Begynnelser : Johannesevangeliet som fortelling, dialog og drama
efremforlag