Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Polski
wzieu.pl - 13 other Mags
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
|
410 Pages
|
47
|
0 Views
|
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Inappropriate

Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki

u n i w e r s y t e t s z c z e c i ń s k i zeszyty naukowe nr 628 problemy transportu i logistyki nr 13 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Pod redakcją Elżbiety Załogi i Józefa Stanielewicza Szczecin 2010

 • Page 2: Rada Wydawnicza
 • Page 4: 4 Spis treści
 • Page 7: od redaktorów
 • Page 11: zeszyty naukowe uniwersytetu szczec
 • Page 13: ozwój szczecińskiej szkoły ekono
 • Page 15: ozwój szczecińskiej szkoły ekono
 • Page 17: ozwój szczecińskiej szkoły ekono
 • Page 19: ozwój szczecińskiej szkoły ekono
 • Page 22: 22 franciszek gronowski
 • Page 24: 24 franciszek gronowski
 • Page 26: 26 franciszek gronowski
 • Page 29: zeszyty naukowe uniwersytetu szczec
 • Page 31: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 33: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 35: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 37: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 39: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 41: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 43: Szczecińska szkoła ekonomiki tran
 • Page 45: zeszyty naukowe uniwersytetu szczec
 • Page 47: mój nauczyciel - Profesor Przemys
 • Page 49: mój nauczyciel - Profesor Przemys
 • Page 51: mój nauczyciel - Profesor Przemys
 • Page 53:

  mój nauczyciel - Profesor Przemys

 • Page 55:

  mój nauczyciel - Profesor Przemys

 • Page 58:

  58 włodzimierz Januszkiewicz

 • Page 60:

  60 włodzimierz Januszkiewicz

 • Page 62:

  62 tomasz kwarciński

 • Page 64:

  64 tomasz kwarciński

 • Page 66:

  66 tomasz kwarciński

 • Page 69:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 71:

  Profesor marian madeyski - inspirat

 • Page 73:

  Profesor marian madeyski - inspirat

 • Page 75:

  Profesor marian madeyski - inspirat

 • Page 77:

  Profesor marian madeyski - inspirat

 • Page 80:

  80 Janusz mysłowski

 • Page 82:

  82 Janusz mysłowski

 • Page 84:

  84 5. współpraca z zagranicą

 • Page 86:

  86 Piotr niedzielski

 • Page 88:

  88 Piotr niedzielski

 • Page 90:

  90 Piotr niedzielski

 • Page 92:

  92 Piotr niedzielski

 • Page 94:

  94 Piotr niedzielski

 • Page 96:

  96 kolejność

 • Page 98:

  98 Piotr niedzielski

 • Page 100:

  100 Piotr niedzielski

 • Page 102:

  102 Józef Perenc

 • Page 104:

  104 Józef Perenc

 • Page 106:

  106 Józef Perenc

 • Page 108:

  108 Józef Perenc

 • Page 110:

  110 Józef Perenc

 • Page 112:

  112 Józef Perenc

 • Page 114:

  114 Józef Perenc

 • Page 116:

  116 Józef Perenc

 • Page 118:

  118 andrzej Piskozub

 • Page 120:

  120 andrzej Piskozub

 • Page 122:

  122 andrzej Piskozub

 • Page 124:

  124 andrzej Piskozub

 • Page 126:

  126 andrzej Piskozub

 • Page 128:

  128 andrzej Piskozub

 • Page 130:

  130 andrzej Piskozub

 • Page 132:

  132 andrzej Piskozub

 • Page 134:

  134 andrzej Piskozub

 • Page 136:

  136 kazimierz Sawicki

 • Page 139:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 141:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 143:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 145:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 147:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 149:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 151:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 153:

  Z dziejów szczecińskiej szkoły e

 • Page 156:

  156 adam Szewczuk

 • Page 158:

  158 adam Szewczuk

 • Page 160:

  160 adam Szewczuk

 • Page 162:

  162 adam Szewczuk

 • Page 164:

  164 adam Szewczuk

 • Page 166:

  166 adam Szewczuk

 • Page 168:

  168 adam Szewczuk

 • Page 170:

  170 robert tomanek

 • Page 172:

  172 robert tomanek

 • Page 174:

  174 robert tomanek

 • Page 176:

  176 robert tomanek

 • Page 178:

  178 Jerzy wronka

 • Page 180:

  180 Jerzy wronka

 • Page 182:

  182 Jerzy wronka

 • Page 184:

  184 Jerzy wronka

 • Page 186:

  186 Jerzy wronka

 • Page 188:

  188 Elżbieta Załoga

 • Page 190:

  190 Elżbieta Załoga

 • Page 192:

  192 Elżbieta Załoga

 • Page 194:

  194 Elżbieta Załoga

 • Page 196:

  196 36.

 • Page 198:

  198 Elżbieta Załoga

 • Page 200:

  200 Elżbieta Załoga

 • Page 202:

  202 Elżbieta Załoga

 • Page 204:

  204 Elżbieta Załoga

 • Page 206:

  206 Elżbieta Załoga

 • Page 208:

  208 Elżbieta Załoga

 • Page 210:

  210 327.

 • Page 212:

  212 Elżbieta Załoga

 • Page 214:

  214 401.

 • Page 217:

  czĘść ii

 • Page 220:

  220 wojciech bąkowski

 • Page 222:

  222 wojciech bąkowski

 • Page 224:

  224 wojciech bąkowski

 • Page 226:

  226 wojciech bąkowski

 • Page 228:

  228 wojciech bąkowski

 • Page 230:

  230 wojciech bąkowski

 • Page 232:

  232 roman czaplewski

 • Page 234:

  234 roman czaplewski

 • Page 236:

  236 roman czaplewski

 • Page 238:

  238 roman czaplewski

 • Page 240:

  240 roman czaplewski

 • Page 242:

  242 izabela dembińska

 • Page 244:

  244 izabela dembińska

 • Page 246:

  246 izabela dembińska

 • Page 248:

  248 izabela dembińska

 • Page 250:

  250 izabela dembińska

 • Page 252:

  252 izabela dembińska

 • Page 254:

  254 izabela dembińska

 • Page 256:

  256 izabela dembińska

 • Page 258:

  258 izabela dembińska

 • Page 260:

  260 Stanisław krawiec

 • Page 262:

  262 Stanisław krawiec

 • Page 264:

  264 Stanisław krawiec

 • Page 266:

  266 Stanisław krawiec

 • Page 268:

  268 Stanisław krawiec

 • Page 270:

  270 Stanisław krawiec

 • Page 272:

  272 Stanisław krawiec

 • Page 274:

  274 Stanisław krawiec

 • Page 276:

  276 małgorzata łatuszyńska

 • Page 278:

  278 małgorzata łatuszyńska

 • Page 280:

  280 małgorzata łatuszyńska

 • Page 282:

  282 małgorzata łatuszyńska

 • Page 284:

  284 małgorzata łatuszyńska

 • Page 286:

  286 podsumowanie

 • Page 288:

  288 małgorzata łatuszyńska

 • Page 290:

  290 leszek mindur

 • Page 292:

  292 Rok

 • Page 294:

  294 leszek mindur

 • Page 296:

  296 leszek mindur

 • Page 298:

  298 leszek mindur

 • Page 300:

  300 leszek mindur

 • Page 302:

  302 leszek mindur

 • Page 304:

  304 leszek mindur

 • Page 306:

  306 podsumowanie

 • Page 309:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 311:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 313:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 315:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 317:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 319:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 321:

  Problemy jakości przewozów turyst

 • Page 324:

  324 michał Pluciński

 • Page 326:

  326 michał Pluciński

 • Page 328:

  328 michał Pluciński

 • Page 330:

  330 michał Pluciński

 • Page 332:

  332 michał Pluciński

 • Page 334:

  334 bibliografia

 • Page 337:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 339:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 341:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 343:

  Miasto rdzeniowe

 • Page 345:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 347:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 349:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 351:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 353:

  Problemy rozwoju systemu transporto

 • Page 356:

  356 hermann witte

 • Page 358:

  358 hermann witte

 • Page 360:

  360 hermann witte

 • Page 362:

  362 hermann witte

 • Page 364:

  364 hermann witte

 • Page 366:

  366 hermann witte

 • Page 368:

  368 hermann witte

 • Page 370:

  370 hermann witte

 • Page 372:

  372 hermann witte

 • Page 374:

  374 hermann witte

 • Page 377:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 379:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 381:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 383:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 385:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 387:

  Przesłanki i warunki rozwoju przew

 • Page 389:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 391:

  kolejowe przewozy intermodalne Zach

 • Page 393:

  kolejowe przewozy intermodalne Zach

 • Page 395:

  kolejowe przewozy intermodalne Zach

 • Page 397:

  kolejowe przewozy intermodalne Zach

 • Page 399:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 401:

  konflikty i dylematy w rozwoju tran

 • Page 403:

  konflikty i dylematy w rozwoju tran

 • Page 405:

  konflikty i dylematy w rozwoju tran

 • Page 407:

  konflikty i dylematy w rozwoju tran

 • Page 409:

  podsumowanie

 • Page 3: spis treści
 • Page 5: Spis treści
 • Page 9: czĘść i
 • Page 12: 12 władysław górski
 • Page 14: 14 władysław górski
 • Page 16: 16 władysław górski
 • Page 18: 18 władysław górski
 • Page 21: zeszyty naukowe uniwersytetu szczec
 • Page 23: Z pamięci… 23
 • Page 25: Z pamięci… 25
 • Page 27: Z pamięci… 27
 • Page 30: 30 andrzej S. grzelakowski
 • Page 32: 32 andrzej S. grzelakowski
 • Page 34: 34 andrzej S. grzelakowski
 • Page 36: 36 andrzej S. grzelakowski
 • Page 38: 38 andrzej S. grzelakowski
 • Page 40: 40 andrzej S. grzelakowski
 • Page 42: 42 andrzej S. grzelakowski
 • Page 44: 44 andrzej S. grzelakowski
 • Page 46: 46 waldemar grzywacz
 • Page 48: 48 waldemar grzywacz
 • Page 50: 50 waldemar grzywacz
 • Page 52:

  52 waldemar grzywacz

 • Page 54:

  54 waldemar grzywacz

 • Page 57:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 59:

  moje związki ze szczecińską szko

 • Page 61:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 63:

  moi mistrzowie - Profesor waldemar

 • Page 65:

  moi mistrzowie - Profesor waldemar

 • Page 67:

  moi mistrzowie - Profesor waldemar

 • Page 70:

  70 Elżbieta marciszewska, izabela

 • Page 72:

  72 Elżbieta marciszewska, izabela

 • Page 74:

  74 Elżbieta marciszewska, izabela

 • Page 76:

  76 Elżbieta marciszewska, izabela

 • Page 79:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 81:

  Zakład techniki i Eksploatacji Sam

 • Page 83:

  Zakład techniki i Eksploatacji Sam

 • Page 85:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 87:

  Szczecińska szkoła ekonomiki tran

 • Page 89:

  Szczecińska szkoła ekonomiki tran

 • Page 91:

  Szczecińska szkoła ekonomiki tran

 • Page 93:

  Szczecińska szkoła ekonomiki tran

 • Page 95:

  Szczecińska szkoła ekonomiki tran

 • Page 97:

  Szczecińska szkoła ekonomiki tran

 • Page 99:

  Szczecińska szkoła ekonomiki tran

 • Page 101:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 103:

  marketing w ofercie szczecińskiej

 • Page 105:

  marketing w ofercie szczecińskiej

 • Page 107:

  marketing w ofercie szczecińskiej

 • Page 109:

  marketing w ofercie szczecińskiej

 • Page 111:

  marketing w ofercie szczecińskiej

 • Page 113:

  marketing w ofercie szczecińskiej

 • Page 115:

  marketing w ofercie szczecińskiej

 • Page 117:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 119:

  Szczecińskie spotkania i przyjaźn

 • Page 121:

  Szczecińskie spotkania i przyjaźn

 • Page 123:

  Szczecińskie spotkania i przyjaźn

 • Page 125:

  Szczecińskie spotkania i przyjaźn

 • Page 127:

  Szczecińskie spotkania i przyjaźn

 • Page 129:

  Szczecińskie spotkania i przyjaźn

 • Page 131:

  Szczecińskie spotkania i przyjaźn

 • Page 133:

  Szczecińskie spotkania i przyjaźn

 • Page 135:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 137:

  wspomnienia i refleksje seniora wnE

 • Page 140:

  140 Józef Stanielewicz

 • Page 142:

  142 Józef Stanielewicz

 • Page 144:

  144 Józef Stanielewicz

 • Page 146:

  146 Józef Stanielewicz

 • Page 148:

  148 Józef Stanielewicz

 • Page 150:

  150 Józef Stanielewicz

 • Page 152:

  152 Józef Stanielewicz

 • Page 155:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 157:

  od koncepcji usprawniania systemu i

 • Page 159:

  od koncepcji usprawniania systemu i

 • Page 161:

  od koncepcji usprawniania systemu i

 • Page 163:

  od koncepcji usprawniania systemu i

 • Page 165:

  od koncepcji usprawniania systemu i

 • Page 167:

  od koncepcji usprawniania systemu i

 • Page 169:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 171:

  ola wojciecha bąkowskiego w dyskus

 • Page 173:

  ola wojciecha bąkowskiego w dyskus

 • Page 175:

  ola wojciecha bąkowskiego w dyskus

 • Page 177:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 179:

  ola ośrodka badawczego Ekonomiki t

 • Page 181:

  ola ośrodka badawczego Ekonomiki t

 • Page 183:

  ola ośrodka badawczego Ekonomiki t

 • Page 185:

  ola ośrodka badawczego Ekonomiki t

 • Page 187:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 189:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 191:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 193:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 195:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 197:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 199:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 201:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 203:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 205:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 207:

  268. 269.

 • Page 209:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 211:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 213:

  dorobek naukowy szczecińskiej szko

 • Page 215:

  ibliografia

 • Page 219:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 221:

  w poszukiwaniu oceny wartości usł

 • Page 223:

  w poszukiwaniu oceny wartości usł

 • Page 225:

  w poszukiwaniu oceny wartości usł

 • Page 227:

  w poszukiwaniu oceny wartości usł

 • Page 229:

  w poszukiwaniu oceny wartości usł

 • Page 231:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 233:

  transport jako niezbędny element s

 • Page 235:

  transport jako niezbędny element s

 • Page 237:

  transport jako niezbędny element s

 • Page 239:

  transport jako niezbędny element s

 • Page 241:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 243:

  infrastruktura logistyczna - próba

 • Page 245:

  infrastruktura logistyczna - próba

 • Page 247:

  infrastruktura logistyczna - próba

 • Page 249:

  infrastruktura logistyczna - próba

 • Page 251:

  infrastruktura logistyczna - próba

 • Page 253:

  infrastruktura logistyczna - próba

 • Page 255:

  infrastruktura logistyczna - próba

 • Page 257:

  ibliografia

 • Page 259:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 261:

  teoria systemów jako instrumentari

 • Page 263:

  teoria systemów jako instrumentari

 • Page 265:

  teoria systemów jako instrumentari

 • Page 267:

  teoria systemów jako instrumentari

 • Page 269:

  teoria systemów jako instrumentari

 • Page 271:

  teoria systemów jako instrumentari

 • Page 273:

  teoria systemów jako instrumentari

 • Page 275:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 277:

  dynamika systemowa w modelowaniu sy

 • Page 279:

  dynamika systemowa w modelowaniu sy

 • Page 281:

  dynamika systemowa w modelowaniu sy

 • Page 283:

  dynamika systemowa w modelowaniu sy

 • Page 285:

  dynamika systemowa w modelowaniu sy

 • Page 287:

  dynamika systemowa w modelowaniu sy

 • Page 289:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 291:

  transport kombinowany/intermodalny

 • Page 293:

  2003 2004

 • Page 295:

  transport kombinowany/intermodalny

 • Page 297:

  transport kombinowany/intermodalny

 • Page 299:

  transport kombinowany/intermodalny

 • Page 301:

  transport kombinowany/intermodalny

 • Page 303:

  transport kombinowany/intermodalny

 • Page 305:

  transport kombinowany/intermodalny

 • Page 307:

  transport kombinowany/intermodalny

 • Page 310:

  310 aleksander Panasiuk, dawid mile

 • Page 312:

  312 aleksander Panasiuk, dawid mile

 • Page 314:

  314 aleksander Panasiuk, dawid mile

 • Page 316:

  316 aleksander Panasiuk, dawid mile

 • Page 318:

  318 aleksander Panasiuk, dawid mile

 • Page 320:

  320 aleksander Panasiuk, dawid mile

 • Page 323:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 325:

  transformacja sfer eksploatacji i z

 • Page 327:

  transformacja sfer eksploatacji i z

 • Page 329:

  transformacja sfer eksploatacji i z

 • Page 331:

  transformacja sfer eksploatacji i z

 • Page 333:

  transformacja sfer eksploatacji i z

 • Page 335:

  transformacja sfer eksploatacji i z

 • Page 338:

  338 wprowadzenie

 • Page 340:

  340 wiesław Starowicz, krzysztof k

 • Page 342:

  342 wiesław Starowicz, krzysztof k

 • Page 344:

  344 wiesław Starowicz, krzysztof k

 • Page 346:

  346 wiesław Starowicz, krzysztof k

 • Page 348:

  348 wiesław Starowicz, krzysztof k

 • Page 350:

  350 wiesław Starowicz, krzysztof k

 • Page 352:

  352 wiesław Starowicz, krzysztof k

 • Page 355:

  zeszyty naukowe uniwersytetu szczec

 • Page 357:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 359:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 361:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 363:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 365:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 367:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 369:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 371:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 373:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 375:

  Eine Produktionsfunktion für logis

 • Page 378:

  378 krystyna wojewódzka-król

 • Page 380:

  380 krystyna wojewódzka-król

 • Page 382:

  382 krystyna wojewódzka-król

 • Page 384:

  384 krystyna wojewódzka-król

 • Page 386:

  386 krystyna wojewódzka-król

 • Page 388:

  388 krystyna wojewódzka-król

 • Page 390:

  390 Jerzy wronka, maciej mindur

 • Page 392:

  392 Jerzy wronka, maciej mindur

 • Page 394:

  394 Jerzy wronka, maciej mindur

 • Page 396:

  396 Jerzy wronka, maciej mindur

 • Page 398:

  398 Jerzy wronka, maciej mindur

 • Page 400:

  400 Stanisława Zamkowska, anna mę

 • Page 402:

  402 Stanisława Zamkowska, anna mę

 • Page 404:

  404 Stanisława Zamkowska, anna mę

 • Page 406:

  406 Stanisława Zamkowska, anna mę

 • Page 408:

  408 Stanisława Zamkowska, anna mę

 • Page 410:

  410 Stanisława Zamkowska, anna mę

EINE MARKTANALYSE DER TOURISTISCHEN ASSEKURANZEN

EINE MARKTANALYSE DER TOURISTISCHEN ASSEKURANZEN

Europa Regionum

Europa Regionum

Innowacje w restrukturyzacji czynnikiem stanowiącym o wzroście ...

Innowacje w restrukturyzacji czynnikiem stanowiącym o wzroście ...

Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

gospodarka elektroniczna - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

gospodarka elektroniczna - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu

współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu

POPYT TURYSTYCZNY - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

POPYT TURYSTYCZNY - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

zeszyt-Marketing terytorialny-druk - Wydział Zarządzania i ...

zeszyt-Marketing terytorialny-druk - Wydział Zarządzania i ...

zeszyty naukowe nr 453 - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

zeszyty naukowe nr 453 - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

management and marketing - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

management and marketing - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

innowacje w transporcie korzyści dla użytkownika - Wydział ...

innowacje w transporcie korzyści dla użytkownika - Wydział ...

ekonomiczne problemy turystyki - Wydział Zarządzania i Ekonomiki ...

ekonomiczne problemy turystyki - Wydział Zarządzania i Ekonomiki ...

Globalizacja Liberalizacja Etyka - Wydział Zarządzania i Ekonomiki ...

Globalizacja Liberalizacja Etyka - Wydział Zarządzania i Ekonomiki ...

© 2006-2014 by i-Magazine AG