Stetoskopet - Sykehuset Østfold

sykehuset.ostfold.no

Stetoskopet - Sykehuset Østfold

SØ INTERNT opplæring av lederne

Følger opp nye

seksjonsledere

Avdeling for sykepleie i Fredrikstad så at nye seksjonsledere hadde behov for

betydelig mer oppfølging. – Lederopplæringen var ikke satt i system. Ofte ble

seksjonslederne kun møtt med en funksjonsbeskrivelse og et «lykke til», sier

avdelingssjef Linda Haukeland.

Tekst og foto: Nina C. Bjerke

Ønsket om å ivareta nye seksjonsledere på

en mer strukturert måte, førte til at Haukeland

og avdelingsrådgiver Anne Karine Roos

utarbeidet et program der både opplæring

og oppfølging står sentralt.

Mange fagområder

En seksjonsleder har ansvar for mange

områder. Opplæringsprogrammet er ment å

systematisere de ulike ansvarsområdene, og

består av en gjennomgang av for eksempel

lover og forskrifter, pasientsikkerhet,

økonomi og ulike kvalitetssystemer.

– Det sier dessuten noe om hvilke

forventninger arbeidsgiver har til hva

seksjonslederen skal inneha av kunnskap,

sier Roos.

Haukeland har allerede fått prøvd ut

deler av programmet på sine to seksjonsledere

Katharina Wollebæk og Liv Borghild

Aas Aslaksen, som begge hadde sin første

arbeidsdag den 1. mars i år.

– Jeg ønsker å følge den enkelte seksjonsleder

de første ukene, og vite hva personen

mestrer og hva han eller hun trenger mer

opplæring i. Selv om systemet er helt nytt,

ser det ut til å fungere godt, sier

Haukeland.

Evalueres om ett år

Avdelingssjefen skal ha jevnlige oppfølgingssamtaler

med de to seksjonslederne.

– Vi ser allerede ting vi kommer til å

justere på. Om ett år skal vi ha en fullverdig

evaluering for å se om programmet har hatt

noen nytteverdi, noe som blir veldig

spennende, sier hun.

Målet med oppfølgingen er ifølge

Haukeland å ivareta ledernes egenutvikling,

samtidig som sykehusets lovpålagte

oppgaver gjennomføres på en best mulig

måte.

Fungerer som sjekkliste

Selv om nyansatt seksjonsleder i sengepost

for lunge og geriatri (B5), Katharina

Wollebæk, har jobbet i over tre år som leder

i Moss, er det mye nytt å sette seg inn i.

– Uten en slik sjekkliste er det vanskeligere

å strukturere en del av oppgavene, og

ofte tar det lenger tid å få oversikt. Så dette

programmet virker utrolig bra så langt, sier

Wollebæk.

Liv Borghild Aas Aslaksen er enig.

Den nye seksjonslederen i sengepost for

kreft- og blodsykdommer (A8) har tidligere

jobbet som leder for kreftsenteret på

Ullevål sykehus i seks år. Før det jobbet Aas

Aslaksen mange år i Moss.

– Sjekklisten er veldig flott å bruke for

å være sikker på at man får med seg alt.

Det var ikke noe tilsvarende opplegg da jeg

startet på Ullevål, sier hun.

Deltar i lederprogram

Foruten å ivareta de nye seksjonsledere,

har Haukeland også et mål om å beholde

de som allerede innehar en slik stilling.

Derfor ønsker avdelingssjefen å få på plass

systemer for lederutvikling av alle seksjonsledere.

– Vi ønsker å ha gode ledere, og min

oppgave er å tilrettelegge for at de skal

kunne utvikle seg, sier hun.

Med dette som bakgrunn, har organisasjonspsykolog

Rachel Lørum invitert avdeling

for sykepleie til å ta del i program for

utvikling av lederskap i Sykehuset Østfold

(PULS). Slik kan avdelingen få kartlagt

kompetansebehovet til seksjonslederne

sine, for deretter å lage ledelsesutviklingsprogram

tilpasset den enkelte

seksjonsleder.

– Vi har så vidt startet, og vil fortsette

arbeidet i mai og juni etter at vi har

gjennomført de største organisatoriske

endringene i forbindelse med samlingen av

akuttberedskapen i Fredrikstad, avslutter

Haukeland.

GOD STEMNING. I avdeling for sykepleie satses det på opplæring av seksjonsledere. Fra venstre seksjonsleder Liv Borghild Aas Aslaksen, avdelingsrådgiver Anne Karine Roos,

avdelingssjef Linda Haukeland og seksjonsleder Katharina Wollebæk.

Slik ønskes

seksjonslederne

velkommen

Dag 1: Oppstartssamtale med

avdelingssjef

Presentasjon av sykehuset og

avdelingen, møte- og linjestruktur

og tillitsvalgtapparatet, samt

gjennomgang av andre praktiske ting

som parkering og id-kort.

Dag 1-3: Introduksjon og bli kjent

i avdeling for sykepleie

Blant annet en gjennomgang av

sengeposter og akuttmottak, samt

omvisning i Sykehuset Østfold

Fredrikstad.

Dag 4: Diverse dataverktøy

Bruk av blant annet Trio,

Læringsportalen og intra- og internett.

Uke 2: Saksbehandling og

arkivering

Saksgang i sykehuset, saksarkiv og

besvarelse av henvendelser

Uke 2: HR-avdelingen, forhandling

og lønn, org. og arbeidsmiljø

Gjennomgang av blant annet

ansettelsesprosessen, nødvendige

prosedyrer og lønn.

Uke 2: Påmelding og

gjennomføring av

e-læringsprogrammer

Program om avvikshåndtering,

regnskap, informasjonssikkerhet, HMS

grunnopplæring og EK m.m.

Uke 2: Påmelding til relevante

kurs

Kurs om DIPS, personalportalen,

omstilling fra A til Å, helselovgivning

og introduksjonskurs for nye

medarbeidere - for å nevne noen.

Uke 3: Økonomiavdelingen

Gjennomgang av økonomi, budsjett,

ulike prosedyrer og bruk av verktøy

som PIVOT og LIS.

Uke 3: Kvalitet og prosess

Få bedre kunnskap om blant annet

EK, handlingsplaner, katastrofe

og beredskap og sykehusets

kvalitetssystem.

4 STETOSKOPET APRIL 2012 STETOSKOPET APRIL 2012 5

More magazines by this user
Similar magazines