Med Bjørn i Blåbyen - Harstad Tidende

ekstra.ht.no

Med Bjørn i Blåbyen - Harstad Tidende

HÅLOGALAND UTGAVE NR. 4 · SEPTEMBER 2008

hest

Med

som terapi

Med Harley

på Route 66

Med Bjørn

i Blåbyen


Vel overstått!

Jeg går ut fra at du også har hatt en

fin ferie, enten du har brukt den i Hålogaland

eller andre steder. Selv valgte

jeg i år å feriere både i Norge og i utlandet,

nærmere bestemt USA.

Min opplevelse av amerikanerne, er at

de likner på oss nordlendinger. Lette å

komme i kontakt med, hjelpsomme

når det behøves, interesserte og glad i

å prate.

Skulle jeg på en buss og lurte på

noe, så fikk jeg en grundig forklaring

på hvordan ting foregikk. Det samme

på undergrunnsbanen. Da jeg spurte

om hjelp til å forstå dagskort- og ukes-

innhold P A N O R A M A

4-7 Å lære er å oppdage

9 Victors visjoner

12-17 På vei til Ville Vesten

18-19 Byttet flaska mot livet på Harley

24-25 Sponbergs spontantango

29 På bærtur

31 Solid jazzmarkering

35-39 Blåmann, blåmann

44-45 I harmoni med seg selv

46-47 Bygda er lastet med kunst

24-25 4-7

2 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

kortsystemet, kom damen ut av buret

sitt, ledet meg over gangen til en automat

og forklarte hvor jeg skulle trykke.

Deretter tok hun kortet og puttet det

ned i automaten som åpner tilgangen

til undergrunnen, før hun ønsket god

tur.

De er dessuten disiplinerte i kø. For i

dette store landet er det mange lange

køer. Men ingen klager. De bare står

der med de overfylte handlevognene

sine og kikker i luften helt til de får lov

å betale. Og det kan ta sin tid, mest

fordi personen bak kassaapparatet også

skal putte varene i plastpostene til

alle kundene. Her så jeg et enormt po-

Opplag: 50.000 Distribusjon: Posten og HTG Distribusjon Distribueres i: Hålogaland (Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Sør-Troms)

Utgiver: Fritt Format Ansvarlig redaktør: Frank R. Roksøy Grafisk produksjon: Fritt Format/Harstad Tidende Trykk: HTG Trykk

E-post: frittformat@ht.no Postadresse: Fritt Format, Postboks 85, 9481 Harstad Forsidefoto: Frank R. Roksøy

Redaksjonen tar ikke ansvar for innsendt materiale Neste Panorama Hålogaland kommer fredag 14. november.

9

35-39

12-17

tensial for effektivisering, men den ideen

skal jeg heller selge dem for noen

millioner dollar.

Eneste merkelige oppførselen var i

trafikken. Jeg kjørte gjennom ni stater,

og erfarte at de også var hyggelige bak

rattet! Ingen viste meg fingeren og ingen

tutet om jeg måtte inn fra kjørefelt

nummer 1 til kjørefelt nummer 4. Kan

det hende at vi faktisk har noe å lære?

Ferien 2008 er uansett historie og stearinlyssesongen

står for døra. Det skal

bli trivelig det også.

Frank R. Roksøy

HÅLOGALAND

46-47

18-19


SMAKEBITER FRA HØSTENS PROGRAM

5. SEPTEMBER

JO NESBØ

7. SEPTEMBER

FOLK OG RØVERE I KARDEMOMME BY

RIKSTEATRET

9. SEPTEMBER

JAN EGGUM & ARCTIMUS

10. SEPTEMBER

PREMIERE: SPRENGT

HÅLOGALAND TEATER

16. SEPTEMBER

PREMIERE: HOEL & ALBRIGTSEN

ET MUSIKALSK GULLBRYLLUP

21. SEPTEMBER

BRAHMS, BEETHOVEN & BEAT

TRIO FRA MINENSEMBLET & BODØ SINFONIETTA

1. OKTOBER

ROCK ON STRINGS

ARCTIMUS

11. OKTOBER

BROADWAY-MUSIKALEN LITTLE ME

RIKSTEATRET

18. OKTOBER

LARS BREMNES M/BAND

RELEASEKONSERT

24. OKTOBER

ESPEN LIND M/BAND

29. OKTOBER

ENGEGÅRDKVARTETTEN

1. NOVEMBER

YLVIS III

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

3


Når en spesialpedagog

og en blomsterdekoratør bestemmer

seg for å bygge en gård,

da skjønner vi at dette må bli noe helt spesielt.

På Olaåsen skreddersyr de nå opplegg

for skoleelever som sliter i hverdagen.

4 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

TEKST OG FOTO: FRANK R. ROKSØY

Å lære er

å oppdage

HESTENS BETYDNING: Lars

Marius Mjørlund (15) med

Coco (CocoNut Southwind på

7 år). Lars-Marius går på Hagebyens

skole. Han har studert

hestens betydning i 2.

verdenskrig. Dette står det

ingenting om i historiebøkene.

Det hjelper selvsagt at pedagogen

(Britt) også er murmester, rideinstruktør

og har flere år bak seg

som hundefører i Heimevernets

hundetropp. Og det er heller ikke

bortkastet at blomsterdekoratøren (Hege) har lisens

som B-trener i trav, er skolert innenfor salmakerfaget

og har førerkort for vogntog!

SPAREPENGER OG LÅN

Olaåsen Gård ligger i naturskjønne omgivelser på

Kvæfjordeidet, midt mellom Harstad og Borkenes.

I slutten av 2006 var Britt Marthinussen (39) og

Hege Jørgensen (31) ferdig med planlegginga, og

takket være en mild desember gikk det an å starte

med støping og bygging. I dag er gården på cirka

80 mål. Av dette er 15 mål satt av til grovfôrdyrking.

4 mål til skolehage og grønnsaker. Resten benyttes

til bygninger, blant annet en stall på 200

kvadratmeter, sosialrom og veterinærrom, en ridebane

på 20x40 meter, beiter, treningsveier og områder

til lavvoer etc.

Det meste av bygningsarbeidet har jentene gjort

selv. Finansieringen har de ordnet med hjelp av

sparepenger, lån og investeringer fra nær familie,

og uten en krone i offentlige tilskudd.

GÅRD ELLER SKOLE?

- Gården skal ikke være en skole i tradisjonell forstand.

De elever som kommer hit trenger som regel

et tilbud som er kvalitativt forskjellig fra skolen.

Det meste av det vi gjør på gården vil kunne forankres

i og begrunnes ut fra Læreplanverket, både

den generelle delen og den spesifikke delen. Gården

er alltid behjelpelig med denne koblingen dersom

det trengs. Elevene får ukentlige pedagogiske


SELVHJULPEN: Britt Marthinussen (t.v) og Hege Jørgensen med Oldenburgeren Sweet (7). Det meste av bygningsarbeidet har jentene gjort selv. Finansieringen har de ordnet

med hjelp av sparepenger, lån og investeringer fra nær familie, og uten en krone i offentlige tilskudd.

opplegg som er sendt til hjemmeskolen i god tid før

elevene kommer til gårds. Temaet vi arbeider med

er planlagt sammen med hjemmeskolen. Vi anser

det også som viktig at skolene legger vekt på å

gjennomføre etterarbeid i forhold til øktene på gården,

sier Britt og Hege.

Begge jentene er i jobb ved siden av gårdsdriften.

Britt som lektor i pedagogikk på Hagebyen, og

Hege som blomsterdekoratør på Foto & Blomster

på Borkenes.

-Nei, vi har ikke satset her for å bli rik. Målet er

å få dekket kostnadene ved å drifte gården, samt

egen lønn, sier jentene og skryter av Kvæfjord

kommune.

- Faglærer Harald Bjørn Gideonsen ved Rå

videregående tipset ordfører Lillian Hessen om at

vi var på jakt etter egnete områder til en litt spesiell

type gårdsdrift. Deretter fikk vi en telefon fra ordføreren

som lurte hva som skulle til for at vi ville

etablere oss i Kvæfjord. Kort tid etterpå var saksbehandlingen

overstått og vi kunne starte arbeidene.

Det var rett og slett imponerende.

LETTER PÅ TRYKKET

I dag har de tre hunder i pensjon, men det handler

mest om hest. Her er det plass for 8-12 hester.

Hestene går ut og inn som de ønsker. Utegang kalles

det på fagspråket, en ordning som gir både sosiale

og helsemessige gevinster for dyra.

- Dersom hestene skal fungere som medpedagoger,

må også de ha et fysisk og psykisk overskudd.

Dette er flokkdyr og sosiale vesen. Dyrene er viktige

i det arbeidet vi utfører. De fyller mange funksjoner

i møte med elevene.

> > >

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

5


VIKTIG KOS:Å

kunne stikke

nesen i manen

på hesten,

å prate

om vansker

og gleder i

hverdagen er

for mange en

god måte ”å

lette på trykket”.

Her koser

Stine Marthinussen

(18)

med sin egen

hest, Fjordingen

Myrna (11).

Elevene må kunne sette seg inn i hvordan dyret

tenker og har det for å kunne utvikle en god relasjon

til det. Empati og sosial kompetanse er nøkkelord.

I tillegg er dyrene en kilde til rekreasjon og væren

i nuet. Å kunne stikke nesen i manen på hesten,

å prate om vansker og gleder i hverdagen er for

mange en god måte ”å lette på trykket”.

Elevene som kommer hit, får reelle arbeidsoppgaver.

Det er ikke vanskelig å forstå at dyra trenger

mat eller at området de er på må gjøres rent. Det er

heller ikke vanskelig å forstå at plantene trenger

vann eller at gjerder må repareres så dyrene ikke

kan stikke av. Slike arbeidsoppgaver er meningsfulle

og vi opplever at elevene føler at deres arbeid er

viktig. Vi synes det er ekstra spennende når de

kommer med verdifulle og praktiske innspill i forhold

til driften. Det gir oss rom for å utvikle gården

i samarbeide med dem.

På gården hos oss er det noen arbeidsoppgaver

som går igjen fra gang til gang. For eksempel må

dyrene mates og stelles hver dag. Det daglige renholdet

må gjøres både i oppholdsrom for oss og for

dyrene. Matsituasjonen ser vi på som særdeles viktig.

Oppstarten av dagen med samlingsstund der

dagen planlegges og arbeid gjennomgås er også

viktig. I tillegg har gården et eget årshjul der oppgaver

som hører til årstiden flettes inn, sier Britt

Marthinussen og Hege Jørgensen.

KUNNSKAPSRIKE JENTER

Begge er Harstadjenter. Britt har holdt på med hest

og hund det meste av sitt liv. Hun er utdannet

murmester, førskolelærer, cand.polit i pedagogikk,

har veilederutdanning fra Diakonissehjemmets

høgskole i Bergen, videreutdanning i spesialpedagogikk

og nå masterstudier i spesialpedagogikk.

Hun har flere år i Heimevernets hundetropp og en

rekke kurs innenfor hund, friluftsliv og sanitet. Instruktørkurs

hund er bestått hos Norsk Kennel

Klubb. Hun har instruktørkurs trinn II fra Røde

Kors Hjelpekorps. Hun har også arbeidet som betjent

i fengsel.

6 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

Videre har hun de siste årene utdannet seg og

formalisert kunnskapene om hest og undervisning.

Instruktørutdanningen er gjennomført i Sentrert

ridning, hvor hun jevnlig oppdaterer seg. I løpet av

høsten håper hun på at nivå II er oppnådd.

Faglig har hun spesialisert seg på oppvekst, relasjons-

og samspillskompetanse, atferdproblematikk

og jenter med ADHD.

Hege har lang fartstid med hest. Hun er utdannet

innenfor gartnerfaget og har fagbrev som blomsterdekoratør.

Lisens som B-trener i trav har hun

også. For tiden utdanner hun seg til profftrener for

travhester. Hun har som regel en rekke hester inne

for trening og innkjøring.

Hege har også skolert seg på høver og barfotverking.

Hun har tatt kurs innenfor salmakerfaget og

nylig tatt vogntogsertifikatet. Hege har vært daglig

leder av blomsterforretning i tillegg til B-trener i

trav.

MESTRING OG ANSVAR

- Vår metodikk er forankret i konfluent pedagogikk

og Dewys ”learning by doing”. Det fantastiske

med gården er at så mye av læringen skjer ved at

eleven opplever og erfarer selv. Kunnskapen ligger

implisitt i det de gjør. De er faktisk ikke klar over at

de har lært det samme som de gjør på skolen, før

man gjør dem oppmerksom på det. Vi legger også

vekt på at de voksne som kommer til gården er aktivt

deltakende sammen med elevene. Begrep som

mester—svenn læring og modell-læring er beskrivende

for den rollen vi vektlegger de voksne. Elevene

skal oppleve mestring og ansvar etter hvert

som de blir trygge på arbeidsoppgavene.

Arbeid på gård og samvær med dyr har i nyere

forskning vist å ha særs god effekt i forhold til en

rekke utfordringer som for eksempel lærevansker,

atferdsvansker, konsentrasjonsvansker, samspillsvansker,

mestringsproblematikk og motoriske vansker,

understreker Britt og Hege.

Den siste forskningen på området viser at ridning

har en positiv effekt på utviklingen av hjernen.

Vi blir faktisk klokere av å ri…

Utgangspunkt på Olaåsen er at både to- og firebeinte

skal møte respekt og omtanke.

- Vi legger vekt på at alle skal føle seg sett og

ivaretatt ut fra sine egne forutsetninger. Vekst på

alle plan hos det enkelte individ er et mål og oppnås

gjennom mestring og anerkjennelse.

HESTEN SOM TERAPEUT

- Hesten har en særegen innvirkning på oss mennesker.

Både i forhold til nærhet og sosial kontakt

og gjennom den innvirkning hestens bevegelser har

på vår kropp. I Norge har hesten vært brukt som

terapeut hovedsakelig innenfor fysioterapien og nå

etterhvert psykoterapi. For oss som har holdt på

med hester i mange år ser vi effekten hest og ridning

har på oss og andre uten at det nødvendigvis

behøver å være diagnoser inne i bilde. Både mentalt

og fysisk er det store helsemessige gevinster å

hente i møte med hest.

- Hvem kan komme til dere?

Et tilbud hos oss skreddersys etter brukerens behov.

Vi har mulighet til å lage planer for barn,

unge, voksne og eldre med fysiske og psykiske

funksjonshemminger, psykiske lidelser, angst, sosialevansker,

atfersdsvansker, konsentrasjonsvansker,

lærevansker, demens, rusmisbruk og kriminalomsorg.

I tillegg til skoleelver tilbyr vi opplegg for brukere

gjennom barnevernet, psykiatritjenesten, helse

og sosialtjenesten og NAV.

Et tilbud hos oss kan være for en kort periode

eller av lengre varighet. Tilbudet kan også være en

del av et pedagogisk og/eller terapeutisk opplegg.

For enkelte brukere vil det være naturlig å flette tilbudet

inn i en individuell plan, sier Britt og Hege.

Snart kommer det også høns, sauer og geiter til

gårds. Det skal også brukes tid til etablering av skolehagen

og arealer til grønnsaksdyrking. Poteter,

gulrøtter, neper, løk og annet skal i jorda.

- Dette gjør vi fordi vi ønsker å tilby mer en bare

hest. Kall det gjerne skolefag i praksis, smiler jentene.

Olaåsen Gård

Ubegrensede muligheter når det gjelder

dyre- og friluftsliv. Stell av hester, ridning

og kjøring. Ettersyn av bygninger og luftegårder

er viktig, samt utføring av enkle

reparasjoner. Stell av gårdens gnagere.

Hundetrening og kenneltjeneste.

Vi har traktor og utstyr som skal holdes

ved like Dyrking av økologiske grønnsaker,

urter og blomster i skolehagen

Observasjon og kartlegging av vær og

temperaturer. På gården er det egne

områd som er tilrettelagt for gapahuker,

lavvoer og bålplasser. Disse områdene

vil elevene være med på å planlegge og

utforme. Veden skal tas ut og kappes,

kløyves, tørkes og lagres ved bålplassene.

Høsten 2008 kommer det høns til

gården. Foring, stell og sanking av egg

er viktige arbeidsoppgaver

fakta


Skolelandskapet

behøver arenaer som

er utenfor klasserommet.

Olaåsen Gård gjør her

en kjempejobb med

elevene som de

har ansvar for.

TEKST OG FOTO:

FRANK R. ROKSØY

Stort behov

for grønne lunger

Det sier Ingrid Nilsen og Eskil

Remme Kleven. Begge er lærere

og utgjør Skoleteamet i Harstad

kommune. Deres hovedoppgave

er å bistå skolene, elevene og foreldrene,

og være med på å utforme gode tiltak i regi

av skolene.

UARTIG ATFERD

- Barn som ikke finner seg til rette i den normale

skolehverdagen, reagerer av og til med uartig atferd,

eller med å holde seg hjemme. Mange kommer

inn i et mønster der de er ute av kontroll. For å

stoppe denne uartige atferden, må man skape et

brudd – man må bort, lære å opptre på en annen

måte. Her er det at både Olaåsen Gård og andre

kan være med å bidra til at eleven får den opplevelsen

av mestring som ofte er nødvendig for at

vedkommende skal kunne fungere i skolehverdagen.

Disse arenaene har ofte annerledes måter å gi

opplæring på. Når det gjelder Olaåsen, så har de et

unikt tilbud til elever som ikke trives i skolen. Alt

Olaåsen gjør, er forankret i Kunnskapsløftet. I tillegg

er jentene der oppe faglig svært dyktig, sier

Nilsen og Kleven som gjentatte ganger har erfart

hvor viktige slike grønne lunger er for elevenes utvikling.

SKOLETEAMET: Ingrid Nilsen og Eskil Remme Kleven er lærere og utgjør Skoleteamet i Harstad kommune.

De understreker viktigheten av grønne lunger i barns hverdag.

SKAL FINNE LØSNINGER

Skoleteamet skal være en god diskusjonspartner for

skole, elev og hjem.

- Vi skal være med å utforme gode opplegg for

enkeltelever og sammen med flere, samtidig som vi

skal være løsningsorienterte.

Hva gjør voksne mennesker når de ikke trives på

jobb? Jo, de slutter. Et barn derimot, må være i

skolen i ti år før han eller hun slipper ut. Det sier

seg selv at dette ikke passer alle. Den teoretiske

skolen har langt på vei ødelagt rommene for å trives.

Derfor er det så viktig at skolen har samarbeidspartnere

som er lette å nå. Alle behøver en følelse

av mestring, at man blir tatt på alvor. Det er summen

av gode opplevelser som betyr noe.

TENKE SAMMEN

- Skoleteamet er forankret i et sosialøkologisk perspektiv

der vi ser på individet som en del av et system.

Ved å jobbe med systemet kan vi også endre

individene som er i det, i og med at disse gjensidig

påvirker hverandre. Med dette perspektivet vil vi i

teamet ha fokus på områder som er utenfor skolen,

og i den sammenheng også kunne dra veksler og

samarbeide med andre aktører. Det å kunne lage

helhetlige og gode tiltaksplaner krever at alle i systemet

tenker sammen for de gode løsningene, sier

Ingrid Nilsen og Eskil Remme Kleven.

Skoleteamet

Skoleteamets primære oppgave er å bistå

skolene i opplevde kriser og være

med på å utforme gode tiltak i regi av

skolene.

Skoleteamet ble vedtatt opprettet i juni

2006, med tanke på at det var mange

skoler som opplevde en større gruppe

av elever som ikke fant seg til rette i skolen.

Målet er at skoleteamet skal være et

lavterskeltilbud og raskt skal kunne gi

skolene bistand.

Teamet består i dag av to personer, Ingrid

Nilsen og Eskil Remme Kleven.

Begge er lærere med allsidig erfaring fra

skoleverket. Teamet har jobbet sammen

siden 1. mai 2007, og begynte arbeidet

ut mot skolene ved oppstart skoleåret

2007-08. Skoleteamet bistår alle skolene

i Harstad kommune.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

fakta

7


FRITT FORMAT

Hos oss

er det

sommer

hele året!

ÅPNINGSTIDER: Mandag-torsdag 16-21 • Fredag 14-20 • Lørdag 10-18 • Søndag 11-18

MORGENSVØMMING: Tirsdag 06.30-08.30 • Torsdag 06.30-09.00

ELDRESVØMMING: Torsdag 09.00-11.00

Grottebadet as • Håkonsgt 7, Harstad • Telefon 77 04 17 70

8 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

BAD

OG TREN

løpende avtale. Pris pr mnd.

KUN KUN295,- 295,-

Inhouse treningssenter

Hotell m/frokost

+inngang

Grottebadet!

Grottypakken

Hotellrom m/frokost

og inngang Grottebadet:

Voksne . . . . .fra 480,-

Barn . . . . . . . . . .fra 205,-

Bestill på telefon:

77 00 30 00 (Grand)

77 00 32 00 (F2)

www.grottebadet.no


Victors visjoner

Se mulighetene. Bygg

relasjoner. Finn møteplasser.

Legg felles planer. Det er

Victor Vangs oppskrift for

at Midtre Nord-Norge

skal bli en region

å regne med

i framtida.

TEKST OG FOTO: KARI EILERTSEN

KNUTEPUNKTET BJERKVIK: Som filialleder i Sparebanken Narvik ser Victor Vang både utfordringer og muligheter

i Midtre Nord- Norge. – Men for å lykkes er vi helt avhengig av at regjeringen tør å ta de store løftene på samferdelssida,

slår han fast og etterlyser fortgang i tunge veiprosjekter og satsing på jernbane i landsdelen.

Victor Vang venter utålmodig på

Stoltenberg. Venter på at den rødgrønne

regjeringens nordområdesatsing

skal vise seg på anna vis enn

som spenstige tanker i vakre taler og

skrevne dokumenter. Filiallederen i Sparebanken

Narvik har i snart tretti år sett utviklingsmulighetene

nedslagsfeltet Hålogaland/ Ofoten. Mens Terraskandalen

raste på sitt verste og banken skiftet ut

både leder og styre tok Victor Vang i vinter grep.

Han inviterte rett og slett ordførerne de omkringliggende

kommunene til felles rådslagning.

- Det nytter ikke at ordførerne møter hverandre

i korridoren på Stortinget når de egentlig har felles

agenda. Vi må stå samlet, ellers oppnår vi ingenting,

slår han fast.

INITIATIV

Over en kopp kaffe heime ved kjøkkenbordet i

Bjerkvik vil han gjerne bruke siste rest av sommerferien

til å dele sine tanker med Panoramas lesere.

I slutten av september møtes ordførerne på nytt

for å drøfte konkrete prosjekter og samarbeid på

tvers av fylkesgrenser og etablerte regioner. På initiativ

fra en finansinstitusjon og en Victor Vang

med enorm tro på mennesker og prosjekter han

kjenner godt. For etter tjuefire år som leder for

Sparebanken Narviks avdeling i Bjerkvik veit han

hva som rører seg i bygdene.

- Banken skal være en aktiv aktør i utviklinga av

distriktet. Byene er helt avhengig av at det pulserer

i grendene, og vi skal gi mulighet for vekst der folk

bor, sier Victor Vang.

Men befolkningstallet peker stort sett i feil retning

og for en engasjert bankmann er det ikke tilfredsstillende

å se at potensialet i kommunene ikke

blir brukt.

- Vi vil jo i bunn og grunn det samme – styrke

samferdsel, satse tungt på reiseliv og utvikle spennende

bedrifter. Men aleine lykkes vi ikke i dette

arbeidet, reflekterer Victor og skjenker i mer kaffe.

Ordfører i Skånland, Svein Berg var en av de

som støttet Vangs initiativ umiddelbart.

- Tida er moden for samhandling på tvers av

fylkesgrenser og småregioner, ellers risikerer vi å bli

en skikkelig utkant i der veksten fortsetter rundt

Tromsø og Bodø. Og når næringslivet tar initiativ

til å skape utvikling må vi som politikere delta aktivt

i arbeidet. Jeg føler at viljen er stor til å få til et

godt samarbeid.

MAGEFØLELSE

For Victor Vang er det viktig at folk slår seg ned og

trives i utkantstrøk. Han er kjent for sitt levende

engasjement for små bygdesamfunn, og med bakgrunn

fra Hesjeberg i Gratangen er det kanskje naturlig.

Her trådde han sine barnsbein i ei den gang

pulserende og levende grend på nordsida av fjorden.

Heimen til familien Vang var en viktig møteplass

i midten av det forrige århundre. Foreldrene

drev rikstelefonsentral, poståpneri, butikk og

dampskipsanløp, og for en gutt med masse energi

og liv var det et eldorado å få vokse opp i en heim

der det bestandig var folk.

- Det var alltid liv og røre i heimen vår. Og jeg

fikk tidlig erfaring med yrkeslivet, minnes Vang.

Med økonomisk innsikt, selvstendighet og en

god evne til å omgås mennesker som en viktig ballast,

valgte Victor bort fiskeryrket og til fordel for

handelsskolen i Narvik. Etter endt utdanning ble

han ansatt i Narvik Sparebank, og fikk etter noen

år i byen ansvar for å starte en egen filial i Bjerkvik.

Siden den gang har han fulgt bedrifter og personkunder

nært.

- I min jobb kommer jeg tett inn på folk, i alle faser

i livet. Jeg er ikke redd for å være personlig og

nær i møte med mennesker, reflekterer Victor Vang.

Selv om han ønsker å være positiv innstilt til alle

som kommer for å få en husdrøm eller hjelp til bedriftsetablering,

hender det at også Vang sier nei.

- Jeg er blitt ganske flink til å se mennesket bak

prosjektet og det avgjør om jeg tør satse sammen

med vedkommende.

Men noen ganger stemmer magefølelsen, og

Victor Vang har sett små foretak vokse seg til suksessrike

bedrifter som i dag bidrar til utvikling i

Bjerkvik og kommunene rundt.

- Jeg er vel kanskje som en nessekonge å regne,

flirer han og tenker på at banken har gitt han nokså

frie økonomiske tøyler og desentraliserte fullmakter.

UTVIKLING

Så har det også vært tunge tider og vanskelige oppgaver

å ta fatt på i forsvarsbygda Bjerkvik. På slutten

av nitti – tallet forsvant mellom 200 – 300 arbeidsplasser

da Forsyningslageret Nord- Norge la

ned sin virksomhet.

- Der er klart det var krisestemning her. Men det

er rart med det – når det er krise dukker kreativiteten

opp. Så vidt jeg veit er alle i jobb nå og mange

startet opp med egne bedrifter etter nedleggelsen.

Victor får et ivrig blikk. Utålmodigheten er vanskelig

å skjule. Han ser enda flere muligheter for

etableringer i regionen. Igjen er det statsministeren

og den rødgrønne regjeringen i hans fokus. Vang

etterlyser spesielt sterkere satsing på samferdsel,

som en forutsetning for næringsutvikling og kommunikasjon.

- Norsk Transportplan mener jeg er for en nekrolog

å regne med tanke på utfordringene i vår region.

Nå må regjeringen snart handle og virkelig

sette spor etter seg. Jeg er bekymret for at manglende

satsing på samferdsel vil skape hindringer for

vekst og næringsutvikling, sier han bestemt.

Og Sparebanken Narviks mann i Bjerkvik er

helt sikker på at Midtre Nord- Norge er en region

for framtida. Ordførerne i Narvik og Harstad snakker

sammen. Lofotrådet har vedtatt å samarbeide

med kommunene på østsiden av Lofast.

- Tida er inne for å tale med felles røst og ta de

store løftene sammen, avslutter Victor Vang. Med

rastløs mine.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

9


Høstnytt

og glade

tilbud

HOS AMFI KANEBOGEN

I HARSTAD!

Kanebogen postkontor

har fått ny finansrådgiver

Arne Limberg

Tlf 97 57 61 76

550 p-plasser

med gratis parkering

10 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

Amazing Lexi

INTERAKTIV

HUND

Før 1299,-

NÅ 399,-

STOR & LITEN

HØSTNYHETENE

ER PÅ PLASS!

Olsen • Betty Barclay

Malene Birger • Nicowa

L’evolution • Mac Scott

Lisa Campione • É

Åpent: man–fre 10–20 • lør 10–16 • amfi.no

Klær for

hele familien!

La deg

inspirere

hos VIC

ALVO

GANT

IN WEAR

JEAN PAUL

MARIO CONTI

RICCO VERO

VICTORIA

VICTOR


DERMICA

INTIM

Milde og

skånsomme

produkter

til underlivet.

Før fra 19,90

Nå fra 9 90

Fremkall dine

DIGITALE

BILDER

hos oss!

DEN STORE

BOKEN

OM SOPP

KUN 99,-

KANEBOGEN

Yttertøy

for dame

BYENS STØRSTE UTVALG

SKINN • TEKSTIL

KANEBOGEN

-50%

550 p-plasser

med gratis parkering

Gaupa

VILLMARKSGENSER

i 100% shetlandsull

SR

399,-

– for deg som trives ute!

JR

299,-

MILKSHAKE

OG IS

– byens beste utvalg

Butikken for deg

som liker en god

smaksopplevelse!

Amfi – Norges største senterfamilie

Sommeren

er på plass HØSTENS i butikken!

YTTERTØY

er på plass!

FRA

NEXT2

MOTESMYKKER

÷70%

for dame og herre!

BERTONI

MIDMUNK

Diverse

HESTEUTSTYR

20% RABATT

Høstnyhetene

finner du i din

motebutikk!

AMFI Kanebogen

Åpent: man–fre 10–20 • lør 10–16 • amfi.no

Husk vår hjemmelagede

MIDDAG!

DAGENS KUN85,-

NYHETENE

ER PÅ PLASS I

MERKEVARE-BUTIKKEN!

Telefon 77 01 27 30

DROP-INN!

Massasje • Fotpleie

Ansiktsbehandling

Manikyr • Produkter

Mens mor handler tar far massasje!

Dådyr . . . . . .129,-

Pelspute . . . .399,-

Telysestake . .39,-

Putetrekk . . . .79,-

Trepuff . . . .1699,-

Matter . . . . .199,-

2 PK.

39 50

BABY BODY

NORD-NORGES STØRSTE I

GARDIN/INTERIØR

• Over 600 gardinvarianter

• Over 600 sol-/interiørløsninger

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

11


MYE MORO: Las Vegas har 1.7 millioner innbyggere, og er en av USAs hurtigst

voksende storbyer. Hver måned flytter mellom 5-10 000 mennesker inn

og bosetter seg.

Panikkalderen har innhentet meg. Heldigvis.

Nå er det endelig på tide å realisere

det jeg har drømt om de 49 foregående

år. Route 66 kan være et godt

sted å starte.

CHE GUEVARA

Egentlig hadde jeg tenkt meg til Sør-Amerika. Jeg

nærer en stor fasinasjon for filmen ”Motorsykkeldagbøkene”

og hadde planlagt å kjøre motorsykkel

i sporene etter Ernesto (Che) Guevara og kameraten

Alberto Granado. En tur Guevara gjennomførte

da han var 23 år og før han ble Che. På vei ned

til en koloni for spedalske reiste biokjemikeren Granado

og legestudenten Guevara gjennom Argentina,

Chile, Peru og Brasil. Opplevelsene dannet

grunnlaget for deres revolusjonære ideer.

Jeg regnet ikke med å komme på så mye revolusjonært,

men vurderte den politiske situasjonen i

enkelte av disse landene dit hen, at jeg denne gang-

12 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

STIG MED TATOO: Stig Kåre

Hovset tok med hjem et varig

minne fra turen…

Under baken hamrer og slår den 1550 kubikkcentimeter

store motoren. Sola steker, temperaturen er 47 grader

og den luftkjølte motoren er så varm at sykkelen må

stoppes i lyskryssene. Når mørket senker seg ser vi

neonlysene lyse opp himmelhvelvingen. «Casino» står

det på de fleste. Vi er snart framme i Las Vegas.

TEKST OG FOTO: FRANK R. ROKSØY

På vei til

Ville Vesten

en valgte et mer stabilt kontinent. Da ble det i stedet

Nord-Amerika og Route 66.

HOLLYWOOD

Vi lander i Los Angeles (LA), den største byen i

California, og den nest største byen i USA. Los

Angeles er for de fleste nordmenn ensbetydende

med filmproduksjon, kjendiser, hvite strender og

mye sol.

For en småvokst nordlending blir dette stort. Jeg

tusler ned Hollywood Boulevard, samtidig som jeg

kikker ned på filmstjernene som har navnene sine

støpt i bronsestjerner i fortauet. Walk of Fame kalles

dette på utenlandsk, og når du er ferdigkikket

har du sett navnene til 2500 av Hollywoods berømtheter.

Det blir også tid til en tur gjennom Beverly

Hills, Kodak Theater, der utdelingen av Oscarstatuetten

foregår og Santa Monica, der du finner

byens vakreste strandpromenader.

> > >

BIKERS OG ESEL: Outman er som Hammerfest – forskjellen e

FISKE OG DATA: Endepunktet for den historiske Route

66 er her på Santa Monica Pier. Vi valgte å starte her

i kontrastenes verden.

HUMMERLIMMO: Jeg tviler på om denne Hummeren

bruker mindre enn 0,5 liter på mila… I Hollywood, selvsagt.


are at her går det esler i byen i stedet for rein.

NOTTING HILL: Den engelske bokhandelen

fra filmen Notting Hill er bygd

opp i Hollywood.

HAISOMMER: Denne karen skremte

vannet av alle som satt på høyre side i

toget, før han måtte ta en pause i en

av Hollywoods innsjøer.

U.S. COAST GUARD har ikke mye til

felles med den norske kystvakta…

FLYKRASJ: Dette flyet ble kjøpt inn til

filmen War of the world med Tom Cruice

i en av hovedrollene. Produsenten

var selvsagt Steven Spielberg.

EL RANCHO HOTELL: Dette har vært kulissene til noen av tidenes største westernfilmer.

Stjerner som Ronald Reagen, Katherine Hepburn, Kirk Douglas, Allan Ladd,

Jane Wyman, Betty Hutton, Jackie Cooper – har alle sammen bodd her. Byen har

også noen av verdens mest fantastiske skyskrapere.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

13


TIDSSONER: 3 tidssoner måtte vi gjennom på

vår tur. Los Angeles ligger ni timer etter Norge.

Nødvendige

justeringer

Opplevelsesmessig er

dette en flott tur. Med noen

få justeringer kan den bli

enda bedre.

FOR STOR GRUPPE

Vår gruppe var svært stor. Hele 29 sykler og

41 personer viste seg å være altfor mange på

samme tur. Bensinfyllinger tar lang tid, dobesøk

tar lang tid, matbestillinger tar lang tid og

det som skal være korte pauser, blir lange pauser.

Dermed ble kjøredagene i perioder en

kamp mot klokka for å rekke fram til neste

overnattingssted før mørket senket seg. Dette

førte også til at hastigheten ble unødvendig

høy, noe som slet på mange av de mer urutinerte

førerne (og passasjerene). Det som skulle

bli en hyggelig kveldsstund rundt leirbålet, ble

i stedet en kamp om å få seg en matbit og de

nødvendige timene på puta før vi måtte opp

ved soloppgang. Råd: Begrens antallet sykler

til maksimalt 15. Vurder også en kjøredag eller

to mer. Da vil turen få det feriepreget som vi

følte manglet.

INTERN KRIG

Motorsyklister er også individualister. Noen er

med i MC-menigheten og er på tur utelukkende

for kjøre sykkel. Opplevelsene er uinteressante.

Andre har ikke kjørt sykkel på mange

år og er på en slik tur for å oppleve mer enn å

gi gass. Vår gruppe var en harmonisk gjeng

med folk fra Harstad i nord til Jæren i sør. Helt

til siste kjøredag. Da kokte det over i varmen

klokka 05.50 på morrakvisten. Anklager ble

fremført høylytt fra ett gruppemedlem til et

annet, og dermed var det farvel til syv av gjengen,

De valgte å kjøre sitt eget løp siste dagen,

vi andre hang oss på guiden som før. Trist,

men forståelig når over 40 personer skal være

sammen over en lengre periode. Tips til guidene

– bruk mer tid og energi på å sveise sammen

gruppa. Ta plenumsmøter hver dag og

åpne opp for evaluering fra første dag. Da

minker risikoen for at det koker over.

14 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

CADILLAC RANCH: Her ser du ett av USAs best kjente kunstverk - Cadillac Ranch i Texas. Verdens galeste bilkunstverk.

Etter litt Baywatch-bading, og fotografering av

badevakter, leide vi en tandemsykkel og tråkket oss

videre til Venice Beach som er nabostranda til Santa

Monica, og også vel verdt et besøk.

Hovedattraksjonen er utvilsomt Universal Studios.

Her garanterer jeg en fantastisk dag. Ta for all

del et guidet tog gjennom alle kjente og kjære kulisser

fra serier vi kjenner fra TV. Se også ”Back to

the future”, ”Terminator 2” , “Waterworld”,

“Schreck” og ”Jurassic Park”.

ET MONSTER

Endelig klare for å hente ut syklene vi har leid. Selv

har jeg bestilt et dyr av en sykkel, altfor stor og altfor

tung, men slik er det – i Amerika er alt stort.

Harley Davidson selvsagt, dette uramerikanske

merket produsert i Milwaukee, Wisconsin. En 105

år gammel tradisjon som stadig flere får øynene

opp for. En sykkel som har et heller frynsete rykte,

men som mange skal ha på grunn av den høye

kult-faktoren. - Den går ikke på diesel, presiserte

utleieren før han slapp oss av gårde. Det høres bare

slik ut. Når jeg trør over setet for første gang, trykker

inn startknappen, skrur stereoen på fullt og etter

hvert legger inn cruisekontrollen, da føler jeg

meg utrolig tøff. Det er nesten så jeg synes synd på

Paul McCartney (66) og kjæresten Nancy Shevell

(47) som valgte bilferie på Route 66 i en gammel

Ford Bronco. De startet i Chicago et par dager etter

at vi la ut fra LA.

HASARDIØST KLEDD

Spørsmålet er – klarer jeg å temme dette 360 kilo

tunge monsteret med navnet Electra Glide før vi er

fremme i Chicago?

Kjøreutrustning blir t-skjorte, solbriller, solfaktor

35, olabukse, fingerløse skinnhansker og joggesko.

Helt hasardiøst, selvsagt. Men livet etter 50 skal

nytes med høy risiko, og da får det heller stå til.

Det er en mangfoldig gruppe nordmenn som

samles til dette eventyret av en tur. 41 personer på

29 motorsykler. Hardkokte bikere, tidligere alkoholikere,

ekskoner og eksmenn som har meldt seg på

uten å vite om hverandre, et lesbisk kjærestepar i

slutten av tyveårene samt Norges yngste lottomillionær

(21) med mor og far. Kan dette gå bra?

MISTER INTERESSEN

Det er kveld når vi ankommer Las Vegas. Spillebyen

framfor noen. Vel inne på hotell Stratosphere


lir vi ønsket velkommen av en av casinovertene i

Stratophere Tower Casino, som lurer på hvor vi

kommer fra. – Norway, svarer vi og dermed mister

verten interessen. Nordmenn er tydeligvis ikke

mest kjent for sin løssluppenhet rundt spillebordene

i denne byen. Og godt er det. Spesielt når vi

ser at personene som sitter med sine askebegre og

sine Marlboro-pakker rundt den enarmete banditten

om kvelden, også sitter der når vi spiser frokost

neste morgen.

Vi velger heller å ta heisen opp til 95. etasje for

å nyte utsikten av Las Vegas by night. Stay at the

top, Play at the top som det står i reklamen. Om

du ønsker å ta verdens høyeste karusell så kan du

for en neve dollars dingle med beina utfor kanten

av det 350 meter høye tårnet, alternativt Vegas’

egen Outlet (Premium Outlets) for shopping –

her finner du Armani med opptil 80 prosent rabatt.

Konklusjon: Sett opp Las Vegas på ønskelista.

ESEL I VEIEN

Neste kjøredag er det fortsatt ørkenlandskap. Vi

er i Arizona og kjører mellom kaktusene helt til vi

ramler inn i en gammel gullgruvelandsby og må

KOS PÅ TUR: Gjengen storkoste seg da vi kunne kjøre på rolige Route

66.

FEIT OG FIN: Det var mange tungvektere

å se. Disse traff vi i Hollywood.

VILLE VESTEN: Curt Kelling tar i

mot på hest og inviterer til hjemmelaget

barbeque. Han har norske

aner og synes det er stas å invitere

oss til cowboy-ranchen sin. Han gir

oss også lassoskole og viser hvordan

han fanger kveg.

BILSKILT: Det var mange spesielle

bilskilt å se.

stoppe fordi det står noen esler i veien! Saloondøra

smeller opp og ut kommer to menn med hver sin

revolver på hofta. De gjør opp sitt anliggende på

sedvanlig cowboyvis, og bare én forlater Oatman

med livet i behold. Vi tar oss en matbit før vi løsner

hestene våre og rir mot solnedgangen.

LYNET SLÅR NED

Før vi kommer så langt, ser vi at himmelen endrer

farge. Blått blir til noe grått og disig. En sandstorm

er på vei og vi stopper for å kle oss for anledningen.

Vinden røsker tak i sykkelen og vil ha oss til å

kjøre slalåm. Tordenskrallene varsler at mer er på

EIFFELTÅRNET: I Las Vegas

finner du både Eiffeltårnet, Triumfbuen,

Champs-Elysee og La Seinen.

Her blir drinkene servert i minitriumfbuer

på godt og vel 40 cm.

SYKKELPOLITIET: De tøffe gutta i

sykkelpolitiet stilte velvillig opp for

norske MC-damer.

GLIS: Tone-Lise fra Hvam var et

stort smil fra start til mål.

NATT I VEGAS: Las Vegas ble

grunnlagt i 1905, av mormonere

som bygde et fort her for å beskytte

reisende mellom Utah og Los

Angeles mot indianere. Las Vegas

har alltid vært verdens største samlingssted

for hasardspill, selv med

en lokal lovgivning som var så

streng at det ikke var lov å kaste

en mynt opp i luften for å avgjøre

hvem som skulle betale bar-regningen.

De dager er forbi...

ROXY´S DINNER: Hyggelig at de i

Las Vegas har retro-kafeen Roksøys

Middag. Det betyr at jeg sannsynligvis

har gjort inntrykk.

SYKKELPAUSE: Området rundt

Painted Desert (den fargede ørkenen)

er helt spesielt.

MIDPOINT: Vi er i Texas og halvveis

på vår tur til Chicago.

gang. Så kommer regnet. Også det er stort i Amerika.

Solbrillene byttes og jeg velger briller med gult

glass. Det hjelper en stund, inntil regnet har sørget

for å gjøre det håpløst å se gjennom vindskjermen,

samtidig som det er begynt å dugge på brillene. Nå

angrer jeg på at jeg ikke valgte visir på hjelmen.

De lysglimtene vi nå ser, er ikke neonlys. Det er

lynet. Med ett slår det ned i asfalten like ved en av

syklene, slår opp i clutchhåndtaket og inn i venstre

hånd på motorsyklisten før det jager gjennom

kroppen og ut gjennom høyre hånd. Selv om Per

Kristian Kjernli (43) er en røslig kar fra Romedal,

er han tydelig rystet. Tilsynelatende uskadd makter

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

> > >

15


han å parkere sykkelen, før han må ta seg en pause.

Etterpå blir det to dager med hodepine.

GRAND CANYON

Vi er nå på vei inn i indianerland, Navajo Nation.

Først en tur nordover til Grand Canyon, denne

enorme kløften som er blitt skapt av Coloradoelva

gjennom flere millioner år. Et paradoks er at Crand

Canyon først ble ”oppdaget” i 1540 av spanjolen

García López de Cárdenas. Da hadde det allerede

bodd indianere i området i over 3 000 år…

Jeg velger helikoptertur over deler av det 446

kilometer lange massivet. Ser det utrolige fargespillet

og den røde solnedgangen. For de mer filosofisk

anlagte er dette inspirasjon til tankegods i årevis

framover.

Etter å ha besøkt et gatehjørne i Winslow, der de

hele tiden spiller Eagles-låten ”TAKE IT

EASY/Standing on a corner in Winslow Arizona...”,

suger vi inn lukten og synet av store naturopplevelser

i New Mexico. Og like før vi ruller inn i

Texas, møtes vi av en mann til hest. - Welcome!

roper Cowboy-Curt og leder oss til sin Kelling

Ranch. Sammen med fruen Karen og et par venner,

serverer han den møreste biffen vi har smakt.

Vi får også en kort innføring i lassokastingens

kunst, før vi passerer grensen til staten der de serverer

de virkelig store biffene.

OTTO FLESKER TIL

Halve turen er unnagjort da den storvokste trønderen

Otto Steinar Larsen (43) fra Selbustrand utfordrer

skjebnen på Big Texan Steakhouse. Den verdensberømte

biffen er 2,2 kilo. Klarer du den i løpet

av en time, spanderer kokken hele måltidet.

– Ja, sier kokken da han ser Otto, - du kan klare

det.

Men 2,2 kilo kjøtt er mye kjøtt, og vår norske

venn må dessverre kaste inn servietten. Når tiden

renner ut, har Otto fortsatt cirka 200 gram kjøtt

igjen. Men ingen skal si at nordmenn ikke lager

show i junaiten!

GANGSTERBYEN OVERRASKER

Siste stopp er Chicago. Har du ikke vært her, må

du øyeblikkelig få denne byen opp på ”bare må

gjøre”-lista. Al Capones hjemby er USAs tredje

største by – med over 3 millioner innbyggere. Her

er arkitektur du aldri blir lei av å beundre, handlegater

du aldri har råd å shoppe i og USAs høyeste

bygning, Sears Tower, 442 meter over bakken der

du kan se fire stater på en godværsdag. Besøk Millenium

Park med sine utrolige skulpturer og fantastiske

utescene, ta en båttur på Chicago River og en

tur på Lake Michigan. Kvelden og natta bruker du

på blues- og jazzklubbene, og plutselig går flyet ditt

hjem til den virkelige verden.

Klarte jeg så å temme dette voldsverket av en motorsykkel

i løpet av de ni dagene vi var sammen?

Svaret er dessverre nei. Da må jeg i så fall enten

vokse noen flere centimeter i føttene, eller legge på

enda mer pondus rundt magepartiet.

Sjansen for sistnevnte er definitivt størst.

16 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

HELT CHICAGO: Chicago må oppleves. En utrolig ren og pen by som har fostret blant annet Ernest Hemingway, Oprah W

pone. Det var også her at Fastfood ble oppfunnet – og som vi i dag kjenner som McDonald.

BIG TEXAN 1: Her i Big Texan Steakhouse

skal vi spise kjøtt så vi

kjenner det en stund.

BIG TEXAN 2: Otto flesker til i

Amarillo. Han starter med friskt

mot, men en time blir for kort tid

på å fordøye oksen.

KART: Kjøreruta var slått på en kafé i Williams.

STANDIN´ON THE CORNER: Det

var dette veikrysset i Winslow, Arizona

popgruppen Eagles gjorde

så kjent.

MAT SÅ DET HOLDER: Bestiller

du pannekake til frokost, har du

mat hele dagen.


infrey, Hillary Clinton, Michael Jordan, Hugh Hefner og Al Ca-

HARLEY_DAVIDSOM

CAFE: Litt opp på Stripa

(hovedgata) i Las Vegas

droppet vi inn for å spise

middag på Harley-Davidson

kafeen. Inne her

står originalsykkelen fra

filmen Easy Rider.

PETRIFIED FOREST:

Den forsteinete skogen.

Her stoppet vi for å

avgjøre om det er

skog eller stein vi ser.

(Svar: Det er begge

deler. Skog er

blitt til stein).

LADER GUNNER´N: I

Outman gikk det ei kule

varmt.

GRAND CANYON: Velkommen til fantastiske Grand Canyon,

et av turens absolutte høydepunkt.

Route 66

Historie: Route 66 (eller U.S. Route 66 el-

ler bare US 66 eller "The Mother Road", var

en hovedvei i USA. Veien var en del av US

Highway System. Den ble grunnlagt i

1926.Veien begynte i Chicago, Illinois og

gikk gjennom Missouri, Kansas, Oklahoma,

Texas, New Mexico, Arizona og California til

Los Angeles, hvor den endte. Veien var

opprinnelig 3.939 km. I 30-årene, under

den såkalte "Dust Bowl" (en

lang tørkeperiode, som la

mange landbruk i midtvesten

øde), reiste mange bønder,

ikke minst fra Oklahoma og

Kansas, til California for å få

jobb. Under 2. verdenskrig

ble veien mye brukt, siden

enda flere mennesker reiste

mot vest, nå for å arbeide for

krigsindustrien i California.

Også forsvaret benyttet Route 66 til transport

av utstyr.

I 1956 begynte nedturen for Route 66.

Den daværende president, Dwight D. Eisenhower,

var under 2. verdenskrig blitt imponert

av Tysklands motorveier, og ønsket et

tilsvarende veinet i USA. Det ble begynnelsen

på slutten for Route 66.

I dag er det ikke lenger mulig å kjøre

Route 66 slik den opprinnelig var bygd,

men mer enn 80 prosent av veien eksisterer

fortsatt.

I 1990 erklærte staten Missouri Route 66

som "State Historic Route" og deler av

veien i Arizona, New Mexico og Illinois er i

dag erklært som "National Scenic Byway –

Historic route 66". Strækningen mellem

Kingman og Seligman i Arizona betraktes

som den delen av Route 66, hvor mest av

den originale vei og dens stemning er beholdt.

SANSTORM: Først kom det vind og sand, så

kom det vind og regn og så kom lynet som

holdt på å slå ut en av våre syklister.

9 stater: På denne turen er vi innom ni av

de 50 forente statene i Amerika. California,

Nevada, Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma,

Kansas, Missouri og Illinois. Turen tar

16 dager, derav ni kjøredager. Vi kjørte totalt

4.400 km. Dagsetappene ligger mellom 250

og 650 kilometer.

Filmen: Easy Rider er en kultfilm og en ro-

ad movie fra 1969. Filmen handler om to

menn, Wyatt (Peter Fonda) og Billy (Dennis

Hopper) som «dro av sted

for å finne Amerika, men

fant det ingen steder». Filmen

beskriver hippie-idealene

og den amerikanske

motkulturen på 1960-tallet.

Syklene var selvsagt amerikanske

Harley Davidson.

Gruppeturer: Det finnes

flere turarrangører. Sjekk på

nettet. Google.com kan være et godt sted å

begynne letingen.

Priser: Vår tur kostet 29.500 kroner for sjå-

før og 19.500 for passasjer. Det inkluderte

flyreiser, sykkelleie, overnatting på gode hoteller,

bensin, turvideo og to guider.

Lommepenger: USA er billig, men pengene

flyr lett. Beregn cirka 7000 kroner til mat, inngangsbilletter,

helikoptertur og annet som

”bare må oppleves”.

Barnevennlig: Definitivt ikke.

Nødvendig utstyr: Regntøy, solkrem med

høyoktanfaktor, solbriller, fleecejakke. Min

bag veide 8 kilo.

Anbefales: Hjelm og egnet kjøreutstyr (kan

leies/kjøpes i USA. En god halvhjelm m/visir

koster cirka 700 kroner).

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

fakta

17


GURU: Vi leverer kvalitet, sørvis, kjøreglede, frihet

og livstil, sier Reidar Samuelsen, importør av

Harley-Davidson i Nord-Norge.

Harley-Reidars

HD-imperium

Reidar Samuelsen (43)

er harleyguruen i nord.

Fra Ballangen styrer han sitt

motorsykkelimperium med

stadig større suksess. Nå

skal han også samarbeide

med Hurtigruten.

TEKST OG FOTO: FRANK R. ROKSØY

Anni-Frid Lyngstad, den svenske popartisten,

kjent som ett av de fire medlemmene av supergruppen

ABBA, er kanskje det største Ballangen

har hatt å fare med så langt. Hun er nemlig

født i denne bygda med 2642 innbyggere.

Dessverre gjorde hun svenske av seg, og dermed

er tronen ledig. Ikke se bort fra at Harley-

Reidar blir nytt skrytemål når stedet skal beskrives.

Faktum er at alle Harley-frelste i Nord-

Norge vet hvor Ballangen er. Årsaken er en

voksende forretning ved navn Harley-Davidson

Nord-Norge. Da Samuelsen startet med

HD i 1986, hadde han ikke drømt om at det

amerikanske sykkelmerket noen år senere skulle

selge best av alle i Nordland. Og i fjor ble

Harley-Davidson det mestselgende merket i

hele Nord Norge.

- Vi leverer kvalitet, sørvis, kjøreglede, frihet

og livstil, sier Reidar i et forsøk på å forklare

suksessen. Også kjøperne har endret seg.

Tidligere var det flest 40+ som kjøpte Harley.

Etter hvert som modellutvalget er blitt større,

kommer det yngre folk og vil ha en HD.

- Hvorfor kjøper folk en Harley-Davidson

til flere hundre tusen, når de kan få seg en feilfri

japaner til halve summen?

- Stilen, opplevelsen, mytene, lyden og utseende.

For å nevne noe. Sier Reidar og røper

at han fra neste år har inngått samarbeid med

Hurtigruten om kombinasjonen Hurtigruten

og Harley.

- Dette har jeg tro på. Her får man det beste

av to verdener, og en unik mulighet til å se

landsdelen både fra sjøsiden og fra landsiden.

- Og hvilken HD har du?

- En Springer Heritage. Den er jeg storfornøyd

med.

18 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

ROAD KING CVO: Dette vidunderet til nær 400.000 er Dagfinns Arntzens nye sykkel. Gutten på 62 ser fornøyd ut.

Pakketurer i nord

Harley-Davidson Nord-Norge tilbyr opplevelsesturer i det arktiske nord.

- Vi har lagt opp turer som jeg mener gir det beste av Nord-Norge hva gjelder

kjøreopplevelser i vakre og mektige kulisser. Pakketurene vi har satt opp, kan kjøres med

eller uten lokalkjent guide. Alle turene inkluderer leiesykkel, overnatting og delvis bespisning.

Vi skreddersyr også turer etter ønsker og behov, sier Reidar Samuelsen.

TUR A: 2-dagers tur

BALLANGEN – REINE I LOFOTEN

Turen tar deltakerne gjennom Efjorden, Stefjorden

med Norges nasjonalfjell Stetind og til

Kjøpsvik. Etter fergeoverfarten til Drag kjører

man via Ulvsvåg, gjennom det vakre Hamarøy

til Skutvik for ferge over Vestfjorden til

Svolvær.

Både veien gjennom Hamarøy og siden

E10 utover Lofoten mot Nusfjord og Reine er

relativt smale og svingete. Hastigheten vil være

lav og deltakerne kommer nært naturen

og det vakre landskapet.

TUR B: 2-dagers tur

BALLANGEN – LOFOTEN –

VESTERÅLEN – SENJA – SØR-TROMS

Turen starter som den forrige turen, men ender

opp i Stamsund om kvelden dag1 etter

besøk på Reine. I Stamsund tar man syklene

om bord i hurtigruta. Ankomst Risøyhamn kl.

04.30. Fra Risøyhamn kjører man den ytre

veien over Nordmela og Bleik til Andenes.

Fra Andenes går turen med Senjafergene

til Gryllefjord. Deretter riksvei 86 over Senja,

via Finnsnes og Sørreisa til E6 på Andselv og

videre langs E6 via Narvik til Ballangen.


Dagfinn Arntzen (62) lider av diagnosen Harleys syndrom.

Dette er hans femte Harley Davidson på fem år!

TEKST OG FOTO: FRANK R. ROKSØY

Byttet flaska mot

livet på Harley

Ja, du leste rett. Arntzen, som er fra Klakk i

Hadsel, men nå bosatt i Valnesfjord i Fauske

kommune, kjøper ny sykkel hvert år. Ikke

fordi han er misfornøyd, men fordi han ønsker

å prøve nye modeller. Denne gangen

var det motoren som fristet.

MÅ HA STOR MOTOR

- Jeg har investert i en Road King CVO. Den leveres

med en 1800 kubikks motor, den største som

Harley leverer. Det må jeg ha, slår den tidligere

langtransportsjåføren fast.

- Ikke fordi jeg kjører fort, men fordi jeg elsker

dreiemomentet og kraften som sykkelen svarer med

når jeg vrir på håndtaket.

Arntzen fikk sin første sykkel, en Tempo Taifun,

i 1962. Deretter ble det en lang pause til interessen

ble gjenopptatt på nittitallet.

- Se her, sier han og peker på bladgullet på nysykkelen,

for øvrig en maskin som er spekket med

alt av ekstrautstyr som er mulig å få på en motorsykkel.

Ikke så merkelig kanskje at doningen koster

nær 400.000 kroner.

TUR C: 3-dagers tur

OFOTEN – LOFOTEN –

SALTEN – HELGELAND

Denne pakken inkluderer Lofoten som de to

foregående men fortsetter med sørgående

hurtigrute fra Stamsund om kvelden dag 1 til

Nesna på Helgeland hvor man ankommer kl.

11.00 dag 2.

Fra Nesna kjører man nordover på kystriksveien

med 2 ferger (Kilboghamn – Jektvik og

Åg-skardet- Forøy), med ankomst Bodø om

kvelden dag 2 ved 19-tiden. Overnatting i Bodø.

Dag 3 starter turen i Bodø via Fauske og

gjennom det spektakulære landskapet i nordsalten

fram til Ballangen.

ALKOHOLEN KOSTET

For enkelte kan dette synes råflott, men Dagfinn

Arntzen priser livet etter å ha vært i kjelleren og

hentet tilfart. I 1983 mistet han synet på det høyre

øyet, en hendelse som tok så sterkt på at han etter

hvert ble avhengig av flaska.

- Jeg syntes så utrolig synd på meg selv at alkoholen

ble trøsten. Heldigvis var det sykepleiere og

andre som fikk meg til å se i bakspeilet slik at jeg

hadde en mulighet til å hente meg inn igjen. Etter

26. september 1991 har jeg ikke smakt alkohol.

- Er ikke det en prøvelse i dette miljøet?

- Det kan være det. Og jeg får ofte spørsmål om

jeg ikke vil ha en tår. Men da sammenligner jeg deres

utgifter til alkohol med ekstrautstyret på min

sykkel, og lurer på hvem som har fått mest for

pengene. Da blir det som oftest stille, ler Arntzen.

På denne store dagen får storkunden kake av Reidar

Samuelsen. Det skulle kanskje bare mangle.

- Reidar er fantastisk. Bedre sørvis skal du lete

lenge for å finne, konkluderer Dagfinn Arntzen.

TUR D: 6-dagers tur

OFOTEN – LOFOTEN – TROMSØ –

FINNMARK – SVERIGE

Dette er en rundreise som inkluderer Lofoten,

Nordkapp, Finnmarksvidda, Nord-Sverige

m.m. Turen omfatter 2 fergestrekninger og 2

transportetapper med Hurtigruten:

Stamsund – Tromsø m/overnatting – 20 timers

reise

Honningsvåg – Vadsø m/overnatting – ca 17

timers reise

I tillegg er det overnatting i Nordreisa, Kautokeino

og Jukkasjärvi.

KAKE OG HARLEY, TAKK: Reidar Samuelsen spanderer

kake på Dagfinn Arntzen som kjøper sin femte sykkel

i løpet av fem år.

TUR E: 5-dagers tur

VESTERÅLEN – LOFOTEN

Dag 1: Evenes-Stokmarknes. Der vi overnatter

i rorbuer ved Turistsenteret.

Dag 2: Vi kjører til Lofoten og Nusfjord. Vi får

en fantastisk tur gjennom Lofoten før vi kommer

til Nusfjord. Badestampen står klar ved

ankomst.

Dag 3: Vi kjører til Å og der slutter E10. Returnerer

til Nusfjord og drar på fisketur med Nusfjords

egen båt ”Eltor” og tilberedning/ kokkelering

av egen fangst i Nusfjords produksjonskjøkken

med profesjonell kokk.

Dag 4: Kjører til Vestvågøy. Besøker glasshuset

på Vikten før vi kjører til Borg og vikingmuseet.

Ender opp i Stamsund der vi går om

bord i Hurtigruten som har avgang kl. 19.30.

Dag 5: Ankommer Harstad kl. 06.45 og kjører

siste etappe til Evenes.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

fakta

19


Nå kommer

høstmotene!

Våre butikker:

Asbjørns Kiosk

4 YOU

Christiania Glasmagasin

Dressmann

Euro Sko

Game Shop

Glitter

GullFunn

Harstad Libris

Hennes & Mauritz

Jack & Jones

Jordbærpikene

KappAhl

Kremtoppen

Lene V

Nikitia Frisør AS

Parfymelle

Princess

Ringo

Signal Cafe

SPAR

Tante Thea

Telekiosken

Triumph

Vero Moda

- midt i Harstad

Åpent 10 - 20 (16) · Spar: 9 - 21 (18) · 26 butikker · www.saltobysenteret.no


Vil du annonsere i Velværeguiden Hålogaland?

Neste Panorama Hålogaland kommer ut som

Velværeguiden Hålogaland

stort julenummer 14. november 2008.

Kontakt MARIANNE på telefon 77 01 80 72

eller e-post: mle@ht.no

Vondt?

• Muskelplager

• Muskelknuter

• Stiv og støl

• Vond rygg og nakke

DYP VEVSMASSASJE

KAN HJELPE DEG!

Byens beste solrør?

Healing

Fotsoneterapi

Dyp muskelmassasje

Lymfedrenasje

Ernæringsveiledning

Hårmineralanalyse

Ring meg på 77 07 08 99 eller

901 79 581 for timebestilling.

Biopat og naturterapeut

Venusvn. 2, 9408 Harstad

http://www.harstadnaturterapi.no

Gi livet alle muligheter...

Ortopedisk

verksted for:

• proteser

• ortoser

• fotsenger

• MBT sko

• innleggssåler

m.m.

Har du

fotplager?

Ta kontakt

med oss

i Harstad

på tlf 77 00 57 00

Avd. HARSTAD

Storåkeren 9 – Kanebogen

www.aktivortopedi.no

Ring nå:

77 07 30 60

Offentlig

Will’s godkjent

Helhetsterapi

Ved Siwe Elektro/Politihuset

Utfordrer livet deg med:

• ANGST, PANIKKANGST

• UTBRENTHET

• ME (Myalgisk encefalopati)

• POSTTRAUMATISKE LIDELSER

• RELASJONSTRAUMER

• STRESS

...eller ønsker du å skape

“topp prestasjoner”

Vi tilbyr i våre behandlingsopplegg:

- Nevro Motorisk Programmering (NMP)

- Chi Nei Tsang (CNT)

- Nevro Lingvistisk programmering (NLP)

- Tankefelterapi (TFT)

For timebestilling eller mer info:

Telefon 958 78 537

post@human-communication.no

www.human-communication.no

Drømmer du om

en smertefri hverdag?

Prøv "Vivitex" spesialfiber

Disse behagelige tekstilene, fremstilt av platina, titan

og aluminium, avgir "bio-infrarøde" stråler som

hjelper mot smerter og vannansamlinger i kroppen.

Fibrene ble oppfunnet i Japan av høytstående

forskere i forbindelse med Hiroshima ulykken.

Godkjent av Food and Drug Administrasjonen (FDA).

Visste du at hormoner i ubalanse

også kan føre til overvekt?

Nyhet!

Prøv en naturlig progesteron-krem av

vill yjamsrot - kan virke slankende.

Bivirkninger ikke registrert.

• akupunktur

• akupressur u/nåler

• kopping

• aromaterapi

• TFT tankefeltterapi

• soneterapi

• Detox kroppsrens

For din sikkerhet

er jeg medlem

av NLFH Balanse

Velværeguiden

Hålogaland

Ta deg

tid til

velvære

Ingrid Berg, naturmedisinsk

terapeut og hjelpepleier

Ring for mer informasjon: Telefon 411 61 733 •

Klubbveien 9, Harstad • FRI PARKERING


22 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]


Her i nord er vi svært opptatt av hvordan

været blir. Treskjærer Kristian Abelsen

spiller på naturens egne sikre tegn

med sine populære «værpinner».

TEKST OG FOTO: LIV-KARIN EDVARDSEN

Sikkert

værvarsel

på pinne

Garantert sikkert!

Selv indianerne

brukte denne

teknikken for å

forutsi været,

sier treskjærer Krisitan Abelsen.

Abelsen bor i Drammen og driver

med treskjæring, dreiing og annen

hobbykunst.

Værpinnene er laget av gran, formet

som artige figurer med saueull til

hår, og med kjempelange kvistneser.

Peker nesen opp, blir det regn. Og

henger de ned, blir været pent. Værpinnene

må henges på yttervegg, og

er et godt alternativ til yr.no.

HEMMELIGHET

Abelsen jobbet tidligere i bygningsbransjen,

men problemer med ryggen

gjorde at måtte gjennom flere operasjoner.

Og til slutt forlate arbeidslivet

i 1992. Da var det godt for den kreative

mannen å ha en hobby.

- Jeg jobber med treskjæring de

dagene formen tillater det, sier

Abelsen som lager alt mulig i tre, fra

fat, boller, og lysestaker, til vakre utskårne

vogger.

Hvordan få bjørkebarken til å sitte

på trevirket han lager fat av, er en

dypt bevart hemmelighet.

GOD HANDEL

Treskjæreren har slekt på Sandsøy og

Grytøy, og besøkte Sandsøydagene,

som er ei ni dagers kulturmønstring

på ei øy med bare litt over hundre

innbyggere. Her solgte han sin hobbykunst

fra salgsbod.

Også de unge fattet interesse for

det han hadde å by på. Maren Sofie

Kildahl (11) kjøpte ”Luringen” som

hun kan bruke til å trylle med pengesedler.

En meget god handel.

GOD HANDEL: Maren Sofie Kildal (11)

kjøper her ”Luringen”, som hun kan trylle

med, hos treskjærer Kristian Abelsen.

Kampanje på jaktutstyr til hund:

• Jaktdekken

• Fôr til aktive hunder m.m.

20%

Gjelder f.o.m. 25. aug. t.o.m. 1. okt.

LØSNER IKKE:

Kristian Abelsen røper

ikke hemmeligheten

om hvordan han får

bjørkebarken til å sitte

på fatene sine.

PÅLITELIG: Et værvarsel til å stole på, hevder treskjæreren om sine ”værpinner”.

Aktiv høsthund!

I HARSTADBOTN

TLF 77 06 13 20

Man–tor 08–18 Fre 08–1530

www.harstad-dyreklinikk.no

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

23


Sponberg

Atle Sponberg er fiolinist. Han har studert

med Isac Schuldman ved Norges

Musikkhøgskole og Herman Krebbers i

Amsterdam. Han har deltatt i mesterklasser

med Isaac Stern, Sclomo

Mintz, Henryk Szeryng og Mstislav Rostropovitsj.

Atle Sponberg er i dag konsertmester

i Kringkastingsorkesteret og

leder hyppig Det Norske Kammerorkester.

Atle Sponberg er alltid sjenerøs i

sin musisering, og han trives best i

samspill med likesinnede musikere.

Han er en fremragende kontaktskaper

mellom podium og publikum, med

stort spilleoverskudd og ikke lite humor.

fakta

KONSENTRERT: Leif Ove Andsnes, Knut Erik

Sundquist og Atle Sponberg i et sjeldent seriøst

øyeblikk. Noter må endres.

TAKT OG TONE: Fiolinist Arvid Engegård har vært

med LINK fra begynnelsen. I år hadde han med en

rykende fersk CD-utgivelse til kammermusikkfesten.

MORO PÅ JOBB: Før konserten øvde gjengen noen minutter. Også det med stor innlevelse

og mye humor.

24 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

SHOW SPONBERG: Fiolinist Atle Sponberg var i praktslag da han spilte tango på Restaurant Karoline i Nusfjord.

Her har han akkurat opplyst kvinnen i hvitt om at han bor på rorbu 8A…

PÅ KNE: Det oste av spenning i lokalet da fiolinisten spilte på

alle strengene og knelte foran denne kvinnen på første stolrad.

Utløsningen kom i form av en rorbuinvitasjon.

TA BILDE: Sho

fotodisposisjon

stolene.


wet er snart over, men Sponberg og Sundquist stiller gjerne til

for damene på første rad. Folk lo så de holdt på å falle av

Da Atle Sponberg dro buen i rolig tangotakt

over fiolinen, knelte foran kvinnen på første

stolrad og satte dådyrøynene i henne, var det

musestille på Restaurant Karoline i Nusfjord.

Så reiste sjarmøren seg sakte og utbrøt:

«Jeg bor på rorbu 8A!»

TEKST OG FOTO: FRANK R. ROKSØY

Sponbergs

Spektakulære

Spontantango

Sjelden har et sjekketriks hatt større effekt.

De 200 tilhørerne knakk sammen

i latter. Det samme gjorde fiolinist

Sponberg og kontrabassist Sundquist.

Og slik fortsatte det med Show Sponberg

denne lørdagsmorgen i dette sagnomsuste fiskeværet

i Lofoten. ”En lettfordøyelig musikalsk

morgenmeny” stod det i programmet. Og det var

nettopp hva publikum fikk.

I KØ KLOKKA ÅTTE

Begivenheten heter Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest,

klokka er 07.50 og sola har bare så

vidt rukket å spre sine stråler på trappa til Karoline.

Frokostkonserten begynner klokka 09.00. Likevel

står publikum allerede i kø. Her skal det nytes en

god frokost før musikerne inntar plassene.

Konserten er for lengst utsolgt. 200 personer

betaler gladelig 200 kroner for frokost og konsert

med Altle Sponberg, Knut Erik Sundquist og viele

andere, som det står i programmet. Blant disse andre

gjenkjenner vi fiolinist Arvid Engegård og en

pianist ved navn Leif Ove Andsnes. ”Det kan bli

noe stort av den gutten der, kommenterte Sundquist

etter at verdensstjernen på sedvanlig måte

hadde tryllet noen toner ut av Knut Kirkesæthers

private flygel. Det trodde publikum også, skal vi tro

responsen.

LITE, MEN STORT

Karoline åpnet 10. juni 2006 og holder til i brygga

som var tørrfisklager før i tiden. Den er innredet

med historiske detaljer fra fiskeværet. Her ble noen

av konsertene under årets festival arrangert. Knøttlille

Nusfjord fungerer som et slags festivalsentrum

under kammermusikkfesten. Her bor og øver artistene.

Stedet gir en perfekt ramme omkring forberedelsene

til konsertene. Her kan alle gjestende musikere

ta inn over seg noe av kjernen i norsk kystkultur.

Samtidig befinner Nusfjord seg i et slags geografisk

midtpunkt for den musikalske geriljavirksomheten

som foregår rundt om i Lofoten denne

spesielle uka.

Tilbakemeldingene fra publikum etter årets konserter

er entydig positive. Ny rekord for billettsalget

viser en økning på 15 prosent i forhold til i fjor.

Dette til tross for det år var fire færre konserter i

hovedprogrammet enn i 2007.

Neste års festival blir den sjette i rekken og arrangeres

i tiden 6. juli – 12. juli. Og tenker du på

kammermusikk som noe litt sært som ikke passer

for deg, så pass opp, du kan bli overrasket…

BESTE SIDE: Lofoten og Nusfjord viste seg fra sin

beste siden denne lørdagen. Og publikum gikk storfornøyde

fra Resturant Karoline. Mett i magen og mett av

musikalske inntrykk ispedd 14 spiseskjeer humor.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

25


Ved innseilingen til Henningsvær havn ligger

Finnholmen Brygge, opprinnelig bygd i 1909,

renovert og åpnet som hotell i mars 2000.

Finnholmen Brygge er et familiedrevet hotell.

Som en del av et helårig drevet fiskebruk

kommer du virkelig i kontakt med det

egentlige og «ekte»Lofoten. Om vinteren

vekkes du av pulserende havnelyder,

og på formiddagen leveres dagens fangst

av fiskerne.

• Moderne møterom med plass til 20 personer.

• Tidsmessig teknisk utstyrt.

Velkommen til Finnholmen Brygge

Tlf 76 06 99 60 – Postboks 47 – 8312 Henningsvær

www.finnholmen.no

26 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

Henningsvær

med sin

sjarmerende

havn er ofte

kalt Nordens

Venezia!

Henningsvær Hotell

Overnatting

i Lofoten?

Vi har kveitemiddag, fisketunger, bacalao, saltkjøtt

og masse god drikke. På kvelden tenner vi i peisen.

Velkommen! Telefon 76 07 07 00. www.golofoten.com

FRITT FORMAT


UTFORMING: GOD STREK. FOTO: TRYM IVAR BERGSMO OG LOFOTR VIKING MUSEUM.

Skal du arrangere kurs- og konferanse i Lofoten i vinter?

VINTERBLOT

på Lofotr vil merke deg for livet

Året er 900. Mørketiden kommer nærmere for hver dag. Solen forsvinner stadig tidligere

bak Himmeltinden, og det hersker bekymring blant vikingene. Vil den noen gang komme

tilbake igjen? Høvdingen og husfrua tilkaller volven. Her må det blotes til gudenes ære

med ønske om lysere tider. Volven kan se inn i fremtiden.

DU INVITERES MED TILBAKE I TID og til gildehallen

på Lofotr. Her høres latter og begerklang.

Høvdingen og husfrua holder gjestebud, og husfrua

har sørget for god mat og drikke til gjestene. Dette

er mer enn et måltid, mer enn et Gilde... Du er midt i

dramaet på den mest magiske tida av året der de døde

forfedrenes verden er farlig nær den til de levende.

Kanskje skal du holde et kurs eller en konferanse i

Lofoten til høsten eller til vinteren? Eller kanskje vil du

oppleve noe spennende og annerledes med venner og

familie? Da er vårt vikingblot noe for deg. Kontakt oss

for en annerledes opplevelse i verdens vakreste øyrike.

Du vil aldri glemme en dag ved Lofotr Viking Museum!

Ta med deg din familie, venner, gjester og kollegaer til

et vinterbesøk ved Lofotr Viking Museum!

Vi har blot hver kveld i perioden 15.10.08 – 15.04.09

Påmelding innen kl.15 dagen i forveien for besøket.

For booking og flere opplysninger, ta kontakt på telefon 760 84 900 eller send en mail til vikingmuseet@lofotr.no

Lofotr Viking Museum ligger ved E-10, 60 km fra Svolvær og 14 km fra Leknes. Her har vi bygget en rekonstruksjon av den største høvdinggården som er funnet, hele 83 meter lang!

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

27


linkskudd

H Å L O G A L A N D

Hålogalandsregionen er full av ypperlige fotomotiver. Send oss

gjerne ditt beste bilde fra Hålogaland! Skriv navnet ditt, legg ved en

opplysning om hvor bildet er tatt og hvorfor du mener at akkurat

dette motivet fortjener å komme på trykk i Panorama Hålogaland.

Vi mottar bilder kun på e-post.

Send til: frittformat@ht.no og merk

saken med Blinkskudd Hålogaland. HÅLOGALAND

Tlf. 76 07 80 81, faks 76 07 80 49, Mobil 977 58 066

E-post: erdahls@online.no, postboks 33, 8309 Kabelvåg

KJØTTVAREFORRETNING – FISKEVAREFORRETNING – EN GROS

RØYKERI – PØLSEMAKERI – KJØLELAGER – FRYSERI

Vi leverer varer

i hele regionen.

Ring og avtal levering

Fagkunnskap gir trygghet

28 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

panorama L Ø S N I N G

Vi har trukket to vinnere blant innsenderne av

PanoramaX i sommerutgaven. 5 Flaxlodd sendes til

Ada Figenschau Løvseth fra Narvik. Vi gratulerer!

Maren

Velkommen til

Anna

Restaurant og overnatting i Sørvågen

Maren Anna ligger

rett på kaia i et

levende fiskevær!

8392 Sørvågen, Lofoten

Tlf. 76 09 20 50 · Faks 76 09 20 51

E-post: marenanna@lofoten-info.no

www.lofoten-info.no/marenanna


Reinrose i blomst

AV PAUL HÅVARD ZYLLA

På bærtur

Jeg har aldri vært noen bærplukker. Jeg er

ikke av dem som får tenning om høsten og

kryper etter multa til fjells og på myrene. Da

jeg gikk i ungdomskolen pleide jeg riktignok å

være med mamma og pappa på Skogøya når

de skulle plukke bær. De hadde vel et håp om at

jeg også skulle plukke litt, i alle fall nok til å dekke

bunnen i bøtta. Men, det ble nå mest til at jeg ordnet

med båten, en 16,5 fots Hansvik med vindskjerm

og 30 hesters Johnson. Mens de var ute i

lyngen mellom bjørk og rogn passet jeg dreggen og

landtauet. Mange ganger tok jeg også båten på Bogen

eller utfor Ungsmaløya for å fiske. En gang fikk

jeg to steinbiter, men det er en annen historie.

OG SÅ, i fjor vår, mange år etter siste tur med

Hansviken, skjedde det noe.

Jeg var skikkelig våryr, hjemme alene et par

uker, hadde god tid. Jeg bestemte meg for å benytte

sjansen til å trimme bort flesket og komme i bedre

form. Tida var inne.

Jeg begynte å gå turer i skogen. Målet var at jeg

etter hvert skulle nå opp på fjellet, og til slutt jogge

både opp og ned. Jeg tok kameraet med på turene,

klarte ikke å legge det igjen selv om det betydde ekstra

vekt.

Til å begynne med gikk jeg opp til Storsteinen

og jogget ned rund skytebanen ved Bonhågen. Etter

tre - fire turer økte jeg til level 2. Denne kvelden

var det nydelig sol, så jeg presset meg helt opp til

Veten.

Der ble jeg møtt av et uforglemmelig syn, en eng

av multeblomster, jeg hadde aldri sett maken. Jeg

kjente at nå fikk jeg også det, for dette måtte jo bli

alvorlig mye bær til høsten, jeg fikk bærtenning.

Mot alle forventninger ble jeg for meg selv en av

dem som plukker 10 liter multe på en formiddag og

skryter av det, men etter sesongen.

Det var masse blomster, jeg tok mange bilder.

Bilder med stor og liten dybdeskarphet, med lys fra

siden og rett på. Jeg hadde fått en hemmelighet rett

i fanget, bare jeg visste om denne multeplassen i utmarka.

Men bakerst i hodet lurte en tanke. Grøsnes-

marsjen hadde jo vært helga før, kanskje flere hadde

sett hva som var i emning her ved bekken? Jeg turde

ikke nevne det for noen. Det var nok best å tie

stille, i hvert fall til etter at grøden var kommet i

hus.

JEG HOLDT TETT HELE SOMME-

REN. Mange av dem som bor her i bygda går turer

i skogen, og de fleste har vokst opp her. De

kjenner terrenget og tuene gjennom egne erfaringer

og forfedrenes fortellinger. I tilfelle de visste om

plassen min hadde jeg uansett en sjanse hvis jeg

kom først. Jeg tenkte med meg selv at jeg burde gå

opp og sjekke forholdene i god tid før saueleitinga,

for når vi kom så langt ville nok et par av bøndene

med joggesko og flanellskjorte reke forbi plassen

ved bekken der oppe.

Jeg var også litt urolig for dette med bestøvinga.

Hvordan hadde det gått med den? Hadde det vært

for kaldt? For tørt? Hadde det vært insekt i denne

kritiske fasen?

FERIEN KOM, og jeg reiste etter samboeren

og ungene. Turen bar sørover til hennes foreldre.

Der var det ingen fare for at det skulle ryktes noe

om hvor multeplassen var. Jeg viste stolt frem

blomsterbildene, sa at nå hadde jeg også fått tenning

på multa, nesten som onkelen på Hamarøya.

Vi måtte bare vente til høsten, så skulle jeg berge

jula med multer fra Multeplassen til krem og krumkaker.

Lett.

Responsen var bra, jeg følte at jeg uventet innfridde

deres håp om hva en god svigersønn bør ha

interesse av og være i stand til for deres datter og

barnebarn.

Og ute på øyene der sør begynte bæra smått å bli

moden. Jeg ble rastløs og tenkte på bøndene der

hjemme. De var sikkert begynt å se etter gjerdene,

og kanskje de hadde begynt å gå etter sauene også...

FERIEN NÆRMET SEG SLUTTEN,

og foreldrene hennes ble med nordover til oss. En

kveld vi var ute med spissa fikk vi 4 uer i klakken.

Da vi rodde hjem så jeg mot Blåfjellet og Veten,

tenkte at nå var det vel på tide å finne frem bøtta og

plastposene. Mens vi satte båten i naustet fikk jeg

svigers på trua, vi ble enige om å ta turen neste

kveld. Dette var bra. Jeg kunne vise svigerfar multeplassen

vår, og vi kunne plukke mengder av multer

før sola gikk ned i havet.

Det skulle dessuten bli spennende å se hvor mye

det hadde blitt. Med så mye blomster burde det bli

en god del bær, bare den hadde knytt seg. Det kunne

jo hende at noen hadde plukket den, men vi hadde

ikke sett folk med bøtter eller små oransje sekker

av nylon på veien hos oss. Akkurat det visste jeg ikke

om var et godt eller dårlig tegn. Det kunne jo

hende at de som vanligvis går forbi hadde gått direkte

fra dørstokken hjemme, ut i skogen og tilbake

igjen. Dessuten er det et par stykker jeg mistenker

for å gå på bærtur uten å skryte av fangsten etterpå,

og det er kanskje de som kjenner tuene og myrene

aller best. Uansett, ingen av dem visste at de hadde

fått en konkurrent, at jeg hadde fått tenning og

snart skulle plukke flere liter på null komma niks.

DET BLE KVELD. Ungene sovnet greit, så vi

ladet opp med spann, brødposer og litt sjokolade i

sekken. Men så er det jo dette med overtro da.

Hvor mye er det lurt å ta med av plukkeutstyr?

Vi tok visst med nok, kanskje det var det som

gjorde utslaget.

Været var nydelig som kvelden før. Vi kjørte et

stykke opp mot skytebanen, parkerte og la i vei.

Oppe ved skoggrensa var det et såpass vinddrag at

det holdt insektene unna og tørket det meste av

svetten av oss. Vi skrev navnene i boka ved Storsteinen

før vi tok fått på det bratteste partiet. Spenningen

økte med høydemeterne. Var bæra der slik

jeg hadde sett i drømme?

Vi tok en ny pust i bakken på berget over Storsteinen,

og oppdaget et og annet guloransje bær ved

stien. De hadde knytt seg. Det lovet godt, og kanskje

ingen hadde gått denne veien i det siste heller?

Kanskje jeg hadde funnet min egen hemmelige

multeplass på ordentlig?

Vi spiste de første bærene mens vi stod der. De

var saftige og gode, men likevel bare en forsmak på

det som ventet oss lenger opp.

Før vi kom over kanten fantaserte jeg om blomsterenga

som skulle stå full av bær med farge som

midnattssolen. Snart skulle de tromme mot bunnen

av bøtta, eller kanskje det var best å plukke i pose?

VI KOM OPP, og vi var på rett plass, det var

helt sikkert. Men hvor var bæra? Vi så bare noen

enkle bær helt inntil kanten der berget kommer

ned… Hadde det vært noen her og plukket likevel?

Kanskje de hadde kommet opp stien fra den andre

sida?

Jeg studerte lyngen nøye og fikk bange anelser.

Jeg fant blomstene fra turen i juni og måtte erkjenne

det som var sant. Blomstene som stod der var avblomstret,

tørre og fargeløse, de aller fleste hadde

visnet, men ingen bær.

Det var ikke det at de ikke hadde knytt seg, det

hadde aldri vært en eng av multeblomster, Rubus

chamaemorus, her ved bekken. Skuffelsen var stor,

min hemmelige multeplass finnes ikke likevel. Det

var reinroser, Dryas octopetala, som hadde stått så

fint i sola ved sommersolverv.

…men, det er ikke helt svart for det, i går plukket

vi fem liter blåbær på et par timer!

Kilder: Wikipedia

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

29


Byggeklare

hyttetomter

Vei til døra, vann, avløp, strøm og

bryggeplasser. Sjøfiske, solrikt,

turløyper og masse mer…

30 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

Tomtepris

fra kun

53.000,-

Neshamn Brygge – høy standard selveier sjøhus

• Kun 6 km fra sentrum • Innfallsporten til Lofoten

• 90 m 2 privat skjermet kai • Ypperlig som firmahytte

• Bryggeplasser Be om tegninger og leveringseskrivelse

HUS

HYTTER

VVS

www.kanstad-trelast.no 76 93 35 00

Art Gymsal

Asbjørn Selsbanes gt 16

9406 Harstad

Åpent 10 - 14 hverdager

eller ring 911 31 744 for avtale

Sjekk www.bergsmo.no

SLUTTSALG

20-50%

RABATT PÅ ALT

(Kun kontant/kort. Ingen lagring.)

Besøk vår nettside

www.thor-evensen.no

og se Nord-Norges største utvalg

av antikke møbler, porselen,

glass, kunst og annet.

Eller:

Ta turen til Harstad og besøk oss i Storgata 15.

Møbelspesialisten

…hvor gamle møbler blir som nye!

Thor Evensen – Storgt. 15

9405 Harstad – Tlf. 77 06 68 90


jazzmakering

Solid

Det er 20. gang Sortland jazz- og

viseklubb ønsker velkommen til

Sortland jazzweekend. Med et

rikholdig og variert program kan

publikum velge blant jazz på

øverste hylle. Dessuten blir det opplevelser i grenseland

inn mot andre musikalske sjangere.

JAZZER BARNEHAGENE

Det hele starter med gateparade for barnehagene i

Sortland. Sortland juniorkorps, Monchegorsk jazzband

og aktører fra teatermiljøet skaper opplevelser

for barn og voksne.

Onsdag kveld inviterer Vesterålen storband

først til jubileumskavalkade med Sigrid Brennhaug,

Frode Alnæs, Marith Endresen, Einar Bragi og

Sortland korforening. Tilbakeblikk på festivaler

gjennom 20 år, og blikk inn i framtida med nyskrevet

musikk og ungdom på scenen. Senere samme

kveld gir Frode Alnæs klubbkonsert.

MIGHTY MARITH

- Fra programmet på torsdag kan jeg nevne næringslivslunsj

med blå toner fra Sigrid Brennhaug

og Kjell Joar Petersen Øverleir. Mighty Marith &

the mean men har gjort stor suksess i bluesens

hjemland USA i sommer, nå får vi høre de sammen

med Sigrid Brennhaug i en forrykende kirkekonsert.

Og kvelden avsluttes ikke mindre forrykende:

Petter Wettres ”Fountain of youth”, med

Erlend Slettvoll på piano, og Jonas Westergaard og

Anders Mogensen på bass og trommer. Kvelden

avsluttes med vesterålsk-britiske Chris Barlow i

samspill med Oddmar Amundsen og Rasmus Johansen,

sier primus motor Steinar Kjeldsen i Sortland

Jazz- og viseklubb.

SAXER BARNES

Fredag blir det jazzkafé med Monchergorsk jazzband

før den engelske saxofonisten Alan Barnes

slipper til i samspill med Oddmund Finnseth, Øystein

Norvoll, Roy Nikolaisen.

- Mange hevder at bop-en har hatt en spesiell

plass i nordnorsk jazzliv, i hvert fall blir det be-bop

for alle pengene. Kvelden avsluttes med den danske

Thorbjørn Risagers fenomenale R&B og soulbluesband.

Hans enestående kraftige, bluesy og

soulfulle stemme akkompagneres av band med blås

og kraftfullt komp, sier Kjeldsen.

GRAND FINALE

Han unner ingen å gå glipp av avslutningsdagen.

Gjør klar til Sortland

jazzweekend! Fra 17. til 20.

september ligger det an til

opplevelsesrike dager i blåbyen.

i jubileumsåret

TEKST: FRANK R. ROKSØY

- Sildejazz med Caledonien jazzband, jazzkafé

med vinnerne av årets Jazzintro (finale under Moldejazz).

Tidlig lørdag kveld kommer Elias og Veronica

Akselsen med sin inderlige og gripende musikk

bestående av skillingsviser, taterviser og religiøse

viser. Med seg på veien har de Stian Carstensen,

Finn Guttormsen og Daniel Sandén –Warg.

Lørdagskvelden fortsetter med Ulf Wakenius kvartett.

Gitaristen som har spilt med bl.a. Oscar Peterson

kommer til Sortland sammen med Lars Danielsson,

Morten Lund og Jesper Bodilsen. Dette blir

jazz av stort musikalsk format. Den 20. Sortland

jazzweekend får Valkyrien allstars æren av å avslutte.

bandet beveger seg fra folkemusikk ut mot andre

sjangere, derfor favner de så vidt og er blitt

årets festivalvinnere med flest festivaljobber denne

sommeren, sier en tydelig spent og fornøyd Steinar

Kjeldsen.

I tillegg til all musikken blir det kunstutstilling med

tilbakestrømskunstnerne under tittel ”Ettersyn”. I

samarbeid med den kulturelle skolesekken arrangeres

det også kunstverksted under ledelse og inspirasjon

av kunstner og musiker Svein Harald Berntsen.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

31


32 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

Møbeltapetsering

Vi stopper og trekker om gamle møbler

Industritapetsering

Omtrekking av moderne møbler

Møbelstoffer

250 varianter på lager til enhver tid.

Stoffer i alle prisklasser. Presenning.

Madrasser

Fjærmadrasser, skumplastmadrasser og

overmadrasser i alle mål. Kort leveringstid.

Båtkalesjer

Vi produserer i førsteklasses materialer.

Båtputer

Kontakt oss, eller besøk

butikken på Bergseng.

Stallheimveien 2, Harstad

Telefon 77 01 71 11 · Faks 77 01 79 70

E-post: stene.as@c2i.net

Stangnesterminalen 8B, 9409 Harstad

Tlf 02001

VELKOMMEN TIL

EN AKTIV OG

KOMPAKT REGION

På vårt Turistkontor finner du god

og oppdatert informasjon om kommunene;

Bjarkøy, Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund, Skånland og Harstad.

Vi tilbyr guidet omvisning for grupper på Adolf Kanonen,

Trondenes Kirke, Trondenes Historiske Senter, bysightseeing etc.

Ønsker din bedrift eller forening en spennende utflukt

så ta gjerne kontakt med oss. Vi kan skreddersy opplegg

for små og store grupper til lands og til havs.

BESØK HARSTAD MED OMLAND OG FÅ MED DEG ET AV DE MANGE KULTURTILBUD:

SEPTEMBER

4. Hellbillies, Harstad Kulturhus

5. Jo Nesbø, Harstad Kulturhus

7. Folk og røvere i Kardemommeby,

Harstad Kulturhus

7. Samling Heggenkollen, kl.12,

www.harstadjff.no

9. Arctimus og Jan Eggum, Harstad Kulturhus

10. ”Sprengt”, Harstad Kulturhus

12. Grillfest og dans på Florett`n, ROS Båtfor.,

13. Hinds Folke5er kl.15.00, Folkeparken,

IK Hind

12.-14. Tjuvstarten seniorturnering,

www.harstadhk.com

14. Totoløp, Ponni, DNTs 4-års-serie,

www.harstadtravpark.no

14. Åpen dag i Vilgesvarre, www.vilgesvarre.no

16. Hoel og Albrigtsen, Harstad Kulturhus

18. Peter og Ulven, barnefilm m/musikk,

Harstad Kulturhus

18.-26. Høgskolen i Harstad fyller 25 år,

www.hih.no

20. Korkafe med Gausvik Blandetkor (lunsj),

Harstad Kulturhus

20. Eldredagen, Myklebostad Kulturhus,

Tjeldsund e.råd

21. Brahms, Beethoven og Beat,

Harstad Kulturhus

24. Friends (kor) med musikere,

Harstad Kulturhus

Fra 24. Opplæringsjakt, www.harstadjff.no

25. Lunsjkonsert FMKN, Harstad Kulturhus

25. Mitt navn er Rachel Corrie,

Harstad Kulturhus

28. Totoløp, Ponni, DNTs 3-års-serie,

www.harstadtravpark.no

OKTOBER

1. Rock on strings, Harstad Kulturhus

2. FMKN konsert, Harstad Kulturhus

4. Harstad Mandskor, Harstad Kulturhus

4. Kulturmarsjen,Myklebostad,

www.myklebostad.net

5. Totoløp, Ponni, www.harstadtravpark.no

7. Høstfest i Sydvesten 4H, Kjerstad,

tlf. 482 19 023

11. Little Me, Broadway-musikal,

Harstad Kulturhus

12. Kjølenkoret, Nothundliv, Harstad Kulturhus

12. Totoløp, Nordstjernen, DNTs 3-års-serie,

www.harstadtravpark.no

15. Arvefølge, Arve Tellefsen, Harstad Kulturhus

17. Askepott, barn, Harstad Kulturhus

17.-18. Jentesprell, Harstad Kulturhus

18. Lars Bremnes, Harstad Kulturhus

20. Pan, Harstad Kulturhus

24. Espen Lind, Harstad Kulturhus

25. Sangkoret Vaarbud, Harstad Kulturhus

26. Multicultura, Harstad Kulturhus

26. Totoløp, Ponni, www.harstadtravpark.no

27. Zivil, Harstad Kulturhus

29. Engegårdkvartetten, Harstad Kulturhus

NOVEMBER

1., Julemesse:Myklebostad kulturhus,

www.myklebostad.net

1. Høsttreff, Tjeldnes Bygdestue,

tlf. 909 72 231

3. Frå ei reisedagbok, Harstad Kulturhus

Medio First Lego League turnering,

www.hjernekraft.org

5. Marit Sandvik, Bossa Nova,

Harstad Kulturhus

6. Sinfonietta, FMKN og Musikk i Troms,

Harstad Kulturhus

8. Mikael Wiehe og Åge Aleksandersen,

Harstad Kulturhus

3.-15. Pianomaraton, www.harstadkulturhus.no

9. Totoløp, www.harstadtravpark.no

12. «Polaroid», Jo Strømgren, Harstad Kulturhus

13. Håvard Gimse, Harstad Kulturhus

14. Pizzakonsert (barn), Harstad Kulturhus

14. Jul i skomakergata, Harstad Kulturhus

15. Pianofrokost, Harstad Kulturhus

15. Elevkonsert, Harstad Kulturhus

16.-18. Hålogaland Kraftcup, fotballturnering

18. Jul på månetoppen, Harstad Kulturhus

20. FMKN-konsert, Knut Iversen solist,

Harstad Kulturhus

21. Stine Mari Langstrand, Harstad Kulturhus

22. Bjørn Eidsvåg, Harstad Kulturhus

21.-23. Førjulsmarknaden, Stangneshallen,

www.harstadhk.com

23. Totoløp, www.harstadtravpark.no

25. Olav Hauge 100 år, Harstad Kulturhus

27. Skoleforestilling FMKN, Harstad Kulturhus

29. Swinging Christmas, Harstad Kulturhus

28.-30. Kraft Cupen barn/ungdomsturnering,

www.harstadhk.com

DESEMBER

5.- 6. Honningsvågrevyen, Harstad Kulturhus

7. Tenning av julegran: Myklebostad kulturhus,

www.myklebostad.net

9.-11. Det store Julespillet, Harstad Kulturhus

13. Julekonsert Halvdan Sivertsen,

Harstad Kulturhus

2.-9. Juleverksted Fiskeklubben,

www.harstadjff.no

14. Totoløp, Julenissens høytidsløp,

www.harstadtravpark.no

16. Juleverksted Fiskeklubben,

www.harstadjff.no

18. Julekonsert,

Harstad Kulturhus

26. 2. juledagsfest,

Kongsvik

Samfunnshus,

Kongsvik

Samfunns.

28. Juletrefest

for hele

familien,

Kongsvik

Samfunns.

TLF 77 01 89 89

www.visitharstad.com


www.chiligroup.no | 2007 Foto: Chili Harstad

90%

...av alt avfall som leveres til oss er

ressurser som gjenvinnes!

PRØVEKJØR ROOMSTER HOS OSS!

5 gode grunner til å prøvekjøre Roomster:

• Mye bil for pengene

• Fleksibel

• 5 stjerners sikkerhet

• Spennende design

• Romslig

ANDRE ŠKODA MODELLER:

SIMPLY CLEVER

KAMPANJE

PAKKE

Panorama glasstak og

Climatronic

kun kr. 3.900,-

ŠkodaRoomster fra kr 223.400,- ŠkodaRoomster Scout fra kr 239.000,-

FABIA FRA KR 161.500,- FABIA STV. FRA KR 183.900,-

OCTAVIA STV. FRA KR 223.900,- OCTAVIA SCOUT FRA KR 383.100,-

Johnsen BilPartner AS

www.hrs.no

9403 Harstad · Tlf 77 01 86 30 / 909 57 200 · www.johnsen-bilpartner.no

* Prisene er veil. levert forhandler inkl. frakt og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Finansiering gjennom Møller Bilfinans. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.

Drivstofforbruk og CO2 utslipp Roomster: 0,52-0,77 l/mil, 137-185 g/km

DIESELPARTIKKELFILTER ER STANDARD PÅ BÅDE 80 OG 105 HK TDI

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

33


Utgivelse:

14. november 2008

Distribusjon:

Sør-Troms, Ofoten,

Lofoten og Vesterålen

Opplag: 50.000

Annonsepriser (gode rabatter

ved bestilling av flere innrykk!):

1/8 side . . . . . . . . . . . .kr 3 000

1/4 side . . . . . . . . . . . .kr 5 000

1/2 side . . . . . . . . . . . .kr 9 000

1/1 side . . . . . . . . . . . .kr 15 000

1/1 side sistesiden . .kr 18 900

Bestill annonseplass NÅ !

Kontakt din annonsekonsulent

eller ring oss på tlf 77 01 80 00.

E-post: annonse@ht.no.

Siste frist: mandag 27. oktober.

Mediehuset Hålogaland:

HÅLOGALAND

HÅLOGALAND UTGAVE NR. 4 · SEPTEMBER 2008

Neste Panorama Hålogaland

Med

hest

som terapi

Med Harley

på Route 66

Med Bjørn

i Blåbyen

kommer ut som stort julenummer !

34 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

– leverer gode smil

Leknes

Harstad

Finnsnes

Behandlingstilbud

– Jevnlig kontroll, og kosmetisk/

estetisk tannbehandling

– Generelle tannhelsetjenester;

status, og utbedring

– Erstatning av manglende

eller skadede tenner med

implantatbehandling

Finnsnes 45 21 81 00 | Harstad 45 21 69 00 | Leknes 46 42 51 00

FESTANTREKK NR.1

Vi har vevd opp originalstoffet til vesten til herrebunaden for Troms og

Nordland, og fått kopiert opp de opprinnelige knappene – KUN HOS OSS!

NYHET! NÅ SYR VI OGSÅ OFOTBUNADEN

www.tadri.no

VI LEVERER: Nordlandsbunad · Tromsbunad · Ofotbunad (nyhet) · Troms Festdrakt · Silje Festdrakt

Mannsdrakt fra Hamarøy · Mannsbunader fra andre deler av landet · Barnebunader · Bunadssølv

Oppbevaringsskrin · Poser for oppbevaring av bunaden · Bunadsparaply · Omsøm av bunad

Din leverandør av bunader. Med vår fagkunnskap gjør du en trygg bunadhandel hos oss.

Verkstedveien 7, 9406 Harstad (vis a vis Sjøkanten senter i Harstad)

Telefon: 77 07 27 05 Faks: 77 06 98 65 Mobil: 920 14 370 www.bunadsstua-harstad.no


portrettet

Blåmann

Blåmann

På Sortland er det blått som gjelder, selv om det har satt

sinnene i kok og hjerter i brann. Idéen kom for 10 år siden

og Vesterålen har ikke vært det samme siden.

> > >

TEKST OG FOTO: VERONICA MELÅ

Bjørn Elvenes elsker hav og båter. Uvær og

storm er det aller beste. Han henter også inspirasjon

til malerier fra fargene i havet og lyset

som treffer rekka. Men når han er ombord

klarer han ikke male. Da blir han sjøsyk

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

35


Kompromissløs. Sta. Naiv.

Bygdebohem. Vill. Snill.

Beskrivelsene av Elvenes

er varierte. Alt etter hvem

man spør.

36 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]


Mørketida hadde sluppet taket.

Bjørn Elvenes så ut av vinduet,

og blåste ut nok en sigarett. Alpelua

på snei. Av. På. Av. På.

Han hadde streifet gjennom tunet

på gården, han hadde tatt seg en tur inn i den

gamle fjøsen som nå var atelier. Han var der ganske

ofte nå.

I sigarettrøyken og malingslukten hadde han tatt

frem gamle notater fra 10 år med krig om den Blå Byen.

Nå vandret han rastløst frem og tilbake over gulvet

av drivtømmer.

Skulle han si ja til forespørselen om å holde et foredrag

om Blå By-prosjektet? Han hadde jo roet seg ned

de siste to årene. Han hadde til og med begynt å male

bilder selv igjen, han hadde fått ned pulsen. Men nå

kjente han at det begynte å koke i årene igjen. Han

bladde i gamle brev, avisutklipp. De mørkebrune øynene

festet blikket der ute i det blå.

Jo. Visst faen skulle han holde foredrag. Han kjente

at han var klar. Bjørn Elvenes var fremdeles forbanna.

-Jo, det gjorde godt, svarer Bjørn Elvenes

(53), men ser egentlig mer sliten enn oppglødd ut.

Det er lite triumf i svaret som kommer kontant

og kort fra den storvokste svartbakken. Dét, og

innergårdinger, ble de som kom fra hans trakter

kalt av fiskerne fra Myre.

Bjørn refererer til en undersøkelse blant Sortlands

befolkning i sommer, som viser at 80 prosent

av de spurte vil at han, Bjørn Elvenes, skal fargesette

den Blå Byen. Ikke kommunen med sin fargepalett.

Men han.

-For å si det sånn. At jeg har fått tilhengere

blant befolkningen vil neppe endre på at kommunen

velger å stenge meg ute. Jeg er en persona non

grata i de kretser, freser en illsint Bjørn.

Hvem er han egentlig, denne blåbyens partisan,

denne krigeren av kunst i de offentlige rom?

JESUS I GETSEMANE

Bjørn Elvenes (53) vokste opp i en familie som

drev med sildefiske og gårdsdrift. Hans far jobbet

også som bussjåfør og pelsdyroppdretter, og mor

var en bestemt kvinne med regler som Bjørn ”kanskje

ikke var helt laget for”, etter eget utsagn. Han

var litt vill, og han ville mye. Blant annet ville han

bli kunstner. Han husker fremdeles første gang han

skulle tegne et bilde. Det var en oppgave på skolen

og pjokken ble rasende og frustrert da han ikke fikk

til å male foten til Jesus, som lå og ba i Getsemane.

-Siden den gangen har jeg hatt kunsten i meg,

og har alltid ønsket å tegne og male. Bestefaderen

bare fnøs når jeg sa at fjellene i Lofoten var så fine

at jeg ville male dem. Han ville heller at vi skulle

fare ut å ro, sier Bjørn og ler. Men sin far og bestefar

hadde han en voldsom respekt for.

Bjørns eldre bror karakteriserer Bjørn som en

bygdebohem, og legger til at det nok ikke er det

letteste å være, hverken i Vesterålen eller i det miljøet

og den familien de vokste opp i. Man måtte jo

tjene penger, og man måtte jo bli voksen. Å interessere

seg for kunst ga ikke de beste utsikter for noen

av delene, så da Bjørn var 16 år ble han ”hevven

ombord på trål” av faren, med beskjed til mannskapet

om at hvis han ikke arbeidet godt nok, så

skulle de bare gi han pryl.

-De sku fan ikkje få ta mæ på at æ va dårlig å arbeid,

det førbaainte æ mæ på.

Generelt førrbaaainer Bjørn seg over mye. Iallefall

har han det i kjeften. Og dette har ikke alltid

ført til at de diplomatiske kanaler har vært vidåpne.

-Hadde du noen du kunne dele interessen for

kunst med i oppveksten eller på havet?

-Nei, nei, nei. Sånt prella av i det miljøet der.

Det e kanskje derfor jeg ikke er der nå. Hvis man er

som meg, litt annerledes, og man ikke er flink til å

arbeide, så plukka de ”auan utav dæ”. Det e et

ganske rått miljø, sånn sett. Det jeg har flytt på er

at jeg har en vanvittig energi og arbeidskapasitet.

Det med å arbeide hardt er like mye for å opparbeide

seg en slags respekt, slik at man får sitt eget

frie rom. Det er veldig viktig for meg. Men det er

ikke bare på havet det er sånn, dette gjelder vel i de

fleste miljøer.

Bjørn Elvenes elsker å være på havet, og å være

sammen med havets menn. Og da han var yngre

var det aller beste å være på båt i dårlig vær. Helst

skikkelig uvær.

-Det er spennende med dårlig vær. Og det er en

mye større utfordring å navigere en båt i havn enn

å male en by blå. Det siste er jo bare vilje og logistikk.

Helt uproblematisk, egentlig. Jeg ser alltid

masse motiver når jeg er om bord, jeg elsker stemningen.

Alt fra fargespill på havoverflaten til lyset

som treffer rekka Jeg har forresten prøvd å male

mens jeg er om bord i båt, men det fungerer ikke.

Jeg blir bare sjøsyk.

-Du funderer mye? Var du tenkende og reflektert

som ungdom?

-Hehe. Både og. Men det har foregått mykkje

oppi næpa på mæ bestandig, det har det. Æ har

tenkt og filosofert fra æ va liten. Fra æ va bitte liten,

vil æ påstå.

Nå er det vanskelig å se for seg Bjørn som bitte

liten. Og det er heller ikke lett å se tenkeren Bjørn

Elvenes for seg, når du hører ham snakke fra levra.

Gjerne uten at det han sier bestandig tar turen innom

”næpa”. Bestekameraten hans sier at Bjørn er

Etter et par år med ro rundt Blå By stilte Bjørn opp

med foredrag om sitt syn på saken. Han og kommunen

har vært i konflikt lenge. Og han er fremdeles forbanna.

Bjørn Elvenes

Født 1955

Bor på Elvenes,

ca. 6 km utenfor Sortland.

Kunstutdannet i Nederland, og Polen.

Samboer og gift med Astrid i 28 år,

ett barn sammen.

Bakgrunn som reklamemann, fisker,

skipper, matros, fiskehandler, møbelsnekker,

billedkunstner.

Mest kjent i Hålogaland/ Vesterålen som

opphavsmann til idéen om den Blå Byen

Sortland. Hans idè ble presentert i 1999

og gikk ut på å gjøre Sortland om til et

kunstverk, et tredimensjonalt maleri. Et

innledende samarbeid med kommunen

strandet i 2001, og Elvenes trakk seg fra

prosjektet. Konflikten har pågått verbalt

og skriftlig siden, om opphavsrett og patenter,

samt den kunstneriske retningen i

prosjektet. Kommunen har videreført prosjektet,

og ”den blå byen” er fra 13. juni

2008 registrert som varemerke 246391.

Bjørn Elvenes lever i dag hovedsaklig av

kunst.

www.bjornelvenes.no

en ”fisker i hodet”, at han er kompromissløs og at

han liker å provosere og å diskutere. Likevel er det

alltid stor romslighet hjemme hos Bjørn, sier de

som er der ofte, og som også vet når de skal holde

seg borte. Kompisen sier at Bjørn har så mange

dårlige kvaliteter at han ikke vet hvilke han skal velge

å fortelle om. Og så flirer han rått.

-Ka, e det han Harald som har holdt på å løgg

dæ full?! Dæven han ligg tynt an, kommenterer

Bjørn. Etterfulgt av samme type fliring.

Dette er ikke dialog for sarte sjeler. Vi er midt i

Vesterålen.

MELLOM SKOLER OG ARBEID

Bjørn gikk på formingslinja på Stokmarkens etter

ungdomsskolen, og deretter på tegnelinja ved Husflidskolen

i Narvik. Et par år etterpå ble det Kystskipperskole

i Harstad, før han hoppet på gass- og

buesveis i Melbu. Innimellom skolegang som ikke

alltid ble avsluttet, fristet havet og det å tjene penger.

-Æ va jo litt vill, som sagt. Til mine foreldres

store fortvilelse. Far min va bussjåfør en periode og

æ brukte å far rundt med han og lempa postsekka

og meierispannet. Så æ blei kjent over hele Vesterålen.

Det har bestandig vært ei blanding av flaks og

beregning. Egentlig har æ bestandig hadd masse

gullhår i ræva, førr å sei det rætt ut. Æ har bestandig

vært djævelsk nysgjerrig. Og det med å drive å

ræk rundt, det har æ drevv på med bestandig.

Utferdstrangen førte Bjørn ut på tråler og seismikkbåt,

og med sistnevnte havnet han i Middelhavet

som 18-åring.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

fakta

> > >

37


-Jeg ble akterutseilt på Sicilia. Sjøsekken var kasta

i land og kapteinen ga beskjed om at jeg skulle

sendes til Bodø. Jeg hadde 24 kroner da jeg kom

dit. Brukte 10 kroner i inngang på et diskotek, og

10 kroner på en øl. Da hadde jeg 4 kroner igjen og

ante ikke hvordan jeg skulle komme meg hjem til

Sortland. Men så traff jeg noen kjenninger som jeg

fikk overnatte hos, og neste dag ”tjyv-haika” jeg

med Hurtigruta til Stokmarknes. Der ble jeg værende

i et par uker i et kollektiv. Det va en del festing

på den tiden, ja.

-Då æ kom heim va æ sjetten og fæl. Mor mi

ante ikke hvor jeg hadde vært. Æ kom heim med

en sånn skinnpels, en afghanpels, og æ så jo ikkje

ut, langhåra og fæl. Mor mi tok mæ med to fingra

på skuldra og leid mæ inn på badet og så låst ho

døra fra yttersia. Æ fikk beskjed om å hiv klean ut

vinduet. Ho hadd angst for kakkerlakka, så klean

blei kokt.

Hvis du spør Bjørn om å redegjøre for tid og

sted, så går det litt i surr. Han har en imponerende

cv, men siden det har vært en del spontane avgjørelser

og avbrutte prosjekter her og der, så er det

ikke alt han tar på husken. Selv synes han livet har

gått djævelsk fort, og det som har skjedd, har

skjedd fort. Og i dette ligger nok forklaringen.

-Jeg drev et reklamebyrå en stund, men da børskrakket

kom så ble det tøft i bransjen. Deretter

drev jeg en fiskehandel en periode, og det var det

mye penger i. Men penger har aldri vært en drivkraft,

så da jeg synes jeg hadde tjent nok for en

stund fant jeg ut at jeg skulle dra til Berlin og male,

det her var vel på slutten av 80-tallet. Eller var det,

jo, nei, jo det må det ha vært...

Alle epokene fargelegges med historier. Om møter

og fester. Om veiskiller og et søkende sinn. Fra

kunststudier i Nederland havnet han tilfeldig på et

tog til Krakow. Det kunne like gjerne blitt Praha.

Og der fant han tvillingbroren til professoren, en

vaskekone og en gal eksmann. En fisker hadde gått

i land, og skulle ikke forlate før han hadde sin magistergrad.

OKKUPASJON OG

KUSKINN I KRAKOW

Bjørns røffe tone måtte slipes litt, også da han kom

til Krakow i Polen i 1990. Medstudentene synes at

han var uhøflig fordi han titulerte professoren på

fakultet med Du, og ikke den korrekte formen Sie,

på sin haltende tysk fra ungdomsskolen.

-Det gikk seg jo til, takket være min sadistiske

tysklærer. Det er snedig. Jeg fant omsider likesinnede

innenfor kunsten. Men der nede savnet jeg det

som folk har her oppe. Så da synes jeg tildels at

folk ble noen trægpeisa og bleikinga. Jeg savnet folkene,

humoren og maten hjemmefra. Og fargene,

havet og fjellene. Men jeg hadde et vanvittig utbytte

av studiet! Og det at jeg er en reinhekla Vesteråling

hjalp meg der nede. En bakgrunn som fisker

med beina på jorda var ikke det verste når man

skulle bli kjent i nytt farvann.

Bjørn gikk ut fra akademiet etter tre år med diplom

med utmerkelse.

-Jeg pleier ikke å skryte, men siden enkelte er så

opptatt av å hente inn ekspertise utenfra, så kunne

de kanskje hatt godt av å vite at jeg gjorde det svært

bra på kunstakademiet, og at jeg faktisk vet hva jeg

snakker om, kommer det småbeskt fra Bjørn som

ikke lar sjansen gå fra seg til å si hva han mener.

38 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

-Men det jeg ble belønnet for i Krakow, ble jeg

straffet for her. Jeg studerte nemlig hvordan man

skal integrere kunst i arkitekturen. Her i Nord-Norge

er det stort sett samme tristesse over alt. På 60og

70-tallet ble alt som var gammelt revet, og

kremmerånden tok over. Det meste av arkitektur er

preget av tekniske tegnere. Som hovedfagsoppgave

i Krakow okkuperte jeg en nedlagt krydderfabrikk

På gården etter besteforeldrene har Bjørn Elvenes atelier,

høvleri, og en stor hage med statuer og drivtømmer.

Han planlegger nå å bygge en vollgrav med vann

rundt gården. Alle husene er blå. Naturligvis.

og installerte kuskinn og blåe vegger. Jeg fikk beste

karakter, professoren var helt i fistel.

Det var i Polen Bjørn tenkte på en blå by for

første gang.

-Idéen kom da jeg var på besøk i Nova Hota i

1991, en by som var så forurenset av Stalins kolossale

fabrikker, at selv rottene hadde flyktet. Alt var

grått, menneskene, bygningene, alt. Det var utrolig

deprimerende. Selv himmelen var så grå at sola ikke

klarte å trenge gjennom smogen. Da tenkte jeg,

det må jo gå an å gjøre noe for disse menneskene.

Kanskje man kunne gitt dem arktiske, klare, friske

farger, tenkte jeg, for å bedre på hverdagen deres?

Like fort tenkte jeg at dette var en jævlig god idé,

men at det var ikke rett sted for meg å realisere noe

slikt. Men Sortland var passe liten, passe grå og

passe kjedelig til å kunne være et egnet sted for et

blått kunstverk.

-Hvorfor akkurat blått?

-Jeg har alltid vært glad i blått. Har vokst opp

med blått. Men en annen sak er jo at blå er jo en

behagelig farge. Rødt irriterer synsnerven, og ville

skapt et mer aggressivt miljø, mens blått tilhører

horisonten og er mer beroligende. Den stresser ikke

synsnerven, i motsetning til alle varme farger.

Da Bjørn kom tilbake til Sortland etter kunststudier

i 1993, var idéen høyst levende. Men han lanserte

den ikke før i 1999. Og det som har skjedd

etterpå, er, eh, historie.

-Jeg følte meg så forurenset etter årene i en skitten

industriby, at jeg måtte ha en periode med fysisk

arbeid og frisk luft da jeg kom tilbake. Derfor

var det veldig spennende å jobbe med drivtømmer.

Drivtømmer har spesielle farger og ikke minst en

spesiell historie, siden det har vandret i årevis fra

fjerne himmelstrøk før det havner i våre farvann.

Og så e det jo ”djævelsk spennanes å se om man

får mannsjiten om bord...!”

Bjørns drivtømmer var ikke smårusk. Digre

stokker på flere tonn som ble til skulpturer, stoler

og bord. Og etterspørselen var stor. Fra arabiske

land, England. Han kunne få opp til 70.000 for et

bord.

-Etterhvert kom dette med blåbyen, og jeg måtte

ta et valg. Jeg valgte Blå By, og la alt av energi, tid

og penger inn i dette i mange år.

POPULÆR UØNSKET PERSON

Nylig ble det opprettet en støttegruppe for Bjørn

på det populære nettstedet Facebook. Gruppen heter

intet mindre enn ” Vi vil at Bjørn ska bestem

fargen te Blåbyen”. Nyheten om den blå byen ved

sundet har både funnet veien til riksmedier og de

store utland. Det er mange som mener noe om saken,

og mange som ikke vil eller orker. Med utstillingen

”De Tiltalte” sa Bjørn ettertrykkelig hva han

mente om en rekke navngitte personer.

-De saftigste utspillene kunne jeg holdt for meg

selv, men det er vel ”fiskeren i meg”... Men hadde

jeg vært en finslepen byråkrat, hadde jeg nok ikke

kommet med en idé om en hel blå by i utgangspunktet.

Jeg klarer ikke å være kalkulert eller kynisk,

det går aldri bra hvis jeg prøver på det. Det får heller

være sånn at jeg ikke kommer på de lure tingene

man burde si. Siden utstilinga ”De Tiltalte” har det

vært vanntette skott mellom meg og kommunen.

Det var når de fjernet kunsten fra prosjektet at jeg

virkelig eksploderte!

Han er sta, og han er ikke en mann som kommer

med de store innrømmelser. Det er etter alt å

dømme ikke kommunen, og dens aktører, heller.

Dermed ser det rimelig fastlåst ut. Etter snart 10 år

med medieoppslag og konflikter, ser det nå ut til

folk flest står på Bjørns ”side”.

-Det gir meg ikke stor glede, for å si det sånn.

Det har vært mye snakk om at jeg har påført enkelte

i kommunen en stor belastning, men det er aldri

noen som tenker på hvilken belastning det har vært

for meg og min familie. Da jeg skulle male varebilen

min blå, sa sønnen min at hvis jeg malte den

blå, så trengte jeg ikke hente han på skolen mer.

Astrid har vært helt utslitt av alt dette, og økonomisk

sett har det vært en katastrofe. Da medieinteressen

begynte å ta seg opp her i sommer, sa Astrid

bare: ”Å, nei, ikke nå igjen”. Det har vært godt for

alle at det har roet seg ned.

-Hva tror du Vesterålingen tenker om deg som

kunstner?

-Jeg vet ikke om folk flest er klar over at jeg er en

kunstner, det er mulig de tror at jeg er en eller annen

tulling som bare har fått en vanvittig idé om å

male Sortland blå. Og i Vesterålen er det jo bare

40.000 mennesker, så det er begrenset hvor mange

bilder man kan selge. Men jeg merker jo at det er

en endring på gang. Det er flere som er interessert i

kunst, og det er flere som faktisk kjøper kunst. Så

det er vel en kombinasjon av at folk har mer penger,

og at de får mer impulser utenfra. Men i de aller

fleste hjem henger det uengasjerte bilder som matcher

sofaen. Det som er trygt og greit, det vil folk

ha.

-Men ikke du?


Det meste er blått hos Bjørn. Selv en gammel gravemaskin hjemme på gården på Bø utenfor Sortland har fått

noen strøk blått.

-Nei.

-?

-Jeg er ikke en kunstner fra den skjønne blomstereng.

Jeg orker ikke å male det pene og snille

bare for å gjøre det, bare fordi folk vil ha det. Da er

jeg heller fisker eller jobber på ferga. Det er mye

mer ærlig.

KOMMUNIKASJON OG LIDELSE

Ærlig er et ord det er lett å bruke om Bjørn Elvenes.

Naiv, sier noen. Kompromissløs. I hans

kunstneriske uttrykk er surrealisme og lidelse to

stikkord. Det er noe med alvoret som treffer Bjørn.

Aller helst skulle han laget ”enda styggere” bilder

og stilt dem ut i Europa. Til et publikum som tør

utfordre seg selv litt mer enn man tør her.

-Jeg har en hang til det surrealistiske, og er mer

ute etter å skape undring. Hvis jeg kan få folk til å

stille spørsmål, så har jeg oppnådd det jeg vil, mer

enn at jeg skal være en som forteller hvordan ting

er og henger sammen. Det e djævelsk artig når nån

”tar i” på et bilde. Da har man oppnådd en kommunikasjon.

-Det sterkeste i kunsten er lidelse. Det treffer

meg i sjela. Derfor har jeg alltid likt Edvard Munch

veldig godt. Sterke portretter av lidelse og fattigdom,

arbeidernes fattigdom spesielt, fascinerer

meg.

-Hva er det med det uskjønne som titaler deg?

-Nei, jeg vet ikke. Det er vanskelig å svare på

hvorfor. Men det er noe i meg. Jeg har jo levd et

ganske tøft liv sjøl. Og jeg har alltid likt meg når det

stormer rundt meg, så det er vel en sammenheng

der.

-Hvis man klarer å male det man ikke kan ta bilder

av, så synes jeg det er det beste. Livet ikke bare

er vakkert og perfekt, og da synes jeg det blir feil

når bildene blir for pene. Hvis det blir for ”daillat”,

så blir det uinteresseant for meg. Det må være litt

action. Både følelsmessig og ellers.

Når Bjørn maler er det også action. Iallefall

mentalt. Han beskriver det som å være i heis som

skifter etasje hele tiden. Og det er akkurat når han

er der, i heisen, at gode venner vet at det er best å

ikke være i nærheten.

-Jeg prøver å ikke tenke. Bare se og være i prosessen.

Når jeg er i en sånn konsentrasjon at jeg

klarer å kutte ut egoet, det er da kvaliteten kommer.

-Er egoet i veien når du maler?

-Egoet er hele tiden i veien. Hos de aller fleste

av oss.

-Jeg spiller trommer stort sett daglig, det er en

slags religion jeg har, det er nesten som en trening i

forkant av maleprosessen. Jeg må kutte ut egoet og

bare se, eller lytte. Da havner jeg i full kontakt med

meg selv. Rent følelsesmessig. Man blir nesten som

et medium, en formidler av noe. Og da blir det

man lager bra. Og da tenker man ikke lenger på

teknikk. Da kommer det intuitivt.

I mange år har det for det meste vært blåfarger i

Bjørns palett. De siste par årene har han malt mer

enn noensinne. Han sier at det føles bra. Likevel

bobler det blått i blodet og samtalen dreier stadig

inn på hvem sa hva og gjorde hva, og temperaturen

stiger i takt med ordene som fosser ut.

-Jeg klarer ikke å akseptere at de gjør Sortland til

en styggere by enn det den var i utgangspunktet.

Det de holder på med er middelmådighet minus.

Men det er greit. Jeg tenker som så at de skal bare

ta grunnarbeidet på husene.

-Javel?

-Æ må nu vel klar å revitalisere og male om de

der husan etter kvært.

Tilhørerne i salen hadde kommet fra hele Nord-

Norge, og kjente lite til denne frittalende mannen med

blåsnippede kommunepamper i sikte. Elvenes la frem

sin beretning, og han la ingenting i mellom, som man

sier. Salen lo, kanskje på steder der de ikke burde, fordi

denne mannen hadde et språk man ikke forventet fra

en utøver av de finere kunstformer. Elvenes høstet både

applaus, sympati og forundring. Det var enda et par

måneder til Elvenes skulle få beskjed om at 80 % av

Sortlands befolkning nå var på hans side i den bitre

striden med kommunen. Det var lenge, kanskje så mye

som et par år, siden han hadde snakket offentlig om

den Blå Byen. Han hadde snakket seg varm og heit, og

temperamentet kunne føles fra en skjelvende stemme

gjennom rommet.

-Har du vært skuffet over det kommunen har gjort i

denne saken, spurte en tilhører i salen. Skuffet. Alle

smakte på ordet og ventet på at Elvenes skulle krydre

svaret.

-Skuffet??!, gjentok Bjørn Elvenes. Skuffet?! Æ e så

føøøøørbaiiiiina, at det e så vidt æ får pust!!! Bære æ

tænk på ka de har gjort så kjenn æ at hold på å kvæles.

Det e ei skam.

Æ kunn ha sagt meir. Men en ting skal altså bare

være helt klart. Siste ord i deinna saka e ikkje sagt...

Nu æ skal holde kjeft, tordnet Elvenes.

Publikum var løftet armene og applausen var på

vei. Da hørtes det et kremt.

-Men altså, det var bare en ting...

Bjørn Elvenes var i gang. Og han hadde ikke tenkt

å holde kjeft.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

39


Jagerpilotenes krav til en god kniv, var

høyere enn alt som fantes på markedet.

Dermed utviklet Fällkniven F1.

TEKST OG FOTO: FRANK R. ROKSØY

Kniven

som skapte suksessen

Opplev Nordkalottens mest eksklusive julebord i Kattilakoski.Delikatesser fra

hele Nordkalotten, som kongekrabbe, østers, bjørn, elg, rein og mye mer.

Juleshopping & eksklusivt julebord

Pass på å gjør årets julehandel i Finland og på IKEA og nyt av et

eksklusivt julebord fra hele Nordkalotten i Kattilakoski.

Julebordspakke:

Eksklusivt julebord i Kattilakoski * Overnatting, del i dobbeltrom

* Shopping IKEA * Frokost * Badstu

Pris fra 1423:- sek/p

Kontakt:

�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

40 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

Julebordsdato: fra 21/11-22/12 (alle dager)

F1: F1 er en klassisk

«overlevelseskniv». Den er

konstruert i laminert VG10 stål,

og siden 1995 vært valgt av det

svenske flyvåpenet i deres standardutrustning.

97mm bladlengde,

210mm totallengde.

Se nøye på denne kniven.

Den ble skapt for 20 år

siden og var den eneste

kniven som Jaz Gripenpilotene

i det svenske

forsvaret ville bruke.

Eric (30) viser stolt fram kniven i

laminert stål med en bladlengde på

97 millimeter. Men eventyret begynte

da pappa Peter (59) ble arbeidsledig.

- Far begynte å ane en kultur for

knivsamlere og startet med å importere

kviner fra Tyskland. Etter hvert

ble han generalimportør og fikk enerett

for mange merker. I 1997 ble vi

kontaktet av FMV (Forsvarets Materiellverk)

og spurt om å levere en

kniv til pilotene av jagerflyet Jaz Gripen.

Problemet var at ingen av de

Fällkniven AB

TÅLER JULING: Fällkniven AB er ble etablert i 19

tet inn i nye lokaler i Boden.

tyske knivene holdt mål. Da bestemte

vi oss for å utvikle våre egne produkter.

Slik ble F1 født og vi fikk de første

20.000 eksemplarene produsert i

tyske Solingen sier Eric. Nå har vi

flyttet produksjonen til Japan, mest

på grunn av deres enorme kunnskap

Familieforetak og Nordens ledende knivspesialist siden 1984.

Holder til i Boden. Påstår at deres kniver er verdens sterkeste

serieproduserte rustfrie kniver. Er kongelig hoffleverandør.

fakta


84 og produserer kniver som ofte benyttes under normale bruksforhold innen jakt og fiske, men de er konstruert for å tåle langt mer enn tradisjonelle brukskniver. De har nylig flyt-

om slike produkter, se bare på Samuraisverdet,

sier Eric.

- Hva var det pilotene forlangte av

kniven?

- At det måtte gå an å skyte seg ut

av cockpit med kniven på egnet sted,

at den ikke var for tung, at den fungerer

under alle klimatiske forhold og

at den kan brukes hardt både som

skjærende og brytende verktøy.

Fra å ha bare Sverige som marked,

eksporteres i dag 85 prosent av det

Julebord med levende musikk i november og desember.

Familiejulebord søndager fra 30. november.

Ring 77 05 84 44 / 958 34 958 for bestillling og mer informasjon.

som Fällkniven AB produserer. Og

denne suksessen kan Eric takke internett

for.

- Ja, det meste markedsføres og

selges via internett.

- Hva koster en god kniv?

- Det spørs om du skal ha en gavekniv

eller en brukskniv. Men her må

du gi 650 kroner for den billigste og

11.200 kroner for den dyreste. Da får

du 120-lags diamant, smiler knivspesialisten.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

41


panorama

PanoramaX er laget av kryssordforfatter Knut H. Støckert fra Melbu, og som et tips til deg kan det være lurt å ta vare på siste utgave av Panorama.

Det vil hjelpe deg betydelig i din jakt på å løse denne oppgaven. Har du ikke papirutgaven kan du gå inn på www.ht.no og klikke på «Panorama». Lykke til!

Merk konvolutten «PanoramaX» og send den til: Fritt Format, c/o Harstad Tidende, postboks 85, 9481 Harstad. Frist for innsending: 24. oktober.

Navn: ........................................................................................ Adresse: ......................................................................................................................................................................................

42 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]


panorama B E R G S M O

Trym Ivar Bergsmo er en anerkjent norsk fotograf.

Han har gitt ut en rekke bøker med utganspunkt i landsdelen. Han har holdt utstillinger i både inn- og utland

og samarbeidet med en rekke andre kunstnere, som f.eks. Lars Saabye Cristensen og Ola Bremnes.

Fra is til ørken

I en periode av livet mitt, oppsøkte jeg regelmessig ørkenen.

Stillheten, landskapet som var barbert og eksponert, elementene, lyset og det

lille livet som fantes der ute. Det var som om alt unødvendig var skrapt bort.

I ettertid har jeg oppsøkt andre typer ørken.

Og det er i denne marginale tilværelsen jeg trives best. Mennesker som lever

her, kulturer, natur, lys, alt eksisterer i en symbiose. Sammenhengen mellom

disse elementene og menneskets eksistens er tilsynelatende evigvarende og permanent.

Slik er det ikke lenger og vi har et ansvar for å opprettholde denne likevekten.

Se www.bergsmo.no

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

43


I harmoni

med seg selv

- Musikken gir meg harmoni med meg selv, sier Steinar Aarsnes (47).

Men livet til artisten, komponisten og plateprodusenten har ikke alltid vært like harmonisk.

TEKST OG FOTO: LIV-KARIN EDVARDSEN

Solen skinner over vakre Andøy i Nordland.

I den lille bygda Dverberg bor

musiker Steinar Aarsnes. Som vanlig er

han å finne i sitt lydstudio i kjelleren

sin. Omgitt av en mengde elektronisk

utstyr.

- Jeg har brukt ni år på å få til et topp moderne lydstudio

her. Og minst to millioner kroner. Jeg står

for hele produksjonen av CD-plater her, alene med

artist. Det går i rock, country, gospel, viser. Til og

med metal. Man må være altetende i denne bransjen,

sier han.

Kjente artister som Ola Bremnes og K. M. Myrland,

har spilt inn plater her. Steinar farter også

rundt med mobilt lydstudio. Det har gitt han mulighet

til å lage plater for kor og orkestre. Neste uke

44 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

skal han til Andøy barneskole og spille inn barnesanger.

BRÅSTOPP

Steinar, som opprinnelig er fra Sykkylven på Sunnmøre,

begynte å spille gitar som 12-åring. Han

kommer fra en musikerfamilie.

- Bestefar spilte fiolin til dans. Med tollekniv i slire,

i tilfelle uro. Far spilte trekkspill. Jeg er vokst opp

med Åge-sanger. Pinsevenn-bevegelsen var stor i

Sykkylven. Musikk-karrieren startet som 17-åring i

dansebandet ”Pluto” som spilte over hele Sunnmøre,

forteller han. Ni til fire-jobber i møbelindustrien,

båtbygging, og sveising holdt liv i den unge

gutten.

Som profesjonell dansebandmusiker satte han ne-

sen nordover til Tromsø på åttitallet. Han var 25

år, og frontfigur i gruppa ”Mr.West Goes East”.

Men så ble det brå stopp. På alt.

- På grunn av lengre tids plage med ryggen kom jeg

til sykehuset for undersøkelse. Her ble det oppdaget

at jeg hadde testikkelkreft. Med spredning.

GJENSYN MED MOR

Min mor døde av kreft da jeg var åtte år. Vi var åtte

søsken. Den yngste bare ett år gammel. Hushjelpen

Mabel fra Frelsesarméen kom. Hun var fantastisk.

Bestemt og ryddig. Vi trengte ei fast hånd.

Det blå blikket er alvorsfullt.

- Etter at jeg hadde fått kreftdiagnosen, tenkte jeg:

Ja vel, så er det vel meningen at jeg skal få møte

mor igjen nå.


Han måtte gjennom en omfattende operasjon som

varte i over åtte timer. Deler av lymfesystemet ble

fjernet. Så var det knallharde cellegiftbehandlinger.

- Jeg lå tre måneder på sykehuset. Mistet alt håret.

Var langt nede. Jeg hadde gitaren min stående ved

siden av senga. Musikervenner kom på besøk og

støttet meg. Spesielt musiker Egil Gille Larsen og

min bror Øyvind hjalp meg mye. Jeg er dem stor

takk skyldig, sier Steinar.

STØTTEKONTAKT

Så kom Steinar seg på beina igjen. Da var det rett

opp på scenen i spillejobber. I tillegg ble han støttekontakt

for andre kreftpasienter i regi av Kreftforeningen.

- Jeg var jo heldig. Men hadde det i blodet liksom.

Pasientene ville snakke med ”han Steinar”. Helsepersonell

vet ofte ikke hvordan de skal snakke med

kreftpasienter. De fleste har ikke vært der sjøl, fastslår

mannen med gitaren.

Etter et par år følte Steinar seg igjen syk, og trodde

han hadde fått tilbakefall. Da dro han til en professor

i naturmedisin i Århus i Danmark. Der ble blodet

hans undersøkt, og han fikk naturmedisin som

SKOGSTUR:

Steinar går ofte tur i

lag med hunden sin

”Kelly” til det idylliske

vannet ”Andholla”.

skulle rense kroppen.

- Jeg var full av kjemiske avfallsstoffer, og disse tærer

jo på alt. Jeg ble helt frisk. Og meget bevisst på

hva som er sunt for helsa. Jeg heller ikke i meg

”søppel” lengre. Det er god meny for å få det bedre

psykisk også. Nå drikker jeg Noni-juice, det er

vitaminer som gir meg mer å gå på, forteller Steinar.

MENTAL FORANDRING

- Kampen mot kreften forandret meg mentalt. Det

er så lett å gå ned til bunns og bli sittende der. Du

må prøve å komme opp igjen før du drukner, ikke

lide en psykisk drukningsdød. Det må finnes noen

lyspunkter. En fin tur i skogen, eller en fisketur, - å

ta fram i minnet, gjenleve det.

Steinar ble værende i Nord-Norge. I fjorten år har

han bodd på Andøy, som han synes er ei spesiell øy

naturmessig. Her har han også funnet ”si andøypia”,

samboeren Anne Mette. Han går ofte tur i

skogen med hunden ”Kelly”. Eller er ute og fisker.

Han snakker nordlandsdialekt, men av og til

skinner sunnmøringen gjennom.

MOBIL:

Flere kor

har fått hjelp

til å spille inn

cd-plate ved

hjelp av

Steinars mobile

lydstudio.

MED GITAR:

Steinar hadde

gitaren sin

stående ved

siden av

senga da han

lå på sykehus

med kreftsykdom.

MULTIMUSIKER

Når Steinar er ute på spillejobber, har han koplet

keybord og bass til kassegitaren, slik at han spiller

tre instrumenter samtidig. Ryktet om artisten Mr.

West lyder: ”et fyrverkeri av et enmannsorkester”.

- Jeg var en stor gjøgler i skoleklassen, hermet både

etter lærere og kjendiser. Dette har jeg fortsatt med

på scenen, ler han mens han klimprer litt på den

ombygde gitaren sin. Den er fra 70-tallet, og laget

av trevirke som gir bedre klang enn dagens gitarer,

i følge Steinar. Han spiller låter av så mange helter;

Beatles, Rolling Stones, Santana, Pink Floyd. Forbildene

er J.J.Cale og Gary Moore.

Steinar har også bodd ett år i USA der han jobbet

sammen med den kjente låtskriveren og produsenten

Ron Miller.

- Men jeg trives best her i nord. Folk er utadvendte.

Og det skal mye til før de klager. Dessuten er

markedet større her, og spillejobbene bedre betalt.

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

45


I HARDT VÆR: Tretti sjørøvere skåret

ut i tre får litt av en utsikt når mastene

reises. Men først skal noen tusen skruer

sørge for at de tåler en god nordnorsk

vinterstorm. (Foto: Kari Eilertsen)

Flaggene vaier ytterst i Gratangen.

Feiringa av nasjonaldagen er akkurat

over, men flaggene må til pers ennå

en gang. Godt over hundre mennesker

er samlet på saga til Magnus Nikolaisen

på Myrlandshaugen, forventningsfulle og

spente. Rømmegrøten er varm og kakebordet bugner

av alskens gode sorter. På fjorden sørger en

flokk springere for underholdning i ventetida.

LANGTRANSPORT

Helt i tråd med tidsskjema snegler tre semitrailere

seg oppover de bratte bakkene. Applausen bryter

løs i det trøtte sjåfører hopper ned fra trailerne sine.

To hundre mil har de kjørt, fra Småland i Sverige

til bygda Grøsnes i Gratangen.

Under taket i vedtørka er langbordet dekket, det

er tid for sang og spill og noe varmt å spise i den

sure nordavinden. Prosjektleder Astrid Høgmo

overrekker gave til sjåførene og kunstner Calle Örnemark

som har skjenket skulpturen ”Morgans

Skip”. Praten går mens bygdas deilige kaker får

bein å gå på.

46 [PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

HODEBRY: Paul Håvard Zylla og Trygve Johnsen tegner og planlegger

hva som kreves av ekstrautstyr for å få ”Morgans Skute” forsvarlig

satt opp. (Foto: Endre Lund)

Skulpturen «Morgans Skip» har ankommet

Gratangen. Arbeidet med å reise verdens

største mobile treskulptur er i gang.

TEKST: KARI EILERTSEN

Bygda

er lastet

med kunst

OVERRASKELSE

Når kaffekoppene er tomme skal tjue tonn skulptur

tas i nærmere øyesyn. Lukene fjernes på lastebilene

og Örnemarks arbeid kommer til syne for nysgjerrige

mottakere. Tre mastere og et baugspyd er demontert

og forsvarlig pakket. Tretti sjømenn skåret

ut i tre studeres av store og små. Innimellom det

grove treverket og vaiere dukker flere store malerier

opp. Fargerike, non – figurative bilder malt av

kunstneren på grov seilduk dukker opp blant treverk

og stålvaiere. En svært hyggelig overraskelse

for bygdefolket.

Mandag er det klart for lossing av skulpturen.

Forsvaret stiller med kranbil og kompetanse. Ungene

i bygda er vitner til at skulpturen får en midlertidig

og trygg oppbevaringsplass mellom vedsekkene

til Magnus Nikolaisen. Et virvar av mastedeler,

vaiere og sjørøvere skåret ut i tre dekker et stort

område. Et par timers arbeid, og så er semitrailerne

klare for retur og nye oppdrag.

MER Å GJØRE

Onsdag 1. juni er det nytt allmøte på ungdomshuset.

TIL VÆRS: Mobilkran må til for å losse skulpturen av trailerne. U

- Calle hilser til dere alle. Han takker for all entusiasmen

bygda har vist, sier Astrid Høgmo. Avgjørelsen

om å ta i mot og få til transport og mottakelse

av skulpturen er gjort i løpet av fem uker.

Men det nytter ikke hvile på laurbær. Arbeidsoppgavene

står i kø. Maleriene skal integreres i

Båtmuseets sommerutstilling og må være ferdig om

et par dager. Fortsatt er det mange spørsmål omkring

plassering og oppsetting av skulpturen. Hvor

mye må den forsterkes for å tåle en nordnorsk vinterstorm?

Hvem tar ansvar for hva?


ngene følger spent med. (Foto: Kari Eilertsen)

- Vi må tenke positivt og tenke på at vi har fått

til mye på kort tid. Det er jo et lite under alt vi har

fått til, trøster Astrid Høgmo.

PUSTEROM

Med flere spørsmål enn svar gir sommerferien et lite

pusterom for alle som er engasjert i prosessen

med å sette opp ”Morgans Skip”. Søknader om

penger og godkjenninger er sendt til de rette innstanser.

Calle Örnemarks malerier smykker veggene

på Båtmuseet. Feriegjester blir dratt med i

HAPPENING: Når hele bygda er satt i sving, må store og små

begivenheter markeres. Ordfører Eva Ottesen holder tale og

overrekker gaver i forbindelse med mottakelsen av skulpturen.

(Foto: Kari Eilertsen)

RYDDEAKSJON: Naturlandskapet gror

igjen og Aud Solheim svinger hagesaksa

slik at ”Morgans Skute” kan besiktiges

fra veien. ( Foto: Paul Håvard Zylla)

PÅ MUSEUM: Båtmuseet i Gratangen sørget for plass til Calle Örnemarks malerier innimellom nordlandsbåtene

i naustene. ( Foto: Endre Kavli Lund)

prosjekteringsarbeidet, diskusjonen om hvordan

mastene skal heises går livlig blant erfarne kraftlinjebyggere.

Astrid Høgmo tar med seg familien på besøk til

Calle Örnemark i Gränna i Sør Sverige. Der får de

en varm velkomst fra giveren av kunstverket.

- Det var fantastisk å møte Calle, se hvor han

bor og jobber. Han er en varm og oppmerksom

person, og jeg gleder meg til han kommer nordover

og får møte alle i heimbygda mi, forteller Astrid.

VIKTIG AVGJØRELSE

I midten av august begynner det igjen å røre seg i

skulpturarbeidet. Arbeidet organiseres på nytt inn i

flere grupper. Skipets endelige plassering fastsettes.

Skulpturen må forsterkes slik at den tåler nordnorske

værforhold. Gjengrodd kulturlandskap får en

real omgang fra motorsag og hagesakser. Fundamentering

klargjøres. Utallige problemstillinger om

små og store detaljer belyses fra ulike hold. Ideer og

detaljer for tidenes mottakelse og åpningsfest klekkes

ut. Invitasjoner sendes ut til prominente og

lekfolk. Örnemarks bilder stilles ut på bryggetreffet

på Liland. Små og store beslutninger tas på løpende

bånd disse siste sommerdagene.

22. august holder styringsgruppa i prosjekt

Morgan møte. Et kritisk vedtak må tas. Åpning av

skulpturen er satt til 27. september. Mastene skal

være reist i midten av samme måned. Rekker vi

det? Er det lurt å utsette? Trenger vi mer tid til alle

forberedelsene?

I det mørket sniker seg over Astafjorden treffes

avgjørelsen. ”Morgans skip” skal reises som planlagt.

Den svenske multikunstneren Calle

Örnemark overrakte i vår skulpturen

”Morgans Skip” til Astrid Høgmo og

hennes sambygdinger i Gratangen.

Den skal settes opp på Klemneset på

Grøsnes. Monumentet består av tre

mastere, et baugspyd og sjømenn

skåret ut i tre.

Siden april i år har bygdefolket jobbet

med det praktiske rundt mottakelsen av

”Morgans Skip”.

Åpninga vil finne sted på Grøsnes

lørdag 27. september. I den anledning vil

Örnemark selv komme til Gratangen for

å ta del i et større arrangement.

fakta

[PANORAMA HÅLOGALAND 4/2008]

47


Det lønner seg å være Coop-medlem!

Som medlem i Coop er du medeier.

Det betyr at du som medlem får kjøpeutbytte

på alt du handler i Coop-butikkene.

Du får mer informasjon i Coop-butikkene

eller på www.coop.no

Lave priser

alle dager!

Harstad

Man-Fre: 09-22 Lørdag: 10-20

Gratis parkering

Kafeteria åpent kl 09-19 (10-17)

Similar magazines