SI - Sykehuset Innlandet HF

sykehuset.innlandet.no

SI - Sykehuset Innlandet HF

Innhold ⁄ SI-magasinet 4/12

3 ⁄ Leder På fallrepet

4 ⁄ Høstfest

Festaften for 700 ansatte

6 ⁄ Ventelistesaken

Null toleranse for regelbrudd

7 ⁄ Revisjonsrapport fra HSØ:

Helsefarlig svikt

8 ⁄ Trygge i eget sykehus

Resultater fra «I trygge hender»

9 ⁄ SI ligger lavere enn andre foretak

Melder få avvik

10 ⁄ Prosjekt Psykisk helsevern 2011–2013

Foreslår omfattende endringer

12 ⁄ HSØ-styret besøkte SI Hamar

Fokus på økonomi, fag og avvik

14 ⁄ 325 ledere samlet i Elverum

Oppretter egen lederpris

15 ⁄ Mangedobling på få år

450 på LAR i Innlandet

16 ⁄ 10-årsjubileum på Gjøvik

Strålende feiring

18 ⁄ Samhandlingskonferanse

Ros til sykehus og kommuner

19 ⁄ Strøm-Erichsen på Lillehammer

Fikk symbolgave – ostehøvel

20 ⁄ I fokus på helseforskningskonferanse

Reservedelspasienten

22 ⁄ Stadig flere eldre rammes:

Livstruende lårhalsbrudd

23 ⁄ Folkemøte på Gjøvik

Debattmøte om hovedsykehus

24 ⁄ To nye doktorgrader

Røyking farligst for kvinner

26 ⁄ SIs ferskeste professor

Merete Glenne Øie

27 ⁄ Kunnskapsblomster til

Elverum og Lillehammer

28 ⁄ Fikk besøk av AD Morten Lang-Ree

Kommer på pasientsikkerhetsvisitt

30 ⁄ I nyhetene siden sist

32 ⁄ Får nytt ventilasjonsanlegg

Ny luft på Gjøvik

34 ⁄ Lab-oppussing på SIK

Etterlengtet «makeover»

36 ⁄ SI Kongsvinger «dobbelt» så stort

Flere tilbud var utelatt

37 ⁄ Sykehusapoteket på Lillehammer

Ny tilvirkningsavdeling

38 ⁄ Ny plass for helikopter:

Inn for landing på Gjøvik

39 ⁄ Verdensdagen for psykisk helse

Delte ut Peder Skredderprisen

40 ⁄ Over 200 verneombud

– Tas mer på alvor

41 ⁄ MR-oppgradering på Lillehammer

Så god som ny

42 ⁄ Komite i startgropa på Reinsvoll

Forbereder 100-års jubileum

43 ⁄ Mange etater involvert

Stor beredskapsøvelsen

44 ⁄ Brukerutvalgets side

Endringsprosessen blir viktig

Ansvarlig utgiver:

Sykehuset Innlandet HF

Postboks 104, 2381 Brumunddal

Telefon 623 33 000

simagasinet@sykehuset-innlandet.no

www.sykehuset-innlandet.no

Redaksjonen:

■ Ansvarlig redaktør:

Konst. kommunikasjonsdirektør

Herman Stadshaug

Telefon 957 89 406

■ Redaktør/

kommunikasjonsrådgiver:

Trond Tendø Jacobsen

Telefon 62 33 30 31 / 480 79 280

trond.tendo.jacobsen@

sykehuset-innlandet.no

■ Kommunikasjonsrådgiver:

Line Fuglehaug

Telefon 970 65 959

■ Redaksjonen avsluttet 19. oktober 2012.

■ Vi tar forbehold om feil og endringer.

Målgruppe:

■ Ansatte og primærleger er hovedmålgruppe

for SI-Magasinet, som i papirversjon også

gjøres tilgjengelig for pasienter, pårørende,

besøkende og andre.

Grafisk produksjon:

■ Design/førtrykk: Sykehuset Innlandet

■ Trykk: Møklegaard Printshop AS

■ Opplag: 3.500.

ISSN:

■ ISSN 1504-9647 (trykt utgave)

■ ISSN 1504-9779 (elektronisk utgave)

Forsidebilde: 700 deltok i den vellykkede

sykehusfesten på Lillehammer. (Foto: Line

Fuglehaug)

⁄ 4 ⁄ 10 ⁄ 18 ⁄ 27

⁄ 32 ⁄ 37 ⁄ 38 ⁄ 41

More magazines by this user
Similar magazines