i serien om Norges framtidskommuner - Dagens Næringsliv

avis.dn.no

i serien om Norges framtidskommuner - Dagens Næringsliv

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Fredrikstad

i serien om Norges framtidskommuner


Tre sterke kvinner Ordførerkandidatene

Eva Kristin Andersen (FrP), Ingrid Willoch (H) og Kari Agerup (A) er toppnavn for hvert sitt store parti i årets kommunevalg.

Høstens ordførerkandidater

i Fredrikstad er tre kvinner.

Tre kvinnelige utfordrere er

en sjeldenhet, og det er verdt

å merke seg at ”Din fremtidskommune

Fredrikstad” går

mot et historisk valg.

Fredrikstad er den største byen i

Østfold og et viktig knutepunkt

for handel og næring i stadig

vekst. Byen kan for første gang

kan få en kvinnelig ordfører.

Ordførerkandidatene er Eva Kristin

Andersen (Frp), Kari Agerup

(Ap) og Ingrid Willoch (H).

Fredrikstad er et vanvittig godt

sted å bo, mener de tre kvinnekandidatene.

Fredrikstad kommune

dekker distriktet rundt

utløpet av Norges lengste elv,

Glomma. Her lever vel 71.000

innbyggere fordelt på 290 vakre

km 2 .

Omtrent 40.000 bor i eller

nær bykjernen på vestsiden av

elva – fra Lisleby til Gressvik,

på østsiden – i Gamlebyen og

Vaterland, på Kongsten, Begby,

Nabbetorp, Lundheim, Selle-

2

bakk og Torp, og på Kråkerøy.

Fredrikstads identitet er helt og

fullt knyttet til elva og den romslige

skjærgården utenfor, med et

høyt antall fritidsbåter i forhold

til folketallet.

I vest strekker Onsøylandet

seg, med havner som Hankø,

Engelsviken, Slevik og Øyenkilen,

med fi ne badeplasser og store

friområder. Sør for Fredrikstad

ligger Hvaler kommune, som har

3.756 fastboende innbyggere – et

tall som blir tidoblet i sommersesongen.

Urbant

Fredrikstads hjerte ligger i Gamlebyen.

I 2002 trakk Forsvaret seg

ut av den gamle festningsbyen

etter 358 års nærvær. Et vemodig

tidsskifte og en åpning mot

nye og spennende muligheter.

Optimisme og omstillingsevne

har alltid preget Fredrikstad-distriktet.

Da handelen med plank

skjøt fart, var Fredrikstadborgerne

igjen villige til å endre ståsted,

bokstavelig talt.

De bosatte seg på vestsiden

www.fredrikstad.kommune.no

Tel 69 30 60 00

Rådgivergruppe: Harald Fleisje, Fredrikstad Utvikling

Sissel Brevik, Opplev Fredrikstad

Per Erik Simonsen, Næringsavdelingen

Hege Lunde, Informasjonsavdelingen

Knut Western, Informasjonsavdelingen

av elva, og her vokste et nytt

og livlig bysentrum frem. I dag

er Fredrikstad en storkommune

som består av fl ere tidligere,

mindre kommuner: Fredrikstad,

Glemmen, Torsnes, Borge, Kråkerøy,

Onsøy og Rolvsøy.

Hva vil vi med byen

– Jeg ønsker å bli ordfører fordi

jeg mener at min bakgrunn og

mitt politiske ståsted kan bidra

til å heve kvaliteten på det arbeidet

som kommunen utfører.

Jeg mener at våre innebyggere

har fått nok belastninger i form

av skatter og avgifter uten at det

gjenspeiles i de tjenester som

leveres. Nå må kommunen fokusere

på hva som er viktig for

innbyggerne og rendyrke de tjenester

som kommunen selv skal

utføre og være best på. Målet

er et godt tilbud til Fredrikstads

befolkning innenfor de økonomiske

rammene vi har, uten eiendomsskatt,

mener Eva Kristin

Andersen (FrP)

– Jeg vil at kommunen skal bli

enda bedre og hyggeligere å bo

Et bilag fra Informasjonsavdelingen,

Fredrikstad kommune

Svarer på spørsmål om innholdet

Knut Western

knwe@fredrikstad.kommune.no

Tel 69 30 62 83

Forside:

Ricardo Skyrud, Fredrikstad kommune

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

og arbeide i. Derfor må vi fjerne

det som er Norges høyeste eiendomsskatt,

verne kulturminner

og særpreg, gi bedre kommunikasjon

og miljø og et kulturtilbud

som er i eliteklassen! sier

Ingrid Willoch (H). Hun ønsker

å bli ordfører fordi hun mener

Fredrikstad trenger et skifte, en

ny kurs og en annen politisk ledelse.

– Jeg vil at Fredrikstad fortsatt

skal være den trivelige byen

den er, og vil gjerne være med

å videreutvikle den positive

trenden som nå hersker i byen.

Byen skal være et godt sted å

være, og da er grønne lunger og

en estetisk utforming et viktig

fokus, sier Agerup. Hun ønsker

å bli ordfører fordi hun vil løfte

Fredrikstad videre ved hjelp at

et godt partiprogram og mange

dyktige partifeller og politiske

samarbeidspartnere.

– Jeg vil være utålmodig på

byens vegne og bruke kreftene

mine på å gjøre byen enda bedre,

Kari Agerup (A).

+46 18-490 11 00

www.marknadsmedia.com

FOTO: CONNI GARFALK

PROSJEKTLEDER: Torgeir Dahl, 473 95 507

torgeir@marknadsmedia.com

ANNONSER: Per Oskar Sjøli

Øyvind Dutheil

�����

i Fredrikstad:

Ønsker å bidra til å heve kvaliteten

på det arbeidet som kommunen

utfører

Navn: Eva Kristin

Andersen

Alder: 35 år

Yrke: Controller,

politiker

Har politisk bakgrunn

som gruppeleder

i Fredrikstad FrP 1999-2003

og 2005-2007, bystyrerepresentant

siden 1999, formannskapsmedlem

siden 1999, medlem av diverse utvalg

og komiteer på kommunalt nivå.

Vil løfte Fredrikstad videre

Navn: Kari Agerup

Alder: 55 år

Yrke: Lærer

Har politisk bakgrunn

som politisk

aktiv i ca. 20 år,

15 år i bystyret,

leder av kulturutvalg og kultur- og

næringsutvalg i fl ere perioder, leder

av familie- og sosialutvalget, kommunedelsleder

i kommunedel Sentrum

og varaordfører. Representerer

Arbeiderpartiet.

Ny kurs og en annen

politisk ledelse

Navn: Ingrid Willoch

Alder: 63 år

Yrke: Politiker

Har politisk

bakgrunn fra 8 år i

Horten bystyre, 6 år

i Vestfold fylkesting,

12 år på Stortinget, snart 12

år i Fredrikstad bystyre og Østfold

fylkesting, medlem og leder av en

rekke offentlige råd, styrer og utvalg

på lokalt og nasjonalt nivå.

Viste du at

Fredrikstad ligger...

... 90 km fra Oslo – tog hver time

... 135 km fra Gardermoen –

hyppige fl ybussavganger

... 30 km fra Svinesund/svenskegrensen

... 55 km fra Strömstad (her går

det ferge til Sandefjord)

... 35 km fra Moss (her går det

ferge over Oslofjorden til Horten)

... 17 km fra Sarpsborg

TEKST & FOTO: Laila P. Nordsveen

GRAFISK FORM: Bill Mattsson

TRYKK: Media Trykk AS

REPRO: Bildrepro Sthlm


Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Forsyner en hel bydel

med energi

Fredrikstad Energi as har ansvaret for strømnettet i

Fredrikstad kommune (unntatt kommunedel Onsøy) og

Hvaler kommune.

“Den som hele tiden vokser trenger mye

energi”. Fredrikstad sitt innbyggertall

stiger fortløpende, og med det er også

behovet for en sikker og god energiforsyning

viktig. FEAS-konsernets datterselskaper

som er knyttet til energiforsyningen

i Fredrikstad-regionene består

av Fredrikstad EnergiNett AS, Energi-

Teknikk AS, Nettpartner AS og MAIK AS,

i tillegg til deleiede Fredrikstad Fjernvarme

AS. Fredrikstad Energi er en

moderne, miljøvennlig og bærekraftig

energileverandør som forsyner hele Værsteområdet

med energi forteller Trond

Andersen, administrerende direktør i

FEAS. FEAS har sterkt fokus på fremtiden,

og tilbyr gjennom Energiteknikk AS og

Fredrikstad Fjernvarme AS moderne

energiløsninger med miljøfokus på

Digital-tv- og bredbåndsboom

De siste årene har Canal Digital investert store summer i oppgradering av

stamnettet. I Fredrikstad er Canal Digitals kabelnett oppgradert. Det betyr

at kunder som er tilknyttet nettet kan få både digital-tv, analog-tv, bredbånd

og bredbåndstelefoni via tv-kabelen.

- De siste månedene har vi hatt en voldsom pågang

av både privatkunder og boligorganisasjoner

som ønsker både digital-tv og bredbånd

i tilegg til de analoge signalene de har fra før,

forteller Jørn Skoglie, storkundeansvarlig

for Canal

Digital i Østfold.

Digital-tv inkludert

En årsak til den kraftige

veksten er at alle nye privatkunder

nå automatisk får

digital-tv inkludert i prisen.

De som allerede er kunder

kan enkelt oppgradere til

Canal Digital AS er Nordens største

digital-tv-distributør. Vi har avtaler

med de største tv-kanalene i Norge,

Norden og Europa og tilbyr nærmere

100 tv-kanaler og 20 musikkanaler

via satellitt, kabel og bredbånd. I

tillegg til tv-distribusjon tilbyr vi

bredbånd til kabel-tv-kunder.

www.canaldigital.no

Jørn Skoglie

Canal Digital

varmegjenvinning og fjernvarme. Vi er

med på å utvikle en ny miljøbevist bydel,

hvor det kontinuerlig er en sterk tilvekst

av nye energibrukere, sier Andersen.

Hvor får de all energien fra?

Gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted

ble også kalt Værste. Området er 3 ganger

større enn Fredrikstad sentrum og 10

ganger så stort som Aker Brygge. Området

forandrer seg for hver uke. I den nye

bydelen finnes lokaler for undervisning,

kontor og handel. Snart kommer konferansesenter,

serveringssteder, helsesenter

og parkeringshus. Den nye fotballstadion

åpnet 14. april.

Og all energien som ikke spillerne og

publikum står for kommer fra Fredrikstad

Energi.

digital-tv ved å anskaffe en digital dekoder

med programkort.

- Parallelt vil vi fortsette å sende de analoge

tv-signalene så lenge det er mulig å distribuere

disse, sier Skoglie.

Digital-tv + bredbånd

For boligorganisasjoner som eier sine egne

lokale nett er det mulig å inngå fellesavtaler

hvor samtlige beboere får tilgang til både

digital-tv og bredbånd. Da får man i tillegg

til den digitale Grunnpakken på 29 kanaler

også to ekstra digitale tv-kanaler som hver

enkelt husstand kan velge fra en meny på ca

20 kanaler.

Nå kommer HDTV via kabel-tv

Nylig lanserte Canal Digital, som det første selskapet i Norge, en HDTVdekoder

for parabol-tv. I løpet av noen måneder vil Canal Digital lansere

en tilsvarende dekoder også for kabel-tv-kundene.

Målet er å ha dekoderne klare før sesongstart for Premier

League, som er en av hovedsatsingene til Canal Digital innenfor

HDTV.

Canal Digitals HDTV-kunder kan se fire Premier League-kamper

hver runde. Dette er kamper som sendes eksklusivt på kanalen

Canal+ SPORT HD til Canal Digtals HDTV-kunder i Norge.

For øyeblikket tilbyr Canal Digital fem kanaler i HD-format:

CANAL+ FILM HD, CANAL+ SPORT HD, Discovery HD, National

Geographic Channel HD og Voom HD.

FOTO: LINN NILSEN

www.feas.no

Digital Grunnpakke

med 29 kanaler

Canal Digital har utvidet

den digitale Grunnpakken

med ti kanaler - til totalt

29 tv-kanaler.

De nye kanalene sendes

digitalt og kan tas inn av alle

kunder som mottar signalene

via digital dekoder. Uten

digital dekoder mottar man

den analoge Grunnpakken

på 19 kanaler - som før.

Med digital-tv får man tilgang til

ti ekstra kanaler i Grunnpakken.

3


Fredrikstad er et sentrum for

teknologi, innovasjon og design.

I løpet av de siste årene har industridesigneren

Bård Eker bygd

opp en betydelig virksomhet basert

på fart og design fra sin base i

Fredrikstad. Med sin utvikling av

Projectiondesign fi kk Fredrikstadbedriften

det ettertraktede ”Merket

for God Design”, en hedersbevisning

som deles ut av Norsk

Designråd.

– Det betyr mye for oss å bli

tildelt ”Merket

for God Design”.

En viktig del av

vår markedsføring

i og med

at produktet har

hovedfokus i all

Bård Eker vår markedsføring.

For meg

betyr det mye å kunne drive med

utvikling av design i Fredrikstad,

sier Bård Eker.

Noen få bedrifter i Fredrikstad

har i lengre tid satset tungt på

innovasjon og design som et

sentralt virkemiddel i sin måte å

drive business på. Dette har gitt

ringvirkninger i og utenfor byen.

Det er alltid viktig at noen tør å

gå foran.

Projectiondesign F3 er en helt

ny type projektor som er utviklet

for å yte bedre kvalitet på bildefremvisning

innen fl ere forskjellig

markeder.

Nytenking og innovasjon er

helt avgjørende hvis norske bedrifter

skal klare seg i den internasjonale

konkurransen.

Design er et av de viktigste

verktøyene for å utvikle mer nyskapende

produkter og løsninger,

og i Fredrikstad er det et yrende

miljø for dette.

4

Hydrolift – et annet av Bård Ekers designprodukter

Prisbelønnet Labyrint-rullator

Labyrint har blant annet utviklet

den prisbelønnede Fredrikstadrullatoren,

på oppdrag for Access

Vital på Hamar. Denne nyvinningen

har også fått ”Merket for god

Design”.

– Ideen bak LabyrintDevelopment

er å være

et ekspertselskap

innenfor området

av nyskapning,

design og pro-

Johan Horsrud duktutvikling.

Labyrints varemerke

er å kunne være med på utvikling

gjennom alle stadiene fra

idé til ferdig produkt, sier Johan

Horsrud, administrerende direktør

i Labyrint Development.

Fredrikstad bedriften Labyrint,

som ble stiftet i 1992, har ni ansatte

og selger designløsninger for

syv millioner kroner i året.

– Vi fokuserer på å være et ekspertselskap

innenfor området av

nyskapning, design og produktutvikling,

sier Horsrud. Labyrint

har eget verksted i etasjene under

kontorene hvor de dreier, freser og

bygger prototyper.

Horsrud forteller at Labyrint har

utviklet veldig mye for bilbransjen,

ikke minst de tyske fabrikkene,

Nyskapende

design- og

Fredrikstad er byen hvor design,

arkitektur og høyteknologi er i

høysete. Flere av fi rmaene i byen er

prisbelønnet for sine produkter.

og de har også hatt oppdrag for

Loyds Industri. Til sammen har de

i løpet av de siste 10 årene tatt om

lag 20 patenter, sier Horsrud.

Hamax – plast til urban design

Hamax er også et hyperaktuelt

Fredrikstadselskap som har klart

å koble urban design med fl erbrukstanken.

De vant Merket for

God Design og IF Product Design

Award (International Forum for

Design) for produktserien Hamax

PLUS.

– Sykkel blir

bare mer og mer

trendy. Folk blir

miljøbeviste og

fl ere av Europas

byer vurderer å

stenge den indre

Asbjørn Eskild sentrumskjerne

for motorisert

trafi kk i perioder. I den sammenheng

så vi behovet for et komplett

transportsystem for sykkel, hvor

syklisten har muligheter for å ta

med alt fra mat, kontor eller barn,

forteller Asbjørn Eskild, administrerende

direktør i Hamax.

Transportsystemet Hamax PLUS

består av fl ere deler. Et bagasjebrett

med festeskinne hvor du kan

feste barnesete og samtidig ha

muligheter for en sykkelveske på

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

produktutvikling

hver side. I tillegg kan du supplere

med en handlekurv på styret, som

også kan festes på bagasjebrettet

om du ikke har med deg barn.

Jøtul vant internasjonal designpris

Jøtul AS i Fredrikstad er den største

enheten med over 420 ansatte.

Jøtul er i vekst og gruppens omsetning

var i 2006 på ca. 900 mill.

kroner med god lønnsomhet. Over

75 prosent av omsetningen går til

markeder utenfor Norge. Produksjonen

i Norge foregår i Fredrikstad

og Drammen, mens de utenlandske

produksjonsenhetene ligger

i Portland i USA, Motz en Chautagne

i Frankrike, og Vissenbjerg,

Danmark.

Jøtul er i det

internasjonale

designmiljøets

øverste divisjon

sammen

med Porsche og

Prada. Vedovnen

Anna Øren Jøtul F 373, som

vant ”reddot design

award” prisen, er det første

norske produktet som har fått den

ærefulle utmerkelsen.

– Fantastisk moro at vi er første

norske vinner av denne prestisjetunge

prisen, sier Anna Øren,

som designet vedovnen. Jøtul F

370-konseptet er designet som

moderne og eksklusive møbler

for å appellere til kvinner spesielt.

Kvinnene er de viktigste beslutningstakerne

for innkjøp til hjemmets

interiør. Denne prisen beviser

nok en gang at vi har lykkes,

sier Erik Moe, administrerende

direktør i Jøtul. Jøtul F 370-konseptet

ble lansert i juni 2006 og er

den største salgssuksessen i Jøtuls

154-år lange historie.

Den store inspirasjonen

for

Jøtul F370 var å

utvikle en elegant

og moderne ved-

Erik Moe ovn, og noe som

var annerledes

fra markedet fylt med uformelige

ovner, forklarer designeren.

– Vi ønsket å sette en standard

vedrørende presisjon og overfl ate,

med en estetikk og en funksjonalitet

som hadde som mål å møte

kundens ulike preferanser til en

vedovn, forteller Øren.

�����

Merket for God Design

Merket for God Design er en

utmerkelse som deles ut til bedrift

og designer for et produkt

utviklet i fellesskap.

Det deles ut utmerkelse i kategoriene

industridesign, tekstilog

konfeksjonsdesign, møbeldesign,

grafi sk design, digitale

løsninger og design for alle.

Utmerkelsen deles ut på Designdagen

hvert år, i regi av Norsk

Designråd


Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Møter

skapt for

suksess!

SI JA! TIL MODERNE MØTEROM MED DET SISTE INNEN

MØTEROMSTEKNOLOGI,TIL GRATIS BREDBÅND OG EN

100% GJESTETILFREDSHETSGARANTI!

OVER 130 HOTELLER I SKANDINAVIA, EUROPA

– OG SELVSAGT I FREDRIKSTAD!

Ring 02525 eller besøk vår hjemmeside

fredrikstad.radissonsas.com

Vi gjør arbeidsdagen enklere!

Norengros Medi Partner distribuerer daglig til

kunder i Østfold og Akershus. Vi setter alltid kunden

i fokus. Service og kvalitet er nøkkelord hos oss.

Kontor & data Storhusholdning Emballasje Helse

Norengros Medi Partner leverer forbruksvarer til offentlig

og privat næringsliv ved hjelp av kompetanse, moderne

teknologi og optimale logistikkløsninger. Vi er en selvstendig

bedrift med lokalt eierskap. Ved vårt medeierskap i den

landsdekkende kjeden Norengros sikrer vi våre kunder et

tidsriktig vareutvalg og konkurransedyktige priser.

Norengros Medi Partner er leverandør til Fredrikstad

Kommune. Et samarbeid gjennom flere år som kontinuerlig

har utviklet vår bedrift! Vi er stolte av 15 års vekst.

Våre fremtidsplaner er – som for hele Fredrikstad – offensive!

Industriveien 3, 1614 Fredrikstad

Telefon 69 36 78 00

www.norengros.no

Ønsker du at ditt restavfall skal bli

energiutnyttet?

FREVAR KF er et miljøsertifisert (ISO 14001) kommunalt foretak

i Fredrikstad. FREVAR produserer industridamp, fjernvarme, biogass

og elektrisitet til Øra industrien (industriområde i Fredrikstad)

basert på avfall og organiske restprodukter. I tillegg har

FREVAR mottak for avfall til forskjellig behandling, samt drift av

renseanleggene for vann og avløp.

Avtaler kan inngås både på små og store leveranser.

FREVAR kan tilby:

� Mottak av avfall transportert med

bil eller båt. FREVAR har gunstig

beliggenhet med Borg Havn som

nærmeste nabo.

� Lagermulighet.

� Konkurransedyktige priser.

� Garantert mottak året rundt til alle

tider.

� Sikker og høy energiavsetning.

� Mottak av mindre mengder impregnert

trevirke blandet med restavfallet.

FREVAR kan ta i mot:

� Brennbart restavfall fra næring.

� Restavfall fra husholdningen,

med og uten matavfall.

Tlf.: 69 35 73 00

Mail: pama@fredrikstad.kommune.no

www.frevar.no

FREVAR KF

Distriktets miljøbedrift

Totalleverandør

av designmøbler for

kropp og sjel!

Menneskene lever ikke av funksjonalitet alene. Selv om vi legger masse arbeid, testing

og forskning for å oppnå best mulig funksjonalitet, er vi alltid opptatt av at designen

skal gi møblene stil og et tidsmessig preg. Vi vet nemlig at det visuelle uttrykket har

mye å si når det gjelder trivsel på arbeidsplassen. Uansett om det gjelder et kontor,

et sentralbord, en helseinstitusjon, en skole eller en barnehage. Derfor utfordrer vi hele

tiden våre designere til å komme opp med den optimale kombinasjonen av design og

funksjon. Resultatet vil komme til å glede mange.

K G Meldahlsvei 9

1671 KRÅKERØY Tel: 69 39 81 00

www.kinnarps.no

Dinamo Retail

5


Og det har han grunn til, daglig

leder av Værste AS og den som

styrer utviklingen av Fredrikstads

nye bydel. – Dette er et kjempeprosjekt,

en av de største industritransformasjonene

i Norge, forteller

Torbjørn Holth. Grunnarealet

er ti ganger så stort som Aker

Brygge og tre ganger nåværende

Fredrikstad sentrum. – Et utviklingsprosjekt

av denne størrelsen

kan ikke basere seg på tilfl ytting

bare fra byen. Her må vi skape

noe nytt, et miljø som vil tiltrekke

seg kunnskapsrike og aktive mennesker

som vil være med å skape

fremtiden. Apropos skape: Det er

neppe en tilfeldighet at TV2-serien

Design handler om å møte

verden på en bestemt måte.

Design skaper tilgang til verdener.

Med design skaper du din

verden: farger, former, fl ater

og volumer. Griff i Fredrikstad

skaper merverdi og synergi ved

å levere designløsninger i alle

dimensjoner.

– Kommunikasjon har vært en

bærebjelke for oss, sier Jarl Ture

Vormdal, partner i kommunikasjons-

og arkitektbyrået Griff.

Det handler om å formgi alle sider

ved sin kommunikasjon. Denne

prosessen kalles identitetsdesign,

og det er det Griff er aller best på.

Fredrikstad-bedriften Griff skaper

merverdi og synergi ved å levere

designløsninger i alle dimensjoner.

– Med kompetanse innenfor arkitektur

og design leter vi etter visuelle

synergier som skal komme

oppdragsgiverne til gode. Vår arbeidsmetode

bygger på gjennomtenktekommunikasjons-plattformer,

der kunder vil noe. Akkurat

6

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

En bydel

blir til

området der Norges største skipsverft bygde det siste av 443 skip i 1988, vokser nå

et av Norges mest ambisiøse byutviklingsprosjekter fram. – Her skal det bli godt å jobbe,

leve og bo, sier en engasjert utbygger, med store visjoner for fremtiden.

Skaperen ble spilt inn nettopp her,

i TV- og fi lmproduksjonsmiljøet

som er et av de to hovedsatsingsområdene

for næringsutvikingen

på Værste.

– Vi vil etablere næringsklynger,

og er allerede kommet langt innen

teknologiintensiv næring og kulturnæring,

forteller Holth entusiastisk.

– I mai 2009 får de 1 400 nåværende

helsefagsstudentene selskap

av nesten 500 ingeniørstudenter,

når Høgskolen i Østfolds

ingeniørutdanning fl ytter inn i

spektakulære lokaler med elven

som nabo. Ingeniørselskapet Cowi

AS er også på vei inn, mens Det

som oss. En

retning. Et verdigrunnlag.

En

grunnleggende

idé. I prosessen

inngår vi i et tett

partnerskap, og

sammen arbeider

vi for å realisereverdipo-

tensialet som ligger i god design,

mener Vormdal.

Griff har bidratt til en viktig del

av byutviklingen i Fredrikstad,

blant annet gjennom prosjekter

som SAS Raddisson-hotellet,

ombygningen av kulturhuset Blå

grotte, nytt kontorbygg blant annet

for Medietilsynet, og ikke

minst var de med på å forme FFK

sin nye stadion på Værste.

– Vi har vært heldige og fått lov

til å være med på å bygge opp varemerker

for byen, og delta i store

viktige byutviklingsprosjekt, forteller

Jarl Ture.

Factory-faktor

Griff kommunikasjon AS ble eta-

norske Veritas og Stiftelsen Østfoldforskning

allerede er her.

– Dette blir et av de mest spennende

områdene for undervisning og

tekniske fag i Norge, spår Holth,

som slett ikke er interessert i bare

teknikk.

Kultur skaper næring

–Fra begynnelsen har vi satset

på kultur – for å skape identitet,

og for å engasjere Fredrikstadfolket.

Først inn var Nye Fredrikstad

stadion. I februar 2008 fl ytter den

kommunale kulturskolen inn på

Værste og styrker kulturprofi len

ytterligere. Dessuten vokser det

frem et levende miljø rundt sel-

blert i 1993 som et grafi sk design-byrå.

Den første store oppgaven

var ny kommuneprofi l for

Fredrikstad kommune. I et gammelt

pakkhus som er 4, 5 meter

bredt, 16 meter dypt, 14 meter

høyt og fordelt på åtte plan, boltrer

kommunikatorene seg.

Factoryfaktoren til Griff er en

del av byen og deres tilknytning

til samarbeidspartnere. – Hvert år

arrangerer Griff julefest i Pakkhuset.

På fjorårets julefest var tema

fl yplasser, reise, tid og rom som en

parallell til fl yplassprosjektet som

Griff jobber med i Riga. Temaet ga

ulike opplevelser i de forskjellige

rommene i det 8 plan store bygget,

avslutter Jarl Ture.

skapet Mediaparken AS, som blant

annet hadde en viktig fi nger med

i produksjonen av suksessfi lmen

Lange Flate Ballær.

– Vi er i ferd med å bygge et av

Østlandets mest interessante kompetansemiljøer,

og bare i år er det

250 nye arbeidsplasser på Værsteområdet,

sier Holth fornøyd.

Og fl ere skal det bli – må det bli

– for et område som har en investeringsramme

på 4 mrd. over den

kommende tiårsperioden, og med

500 mill. i allerede kontraherte

prosjekter. – Det ligger en sterk

symbolikk i at vi har fått stadion

her på Værste. Før i tiden var fotballspillerne

ofte værstekællær på

Griff – til for å skape din verden

Jarl Ture

Vormdal

Fra Griffs interiør

Gangbrua i Fredrikstad, kompositt, design Griff.

dagtid, og de hallene du ser her

var motoren i Fredrikstadsamfunnet,

forteller Holth. – Den rollen

er det Værste skal ha videre. Om

nye ti år kommer du til å se en hel

ny bydel her ute, med tusenvis av

boliger, forretninger og spennende

kulturtilbud.

– Målet er å være en pådriver

for utviklingen av hele byen. Innbyggerne

skal få noe igjen av vår

satsing, sier Holth med et hemmelighetsfullt

smil. – Det er mange

spennende prosjekter jeg gjerne

skulle fortalt mer om – men ikke

alt kan offentliggjøres ennå. Dette

er bare begynnelsen.

Tekst: Kjell Jørgen Holbye

FOTO: RICARDO SKYRYD


Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Fra byggingen av det nye SAS Radisson og Statens Medietilsyn.

Investeringsbyen

Fredrikstad er byen med det

beste omdømmet blant utenbysboende.

Den er ”storbyen”

i Østfold, og den byen fl est kan

tenke seg å fl ytte til. Det investeres

også stort i Fredrikstad

Lavprisgründer Terje Høili har

gjennom store oppkjøp satset milliarder

på byutviklingsprosjekt

både alene og sammen med sin

kompanjong Arvid Ryen.

På Øra-området oppfører Høili

omkring 25 000 m 2 lager og kontorbygg,

basert på import, og i

tråd med øvrige planer på Øra.

– Da jeg solgte Europris, fi kk jeg

grunnkapitalen til å gjøre spennende

investeringer, og bidra til

byutviklingen i Fredrikstad. Det

eneste som er håpløst i byen er

infrastrukturen, mener Høili. Han

legger til at kommunen nå har

kommet et steg videre, og det vil

hjelpe.

Høili og Ryen satser også tungt

på hotell- og konferansesentre.

De er investorer på Rygge nye

fl yplass, og har bygd det nye SAS

Radisson i byen.

Partnertech er Europas ledende leverandør av avanserte industriprodukter. Vi tilbyr våre kunder

løsninger på alle stadier i produktets livssyklus - fra utvikling til produksjon og montasje.

Slik gjør vi våre kunder konkurransedyktige!

Blant våre største kunder i Norge er

Tandberg og Tomra.

Solgaard Skog 132, Postboks 765, Krapfoss,1509 Moss - Tel. +47 69 24 48 00 - Fax +47 69 24 48 01

Høili tror Fredrikstad er den nye

norske hotell- og konferansebyen,

kun en times togreise fra Oslo. I

tillegg er Moss Lufthavn Rygge

spennende. – Tenk på hvor lettvint

det blir for oss østfoldinger når

fl yplassen åpner, avslutter Høili.

– Den som investerer og satser i

Fredrikstad, får noe ekstra.

inn i PARTNERTECH....

Vi forsterker utviklingen og knytter nå til oss utviklingsselskapet

Labyrint som en del av Partnertech.

Internasjonalt

vann-kunstsenter

med plassering i

Fredrikstad

Helena von Bergen

– Griff har bevisst valgt en langsiktig

strategi for å involvere og

støtte lokale kunstnere. Et konkret

prosjekt er vann-kunstsenter i

byen, sier Jarl Ture Vormdal.

I 2003 fi kk kunstneren Helena

von Bergen ideen om å kommunisere

vann og miljø via kunst

og opplevelse. Griff inngår nå i

en arbeidsgruppe for å realisere

visjonen. Senteret er planlagt

ferdig i 2012, og har fått støtte fra

Fredrikstad kommune og Innovasjon

Norge.

– Forprosjektet for Vann-kunstsenteret

er nå godkjent, mens det

jobbes iherdig med å få på plass

den fi nansielle biten. Griff skal stå

for det arkitektoniske skallet av

senteret, som skal bygges ut i fra

et selvforsørgende energiprinsipp,

forteller von Bergen.

Vann-kunstsenteret skal være

et senter der man kan bade i

helt spesielle rom som beveger

både kropp og sjel. Opplevelsen

er bygget på bad i ulike rom

som er utformet som rombasert

kunst. Rommene skal utformes

av anerkjente kunstnere på høyt

internasjonalt nivå. – Det vi vil

etterstrebe er badeopplevelser der

vannets temperatur og egenskaper

forøvrig, sammen med, lys, lyd og

romslige volumer, påvirker de besøkende

fysisk og mentalt, forteller

von Bergen.

Det er planlagt 10 forskjellige

rom og haller i forskjellige størrelser

som åpner for et bredt spekter

av opplevelser. I tilslutning til

badeanlegget fi nnes museumsbutikk,

galleri, serveringstilbud og

seminarfasiliteter med overnattingstilbud.

7


Fotballbyen Fredrikstad

FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB – EN VIKTIG FAKTOR FOR SUKSESS

FFK har en av de rikeste historiene

av alle norske fotballklubber.

Som en av de mestvinnende

klubbene i historien, og en

storprodusent av landslagsspillere

har FFK virkelig markert

seg i sin mer enn 100-årige

eksistens.

Med sitt fl otte Nye Fredrikstad

Stadion på Værste AS, kan FFK

se fremtiden lyst i møte. To av

verkstedhallene på FMV brukes

til langsidetribuner, og mellom

de gamle hallene er det nye kortsidetribuner.

Stadion har plass til

12.500, med mulighet for utvidelse

til 15.000. FFK sin supporterklubb,

”Plankehaugen”, har en fantastisk

tumleplass for egen utfoldelse av

heia-rop, allsang og kameratslig

samvær. Tribuneanlegget tar også

god vare på gjestepublikumet, så

forholdene ligger godt til rette for

fotballkamper i fredelig sameksistens,

med sunn sportslig rivalisering.

Aktiv direktør

Morgan Andersen er administre-

8

FOTO: JON ANDERS SKAU

Vi er sentrale aktører til

byens utvikling sammen

med våre kunder

MULTICONSULT i Fredrikstad · tlf 69 38 39 00

Fra åpningen av Fredrikstad stadion.

rende direktør i Fredrikstad Fotballklubb.

På FFK sin nettside

”http://www.fredrikstadfk.no”

har han med egen signatur en

”spalte” under vignetten ”LørdagsMorgan”.

Der tar han opp saker

han er opptatt av, sportslige,

politiske og generelle og deler sitt

syn med andre.

Fredrikstad blir ofte omtalt som

Fotballbyen. Morgan Andersens

har en klar oppfatning av hva

som ligger til grunn for det; Sam-

Morgan Andersen

www.multiconsult.no

hold, fellesskap

og vinnerkultur.

Det er tre viktige

faktorer som

være tilstede for

at et helt lokalsamfunn

skal

føle engasjement,

stolthet og

eierskap.

Nytt stadion – ny giv?

Andersen tror ikke det nye sta-

design walmann · Foto: Jarle Nyttingnes

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

dion har stor betydning for den

lokale rekrutteringen til FFK.

– Jeg tror annen lokal anleggsutvikling

er mye viktigere, vi

mangler treningsfasiliteter her for

å kunne konkurrere i fremtiden.

Morgan har også gjort seg en

del tanker om fotballens betydning

for byens fremtidige utvikling.

– FFK er byens største merkevare

og stolthet. Hele Norge forbinder

Fredrikstad med FFK. Un-

dersøkelser fra andre kommuner i

inn og utland viser at kommunal

satsning på en eliteklubb skaper

byutvikling. Både industri, kultur

og turisme. Liverpool og Manchester

er to byer som er bygd

opp rundt fotballen som næring,

etter at skips- og stålindustrien

gikk fl øyten. Fotballen alene omsetter

for 3 prosent av verdens

økonomien og må derfor tas på

alvor. Politikerne i Fredrikstad

har ennå ikke sett disse mulighetene,

uttaler Andersen.

�����

Klubbhistorie

Stiftet: 7.april 1903

Draktfarge: Hvit trøye og rød

bukse

Publikumsrekord: 15.534

(30.9.56)

Seriemesterskap: 1938, 1939,

1949, 1951, 1952, 1954, 1957,

1960, 1961

Cupmesterskap: 1932, 1935,

1936, 1938, 1940, 1950, 1957,

1961, 1966, 1984 og 2006

Din VVS, VA og industrigrossist

Vi gjør arbeidsdagen enklere for kundene!

Vår styrke er pålitelighet og tilgjengelighet, vi

holder hva vi lover og leverer de riktige varene

til avtalt tid og på avtalt sted.

Globalt perspektiv - lokal virksomhet


Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

�������� ��� �� ��� ���� ������ ������������� �

���� � ��� �� � ���� ��� ����������� �� ���������

�� ������������� ����������

����� ���� ����������� �� �� ��

������������ ����������������������

� ������� �� �� ��� ��������� ������

���� ������� �� ������ ��� ��������

���� �� �� ��� �������� � �������������

����������

����� ���� ����������� �� � ��� �������

������� ���������� ��� �������������r���

�� ��� ������ ������ ��� ������ ������

������ ������ ��������� ������ �� �����

� ��� �����������

� �� ������ ����� ��� �������� ������

�� ����� �� ������������������ ����� ��

������ ��������� ��� �� �������������

������������

�� ��������� ��� ������

�������� �� ����������

��� ������ ���� �������� �� ��� �����

���� ��� ��� � ����� �� ������ ����������

�� �������� ����� ���� ����������� ���

���� ��� ����� ��������� � � ����� ���

���� ������������� ���������� ��

����� �������� ��� ������ �� �������

��� ���� ����� �������� ��������� ���� ������

� ��������� ��� ������� ������������

������������ �������� �� �������� ��

������������

������� �� ����������������

����� ���� ����������� �� ����������

�� ��������� ���� ��� ������ �� ��������

�� ������� ������������������ ���

�������� ����������� �� ���� ��������

�������� ��� �� �� �� �� � ��������� ��� �� �� �� ��

������� ������������������ � �����������������

���������� ��������� ���� ��� �������

������ � ��� �������� �������������� � �����

�� ���������� ������� ���� �� ��������� ��

���� ������ ��� � ���� �� ������������ ���

��������� ��� �������

������� �����������

����� ���� ����������� ��� �� ���������

����������� ��� �� ��� ���� ���� ����

� ���� � ������������ � ��� ����������

���� ��� � ����� ��� �� ���� ����� ���

��� ����������� ������������ ���������

��������� ��� ������ ����� ����������

������� ��� ���� ������� �� ���������� �

����������� �� ��� ������� �� �������

���� �� ��������� ����������� ��� ����

��� ������� ��� ������ � ����� ��������

9


Avspark for

Mediebyen

Fredrikstad

Det er snart ti år siden Harald

Zwart hadde sin spillefi lmdebut

som regissør av actionfi lmen

Hamilton. Da bestemte han seg

for å bruke Fredrikstad som

stedet hvor promotering og

festivitas skulle foregå. Det var

også starten for visjonen om

Fredrikstad som medieby.

Etter mange år i utlendighet, med

suksess fra både reklamefi lm og

spillefi lm, fant etter hvert Harald

og Veslemøy Zwart at tiden var

inne til å bruke mer av sin tid i

Fredrikstad. Anerkjennelsen som

Hollywood-regissør ble befestet,

først med fi lmen ”One Night at

McCool’s” og deretter ”Agent Cody

Banks”. Med tilhørende profi lering

i Norge og Fredrikstad, ble interessen

for Zwart som merkevare også

vakt i kommunen.

– Jeg ble oppfattet som et slags

FFK-ikon etter at jeg profi lerte FFKvimpelen

i baren på McCool’s, sier

Harald Zwart.

Han ble etter hvert også hedret

med utmerkelsen ”Plankebæreren”

for sin innsats for å sette

Fredrikstad på kartet som fi lm- og

medieby. Sammen med sin kone,

Veslemøy, produsent Espen Horn

i reklamefi lmselskapet ”Motion

Blur” og fi lmselskapet ”Zwart Arbeid”,

har han hatt en vesentlig

innfl ytelse på utviklingen av fi lmmiljøet

i byen.

10

www.torvbyen.no

Invitert til samarbeid

– Kommunen viste oss et fl yfoto

av det gamle FMV-området, og ba

om innspill. Da ble vel ideen om

Medieparken til, og tanken om å

lage et senter for fi lmfolk ble konkretisert,

forteller Harald. Etter

hvert kom fl ere dyktige folk med,

og Stein Lillemoen fortsatte videreutviklingen

av Medieparken. Vi

hadde nok med produksjonsselskapene

våre, og da vi laget reklamefi

lmen ”NO(R)WAY”, og gutta

fra fi lmen fi kk en slags kultstatus,

måtte vi bare spille videre på det,

fortsetter Harald.

Med Pål Sparre Enger som

manusforfatter, ble ”Lange fl ate

ballær” unnfanget. Produksjonen

ble startet opp, og Medieparken

ble invitert av ”Zwart Arbeid”

som medprodusent og fi nansiell

støttespiller.

– For øvrig vil jeg si at vi har lagt

ned masse arbeid i Fredrikstad. Vi

fi kk i stand ”Silverstone Studios”,

der vi både snekret og lå langfl ate

med gulvlegging, og vi har vært

eksponenter for å trekke utenlandske

fi lm- og mediefolk til byen. Vi

har også holdt foredrag og informasjonsmøter

med kommunen,

– Da jeg holdt foredrag for

fylkeskommunen om kultur og

næring, brukte jeg mye tid på å

synliggjøre synergiene i et slikt

samarbeid. Når det legges igjen

store ressurser lokalt får det ring-

FOTO: MARGIT TANGEN

Harald Zwart og Espen Horn

virkninger. Det skaper grobunn for

ny og eksisterende næring, lokalt

næringsliv, servicenæringen (hotell,

catering, m.m.), turisme, etc.

Det gir regionen markedsføring og

et positivt løft lokalt, skyter Espen

Horn inn.

– ”Zwart Arbeid” har også aktivisert

næringsliv og lokalmiljø

med deltakelse i produksjonene

våre. Da Pål Sparre Enger lanserte

77 butikker • Apotek • Vinmonopol

Innendørs parkering

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

tanken om ”Hællæwood”, laget

noen yrkesskoleelever bokstavene

som vi brukte til markeringen, forteller

en meget engasjert Harald

Zwart videre.

Fremtidsutsikter

Kommunen og forvaltningen i

Fredrikstad får også skryt av Zwart.

Han forteller at det er enkelt og

greit å samarbeide med hensyn

til det praktiske rundt fi lmopptak.

Det blir alltid en praktisk løsning

når folk ser på det som en utfordring

og ikke et problem.

– Jeg tror Fredrikstad kommune

er et bra sted å videreutvikle fi lmmiljøet.

Men det er viktig at både

næringsliv og kommunal forvaltning

tør og vil bidra også på den

økonomiske siden. Det å lage fi lm

handler ikke bare om teknisk produksjon,

det handler vel så mye

om å skaffe kapital for å lykkes,

sier Zwart.

Ifølge tall fra Espen Horn, har

”Motion Blur” og ”Zwart Arbeid”

til nå lagt igjen rundt 28 millioner

kroner i Fredrikstad. Dette er

penger som har kommet hele lokalsamfunnet

til gode, både gjennom

kjøp av varer og tjenester, og

gjennom etablering av nye virksomheter

som gir synergier både

for turisme og servicenæringer.

5,4 millioner

besøker oss hvert år!

Kom innom Torvbyen, når du besøker

SOMMERBYEN Fredrikstad.

Vi byr på spennende butikker,

god stemning og garantert gode tilbud!


Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

– En god idé er opprettelsen

av et fi lmfond som kan tilgodese

kommende produsenter og

regissører. Det er et godt utgangspunkt

for et samarbeid mellom

næringslivet og kommunen. Fint

at kommunen har vært fl inke til

nå, og da gjelder det å ikke miste

pinnen i oppløpet, men stå løpet

helt ut. Da er alle forutsetninger til

stede for å lykkes, og vi kan trygt

si til folk: Kom til Fredrikstad, her

tør vi, her kan vi og her lykkes vi,

avslutter Harald Zwart.

Tekst: Bjørn Ole Alm

Gooaaal...!!!

10-0 til Fredrikstad! Ren

ønsketenkning? Vel, ikke så

langt unna sannheten. Et fotballmiljø

med mange kjente

profi ler, lange tradisjoner, og

ikke minst et nytt og moderne

fotballstadion. Et mediemiljø

med fi lm- og reklameproduksjon

i verdensklasse. For mange

er dette tilstrekkelig til å føle

stoltheten over å være fra

Fredrikstad, være med på The

Winning Team!

Det er mange gode grunner til å

omtale Fredrikstad som mediebyen.

De siste årene er Fredrikstad

blitt som en magnet for bransjefolk

innen medierelaterte virksomheter.

Der hvor informasjon og

fremtidsvyer yngler, der blomstrer

også kulturlivet.

Selv om Fredrikstad alltid har

hatt et yrende kulturliv med

mange ildsjeler, er satsningen på

Fredrikstad som medieby et viktig

bidrag til fortsatt utvikling, også

av kulturlivet. Når kulturbegrepet

nå er utvidet til å omfatte idrett

og annen organisert aktivitet, da

ligger forholdene godt til rette for

nyskapninger.

Mediemiljøet styrkes

Medieparken AS ble etablert i

januar 2002 – og er i dag et privateid

produksjons- og utviklingsselskap

innen fi lm, TV og

interaktive produksjoner, med

målsetning om å bli ledende i

Skandinavia innen år 2010. Medieparken

produserer reklamefi lmer

for TV, kino, web eller mobil

og annen type oppdragsfi lm enten

sluttresultatet er en DVD eller

video på web.

Hamax PLUS er en unik løsning, som dekker alle transport

behov på sykkel sikkert, enkelt og fleksibelt. Skyv og klikk

de forskjellige tilbehørene av og på bagasjebæreren. Hamax

PLUS kurv, vesker og barneseter kan alle brukes i kombinasjon

med hverandre.

Se videoen på

www.hamax.com

press room

Hamax AS • Pb. 863 • 1670 Kråkerøy • www.hamax.com/plus • Tel: 69 35 14 00

Foto: Bård Ek

Fra Lange Flate Ballær

Medieparken har egne produsenter

og produksjonsledelse. I

samarbeid med Medieparkens

nettverk av tekstforfattere, regissører,

fotografer og andre fagfolk,

kan det skreddersys team til alle

forskjellige reklamefi lmproduksjoners

behov.

Våren 2007 produserer Medieparken

også spillefi lmen ”Snowboarder”

i samarbeid med Rubicon

Film AS.

Dataspill

I 2007 lanserer Medieparken artisten

Øistein Kristiansen internasjonalt.

Norsk fi lmfond har gitt

Medieparken støtte til å utvikle

CD-ROM-spillet ”Lille Einstein”.

Spillet handler om den tegnegale

gutten Einstein som i drømmene

sine starter på en eventyrreise

med fargestifter som verktøy. Ved

å løse spill og gåter underveis, får

Einstein stadig fl ere fargestifter og

nye muligheter åpner seg.

Kreativ leder for spillet er

Øystein Kristiansen (Einstein),

som er tegner og multiartist og en

kjent TV-personlighet i Asia, med

seertall på rundt 300 millioner.

Spillet skal produseres av Medieparken

AS ved Are Heidenstrøm

og Stein Lillemoen.

Parallelt med spillet utvikler

produsentene også en barne tvserie

i tråd med Einsteins univers

som skal gå på en norsk kanal.

Spillefi lm

”Lange fl ate ballær” er et begrep

fra Fredrikstad som fi kk sitt internasjonale

gjennombrudd med

”Zwart Arbeid” sin elleville komedie

om seks ihuga fotballsupportere.

Filmen var den mest sette

norske fi lmen på kino i fjor. Over

257.000 mennesker har sett fi lmen.

I Fredrikstad ble fi lmen vist 479

ganger og sett av 41.488 mennesker.

LBF-kællane vant ”Folkets

Filmpris”, en pris VG deler ut på

basis av SMS-stemmer. Pål Sparre

Enger skrev manus, og Bjørn Fast

Nagel fra Fredrikstad var regissør.

Zwart Arbeid AS hadde produsentansvaret.

Medieparken AS var med

som co-produsent og sto for marketing

og fasilitering av fi lmen.

Nå kommer også oppfølgeren

til ”Lange fl ate ballær”, og Don

Johnson kom i slutten av april

for å la seg beruse av suset fra

plankebyen. Denne gangen er det

forsvaret som får besøk av våre etter

hvert kjente fotballsupportere.

Filmen skal være klar til visning

påsken 2008. Dette blir helt sikkert

ikke den siste produksjonen vi

ser fra ”Zwart Arbeid”, så kanskje

får Fredrikstad et nytt landemerke

snart, med ”Hællæwood”-skiltet

lysende fra toppen av Fredrikstadbrua?

Synergier – fi lm og fotball

Oppmerksomheten rundt Fredrikstad

som fi lm- og medieby har

positive ringvirkninger også for

fotballfolket. Harald Zwart har

gjennom sine fi lmer blitt en slags

ambassadør for FFK, og med en

ny storstue til Fredrikstad Fotball

Klubb, føres også den over

100-årige fotballhistorien videre.

Sammensmeltingen av interesser

i næringslivet, mediebransjen

og idretten har nå skapt grobunn

for fl ere virksomheter og arbeidsplasser.

Rekrutteringen til FFK

bør være sikret med alle tilbudene

Fredrikstad nå har å by på.

�����

Medieparken består i dag av en

rekke ledende og fremtidsrettede

aktører. Det spenner fra enmannsforetak

til store tunge aktører i

reklame- og spillefi lmproduksjon.

Blant eiere og deltakerne fi nner du:

Fruitcake AS, Stein G. Lillemoen,

Zwart Arbeid, Hyperlinkto AS, factor:

Y, Værste AS.

Fra Paris til Fredrikstad

Hege Dehli skal som første

produsent og regissør lage en

tv-dokumentar om korrupsjonsjegeren

Eva Joly. Dehli har

med stort pågangsmot stormet

opp karrierstigen i et mannsdominert

miljø i Frankrike. Det

har fått Joly til å si ja til å delta i

en dokumentar om seg selv.

Etter å ha drevet sin virksomhet

som fi lmprodusent og regissør i

Frankrike en årrekke, bestemte

Hege seg for å dra tilbake til

Norge. Hun var vant til hektiske

produksjonsprosesser i fjernsynsmiljøet

der.

– Da jeg for cirka fem år siden

kom tilbake fra Paris, var et fi lmmiljø

avgjørende for hvorvidt jeg

skulle slå meg ned eller ikke. Det

som møtte meg i Fredrikstad da,

var den første Medieparken. Der

fi kk jeg mye hjelp og støtte til å

etablere meg med Mechanix Film.

Dehli driver i dag Mechanix Film

hjemme fra sitt kontor på Vesterøy

Hege Dehli

i Hvaler. Tidligere drev Hege også

med events. For Harald Zwart sitt

fi lmselskap ”Zwart Arbeid”, var

hun både kunstnerisk og økonomisk

ansvarlig for kjempe-partyet

rundt fi lmen ”Cody Banks”. Det

ble en stor suksess. Hun har likevel

i dag valgt å konsentrere seg

om dokumentarfi lm.

Spennende fi lmprosjekt

Hege Dehli arbeider fortsatt en

god del i Frankrike, og har nylig

avsluttet et 6 måneders engasjement

for fransk TV. Nå er hun

FOTO: GEIR HARTLEY ANDREASSEN

FOTO: JAN ERIK SKAU

FOTO: TOMMY ANDERSSON

imidlertid i full gang med å feste

korrupsjonsjegeren Eva Joly til

fi lmen. Filmen om Joly er lagt

opp som en typisk fjernsynsdokumentar.

Dersom prosjektet går

etter planen, vil dokumentaren bli

vist på en av de store norske tvkanalene

i 2008. Det er også mulig

at noen av de store utenlandske

fjernsynsselskapene vil komme

å banen. Som samarbeidspartner

med produksjon og budsjett har

Dehli valgt Karivold Film.

Mediebyen

På spørsmål om hva Hege Dehli

synes om satsingen på prosjektet

”Mediebyen Fredrikstad”, svarer

hun; Formidabelt!

– Jeg tror Fredrikstad har et

stort potensial som medieby. Som

regissør og produsent, betyr det

mye for meg at kommunen kan

være en støttespiller gjennom en

målrettet offentlig satsing. Det er

alltid godt med et fagmiljø rundt

seg, forteller Dehli.

11


Nytenkende

bønder i

Østfold

For å overleve i landbruket,

har man to muligheter. Enten

må man drive stort og rasjonelt,

eller så må man satse på

en nisje.

Gjølberg gård har valgt sin nisje.

I likhet med fl ere og fl ere av

bøndene i området må de tradisjonelle

gårdene tenke utradisjonelt

for å sikre en økonomisk

fremtid. Gjølberg Gård har gått

fra vanlig drift til å produsere

forskjellige puddinger av eggene

fra sine 15 000 høner.

Eggkvalitet og dyrevelferd står

i fokus på Gjølberg Gård i Onsøy

ved Fredrikstad. Ek Gårdspakkeri

AS er en del av Gjølberg Gård.

Gårdspakkeriet leverer nylagte

Spesialitet-godkjente gårdsegg

fra gårdens vegetabilsk fórede,

frittgående høner. Det gir gode

12

egg med gulere plommer.

– Vår fi losofi handler om ren

mat uten tilsetningsstoffer. Ferske

råvarer med høy kvalitet er

en selvfølge. Gammel kokkekunst

og mattradisjon kombineres med

topp moderne produksjonsutstyr.

Dette gir kundene et produkt vi

vet de vil bli fornøyd med, forteller

Joar Ek, som driver Gjølberg

gård sammen med sin kone Ingrid

Ek. De er alene i landet om å tilby

fersk pudding som utelukkende

består av naturlige ingredienser.

Morsom story

Ideen til puddingproduksjonen

oppsto, som så ofte, ved en ren tilfeldighet,

forteller Ek. Ved påsketider

for noen år siden utfordret

Smart Club oss til å gjøre et ”stønt”

med egg som tema. Jeg dro hjem

til ”mor”, og fortalte at hun skulle

Kjølberg

Herregård

Kjølberg er en av herregårdene i Østfold, som for øvrig er det fylket i Norge med

den største konsentrasjonen av gårder med adelig historie.

Kjølberg Herregård har lange

tradisjoner med å benytte gårdens

ressurser på en ny måte.

Kjølberg Herregård ligger på vestbredden

av Seutelven i Onsøy og

er en av de gamle storgårder i distriktet.

Kjølberg Herregård har gjennom

sin historien hatt fl ere næringer, fra

teglverk og mølledrift til stenhuggeri,

pukkverk og dyreproduksjon.

Siste generasjon har drevet

med nisjeproduksjon av gourmet

kylling, fasanoppdrett og barne-

hage. – For øvrig startet min farfar

opp Veidekke for 70 år siden og de

hadde sitt hovedkontor på gården

frem til 60-tallet, sier Charlotte

Forsberg. Det er hun som i dag

driver praktgården sammen med

sin mann, Espen Sommerfelt.

– Vi har jo vært gründere helt

siden vi overtok gården, forteller

Forsberg som har sin bakgrunn

i økonomi og markedsføring. Vi

ønsker å tenke nytt og se de mulighetene

som ligger rundt gården,

sier hun. Vi ønsker å investere og

bygge for fremtidens landbruk.

FOTO: FRITT KJØPMANNSKAP

FOTO: ARKIV FREDRIKSTAD KOMMUNE

til Oslo og steke vafl er, med røre

basert på våre egg. Det blir ikke

aktuelt, meldte fru Ingrid! Men

fruen hadde en annen idé, hun

hadde en gammel god oppskrift

på pudding, fra sin farmor på Sørlandet.

Vi sveiva sammen 15 former,

det ble klondykestemning på

Smart Club og stor suksess. På vei

hjem så herr og fru Ek på hverandre,

og da var ideen til puddingproduksjon

forankret, forteller Ek

lattermildt.

Satset høyt

Ekteparet kontaktet næringsmiddeltilsynet

og satset høyt. Til slutt

satt de igjen med en regning på

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

– De nylagte egg fra gårdens frittgående høns gir gode egg med gule plommer, som danner basis for vår dessertproduksjon,

forteller Joar Ek, som driver Gjølberg gård sammen med sin kone Ingrid Ek, her sammen med en fornøyd kunde.

På Sperbud Gård i Østfold produseres

det kongeøsterssopp. I

et spesialbygd drivhus og med

god støtte fra blant annet Innovasjon

Norge, dyrkes det frem

ferske, økologiske sopp. Det

har etter hvert blitt mange produsenter

av spesielle råvarer

i hele Østfold, og både restauranter

og butikker får øynene

opp for de gode lokale varene.

Ellen Nyhus er nytenkende og satset

friskt, da hun og ektemannen

som de eneste i Østfold fi kk lisens

på produksjon av kongeøstessopp.

Gourmetsoppen er rik på smak, og

minner litt om steinsopp. Kjøttet

er fast og godt, og holder seg bra i

stekepannen.

– Det var ren galskap som var

grunnen til at vi begynte med dette,

ler Nyhus. Men min lidenskap

for sopp, kombinert med at vi

kjøpte en gård for syv år siden var

nok realitetene. Vi ønsket å skape

en ny næring, og det har vært en

utrolig spennende prosess.

På Sperbud Gård har de kapasitet

til å produsere 300 kilo i uken.

Det utgjør cirka 15 tonn med sopp

i året. Men produksjonen ligger i

dag på om lag 60 kilo i uken, forteller

Nyhus

Soppen blir avlet frem i et spe-

800.000 og en avtale med Smart

Club. Det ene har tatt det andre,

responsen har vært formidabel og

suksessen ga resultat.

I dag er Gjølberg gård den eneste

gården i Norge som har spesialisert

seg på egg og desserter.

– Nå jobber vi også med tanker

om eksport av produktene. Det

er for tidlig å si noe om resultatet,

det får tiden vise. Vår kritiske

suksessfaktor er råstoffet, nemlig

egg. Ek etterlyser fl ere bønder

som ønsker å starte opp med egg

som sitt spesialfelt.

Gjennom sine kvalitetsprodukter

har ekteparet Ek skaffet seg en

betydelig kundekrets som blant

sialbygd drivhus, og de har en avtale

med meieriet ”Den Blinde Ku”

i Drøbak som dyrker frem den ferske

og økologiske soppen. Det er

syv godkjente sopp-produsenter i

Norge i dag, fra Tromsø til Kristiansand.

Tre faser

Soppen kommer fra laboratoriet

til ”Den Blinde Ku”. Soppsporer

fra kongeøsterssoppen er tilsatt en

blanding av hvetekli, speltskall og

fl is fra eiketrær. Denne blandingen

trykkokes først slik at alle levende

organismer er døde. Deretter tet-

annet innbefatter giganter som

Smart Club Norge, NorgesGruppen,

Meny og Ultra. De leverer

også hjemmelagde desserter til

fl ere restauranter og storkjøkken

i Østfold.

– De nylagte eggene fra gårdens

frittgående høns gir gode egg med

gule plommer, som danner basis

for vår dessertproduksjon. Vi tilbyr

i dag fi re velsmakende desserter i

samarbeid med Culina; Sjokoladepudding,

moccapudding, vaniljepudding

og ikke minst prisvinneren

karamellpudding! Gården har

også en betydelig grønnsaksproduksjon

med hovedvekt på rosenkål

og potet, avslutter Ek.

Spennende delikatesse

FOTO: EDMUND SCHILVOLD

Gourmetsoppen er rik på smak, og minner litt om steinsopp. Kjøttet er fast og

godt, og holder seg bra i stekepannen.

tes posene slik at kun luften kommer

ut.

I det spesialbygde huset skal

soppen gjennom tre faser i egne

rom. Det første er helt mørkt og

har en temperatur på rundt 18

grader. Her skal posene være i 14

dager uten og åpnes. Deretter fl ytter

de inn i rom nummer to og gis

et kuldesjokk slik at de tror det

er høst. I rom nummer tre er det

20 grader varmt og høy luftfuktighet.

Her vokser soppen seg ferdig

i løpet av fem dager, og hver sekk

skal gi rundt 0,8 kilo sopp.


Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Greni med Urban-food

På det gigantiske Øraområdet

langs Glomma har tre kokker

sitt tilholdssted. Der driver

gourmet- og mesterkokken

Bård Greni Karlsen sitt Urbanfood.

Området er under full

utvikling, og det satses stort fra

ØIP (Øra industripark).

– Urban-food har en festsal som

er helt fantastisk og kan romme

inntil 300 mennesker, og en pianosalong.

Begge rommene er nostalgiske

og har et preg av gammel

storhet, sier Greni Karlsen. I lokalene

er det muligheter for konferanser

og store evenemanger.

Ny moderne mat i

gamle omgivelser

Fredrikstad vokser som opplevelsesby,

og gamlebyen har blitt

et veldig populært sted å holde

events og brylluper. Her har Urban-food

tilpasset menyer som er

både trendy og tradisjonelle.

– Østfold-tapas er en av menyene

som har fått utrolig positiv respons,

forteller Greni Karlsen.

I samarbeid med festningsbyen

tilbys gjestene en historisk vandring

i Gamlebyen, som fullendes

med et besøk i et av de fl otte lo-

kalene som fi nnes i Gamlebyen,

der det serveres mat og drikke fra

Urban-food og lokale aktører opptrer.

– Her snakker vi om syngende

”Urban-food

har en festsal

som er helt

fantastisk som

kan romme

inntil 300

mennesker”

servitører utkledd fra 1700-tallet.

Et eksempel er ”Kommandantens

middag”, der kommandanten inviterer

til fest med musikkopptreden

og standup med Fredrikstad

humor, forteller Greni Karlsen.

På den andre siden av Glomma

er det også et område som vokser

raskt. Der har Urban- food og

Mediaparken hatt store events for

opp til 420 mennesker. Det alle

aktører merker er at etterspørselen

etter nye aktiviteter er stor..

Greni Karlsen forteller at ”Opplev

Fredrikstad” er en fi n ambas-

Raskt på nett

sadør for byen og at de er fl inke

til å sette sammen forskjellige

grupper av kulturaktiviteter, slik

at hele næringen får ta del av destinasjon

Fredrikstad. – Jeg har tro

på at enda fl ere fatter interesse for

byen nå som vi har fl ere hoteller

Fredrikstad er en av mange kommuner der det i dag jobbes aktivt

med utbygging av et fiberoptisk nett. Et nett som sikrer husstander

Nord-Europas beste tilbud på høyhastighets-Internett, digital-TV og

IP-telefoni. Alt i en kabel.

Fem år har gått siden energiselskapet Lyse startet

det første prosjektet med å levere digitale tjenester

til hjemmet via fiberoptikk. I Norge i dag er det

installert i rundt 80.000 hjem i 140 kommuner.

Fredrikstad er en av disse. Fredrikstad Fibernett

har Lyses løsning Altibox, som i dag benyttes av

over 50.000 husstander.

En mer attraktiv kommune

Fredrikstad Fibernett er eiet av Fredrikstad

kommune og Viken Fibernett. I løpet av 2007 vil

rundt 2.500 husstander i Fredrikstad være koblet

opp på det superraske nettet. Et nett som både

skal gi innbyggerne i byen en bedre tjenester og

forhåpentligvis gjøre Fredrikstad mer attraktiv

som boområde.

– Våre produkter og tjenester er en av Nordens

mest omfattende og fremtidsrettede løsninger,

sier daglig leder Bjørn Ove Klubbenes i Fredrikstad

Fibernett.

Investerer millioner

Utbygging av fiberoptikk er mer ressurskrevende

enn leveranse av tradisjonelle nett til boliger.

Men forskjellen er betydelig.

– Vi investerer millioner i vårt nett i Fredrik-

– Østfold-tapas er en av menyene som har fått utrolig positiv respons, forteller Greni Karlsen.

stad. Et nett som er fremtidsrettet. Fiberoptikk

har praktisk talt ingen begrensninger når det

gjelder overføringshastighet. I dag har vi markedets

desidert raskeste høyhastighetsbredbånd

og det finnes ingen alternativer til fiberoptikk,

sier Klubbenes.

Ventelister

Som de andre partnerne til Lyse har også Fredrikstad

Fibernett lange ventelister av familier og

enkeltpersoner som vil koble seg opp.

– Internett, telefon med inkluderte tellerskritt

til alle med fasttelefon i Norden og digital-TV

med mange valgmuligheter, som å leie av film og

se TV-programmer når det passer deg, er noen av

produktene vi tilbyr, sier han.

Best på IP-telefoni

I en undersøkelse utfør av TNS Gallup for Post-

og teletilsynet skåret Altibox høyest i alle kategorier;

stabilitet, telefonutstyr, lydkvalitet, oppkoblingstid,

kundeservice, fakturainformasjon

og bruksanvisninger. Et kvalitetstempel og en

anerkjennelse for Fredrikstad Fibernett og de

andre partnerne til Lyse.

og nytt stadionanlegg, sier Greni

Karlsen.

– Med sin unike plassering nær

havet har Fredrikstad et utrolig

bredt spekter å by på. Urban-food

har i samarbeid med ”Ownit ribb

event” booket fl ere turer i sommer

med ribbetur og havetsdelikatessebord

i en sjøbu på Hvaler, avslutter

Greni Karlsen.

Urban-foods holder også mat- og

vinkurs av høy standard, og driver

stadig utvikling av sine produkter.

www.fredfiber.no

13


14

Gode smaksopplevelser...

I mer enn 110 år har Brynild Gruppen levert gode

smaksopplevelser til det norske folk! Aktiv produktutvikling

kombinert med lang erfaring har gitt suksess.

Brynild Gruppen ble etablert i Fredrikstad i

1895.

– Produktporteføljen er delt inn i to hovedkategorier,

den ene er sjokolade og sukkervarer

(godteri) og den andre er nøtter, snacks og

tørkede frukter, og selskapet har i dag aktiviteter

innenfor produksjon, import, salg og

markedsføring, sier Karsten F. Hansen,

administrerende direktør i Brynild Gruppen.

Brynild Gruppen omsetter for ca. 850 millioner

kroner og sysselsetter ca. 350 personer.

Hovedanlegget i Fredrikstad produserer sukkervarer,

nøtter, snacks og tørkede frukter,

mens produktene under merket Minde Sjokolade

produseres ved anlegget i Bergen.

Framtidens arbeidsplass

Brynild Gruppen er et av Norges største familieeide

næringsmiddelselskap og 4. og 5.

generasjon er i dag engasjert i selskapet. Det

er en attraktiv arbeidsplass som satser på sine

Karsten F. Hansen, administrerende direktør.

medarbeidere og som for 15 år siden startet

med utdanning av medarbeidere til fagbrev

innen næringsmiddelproduksjon. Dette gir

Brynild Gruppen et viktig kvalitetsstempel i

dagens opphetede arbeidsmarked. Å ha operatører

med fagbrev styrker de interne arbeidsprosessene

og sikrer riktigere produktkvalitet.

Selskapet har et landsdekkende salgsapparat

i Norge på ca. 50 salgskonsulenter. Videre

er de en ledende arbeidsgiver i Fredrikstad og

Østfold for akademikere med bakgrunn innen

merkevarebygging, salgsledelse, økonomistyring

og næringsmiddelfag.

– Med bakgrunn i at vi systematisk utvikler

og til stor del selv produserer våre egne merkevarer

står vi daglig overfor utfordringene i

spenningsfeltet som omhandler produksjonseffektivitet

og forbrukerbehov, forteller

Hansen.

Selskapet innførte SAP som et verktøy allerede

1994 for å sikre styring av nettopp dette

spenningsfeltet.

Fokus på merkevarer

I dag jobber Brynild Gruppen målrettet med å

videreutvikle og forvalte sine egne merkevarer;

Brynild, Minde, DENT og Den Lille

Nøttefabrikken. Dette krever langsiktighet,

helhetstenkning og ikke minst målrettet og

faktabasert arbeid, sier administrerende direktør

i Brynild Gruppen.

Gjennom organisk vekst, oppkjøp og langsiktig

samarbeid med utvalgte internasjonale

merkevareleverandører har Brynild Gruppen

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

oppnådd betydelige posisjoner hos norske

kunder og forbrukere. Godteribransjen preges

av utrolig mange produktnyheter, trolig ser

ca. 250 nyheter årlig dagens lys – medregnet

nye forpakninger. Det stiller store krav til

utvikling av nye produkter.

Sunnere valgmuligheter

Dagens bevissthet i samfunnet rundt ernæring,

kosthold og naturlige råvarer har åpnet et stort

marked for produkter og løsninger fra Den

Lille Nøttefabrikken som representerer;

– fokus på naturlige råvarer

– mindre sukker og salt

– riktigere fettsyrer

– moderne, eksotisk og lettvint matlaging

– mellommåltid / energitilførsel

– snacks/nytelse

Ved å velge produkter fra Den Lille Nøttefabrikken,

vil forbrukerne aktivt gjøre noe

positivt for seg selv – og det gir god samvittighet.

Produktspekteret spenner fra den

ultimate snackssituasjonen til ingrediensnøtter

som gjerne er rå, usaltet og tilpasset

matlaging.

DENT er pastillene som nesten alle nordmenn kjenner.


Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Den Lille Nøttefabrikken utvider sitt produktspekter

og blir stadig større. Nye forbrukerbehov

og brukssituasjoner gir mange spennende

muligheter for nye produkter.

Blandingen med bestselgende ”suringer” er

første nye variant siden lanseringen av Brynild

SuperMix for 20 år siden.

Viktige skritt i Brynild

Gruppens utvikling mot et

merkevareorienert selskap

1895

Hans Petter Brynildsen startet Fredrikstad

Mineralvandfabrikk den 19. april og la

dermed grunnlaget for Brynild Gruppen.

1925

Sønnen Birger Brynildsen overtok ledelsen og

utvidet drops- og sukkervareproduksjonen.

1980

Jon Brynildsen - 4. generasjon - overtar

ledelsen. Mineralvannsvirksomheten selges.

1995

Brynild Gruppen feirer 100 år, og er i

jubileumsåret Norges ledende produsent

av sukkervarer og den desidert største

eksportøren.

2000

Brynild Gruppen kjøper Minde sjokolade i

Bergen fra Rieber-konsernet.

2003

Brynild Gruppen kjøper Den Lille Nøttefabrikken.

2004

Brynild Gruppen kjøper pastillvirksomheten

fra Kraft Foods med hovedmerket DENT. Eget

salgs- og markedsføringsselskap etableres i

Sverige; Synergo Sales AB.

2007

Sjømatområdet selges for å rendyrke fokus

på sukkervare, sjokolade, nøtter, snacks og

tørkede frukter.

Minde Bit for Bit er Norges bestselgende sjokoladepose,

og Minde Sjokolade er nå største merke innen

sjokoladeposer (kilde ACNielsen).

15


Badestrender og

gjestehavn

Rundt hele Fredrikstad fi nnes

det en rekke perler. Her

er hvite strender og svaberg

med diverse fasiliteter i

umiddelbar nærhet. For båtfolket

er det en rekke gjestehavner

der du kan overnatte

eller nyte bryggelivet.

Fredrikstad sin rike kyst, med

utallige viker og odder, fl otte

svaberg og hundrevis av øyer og

holmer blir fl ittig benyttet til rekreasjon

og bading. Sommerstid

fylles Fredrikstadkysten opp av

turister fra fjern og nær.

Fredrikstad har 47 badeplasser,

med vann av stort sett

veldig bra kvalitet. Badestranden

Foten i Fredrikstad ble i

2006 kåret til årets beste badestrand.

Sommeren er herlig

i Fredrikstad, sier de som bor

der. Med skjærgård og sjø, bryggepromenade

og et nesten sydlandsk

sommerliv er Fredrikstad

noe for seg selv.

16

På en fi rmabil utenfor kontoret står det et klistremerke

med teksten “kvalifi serte ingeniørtjenster”.

Når vi kommer inn spør vi daglig leder Jørn

Christen Johnsen om hva som menes med dette.

- Med kvalifi serte ingeniørtjenester mener vi

prosjektgjennomføring hvor vi tilfører kunden mer

enn bare tegninger. Vi ønsker å være en naturlig

samarbeidspartner for våre kunder både i dag og i

fremtiden. Dette oppnår vi ved å tenke langsiktig hvor

lønnsomhet både for oss og kunden er fundamentet,

sier Johnsen.

FB Engineering inngår i FB konsernet som har nærmere

600 ansatte. FB fokuserer på tekniske konsulenttjenester

innenfor industri, bygg, infrastruktur og IT.

Det unike ved selskapet er at det er eid av de ansatte.

Det er dette som skaper langsiktigheten.

���������������������������

På kontoret i Fredrikstad liker man å se på seg selv

som det lille kontoret i det store selskapet. Samarbeidet

med andre deler av FB konsernet har gjort det mulig å

vende seg mot nye markeder og prosjekter.

- Det skjer mye innenfor energiområdet og vi deltar

nå i fl ere slike prosjekter. Også innenfor offshore og

maritime er markedet for ingeniørtjenester hett. Vi

beholder likevel vår langsiktige fokus på lokal industri.

- I 2007 vil selskapets virksomhet innen industri stå for

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Den levende kystbyen

I disse dager lanseres Viken

Kystkultursenter i Fredrikstad.

Senteret har som mål å verne

om kystkulturen og den maritime

identiteten til kystbyen

Fredrikstad.

The Tall Ships’ Races som gikk av

stabelen i Fredrikstad sommeren

2005, var et fyrtårn for kystkulturen

i Fredrikstad. Viken kystkultursenter

er en av forlengelsene av

dette arrangementet, og skal sette

fokus på vår kystkultur, sier Knut

Western i Fredrikstad kommune.

For 100 år siden

var Fredrikstad landets

største seilskuteby,

med nærmere

Knut

Sørensen

600 registrerte skuter.

I dag er det ingen

store seilskuter igjen,

men skonnerten Va-

lentine, galeasen Anna Minde og

en rekke Colin Archer-skøyter er

tilknyttet Viken Kystkultursenter.

Fredrikstad vet å ivareta sin

historie, og Fredrikstad Fartøyvernsenter

er opptatt av å verne

veteranbåter og eldre båtmotorer.

I sine glansdager var det hele seksten

båtmotor-fabrikker i byen, og

de landskjente motorene Sleip-

FOTO: KNUT WESTERN

Oslosjøspeidernes ketch Mohawk II restaureres ved Maritime Center Isegran.

ner og FM har sin opprinnelse

i Fredrikstad. I dag har senteret

egen avdeling for restaurering av

båtmotorer.

Maritimt

Maritime Center Fredrikstad AS

fi nner vi på Isegran i Fredrikstad.

- Hovedoppgaven vår er å reparere

og restaurere gamle trebåter,

dermed ivaretar vi gammel håndverkstradisjon,

sier Knut Søren-

sen, daglig leder av senteret.

– Fredrikstads identitet er maritim.

Det har vært båtbyggeri på

Isegran siden 1600- tallet, og han

er stolt av å videreføre tradisjonene.

Gjestehavna – en perle

Fredrikstad indre havn er et

”must” for alle båtentusiaster,

og for både dype og grunne kjøler,

forteller Western. Hvert år er

FB Engineering - Et ingeniørmiljø i vekst

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

����������

det et stigende antall besøkende

innom havna, som ligger midt i

Fredrikstad sentrum.

Knut Western mener alle

Fredrikstad-familier har en tilknytning

til kysten.

– Kysten preger vår identitet

og vil alltid være et av våre store

aktiva. Både når det gjelder ren

rekreasjon og næringsmessig, avslutter

Western.

den største delen av omsetningen, forteller Johnsen.

����������������������������

På vår omvisning i lokalene ser vi imponerende 3D

modeller av ulike industrianlegg. - Vi har satset mye på

å bygge opp kompetanse rundt våre 3D verktøy Autoplant

og PDMS. For våre ingeniører er modellering i

3D en naturlig arbeidsmåte som sparer tid både under

selve designfasen, men også i byggefasen.

Ved å arbeide med 3D får man tidlig innsyn i det

ferdige anlegget, noe som gir operatører og vedlikeholdspersonell

muligheten til å påvirke designen.

���������������

- Vår utfordring er nå å skaffe fl ere dyktige ingeniører i

et trangt arbeidsmarked. Her på det nye kontoret har vi

plass for å kunne vokse ytterligere.

Hvordan utvikles bedriften videre, spør vi tilslutt?

- Bortsett fra videre ekspansjon kommer vi til å satse

ennå mer på å tilby helhetsløsninger. Vårt langsiktige

mål er å utvikle tverrfaglig ingeniørkompetanse og vise

at FB Engineering har kompetanse, kapasitet og erfaring

til å takke ja til de fl este typer oppdrag. På denne

måten kan vi ta et mer effektivt grep om helheten i våre

prosjekter, avslutter Johnsen.


Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Gamlebyen – et rekreasjonsområde

Den gamle bydelen i Fredrikstad,

ved Glommas utløp, har

blitt kalt en godt bevart hemmelighet.

Likevel er det et av

Norges mest besøkte turistmål.

Gamlebyen kan også smykke seg

med tittelen Nordens best bevarte

festningsby med hovedsakelig

1700-talls bygninger, og festningsverk

med voller, vanngraver og

vollporter fra 1600-tallet. Sentralt

i Gamlebyen fi nner du Kongens

torv med Fredrikstads grunnlegger

Fredrik 2. plassert på sokkel med

blikket rettet østover.

– Det viktigste med gamlebyen

er det arkitektoniske preg,

sier Tove M. Thøgersen, leder av

Fredrikstad museum. Gamlebyen

er en blanding av stilarter med

størstedelen av bebyggelsen i

empire. Flere store bybranner har

ført til utjevning av trehusbebyggelse,

men selv med myndighetenes

pålegg om å bygge i mur,

valgte innbyggerne av økonomiske

hensyn tre som bygningsmateriale.

– Det er en blanding av sivil og

militære bebyggelse, og det speiler

et samarbeid mellom disse partene.

I dag har vi et bra samspill, og

det er langt mer fordraglighet nå

en i tidligere år, sier Thøgersen.

Fredlig eksistens

I dag rommer Gamlebyens husdyrhold

vesentlig katter og hunder.

Tilbake i historien var det griser,

høner, kuer og hester som dominerte

bydelen. Når bøndene skulle

ut på markene for å arbeide, var

Det er tidligere arbeidsdirektør Ted Hanisch, som i

2001 etablerte Personalhuset. Østfoldavdelingen er

plassert i Sarpsborg, og var blant de fire første

avdelingskontorene som ble etablert. Ambisjonene

var den gangen, som nå, at kontoret skulle ha hele

Østfold som sitt marked, sier Annette Thorsø Mohr,

seniorrådgiver for ISS Personalhuset Østfold. I løpet

av seks år har Personalhuset utvidet til å være

landsdekkende med 21 avdelingskontorer og 120

ansatte, med en oppsiktsvekkende vekst.

– Østfold kontoret har hevdet seg bra og bidratt

betydelig til selskapets suksess gjennom sine trofaste

og solide kunder i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss,

Halden og Askim, sier Annette Thorsø Mohr.

Vi er en totalleverandør av personelltjenester, og

vårt nettverk i arbeidsmarkedet er en viktig faktor

for kvaliteten på det brede tjenestespekteret vi tilbyr.

Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere med faglig

tyngde og bred kunnskap om rekruttering, lederutvelgelse,

personalutleie og forskjellige former for

omstillingsprosesser, forteller Annette Thorsø Mohr.

ISS Personalhuset driver også med ledertrening og

lederutvikling.

FOTO: ARKIV FREDRIKSTAD KOMMUNE

Gamlebyen byr i dag på et spennende kulturliv, med deilige restauranter og vannhull, særegne butikker og yrende liv, og er et rekreasjonsområde for allmennheten.

det kø ut og inn av byporten hver

dag, forteller Thøgersen.

Håndverkerne som tidligere preget

området har kommet tilbake,

sammen med noen designbutikker.

– Det er en spesiell bydel, vi har

melk og brød, men vi har ikke et

bredt utvalg av alskens næring,

forteller Thøgersen. Gamlebyen er

ISS Personalhuset

Østfold, med fokus på

Fredrikstad: Rådgiver

Heidi Kristiansen,

seniorrådgiver Annette

Thorsø Mohr og

regionsdirektør Tommy

Hoff Ødegård.

Viktig marked

Fredrikstad er et viktig marked for ISS Personalhuset.

I Fredrikstad har ISS Personalhuset særlig blitt

synlig gjennom satsning mot FFK. I tre år har ISS

Personalhuset vært en sentral bidragsyter i FFK

nettverket, og de har en felles strategi sammen med

sin eier, om å delta som samarbeidspartner med

FFK.

– Vi er stolte av våre leveranser og bidrag mot FFK.

Samarbeidet styrker vår identitet som en tydelig

aktør i Fredrikstad innen vår bransje, samtidig som

det styrker vårt profesjonelle nettverk, understreker

Annette Thorsø Mohr.

Bred kompetanse

ISS Personalhuset i Østfold tilbyr alle tjenestene i

selskapet og oppfattes derfor som en lokal aktør med

stor bredde. De har solide referanse på tjenestene, og

har oppdrag for kunder både innen det private og

offentlige næringslivet.

God markedskontakt og bredt nettverk er viktig for

å lykkes, mener Annette Thorsø Mohr. Dette er

spesielt viktig i dagens arbeidsmarkedssituasjon,

ikke et tverrsnitt av en vanlig by,

men mer et boområde.

Internasjonalt

– Norskopplæring for fl yktninger

og innvandrere som skal bosette

seg i Norge, foregår i dag i Gamlebyen.

Fredrikstad kommune har

leid den gamle kasernen til denne

virksomheten, og det gir Gamle-

byen et fl ott moderne og blomstrende

bybilde. Som militærby har

Gamlebyen alltid hatt internasjonalt

preg, sier Thøgersen.

Gamlebyen byr i dag også på et

spennende kulturliv, med deilige

restauranter og vannhull, særegne

butikker og yrende liv, og er således

et rekreasjonsområde for allmennheten.

Mye å spare

på riktig valg

ISS Personalhuset er en totalleverandør av personelltjenester,

og er eid av det verdensomspennende selskapet

ISS Facility Services med 13000 ansatte i Norge.

hvor det er færre aktive jobbsøkere og vi i større

grad må finne kandidater i eksisterende arbeidsforhold.

Deltakelse i næringslivsnettverk som næringsforeninger,

NHO, aktuelle konferanser, samarbeid

med studiesteder er derfor prioritert av oss,

sier Annette Thorsø Mohr.

Møter utfordringer

Dagens arbeidsmarked koker, og ledigheten er lavere

en noen gang.

– Vi har ikke noe enkelt råd, men for arbeidsgivere

er det viktig å innse at en rekrutteringsprosess tar

lenger tid enn før. Det å knytte seg opp mot en

profesjonell samarbeidspartner som kan gjøre bruk

av solid metodikk og godt nettverk og som jobber

langsiktig med oppdraget gir resultater. Også potensielle

jobbskiftere og arbeidssøkere bør se nytten av

å knytte seg til en strategisk samarbeidspartner i

dette markedet, avslutter Annette Thorsø Mohr.

www.personalhuset.no

17


AKADEMI FOR SCENEKUNST

Høgskolen i Østfold starter

til høsten sin 11. sesong med

tilbud om en av verdens beste

scenekunstutdanninger. De tilbyr

to unike bachelorprogrammer

i scenekunst. Akademiet er

Norges eneste tverrfaglig utdanning

innen fysisk og visuell

scenekunst.

Akademiet er et møtested for

studenter og kunstnere fra hele

verden, studenter og kunstnere

som skal bidra til å skape morgendagens

kunstuttrykk. Det legges

spesiell vekt på fysisk teater,

planlegging og gjennomføring av

produksjoner, egen kunstnerisk

utvikling og tverrfaglige arbeidsmetoder.

Studentene får hjelp med

å utvikle seg kunstnerisk, og blir

forberedt på å møte de profesjonelle

kravene som stilles til dem

når de arbeider med instruktører,

koreografer, fi lmskapere, komponister

og dramatikere.

Etter tre år med intens konsentrasjon,

veiledet av verdenseliten

innen scenekunst, har studentene

ervervet seg en plattform som gir

18

dem muligheter til videreutvikling

nær sagt hvor som helst.

Administrativ leder for Akademi

for Scenekunst, Anne Berit Løland,

forteller at de gjerne kaller studiet

for samtidsscenekunstutdanning.

I det ligger ambisjonen om å være

helt i front, å være nyskapende

med hensyn til utviklingen av

scenekunsten.

– Det er en stor utfordring å konkurrere

med de tunge internasjonale

utdanningsinstitusjonene i

Barcelona og New York. Da må vi

ha noe spesielt å by på. Det har vi

i Fredrikstad. Her får studentene

muligheten til å konsentrere seg

100 prosent om oppgavene, i hele

sin våkne tid, sier Løland.

Kvalitet

Allerede fra dag èn får studentene

anledning til å begynne nettverksbyggingen.

Utdanningen er

internasjonal og all undervisning

foregår på engelsk. Akademiet

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Kvalitet og konsentrasjon

din bank

rekrutterer studenter

fra hele

Europa. Kjente

scenekunstnere

fra hele verden

underviser

ved akademiet.

Anne Berit Løland Rundt 75 prosent

av lærerstaben

er internasjonale

utøvende kunstnere. Akademi

for Scenekunst samarbeider også

med en rekke kunstutdanninger

internasjonalt, og studieopphold i

utlandet er en integrert del av utdanningen.

Beliggenheten i Fredrikstad byr

på fl ere fordeler. Fysisk avstand til

utdanningen i Oslo er nødvendig

for å markere forskjellen mellom

den klassiske teaterutdanningen

og den samtidsrettede vi driver.

Likevel er avstanden til både Oslo

og Göteborg liten nok til at studenten

kan reise dit for å følge

med og høste impulser. Studiene

er skreddersydd for utforsking av

samspillet mellom billedkunst og

teater, mellom teater og samfunn,

og mellom teori og praksis.

�����

Høgskolen i Østfold, Akademi

for scenekunst

Bachelor i scenografi - Bachelor

i skuespill

Varighet: 3 år.

Studiepoeng: 180.

Studiested:

Gamlebyen, Fredrikstad.

Opptakskrav: Opptaksprøve.

Søknadsfrist: 1. mars 2007

Besøksadresse:

Færgeportgaten 77

Gamlebyen Fredrikstad

– Fredrikstad kommune har så

lang gjort en god jobb med tilrettelegging

og oppfølging med

hensyn til Høgskolen generelt, og

Akademi for Scenekunst spesielt,

fortsetter Løland.

De støtter også årlig fl ere av

Høgskolens arrangementer hvor

studenter fra fl ere retninger møtes

og utveksler kunnskap og erfaringer.

En ny kulturell storstue er

også et bra tiltak som gavner våre

elever.

Vi har lokalbankens nærhet og storbankens ressurser

Vi kjenner ditt lokalmiljø og tar beslutninger innenfor egne vegger. Vi hjelper både næringslivet og privatpersoner.

For mer informasjon se www.dnbnor.no, kom innom et av våre kontorer eller ring privatpersoner 04800/bedriftsmarked 07700

Vi støtter

FONT: MARIT ANNE EVANGER


Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

Kulturell

smeltedigel

Å satse på kultur + barn og

unge er lønnsomt. Det er en

god investering i fremtiden, og

i Fredrikstad er barn og unge

høyt prioritert.

Den kommunale kulturskolen i

Fredrikstad har siden 1993 hatt et

musikksamarbeid med Zimbabwe

gjennom ZAME (Zimbabwean

Assosiation of Music Educators).

Prosjektet er støttet av Norad og

har fokus på tradisjonell musikk

fra Zimbabwe. Målet i Zimbabwe

er å utvikle kompetanse innenfor

egen musikkultur og å bygge opp

en undervisnings- og utdanningsstruktur

på musikkområdet.

Privat kunstformidler

Qulthus barnekultursenter ligger

i Gamlebyen i Fredrikstad. De er

en privat formidler av kunst/kultur

til barn i alderen 0-16 år. De

arrangerer kulturelle verksteder,

kurs og utstillinger for barn innen

ulike kunstneriske uttrykk i tett

samarbeid med ulike kunstnere.

Aktivitetene fi nner sted lokalt,

regionalt og nasjonalt. Per i dag

har de verksteder/kurs innen billedkunst,

tegning, formgivning,

fotografi , musikk, dramaturgi, fortelling,

dans, fi lm og animasjon.

Kulturhuset Blå Grotte

Det kommunale Kulturhuset Blå

Grotte i Fredrikstad er nyåpnet og

inneholder en stor sal med 468

sitteplasser. Kulturhuset i den tidligere

kinobygningen består også

av den restaurerte, intime Speiletsalen,

som har 135 seter. Dette er

et multikulturhus for alt fra lokale

amatører til internasjonalekunstnere

innen alle genrer

og musikk.

St.Croix-huset

Dette er en sosial

og kulturell

smeltedigel for et

mangfold av ulike

Med Relacom sine bredbåndsinstallasjoner er du

klar for fremtiden!

Bredbåndteknologien har åpnet en ny verden for så vel bedrifter som

private. Lynrask overføringshastighet, topp kvalitet og et bredt spekter av

nye muligheter er stikkordene. Relacom er en entreprenør som har avtale

med de aller fleste selskaper som eier eller tilbyr tele- og data infrastruktur,

telekommunikasjonsoppratører og bredbånsaktører.

Relacom er en operatørnøytral, landsdekkende

aktør som driver med bygging

og drifting av telekommunikasjon, kabeltvnett

og bredbånd. Relacom har totalt

ca. 2300 medarbeidere fordelt på mer

enn 150 lokasjoner i Norge, og kan tilby

kundene det nyeste av teknologi. De er

Norges største installatør av bredbånd,

og Østfoldavdelingen har rammeavtale

med Fredrikstad Kommune på å bygge

fibernett og strukturert kabling. Videre

bygger og installerer vi Fiber To the

Home for Fredrikstad Fiberett.

Relacom har bygget ut en stor andel av

fibernettet til Kommunen, forteller Kai

Solberg, avdelingsleder i Relacom

Østfold.

– Vi har

neste generasjons

teknikere som

hjelper deg å kommunisere

både internt og eksternt. Vi bygger,

installerer, drifter og vedlikeholder

både mobile og

faste telenett. Dette

gjør vi i nært

samarb-

FOTO: ARKIV FREDRIKSTAD KOMMUNE

eid med våre kunder som er operatører,

utstyrsleverandører og netteiere av både

landsdekkende og lokale nett.

Relacom har løsningen for å møte

fremtidens intelligente hjem!

– Vi installerer kabelnett i ditt hjem

som takler krav til båndbredde, kvalitet

og estitikk. Han legger til at de også tilbyr

sikre trådløse rutere som er testet

for avansert hjemmebruk, og tilbyr fleksible

løsninger tilpasset ditt behov.

– Installasjoner vi foretar dekker også

morgendagens krav til funksjonalitet,

som gjør boligen meget fleksibel, og

øker verdien, sier Solberg. En kompetent

tekniker vil aldri være langt unna. Dette

sikrer kvalitet og meget konkurransedyktige

priser. Vi samarbeider med alle

de ledende operatører i markedet, og

Relacom@home produktene er tilpasset

alle løsninger for bredbånd enten det er

ADSL, Fiber To The Home eller trådløst,

avslutter Solberg.

Du finner oss på vår hjemmeside www.relacom.no

eller ring 02121. Ring oss gjerne for råd om de beste

løsningene for deg eller ditt firma.

Fra Kulturskolens musikksamarbeid med Zimbabwe

arrangementer og aktiviteter.

St. Croix-huset

fungerer som et møtested

hvor samspill

på tvers av grupper

og aktiviteter oppstår.

Brukerne på St. Croixhuset

er mange. For at

huset skal være levende,

må en ta opp i seg

det som rører seg i tiden. Nye initiativer

og brukere inviteres stadig

inn. Ulike kulturformer behandles

som likeverdige, og menneskers

forskjellige ressurser skal fremelskes.

Huset ønsker å gi drahjelp

til de som vil noe. Marginale og

løsere organiserte kulturgrupper

tilgodeses, og huset skal være i

konstant utvikling.

19


20

Fra nedlagt verft til moderne

kultur- og næringslivsarena

Et steinkast fra Stortorget i Fredrikstad

ligger det tidligere FMV-området, eller

”Værste” som området gjerne kalles på

folkemunne. Her lå Fredrikstad Mekaniske

Verksted – et av Norges største skipsverft

med en stolt og tradisjonsrik historie tilbake

til 1870. FMV var byens ubestridte

hjørnesteinsbedrift og ga arbeid til tusenvis

av mennesker gjennom fire mannsaldre.

Nå skrives det ny historie på FMV-området.

ByutviklingsselskapetVærste AS realiserer i disse

dager planene for en moderne bydel på området,

som i størrelse kan sammenlignes med Nydalen

i Oslo. Gamle verkstedhaller og gigantiske kraner

får selskap av moderne arkitektur, kompetanse

og høyteknologi. Der det tidigere skipsverftet lå,

bygges det høyskoler, forretninger, kontorer, serveringssteder,

filmstudio og kulturtilbud.

Nye Fredrikstad Stadion er foreløpig siste skudd

på stammen. Det moderne stadionanlegget er også

er tilrettelagt som en stor konsertarena med

publikumskapasitet på 18 000.VIP-arealene i stadionanlegget

er innredet slik at de til hverdags

fungerer som et stort konferansesenter med tilbud

for de fleste formål.

Et av landets største rådgivende ingeniørfirmaer,

COWI AS, etablerer seg på området med 120 ansatte

allerede i år. Det norske Veritas, Stiftelsen

NYE FREDRIKSTAD STADION

Åpnet 14. april 2007. Kapasitet for 12800 tilskuere/

18000 ved konserter. Konferansesenter. Byens største

parkeringshus med 520 p-plasser. 6000 m2 handelsarealer.

6000 m2 kontor- og undervisningsarealer.

Serveringssteder. Samlet byggekostnad kr. 320 mill.

KULTURSKOLEN

Åpner februar 2008. 1800 m2 bygget inn i gammel

verkstedhall.Tilbud til 700 barn og unge. Nasjonalt

senter for nysirkus.

Østfoldforskning og mange andre moderne kunnskapsbedrifter

har allerede kontorer her.

På FMV-området finner du også et stort og voksende

studentmiljø med mer enn 1500 studenter,

med Høgskolen i Østfold som et naturlig samlingspunkt.

HiØ flytter sommeren 2009 sin avdeling

for ingeniørfag med ytterligere 500 studenter inn

området. Og flere andre studietilbud følger

etter. Værste AS ønsker å bidra til videreutvikling

av høyskoletilbudet i Østfold og har som ambisjon

å skape et flerfaglig studentmiljø på minst

2500 studenter i løpet av de nærmeste tre årene.

Langs elvepromenaden,tett inntil den flotte parken,

er første byggetrinn av boligprosjektet Beddingen

under oppføring. I februar 2008 åpner den nye

kulturskolen som blir et flott tilbud til barn og

ungdom i byen. Det foreligger også planer for en

kulturscene for konserter, teater og events.

Sommeren 2009 åpner ny kjørebro fra Fredrikstad

sentrum til FMV-området, noe som vil gjøre området

enda mer tilgjengelig.Den nye sivile flyplassen

på Rygge vil ikke være lenger unna enn en 20 minutters

kjøretur.

Værste AS ønsker nye virksomheter velkommen

til å bli med på utviklingen!

HIØ AVDELING FOR HELSEFAG /

BIOINGENIØRUTDANNINGEN

1400 studenter.12 000 m2.

HIØ AVDELING FOR INGENIØRFAG

Åpner sommeren 2009. 500 studenter. Ca. 6500 m2.

Bygget inn i den gamle industrihallen ”Smia”.

NYE FREDRIKSTAD STADION HIØ AVDELING FOR INGENIØRFAG

VÆRSTE AS

Postboks 96

1601 Fredrikstad

Telefon 69 35 41 90

Telefaks 69 35 29 10

post@vaerste.no

www.vaerste.no Våre aksjonærer:

BOLIGPROSJEKTET BEDDINGEN

Boligprosjektet Beddingen. 175 selveierleiligheter

ved elven. Første byggetrinn ferdig september 2008.

NY KULTURSCENE

Planlagt åpning 2010. Multiarena for teater, konserter,

events mm. Publikumskapasitet 800-1800.

TOLLREGION ØST-NORGE

Innflytting mai 2007. 90 arbeidsplasser.

Et utgiverbilag fra Fredrikstad kommune

COWI AS

Illustrasjon: Griff Arkitektur AS

COWI AS

Østfold største rådgivende ingeniørvirksomhet.

Åpner november 2007. 3000 m2. 120 ingeniørarbeidsplasser

NY RIKSVEI 108

4-felts broforbindelse. Ny hovedvei til Hvaler. Åpner

august 2009.

GANGBRO TIL STORTORGET

Åpnet mai 2003.Verdens første hevebro i komposittmaterialer

GANGBROEN

Foto: Matti Bernitz

Foto: Linn Nilsen Illustrasjon: Griff Arkitektur AS

BEDDINGEN

Illustrasjon: Krognes

More magazines by this user
Similar magazines