Guía didáctica do proxecto A historia nunca contada de Mendel

ratosnolaboratorio.com

Guía didáctica do proxecto A historia nunca contada de Mendel

INVESTIGACIÓN

Proxecto A historia nunca contada de Mendel

Guía didáctica

- 8 -

3. BIBLIOGRAFÍA E RECURSOS

3.1 Sobre didáctica da xenética

• BUGALLO RODRÍGUEZ, A. (1995) A Didáctica da Xenética: Revisión bibliográfica. Ensino das Ciencias, vol. 13 (3), pp. 379-385.

• BEALS, J.K. (1995) Creative genetics. A lab for all seasons. Journal of College Science Teaching, vol. 24 (3), pp.183-185.

• IÑIGUEZ PORRAS, F.J. (2005) O Ensino da xenética: Unha proposta didáctica para a educación secundaria obrigatoria desde unha perspectiva constructivista. Departament

de Didáctica de lles Ciéncies Experimentades i da Matemática. Universitat de Barcelona. Dispoñible en Internet: [con acceso o 24-1-2011].

• JIMENEZ ALEIXANDRE, M.P. (1990) Xogos de simulación e modelos de Xenética. Ciencias Revistas de Ensinos, vol. (9), pp. 248-256.

• JOHNSON, S.K. e STEWART, J. (1990) Using philosophy of science in currícula development: an example from high schools genetics. International Journal of Science

Education, vol. 12 (3) pp. 297-307.

3.2 Sobre aprendizaxe cooperativa

• JOHNSON, D.W. e cols. (1999): A aprendizaxe cooperativa na aula. Barcelona: Paidós.

• OVEJERO, A. (1990): A aprendizaxe cooperativa. Unha alternativa eficaz ao ensino tradicional. Barcelona: PPU.

3.3 Recursos na web

• The gene chart. Unha táboa dos principais alelos para as cores, marcadores e as principais variedades de ratos. No mesmo sitio atoparás máis información xenética

sobre os ratos. http://www.hiiret.fi/eng/breeding/genetics/chart.html

• Mouse genetics. Outro sitio con ampla información sobre xenética de ratos. http://www.mousegenetics2011.org/

• Mouse husbandry, breeding and development. Cría, mellora e desenvolvemento de colonias de ratos. http://www.research.uci.edu/tmf/husbandry.htm

• Standard karyotype of the mouse, mus musculus (Cariotipo típico do rato). www.oxfordjournals.org/jnls/list/.../63-69.pdf

• Mouse Obesity Gene Map. Mapa xenético con xenes candidatos indutores da obesidade en ratos. http://jn.nutrition.org/content/127/9/1909S.full

• Bioxeo. Excelente páxina de Carlos de Paz onde podedes atopar recursos como esta breve introdución á xenética. http://www.bioxeo.com/wordpress/?p=119

• DNA from the Beginning. Todo o que necesitas saber sobre o ADN. http://www.dnaftb.org/

• educaBarrié. Onde podedes saber máis sobre o Programa Diana e o proxecto A historia nunca contada de Mendel. http://www.educabarrie.org/proxectos/programadiana?af=75

• Xaraleira. www.xaraleira.com

Similar magazines