Kvinnelige forbilder. Portretter fra den unge kirken
efremforlag