Potensial

Kartlegging av potensialet for batteridrift på ferger i Norge - Zero