C L I M B I N G H O L D S Small Sized Holds - Bendcrete

bendcrete.com
  • No tags were found...

C L I M B I N G H O L D S Small Sized Holds - Bendcrete

C L I M B I N G

H O L D S

Small Sized Holds

PICO 1 PICO 2

MICRO 1 MICRO 2


C L I M B I N G

H O L D S

Medium Sized Holds

CALCA 1 CALCA 2

CALCA 3 CALCA 4


C L I M B I N G

H O L D S

Medium & Large Sized Holds

MESO 1 MESO 2

META 1

META 2 (LARGE)


C L I M B I N G

H O L D S

Medium & Large Sized Holds

SPECRTO 1 SPECTRO 2

XENO 1

XENO 2 (LARGE)


C L I M B I N G

H O L D S

Medium & Large Sized Holds

GEO 1

GEO 2 (LARGE)

GIGA 1

GIGA 2 (LARGE)


C L I M B I N G

H O L D S

Large Sized Holds

ALPHA

DIGI

TUFA 1 TO 14


C L I M B I N G

H O L D S

Extra Large Sized Holds

MEGA 1 MEGA 2

MEGA 3

Similar magazines