DEN KULTURELLE SKOLESEKK EN - Kultur Akershus

akershus.ksys.copyleft.no

DEN KULTURELLE SKOLESEKK EN - Kultur Akershus

Den Kulturelle

SKoleSeKKen

i akershus 10/11


DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

– en styrke i realiseringen av skolens læringsmål

At kunnskap kan tilegnes på mange måter, er en

kjent sak og en viktig forutsetning i norsk skole.

Bevisstheten om dette har blitt styrket gjennom

de siste årenes satsing på Den kulturelle skolesekken

(Dks) for alle elever i Norge. De kunst- og

kulturopplevelser elevene får ta del i, kan også

være viktige faktorer i skolens arbeid med å

oppfylle kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Den kulturelle skolesekken (Dks) har som tre

viktige nasjonale mål:

• at alle elever i grunnskolen og i den videregående

skolen skal få et profesjonelt kulturtilbud

• å legge til rette for at elever skal få kjennskap til

og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk

av alle slag

• å medvirke til innlemmelse av kunst- og kultur-

uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

For den enkelte elev er Dks en blanding av sentrale,

regionale og lokale tilbud. Det er viktig at

kulturtilbudene oppleves å ha en lokal forankring,

og at de samlet sett er med på å oppfylle de

erik vadholm

direktør for kultur.akershus

telefon 22 05 53 38

erik.vadholm@akershus-fk.no

nasjonale målene. Vårt ønske er å sørge for stor

variasjon i sjangere og formidlingsformer, også

verkstedstilbud hvor elevene selv får utfolde sine

kunstneriske og kreative evner.

Akershus fylkeskommune, ved kultur.akershus,

koordinerer Dks-arbeidet i fylket og er regional

operatør for gjennomføringen, både i grunnskolen

og i den videregående skolen. For å nå de nasjonale

målene for Dks i grunnskolen, er vi helt avhengige

av gode samarbeidsrelasjoner til kommunene og den

enkelte skole. Gjennom vår abonnementsordning

leverer vi kunst- og kulturproduksjoner av høy

kvalitet til alle elever og innen alle fagområder.

Abonnementsbestillingen fra kommunene for

skoleåret 2010/2011 er økt med over 7 % fra

forrige skoleår, noe som er en utfordring for vårt

produksjons- og formidlingsapparat. Vårt mål er

likevel å holde profesjonalitet og kvalitet på samme

nivå som tidligere.

Tilbudene skal også avspeile det mangfold som

preger vår region, og ivareta de ulike kulturelle

sidene ved dagens samfunn.

Godt kulturelt skoleår 2010/2011!

knut sether

leder for Dks i Akershus

telefon 22 05 53 52

knut.sether@akershus-fk.no

uTGiTT aV:

Akershus fylkeskommune

kultur.akershus

Postboks 1196 Sentrum

0107 Oslo

telefon 22 05 53 40

Besøksadresse:

Schweigaardsgt. 4

kultur.akershus@akershus-fk.no

www.dksakershus.no

reDaksJON:

Stine Skumsrud Johansen

Bjørn H.S. Kristiansen

Cesilie Tanderø

LaYOuT:

Camilla Skår Sletten

TrYkk:

Bryne Stavanger Offset

FORSIDE OG DENNE SIDE, FOTO: Første rad: Øyvind Grønlie, Vihan de Mie /Cinenord

Spillefilm og Kong Film AS, Steven L. Cohen, Mads Nygård. Andre rad: Bjørn H.S.

Kristiansen, Lene Tori Obel Bugge, Mats Grorud og Robin Jensen, Torill Kove. Tredje

rad: Knut Sether, Endre Skandfer, Musikk på tvers, Morten Brenne. Fjerde rad:

mrkvm/Flickr, NRK, Anders Borchgrevink, Morten Gran. Femte rad: Lene Tori Obel

Bugge, Ola Sundström, Trollfilm. Denne side: Lene Tori Obel Bugge, Sant & Usant,

Anders Borchgrevink, Morten Brenne.

musikk 4

visuell kunst 14

scenekunst 24

kulturarv 30

litteratur 38

film 48

turnéinfo 59


musikk 4

Rubinrøde trekkspill og Balkan Bluesette Foto: Morten Brenne

Musikk

Skolekonsertene i Akershus produseres i et samarbeid mellom musikkprodusentene

i kultur.akershus og Rikskonsertene. Alle grunnskolebarn i fylket får konsert

to ganger i året. Med i alt 20 konserter i løpet av 10 skoleår vil elevene oppleve

et mangfold av musikkuttrykk, sjangere og formidlingsformer.

Det satses også på konserter som representerer det flerkulturelle, og konserter

med vekt på elevers egen aktivitet. Samlet skal disse musikkopplevelsene gi elevene

en bred musikalsk erfaring og samtidig være med på å gi større forståelse for det

etter hvert rike kulturelle mangfold i det samfunnet de er en del av.

morten Brenne

musikkprodusent

telefon 22 05 53 51

morten.brenne@akershus-fk.no

Johannes nome

musikkprodusent

telefon 22 05 53 35

johannes.nome@akershus-fk.no

ann-cathrin tessnes

musikkprodusent

telefon 22 05 53 50

ann-cathrin.tessnes@akershus-fk.no

musikk

5


musikk

TOCCATTACK

MØTE MED «INSTRUMENTENES DRONNING»

Et program med kirkeorgelet i sentrum. Elevene får et

nært møte med instrumentet og dets mange klangmuligheter,

både som soloinstrument og som akkompagnement

til sang. Repertoaret er variert med et

sjangermessig spenn fra et klassisk verk av orgelets

mester Johann Sebastian Bach via en spiritual, en lokk,

en brudemarsj til en dans fra Balkan.

Utøvere er Bjørn Andor Drage (orgel) og Helene Wold

(sang).

Amadeus og Ole: Aksel Kolstad og Bjarne Magnus Jensen Foto: Morgan Nicolaisen Trymskvida: Trond, Birgit, Thomas og Ann-Cathrin Foto: Freddy Nilsen

AMADEUS OG OLE

TO MUSIKALSKE MESTERE

I år er det 200 år siden Ole Bull ble født. Vi får i denne

konserten stifte bekjentskap med og ta del i noen av

Oles utrolige historier, hans musikk og virtuose

fiolinspill. Vi møter også Wolfgang Amadeus Mozart

både som komponist, vidunderbarn og pianist. Til slutt

får vi høre en minikonsert med to virtuoser av i dag:

Aksel og Bjarne.

6 muligheter. Har du noen gang hørt en jazz-raga?

sammen i et særegent univers med stort klanglig

7

Utøvere er Bjarne Magnus Jensen (fiolin)

og Aksel Kolstad (piano).

Trinn: 1 – 7

RAGA BANSAL

INDISK MUSIKK SOM MØTEPLASS

Hva skjer når man setter sammen tre musikere med

bakgrunn fra ulike musikksjangere og lar dem leke seg

med indisk musikk? Andreas har bakgrunn fra europeisk

kunstmusikk, Vojtech fra jazz, og Harpreet fra nordindisk

klassisk musikk. De møtes i musikken, og deres

bakgrunn åpner for store variasjons- og kombinasjons-

Gjennom improvisasjonsbasert musikk, med utgangspunkt

i ragaer fra Nord-India, tar Raga Bansal deg med

til steder du aldri før har vært.

Utøvere er Harpreet Bansal (indisk fiolin), Vojtech

Prochazka (jazz-klaver) og Andreas Bratlie (slagverk,

tablas).

Trinn: 1 – 7

Trinn: 1 – 7

AKKU

FREKK VOKALKUNST SOM UTFORDRER

AKKU er en etnomusikalsk trio som i all hovedsak er

inspirert av lydmaterialer og sangtradisjoner fra

Nordkalotten (bl.a. Nord-Canada, Grønland, Norge, Sibir

og Hebridene). Musikerne har bakgrunn innen alt fra

jazz, folkemusikk og klassisk sang til ny musikk. AKKU

presenterer her et konglomerat av lyder som smelter

spenn.

Utøvere er Ruth Wilhelmine Meyer (vokal), Elfi Sverdrup

(vokal) og Lars Andreas Haug (tuba).

Trinn: 1 – 7

TRYMSKVIDA

MUSIKALSK REISE I NORRØN MYTOLOGI

Orfeus-kvartetten, med to akustiske gitarer og to

sangstemmer, skaper en mystisk og mytisk atmosfære

rundt en av de mest kjente historiene fra vår norrøne

mytologi: Historien om da Tors hammer ble stjålet og

hvordan den kom til rette igjen. Musikken som fremføres

er variert, men folkemusikken står sentralt – både

som en hørbar inspirasjon i de originalskrevne verkene

for gitar, og i bearbeidelsene av norske og spanske

folkesanger m.m.

Utøvere er Birgit Gudim Søland (sang)

Ann-Cathrin Tessnes (sang), Trond Davidsen (gitar)

og Thomas Kjekstad (gitar).

Trinn: 1 – 7

musikk


musikk

EIRIK RAUDE

EN OPPLEVELSE FOR ØRET – OG ØYET

Konserten vil knytte sammen det vi hører og det vi ser

på flere måter. I tillegg til at slagverk er et visuelt

instrument, har Eirik Raude samarbeidet med lys- og

videodesigneren Lars Boya Bøckman. Resultatet er blitt

en konsert med et polyestetisk uttrykk. I deler av

konserten vil slagverkeren styre det som skjer på

lerretet med musikken og instrumentene han spiller.

BÅRD & BACH

CELLOSPILL – MED OG UTEN STRØM!

Bachs suiter for cello har berørt og begeistret oss

gjennom århundrer og er selve klippen i cellistens

repertoar. I møte med denne tidløse musikken lar

cellisten seg forføre og inspirere. Bård Bosrup har spilt

Bachs cellosuiter i kirker og konserthus over hele

Europa. Han har lenge hatt en drøm om å legge notene

8 i nye arrangementer, spesialskrevet for denne trioen.

til side og spille dem på sin egen måte. Med det

fløyter og sintir)

9

Utøvere er Eirik Raude (slagverk) og Lars Boya Bøckman

(lydtekniker).

Trinn: 8 – 10

SE MIN ILD

– OG ANDRE SKUMRINGSHISTORIER

I alle land og til alle tider har mennesker samlet seg for

å fortelle hverandre historier. På gaten i Paris, rundt

bålet i Romania eller i skumringstimen i Sverige. Folk

har fortalt om steder de aldri har sett, om vesener som

skal bringe hell og lykke, og om mennesker som ble

borte i natten. Sammen med musikerne ønsker vi å

invitere elevene inn i en ring av historier, stemninger

og sanger. Sangene og fortellingene er hentet fra

forskjellige folkegrupper og nasjoner: fra Frankrike via

Romanifolket til norske folketoner og eventyr.

Utøvere er Hildegunn Pettersen (sang), Solfrid Molland

(tangenter) og Trond Viggo Solås (bass).

Trinn: 1 – 7

Eirik Raude Foto: Bo Mathisen Bård & Bach: Cellist Bård Bosrup Foto: Ola Sundström

HELE SKOLEN SYNGER

GAMLE SANGER FOR NYE TIDER

Tre sangglade jenter synger støvet av den gamle

sangboka og oppfordrer alle skolens elever og lærere til

å stemme i! Denne sangskatten var en gang allemannseie.

Ved å bringe de gamle sangene fram i lyset og

synge dem igjen, håper vi å gi dem nytt liv. Noen sanger

vil låte som de alltid har gjort, mens andre vil bli framført

Utøvere er Johanne K. Hagen (sang), Liv Anna Hagen

(sang) og Anne Cecilie Røsjø Kvammen (sang).

Trinn: 1 – 7

tradisjonelle som utgangspunkt, lytter, leker, og

improviserer han seg gjennom musikken på ny.

Han spiller på både vanlig cello og el-cello, og bruker

loopmaskiner, lydeffekter m.m. Bachs cellosuiter

klinger som de aldri før har gjort, hverken i gymsal

eller konserthus!

Utøver er Bård Bosrup (cello og el-cello).

Trinn: 1 – 7

FANT

LEK MED MUSIKALSKE SKATTER FRA AKERSHUS

FANT har snust rundt i Akershus på jakt etter musikk.

De har funnet mange fine folkemelodier, og både

kjente og mindre kjente barnesanger. De tre utøverne

har lang erfaring som improviserende musikere, og

finner stadig på nye musikalske krumspring med

melodiene de har funnet.

Utøvere er Unni Løvlid (sang), Vegar Vårdal (sang og

fele) og Georg Reiss (sang og klarinett).

Trinn: 1 – 7

SABRAMA

MUSIKALSK MØTE MELLOM TRE KULTURER

Samisk kultur møter brasiliansk og marokkansk musikk.

Når disse erfarne musikerne utfordrer hverandre, får vi

oppleve spennende fortellinger, dans og musikk.

Utøvere er Laara Stinnerbom (joik, dans og fortelling),

Celio De Carvalho (slagverk) og Aissa Tobi (fiolin,

Trinn: 1 – 7

musikk


musikk

HÅRTOPP I DRIFT

TROND LINDHEIM I FRITT FALL

I et hvert borgerlig hjem med respekt for seg selv,

finner vi et tangentinstrument. Relativt ofte et piano

– mer sjeldent et flygel. Slik er det også med skolene.

Det stakkars gymsalpianoet eller det rare gamle

musikkromflygelet bare står der og venter – ja, skriker

ut sine følelser, sorger og gleder.

TRO, HÅP & KJÆRLIGHET?

MUSIKK FRA MODERNE MUSIKALER

I denne konsertforestillingen presenteres musikalsjangeren

gjennom et knippe velkjente sanger – samt

noen mindre kjente. Tematisk sett handler sangene om

livet selv: De belyser og kommenterer de evige og alltid

aktuelle spørsmålene om tro, drømmer, håp, selvinnsikt,

identitet og kjærlighet. Med både humor og alvor

10 Utøvere er Arne Kollandsrud (trompet), Petter Dillevig

framføres disse sangene av Jannike Kruse og Trond

11

Foruten å være en av de mest brukte pianistene innen

teater, tv og musikk, er Trond Lindheim en komponist

og utøver som har spilt det meste med de fleste.

Utøver er Trond Lindheim (piano).

Trinn: 8 – 10

STEMMEPRYD & TROMMEFRYD

SLAGFERDIG VOKALLEK

Denne konserten byr på et samspill av de sjeldne: Sang

møter slagverk – og ny musikk oppstår! Musikk fra

slutten av 1920-tallet og fram til i dag står i sentrum

når Silje og Knut kommer på besøk. Uttrykksregisteret

spenner fra det stille og vare til det rå og direkte.

Publikum vil blant annet stifte bekjentskap med sanger

av den sterkt samfunnsengasjerte og tekstbaserte

teaterkomponisten Kurt Weill. De får høre utdrag fra

Georges Aperghis’ banebrytende vokalverk, hvor

språket oppløses og erstattes av «organisert lyd» og

teatralske gester. De får også oppleve den legendariske

trommesoloen «The Black Page» av den musikalske

brobyggeren Frank Zappa.

Utøvere er Silje Marie Aker Johnsen (vokal)

og Knut Aalefjær (slagverk).

Trinn: 8 – 10

Hårtopp i drift: Trond Lindheim Foto: Christine Gullhav Tro, håp & kjærlighet: Jannike Kruse og Trond Teigen Foto: Jannike Kruse

DE TRE TROMPETER

ET INSTRUMENT MED MANGE MULIGHETER

Disse musikerne spiller med virtuositet og lekenhet –

både med hverandre og med elever som på forhånd har

forberedt seg på ulike instrumenter. Resten av elevene

får være med å synge. Her får vi oppleve både gammel

og ny musikk, klassisk og jazz i en herlig blanding.

(trompet) og Trond Olav Ruistuen (trompet).

Trinn: 1 – 7

Teigen – to artister med lang fartstid både hver for seg

og sammen, blant annet som de norske stemmene til

Jasmin og Aladdin i den etter hvert klassiske tegnefilmen.

Utøvere er Jannike Kruse (sang), Trond Teigen (sang)

med flere.

Trinn: 8 – 10

OSLO STRING SWING

ARTILLERIE

JAZZ PÅ STRENGER

Oslo String Swing Artillerie spiller strengejazz.

Gitaristen Django Reinhardt er opphavsmannen til

denne sprudlende musikkformen. Han regnes som en

av jazzens mest innflytelsesrike europeere og en av

jazzens første gitarsolister. Selv om denne populære

musikken har ubrutte tradisjoner i Norge helt tilbake til

1930-tallet, er det svært få musikere som utøver den.

Her til lands er string swing kjent gjennom vår egen

Robert Normann, samt gruppen Hot Club de Norvège

og Lillebjørn Nilsens «Tanta til Beate».

Utøvere er Carsten Lauritz Boe (gitar), Axel Jean Viale

(gitar og vokal) og Egil Stemkens (kontrabass).

Trinn: 8 – 10

musikk


musikk

UR

– DET SOM KOM FØRST

Ur kan være en historisk by i det sydlige Mesopotamia.

Ur kan være en klokke eller et instrument for å måle tid.

Ur kan være en stenmasse som har forvitret fra en

berggrunn – en steinur.

Ur kan være forstavelsen til noe som er veldig gammelt.

Ur er det som kom først.

Ur er en konsert med slagverk og lyder fra naturen.

Utøvere er Bjarne Kvinnsland (synth og samples),

Eirik Raude (slagverk) og Markus Hernes (slagverk).

Trinn: 1 – 7

Bassoversveis: Bassist Jørun Bøgeberg Foto: www.jbbass.com Musikk på tvers Foto: Andreas Ulvo

BASSOVERSVEIS

LILLEPUTT OG BASSEN

Jørun Bøgeberg er en av Norges mest benyttede

bassister, både på plate og live, gjennom mer enn 30

år. Til denne skolekonserten har Jørun med seg en

spennende fortelling og et knippe nydelige låter, både

på norsk og engelsk. Fortellingen handler om gutten

Lilleputt, som egentlig er en litt mutt og lat fyr, men

som har kreative krefter under huden. Lilleputt

oppdager etter hvert en bassgitar som blir hans beste

kamerat. Sammen drar de på reiser rundt i verden og

opplever masse rart ...

MUSIKK PÅ TVERS

OM SANGEN OG SJANGEREN

Tre sangere presenterer en forestilling som tar for seg

det vanskelige sjangerbegrepet på en humoristisk og

informativ måte. Med utgangspunkt i blant annet

sangerens rolle, tydeliggjør de sjangrenes forskjeller og

likheter. I denne konserten får elevene høre mer og

mindre heldige eksempler på noe av det som kjennetegner

de forskjellige musikksjangrene. Slik blir for

eksempel låten «Hit Me Baby One More Time»

forvandlet til både opera og folketone. Musikk på tvers

er en innholdsrik forestilling, smekkfull av humor,

energi og god musikk.

12 13

Utøver er Jørun Bøgeberg (bass og sang).

Trinn: 1 – 7

KONTRASTER, ANSVAR

OG TILFELDIGHETER

MUSIKK MED ET BUDSKAP

Brynjar Rasmussen og Daniel Herskedal er to unge

jazzmusikere som kombinerer instrumentene sine med

klangbokser og looper. Gjennom originalmusikk, skrevet

av utøverne, kombinert med improvisasjon, ønsker de

med denne konserten å fokusere på kontraster i vår

verden – og skape engasjement rundt viktige temaer

som naturkatastrofer, miljø og klimaforandringer. Ved

hjelp av musikk og bilder presenterer de forskjeller sett

fra et norsk ståsted: i nåtid via historiske hendelser til

et lite gløtt mot framtiden.

Utøvere er Daniel Herskedal (tuba) og Brynjar Rasmussen

(klarinett).

Trinn: 8 – 10

Utøvere er Henrik Sand Dagfinrud (sang) Benedikte

Kruse (sang) og Nina Elisabeth Mortvedt (sang).

Trinn: 8 – 10

RUBINRØDE TREKKSPILL

OG BALKAN BLUESETTE

EN KONSERT MED HISTORIER, TONER

OG RYTMER FRA ØST-EUROPA

Solfrid Molland og Guro von Germeten er to musikere

og låtskrivere som begge har valgt sang og trekkspill

som sine instrument.

De har stor kjærlighet til den østeuropeiske musikken,

hvor trekkspill er mye brukt innen romfolkets musikk,

klezmer og balkansk folkemusikk. De spiller egne og

andres låter inspirert av det slaviske tonespråket.

Med seg i denne konserten har de tekster og historier

om å klare seg gjennom utfordringer, om det å få lov til

å være seg selv, om kjærlighet til land, familie, venner,

kjæreste, musikk og – ikke minst – til et lite rubinrødt

trekkspill som dukket opp på deres vei!

En spennende forestilling – som spenner fra det vare til

det rå, fra det alvorlige til det ellevilt humoristiske – om

det å være annerledes og nysgjerrig opptatt av livet.

Utøvere er Solfrid Molland og Guro von Germeten (sang

og trekkspill).

Trinn: 1 - 7

FLERE NYE PRODUKSJONER

– informasjon kommer på www.dksakershus.no

KINA 2

To norske og to kinesiske musikere i samarbeid.

EVENEVEN

Solokonsert med trombonist og multi-instrumentalist

Even Kruse Skatrud.

musikk


visuell kunst

Visuell kunst

Vår intensjon med formidlingen av visuell kunst er at elevene i møte med kunsten,

skal få erfare mangfoldet innen billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur.

Vi har delt tilbudet vårt i tre: utstillinger, kunstnermøter og verksteder. Utstillingene

blir formidlet til alle elever av kunstner, designer eller arkitekt. I kunstnermøtene

formidler kunstner sitt kunstnerskap. Verkstedene varer en dag og tema tar utgangspunkt

i verkstedholders eget arbeid.

Produksjonen av visuell kunst planlegges i samarbeid med bl.a. vår leverandør

Akershus Kunstsenter ved Pilotgalleriet. Selve produksjonen og formidlingen bestilles

av kultur.akershus, og gjennomføres av Akershus Kunstsenter ved Pilotgalleriet.

I tillegg formidles produksjoner fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

14 15

Portrett: Elevarbeid fra verkstedet Foto: Lene Tori Obel Bugge

liv klakegg

Akershus Kunstsenter

leder Pilotgalleriet

telefon 64 84 34 43

pilotgalleriet@akershuskunstsenter.no

visuell kunst


visuell kunst

Sting og streker: «Dead Bat» av Sverre Malling Foto: fotofil.no/Eli Berge Grønn tråd: Tunika av Fretex redesign Foto: fotofil.no/Eli Berge Skulpturfigur: «Sleep» av Petter Hepsøe Foto: Thomas Widerberg

POSTERS NÅ

UTSTILLING – GRAFISK DESIGN I DAG

Grafisk design er et sammensatt og strategisk viktig

visuelt språk. Hovedoppgaven er å løse praktiske

kommunikasjonsproblemer på en estetisk måte.

Utstillingen «Posters nå» viser grafisk design i dag,

samt bredden innen uttrykksformer og visuelt språk.

Utstillingen består av plakater, flyers og brosjyrer som

representerer både produsenten og produktet, samtidig

som det har egenverdi som kunsthåndverk i møte med

teknologi.

STING OG STREKER

UTSTILLING MED TEGNING, VIDEO OG BRODERI

Seks kunstnere som alle arbeider med streken som

virkemiddel innen tegning, video, broderi og tredimensjonale

arbeider. Utstillingen viser tegneglede,

muligheter og mangfold når streken forteller. Noen

arbeider er umiddelbare, direkte og skissepregede,

andre er nitidig utført med lys og skygge, animasjon

eller nål og tråd.

GRØNN TRÅD

UTSTILLING MED ETISK NORSK MOTEDESIGN

Hva med en kjole laget av gamle slips eller en topp laget av

hamp eller bambus?

Mange norske klesdesignere jobber for å produsere klærne

sine mest mulig etisk og miljøvennlig. I denne utstillingen

har vi med 10 forskjellige designere og produsenter som

etterstreber dette. Noen av antrekkene er unike, andre er

masseproduserte. Kvalitet står i sentrum slik at klærne kan

brukes lenge.

16 17

Designere er Halvor Bodin og Bjørn André Johannesen.

Designbyråer er Bleed, Commando Group, Fruitcake,

Grand People, Lucas og Skin.

Trinn: 1 – 10

Kunstnere er Hilmar Fredriksen, Øyvind Torseter,

Vanna Bowles, Maria Ryan, Sverre Malling og

Magny Tjelta Jaatun.

Trinn: 1 – 10

Designere og produsenter er Laila Hafzi, Armando Santos,

3rd. hand, Fretex redesign, Mette Møller, Johnny Love,

Noravind, Stormberg, Alpaca society og Aloha Hemp.

Trinn: 1 – 10

SKULPTURFIGUR

SKULPTURUTSTILLING FOR DE MINSTE

Utstillingen er laget spesielt med tanke på de minste

barna i skolen. Vi har valgt ut skulpturer av mennesker

og dyr, og et hus i en skog. Skulpturene er laget i et

figurativt formspråk og er lette å fabulere og skape

historier rundt. De er laget i mange forskjellige

materialer, så det taktile er en viktig del av utstillingen.

Kunstnere er Gisle Harr, Kjersti Goksøyr, Petter Hepsø,

Fredrik Raddum og Elin Drougge.

Trinn: 1 – 4

visuell kunst


visuell kunst

Illustrasjon: Elevene får tegne med kull Foto: Lene Tori Obel Bugge Arkitektens valg: Ulltveit-Moe paviljongen Foto: Nasjonalmuseet Galleribesøk: Skulptur av Mads Lynnerup Foto: Steven L. Cohen

ILLUSTRASJON

MØTE MED EN ILLUSTRATØR

Billedkunstner og illustratør Øyvind Torseter har

illustrert flere barnebøker, noen av dem har han også

skrevet teksten til. Han vil snakke om arbeidet sitt og

vise bøker og originaltegninger. Torseter finner

inspirasjon i tegneserier, film og billedkunst. For å lage

et bilde bruker han ofte mange forskjellige teknikker,

som penn, blyant, computer, vannfarger, collage,

stempler og foto. Elevene vil i møte med kunstneren få

prøve å tegne med kull.

LYDKUNST

MØTE MED EN LYDKUNSTNER

Lyd- og billedkunstner Siri Austeen vil gi elevene et

innblikk i hvordan en lydkunstner jobber, hva lydkunst

er i relasjon til eget arbeid og andre kunstneriske

uttrykksformer. Hun vil vise bredden av ulike praksiser

innen feltet gjennom flere lytteeksempler. Disse blir

spilt på et surroundanlegg som kunstneren monterer i

klasserommet. Hun vil også se på forholdet mellom lyd

og bilde, og lyd og sted. I tillegg har hun med diverse

elementer/instrumenter til illustrasjon og utprøving for

elevene.

GALLERIBESØK

FORMIDLING PÅ AKERSHUS KUNSTSENTER

I Akershus Kunstsenters galleri i Lillestrøm vil det bli

formidling til alle elever fra Skedsmo på 3. og 8. trinn.

For 8. trinn vil dette skje på utstillingen «2000 Lillestrøm»,

høsten 2010. Kunstmønstringen «2000 Lillestrøm» tar

for seg byen som fenomen, der arkitektur, design,

byplanlegging og kunst er stikkord. Med Lillestrøm som

«case» vandrer vi gjennom utstillingen i Akershus

Kunstsenter, samt ser på noen av kunstverkene som

preger byens uterom.

18 19

Trinn: 1 - 4

Trinn: 5 – 7

ARKITEKTENS VALG

PAVILJONG SOM BYGGESETT

Utstillingen består av et byggesett av utstillingspaviljongen

i Nasjonalmuseet – Arkitektur, tegnet av

Sverre Fehn. Byggesettet, som er i målestokk 1:25,

settes sammen av elevene og brukes som innfallsport

til Sverre Fehns virke som arkitekt. Men også for å

vekke elevenes nysgjerrighet rundt arkitektur og

arkitekturens prinsipper.

Elevene introduseres også for en spesiallaget versjon

av det digitale tegneprogrammet SketchUp. Utstillingen

er utlånt fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og

design.

Trinn: 8 – 10

Elevene på 3. trinn vil få formidling på Østlandsutstillingen

våren 2011. Dette er en juryert kollektivutstilling

som presenterer aktuell samtidskunst fra syv

østlandsfylker.

Trinn: 3 og 8

visuell kunst


visuell kunst

Smellroom: Kunst for sansene Foto: Sabina Jacobsson Flyfly: «Flying Colours» av Morten Gran Foto: Morten Gran Kortfilm vs kunstfilm: Stillbilde fra filmprogrammet Foto: Tone Myskja Den tredje dimensjon: «Noas ark» av Jon Gundersen Foto: Morten Brun

SMELLROOM

PERFORMANCE FOR SANSENE

En performance om lukt og smak med forankring i

historie, biologi og fantasi. «Er du bevisst din lukt og

lukten i dine omgivelser?», spør kunstneren Sabina

Jacobsson. En kunstopplevelse som vil appellere til alle

sansene våre, i alle fall syn og hørsel. Performancen

foregår i et interaktivt laboratorium der elevene får

oppleve nye kombinasjoner av lukt, smak, lyd og

visuelle effekter. Laboratoriet har som mål å inspirere

til refleksjon rundt samarbeidet mellom de forskjellige

sansene når det gjelder hukommelse og indre bilder.

20 21

Trinn: 8 – 10

FLYFLY

MØTE MED EN KUNSTNER OG FLYFANTAST

Billedkunstner Morten Gran har vært fascinert av fly

helt siden guttedagene, da han satte sammen flymodeller

som han hengte i taket på rommet sitt. På utstillingen

viser han bilder som han har laget etter en studiereise

til Tucson i Arizona, USA. Der sto fly lagret i landskapet

i hopetall og han kunne studere dem på nært hold. For

å få til det uttrykket i bildene som han ønsket seg, har

han benyttet malesprøyte og sjablonger. Denne

teknikken har nærhet til street art. I formidlingen vil

han både snakke om maleriet, de teknikkene han har

brukt og om flyhistorie, krig og fred og menneskene

som er involvert.

Trinn: 5 – 10

KUNSTFILM VS KORTFILM

MØTE MED EN VIDEOKUNSTNER

OG EN KORTFILMSKAPER

Marte Vold og Tone Myskja har satt sammen et

filmprogram med 4 arbeider som belyser de forskjellige

virkemidlene som anvendes innen både kunstfilm og

kortfilm. De vil også, gjennom å vise filmene og

samtale med elevene, vise hvordan de forskjellige

sjangerne inspireres og påvirkes av hverandre. I

programmet er det filmer/videoer som er typiske for

kunstvideoen, kortfilmen og arbeider som ligger i

grenseland mellom disse.

Trinn: 8 – 10

DEN TREDJE DIMENSJON

UTSTILLING – SKULPTUR FRA 2000-TALLET

Fem kunstnere viser originalverk som representerer

postmoderne skulptur fra 2000-tallet. Vi prøver å

poengtere at dagens allsidige skulpturuttrykk skiller seg

fra det tradisjonelle figurative som lenge dominerte det

norske skulpturfeltet.

I tillegg følger det med en iMac (datamaskin) med et

audiovisuelt formidlingsprogram. Det er spesielt satt

sammen for å supplere og utdype utstillingen ved å

rette fokus på skulptur som kunstnerisk uttrykk

gjennom historien.

Kunstnere er Camilla Wærenskjold, Erik Martin Kurdøl,

Jon Gundersen og Kamin Lertchaiprasert. Utstillingen er

utlånt fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Trinn: 1 – 10

visuell kunst


visuell kunst

Pokerarkitektur: Elevarbeid Foto: Vibeke Kirkebø Hegg Sansedetektivene: Hvordan er det å tegne i blinde? Foto: Janine Magelsen Portrett: Elevene maler seg selv Foto: Lene Tori Obel Bugge Skrotdesign: Noe gammelt blir nytt Foto: Øyvind Grønlie

VERKSTED

POKERARKITEKTUR

ARKITEKTURVERKSTED

Hva er og hva gjør en arkitekt? Sammen med arkitekt

Vibeke Kirkebø Hegg er elevene arkitekter for en dag

SANSEDETEKTIVENE

VERKSTED DER ELEVENE BRUKER ALLE SANSER

Verkstedet er ved billedkunstner Janine Magelsen.

Det er et verksted der elevene skal erfare med hele

sanseapparatet sitt, og bli nysgjerrige og oppmerksomme

på egen sansing. Elevene får prøve seg i blinde

– ved å føle seg fram til gjenstanders form, størrelse og

struktur – for så å tegne og forme det de har opplevd.

Verkstedet vil gi elevene en mulighet til å erfare noen

av basiselementene i kunst og håndverk, som form,

stofflighet og komposisjon, gjennom direkte fysiske

erfaringer. Verkstedet egner seg også godt for skoler

med svaksynte og blinde elever.

22 gjennom spillet «Poker Arkitektur». Målet er å jobbe

gjennom å stille spørsmål ved forbrukersamfunnet. Som 23

kreativt under designkriterier som styrer en arkitekts

hverdag.

Elevene deles i grupper som velger et spillekort fra fem

kategorier: klient, funksjon, tomt, klima og materialer.

Eksempelvis kan en gruppe få i oppgave å designe et

hus med utgangspunkt i følgende kort: Madonna,

svømmehall, ute på et jorde, permafrost

og bambus!

Trinn: 5 – 8

Trinn: 5 – 7

PORTRETT

VERKSTED DER ELEVENE MALER PORTRETT

Billedkunstneren Elisabeth Maria Toften vil vise

elevene hvordan hun lag for lag bygger opp sitt eget

selvportrett. Hun vil også gi en kort presentasjon av

eget kunstnerisk arbeid.

Elevene vil arbeide med akrylmaling på lerret. De tar

utgangspunkt i et bilde av seg selv eller en annen, og

fokus vil være på det maleriske. Elevene vil lære

hvordan de kan modellere et ansikt ved hjelp av lys og

skygge for å skape illusjon av den tredimensjonale

formen.

Trinn: 6 – 10

SKROTDESIGN

DESIGNVERKSTED

«Skrotdesign» viser hvordan designeren tenker og

jobber. Verkstedet eksemplifiserer en designprosess ved

å la elevene utvikle funksjonelle hverdagsprodukter av

«avfallsmaterialer» fra vanlige norske hjem. Verkstedet,

som holdes av industridesigner Øyvind Grønlie, tar sikte

på å stimulere kreativitet og samfunnsbevissthet

en introduksjon til verkstedet vil han fokusere på

gjenstandskultur i et historisk og sosiokulturelt perspektiv

og belyse produkters livsløp, alternativ bruk,

gjenbruk og avhending.

Trinn: 5 – 10

visuell kunst


scenekunst

Scenekunst

Scenekunst i Dks formidles av kultur.akershus. Hovedleverandør er Akershus Teater.

I tillegg vises produksjoner fra det frie feltet, blant annet formidlet gjennom Norsk

Scenekunstbruk.

Vi ønsker å formidle et mangfold av scenekunstuttrykk. Forestillingene i skoleåret

2010/11 vil presentere både dans og teater. Repertoaret inneholder forestillinger som

både rører og engasjerer. I tillegg vil humor få en sentral plass i scenekunsttilbudet

dette året.

anne H. ekenes

rådgiver/produsent scenekunst

telefon 22 05 53 53

anne.h.ekenes@akershus-fk.no

24 25

Baron von Munchhausen: Halsbrekkende historier Foto: Mads Nygård

Bjørn Birch

teatersjef Akershus Teater

telefon 66 93 66 00

bjorn.birch@akershusteater.no

scenekunst


scenekunst

Lydvingen: Naboen, Lydia og Lyder Foto: Hedda Munthe

LYDVINGENS LYDLØSE OPPDRAG

MØT LYDVINGEN – SUPERHELT OG LYDEKSPERT!

Lydvingen fyller fjøsene med lyd, trafikken med støy,

og verden med latter! Men en dag får han et uvanlig

oppdrag. Lyder er en mann som liker ro og stillhet i livet

sitt. Han er gift med Lydia, en energisk kvinne som

skravler altfor mye og altfor fort. I tillegg har Lyder en

slesk nabo som snakker altfor høyt og dukker opp altfor

ofte. Hvem kommer susende til unnsetning når Lyder

roper ut sin frustrasjon? Lydvingen selvfølgelig!

BARON VON MUNCHHAUSEN

EN ELLEVILL KANONKULEFERD OG ANDRE

HALSBREKKENDE HISTORIER

Baron von Munchhausen er en skrytepave. Av beste,

eller verste, sort! Han har flydd på kanonkuler, dratt

seg selv opp av hengemyra etter nakkeskinnet, reist

tvers gjennom jorden og mye, mye mer. Baronens

burleske skryterier og bravader er som skapt for Teater

Jokers univers, der det lekende menneske og barnas

fantasi står i sentrum. Baronen reiser til månen,

Russland og Tyrkia og i luftballong. Han reiser i sin

egen fantasi, slik vi vil at publikum skal reise med oss.

5 kropper skaper baronens magiske verden, 5 stemmer

skaper et magisk lydunivers.

Medvirkende er Kamil Belohlavek (dukkemaker),

Raymond Enoksen og Geirmund Simonsen (musikk/

lyddesign), Rune Knoff (sangpedagog), Christina Lovery

(kostyme), Gunhild Nymoen (dramaturg), Niels Peter

Underland (regi, instruksjon), Kari Ramnefjell (skuespiller,

produsent), Mats Eldøen, Guri Glans, Marte Mørland,

Haakon Strøm og Stig Zeiner-Gundersen (skuespillere).

Produsent er Teater Joker.

26 27

Medvirkende er Inger Gundersen (manus, regi og Lydia),

Arnfinn Austli (Lydvingen og naboen), Dag Håvard

Engebråten (Lyder), Silje Breivik (Lydia) og Tone

Cronblad Kriosshus (masker/scenografi).

Produsent er Teater Spillebrikkene ved Hedda Munthe

og Inger Gundersen.

Trinn: 5 – 7

Linus og sirkusfuglene Illustrasjon: iStockphoto

LINUS OG SIRKUSFUGLENE

TEATER OG TANKEAKROBATIKK

Linus er 7 år og full av tanker. De voksne blir slitne av

alle spørsmålene hans. Han stenger seg inne i vaskekjelleren

for å rømme fra foreldre som krangler og

klassekamerater som mobber ham. Der nede møter

han de klønete akrobatene Abra og Kadabra. De er på

rømmen fra sirkusdirektøren. Mellom skittentøy,

såpebobler og vaskemaskinen leker Linus og sirkusfuglene.

Kan man bli så normal at man blir unormal?

Medvirkende er Nina Wester (forfatter), Audny Chris

Øiamo-Holsen (regi) og 3 skuespillere.

Produsent er Akershus Teater.

Trinn: 1 – 4

Baron von Munchhausen Foto: Mads Nygård

Trinn: 5 – 7

scenekunst


scenekunst

Roadkills Foto: iStockphoto

ROADKILLS

TEKST MØTER DANS

Forestillingen tar utgangspunkt i historien om en dansk

jente som har omsorg for påkjørte dyr. Dyrene plukker hun

opp fra veikanten og tar med hjem.

Teksten er skrevet av Cecilie Løveid og blir formidlet av tre

dansere/skuespillere i Un-Magritt Nordseths koreografi. Det

vil bli komponert ny musikk til denne forestillingen.

Forestillingen er et samarbeid med Dramatikkens hus.

28 29

Produsent er Akershus Teater.

Trinn: 5 – 7

HAMSTERPROSJEKTET

HVOR BLE DET AV ALLE HAMSTERNE?

En gang, for lenge siden, bodde en familie i et gammelt

hus. Det var storebror og lillesøster og mamma og pappa.

Nå har barna blitt store, men om de tenker tilbake, er

det alltid én ting de lurer veldig på: Hvor ble det av alle

hamsterne deres? Hver gang de fikk en ny, gikk det

ikke lang tid før den forsvant den også ...

«Hamsterprosjektet» tar på en humoristisk måte for

seg de syv dødssyndene. Den handler om hvordan man

som barn først og fremst skal lære å oppføre seg som

siviliserte voksne.

Medvirkende er Hege Haagenrud (koreografi, regi,

dukker), Suzie Davies og Mattias Ekholm (dans),

Tormod Lindgren (scenografi), Rebekka Karijord

(musikk) og Linda Sande (kostyme).

Produsent er Hege Haagenrud.

Trinn: 5 – 7

Hamsterprosjektet Foto: Siren Lauvdal

Grisens sannhet Foto: Anders Borchgrevink

OPPSANG

MUSIKKOMEDIE OM DE SYV DØDSSYNDER

«Oppsang» er en musikalsk moralpreken, fra scenen

deles det ut syngende ørefiker med et smil!

De syv dødssyndene – hovmod, grådighet, begjær,

misunnelse, fråtseri, hat og latskap – stammer fra

middelalderen. De har vært (og er kanskje ennå?) et

sentralt begrep i den kristne kultur. Hva betyr de for

ungdom i dag? Forestillingen fokuserer på moral og

mangelen på den i vårt moderne samfunn.

«Oppsang» er sett av over 30 000 mennesker i

Danmark.

Medvirkende er Bjørn Birch (regi), 2 skuespillere og en

musiker. Forestillingen er utarbeidet av Mungo Park og

BaggårdTeatret.

Produsent er Akershus Teater

Trinn: 8 – 10

GRISENS SANNHET

EN FORESTILLING OM ENSOMHET FOR BARN

Barnet har valgt sine lekekamerater og som vanlig ble

Apen og Grisen holdt utenfor. De to menneskelige

dyrene takler avvisning og ensomhet på svært

forskjellige måter.

Dette er en tragikomedie hvor sang, rytme og humor

veksler med vare og poetiske øyeblikk. De finner ikke

noen endelige svar, men et håp om at en vond situasjon

kan snus til noe godt.

«Kanskje det er en god ting. Å tenke at det er vidunderlig

å være ape. Å være deg»

Medvirkende er Håkon Moe og Anders Høgli (skuespillere),

Anneli Mäkelä (forfatter) og Jørn Riegels Vimpel (regi).

Produsent er Akershus Teater.

Trinn: 1 – 4

scenekunst


kulturarv

Kulturarv

Kulturarv i Dks har som mål å gjøre barn og unge fortrolige med nedarvede væremåter,

normer og uttrykksformer. Vi ønsker at elevene utvikler bevissthet om at de inngår i en

historisk sammenheng, og at en rekke historiske hendelser gjør at de er der de er i dag.

Kulturarv produseres av kultur.akershus i samarbeid med ulike aktører, det være seg

Akershusmuseene eller frilansutøvere.

En ambisjon er at tilbudene innen kulturarv skal være tilpasset de ulike klassetrinns

pensum. Vår erfaring er at der hvor tilbudet fra kultur.akershus skjer samtidig med

elevenes undervisning om det samme tema, blir møtet mellom elever og utøver veldig

bra. Derfor oppfordrer vi lærerne til å bruke ksys og samordne undervisningen med

besøket fra Dks.

30 31

Den nye verden: Meksikaner i Azteker-festdrakt Foto: mrkvm/Flickr

Bjørn H.s. kristiansen

spesialrådgiver/produsent

telefon 22 05 53 42

bjorn.kristiansen@akershus-fk.no

kulturarv


kulturarv

FENJA OG MENJA

OG TROLLKVERNA

VISSTE DU AT VI KAN TAKKE EI KU OG

EN KJEMPE FOR AT JORDA EKSISTERER?

Fenja og Menja var to sterke søstre av jotunslekt – de

eneste som klarte å dreie Grotte, den magiske kvernen

som malte frem gull, salt, fryktelige krigere og mye

mer. De to kvinnene Fenja og Menja i denne forestillingen

har ikke like store evner som sine navnesøstre, men på

sin egen trollkvern kan de male fram litt av hvert de

også. Denne gangen maler de fram historien om

hvordan verden ble til! Utøvere og forfattere Tone

Holte og Ragnhild Gjerstad lar publikum få møte flere

av vikingenes guder – ikke minst trollulven Fenris som

til og med gudene var livredde for.

GOD VAKT!

BESØK PÅ MILITÆRE KULTURMINNER

I LOKALMILJØET

I denne produksjonen ønsker vi å presentere militære

kulturminner. I flere kommuner ligger gamle skanser,

borger, militærleire m.m. Dette opplegget går ut på at

skolen besøker et slikt kulturminne og møter Eirik

Lissner som er lærer og forteller. Han har laget et

opplegg som inneholder fakta om stedet, soldateventyr

og morsomme fysiske aktiviteter.

32

kvinnfolk som ungene elsket. Gjennom historien får 33

Trinn: 1

TA ET ORD

GAMLE SANGLEKER FRA AKERSHUS

Hele trinnet samles i gymsalen til lek og moro. Det

begynner med en fortellerstund, hvor barna får høre

sanger, rim og regler fra Akershus i gamle dager. Det

blir også litt historieundervisning, for Lise Grimnes og

Marianne Sundal snakker om hvordan det var å være

barn i perioden 1900–1960. Resten av tiden skal

ungene lære bort rim, sanger og regler som de bruker i

dag. I tillegg skal det hoppes med strikk og tau. I dette

tilbudet er det ikke lov til å sitte stille!

Trinn: 2

Fenja og Menja: Ragnhild Gjerstad og Tone Holte Foto: Jon Vedde Sankta Margareta: Marianne Sundal og elever Foto: Bjørn H.S. Kristiansen Jeg fant, jeg fant: Lise Sæther med oldemors skrin Foto: Bjørn H.S. Kristiansen

SANKTA MARGARETA

VANDRING TIL EN HELLIG KILDE

Vandring fra Aur gamle prestegård til den hellige kilden

viet St. Margareta av Antiokia. Forteller Marianne Sundal

gir en kort og morsom innføring om pilegrimer og

pilegrimsleden. Sammen går hun og elevene forbi åkre,

gjennom skogen og gjør et stopp i Kalvehagen. Her

begynner historien om Den hellige Margareta. Vandringen

fortsetter og etter en kort tur kommer de fram til

kilden. Her får elevene høre om hvordan det gikk til

slutt, og hva slags hjelp folk ba om fra helgenen.

Trinn: 2

Trinn: 3

JEG FANT, JEG FANT

I OLDEMORS SKRIN

TING SOM FORTELLER OM GAMLE DAGER

Lise Sæther er forteller med bakgrunn som gårdbruker.

Hun kommer til skolen og har med seg gamle gjenstander

som hun har funnet på loftet hjemme. I tingene bor

fortellingen om Lises oldemor – et skikkelig grepa

ungene lære om gjenstandene: hva de var til, hvordan

de fungerte og om kulturen de var en del av. Oldemor

var en kløpper til å fortelle, og kunne et eventyr hvor

gjenstandene har en viktig rolle.

Trinn: 3

kulturarv


kulturarv

Steinalderen kommer: Jørgen Bøckman Foto: Bjørn H.S. Kristiansen Arkeolog for en dag: Elever ved såldeinnretningen Foto: Elisabeth Knutsen Den nye verden: Møte mellom Montezuma og Cortes Foto: sonofthesouth.net

STEINALDEREN KOMMER

KLASSEROMMET BLIR TIL BOPLASS

Arkeolog Jørgen Bøckman besøker elevene med et

opplegg hvor klasserommet gjøres om til en boplass fra

steinalderen. Med seg har arkeologen alt fra små biter

av flint til en bergvegg med helleristninger. Flotte

kopier av redskap, våpen og smykker blir sendt rundt

mellom elevene. Ved hjelp av det de finner, manes en

gammel kultur fram – kulturen til de første fangst- og

jegerfolkene som kom til Norge for 9000 år siden.

ARKEOLOG FOR EN DAG

ELEVER GRAVER UT EN MARKEDSPLASS

FRA MIDDELALDEREN

Sommeren 2006 gjorde arkeologer et stort funn på

gården Labo i Son. Mye tyder på at her var det en

markedsplass over en lang periode. Det ble ikke tid til

grundige undersøkelser, og det ga støtet til et uvanlig

tiltak. 14 lastebillass med jordmasse ble «reddet» og

kjørt til Follo Museum. Her kan arkeologer i ro og mak

undersøke jorda. I den forbindelse dukket det opp en

idé. Hvorfor ikke la skoleelever hjelpe til? Elevene får et

tredelt opplegg: 1) en kort innføring i kjente arkeologer

og deres funn, 2) en visning av hva elevene kan finne

og forklaring på hva det er, 3) sålding av jordmasser

sammen med en arkeolog.

34 35

Trinn: 4

LANDET MELLOM ELVENE

SLETTELANDET MELLOM EUFRAT OG TIGRIS

I OLDTIDEN

Dagens Irak er ofte i nyhetsbildet på grunn av urolighetene

det hjemsøkes av. Elvene Eufrat og Tigris

renner gjennom landet fremdeles, slik de alltid har

gjort. Det var her jordbruket ble skapt for 7000 år

siden. Innbyggerne utviklet kanalsystemer for vannet

fra elvene, og gjorde landet fruktbart. Landsbyene

vokste til byer og sivilisasjoner: Først hersket sumererne

over sletten, senere var det assyrerne. Området

har fostret store personligheter som sagnkongen

Gilgamesh og Assurbanipal (668–627 f. kr.).

Trinn: 5

Trinn: 6

DEN NYE VERDEN

CORTES EROBRER MEXICO

Dette tilbudet handler om oppdagelsene av «Den nye

verden», som fant sted på 1400- og 1500-tallet.

«Den nye verden», i denne omgang, handler om

Hernan Cortes’ utrolige erobring av Aztekerriket i

Mexico. Forteller og skuespiller Kristine Haugland ser

hendelsene gjennom øynene til Juan, en ung spansk

gutt. Han lærer raskt og kommer lett i kontakt med de

innfødte. Dette åpner opp for to syn på samme sak:

Det var ikke bare europeerne som fikk en «ny verden»,

det gjaldt i aller høyeste grad også de innfødte.

Trinn: 7

kulturarv


kulturarv

1814 – Frihet, likhet og brorskap: Oscar Wergelands maleri på Stortinget Ja, jeg elsker: Skuespiller Tom Styve Foto: Teater Grimsborken De harde 30-åra: «Migrant Mother» (1936) av D. Lange Foto: Library of Congress Fred kommer ikke av seg selv: Alfred Nobel Foto: Gøsta Flormann

1814 – FRIHET, LIKHET

OG BRORSKAP

RIKSFORSAMLINGEN PÅ EIDSVOLL 1814

Opplysningstiden, de store revolusjonene og Napoleons

kriger. Alt var til stede i en uferdig ballsal, øverst på

Romerike våren 1814 – resultatet kjenner vi: en

virksom og moderne grunnlov. Med utgangspunkt i

36 Norges mest sette maleri, «Riksforsamlingen på

vært sentrale siden andre verdenskrig: nedrustning, 37

Eidsvold 1814», får elevene møte de ulike aktørene,

tidsånden, diskusjonene og intrigene.

Museumslektor Kjersti Røise, fra museet Eidsvoll 1814,

besøker skolene.

Trinn: 8

JA, JEG ELSKER

2010 – 100 ÅR SIDEN

BJØRNSTIERNE BJØRNSON DØDE

Bjørnstierne Bjørnson (1832–1910) kjenner de fleste

av omtale, men hva var det som gjorde han så berømt?

Skuespiller Tom Styve i Teater Grimsborken løfter fram

Bjørnsons politiske engasjement, som ble holdt oppe av

et stort ego, et brennende hjerte og en heftig begeistring.

Elevene får høre om hans betydning for den nasjonale

selvaktelsen, hans interesse for kvinnesak, hans

innsats for utsatte grupper ute i Europa m.m. Dikt,

smakebiter fra romaner og utdrag av taler har en

sentral plass i forestillingen, for ofte brukte Bjørnson

sine litterære evner til å formidle politiske overbevisninger

og sosiale hjertesaker.

Trinn: 9

DE HARDE 30-ÅRA

VERDEN I FORANDRING FOR FOLK FLEST

Folklorist og filmskaper Inger Christine Årstad har satt

sammen en collage av gamle filmer fra 1930-åra. Hun

leder elevene gjennom dette utrolige tiåret preget av

dyp økonomisk krise, arbeidsledighet, klassekamp og

nye politiske ledere (Hitler, Roosevelt, Stalin). Norge

fikk sin første arbeiderpartiregjering. Inger Christine

har snakket med folk som var ungdom i «de harde

30-åra». De fleste i konfirmasjonsalderen var i jobb

eller hjalp til hjemme. «Jo visst var det vanskelig for

mange. Men kinoen var for alle!» Og i mørket ventet

flotte opplevelser.

Trinn: 9

FRED KOMMER IKKE

AV SEG SELV

NOBELS FREDSPRIS OG NOEN AV DENS VINNERE

En museumspedagog fra Nobels fredssenter besøker

skolen med et foredrag om Nobels testamente og

Fredsprisen. De vil også presentere to/tre prisvinnere

som på ulike måter har forholdt seg til tema som har

kampen for borgerrettigheter, ikkevoldsbevegelsen og

Midtøsten-konflikten.

Trinn: 10

kulturarv


litteratur

Litteratur

I dette kunstfeltet gjelder først og fremst ordet.

Det skrevne eller muntlige ordet beveger følelsene og kan gi ny innsikt og forståelse

av oss selv og den verden vi lever i.

Årets program er satt sammen av poesi, fiksjon, sakprosa, faglitteratur, muntlig fortelling

og tegneserier. Et mangfold av forfattere, illustratører og designere er representert

med sine bøker.

Det er vårt ønske at forfatterne ikke bare skal gi elevene opplevelser den stunden

besøket varer, men også tenne en gnist med lang levetid, for den videre lysten til

å lese og skrive selv. Noen av produksjonene har også enkle skriveøvelser.

Vi samarbeider med Fylkesbiblioteket i Akershus, Norsk Forfattersentrum,

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Barnebokinstitutt.

38 39

Skylappjenta Illustrasjon: Endre Skandfer

cesilie tanderø

produsent litteratur

telefon 22 05 53 39 / 95 94 07 30

cesilie.tandero@akershus-fk.no

litteratur


litteratur

Den lange veien til Honolulu Illustrasjon: Iben Sandemose Rabbel Illustrasjon: Anna Fiske Taekwondo er tøffest Illustrasjon: Philip Hauglin Førstemann som pissa på månen Illustrasjon: Torill Kove

DEN LANGE VEIEN

TIL HONOLULU

EVENTYRLIGE HVERDAG!

Farmor ønsker seg et lite hus. Men hvordan finner man

det aller fineste huset i hele verden, slik farmor vil ha

det? Fiat har selvfølgelig en god idé. Forfatter Iben

Sandemose gjør kjente situasjoner til helt spesielle

FØRSTEMANN SOM

PISSA PÅ MÅNEN

ROMFARER PÅ BESØK

Romskipet Apollo 11 har kurs for månen. Om bord er

tre karer som ikke tåler trynet på hverandre: Buzz,

Michael og Neil. 21. juli 1969 gikk Neil på månen, som

det første menneske i verden. Litt senere tusla Buzz ut

40 opplevelser. Hun klarer å få frem det eventyrlige som

av romskipet. Og på månen kan litt av hvert skje.

41

også alltid ligger i hverdagen.

Trinn: 1 – 4

RABBEL

TEGN EN HISTORIE

Anna Fiskes «Rabbel» er for tiden den eneste norskproduserte

tegneserien for barn.

Seriefigurene er sjarmerende, enkle, kloke, kanskje litt

rare, og helt sikkert – de har personlighet. Her er Palle

Puddel som liker kunst. Ella Elg som så gjerne vil

studere fuglene, men som ikke ser dem – for bare trær.

Rørende og morsomme historier som er enkle, ganske

korte, men likevel rommer livsvisdom av den basale

sorten, som at det er hyggeligere å spise kaker sammen

med noen, enn å sitte alene.

Trinn: 1 – 4

TAEKWONDO ER TØFFEST

MIRAKLER OG LESEGLEDE

Tommy er den eneste som ikke gleder seg til ordentlig

kamptrening med taekwondo-klassen. Han klarer

nemlig ikke å styre temperamentet sitt, og er redd han

kan komme til å skade noen. Både gutter og jenter blir

raskt med på lettlestbøker om kampsport! Forfatter

Lise Blomquist forteller også om mirakelet som fikk

henne til å elske å lese.

Trinn: 1 – 4

Forfatter Endre Lund Eriksen, i romdrakt, skal her

fortelle dere den virkelig sanne historien ...

Trinn: 1 – 4

litteratur


litteratur

Fortellingen om et mulig drap Illustrasjon: Bjørn Ousland

FORTELL DA VEL!

DOKUMENTARFILM- OG SKRIVEVERKSTED

Alle har en historie å fortelle! En filmskaper og en

forfatter kommer til skolen for å la elevene skrive ned,

og deretter filme, minner fra sin første skoledag. Først

skal historien ned på papiret, og deretter jobbes det

med videokamera, lyd og lys. Og tenk hvis tekstene kan

bli til en liten bok, og videoopptakene til en film? Med

en forfatter og en regissør på besøk skal det nok gå bra!

42 konge og et mulig drap. For en norsk konge i Middel-

43

Trinn: 1 – 4

OLDEFARS ØYE

FORTELLING OG ORDLEK

Det er lille julaften, og oldefar skal komme. Barna

gleder seg, helt til storebror forteller lillesøster om

glassøyet. Jukseøyet. Det høres skummelt ut! Men

pappa finner på noe lurt. Barna får pynte oldefar og gre

Elvissleik på ham, så han blir fin til julaften. Sånn blir de

bedre kjent. Fortellingen stråler av varm og ekte

kjærlighet mellom gamle og unge. Under besøket

forteller forfatter Tone Kjærnli også om hvordan hun

må finne de riktige ordene som skal passe til fortellingen.

Og noen ganger lage ord som ikke finnes. Bli med

på ordlek!

Trinn: 1 – 4

Fantasy Foto: Cesilie Tanderø

FORTELLINGEN

OM ET MULIG DRAP

TEATERSPORTFORTELLING

Var kong Håkon Sverreson bare en snodig parentes

i historien, sønn av en berømt far og med en like

berømt sønn? Fortjener han ikke også en biografi, som

alle andre konger? Her får du høre fortellingen – om en

alderen hadde mange fiender ...

Forfatter er Jon Ewo, illustratør Bjørn Ousland, mens

fortellingen som bygger på boka framføres av skuespillerne

Camilla Frey og Torgny Gerhard Aanderaa.

Regi er ved Tony Totino.

Trinn: 5 – 6

FANTASY

VERDENS BESTE TRYLLESTAV

Forfatter Anders A. Johansen bruker overtro om

drauger, huldrer, tusser og troll for å få fram magien

i sine fantasyfortellinger. Hovedpersonen trosser

skummel vintertåke, må unngå magiske steiner, passe

seg for uhyrer, edderkoppspinn og andre forbannelser.

Hvordan skape magi i en fortelling? Forfatteren mener

det finnes en tryllestav for å få det til. Han har tenkt å

innvie deg i hemmeligheten.

Trinn: 5 – 6

litteratur


XXX 44

litteratur

RADIOPIRATENE

NÅR FILM BLIR BOK

I Radiopiratene treffer elevene barn som kjemper for

retten til å ha det gøy! Fienden er et maktsykt borettslagsstyre

og trangsynte foreldre med trygghetsmani.

Elevene får møte forfatteren Gunnar Germundson som

har skrevet hørespillet, boken og filmen «Radiopiratene».

Forfatteren løfter fram det skrevne ord, og knepene

som skal til for å lage en spennende historie. Enkle

skriveøvelser.

Trinn: 5 – 6

FRA IDÉ TIL SISTE PUNKTUM

SKRIVETIPS

Hvor kommer ideene fra og hva er en god historie?

Forfatter Pål Gerhard Olsen skriver skuespill og bøker

for barn, ungdom og voksne. Ved dette besøket bruker

han eksempler fra «Svart sommer», «Turbo» og «Veien

til Maracana» for å gi tips til dem som vil skrive ned

sine egne fortellinger. For den gode historien kan ligge

snublende nær.

Trinn: 7

Radiopiratene: Bilde fra filmen Foto/Copyright: Nordisk Film Skylappjenta Illustrasjon: Endre Skandfer Livsfare Illustrasjon: Stine S. Johansen

FØLGESVENNEN

FORTELLERKUNST

Han drømmer om en kvinne og drar ut i verden for å

finne henne. Det betyr trøbbel! Men hva annet gjør livet

verdt å leve? En av Norges mest erfarne fortellere,

Helga Samset, formidler et av Asbjørnsen og Moes

klassiske eventyr på en ny og spennende måte.

Trinn: 7

SKYLAPPJENTA

FRA GAMMEL FABEL TIL DAGENS NORGE

Akkurat som lille Rødhette, har jenta i denne fabelen

ikke noe navn annet enn hodeplagget hun har fått av

sin mor: en lue med skylapper. For hun må ikke fortape

seg i eller la seg friste av alt som foregår i skogen hun

må gjennom for å hjelpe bestemor. Men i denne

fortellingen er det bestemor og onkel som er trusselen.

Forfatter Iram Haq vil i møtet med elevene fortelle om

veien fra idé via film til bok. Det alvorlige temaet

behandles snedig og humoristisk. Og ingen svar er gitt

på forhånd.

Trinn: 8

LIVSFARE!

SPENNING PÅ NYNORSK

Under arbeidet med ein dokumentar om innvandrarjenter

oppdagar Bente og Henrik ei jente som heilt

tydeleg prøver å ta kontakt. Bad ho dei om hjelp?

Neste dag er jenta der igjen, og snart blir dei involverte

i flukta hennar for å koma unna eit tvangsekteskap og

ein familie som er villige til å utføre æresdrap.

Forfattar Magnhild Bruheim skriv spennande om

ungdommar som hamnar i livsfarlege situasjonar.

«På flukt» er den tredje boka i den populære serien

om Bente og Kami.

Trinn: 8

XXX 45

litteratur


XXX 46

litteratur

Prekariáhta Lávlla: Forfatter Sigbjørn Skåden Foto: Susanne Amalie Andersen Mens Blücher sank Foto: Cappelen Damm Tilbakeblikk: Forfatter Mahmona Khan Foto: Pax Mytekalenderen Foto: Aschehoug

PREKARIÁHTA LÁVLLA

SAMISK POESI

Sigbjørn Skåden presenterer sin andre diktsamling

«Prekariáhta lávlla» (Prekariatsang).

Den har mange referanser til postpunkbevegelsen som

ble en måte å formulere en ny virkelighet på. Også

samene Debbie og Ian gjør stadige forsøk på å si noe

om sine egne liv, men smålåtne stemmer forsvinner

ofte i verdens larm.

I 2004 ble forfatteren nominert til Nordisk Råds

litteraturpris.

Trinn: 9 – 10

MENS BLÜCHER SANK

FIKSJON OG HISTORIE

Forfatter Axel Hellstenius har skrevet en ungdomsroman

om slaget som endret Norgeshistorien, om

umulig kjærlighet og magiske bånd mellom mennesker.

Handlingen er lagt nær opp til virkeligheten, men gir

også en ny innfallsvinkel til historien med sin menneskeliggjøring

av de tyske soldatene. Parallelt, på land i

Drøbaks trange gater, får vi den «norske» siden av

fortellingen gjennom bokas andre hovedperson, Bjørg.

Forfatteren har også skrevet prisbelønte spenningshistorier

for opera, film og tv-serier, og innvier elevene

i noen av hemmelighetene ved å skrive godt.

Trinn: 9 – 10

TILBAKEBLIKK

SKRIV SELV!

I boka «Tilbakeblikk – da pakistanerne kom til Norge»

(2009), skriver den norsk-pakistanske forfatteren

Mahmona Khan om de første 600 pakistanerne som

kom til Norge i 1971. Hvorfor kom de? Hva slags Norge

møtte de?

Gjennom portrettintervjuer forteller forfatteren hva

fem pakistanere i dag tenker om kultur, tilhørighet og

identitet. Mahmona Khan presenterer skrivetips og

inviterer elevene til enkle skriveøvelser som, i samarbeid

med skolen, kan bli til en bok.

Trinn: 9 – 10

MYTEKALENDEREN

HVER DAG SIN MYTE

Multikunstneren Terje Nordby forteller myter på radio

og i bøker. Fortellingene kan ha røtter i gresk, romersk,

egyptisk, indisk og norrøn mytologi. Eller være hentet

fra verdensreligionene, middelalderske legender,

vitenskapelige oppdagelser, litterære skikkelser og

historiske hendelser.

Forfatterens nysgjerrighet, kunnskaper, sans for humor,

formuleringsevne og spenstige assosiasjoner gir

hverdagen et løft!

Trinn: 9 – 10

XXX 47

litteratur


film

Film

Elevene kan i løpet av noen år få:

• opplevelser og kunnskap innen fiksjons-, dokumentar- og animasjonsfilm

• møte ulike yrkesgrupper innen filmproduksjon, som manusforfatter, regissør,

fotograf, animatør, skuespiller, produsent og klipper

• se film i storsal eller klasserom med noen som har jobbet på filmproduksjonen

til stede (50–300 elever), være med på manuskurs, lage dokumentarfilm, delta

på filmfotokurs eller animasjonsverksted (maks 25 elever av gangen)

På de følgende sidene beskrives eksempler på filmopplevelser for skoleåret 2010/2011.

Det endelige utvalget av filmer finner du på www.dksakershus.no fra 1. juni 2010.

Filmene følges alltid av en profesjonell utøver som har jobbet på produksjonen. film

48 49

Vegas: Å finne veien hjem Foto: Vihan de Miel/Cinenord Spillefilm/Kong Film AS

siri natvik

produsent film

siri.natvik@akershus-fk.no

Telefon 22 05 53 58


film

Bestevenner: Julie, Mette og Naisha Foto: Tone Andersen/Filmbin Yatzy: Hemmeligheter i et videokamera Foto: Bjørn Opsahl Vegas Foto: Vihan de Miel/Cinenord Spillefilm/Kong Film AS Varde: Gripende novellefilm om mobbing Foto: Marius Matzow Gulbrandsen

SPILLEFILM

VISES FORTRINNSVIS PÅ KINO/ KULTURHUS,

MEN I NOEN TILFELLER OGSÅ PÅ SKOLEN.

BESTEVENNER

SPENNINGSDRAMA OM VENNSKAP OG MOT

Julie, Mette og Naisha er bestevenner og går i samme

klasse. Plutselig en dag forsvinner Naisha og moren fra

flyktningmottaket de bor på. De har fått beskjed om at de

ikke får lov til å bli i Norge, og nå vet ingen hvor de er. Julie

og Mette bestemmer seg for å gjøre det de kan for at

Naisha og moren skal få bli, og legger ut på en dramatisk

reise for å snakke med politikerne på Stortinget i Oslo.

Vil de noen gang få bestevennen sin tilbake?

Regissør Christian Lo viser bakommateriale og forteller om

veien fra idé til ferdig film. Norske Kinosjefers Forbund

kåret «Bestevenner» til Beste barnefilm i 2009.

50 gang en tilsynelatende uskyldig narrestrek. For å tøffe 51

Trinn: 4 – 5

YATZY

Å VÆRE 15 ÅR OG TÅLE ALT – UNNTATT SEG SELV

Daggi blir sendt fra Oslo til en ny familie på landet, men

møter motstand. Det eneste han vil er å komme seg

bort, men han har ingen steder å dra. På skolen treffer

han Gloria som drømmer om et annet liv, og begge ser

etter hvert nye muligheter i hverandre. Men hemmelighetene

i Daggis videokamera – minnene ingen får se –

ødelegger alt.

Regissør Katja Eyde Jacobsen forteller om sitt arbeid

med filmen, hvordan hun jobber med unge og uerfarne

skuespillere – og finner rett skuespiller til en rolle.

Filmen bygger på boka «Yatzy» av Harald Rosenløw Eeg,

og vant pris for beste barne- og ungdomsfilm under de

Nordiske filmdagene i Lübeck 2009.

Trinn: 9 – 10

VEGAS

DU VELGER IKKE FAMILIEN DIN.

DU VELGER VENNENE DINE

Etter å ha sett moren sin bli banket opp, blir Thomas

plassert på et mottak for unge. Hvor lillebroren hans er

vil ingen si, men Thomas har sverget på å finne ham. På

mottaket møter han Marianne, som nok en gang har ødelagt

alt, og Terje, som leter etter sin mor. De tre deler en

felles drøm. Sammen legger de ut på en reise på liv og

død, hvor ingen havner der de hadde planlagt, men alle

finner hjem. «Vegas» er en sterk historie om vennskap

og familie – om tro, hat og kjærlighet. Filmen er regissør

Gunnar Vikenes tredje spillefilm, og den har mottatt

flere internasjonale priser.

Trinn: 8 – 10

KORTFILM

VARDE

OM MOBBING – OG JUKS PÅ FILM

«Varde» er en gripende novellefilm der vi følger

elleveåringen Johan gjennom en skoledag. Når skolen er

ferdig havner han i et moralsk dilemma etter å ha satt i

seg for de kuleste guttene i klassen, stenger Johan en

kamerat inne i kjelleren på skolen – og drar hjem. Men

han plages av en knugende dårlig samvittighet.

Etter visningen snakker regissør Hanne Larsen om

tematikken i filmen, og om hvilke triks hun har brukt for

å lage de spennende scenene. «Varde» vant Amanda for

beste kortfilm i 2008 og har siden høstet flere priser i

inn- og utland.

Trinn: 5 – 6

film


XXX 52

film

Alle fugler: Et oppdiktet univers – uten voksne Foto: Ingvild B. Myklebust AF1 – Alle for en Foto: NRK Human: Tett på det menneskelige Foto: Øystein Mamen

ALLE FUGLER

SCIENCE FICTION SOM SAMFUNNSKRITIKK

«Alle fugler» er en stemningsfabel fra et lukket

samfunn i ferd med å miste enhver form for mening.

Filmens univers eksisterer utenfor spesifikk tid og

geografi, og regissør Sara Eliassen har skapt et

gjennomført og vakkert filmatisk uttrykk. I en labyrintisk

verden uten voksne har alle barna mistet evnen til å

bruke språket, bortsett fra ei jente. Men i etterdønningen

av en menneskelig katastrofe er det kanskje likevel et

glimt av håp?

Trinn: 8 – 10

KUNSTFILM

VS KORTFILM

> SE VISUELL KUNST SIDE 21

SMÅ FILMER – STORE ROM

KORTFILMPROGRAM SOM SKJERPER

FILMFORSTÅELSEN

Regissørene Lilja Ingolfsdottir og Hanne Ramsdal viser

og snakker om egne kortfilmer, samt klipp fra et utvalg

prisbelønte filmer fra hele verden. Med dette åpner de

opp for en ny og spennende tilnærming til film som et

av vår tids viktigste medium. De to tar elevene med på

en filmatisk reise gjennom et bredt spekter av stilarter

og sjangere, der målet er å utvide filmopplevelsen til noe

mer enn passivt tidsfordriv. Gjennom maratonvisning,

diskusjonsgrupper og oppgaver får elevene garantert

vridd sine filmatiske hjerner!

Trinn: 5 – 10

SERIE

AF1 – ALLE FOR EN

EN DRAMASERIE OM Å FØLGE DRØMMEN

– IKKE STRØMMEN

I 2008 viste NRK den første sesongen av hiphopmusikalen

«AF1» – en serie full av dans, musikk,

spenning og sterke følelser. I sesong 2 møter vi igjen

barna og ungdommene fra sesong 1, men denne

gangen handler det om hiphop og rock, Ungdommens

kulturmønstring – og litt kjærlighet. Elevene får se

smakebiter fra de nye episodene og møte regissør

Gisle Halvorsen eller manusforfatter Karianne Lund,

som forteller om hvordan de har jobbet for å lage en

dramaserie for barn mellom 9 og 12 år.

Trinn: 5 – 7

DOKUMENTARFILM

HUMAN

STILISTISK MENNESKESTUDIE

«Human» er en dokumentarfilm som studerer mennesker

tatt ut av deres vanlige kontekst og plassert i et mørkt

studio. Den stiller vår kategoriseringstrang opp mot det

individuelle møtet med et annet menneske. Hvor nært

kan vi komme hverandre før det blir umenneskelig, eller

kanskje for menneskelig?

Regissør Thomas Østbye forteller om prosessen bak

denne filmen og om valg av form og stil. Filmen har blant

annet vunnet prisen for beste kortfilm og filmkritikerprisen

ved Kortfilmfestivalen i Grimstad 2009.

Trinn: 8 – 10

XXX film

53


film

54

MELLOMTIDEN

Å BESTEMME I SITT EGET LIV

I filmen forteller tre tøffe tenåringsjenter åpenhjertig

til kamera om problemene sine. Filmen viser at det går

an å forandre seg og bestemme over sitt eget liv – og

fortelle om det med et videokamera! Med sin egen film

«Mellomtiden» som eksempel, snakker dokumentarfilmskaper

Beathe Hofseth om sjangerens typiske trekk

og utfordringer, om forskjellen på dokumentarfilm og

reality og om hvordan man kan manipulere med

filmmediet.

Trinn: 8 – 10

Solvangnytt: Små, men viktige journalister Foto: Trond Jacobsen/Bivrost film Velkommen til Norge Foto: Moment TV Julenilssen: Animasjon om nissejakt Foto: Mats Grorud og Robin Jensen

SOLVANGNYTT

OM VENNSKAPETS VERDEN

OG VIKTIGE NYHETER

Kristine, Malene og Juni går i 4. klasse, og de har

bestemt seg for å lage sin egen lokalavis – «Solvang-

Nytt» – i løpet av skoleåret. Avisen skal de selge fra dør

til dør i nabolaget for å samle inn penger til sin

vennskapsskole i Karelen i Russland. På den årlige

«Karelendagen» skal de overrekke pengene de har

tjent på avisen til læreren sin. Men blir avisa ferdig? Og

er det noen som vil kjøpe den? Regissør Ilze B. Jacobsen

forteller om arbeidet med filmen, og om hvorfor hun

gjerne lager filmer for og om barn.

Trinn: 4 – 6

VELKOMMEN TIL NORGE

EN FLYKTNINGFAMILIES MØTE MED NORGE

Gjennom denne filmen forteller regissør Mona Friis

Bertheussen historien om familien Okoko, som har

flyktet fra krig og massakre i Kongo til et nytt liv i

Stjørdalen i Trøndelag. Den nye hverdagen er tilsynelatende

en drøm, men møtet med nordmenn og Norge

blir også svært tøft for familien. Filmen skildrer hvor

vanskelig det kan være å velge eksilet, selv for dem

som blir tilbudt oppholdstillatelse før ankomst. Filmen

fikk Kultur- og kirkedepartementets menneskerettspris

i 2008, og vant prisen for beste norske dokumentarfilm

på Den norske dokumentarfilmfestivalen i Volda 2009.

Trinn: 8 – 10

ANIMASJONSFILM

EI PRINSESSEHISTORIE

EN TEGNET FORTELLING

Ei jente har fryktelig lyst til å bli prinsesse, og bygger

seg et slott. Der venter hun på prinsen, og snart dukker

det opp en gutt. Men ikke lenge etter kommer det en

drage også! Hvem er egentlig redd og hvem er modig?

Animatør Sidsel Lindhagen viser filmen og snakker med

elevene om alt som er mulig å fortelle ved å bruke

animasjonsteknikker. Sidsel forklarer og viser hvordan

hun arbeidet med filmen fra hun fikk ideen og frem til

ferdig film.

Trinn: 1

JULENILSSEN

EN MYTE BLIR LEVENDE

En dag skjer det noe magisk idet den ensomme hr.

Nilssen går forbi en julenisse i et utstillingsvindu.

Vi følger hr. Nilssen på en forunderlig og morsom

reise der det blir avslørt hvem nissen egentlig er!

Med utgangspunkt i NRK P2s «Mytekalenderen» har

animatørene Mats Grorud og Robin Jensen laget denne

fargesprakende filmen med ulike animasjonsteknikker.

Gjennom bakomfilmmateriale, demonstrasjon av dukker

og modeller, og samtale med animatørene får elevene

se og høre hvordan denne typen animasjonsfilm blir til.

Trinn: 8 – 10

film 55


film

56

VERKSTED

PIXILLASJON

FORSVINN INN I VEGGEN

Pixillasjon er en enkel animasjonsteknikk hvor man

animerer mennesker i stedet for tegninger eller dukker.

Med denne animasjonsteknikken – og med elevene som

modeller – viser animatør Mats Grorud hvordan man kan

få mennesker til å gå gjennom vegger, fly, skli baklengs

oppover bakker og gjøre alle mulige urealistiske ting.

Resultatet er en overraskende og komisk filmopplevelse.

Trinn: 1 – 3

FILMFOTO

FILMENS VISUELLE SPRÅK

Det siste norske trollet Foto: Janne Karin Hansen MMS superkort: Mobiltelefon som filmkamera Foto: Sant & Usant Skriv! Foto: Cesilie Tanderø

DET SISTE NORSKE TROLLET

EN FORTELLING OM DET GAMLE OG DET NYE

I gamle dager fantes det troll i hele Norge, men nå er

det bare ett igjen. Det siste norske trollet bor alene

under brua, men en sommerdag er det noen som

forstyrrer ham – det er de tre bukkene Bruse som har

bestemt seg for å ta snarveien over brua på vei til

setra. I denne animerte kortfilmen forteller regissør og

animatør Pjotr Sapegin eventyret om de tre bukkene

Bruse sett fra trollets perspektiv. Sapegin er en av våre

mest kjente og prisbelønte animatører, og står bak

filmer som «Aria» og «Nå skal du høre».

Trinn: 5 – 10

Virkemidlene for å fortelle en god historie på film er

mange. Fotografens rolle er å velge opptaksstil,

kamerabruk og lys. To av filmfotografene Roger

Haugen, Anna Myking og Odd Helge Haugsnes snakker

om bildekomposisjon, utsnitt, vinkler, farger, stemninger,

lys og skygge. De illustrerer med klipp fra kjente

filmer. Enkle elevøvelser.

Trinn: 7 – 10

FORTELL DA VEL!

> SE LITTERATUR SIDE 42

MMS SUPERKORT

LAG DOKUMENTARFILM MED MOBILTELEFONEN

Videokameraet på mobiltelefonen har gjort filmskaping

mer tilgjengelig for alle. Med mobiltelefonen kan

elevene filme sin egen virkelighet på en kreativ, aktuell

og morsom måte. Regissørene Åse S. Drivenes og

Ritchie Cavander-Cole veileder elevene fra idé til ferdig

dokumentarfilm, og snakker om etikken rundt bruk av

mobilkameraet.

Trinn: 8 – 10

SKRIV!

MANUSKURS

Manusforfatterne Tove Cecilie Sverdrup, Gunnar

Germundsson og Åse M. Johanson snakker om hvordan

en manusforfatter må tenke og arbeide for å skape et

godt grunnlag for en god film. Nå er det bildene som

skal fortelle historien, og ikke ordene. Hvordan skal

man for eksempel fortelle at det er en mor og en sønn

som kommer nedover veien, og ikke bare en kvinne og

et barn? Hvordan skrive ned en historie som publikum

skal se? Og hva er en god historie?

Utøverne viser klipp fra egne og andres filmer. En eller

to av utøverne holder kurset på hver enkelt skole.

Enkle elevøvelser.

Trinn: 6 – 10

film 57


film

58

Sinna mann Foto: Anita Killi/Trollfilm

EKSTRATILBUD

FILM, VERKSTED

ELLER LÆRERKURS

Hver kommune eller skole kan bestille filmopplevelser

direkte fra oss ut over det dere får gjennom abonnementsordningen.

Ta kontakt dersom dere ønsker å vise

en spesiell film med for eksempel regissøren til stede,

dere vil arrangere et verksted for elevene eller et

filmkurs for lærerne. Så langt vi har kapasitet vil vi

hjelpe til med det. Pris etter avtale.

SINNA MANN

OM Å TØRRE Å SI I FRA

«En dag blir jeg kanskje som pappa, store blide

pappaen min! Jeg skal være flink og stille, da går det

nok bra ...», tenker Boj. Men så kommer Sinna Mann

likevel... Da blir pappa stor og mørk, og mamma ber Boj

om å gå på rommet. En dag tar Boj mot til seg og skriver

et brev til kongen for å be om hjelp: «Kjære kongen.

Pappa slår. Er det min skyld?» Med vakker og detaljrik

animasjon fortelles den triste, men håpefulle historien

om den lille gutten Boj og hans familie. «Sinna mann»

handler om vold i familien, og hvordan dette oppleves

fra et barns perspektiv.

Filmen gir sterke inntrykk og krever forberedelse og

oppfølging fra skolens side. Dette filmprogrammet er

for skoler som vil jobbe spesielt med temaet. Ta kontakt

hvis dere har spørsmål.

Tilbudet inneholder filmvisning og møte med både

regissør Anita Killi og en fagperson med familievold

som spesialfelt.

Trinn: 6 – 7

FILMSKOLE FOR LÆRERE

I samarbeid med Film og Kino og Mediefabrikken

arrangerer vi i år et filmkurs for lærere i Akershus.

Kurset heter Filmskolen, og tilbys gratis for opp til 25

lærere i fylket. Filmskolen vil strekke seg over 6

ettermiddager, og holdes i lokalene til kultur.akershus

i Galleri Oslo. Hver kurskveld vil vare mellom 2 og 3

timer. I løpet av kurset vil profesjonelle filmfolk gi en

innføring i filmhistorie, analyse, dramaturgi, ulike

sjangere og teknikk. Mer informasjon kommer på

www.dksakershus.no. Påmeldingsfrist: 10. juni.

Påmelding eller spørsmål kan sendes til

siri.natvik@akershus-fk.no.

LES MER PÅ NETT!

Mer informasjon om turneer og produksjoner i Den kulturelle skolesekken i Akershus,

finnes på www.dksakershus.no.

1: Finn din skole

Øverst til venstre velger du skole fra rullegardinmenyen og programmet for skolen vises i skjermbildet.

2: Finn produksjon

Klikk på produksjonstittel, og informasjon om produksjonen vises i skjermbildet.

3: Finn turnéplan

Klikk på ikonet for buss, og du vil se når produksjonen kommer til skolen.

Se også ikoner for faktaark med kontaktinformasjon, lærerveiledning, bilder og annen informasjon

knyttet til produksjonen.

ida Friis hege J. emilsen karin Guldhaug

turnékonsulent turnékonsulent turnékonsulent

ida.friis@akershus-fk.no hege.emilsen@akershus-fk.no karin.guldhaug@akershus-fk.no

tlf: 22 05 53 46 tlf: 22 05 53 56 tlf: 22 05 53 40


kultur.akershus

Postboks 1196 Sentrum, 0107 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 4

Tel 22 05 53 40 Fax 22 05 53 55

kultur.akershus@akershus-fk.no

www.kulturakershus.no

Similar magazines