Views
5 years ago

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a

CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA 12 2010 ISSN 1698-7861 Santiago de Compostela

 • Page 2 and 3: 2010 D.L.: C 4189-2010 Galig
 • Page 4 and 5: CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA Dir
 • Page 6 and 7: Cadernos de Fraseoloxía Galega
 • Page 8 and 9: Mellado, Patricia Buján, Claudia H
 • Page 10 and 11: RECADÁDIVAS.......................
 • Page 12 and 13: Contents ARTICLES..................
 • Page 14 and 15: NEWS ..............................
 • Page 17 and 18: Panorama da fraseoloxía húngara 1
 • Page 19 and 20: Panorama da fraseoloxía húngara 1
 • Page 21 and 22: Panorama da fraseoloxía húngara 1
 • Page 23 and 24: Panorama da fraseoloxía húngara 1
 • Page 25 and 26: Panorama da fraseoloxía húngara 1
 • Page 27 and 28: Panorama da fraseoloxía húngara 1
 • Page 29 and 30: Michel Bréal e Charles Bally, dous
 • Page 31 and 32: Michel Bréal e Charles Bally, dous
 • Page 33 and 34: • •
 • Page 35 and 36: • • •
 • Page 37 and 38: • • •
 • Page 39: • • •
 • Page 42 and 43: • • •
 • Page 44 and 45: ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
 • Page 46 and 47: • • • •
 • Page 48 and 49: ⎯ ⎯
 • Page 50 and 51: ⎯ ⎯
 • Page 52 and 53:

  ⎯ ⎯

 • Page 54 and 55:

  ⎯ ⎯ ⎯

 • Page 56 and 57:

  ⎯ ⎯ ⎯

 • Page 58 and 59:

  ⎯ ⎯ ⎯

 • Page 60 and 61:

 • Page 62 and 63:

 • Page 64 and 65:

 • Page 66 and 67:

 • Page 68 and 69:

 • Page 70 and 71:

 • Page 72 and 73:

 • Page 74 and 75:

 • Page 76 and 77:

 • Page 78 and 79:

 • Page 80 and 81:

 • Page 82 and 83:

 • Page 84 and 85:

 • Page 86 and 87:

 • Page 88 and 89:

 • Page 90 and 91:

 • Page 92 and 93:

 • Page 94 and 95:

 • Page 96 and 97:

 • Page 98 and 99:

 • Page 100 and 101:

 • Page 102 and 103:

 • Page 104 and 105:

 • Page 106 and 107:

 • Page 108 and 109:

 • Page 110 and 111:

 • Page 112 and 113:

 • Page 114 and 115:

 • Page 116 and 117:

 • Page 118 and 119:

 • Page 120 and 121:

 • Page 122 and 123:

 • Page 124 and 125:

 • Page 126 and 127:

 • Page 128 and 129:

 • Page 130 and 131:

 • Page 132 and 133:

 • Page 134 and 135:

 • Page 136 and 137:

 • Page 138 and 139:

 • Page 141 and 142:

 • Page 143 and 144:

 • Page 145 and 146:

 • Page 147 and 148:

 • Page 149 and 150:

 • Page 151 and 152:

 • Page 153 and 154:

 • Page 155 and 156:

  Fraseoloxía galega de peixes e out

 • Page 157 and 158:

  Xulián Martínez Blanco; Serxio Ve

 • Page 159 and 160:

  Xulián Martínez Blanco; Serxio Ve

 • Page 161 and 162:

  Xulián Martínez Blanco; Serxio Ve

 • Page 163 and 164:

  Xulián Martínez Blanco; Serxio Ve

 • Page 165 and 166:

  Xulián Martínez Blanco; Serxio Ve

 • Page 167 and 168:

  Xulián Martínez Blanco; Serxio Ve

 • Page 169 and 170:

  Xulián Martínez Blanco; Serxio Ve

 • Page 171 and 172:

  Xulián Martínez Blanco; Serxio Ve

 • Page 173:

  Xulián Martínez Blanco; Serxio Ve

 • Page 176 and 177:

  1. Introdución Este traballo abord

 • Page 178 and 179:

  gramática e “perda” do léxico

 • Page 180 and 181:

  Quién no AUX. estar-PERF. hospital

 • Page 182 and 183:

  (19) Joseba ere dago ospitalean Jos

 • Page 184 and 185:

  Polo tanto podemos dicir que, front

 • Page 186 and 187:

  venido ningún músico”). Igualme

 • Page 188 and 189:

  formalizada en (38b) e a presuposic

 • Page 190 and 191:

  Jon no AUX. una vez también estar-

 • Page 192 and 193:

  palabra-PART. (también) no AUX. de

 • Page 194 and 195:

  LAKA, Itziar (1990): On the nature

 • Page 196 and 197:

  1. Introdución Falar de fraseolox

 • Page 198 and 199:

  2. Unidades fraseolóxicas especial

 • Page 200 and 201:

  os trazos definitorios das unidades

 • Page 202 and 203:

  y patrones de [X], causar [X], resp

 • Page 204 and 205:

  textuais tan estereotipados como as

 • Page 206 and 207:

  núcleo verbal da UFE se atopa nomi

 • Page 208 and 209:

  KJAER, Anna Lise (2007): “Phrasem

 • Page 210 and 211:

  pragmática, disciplina máis nova

 • Page 212 and 213:

  e como locucións oracionais con eq

 • Page 214 and 215:

  A locución echarse los años encim

 • Page 216 and 217:

  (8) Los acompañó al medroso ascen

 • Page 218 and 219:

  finalidade, “para conseguir algo

 • Page 220 and 221:

  cello18 , como mostran os seguintes

 • Page 222 and 223:

  Urkullu no necesitaban dar tres cua

 • Page 224 and 225:

  vistas a que a marcación que acheg

 • Page 226 and 227:

  acompañar á petición de diñeiro

 • Page 228 and 229:

  (51)b.*A los siete años -cuenta su

 • Page 230 and 231:

  5. Referencias bibliográficas AHUM

 • Page 232 and 233:

  RUIZ GURILLO, Leonor (1998 1 ): La

 • Page 234 and 235:

  índole reside, por un lado, na pro

 • Page 236 and 237:

  tendencia que se vén observando no

 • Page 238 and 239:

  (trátase dunha linguaxe máis pró

 • Page 240 and 241:

  nalgúns dicionarios a expresión a

 • Page 242 and 243:

  Para esta autora, o estilo publicit

 • Page 244 and 245:

  GRÉCIANO, Gertrud (2000): “Phras

 • Page 247 and 248:

  Unidades fraseolóxicas na sección

 • Page 249 and 250:

  os enunciados fraseolóxicos e as l

 • Page 251 and 252:

  a súa experiencia; unha secuencia

 • Page 253 and 254:

  (5) [Ó comezo dun parágrafo] Nos

 • Page 255 and 256:

  pasando por outro tipo de locución

 • Page 257 and 258:

  (21) a. Con la alegría de llegar a

 • Page 259 and 260:

  detallada observamos que son moi po

 • Page 261 and 262:

  A esta información haille que enga

 • Page 263 and 264:

  agradecimiento2a, ⎯ es un acto de

 • Page 265 and 266:

  [VERBO] + AGRADECIMIENTO Oper1 ‘c

 • Page 267 and 268:

  AGRADECIMIENTO + [VERBO] Func2 ‘e

 • Page 269 and 270:

  9. Referencias bibliográficas ALBE

 • Page 271:

  POLGUÈRE, Alain; MEL’UK, Igor (2

 • Page 274 and 275:

  Martina Silva López. Símbolos nos

 • Page 276 and 277:

  Martina Silva López. Símbolos nos

 • Page 278 and 279:

  Martina Silva López. Símbolos nos

 • Page 280 and 281:

  5. Obxectivos da análise Martina

 • Page 282 and 283:

  Martina Silva López. Símbolos nos

 • Page 284 and 285:

  ‘torpeza’ alem. - [sich benehme

 • Page 286 and 287:

  KORHONEN, Jarmo (2007): “Probleme

 • Page 289 and 290:

  Fraseoloxía e paremioloxía de Pil

 • Page 291 and 292:

  Unha recadádiva non é un dicionar

 • Page 293 and 294:

  porco o entrecostre que o faga no m

 • Page 295 and 296:

  2.2. Locucións 1. cara de ferreiro

 • Page 297 and 298:

  58. darlle [a un home] por *donde l

 • Page 299 and 300:

  azoutes. #Vouche poñer o cu onde n

 • Page 301 and 302:

  Dise cando alguén se despide dicin

 • Page 303 and 304:

  cando unha persoa é moi aguda, moi

 • Page 305 and 306:

  días ata dar algo de cheiro [estar

 • Page 307 and 308:

  320. Da panza sae a danza ref. COL.

 • Page 309 and 310:

  372. Muller con bigote escusa dote

 • Page 311 and 312:

  el tamén. # O que lle desea mal ao

 • Page 313 and 314:

  476. Pecado encuberto é medio perd

 • Page 315:

  519. Di a curuxa: "Anda de día, qu

 • Page 318 and 319:

  Logo de observar estes datos, non n

 • Page 320 and 321:

  andar a couces con un ou con algo

 • Page 322 and 323:

  cabalo de vapor cabalo do demo 88

 • Page 324 and 325:

  despois de burro, apaleado 139 de

 • Page 326 and 327:

  non botes o cabalo ao monte 185

 • Page 328 and 329:

  sacar os pés das alforxas 241 sa

 • Page 330 and 331:

  ter o burro 295 ter un burro (enr

 • Page 332 and 333:

  O burro diante, pra que a recua non

 • Page 334 and 335:

  A besta, pola cebada, non é cara.

 • Page 336 and 337:

  A muller e a besta a nadie s’empr

 • Page 338 and 339:

  Arrieiro dunha besta, cesteiro dunh

 • Page 340 and 341:

  Besta parada non fai xornada. 375

 • Page 342 and 343:

  Cabalo regalado cóllese cos ollos

 • Page 344 and 345:

  Come máis pan un día de sol de fe

 • Page 346 and 347:

  Do burro pra baixo non hai máis ru

 • Page 348 and 349:

  Hai moitos burros da mesma coor do

 • Page 350 and 351:

  Mula que fai hin e muller que sabe

 • Page 352 and 353:

  Non compres besta coxa pensando que

 • Page 354 and 355:

  O cabalo farto non é comedor. O

 • Page 356 and 357:

  O que non monta a cabalo, nunca cae

 • Page 358 and 359:

  Onde égoas pacen, poldros nacen.

 • Page 360 and 361:

  unha guerra; e por unha guerra, un

 • Page 362 and 363:

  Se se quer destetar o burro, matala

 • Page 364 and 365:

  Vale máis arrieiro dunha besta que

 • Page 366 and 367:

  de Anguieiro i-auga os de Barbaín

 • Page 368 and 369:

  Ós de Paradela morreulles a burra

 • Page 370 and 371:

  REG - PRIETO (2009). RG - TABOADA (

 • Page 372 and 373:

  Referencias electrónicas RCC = htt

 • Page 374 and 375:

  Ramón Anxo Martíns Seixo. 120 lo

 • Page 376 and 377:

  Ramón Anxo Martíns Seixo. 120 loc

 • Page 378 and 379:

  Ramón Anxo Martíns Seixo. 120 loc

 • Page 380 and 381:

  Ramón Anxo Martíns Seixo. 120 loc

 • Page 382 and 383:

  Ramón Anxo Martíns Seixo. 120 loc

 • Page 384 and 385:

  Ramón Anxo Martíns Seixo. 120 loc

 • Page 386 and 387:

  Ramón Anxo Martíns Seixo. 120 loc

 • Page 389 and 390:

  BARÁNOV, Anatolij; DOBROVOL’SKIJ

 • Page 391 and 392:

  veracidade/falsidade, seguridade/in

 • Page 393 and 394:

  semántica e da súa pragmática”

 • Page 395 and 396:

  folclore, os mitos e as crenzas). O

 • Page 397 and 398:

  UUFF nas definicións. Aínda así,

 • Page 399 and 400:

  escalas para os distintos aspectos

 • Page 401 and 402:

  Conclusións e valoracións particu

 • Page 403 and 404:

  Antón Cortizas. Ao pé da Laxa da

 • Page 405 and 406:

  Antón Cortizas. Ao pé da Laxa da

 • Page 407 and 408:

  Antón Cortizas. Ao pé da Laxa da

 • Page 409 and 410:

  Antón Cortizas. Ao pé da Laxa da

 • Page 411 and 412:

  Antón Cortizas. Ao pé da Laxa da

 • Page 413 and 414:

  Antón Cortizas. Ao pé da Laxa da

 • Page 415 and 416:

  Antón Cortizas. Ao pé da Laxa da

 • Page 417:

  Antón Cortizas. Ao pé da Laxa da

 • Page 421 and 422:

  Libros, revistas ou artigos recibid

 • Page 423 and 424:

  Parömiologie. Band 25. Nürnberg:

 • Page 425 and 426:

  (2010): “Phraseographie in einer

 • Page 427 and 428:

  MANSILLA PÉREZ, Ana (2010): “La

 • Page 429 and 430:

  Phraseology and Lexicography. Phras

 • Page 431 and 432:

  (2010): “Contribución galega a B

 • Page 433 and 434:

  Phraseology and Lexicography. Phras

 • Page 435 and 436:

  GARCÍA DE RUCKSCHLOSS: Variación

 • Page 437 and 438:

  MOGORRÓN: Traitement lexicographiq

 • Page 439:

  ŽÁRSKÁ: Lexikographische Aufarbe

 • Page 443 and 444:

  Índice dos doce primeiros números

 • Page 445 and 446:

  Índice dos doce primeiros números

 • Page 447 and 448:

  Índice dos doce primeiros números

 • Page 449 and 450:

  Índice dos doce primeiros números

 • Page 451 and 452:

  Índice dos doce primeiros números

 • Page 453 and 454:

  Índice dos doce primeiros números

 • Page 455 and 456:

  A B D

 • Page 457 and 458:

  E

 • Page 459 and 460:

  EG F GR HU LT MA

 • Page 461 and 462:

  Índice de Cadernos de Fraseoloxía

 • Page 463 and 464:

  Índice de Cadernos de Fraseoloxía

 • Page 465 and 466:

  CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA

 • Page 467 and 468:

  PUBLICACIÓNS DO CENTRO RAMÓN PIÑ

 • Page 469 and 470:

  I Livro de Tristán e Livro de Merl

 • Page 471 and 472:

  I Posío, Arte y Letras (Ourense, 1

 • Page 473:

  I, W Cadernos Ramón Piñeiro (VIII

Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,2 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (6 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF (3,8 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga o programa das festas en formato PDF - Concello de ...
Descarga en formato PDF (9,4 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descargar o artigo en formato PDF
Descarga o programa do Nadal en formato PDF - Concello de ...
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga o libro en PDF - Culturagalega.org
Descarga en formato PDF - Centro Ramón Piñeiro para a ...
Descarga o .pdf do curso - Centro Dramático Galego
Descarga o .pdf do curso - Centro Dramático Galego
descarga la carta de precios en PDF - Sherwood park
Revista en formato pdf para ser descargada. - Sobrarbenses
Niveis de competencia en lingua galega - Centro Ramón Piñeiro ...
Descargar revista en formato PDF donde podrás encontrar ...
Abrir documento. Formato en pdf - Diocese de Tui-Vigo
Abrir documento. Formato en pdf - Diocese de Tui-Vigo
Descarga en formato PDF (1,71 MB) - Centro Ramón Piñeiro para a ...