Views
3 years ago

TEXTOS DE KANT

TEXTOS DE KANT

TEXTOS DE

TEXTOS KANT (2010-2011) - 1 - KANT 5. FILOSOFÍA MODERNA(II) Curriculo Desenvolvemento curricular Interpretación: Marco histórico e conceptual Ponderación: 2’5 Comprensión Ponderación: 6 Coñecemento específico Ponderación: 1’5 TEXTOS DE KANT TEXTO 1 Factores políticos, sociais e culturais que no século XVIII conducen á Ilustración. As novas ideas: progreso, educación ou iluminación, humanidade, civilización, natureza. Características da razón ilustrada. A idea kantiana de Ilustración. A síntese entre racionalismo e empirismo en Kant. O formalismo moral. Poñer en relación a temática do texto con outros puntos da temática dos diferentes autores o correntes filosóficas do curriculo ou cun tema proposto. De xeito xenérico, pódese propoñer un dos seguintes tipos de cuestions: a) reexpoñer nun autor ou autores diferentes -con claridade conceptual e rigor lóxico- o problema tratado no texto, ou ben, b) solucionar -críticamente e con rigor conceptual- unha cuestión sobre un tema do mundo actual en relación co texto proposto, ou ben, c) vincular á problemática do texto -de modo apropiado e con coherencia conceptual- unha cuestión que se propoña. Ilustración é a saída do home da súa minoría de idade, da cal el mesmo é o culpable. Minoría de idade é a incapacidade de servirse do seu entendemento sen a dirección doutro. Un mesmo é o culpable desta minoría de idade cando a causa dela non reside na carencia de entendemento, senón de decisión e valor para servirse del sen a dirección de outro. ¡Sapere aude! ¡Ten o valor de servirte do teu propio entendemento!, velaí a divisa da ilustración. Preguiza e covardía son a causa pola que unha tan grande parte de homes moito despois de que a natureza os ceibara da dirección allea (naturaliter maiorennes), sigan emporiso a ser con gusto toda a vida menores de idade; e é por iso que lles resulta tan doado ós outros erixirse nos seus titores. ¡É tan cómodo ser menor de idade! Se teño un libro que pensa por min, un director espiritual que ten unha conciencia moral para min, un médico que me prescribe unha dieta, etc., daquela non preciso molestarme. Se

Autonomia e educação em Immanuel Kant e Paulo Freire - pucrs
pucrs.br
Autonomia e educação em Immanuel Kant e Paulo Freire - pucrs
pucrs.br
Desafiando a lei andando na contramão do mundo Texto ... - IECC
iecc.org.br
LIBERDADE E MORALIDADE EM KANT - UFSM
ufsm.br
A dimensão universal e intersubjetiva da felicidade em Kant
sociedadekant.org
KAnt e oS FunDAmentoS Do Direito moDerno - IFCS
ifcs.ufrj.br
a moral como problema em kant - Universidade Federal de Pelotas
ufpel.edu.br
O Conceito de Felicidade na Filosofia Prática de Kant - UFSM
w3.ufsm.br
A crítica de Schopenhauer ao fundamento da moral proposto por Kant
marilia.unesp.br
O papel de Kant na intertextualidade de Paul Ricoeur: dois exemplos
home.uevora.pt
texto completo – PDF - Unicap
unicap.br
Os seguintes textos deben permitirche facer unha redacción sobre ...
centros.edu.xunta.es
Texto Unico de Servicios No Exclusivos - Municipalidad de Barranco
munibarranco.gob.pe
Texto Unico de Servicios No Exclusivos — TUSNE - Municipalidad ...
munilavictoria.gob.pe
Texto de presentación aos medios - Universidade da Coruña
udc.es