HIGH END 2010 - Fidelity

audiofidelity.no

HIGH END 2010 - Fidelity

Revolusjon?

Fidelity har i et par påfølgende utgivelser

brukt mye spaltelass til de nye digitale

signalkilder med Nettet og harddiscen

som lagringsmedium, gjerne via egne

rippede CD-plater. Mange vil finne det

påfallende at den enkelte skribent

veksler fra å skryte helt uhemmet av

dette nye, mens at par av oss andre er

noe mer reserverte. Det siste mye på

grunn av en hittil ganske umoden

katalogiseringsprosedyre som så

opplagt er laget av ungdommer som

opplever at ”klassisk musikk” er en

betegnelse for rock fra 60-tallet!

Men også når det gjelder lydkvaliteten mer enn aner vi mange

digitale lydfeller som reduserer potensialet i de drivverksløse nye

dataspillerne som både er billigere, og har alle muligheter til å låte

bedre enn de ”gamle” CD-spillerne. Når det gjelder de rimeligste

USB dac’ene, har vi få reservasjoner; det vi hittil har hørt er klare

lydforbedringer fra tilsvarende rimelige CD-spillere.

Men i high-end klassen er vi mer usikre; noe av morofaktoren

synes å være tatt ut av ligningen sammen med den generelle

reduksjonen av jitter og annen støy og korning. Men så har vi

heller ikke fått testet dette utstyret med noe særlig omfattende

utvalg av høyoppløste innspillinger.

Vi fortsetter derfor i dette bladet jakten på den ”perfekte signalkilde”

med skribenter med ulike ståsteder og ulike oppfatninger.

Og her er uansett masser av entusiasme. Men det kan altså lønne

seg å ile langsomt med alt dette nye som enda ikke har funnet sin

endelige form.

Dessverre fikk vi ikke ferdig en av de gunstigste løsningene for oss

gamle i tralten; vi som allerede har en god DAC, separat eller i en

CD-spiller med digitalainngang. Vi snakker om den rimelige

boksen fra Weiss som konverterer fra datasignal til standard RCA

eller XLR digitalinngang. Denne har også en innebygget volumkontroll

som gjør forbløffende lite galt. Men vi lover full test i

neste blad, men den er også nevnt i vår test av den ”lille” Wilson

Musette lenger bak i bladet.

At vi også har hatt noen uventede småproblemer til denne utgaven

av Fidelity som dermed har fått en smule annerledes stoffmiks enn

planlagt, synes jeg vi har tatt på strak arm. Litt større problemer

ble det da undertegnede ”for sikkerhets skyld” stakk innom øyenlegen

etter første grovombrekking av dette bladet, for en time

senere å være gratislosjerende på byens universitetssykehus.

Denne lederen er derfor skrevet med høyre øye i fatle og visse

problemer med å tyde hva jeg nyss har skrevet. Jeg håper derfor at

dere ser gjennom fingrene med at det - tross storstilt teamwork,

kan ha blitt litt fler feil enn vanlig. Men det er hvertfall heLt

sikkert at hver og en av oss har gjort vårt ytterste for at også dette

Fidelity skal være til glede og nytte for våre mange lesere i Norge,

Sverige og Danmark.

Og så får vi alle ønske hverandre en riktig god sommer.

Og på gjensyn!

Mvh

Knut V. red.

Ansvarlig redaktør

Knut Vadseth

knuvadse@online.no

Tlf: 22 55 25 75/ 90 18 80 24

Skribenter i dette nummer

Gunnar Brekke

Arne Christian Damhaug

Petter Dale

Jan Myrvold

Stein Arne Nistad

Håkon Rognlien

Anders Rosness

Trond Torgnesskar

Knut Vadseth

Dansk redaksjon

Kurt Lassen

Jan Nielsen

Kenneth Pilegaard

Foto

Knut Vadseth

Grafisk design

Idéverkstedet AS, tlf: 32 11 70 80

www.ideverkstedet.no

Trykk

Printall

Annonseavdeling

Tlf: 32 76 88 39 (22 44 38 12)

Annonsemateriell

annonse@ideverkstedet.no

Kontakt redaksjon

post@audiofidelity.no

Diskusjonsforum

www.audiofidelity.no

Abonnement service:

MediaConnect AS

Postboks 265 Økern, 0510 Oslo

Tlf: 23 36 19 38, faks: 23 36 19 01

fidelity@kundetjeneste.no

Etterbestilling av tidligere utgivelser:

www.audiofidelity.no

post@audiofidelity.no

Tlf: 22 44 38 12

Etterbestilling av artikler som PDF:

Pris: Kr. 50 pr side – sendt på e-post

Oppstart kr. 100 pr. blad.

kristin@ideverkstedet.no

Utgiver

Forlaget Fidelity AS

Halvdan Svartesgt. 8, 0268 Oslo

ISSN 1503 4291

Det må ikke kopieres fra dette bladet uten tillatelse fra rettighetshaver.

Denne bestemmelse gjelder også enhver form for

elektronisk, mekanisk eller annen type gjengivelse. Brudd på

bestemmelsene vil bli anmeldt og medfører erstatningskrav.

www.audiofidelity.no

3

More magazines by this user
Similar magazines