Alternativ 1 - Udir.no

udir.no

Alternativ 1 - Udir.no

� Eksempler fra praksisfeltet

� Elevperspektiv

� Lærerperspektiv

� KLASSEROMSVURDERING

� hvordan vurdering kan inkluderes som en del av

undervisningen

� hvordan elevene opplever å arbeide på denne måten

� Hva elevene erfarer at de lærer gjennom å jobbe på

denne måten

More magazines by this user
Similar magazines