navnet

«Godfotarven».

I tidsrommet mellom unnfangelse av idé

og utgivelse har By Rise fått sparken i RBK

tross seriegull, FFK har nesten rykket ned

to ganger, RBK har sparket nok en trener

og måttet slåss for livet de og. Noe som

ikke gjør denne boka mindre interessant.

Sterk sammen

Etter prologen åpner «Godfotarven» med

kapittelet «Arvingen». Her leser vi om

hvordan faren har preget sønnen. Som far,

som lærer (filolog), som trener, som kollega.

I vanlig ubeskjeden stil (farens) legger

de malen for boka – de sammenlikner seg

med middelalderklassikeren

«Kongsspeilet»! Oppdrag-ende samtale

mellom far og sønn. Og erfaringene skal

kunne ha verdi og utenfor fotballen.

Kapittelet «Veien» er det mest omfattende.

Her følger vi Knut Torbjørn fra barneår

fram til han tar jobben med FFK.

Etter denne leserens mening er det her

boka er sitt beste. Vi blir tatt med en

svært personlig utviklingsreise. Hvordan

ble Knut Torbjørn god som spiller og trener?

Hvordan har kontakten med personer

og miljøer formet ham? Hvorfor er det

viktig å forstå at man aldri er god alene?

Ikke minst får vi et innblikk i en person

som er sterk nok til å vise sin svakhet –

kampen mot angsten, tvilen seg selv,

forsøkene å finne mening når alt er

svart. På det verste kunne han ikke spille.

Sjokkerte hele Norge med å tre ut av laget

rett før cupfinalen. Sykehus og terapi. Det

er vanskelig for en utenforstående å forstå

hva han gikk igjennom. Men vi kan kjenne

oss igjen i tvilen seg selv og letingen

etter mening. Er det verdt det – prestasjons-presset

i toppfotballen? Ja, når en

står sammen. Knut Torbjørn fikk hjelp.

Ulikt mange topptrenere har begge herrer

Eggen vist ydmykhet gjennom å tre til

siden for å arbeide under andre trenere

når de har følt det riktig. Personlig og for

klubben. Kanskje best demonstrert med

samarbeidet Drillo – Eggen i FFK. Det har

ikke vært like lett å få til i praksis for faren.

Noe han og drøfter i denne boka.

Egen standfot?

Kapitelet «Arven» handler mest om årene

med FFK. Hvordan junior tok klubben fra

2. div. til eliteserien. Kampen for å forbli

der. Bokas kjernetema – lagbygging – i

praksis. Hvordan det har vært arbeidet

med ledelse, kultur og spillestil. Det legges

ikke skjul at mangt og mye i klubben

var håpløst akterutseilt og forsømt. Eggen

tar med seg godfoten fra Lerkendal og

iverksetter ideer om moderne ledelse og

toppidrettskultur.

I boka forsøker han å vise at mange av ideene

og verdiene er i slekt med kulturtrekk

fra FFKs egen storhetstid (egent. flere

perioder). Da de ble kalt aristokratene.

Godfotarven

I fjor vårparten tok skribent og journalist Simensen initiativ

til å få laget bok om suksessen Knut Torbjørn Eggen har

hatt med Fredrikstad Fotballklubb. Han mente at junior Eggen

hadde vist fotballkunnskaper i plankebyen som fortjente formidling

mellom to permer.

Han viser til en solidarisk arbeiderkultur

som og dyrket enerne. Han viser til et

spill som la vekt å utnytte komplementære

ferdigheter. Ikke ulikt det han kjenner

igjen fra egen bakgrunn.

I og med at turen til toppen av norsk fotball

gikk raskere enn forventet, skrives det

en hel del om spillerstaller og spillerkjøp.

Mest ekstremt utrykkes dette gjennom

opprykket fra 2. til 1. div. Etter dette skiftes

16 av 31 spillere ut. Og midt i sesongene

kjøpes det en hel del. Man oppfører

seg som en hvilken som helst toppklubb

med nedrykksspøkelset i skapet.

Dessverre er ikke dette noe som problematiseres

av forfatterne. Hvordan rimer

denne moderne markedskulturen med

langsiktig lagbygging og godfotteori?

Noen ganger er det jo nn at verdiene

våre utfordres av nyrikdom og statusjakt.

Hva gjør vi da? Og hva skjer den dagen

Eggen vender nesen nordover – skal FFK

«kjøpe seg» en ny godfottrener? Er det virkelig

slik at godfoten nå er blitt en stabil

standfot for klubben, eller er dette og tilhørende

begreper like mye verbal pynt

(svingfot)? Noe ledere smykker seg med

seminarer etter å ha hørt senior Eggen

forelese.

Det hadde vært spennende å lese hva herrene

hadde å melde om godfotens sjanser

i den moderne, kommersielle underholdningskulturen.

Vi leser at Nils Arne refser

RBK for prosessene rundt sparkinger og

BOKomtale

Anmeldt av: Teddy Moen

Forfattere: Svein Sæter og Johan L.

Øiestad

Forlag: N.W. DAMM & SØN, 2005

Sider: 142

ISBN: 82-04-10096-5

Pris: kr 299,-

Kan kjøpes hvor: www.damm.no

Forfatterne:

Svein Sæter er forfatter og journalist. Han

har som fotballspiller åtte kretsmesterskap

i aldersbestemte klasser og var i 1972

toppscorer Sunndal. Han har tidligere

utgitt 12 bøkerde fleste med historisk

tema.

Johan L. Øiestad bor Sunndalsøra og

har og spilt fotball i Sunndal. Han er

tannlege til daglig. Har juniorlandskamper

for Norge og tidligere spiller i Frigg.

Johan er D-trener i fotball og mangeårig

medlem av NFT. Hans parodier kolleger

som Åge Hareide og Nils Arne Eggen

har høstet stor applaus under flere

Cupfinaleseminar NIH.

Innholdet: A-LAGET er en artig, morsom

og spennende bok som omhandler de 25

største norske fotballspillerne gjennom

tidene. Jeg er imponert over all den kunnskapen

og informasjonen som er samlet

inn rundt disse 25 profilene, som strekker

seg fra en tidsepoke fra 1920-tallet frem til

moderne tid. Forfatterne fører et lett

språk, sper med artige anekdoter og

ansett-elser i RBK de siste årene. Men

han evner ikke å ta et ordentlig oppgjør

med en kultur som i motgang spiser

sine egne. Kanskje fordi han ikke har et

avklart forhold til spørsmålet? I avisene

ser jeg at Bratseth uttaler at til neste år

er det tredjetrener Trond Henriksen

som skal passe kulturarven i RBK.

Javel.

Nødvendig arveoppgjør

Siste kapitel i boka heter rett og slett

«Godfoten». Her forsøker forfatterne

å samle trådene og oppsummere. Det kan

trengs – siden boka sedvanlig Eggen’sk

maner har forsøkt å favne over det meste

av de problemstillinger en trener må bakse

med. Junior hadde satt som forutsetning

for å bli med prosjektet at verket ikke

skulle bli noen biografi. «Det må jo være

et budskap om jeg skal skrive bok, en hensikt.

Jeg får snakke med farsan. Han har jo

skrevet bok. Kanskje vi kunne utvikle

Godfoten sammen?» heter det i prologen.

Mot slutten av boka skriver farsan om

godfot-filosofiens verdier: «Mest har vi

vært opptatt av hvordan vi sammen kan

oppdra hverandre til å etterleve

dem. Hvordan vi kan utvikle oss til positive

samhandlere.»

Vi andre må takke for ambisjonene. Flott

at noen vil sette eget virke inn i en

gjennomtenkt sammenheng. Godt å lese

trenere som selv har lest, studert og liker å

A-LAGET

Norges 25 største fotballspillere

gjennom tidene

kommer med nye opplysninger (i hvert

fall for undertegnede) omkring karrierene

til de nevnte profilene.

Historisk verdi: Selv om historikere kanskje

vil mene at boken nok ikke oppfyller

formkravene til et historisk verk, handler

likevel boken først og fremst om norsk

fotballhistorie. Boken er ikke befengt med

fotnoter og kildehenvisninger, men skildrer

likevel en rekke historiske hendelser

en levende og objektiv måte. Det er

interessant å lese skildringer fra fotballen

de før og etter 2. verdenskrig. Ekstra

artig blir det å lese om en rekke av de faglige

vurderingene som ble knyttet til både

treningsinnhold, kampforberedelser og

ikke minst kampgjennomføringen. Mye

har endret seg siden den gang, men langt

fra alt! Selv dagens fotballspillere har mye

å lære av fortidens. Det er ikke tvil om at

det ble lagt ned mye hardt arbeid og i

svunnen tid for å oppnå suksess fotballbanen.

Betraktninger: Å velge ut de 25 største fot-

formulere

seg. Kunnskapsbasert styring, kaller

Knut Torbjørn Eggen det. Her bidrar

han med atskillig kunnskap om vår alles

rbarhet og nødvendige ydmykhet når du

skal forene kulturer (RBK og FFK).

Så får vi heller tåle at mye resirkuleres fra

opphavets bok. At syvende far i huset skal

ha siste ordet hele veien gjennom teksten.

At godfoten ikke flyttes av boka. Den

rokker ikke ved postulatene. Slik jeg opplever

det, lever godfot-prinsippene i beste

velgående når en 11er skal komponeres

eller som pedagogisk rettesnor for

øving/læring. Der har begrepene til

Eggen, og de han lener seg , satt varige

spor. Men har de fått gjennomslag når det

gjelder lagbygging i bredere forstand? Jeg

er sterkt i tvil.

Les boka og delta i debatten!

ballspillerne

gjennom alle

tider er en stor

utfordring. Jeg vil ikke gå i en diskusjon

med forfatt-erne om dette, men bakgrunn

av bokas innhold er jeg sikker at

de vil kunne overbevise mange om at de

har gjort et fornuftig utvalg. Forfatterne

har vært dyktige i å sammenligne de ulike

tidsepokene, samt se posisjonen til det

norske landslaget i forhold til sin samtid.

Det har vært lærerikt å lese seg opp mer

«ukjente» helter som Gunnar Andersen og

Kristian «Svarten» Henriksen – spillere

som definitivt har satt sine dype spor i den

norske fotballhistorien.

Anbefalt målgruppe: Alle fotballinteresserte

trenere og aktive i voksen alder som

er nysgjerrig og opptatt av norsk fotball.

Boken kan anbefales som en flott

julegave for den som har lyst til å glede et

fotballhjerte med sterk dragning til å lære

mer om Norges fremste fotballspillere

gjennom alle tider.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 35


JURISTENShjørne

Av Advokatfirmaet Hjort DA ved advokatene

FRODE ELGESEM OG BENTE LØVIK ULVEN

Opphør av

trenerkontrakter

FOTBALLtreneren

Dette er sjette og siste 6.4 RETTEN TIL Å STÅ I

arbeidsforhold består eller om 6.5.3 VOLDGIFTSartikkel

i en artikkelserie

fra Trenerforening-

STILLING

I kraft av arbeidsavtalen har tre-

erstatning i forbindelse med opphør

av et arbeidsforhold» gjelder

domstolsloven og tvistemålslo-

BESTEMMELSER

Voldgift innebærer at en sak bindende

avgjøres av en eller flere

ens advokatforbindelse

om spørsmål rundt

opphør av trenerkontrakten.

Artikkelserien

bygger Frode

Elgesems fordrag under

Cupfinaleseminaret i

2004. De tidligere artiklene

sto i

Fotballtreneren

nr. 6/2004, nr. 1/2005,

2/2005, 3/2005 og

4/2005.

neren rett til å utføre arbeidsoppven, i tillegg til arbeidsmiljølogaver

i oppsigelsestiden, med vens særregler, og saken skal

mindre

§

partene blir enige om noe fremmes for den tingretten saken

annet.

hører inn under.

Etter loven har en arbeidstaker 6.5.2 FORHOLDET TIL

rett til å kreve å stå i stilling og

IDRETTENS

etter oppsigelsestidens utløp. En

TVISTELØSNINGER

arbeidstaker må skriftlig kreve å Standardkontrakten fastsetter at

stå i stilling før oppsigelsestidens idrettens tvisteløsninger bare kan

utløp, og søksmål med stand benyttes i den utstrekning det er

om ugyldighet må tas ut innen 8 forenlig med arbeidsmiljøloven.

uker fra oppsigelsen eller fra for- Som nevnt ovenfor tillater

handlingene ble avsluttet. En arbeidsmiljøloven ikke at tviste-

arbeidstaker som står i stilling løsninger innenfor idretten

har rett til både å utføre arbeid og avgjør om et arbeidsforhold

å heve lønn.

består, eller krav om erstatning

for oppsigelse eller avskjed.

Arbeidsgiver kan møte arbeidsta- Loven er derimot ikke til hinder

kers krav om å stå i stilling med for at tvist om ansettelsesforhol-

begjæring om kjennelse om fradets opphør for de alminnelige

treden, som skal behandles av domstoler og en sak for idrettens

retten. Vilkåret for å avsi fratre- domsutvalg og/eller NFFs domsdelseskjennelse

er at retten finner og sanksjonsutvalg skjer parallelt.

det urimelig at arbeidsforholdet

opprettholdes under sakens Som eksempel kan man tenke seg

behandling, jf aml § 61 nr 4 en trener anklages for brudd

annet ledd. Det er ukjent for meg dopingbestemmelsene, og som der-

om en slik begjæring er blitt etter avskjediges. Om han finnes

prøvd for domstolene innenfor skyldig kan han straffes for

idretten.

dopingbruk etter idrettens regelverk,

men tvist om avskjedens gyl-

6.5 HVEMSKALBEHANDLEEN dighet følger arbeidsmiljøloven. En

TVIST?

annen ting er at en dom i idrettens

organer vil ha bevisverdi i en sak

6.5.1 DOMSTOLENE

etter arbeidsmiljøloven, og en tre-

Opphør av arbeidsforholdet falner med fellende dom der ville

ler inn under arbeidsmiljølovens neppe hatt en sterk sak i forhold til

bestemmelser. Dette følger av arbeidsgiver.

aml § 61: I søksmål «om et

personer som partene blir enig

om, i stedet for at den går for de

alminnelige domstoler. Vi har

sett ansettelsesavtaler for fotballtrenere

som inneholder voldgiftsklausul.

En voldgiftsbestemmelse

kan bare gyldig inngås for

øverste leder i virksomheten, jf

arbeidsmiljøloven § 61 D, og kan

derfor ikke inngås gyldig med en

trener.

En trener med en slik klausul i

sin ansettelseskontrakt kan i en

tvist velge om han ønsker voldgift,

eller om han vil la en sak gå

for de alminnelige domstoler.

Klubben kan imidlertid ikke

berope seg at en voldgiftsklausul

er ugyldig, og er ledes forhindret

fra å utøve et valg etter at

oppsigelsen er gitt.

Etter at oppsigelse foreligger kan

partene fritt inngå avtale om

voldgift. Normalt bør det stilles

som et absolutt vilkår at klubben

dekker utgiftene. En voldgiftssak

er nemlig dyrere enn de alminnelige

domstoler, som i slike saker

behandler saken gratis. Partene

må uansett tvisteløsningsform

dekke utgiftene til egen advokat.

Fordelene ved voldgift er at voldgift

normalt går hurtigere, det er

én instans behandling, og en

voldgiftssak er unntatt offentlighet.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 37


38

Avslutninger i Stabæk

Jan Jönsson har tatt Stabæk tilbake til Tippeligaen første forsøk. Han har tatt utfordringen

han fikk av Molde-trener Bosse Johansson, og presenterer sin favorittøvelse for Fotballtrenerens

lesere. Det handler om en angrepsøvelse.

TEMA:

Avslutningstrening. 9 utespillere + keeper

ORGANISERING:

• 2 avslutninger utenfor straffeområdet og

1 avslutning etter innlegg

• 3 spillere hver stasjon

• x 1 starter ved første stasjon med ball,

angriper og dribler av forsvarsspiller/trener

og avslutter med skudd mot mål (1)

• Etter avslutningen vender x 1 oppog tilbyr

veggspill til o 1 , som spiller vegg med x 1 og

avslutter (2)

• Tredje avsalutningen starter med at y 1 driver

fram med ballen og slår et innlegg fra høyrekanten.

x 1 og o 1 løper inn foran mål og tar

ansvar for rom ved første og bakre stolpe,

og avslutter (3)

•x 1 går deretter til stasjon 3, o 1 går til stasjon

1 og y 1 går til stasjon 2 osv.

Jan JönssonTrener Stabæk

INSTRUKSJONSMOMENTER:

• Ulike driblingsvarianter ved stasjon 1

• Ulike avslutningeteknikker ved stasjon 2 –

kraft, «curl it in», volley etter vegg osv.

• Ulike avslutningsteknikker etter innlegg

• Samarbeid og timing av løp fra x 1 og o 1 etter

innlegg

• Innleggsteknikk fra stasjon 3

• Oppmuntre utespillerne til 3 mål 3

avslutninger - hat-trick

• Oppmuntre målvakter til 3 redninger 3

avslutninger - hat-trick

VARIASJON:

• Snu øvelsen og få innlegg fra venstre

• Sette inn en forsvarer ved innlegg

Jan Jönsson har presentert sin

favorittøvelse og

sender utfordringen videre til

Vikings nye svenske trener

TOM PRAHL

som med dette utfordres til å

presentere sin favorittøvelse i

neste nummer.

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005


HØSTTILBUD!

Dokumentmappe

med NFT-logo

Taktikktavle

i A4-format

Kun kr

199,-

Kun kr

149,-

Koordinasjonsstige

Den idéelle treningshjelperen for å få orden

koordinasjonen. Tvinger føttene til å bevege seg i et

ekstremt mønster, med gjentatte repetisjoner.

Stigen er 4 meter lang og har 10 trinn á 50 cm

Kun kr

199,-

Alle bestillinger gjøres direkte til:

Sportsprofil Norge AS

Tlf.: 38 07 91 20 • Telefaks: 38 07 91 21

E-post: kai@sportsprofil.no

www.sportsprofil.no

FOTBALLtreneren • nr. 5 • 2005 39


B-blad

Returadresse:

NFT

Postboks 8069 Vågsbygd

4675 Kristiansand

More magazines by this user
Similar magazines