Opprinnelige

Verdensanskuelsens Grunnlag og Opprinnelse - August Sommerstad.