Med lykti i hand · Garborg som diktar og tenkjar
efremforlag