Views
1 year ago

TEXTOS DE KANT

TEXTOS DE KANT

TEXTOS DE

TEXTOS KANT (2010-2011) - 1 - KANT 5. FILOSOFÍA MODERNA(II) Curriculo Desenvolvemento curricular Interpretación: Marco histórico e conceptual Ponderación: 2’5 Comprensión Ponderación: 6 Coñecemento específico Ponderación: 1’5 TEXTOS DE KANT TEXTO 1 Factores políticos, sociais e culturais que no século XVIII conducen á Ilustración. As novas ideas: progreso, educación ou iluminación, humanidade, civilización, natureza. Características da razón ilustrada. A idea kantiana de Ilustración. A síntese entre racionalismo e empirismo en Kant. O formalismo moral. Poñer en relación a temática do texto con outros puntos da temática dos diferentes autores o correntes filosóficas do curriculo ou cun tema proposto. De xeito xenérico, pódese propoñer un dos seguintes tipos de cuestions: a) reexpoñer nun autor ou autores diferentes -con claridade conceptual e rigor lóxico- o problema tratado no texto, ou ben, b) solucionar -críticamente e con rigor conceptual- unha cuestión sobre un tema do mundo actual en relación co texto proposto, ou ben, c) vincular á problemática do texto -de modo apropiado e con coherencia conceptual- unha cuestión que se propoña. Ilustración é a saída do home da súa minoría de idade, da cal el mesmo é o culpable. Minoría de idade é a incapacidade de servirse do seu entendemento sen a dirección doutro. Un mesmo é o culpable desta minoría de idade cando a causa dela non reside na carencia de entendemento, senón de decisión e valor para servirse del sen a dirección de outro. ¡Sapere aude! ¡Ten o valor de servirte do teu propio entendemento!, velaí a divisa da ilustración. Preguiza e covardía son a causa pola que unha tan grande parte de homes moito despois de que a natureza os ceibara da dirección allea (naturaliter maiorennes), sigan emporiso a ser con gusto toda a vida menores de idade; e é por iso que lles resulta tan doado ós outros erixirse nos seus titores. ¡É tan cómodo ser menor de idade! Se teño un libro que pensa por min, un director espiritual que ten unha conciencia moral para min, un médico que me prescribe unha dieta, etc., daquela non preciso molestarme. Se

A ESCRITA DE TEXTOS ACADÊMICOS ... - FEC - Unicamp

fec.unicamp.br

Para produzir textos de qualidade, seus alunos têm de ... - Appai

appai.org.br

Coletânea de Textos - Módulo I - Ministério da Educação

portal.mec.gov.br

Textos de apoio - Universidade de Coimbra

www4.fe.uc.pt

19 Lições de Pedologia - Oficina de Textos

ofitexto.com.br

Textos de apoio - Universidade de Coimbra

www4.fe.uc.pt

A experiência de leitura com textos de gêneros variados - Português

portugues.seed.pr.gov.br

Interpretação de Textos Evangélicos - Federação Espírita Brasileira

febnet.org.br

Textos de Epidemiologia para Vigilância Ambiental em Saúde ...

bvsms.saude.gov.br

TIPOS DE DISCURSO NOS GÊNEROS NARRATIVOS Nos textos ...

escolamobile.com.br

Comentários às obras de Kant: Crítica da Razão Pura. - nefipo - UFSC

nefipo.ufsc.br

Veja o índice e os textos introdutórios de Maria ... - Schwartzman

schwartzman.org.br

Textos de Filosofía Antigua - Educaguia

educaguia.com

Planificación del desarrollo de textos escolares ... - unesdoc - Unesco

unesdoc.unesco.org

Edición de textos científicos con LaTeX - TEC Digital - Tecnológico ...

tec.digital.itcr.ac.cr

textos híbridos en la confluencia de dos grandes ... - Tremédica

tremedica.org

Textos y concordancias de palabras en urarina

ftp.sil.org

de-zwarte-kant-van-sociale-media-2012

ronvrn

De Boodschappenmand - Arme Kant van Nederland/EVA

armekant.eva.nl

Kant, E. (1764). Ensayos sobre las enfermedades de la cabeza ...

23118.psi.uba.ar

La Traducción de Textos Turísticos: Propuesta de Clasificación y ...

riuma.uma.es

cursos abiertos de qigong - salud para todos - Textos PUCP Textos ...

textos.pucp.edu.pe