En introduksjon til ISI Web of Science og - NTNU

ntnu.no

En introduksjon til ISI Web of Science og - NTNU

1

2

ISI Web of Science og SCOPUS

Medisinsk bibliotek Mai 2011

Hvorfor søke i disse basene?

ISIWeb of Science:

-Tverrfaglighet, de ”største

tidsskrifter” innen

naturvitenskap,

medisin, teknologi,

samfunnsfag og

humaniora –

ca 11 180, en del

konferanserapporter.

-Siteringssøk

SCOPUS:

-Tverrfaglighet – fra 1996

ca 18 200 tidsskrifter og

en god del flere

konferanserapporter

enn ISI.

-Siteringssøk


3

4

Muligheter som siteringsdatabasene gir

• Emnesøk (tverrfaglig)

• Siteringssøk: Få fatt i alle artikler som siterer en

eldre publikasjon. Dra nytte av emneslektsskap ved

at eldre arbeider er sitert av nyere…

• Siteringsanalyse, h-faktor (Hirsch-factor) og

beregning av tidsskrifters ”impact factor” og andre

rangeringer av tidsskrifter.

Sammenligning av innholdet i Scopus og ISI

web of Science

Fra JISC 05.05.11

http://www.jisc-adat.com/adat/home.pl


5

6

Søketips

Scopus ISI

• Bruke emneord/keywords fra

Pubmed(Mesh), Embase,

Compendex

• Sammensatte

uttrykk/frasesøk: « «

• Trunkeringstegn/ordstamme

søk: *

• Boolsk søk AND, OR, NOT

• Som for Scopus men

emneordsøk er ikke mulig /

ISI har ingen emneordsliste

tilgjengelig

H-index (Hirsch-index).

• Måler en forfatters ”impact” – ikke bare det totale

antall siteringer

• Litt forenklet definisjon: En forfatter som har en

indeks på X har publisert X eller flere artikler som

minst har X siteringer, slik at en forfatter som har en

indeks på 20 har 20 artikler som minst har vært sitert

20 ganger.


7

8

Impact Factor

• Måler et tidsskrifts siteringshyppighet

• A=Antall ganger artikler fra 2008 og 2009 ble sitert i

2010. B=antall artikler publisert i 2008-2009

• 2010 impact factor = A/B

Hvorfor er siteringsanalyse brukt i økende

grad?

(Meho & Rogers 2008; J Am Soc Inform Sci Technol 59(11) 1711- )

• Vurdering av en

forskers

forskningsinnsats

• Lett å få tak i data

• Flere baser/-kilder

tilgjengelige ISI,

SCOPUS; Google

Scholar

• Metoden kan brukes til

å rangere forskere og

institusjoner – og

dermed skape

konkurranse.

• Økende skepsis til bruk

av ”peer review” som

eneste kriterium for

evaluering av forskning


9

10

Noen fallgruver ved bruk av tidsskrifters impact factor

(Garfield,E.JAMA 2006; 295:90-93)

• Ikke alle tidsskrifter er med i vurderingen

• Sier ingenting om kvaliteten på en enkelt artikkel,

bare hele tidsskriftet

• Kan ikke brukes til å sammenligne fagområder –

siden ulike fagområder har ulik tradisjon

• Tidsskrifter som har mange review-artikler har flere

siteringer enn de som har mest orginalartikler

Google Scholar, SCOPUS og ISI Web of

Science er alle siteringsdatabaser.

Indeksering

Kilder

Oppdatering

Søkbarhet


11

Emnesøk

12

Scopus søkebilde

Forfattersøk

Koble søkesett med AND/OR/NOT

Scopus Treffliste

Finn fulltekst/bestill kopi

Lag egen bruker og lagre søk/referanser,

opprett alerts

Tidsskrifter(s) siteringshyppighet

Tilknytning (sted,organisasjon)

Lagre søkestrategi /Referanser

(krever pålogging)

Sorter på mest sitert

Antall ganger art. er sitert


13 Scopus Artikkelvisning

14

Artikkelens referanseliste

Eksporter ref. til f.eks Endnote

Artikler som siterer denne artikkelen

Emneord fra Pubmed og Embase i Scopus

Scopus - Forfattersøk

Finn artikler med felles referanser,forfatter,emneord

Forfatterens artikler (oversikt)

Forfatterens impact/H-index.

Lag Grafer/Tabeller/Diagram


15

Scopus – Eksempel graf (antall siteringer/år )

16 Scopus – Søk på tilknytning (sted, organisasjon)

Klikk på tittel for fordeling på bla

emne, kilde


17 Scopus – Tidsskrift(ers) siteringshyppighet/impact

18

ISI Søkebilde

Finn artikler som siterer en forfatters arbeider

Journal citation reports (Impact factor)

Kombiner søkesett, lagre søkestrategi


19

20

ISI - Treffliste

Antall ganger art. er sitert

ISI - Artikkelvisning

Artikkelens referanseliste

Se fordeling/grafer/tabeller


21

Bruk basenes hjelpfunksjoner og veiledninger hvis du står fast!

Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp!

medbib@ub.ntnu.no

72 57 66 80

Besøk oss på Facebook for nyheter, tips

og informasjon!

http://www.facebook.com/pages/NTNU-UB-Medisinskbibliotek/177917198921998

More magazines by this user
Similar magazines