Vesentlig

Utdrag av boken: Påskevandringen - en vandring i tid og rom som kan ha evighetsbetydning