elektronet historien om elektronets oppdagelse og beskrivelse - NTNU

nt.ntnu.no

elektronet historien om elektronets oppdagelse og beskrivelse - NTNU

-5­

b¢lgefunksjon for a beskrive elektronet,mens Bohr betraktet elektronet som en

partikkel.De funksjonene(orbitaler) som vi far ved a l¢se ligningen er avhengige

av tre kvantetaIl(n,l.m)Energiene er bare avhengige av hovedkvantetallet(n),men

for a beskrive b¢lgefunksjonen i en tilstand rna aile tre kvantetall angis.For det

tilfellet at bade m- og l-verdien er null far vi kulesymmetriske elektronfordelinger(s-orbitaler).Dersom

ogsa m- og l-verdiene er forskjellig fra null far vi

mer kompliserte orbitaler(p-,d-,f-type, ......)Det her tale om tredimensjonale

flater i rommet(x,y,z). Kjemen ligger i sentrum( origo) av orbitalen.En todimensjonal

projeksjon av orbitaler er vist i figuren her:

B{Jlgefllllksjoner( Y)) for hydrogenatomet

K vantetall( n , I , m )

More magazines by this user
Similar magazines