Guía didáctica do proxecto A historia nunca contada de Mendel

ratosnolaboratorio.com

Guía didáctica do proxecto A historia nunca contada de Mendel

INVESTIGACIÓN

Proxecto A historia nunca contada de Mendel

Guía didáctica

- 6 -

2.3.2 No laboratorio

• O primeiro paso é formar grupos, de 3, 4 ou 5 alumnos/as (segundo o número da aula), de forma que sexan heteroxéneos en variables de interese: popularidade

na aula, rendemento, actitude cara ás ciencias, comportamento, etc.

• Ten moi en conta as actitudes e busca as sensibilidades das persoas cara aos ratos. Todo aquel alumno/a que senta rexeitamento ou pequenas fobias ante estes

animais non se debería ocupar de accións que signifiquen proximidade ou contacto con eles.

• Explica clara e detidamente ao alumnado que se vai traballar de forma cooperativa. Trátase de aprender entre todos e axudarse, de compartir coñecementos e

opinións, debater e chegar entre todos e todas ao mellor resultado.

• Unha vez á semana recoméndase un control das actividades realizadas, que pode coincidir co envío do formulario.

• Non contestes directamente ás preguntas que che farán os alumnos, especialmente nos momentos iniciais, axúdalles a recorrer a outras fontes de información, e

a debater entre eles ou con alumnado doutros centros a través do blogue ratos no laboratorio.

2.3.2 No blogue - www.educabarrie.org/ratosnolaboratorio

A didáctica das Ciencias Experimentais actual ten unha clara orientación socio-construtivista e outorga un papel chave á función da linguaxe e do coñecemento

compartido. Con este obxectivo, e para propiciar o debate entre os estudantes dos centros participantes, pomos á vosa disposición o blogue ratos no laboratorio www.

educabarrie.org/ratosnolaboratorio.

Para non aumentar a carga de traballo do profesorado, a organización xestionará o blogue publicando os artigos que lle enviedes a través duns formularios que podedes

descargar desde o blogue.

Como pauta xeral, enviaranse dous post por cada unha das catro fases e todo aquel material que queirades compartir (actividades de aula, contos, vídeos, etc.) podedes

envialos por mail a educabarrie@fbarrie.org. Comparte os teus materiais da bitácora.

O blogue ten dúas grandes categorías, de forma que podedes buscar a información por centros ou por cada unha das etapas chave do proxecto.

Pedimos a vosa colaboración para motivar e orientar os comentarios dos estudantes no blogue.

2.4 Avaliación

• Cada alumno ou alumna, ou cada grupo, en función do que dispoñas, terá o seu portafolio, que podes someter semanalmente a tres tipos de avaliación:

• Avaliación por niveis

de rendemento entre

grupos.

2.5 Integración curricular

2.5.1 A quen se dirixe

• Avaliación do progreso

individual.

• Avaliación da colaboración. (Esta última esixe acordar previamente, con todo o alumnado,

cales son os criterios de colaboración, por exemplo: pedir axuda, axudar, centrar a discusión,

resumir, animar o grupo, etc.).

O público obxectivo son os profesores e alumnos de Bioloxía dede ESO e bacharelato. Aínda así, poden participar alumnos de niveis educativos inferiores e doutras

disciplinas.

Similar magazines