Guía didáctica do proxecto A historia nunca contada de Mendel

ratosnolaboratorio.com

Guía didáctica do proxecto A historia nunca contada de Mendel

INVESTIGACIÓN

Proxecto A historia nunca contada de Mendel

Índice xeral

- 2 -

ÍNDICE XERAL

1. PRESENTACIÓN

1.1 Xustificación

1.2 Carta de presentación

2. GUÍA DIDÁCTICA

2.1 Estrutura do programa

2.2 Cuestións organizativas

2.2.1 Organización do tempo e do espazo

2.2.2 Información básica e coidados

2.2.3 Preguntas frecuentes

2.2.4 Sobre as publicacións no blogue

2.3 Criterios metodolóxicos

2.3.1 Na aula

2.3.2 No laboratorio

2.3.3 No blogue

2.4 Avaliación

2.5 Integración curricular

2.5.1 A quen se dirixe

2.5.2 Algunhas actividades para traballar por competencias

2.5.3 Programacións

3. BIBLIOGRAFÍA E RECURSOS

3.1 Sobre didáctica da xenética

3.2 Sobre aprendizaxe cooperativa

3.3 Recursos na web

Autores: Carlos de Paz | Marta Sanjuan | Susana Vázquez

Similar magazines