Views
5 years ago

støtte til prosjekter - Aksjonsprogrammet

støtte til prosjekter - Aksjonsprogrammet

ABM-utvikling

ABM-utvikling ABM-utvikling er et strategisk utviklings- og rådgivingsorgan underlagt Kultur- og kirkedepartementet. ABM-utvikling arbeider både med felles utviklings- og samarbeidstiltak og med sektorspesifikke utfordringer for arkiv-, bibliotek og museumssektoren. For nærmere informasjon se www.abm-utvikling.no. Norsk kulturråd Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond og oppgaver delegert fra Kultur- og kirkedepartementet. Rådet er også et rådgivende organ for staten og det offentlige i kulturspørsmål og tar initiativ til forsøks- og utredningsvirksomhet på kulturområdet. Norsk kulturråd er nasjonalt kontaktpunkt for EUs kulturprogram. For nærmere informasjon se www.kulturrad.no. Riksantikvaren Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning er Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvaren har ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har et overordnet ansvar for den regionale kulturminneforvaltningens arbeid med kulturminnevern. For nærmere informasjon se www.ra.no. Redaksjonen: Astrid Bjerke, Norsk kulturråd Åse Bitustøl, Riksantikvaren Sidsel Hindal, ABM-utvikling Harald Skeie, ABM-utvikling Manus er ferdigstilt juni 2007. ABM-utvikling Postboks 8145 dep N-0033 Oslo Telefon: 23 11 75 00 Telefaks: 23 11 75 01 Post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no Foto på forsiden: Helleristninger, Vingen i Bremanger. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren. Dans. Foto: Hans Brox. Håndvevde bånd fra Estland. Foto: Privat. Trykk: PDC Tangen As Opplag: 5000 ISBN: 82-8105-052-7 MILJØMERKET 241 379 Trykksak MILJØMERKET 241 379 Trykksak

innhold Forord.......................................................................................................................................4 1..Ti.tips.for.å.lykkes...........................................................................................................6 2..Grundtvig.-.voksnes.læring....................................................................................... 10 3..Leonardo.da.Vinci.-.yrkesrettet.opplæring........................................................ 14. 4..eContentplus.-.digitalt.innhold.............................................................................. 20 5..Aktiv.ungdom................................................................................................................. 24 6..EUs.kulturprogram...................................................................................................... 30 7..EUs.7..rammeprogram.for.forskning..................................................................... 36 8..Interreg............................................................................................................................ 40 9..Nordisk.Kulturfond...................................................................................................... 46 10..NordForsk...................................................................................................................... 50 11..Kulturkontakt.Nord.................................................................................................... 54 12..Kontaktinformasjon.................................................................................................. 56

STØTT FAGFORBUNDETS MARKERING PÅ MANDAG! - Rødt
proSjekt Sammen om minnene - Halden kommune
Støtte til forskning og innovasjon - Norsk Regnesentral
Omstillingsprosesser med IKT prosjekter
Prosjekter i studien - Energi Norge
Det første prosjektet. - Cybernetics
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt Arbeidsglede - Helse Midt-Norge
Aktivitetsskolen - et prosjekt for overvektige barn
Erfaringer fra Diadem prosjektet - Norsk Regnesentral
Prosjekter psykiatri og rus Bernt Nettland - Helsetorgmodellen
Se hele prosjektet som pdf-fil. - Nysgjerrigper
Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor
68 69 ALUMINIUM ALUMINIUM - prosjekta
Prosjekt 2012 og Cerebral synshemming - Norges Optikerforbund
Evaluering av prosjektet - minoritetsspråklige foreldre - en ... - Udir.no
Havet er mitt liv - Kryssord - Mat & vin - Nye prosjekter - Til pbbl.no
State of the art - Tidligfasevurdering av prosjekter - Concept - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Verktøykasse for analyse i prosjekters tidligfase - Concept - NTNU
Konseptuell modell og metaforbruk for prosjektet (Trond Are) - NTNU
Prosjekt: Oppgradering Hol I kraftverk - Energi Norge
State of the art - Tidligfasevurdering av prosjekter - Concept - NTNU
Skriftserien-VETT- 3_07_nettversjon.pdf - Nei til EU