9320 Kezelési útmutató 2 Manual de instrucões 9 Navodila za ...

soehnle.ultrabold2.com

9320 Kezelési útmutató 2 Manual de instrucões 9 Navodila za ...

Kezelési útmutató 2

Manual de instrucões 9

Navodila za uporabo 16

Kasutusjuhend 23

9320


MAGYAR


Köszönjük, hogy a Soehnle Professional termékét választotta. Ez a termék a legmodernebb technika

valamennyi eredményével rendelkezik és a lehető legegyszerűbben kezelhető.

Ha kérdése van, vagy olyan problémát tapasztal a készülékkel kapcsolatban, amelyet a jelen kezelési

útmutató nem tárgyal, akkor forduljon Soehnle Professional szervizpartneréhez vagy látogassa meg

www.soehnle-professional.com oldalunkat.

Alkalmazási cél

A Soehnle Professional 9320 mérleget áruk mérésére terveztük.

Ez a mérleg az EK-en belül III. osztályú, hitelesítésre kötelezett és nem hitelesítésre kötelezett forgalomra

szolgál. Megfelel a típusjóváhagyásról szóló igazolásban leírt típusnak, valamint a 90/384/EGK,

a 89/336/EGK, a 73/23/EGK számú EK-irányelvek és az EN 45501 európai szabvány követelményeinek.

Biztonsági utasítások

A készülék üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban leírt tájékoztatásokat.

A tájékoztató fontos utasításokat tartalmaz a készülék felállítására, rendeltetésszerű használatára és

karbantartására vonatkozólag.

A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása esetén:

• Az elektromos komponensek fokozott biztonsági követelmények mellett történő használata során be

kell tartani a megfelelő előírásokat. Ha a készülék feszültség alatt van, akkor tilos szerelési munkát

végezni rajta.

• Szakszerűtlen felállítás esetén megszűnik jótállásunk. Az elektromos csatlakozási feltételeknek meg

kell felelniük a hálózati tápegységen feltüntetett értékeknek.

• A készüléket épületben történő használatra terveztük. Tartsa be az üzemeltetéshez engedélyezett

környezeti hőmérsékletet (Műszaki tájékoztató).

• A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőséggel szemben támasztott követelményeknek.

Kerülni kell a szabványokban rögzített maximális értékek túllépését.

Probléma esetén forduljon Soehnle Professional szervizpartneréhez.

Tisztítás

A tisztításhoz elegendő egy nedves kendő és a kereskedelemben kapható, bármelyik tisztítószer.

Ne használjon súrolószert.

Karbantartás

A mérleget nem szükséges rendszeresen karbantartani. Azonban érdemes rendszeres időközönként

ellenőrizni a mérleg pontosságát. A gyakoriság függ a mérleg használatától és állapotától.

Ha eltérést tapasztal, akkor lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akinél a készüléket vásárolta,

vagy a Soehnle Professional szervizpartnerével.

Tudnivaló

Ez a készülék az érvényes 89/336/EGK EK-irányelv szerint mentes a rádiózavaroktól.

Azonban szélsőséges elektrosztatikus, valamint elektromágneses hatás esetén, ha pl. rádiókészüléket

vagy mobiltelefont használ a készülék közvetlen környezetében, akkor az befolyásolhatja a kijelzett

értéket. A zavaró hatás megszűnése után a termék ismét rendeltetésszerűen használható, szükség

esetén újra be kell kapcsolni. Folyamatos elektrosztatikus zavaró hatás esetén javasoljuk a mérőtálca

földelését.

A készülék mérőműszer. A mérési eredményt befolyásolhatja légáramlat, rázkódás,

gyors hőmérsékletváltozás és napsugárzás.

A mérleg IP 54 védelemmel rendelkezik. Kerülni kell a magas páratartalmat, gőzöket,

agresszív folyadékokat és az erős szennyeződést.


MAGYAR

Jótállás / felelősség

Amennyiben a Soehnle Professional felel a szállított termék hiányosságáért, akkor a Soehnle Professional

jogosult választása szerint a hibát megszüntetni vagy helyette másik terméket szállítani. A kicserélt

alkatrészek a Soehnle Professional tulajdonába kerülnek. Amennyiben nem jár sikerrel a hiba elhárítása

vagy a termék cseréje, akkor a törvényi rendelkezések érvényesek. A jótállási időtartam 2 év és a vásárlás

napjával kezdődik. Őrizze meg a számlát a vásárlás igazolására. Amennyiben a készüléket meg kell

javítani, akkor lépjen kapcsolatba a terméket értékesítő kereskedővel vagy a Soehnle Professional

ügyfélszolgálatával.

Nem vállalunk jótállást mindenekelőtt olyan kár esetén, amely a következő okok valamelyikére

vezethető vissza: Nem megfelelő, szakszerűtlen raktározás vagy alkalmazás, hibás összeszerelés, ill.

üzembe helyezés a megrendelő vagy harmadik személy által, természetes elhasználódás, módosítás

vagy beavatkozás, hibás vagy hanyag kezelés, főként túlzott igénybevétel, vegyi, elektrokémiai, elektromos

hatás vagy nedvesség, amennyiben ez nem a Soehnle Professional hibájából keletkezett.

Amennyiben üzemi, klimatikus vagy egyéb hatás a feltételek vagy az anyagállapot lényeges megváltozásához

vezet, akkor megszűnik a készülék kifogástalan, hiánytalan működéséért vállalt jótállás.

Amennyiben a Soehnle Professional az egyes esetekben garanciát vállal, akkor ez a szállítás tárgyának

hibamentességét jelenti a garanciális időszakban.

Az eredeti csomagolást meg kell őrizni a termék esetleges visszaszállításához.

Hitelesítéstechnikai tudnivalók

A tudnivalók érvényességi területe Németország. Más országban ellenőrizni kell a nemzeti törvények

szerinti megfelelőséget.

A hitelesítési szabályzat előírása:

„A mérlegek...

... üzleti forgalom keretében tömeg (súly) meghatározására,

... díj, ár stb. kiszámítása céljából súly meghatározására szolgálnak

... csak akkor helyezhetők üzembe, használhatók vagy tarthatók készenlétben, ha azok hitelesítettek.”

Ez azt jelenti, hogy a nem hitelesíthető vagy nem hitelesített mérleget csak belső mérések (ellenőrző

mérések) céljából szabad felhasználni.

A törvényi előírásoknak megfelelően a hitelesített mérlegeket rendszeres időközönként újra kell hitelesíttetni.

Ehhez lépjen kapcsolatba valamelyik Soehnle Professional szervizzel vagy az illetékes méréshitelesítő

hivatallal. Semmi esetre se sértse meg a hivatalos pecsétet, mert különben megszűnik

a hitelesítés érvényessége.

Műszaki adatok

Méréstartomány: 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg

Számemelkedés: 1 g 2 g 5 g 10 g

Üzemi hőmérséklet: 0° – 40°C

Max. páratartalom: 85 %

Tárolási hőmérséklet: -15° – 55°C

ABS-ből készült ház, rozsdamentes acél mérőtálca

Akkumulátorüzem: Feltöltött akkumulátor esetén 70 h


MAGYAR

Energiaellátás

PB

A mérleg hálózati árammal vagy beszerelt akkumulátorral

üzemeltethető. Az akkumulátor töltését a hálózati tápegység

végzi el. Ha meghibásodik az akkumulátor, akkor a nemzeti

és helyi, környezetvédelmi és újrahasznosítási előírásoknak

megfelelően külön kell ártalmatlanítani.

A mérleg hulladékkezelése

Ezt a terméket nem szabad normál hulladékként kezelni,

hanem az elhasznált elektromos és elektronikus készülékek

újrahasznosítására szolgáló átvevőhelyen kell leadni.

További tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz,

önkormányzati hulladékkezelő üzemhez vagy ahhoz a vállalathoz,

amelynél a terméket megvásárolta.

Üzembe helyezés

Valamennyi komponenst ki kell csomagolni:

• a mérleget

• a mérőtálcát

• a hálózati kábelt

• a záródugókat

1. A mérleget helyezze az aljával felfelé az asztalra.

2. Csavarhúzóval távolítsa el a mérleg alján található szállításbiztosítót

(ezt a csomagolással együtt kell megőrizni).

A nyílást zárja le a dugóval.

3. Távolítsa el a zárófóliát.

4. Ellenőrizze a hálózati

feszültséget.

5. Dugja be a hálózati kábelt.

Az első üzembe helyezés előtt az akkumulátort

legalább 12 órán keresztül tölteni kell.

A töltés alatt felvillan egy LED.

6. Helyezze el a mérleget az alkalmazás helyén.

7. Az állítható lábak és a vízszintező segítségével

állítsa be a vízszintes pozíciót.

8. A mérleg üzemkész.

!

230 VAC

50/60 Hz

10 Watt


MAGYAR

Kezelő- és kijelzőmező

9320

Max 6kg Min 40g e = 2g

Kezelőgombok

Darabszámlálás

Kézi tára beírása

Nullázás

Tárázás / tára törlése

Referenciamennyiség

kiválasztása

Összeadás

Összeg

Törlés

Kg / lb egység közötti

átkapcsolás

Ellenőrző funkció

Adatbeírás

LCD megvilágítás

Nyomtatás

Beírt adat megerősítése

Kijelzőmező és szimbólumok

9320

Nullázási üzenet

Ellenőrzési tartomány felett

Nyugalmi helyzet

Net

Nettó mérés

Tartományon belül

Kézi tára aktív

Akku lemerült

Ellenőrzési tartomány alatt

Összegmemória aktív

kg lb

Aktív egység

Mintasúly túl kevés

Pcs

Számlálási mód

Referenciasúly túl kevés


MAGYAR

Bekapcsolás

Ki-/bekapcsoló bal

oldalon lent

9320

Csak terheletlen mérleg esetén.

Az ellenőrzési rutin után nullát mutat a kijelző.

A mérleg használatra kész.

Helyezze fel a lemérendő árut.

A kijelzőn megjelenik a bruttó súly.

A bekapcsolást követő, 15 perces, rövid bemelegedési

idő elteltével stabilizálódnak a mérési értékek. Helyezze

fel óvatosan a lemérendő árut. Ne legyen állandó teher

a mérőtálcán.

Kerülni kell az ütéseket és a megadott felső méréshatárt

meghaladó túlterhelést. Ezek károsíthatják a mérleget.

Háttérvilágítás beállítása

9320

Nyomja meg a

gombot.

9320

9320

A funkció átvált a > Ki > Aktív mérésüzem > Tartós üzem

üzemi állapotok között.

A világítás tartós üzeme esetén a mérleg csak az akkumulátorral

lehetséges üzemi időtartam kb. 30%-át éri el.

Nullázás

Ha terheletlen mérleg esetén nem nullát jelez ki, akkor

nyomja meg a gombot. Lehetséges nullázási tartomány

a méréstartomány –2%…+2%-a.

Mérés tárázással

9320

9320

9320

Helyezze az edényt a mérőtálcára és nyomja meg a

gombot.

A kijelző nullázódik és a kijelzőn megjelenik a Net felirat.

Helyezze fel a lemérendő árut. A kijelző nyugalmi helyzete

után kijelzésre kerül a lemérendő áru nettó súlya.

Tára törlése: Üres mérleg esetén a gomb megnyomásával.


9320

9320

9320

Összegzés

A gombbal a > min. méréshatár súlyértékek vagy a

darabszámok betölthetők az összegmemóriába.

Max. 9999 összegzés lehetséges, azonban csak hatjegyű

értékig. Az első összegzés után kijelzésre kerül az M+ jel.

A további összegzéshez a mérleget le kell üríteni, a következő

súlyt fel kell helyezni, és újból meg kell nyomni a

gombot. A gombbal kijelzi az összeget, először

megjelenik az összegzések száma, utána az érték.

Összeg törlése: Egymás után meg kell nyomni a és a

gombot.


MAGYAR

Táraértékek kézi beírása

Ismert táraértéket kézzel be lehet írni.

9320

Nyomja meg a

gombot,

a

gombbal a számértéket léptesse előre

9320

9320

és a gombbal a tizedeseket léptesse tovább

és fejezze be.

A beírt érték negatív előjellel kerül kijelzésre.

Helyezze fel a súlyt az edénnyel. A készülék kijelzi a nettó

súlyt.

Kézi tára kijelzése a gombbal és utána a gombbal.

Kézi tára törlése a gomb, majd a gomb, és utána a

gomb megnyomásával.

Nem működik, ha már végrehajtotta a tárázást.

Számlálás

Aktiválja a

gombbal,

9320

ezután nyomja meg a

meghatározásához.

gombot a referenciamennyiség

9320

A referenciamennyiséget heIyezze fel,

nyomja meg a gombot.

Helyezze fel a számlálandó darabokat.

9320

Visszatérés a mérési módba a

gombbal.

9320

Megjegyzés: Minél nagyobb a referenciamennyiség, annál

pontosabban határozható meg az egyes darabok súlya.

10 referenciadarab = kb. 95%-os számlálási pontosság

50 referenciadarab = kb. 98%-os számlálási pontosság

< 20d referenciamennyiség esetén aktiválódik a jel.

Túl kis referenciasúly (


MAGYAR

Kontrollmérés

9320

Nyomja a gombot, a gombbal az alsó

kontrollérték számértékét léptesse előre, és

a gombbal a tizedeseket léptesse tovább

és fejezze be, majd erősítse meg.

9320

9320

9320

9320

9320

A gombbal a felső kontrollérték

számértékét léptesse előre és

a gombbal a tizedeseket kapcsolja

tovább és fejezze be, majd erősítse meg.

Jelek beállítása:

A gombbal a számértéket

léptesse előre és erősítse meg

a gombbal.

0 = Jelzőhang és kontrollkijelzések csak nyugalmi állapotban

aktiválódnak

1 = Jelzőhang nyugalmi állapotban aktiválódik, a kontrollkijelzések

azonnal aktiválódnak

2 = Jelzőhang és a kontrollkijelzések azonnal aktiválódnak

Jelzőhang-aktiválás beállítása:

A gombbal a számértéket

léptesse előre és erősítse meg

a gombbal.

0 = Jelzőhang ki

1 = Jelzőhang aktív, ha OK, üzenet

2 = Jelzőhang aktív, ha , mint a felső ellenőrző érték

9320

Ha csak egy ellenőrző értéket használ, akkor az alsó

kontrollérték beírása és megerősítése után (lásd kijelzés)

meg kell nyomni a gombot.

Ezután a jelzőhang felhangzik az ellenőrző érték elérésekor.

A beállított paraméterek megnyitása a

gombbal történik, amit a követ.

Az alsó ellenőrző érték kijelzésre kerül.

A gomb további megnyomásával keresztülléptet

a Felső Ellenőrző Értéken, a jelzőmódon

és a mérési módhoz történő visszatérésen.

Az ellenőrző paraméter törlése a

gomb megnyomásával történik, amit

a gomb és ismét a gomb

megnyomása követ.


PORTUGUĚS

Obrigado por ter escolhido este produto Soehnle Professional. Este é um produto que possui todas

as características da tecnologia mais moderna e que está optimizado para uma utilização o mais

simples possível. Em caso de dúvidas ou caso aparelho tenha problemas não contemplados no manual

de instruções, contacte o seu fornecedor de assistência Soehnle Professional ou visite-nos em

www.soehnle-professional.com.

Aplicação

As balanças Soehnle Professional 9320 foram concebidas para a pesagem de produtos.

Na UE, estas balanças englobam-se nos sistemas de calibração obrigatória de classe III e nos sistemas

de calibração não obrigatória. Estão em conformidade com o tipo de modelo descrito no certificado de

homologação, com os requisitos aplicáveis das Directivas da UE 90/384/CE, 89/336/CE, 73/23/CE e com a

norma europeia EN 45501.

Precauções de segurança

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, leia com atenção as informações do manual de instruções.

Elas fornecem indicações importantes para a instalação, utilização prevista e manutenção do aparelho.

O fabricante não se responsabiliza se não forem respeitadas as indicações apresentadas em seguida:

• Ao utilizar componentes eléctricos sob exigentes requisitos de segurança, devem ser respeitados os

respectivos regulamentos. Nunca realize trabalhos no aparelho sob tensão.

• Em caso de instalação indevida, a garantia não será aplicada. As condições das ligações eléctricas

devem estar em conformidade com os valores impressos na unidade de alimentação.

• Os aparelhos foram concebidos para utilização no interior. Tenha em atenção as temperaturas

ambientes permitidas para o funcionamento (informações técnicas).

• O aparelho cumpre com os requisitos de compatibilidade electromagnética. Deve evitar exceder

os valores máximos estipulados nas normas.

Em caso de problemas, contacte o seu fornecedor de assistência Soehnle Professional.

Limpeza

Para a limpeza basta utilizar um pano húmido e produtos de limpeza disponíveis no mercado. Não utilize

produtos abrasivos.

Manutenção

A balança não requer manutenção de rotina. No entanto, deve-se controlar a sua precisão em intervalos

periódicos. A frequência depende da utilização e do estado da balança.

Caso observe discrepâncias, contacte o seu fornecedor ou a assistência Soehnle Professional.

Nota

Este aparelho está protegido contra interferências, de acordo com a Directiva da UE 89/336/CE.

No entanto, em caso de interferências electrostáticas e electromagnéticas extremas, por exemplo,

utilização de um rádio ou telemóvel na proximidade imediata do aparelho, o valor do mostrador pode

apresentar interferência. Uma vez terminada a interferência, pode continuar a utilizar o produto normalmente

ou, se necessário, pode reiniciá-lo. Em caso de interferências permanentes, recomendamos

que a plataforma seja ligada à terra.

O aparelho é um instrumento de medição. Correntes de ar, vibrações, mudanças rápidas de temperatura

e radiações solares podem influenciar os resultados da balança.

A balança está em conformidade com o grau de protecção IP 54. Deve evitar ambientes com muita

humidade, vapores, líquidos agressivos e muita sujidade.


PORTUGUĚS

Garantia / Responsabilidade

Caso seja detectado um defeito no artigo da Soehnle Professional, a Soehnle Professional tem o direito

de reparar esse defeito ou de fornecer uma substituição. As peças de substituição são propriedade da

Soehnle Professional. Em caso de falha da reparação do defeito ou do fornecimento da substituição,

aplicam-se as disposições legais. A garantia tem a duração de 2 anos e tem início no dia da compra.

Guarde o talão como prova de compra. Para assistência técnica, contacte o seu fornecedor ou o serviço

de atendimento ao cliente Soehnle Professional.

Não será aplicada a garantia em casos de avarias causadas pelos seguintes motivos: Armazenamento

ou utilização inapropriados e indevidos, montagem ou colocação em funcionamento incorrecta pelo cliente

ou por terceiros, desgaste natural, alterações ou intervenções, manuseamento incorrecto ou negligente,

particularmente esforço excessivo, influências químicas, electroquímicas e eléctricas ou humidade, desde

que não sejam consequência do incumprimento da Soehnle Professional.

Caso efeitos operacionais, climáticos ou de outra natureza causem uma alteração substancial do

comportamento ou do estado do material, não será aplicada a garantia de funcionamento adequado

completo dos aparelhos. A oferta de garantia Soehnle Professional em casos individuais implica a

ausência de defeitos no aparelho entregue durante o período da garantia.

Guarde a embalagem original para uma possível devolução.

Indicações sobre a calibração

A área de aplicação destas indicações é a Alemanha. Nos restantes países, deve ser verificada a

conformidade com a legislação nacional.

O regulamento de calibração estipula que:

“As balanças podem ser colocadas em funcionamento, utilizadas ou disponibilizadas para…

... determinação de massa (do peso) para fins comerciais,

... determinação do peso para o cálculo de uma taxa, de um preço…

... apenas se estiverem calibradas.”

Isto significa que as balanças não calibráveis ou não calibradas devem ser utilizadas apenas para pesagens

internas (pesagens de controlo).

De acordo com a legislação, as balanças calibradas devem ser recalibradas regularmente. Para tal,

entre em contacto com um ponto de assistência técnica Soehnle Professional ou com o organismo de

calibração competente. Não danifique o selo oficial, caso contrário, a validade da calibração expira.

Dados técnicos

Intervalo de pesagem: 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg

Intervalo de valores de pesagem: 1 g 2 g 5 g 10 g

Temperatura de funcionamento: 0° – 40°C

Humidade máxima do ar: 85 %

Temperatura de armazenamento: –15° – 55°C

Caixa em ABS, plataforma em aço inoxidável

Funcionamento a bateria: com a bateria cheia 70 h


PORTUGUĚS

Alimentação

PB

A balança pode ser alimentada através da rede ou com a

bateria integrada. O carregamento da bateria é feito com

o adaptador de corrente. Uma bateria com defeito deve

ser eliminada em separado, de acordo com a legislação

nacional e local de protecção do ambiente e recuperação

de matérias-primas.

Eliminação da balança

Este produto não deve ser tratado como lixo normal, mas

sim ser entregue num ponto de recolha para reciclagem de

aparelhos eléctricos e electrónicos.

Pode obter mais informações junto da respectiva entidade

municipal, no organismo de recolha de lixo municipal ou na

empresa onde adquiriu o produto.

Colocação em funcionamento

Desembale todas as peças:

• Balança

• Plataforma

• Cabo de alimentação

• Tampão de protecção

1. Coloque a balança sobre a mesa com a base vira para

cima.

2. Retire a protecção de transporte da base com uma chave

de parafusos (deve ser guardada juntamente com a

embalagem). Coloque o tampão.

3. Retire as películas de protecção.

4. Verifique a tensão da rede.

5. Ligue o cabo de alimentação.

!

230 VAC

50/60 Hz

10 Watt

Antes da primeira colocação em funcionamento, a bateria

deve ser carregada, no mínimo, durante 12 horas.

Durante o carregamento acende-se um indicador LED.

6. Instale a balança no local de utilização.

7. Com a ajuda das bases e dos niveladores, coloque-a em

posição horizontal.

8. A balança está pronta a ser utilizada.


PORTUGUĚS

O campo do mostrador e de accionamento

9320

Max 6kg Min 40g e = 2g

Botões de accionamento

Unidades

Introdução manual

da tara

Repor a zero

Tara/apagar tara

Seleccionar a quantidade

de referência

Somar

Soma total

Apagar

Conversão de unidades

kg / lb

Função de controlo

Introduzir dados

Iluminação de fundo do LCD

Imprimir

Confirmar introdução

Campo do mostrador e símbolos

9320

Net

kg lb

Mensagem de reposição

a zero

Peso líquido

Bateria vazia

Unidade activa

Acima do intervalo

de controlo

Dentro do intervalo

Abaixo do intervalo

de controlo

Suspensão

Tara manual activa

Memorização da soma activa

Peso da amostra demasiado

baixo


Pcs

Modo de contagem

Peso de referência demasiado

baixo


PORTUGUĚS

Ligar

Interruptor

Ligar/desligar em

baixo à esquerda

Apenas com a balança sem carga.

Decorrida a rotina de teste, o mostrador indica zero.

A balança está pronta para a pesagem.

Coloque o produto de pesagem.

O mostrador apresenta o peso bruto.

9320

Um tempo de aquecimento de 15 minutos, depois de ligar a

balança, estabiliza os valores de medição. Coloque com cuidado

o produto de pesagem. Não sujeite a plataforma a

carga contínua.

Deve evitar pancadas e sobrecargas acima da carga máxima

indicada. Caso contrário, poderá danificar a balança.

Definir o modo de iluminação de fundo

9320

9320

9320

Prima o botão .

A função alterna entre os estados de funcionamento

> Desligada > Activa em funcionamento de pesagem

> Funcionamento contínuo.

No funcionamento contínuo da iluminação, a balança atinge

apenas cerca de 30% do tempo de funcionamento possível

com a bateria.

Repor a zero

Prima o botão quando, com a balança sem carga, o

mostrador não indica zero. Intervalo de reposição a zero

possível –2% a +2% do intervalo de pesagem.

Pesar com a tara

9320

9320

Coloque o recipiente na plataforma e prima o botão .

O mostrador é reposto a zero e o ecrã indica Net.

Coloque o produto de pesagem. Após a suspensão do

mostrador, é apresentado o peso líquido do produto de

pesagem.

Apagar a tara: com a balança vazia, prima o botão .

9320

Somar

9320

9320

9320

Com o botão possível carregar valores de pesagem > ao

intervalo mínimo ou unidades para uma soma memorizada.

É possível um máximo de 9999 somas, mas com valores até

seis dígitos. Após a primeira soma é apresentado o símbolo

M+. Para efectuar mais somas, esvazie a balança, determine

o próximo peso e prima novamente o botão Visualize a

soma premindo o botão ; primeiro é

apresentado o número de somas e depois o valor.

Apagar a soma: prima , em seguida .


PORTUGUĚS

Introduzir valores de tara manualmente

Se já souber o peso da tara, pode introduzi-lo manualmente.

9320

Prima o botão ,

incremente o valor de contagem com

9320

com

avance nas casas decimais e termine.

O valor introduzido é apresentado com um sinal negativo.

9320

Determine o peso com o recipiente. É apresentado o peso

líquido.

Visualize a tara manual premindo em seguida .

Apague a tara manual premindo , em seguida .

Não funciona quando a tara já está determinada.

Contagem

Active com o botão ,

9320

em seguida prima

referência.

para estabelecer a quantidade de

9320

Coloque a quantidade de referência e prima .

Coloque as peças de contagem.

9320

9320

Regresse ao modo de pesagem através do botão .

Nota: Quanto maior for a quantidade de referência, maior

é a precisão com que o peso das peças será determinado.

10 peças de referência = aprox. 95% de precisão de contagem

50 peças de referência = aprox. 98% de precisão de contagem

Se a quantidade de referência for < 20d, será activado o

símbolo .

Com pesos de referência demasiado baixos (


PORTUGUĚS

Pesagem de controlo

Prima o botão

incremente o valor de contagem do

9320

valor de controlo inferior com o botão com

avance nas casas decimais, termine e confirme.

9320

9320

9320

Incremente o valor de contagem do

valor de controlo superior com o botão

com avance nas casas decimais

termine e confirme.

Definir avisos:

Incremente o valor de contagem com o botão

com .

e confirme

9320

0 = o som de aviso e as indicações de controlo são activados

apenas na suspensão.

1 = o som de aviso é activado apenas na suspensão, as

indicações de controlo ficam imediatamente activas

2 = o som de aviso e as indicações de controlo ficam

imediatamente activos

9320

Definir a activação dos sons de aviso:

Incremente o valor de contagem com o botão

com .

e confirme

0 = som de aviso desligado

1 = som de aviso activo com a mensagem OK

2 = som de aviso activo quando < valor de controlo inferior

ou > valor de controlo superior

9320

Quando utilizar apenas um valor de controlo, tem de premir

o botão após a introdução e confirmação do valor de

controlo inferior (consulte a indicação). O som de aviso é

então emitido quando é atingido o valor de controlo.

Para aceder aos parâmetros definidos, prima o botão

seguido de .

É apresentado o valor de controlo inferior. Se continuar a

premir o botão passa para o valor de controlo superior,

depois para o modo de aviso e regressa ao modo de

pesagem.

Para apagar os parâmetros de controlo, prima o botão ,

seguido do botão do botão .


SLOVENŠČINA

Hvala, ker ste se odločili za ta proizvod Soehnle Professional. Ta proizvod je opremljen z vsemi

nasodobnejšimi tehničnimi značilkami in optimiran za najenostavnejšo uporabo.

Če imate vprašanja ali če se pri vašem aparatu pojavijo problemi, ki niso obdelani v navodilih za

uporabo, obrnite se svojemu Soehnle Professional servisnemu partnerju ali nas obiščite na Internetu

pod www.soehnle-professional.com.

Namen uporabe

Soehnle Professional tehtnica 9320 je zasnovana za tehtanje blaga.

Te tehtnice so znotraj ES predvidene za promet razreda III, za kateri je obvezno redno umerjanje, in promet,

za kateri redno umerjanje ni obvezno. Ustreza vzorcu, opisanemu v potrdilu o registraciji vrste, ter

veljavnim zahtevam ES-direktiv 90/384/EES, 89/336/EES, 73/23/EES in evropski normi EN 45501.

Varnostna navodila

Pred zagonom naprave skrbno preberite informacije, navedene v navodilih za uporabo. Vsebujejo

pomembna navodila za instalacijo, namensko uporabo in vzdrževanje naprave.

Proizvajalec ne odgovarja, če se naslednja navodila ne upoštevajo:

• Pri uporabi električnih komponent pod povečanimi varnostnimi zahtevami je treba upoštevati ustrezna

določila. Del na napravi nikoli ne izvajajte pod napetostjo.

• Garancija pri nestrokovni inštalaciji ugasne. Pogoji električnega priključevanja se morajo ujemati z

vrednostmi, natisnjenimi na napajalniku.

• Naprave so zasnovane za uporabo v stavbah. Upoštevajte dovoljene temperature okolice za obratovanje

(tehnične informacije).

• Naprava izpolnjuje zahteve za elektromagnetno združljivost. Potrebno se je izogibati prekoračitvam

v normah določenih najvišjih vrednosti.

Pri težavah se obrnite svojemu Soehnle Professional servisnemu partnerju.

Čiščenje

Za čiščenje zadoščajo vlažna krpa in običajna čistila. Ne uporabljajte sredstev za drgnjenje.

Vzdrževanje

Tehtnica ne terja rutinskega vzdrževanja. Smiselno je vendar v periodičnih obdobjih preveriti natančnost.

Pogostost je odvisna od uporabe in stanja tehtnice.

Pri ugotovljenih odstopanjih stopite v stik s svojim trgovcem ali Soehnle Professional servisnega partnerja.

Namig

Ta naprava je zaščitena pred radjiskimi motnjami v skladu z veljavno ES-smernico 89/336/EES.

Pod znanjimi elektrostatičnimi ter elektromagnetnimi vplivi, npr. pri poganjanju radijskega aparata ali

mobilnega telefona v neposredni bližini naprave, se lahko vpliva na prikazovalno vrednost. Po koncu

motilnega vpliva izdelek je ponovno namensko uporaben, morda bo potrebno izvesti ponovni vklop.

Pri permanentnih elektrostatičnih motnjah priporočamo ozemljitev platforme.

Naprava je merilni inštrument. Vlek zraka, vibracije, hitre spremembe temperature in sončno sevanje

lahko privedejo do vpliva na rezultat tehtanja.

Tehtnica ustreza vrsti zaščite IP 54. Treba se je izogibati visoki zračni vlažnosti, hlapom, agresivnim

tekočinam in močni onesnaženosti.


SLOVENŠČINA

Garancija / odgovornost

Če obstaja pomanjkljivost dostavljene stvari, ki je nastala po krivdi firme Soehnle Professional, ima

Soehnle Professional pravico, po izbiri pomanjkljivost odstraniti ali dostaviti nadomestek. Zamenjani

deli postanejo lastnost firme Soehnle Professional. Če odprava pomanjkljivosti ali nadomestna dostava

spodleti, veljajo zakonska določila. Garancijski čas znaša 2 leta in se začne na dan nakupa. Prosimo,

shratnite račun kot dokazilo o nakupu. V servisnem primeru stopite v stik s svojim trgovcem ali Soehnle

Professional servisno službo.

Garancije se ne daja zlasti za škode, ki nastajajo iz naslednjih razlogov: neprimernega, nestrokovnega

skladiščenja ali uporabe, nepravilne montaže oz. zagona s strani naročnika ali tretjih oseb, naravne

izrabe, sprememb ali posegov, napačnega ali malomarnega ravnanja, zlasti prekomerne obremenitve,

kemijskih, elektrokemijskih, električnih vplivov ali vlažnosti, v kolikor do njih ni prišlo po krivdi firme

Soehnle Professional.

Če obratni, klimatski ali ostali vplivi privedejo do bistvene spremembe razmerij ali stanja materiala,

preneha veljati garancija za neoporečno skupno delovanje naprav. V kolikor Soehnle Professional daje

garancijo v posameznem primeru, to pomeni, da na predmetu dostave ni napak v garancijskem obdobju.

Shranite originalno embalažo za morebitno vračilo.

Opombe o umerjanju

Področje veljavnosti teh opomb je Nemčija. V drugih državah se mora preveriti skladnost z nacionalnimi

zakoni.

Merski predpisi predpisujejo:

"Tehtnice se smejo zaganjati, uporabljati ali pripravljati...

... za določanje mase (teže) v trgovskem prometu,

... za določanje teže za obračun takse, cene, ...

... samo če so zagnane, uporabljane ali pripravljene ob umerjanju."

To pomeni, da se tehtnice, ki jih ni mogoče umerjati ali ki niso umerjene, sme uporabljati samo za interno

tehtanje (kontrolna tehtanja).

Ustrezno zakonskim predpisom se umerjene tehtnice morajo v rednih obdobjih dodatno umeriti. V ta

namen stopite v stik s Soehnle Professional servisno izpostavo ali z vašim pristojnim uradom za kontrolo

meril. V nobenem primeru ne poškodujte uradnega pečata, ker v nasprotnem primeru veljavnost umerjanja

ugasne.

Tehnični podatki

Področje tehtanja: 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg

Številčni korak: 1 g 2 g 5 g 10 g

Delovna temperatura: 0° – 40°C

Maks. zračna vlažnost: 85 %

Temperatura skladiščenja: –15° – 55°C

Ohišje od ABS, platforma iz legiranega jekla

Akumulatorsko obratovanje: pri polnem akumulatorju 70 h


SLOVENŠČINA

Napajanje z energijo

PB

Tehtnica se lahko poganja preko električnega omrežja ali

vgrajenega akumulatorja. Polnjenje akumulatorja se opravlja

preko napajalnika. Pokvarjeni akumulator je treba odstraniti

ločeno v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi o zaščiti

okolja in regeneraciji surovin.

Odstranjevanje tehtnice

Tega izdelka se ne sme obravnavati kot normalni odpadek,

ampak ga je treba predati na sprejemališče za recikliranje

električnih in elektronskih naprav.

Ostale informacije dobite preko svoje občine, komunalnih

podjetij ali firme, pri kateri ste ta izdelek kupili.

Zagon

Razpakirajte vse dele:

• tehtnico

• platformo

• omrežni kabel

zamašek

1. Tehtnico postavite na mizo z dnom obrnjenim navzdol.

2. Transportno varovalo na dnu odstranite s pomočjo izvijača

(ga je treba shraniti z embalažo). Zaprite s čepom.

3. Odstranite zaščitne folije.

4. Preverite omrežno napetost.

5. Vtaknite omrežni kabel.

!

230 VAC

50/60 Hz

10 Watt

Pred prvim zagonoj je akumulator potrebno polniti

najmanj 12 ur.

Med polnjenjem se prižge LED.

6. Tehtnico postavite na mesto uporabe.

7. S pomočjo nastavitvenih nog in libele poskribite za

vodoravno stojišče.

8. Tehtnica je pripravljena za obratovanje.


SLOVENŠČINA

Uporabniško in prikazovalno polje

9320

Max 6kg Min 40g e = 2g

Krmilne tipke

Števila kosov

Ročni vnos tare

Ničli položaj

Tariranje / brisanje

tare

Izbiranje referenčne

količine

Seštevanje

Skupna vsota

Brisanje

Preklop enot

kg / lb

Kontrolna funkcija

Vnos podatkov

Osvetlitev LCD-ozadja

Tiskanje

Potrjevanje vnosov

Prikazovalno polje in simboli

9320

Ničlo sporočilo

Preko kontrolnega področja

Mirovanje

Net

Neto teža

Znotraj področja

Ročna tara aktivna

Akumulator prazen

Pod kontrolnim področjem

Pomnilnik vsot aktiven

kg lb

Aktivna enota

Vzorčna teža premajhna

Pcs

Števni način

Referenčna teža premajhna


SLOVENŠČINA

Vklop

Stikalo za vklop in

izklop levo spodaj

9320

Le pri neobremenjeni tehtnici.

Po poteku kontrolne rutine se kazalnik preklopi na ničlo.

Tehtnica je pripravljena za tehtanje.

Postavite material za tehtanje.

Na kazalniku se pojavi bruto teža.

Kratek čas ogrevanja od 15 minut po vklopu stabilizira

merilne vrednosti. Previdno naložite material za tehtanje.

Na platformi se ne sme nahajati trajno breme.

Potrebno se je izogibati sunkom in preobremenitvi nad

anvedeno najvišjo obremenjenostjo Tehtnica bi se s tem

lahko uničila.

Nastavitev načina osvetlitve ozadja

9320

9320

9320

Pritisnite tipko .

Funkcija se spreminja med obratovalnimi stanji > Izkl >

Aktivno pri tehtalnem načinu > Trajno obratovanje.

Pri trajnem obratovanju osvetlitev dosega tehtnico le cca.

30% z akumulatorjem mogočega trajanja obratovanja.

Nastavljanje ničle

Če se pri neobremenjeni tehtnici ne prikaže ničla, pritisnite

tipko . Mogoče območje ničlega položaja –2%...+2%

območja tehtanja.

Tehtanje s taro

9320

9320

Posodo postavite na platformo in pritisnite tipko .

Kazalnik prehaja na ničlo in na zaslonu se pojavi Net.

Postavite material za tehtanje. Po zastoju kazalnika se prikaže

neto teža materiala za tehtanje.

Brisanje tare: Pri prazni tehtnici s sprožitvijo tipke .

9320

Seštevanje

9320

9320

9320

S tipko lahko vrednosti teže > min. področje ali števila

kosov včitate v pomnilnik vsot.

Mogoče je maks. 9999 seštevanj, vendar le do šestmestne

vrednosti. Po prvem seštevanju se prikaže simbol M+. Za

ostala seštevanja izpraznite tehtnico, postavite naslednjo

utež in znova pritisnite . S prikažite vsoto, najprej

se pojavi število seštevanj, potem pa vrednost.

Brisanje vsote: zaporedoma pritisnite in .


SLOVENŠČINA

Ročno vnos vrednosti tare

Če težo tara poznate, je lahko vnašate ročno.

9320

Pritisnite tipko ,

9320

z

s

zvišajte številčno vrednost ter

preklapljajte in končajte dekade.

Vnesena vrednost se prikazuje z negativnom predznakom.

9320

Postavite utež s posodo. Prikazuje se neto teža.

Prikažite ročno taro s pomočjo in potem pritisnite .

Izbrišite jo z , potem pritisnite in nato .

Ne deluje, če je že tarirano.

Štetje

Aktivirajte s tipko ,

9320

potem pritisnite

, da določite referečno količino.

Naložite referenčno količino, pritisnite .

9320

Naložite števne dele.

Vrnitev na tehtalni način z .

9320

9320

Pripomba: Koliko večja je referenčna vrednost, toliko natančnejše

se lahko določi teža delov.

10 referenčnih delov = cca. 95% natančnosti štetja

50 referenčnih delov = cca. 98% natančnosti štetja

Pri referenčni količini < 20d se aktivira simbol .

Pri premajhni referenčni teži (


SLOVENŠČINA

Kontrolno tehtanje

Pritisnite tipko , z zvišajte številčno vrednost

9320

spodnje kontrolne vrednosti, z

zaključujte in potrjujte dekade.

preklapljajte,

9320

9320

Z zvišajte številčno vrednost

zgornje kontrolne vrednosti,

z preklapljajte, zaključujte in

potrjujte dekade.

9320

9320

Nastavitev signalov:

Z zvišajte številčno vrednost in potrdite z .

0 = signalni ton in kontrolni kazalniki se aktivirajo le med

mirovanjem.

1 = signalni zvok se aktivira le med mirovanjem, kontrolni

kazalniki so takoj aktivni

2 = signalni zvok in kontrolni kazalniki se takoj aktivirajo

9320

Nastavitev aktiviranja signalnega zvoka:

Z zvišajte številčno vrednost in potrdite z .

0 = signalni zvok izklopljen

1 = signalni zvok aktiven, če je sporočilo OK

2 = signalni zvok aktiven če < spodnje kontrolne vrednosti

ali > zgornje kontrolne vrednosti

9320

Pri uporabi le ene kontrolne vrednosti se po vnosu in potrditvi

spodnje kontrolne vrednosti (glejte prikaz) mora pritisniti

tipka .

Signalni zvok se takrat zasliši ob doseganju kontrolne

vrednosti.

Priklic nastavljenih parametrov se opravi preko ,

za katerim sledi . Prikaže se spodnja kontrolna

vrednost.

Z nadaljnjo sprožitvijo tipke se zvišajo zgornja kontrolna

vrednost, signalni način in vrnitev na tehtalni način.

Brisanje kontrolnih parametrov se opravlja s pritiskom na

tipko , ki jo sledi tipka in tipka .


EESTI

Täname Teid, et otsustasite endale soetada firma Soehnle Professional toote. Meie toode on varustatud

kõigi kaasaegse tehnika saavutustega ja seda on lihtne käsitseda.

Kui Teil tekib küsimusi või probleeme seoses seadme käsitsemisega, millele Te käesolevast juhendist

vastust ei leia, pöörduge meie volitatud hoolduskeskuse poole või külastage meie kodulehekülge

www.soehnle-professional.com.

Kasutusotstarve

Soehnle Professional kaal 9320 on mõeldud kaupade kaalumiseks.

Käesolev kaal on mõeldud kasutamiseks EÜ-riikides taadeldavaks kasutamiseks klassi III seadmena ja

mittetaadeldavaks kasutamiseks. See vastab ehituskirjelduses esitatud tüüpkonstruktsioonile ning EÜ

kehtivate direktiivide 90/384/EMÜ, 89/336/EMÜ, 73/23/EMÜ, samuti Euroopa normdokumendi EN 45501

nõudmistele.

Ohutusjuhised

Palun lugege käesoleva seadme kohta kasutusjuhendis toodud teave enne seadme kasutuselevõtmist

hoolega läbi. Sealt saate vajalikku infot käesoleva seadme paigaldamise, sihtotstarbelise kasutamise ja

hoolduse kohta.

Tootja ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad siintoodud juhiste eiramisest:

• Elektriseadiste kasutamisel kõrgendatud ohutusnõuete korral tuleb täita vastavaid määrusi. Pinge all

olevat seadet ei tohi puhastada, remontida ega hooldada.

• Ebaõige paigalduse korral kaotab garantii kehtivuse. Elektritoite parameetrid peavad vastama võrgutoitega

seadmete puhul toiteplokil olevale andmesildile.

• Käesolev seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides Jälgige, et keskkonnatemperatuur vastaks

tehnilistes andmetes lubatavale vahemikule.

• Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse alal kehtestatud nõuetele. Ärge kunagi ületage tehniliste

normidega ettenähtud piirsuurusi.

Probleemide ilmnemisel pöörduge firma Soehnle Professional volitatud hoolduskeskuse poole.

Puhastamine

Kasutage puhastamisel ainult niisket lappi ja neutraalset puhastusvahendit. Ärge kasutage abrasiivseid

puhastusvahendeid.

Hooldamine

Kaalud ei vaja korrapärast hooldamist. Sellegipoolest on mõttekas mõõtmistäpsust perioodiliselt

kontrollida. Kontrollimise sagedus sõltub kaalude rakendusest ja seisukorrast.

Avastatud kõrvalekalde puhul ettenähtud täpsusest pöörduge oma edasimüüja või firma Soehnle

Professional volitatud hoolduskeskuse poole.

Märkus

Käesolev seade on vastavalt kehtivatele EÜ direktiivile 89/336/EMÜ vaba raadiohäiretest.

Äärmuslike elektrostaatiliste ja elektromagnetiliste mõjude korral, samuti raadioseadme või mobiiltelefoni

kasutamisel seadme vahetus läheduses võib siiski ilmneda seadme näidu kõrvalekaldeid. Pärast segava

mõju lõppu on seade jälle sihtotstarbeliselt kasutatav, äärmisel juhul on vaja see korraks välja ja jälle

sisse lülitada. Pidevate elektromagnetiliste häirete puhul soovitame kaalualuse maandamist.

Käesolev seade on mõõteriist. Tuuletõmme, vibratsioon, kiired temperatuurimuutused ja otsene päikesekiirgus

võivad mõõtetulemust mõjutada.

Seade vastab kaitseklassi IP 54 nõuetele. Sellegipoolest tuleb vältida kõrget õhuniiskust, veepritsmeid,

agressiivseid vedelikke ja tugevat määrdumist.


EESTI

Garantii ja vastutus

Kuivõrd firmale Soehnle Professional esitatav defekt on seotud tootega, on Soehnle Professionalil õigus

kas puudus kõrvaldada või kogu toode asendada. Asendatud detailid on firma Soehnle Professional omand.

Kui defekti kõrvaldamine või asendamine ebaõnnestub, lahendatakse olukord vastavalt seadusele.

Garantiiaeg kestab 2 aastat ja algab ostupäevast. Hoidke ostukviitung tõendusena alles.

Hooldusvajaduse puhul pöörduge oma edasimüüja või firma Soehnle Professional klienditeeninduse poole.

Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud järgmistel põhjustel: Sobimatu või ebaõige hoidmine

või kasutamine, vigane paigaldamine või kasutuselevõtt ostja või kolmanda isiku poolt, loomulik kulumine,

muutmine või manipuleerimine, vigane või puudulik kasutamine, eriti ülekoormamine, keemilised, elektrikeemilised

või elektrilised mõjud või niiskus, kui sellistes kahjustustes ei saa süüdistada firmat

Soehnle Professional.

Kui kasutusega seotud, klimaatilised või muud sarnased asjaolud on tekitanud olulise muutuse seadme

olukorras või selle materjalides, ei kehti seadme õige toimimise garantii. Kui Soehnle Professional annab

üksikjuhtumil garantii, tähendab see defektide puudumist tarnitud objektides garantiiaja kestel.

Võimaliku tagasisaatmise puhuks hoidke originaalpakend alles.

Taatlemistehnilised märkused

Käesolevad juhised kehtivad ainult Saksamaal. Teistes maades peab kontrollima kohalike seaduste vastavust

Saksamaa eeskirjadele.

Taatlemiskord näeb ette järgmist:

"Kaale tohib kasutusele võtta ja kasutada järgmistel juhtudel:

... massi (kaalu) määramiseks ärilistel eesmärkidel,

... kaalu määramiseks maksu või hinna arvutamisel,

... üksnes siis, kui need on taadeldud.“

See tähendab, et taatlemiskõlbmatuid või mittetaadeldud kaale tohib kasutada vaid sisemiseks otstarbeks

(kontrollkaalumisteks).

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele tuleb taadeldud kaalude taatlemist perioodiliselt korrata. Võtke selleks

ühendust Soehnle Professional volitatud hoolduskeskuse või kohaliku taatlemisametiga. Ärge kahjustage

ametlikku taatlemispitsatit, sest sel juhul kaob taatlemise kehtivus.

Tehnilised andmed

Kaalumispiirkond: 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg

Digitaalsamm: 1 g 2 g 5 g 10 g

Töötemperatuur: 0° – 40°C

Suurim õhuniiskus: 85 %

Hoidmistemperatuur: -15° – 55°C

Korpus ABS-plastikust, alus roostevabast terasest

Akutoide: +täislaetud aku korral 70 tundi.


EESTI

Toide

PB

Kaalusid saab toita võrgust toiteploki abil või sisseehitatud

akust. Aku laadimine toimub võrgutoiteploki kaudu.

Vastavalt riiklikele ja kohalikele määrustele tuleb kasutuskõlbmatu

aku käidelda ohtlike jäätmete hulgas.

Kaalu käitlemine

Käesolevat toodet ei tohi käidelda tavaliste jäätmete hulgas,

vaid see tuleb viia vanade elektri- ja elektroonikaseadmete

vastuvõtupunkti.

Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust

jäätmekäitlusettevõttest või firmast, kust toote ostsite.

Kasutuselevõtt

Võtke kõik osad pakendist välja:

• Kaalud

• Kaalualus

• Toitekaabel

• Sulgurkorgid

1. Asetage kaal lauale põhjaga ülespoole.

2. Eemaldage kaalu all olev transpordikaitse kruvikeeraja

abil (see on kaasas tarnekomplektiga). Sulgege ava

korgiga.

3. Eemaldage kaitsekile.

4. Kontrollige võrgupinget.

5. Ühendage pistik pesasse.

!

230 VAC

50/60 Hz

10 Watt

Enne esimest kasutamist peab akut laadima

vähemalt 12 tundi.

Laadimise ajal põleb vastav märgutuli.

6. Seadke kaalud üles kasutuskohta.

7. Tasakaalustage seade vesiloe ja seadejalgade

abil rõhtsuunas.

8. Kaal on töövalmis.


EESTI

Juht- ja näidikpaneel

9320

Max 6kg Min 40g e = 2g

Juhtnupud

Loendamine

Taara kaalu

käsisisestus

Nullimine

Tareerimine / Taara

kaalu kustutamine

Vajaliku koguse valik

Summeerimine

Kogusumma

Kustutamine

Ümberlülitus kg / lb

Kontrollfunktsioon

Andmete sisestamine

Näidikuekraani taustavalgustus

Printimine

Sisestatud andmete kinnitamine

Näidikupaneel ja tähised

9320

Nullteade

Üle piirväärtuse

Tasakaal

Net

Netokaalumine

Piirkonna sees

Käsitaara aktiivne

Aku on tühi

Alla piirväärtuse

Summeerimismälu aktiivne

kg lb

Aktiivne kaaluühik

Näidiskaal on liiga väike

Pcs

Loendusrežiim

Võrdluskaal on liiga väike


EESTI

Sisselülitamine

Toitelüliti (ON/OFF)

vasakul all

9320

Ainult koormamata kaalude puhul.

Proovietapi järel läheb näit nulli.

Kaal on töövalmis.

Asetage alusele kaalutav objekt.

Näidikule ilmub brutokaal.

Pärast umbes 15-minutilist soojenemisaega on mõõtmistulemus

stabiliseerunud. Asetage kaalutav ese ettevaatlikult

alusele. Kaalualusele ei tohi mõjuda pidev koormus.

Vältige tõukeid ja ülekoormamist (üle esitatud maksimaalkoormuse)

See võib kaalusid kahjustada.

Tagapõhja valgustuse seadistamine

9320

Vajutage

-nupule.

9320

9320

Funktsioon vaheldub kolme oleku vahel > väljas > aktiivne

kaalumisel > pidev valgustus

Pideva valgustuse puhul peab aku ühe laadimisega vastu

ainult 30 % võimalikust ajast.

Nullimine

Kui koormamata kaalude puhul näit erineb nullist, vajutage

-nupule. Nullimine on võimalik piires –2%…+2% kaalumispiirkonnast.

Kaalumine koos taaraga

9320

9320

Asetage nõu alusele. Ja vajutage -nupule. Näit läheb

nulli ja näidikule ilmub tähis Net. Asetage nõusse kaalutav

objekt. Pärast näidiku tasakaalustumist kuvatakse kaalutava

objekti netokaal.

Taara kaalu kustutamine Vajutage tühja kaalu puhul

-nupule.

9320

Summeerimine

9320

9320

9320

Nupu abil võib laadida summeerimismälusse kaalumistulemusi

(> piirkonna min väärtus) või loendustulemusi.

Võimalik on kuni 9999 summeerimistehet, kuid ainult kuuekohalise

väärtuse puhul. Pärast esimest summeerimist ilmub

näidikule tähis M+. Edasisteks summeerimisteks tuleb kaal

tühjendada, lisada järgmine kaaluviht ja kaal uuesti

aktiviseerida. Summa kuvamisel ilmub esmalt

summeerimiste arv ja alles seejärel summeerimistulemus.

Summa kustutamine: Vajutage järjestikku ja .


EESTI

Taara kaalu käsitsisisestus

Teadaoleva taarakaalu puhul võib selle käsitsi sisestada.

9320

9320

Vajutage

suurendage

jätkate

-nupule,

numbriväärtust,

dekaadide abil ja vajaliku kaalu puhul lõpetage.

Sisestatud suurust kuvatakse negatiivse väärtusena.

9320

Asetage kaalule kontrollviht ja taara. Näidik kuvab netokaalu.

Sisestatud taara kaalu kuvatakse ja see järel abil.

Sisestatud taattaarakaalu kustutamiseks vajutage ,

seejärel ja .

See funktsioon ei tööta, kui kaal on juba tareeritud.

Loendamine

9320

Aktiveeritakse

seejärel vajutage

-nupuga,

võrdluskoguse kindlaksmääramiseks.

Asetage alusele võrdluskogus ja vajutage

9320

Asetage alusele loendatavad osad.

Naasmiseks kaalumisrežiimi vajutage .

9320

9320

Märkus: Mida suurem on võrdluskogus, seda täpsemalt

saab määrata iga osa kaalu.

10 võrdlusosa = umbes 95% täpsus

50 võrdlusosa = umbes 98% täpsus

Kui võrdluskogus on < 20d, kuvatakse tähist .

Kui võrdluskogus on liiga väike (1/5d) kuvatakse tähist .

Loendamine küll toimub, kuid täpsus on ebapiisav.


EESTI

Kontrollkaalumine

Vajutage nupule, suurendage numbriväärtust,

9320

jätkake dekaadide abil ja vajaliku kaalu puhul lõpetage

ning kinnitage.

9320

9320

abil suurendage ülemine kontrollväärtus

sisestamiseks, suurendage numbriväärtust,

jätkate dekaadide abil ja vajaliku kaalu

puhul lõpetage ning kinnitage.

9320

Helisignaali sisselülitamine:

abil suurendage arvväärtust ja

abil kinnitage.

9320

0 = signaal ja kontrollnäit aktiveeruvad ainult tasakaaluseisundis.

1 = signaal aktiveerub ainult tasakaaluseisundis, kontrollnäit

on kohe aktiivne.

2 = signaal ja kontrollnäit aktiveeruvad kohe.

Helisignaali aktiveerimine:

abil suurendage arvväärtust ja

abil kinnitage.

9320

9320

0 = helisignaal välja lülitatud

1 = helisignaal aktiveerub OK-teate puhul.

2 = helisignaal on aktiivne, kui mõõteväärtus on > alumisest

piirist või > ülemisest piirist.

Kui kasutate vaid ühte kontrollväärtust, tuleb pärast alumise

piirväärtuse sisestamist ja kinnitamist (vt näit) vajutada

-nupule.

Sel juhul kõlab signaal kontrollväärtuse saavutamisel.

Seadistatud parameetreid saab välja kutsuda ja

järjestikusel vajutamisel. Näidikul kuvatakse alumist kontrollväärtust.

Vajutades uuesti -nupule, näeme ülemist

kontrollväärtust, signaalirežiimi ja naaseme kaalumisrežiimi.

Sisestatud kontrollparameetrite kustutamiseks vajutame

-nupule, siis -nupule ja lõpuks -nupule.


470.051.089 HU - PT - SL - EE 02/08

HU

PT

SL

EE

Fenntartjuk a műszaki módosítás jogát

Reservadas alteraćões técnicas

Tehnične spremembe pridržane

Tehnilistest muudatustest

teatamiskohustust ei ole

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Wilhelm-Soehnle-Straße 2

D-71536 Murrhardt

Telefon +49 (0) 71 92 / 93 19-220

Telefax +49 (0) 71 92 / 93 19-211

info@soehnle-professional.com

www.soehnle-professional.com

More magazines by this user
Similar magazines